Rechtszaak van de dag: discriminatie op moederdag

Op moederdag konden moeders bij de Haagse boekhandel Paagman een gratis kop koffie krijgen op vertoon van een waardebon uit de nieuwsbrief. Niet-moeders en mannen moesten op moederdag gewoon betalen, want geen moeder. Is dat nou discriminatie? Het College voor de rechten van de mens oordeelde dat dit afschuwelijke DISCRIMINATIE is. Er wordt immers direct onderscheid gemaakt naar geslacht en dat mag niet! Nu zijn die uitspraken van het college niet bindend, maar Paagman nam de uitspraak wel ter harte. Het ging door met de actie en schonk met een dikke knipoog een kop koffie in voor iedereen die de waardebon overlegde. Moeders, mannen en overige vrouwen. Eind goed, al goed zouden we denken, maar toch was iemand zo ontdaan dat een heus klaagschrift werd verzonden naar het gerechtshof te Den Haag. En dan gaat het niet meer om het verbieden van dingen, dan gaat het over strafrecht. De klager wenste de vrolijke koffieschenkers van Paagman achter de tralies! Vandaag doet het gerechtshof Den Haag uitspraak. Die drukken we nagenoeg integraal af, want het Hof heeft weinig woorden nodig:

'Het hof stelt vast dat [de boekhandel] onderscheid heeft gemaakt tussen moeders en niet-moeders, hetgeen niet identiek is aan een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Daargelaten het voorgaande overweegt het hof als volgt'.

'Ingevolge artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht wordt onder strafbare discriminatie verstaan “elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan”.'

'Op grond van de vormgeving en de inhoud van de advertentie c.q. ‘waardebon’ in de nieuwsbrief van beklaagde stelt het hof vast dat het door beklaagde gratis aanbieden van een kopje koffie aan moeders op Moederdag, is bedoeld als een vriendelijk gebaar op de jaarlijkse Moederdag waarop moeders ‘in het zonnetje’ worden gezet.'

'Het hof is van oordeel dat hoewel met dit gebaar onderscheid wordt gemaakt tussen moeders en niet-moeders, dit niet valt aan te merken als een bij wet strafbaar gesteld onderscheid, nu door deze actie de rechten van de mens noch de fundamentele vrijheden als bedoeld in voormeld artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht worden geraakt.'

'Het oordeel van het College voor de rechten van de mens is gebaseerd op de Algemene wet gelijke behandeling. De eventuele strafbaarheid van het handelen van beklaagde is daarbij niet aan de orde'.

En eindigt het Hof met de opmerking dat er geen enkel strafbaar feit is gepleegd en de hele klacht ongegrond is. Dus er verdwijnt niemand achter de tralies en er hoeven zelfs geen straten te worden geveegd. Eind goed, al goed want er is geen hoger beroep mogelijk.

Reaguursels

Inloggen

Welke randdebiel heeft die zaak aangespannen? Naam en rugnummer graag.

Pieter V | 05-08-16 | 20:00 | + 0 -

tena-lady: dicriminatie op sexe want alleen voor vrouwen.
pampers: leeftijdsdiscriminatie want alleen voor baby's kleuters
auto: discriminatie, want alleen voor mensen met een rijbewijs
pensioen: leeftijdsdiscriminatie want alleen voor bejaarden
olympische spelen: discriminatie, want alleen voor mensen die goed kunnen sporten en trainen
homosexueel zijn: discriminatie, want je valt niet op 1 sexe
hetrosexueel zijn: idem
mensa: discriminatie op IQ
zwakbegaafd zijn: idem
Gerard Reve kunnen lezen: discriminatie op taalvaardigheid

Vogelbeest | 05-08-16 | 07:49 | + 7 -

elpistolero | 04-08-16 | 21:10 |

Ja dat besef ik.

duitse herder | 05-08-16 | 05:49 | + 0 -

Jammer. Anders konden vaders ook met zwangerschapsverlof. Want, waarom niet dan? Dieskrieminassie!

harry21 | 04-08-16 | 22:50 | + 0 -

duitse herder | 04-08-16 | 19:10 | + 4 -

Je beseft dat van die miljoen ambtenaren er ruim de helft in het onderwijs of bij de politie zit? Of doen die mensen ook niks de hele dag?

elpistolero | 04-08-16 | 21:10 | + 5 -

InclinedtoLiberty | 04-08-16 | 19:07 |

Slimme man. Heeft op kosten van de gemeenschap geprocedeerd. Op aanraden van de advocaat.

duitse herder | 04-08-16 | 19:37 | + 0 -

Dus als ik het goed begrijp discrimineer je als je niet biseksueel bent, tenzij je alleen op MILFS valt.

Schroomloeder | 04-08-16 | 19:33 | + 3 -

Aangezien klager in het ongelijk is gesteld draait hij toch wel op voor de gehele proceskosten? Na betaling graag afvoeren in een dwangbuis. Klager doet niet meer mee....

-PR- | 04-08-16 | 19:15 | + 3 -

Er is dus echt iemand die een rechtszaak heeft aangespannen? elke keer als je denkt, kan het nog zieliger, dan wordt je weer ingehaald door de werkelijkheid.

jezusisonzin | 04-08-16 | 19:13 | + 6 -

InclinedtoLiberty | 04-08-16 | 19:07
Zijn advocaat vond vooral zijn factuur een haalbaar idee.

Feynman | 04-08-16 | 19:10 | + 16 -

Nederland heeft 3.000.000 uitkeringsgerechtigden, 1.000.000 ambtenaren en 3.400.000 aow-ers. Die hebben allemaal niets te doen. In Nederland.

statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?V...

duitse herder | 04-08-16 | 19:10 | + 6 -

Verwarde man; zijn advocaat die dit een haalbaar idee vond.
Zijn zieltebeeld; de gigantische factuur... Mwahaha....

InclinedtoLiberty | 04-08-16 | 19:07 | + 7 -

Christus wat een gezeik.
Is er geen verwarde man in de buurt van de klager die een symptoom van zijn ziektebeeld kan laten zien?!

diddley2 | 04-08-16 | 18:42 | + 20 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken