De pensioenroof van fl. 32,86 miljard

Levende histeurie
Levende histeurie
De bovenstaande ingezonden brief lazen we gisteren in de De Telegraaf. De schrijver maakt zich boos over de aanstaande pensioenkortingen en het uitblijven van protest. Aanleiding voor het protest zou dan de pensioenroof door meerdere kabinetten moeten vormen. Als de overheid in het verleden geen greep in de pensioenkassen had gedaan, dan was er nu genoeg geld om pensioenen zonder korting uit te keren. Terug dus met dat geld! De ingezondenbrievenschrijver doet een interessante oproep en de pensioenroof wordt vaak aangedragen als reden voor de huidige slechte financiële positie van veel pensioenfondsen. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Een geschiedenisles over een onverwerkt verleden.

Het begint met Lubbers
In 1982 stond het land er financieel buitengewoon beroerd voor. Het net aangetreden kabinet Lubbers I moest hard ingrijpen om de financiën van het rijk in het spoor te krijgen. Alles en iedereen kampte met geldgebrek, behalve de pensioenfondsen. Die zaten, zo was de overheersende gedachte, vol. Dus kwam Lubbers op het idee om de pensioenpremies voor ambtenaren tijdelijk te verlagen. Dat vormde een flinke besparing op de loonkosten van ambtenaren. De premies zouden verhoogd worden op het moment dat de zon weer zou gaan schijnen. Met de premieverlaging werd ingeteerd op de reserves van het ABP door te lage, niet-kostendekkende premies te storten. De premieverlaging werd vastgelegd in de tijdelijke uitnamewet (+1 voor de naam), goedgekeurd door de Tweede Kamer. Vakbonden en bestuurders van het ABP waren tegen. Ambtenaren profiteerden zelf niet of nauwelijks van die premieverlagingen. Zij konden echter weinig uitrichten, want 'de minister van Binnenlandse Zaken was tot 1 januari 1996 de verantwoordelijke minister voor het publiekrechtelijke ABP'. De premiekortingen werden aangewend voor het terugdringen van financieringstekorten. Volgende kabinetten verlengden de tijdelijke uitnamewet met grote graagte, want gratis geld. In 1981 bedroeg de pensioenpremie 21% die gestaag daalde naar 8,3% in 1989. Op dat moment raakten de reserves bij het ABP op en vond iedereen dat er wat moest gebeuren.

Het ABP wordt zelfstandig
'De Tweede Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken bleken in februari 1991 eensgezind te zijn in de wens om een breed overleg tussen regering, ABP en centrales van overheidspersoneel te starten. Daarin zouden aan de orde moeten komen: het inlopen van de financieringsachterstand, herziening van het premiesysteem voor pensioenen, aanpassing van het pensioenaansprakenpakket en de positie van het ABP ten opzichte van het Rijk'. Dat leidde uiteindelijk in 1996 tot de verzelfstandiging van het ABP. Bij die privatisering werd het gat berekend tussen de werkelijk gestorte premies in de periode 1982-1994 en wat gestort had moeten zijn om de kosten te dekken. Dat bedrag: fl 32,86 miljard. Uiteraard was er geen politicus bereid om dat ineens bij te passen. Gekozen werd om het premietekort de komende jaren in te halen met hogere pensioenpremies (historie en bedragen zijn afkomstig uit dit verslag van de Rekenkamer. 'De privatisering van het ABP was en blijft in financieel opzicht de grootste privatisering in Nederland. Het vermogen van het ABP bedroeg eind 1995 namelijk f194,9 miljard'). Eind goed al goed, zouden we op dit punt willen zeggen. De keuze om pensioenpremies te verlagen om 's Rijks financiën te verbeteren is een politieke en te verdedigen.

Maar er gebeurde meer
Helaas ligt de zaak ingewikkelder. Ten eerste is tot op heden onduidelijk in hoeverre het premietekort daadwerkelijk is ingelopen in de jaren na 1996. In de tweede plaats speelde een wetsvoorstel uit 1989 (het is nooit een wet geworden) een rol: de wet op de heffing van vermogensoverschotten van pensioenfondsen. Tot nu ging het steeds over het ABP, maar dit wetsvoorstel raakte alle pensioenfondsen. Als pensioenfondsen te rijk zouden worden (dekkingsgraad > 120%), dan dreigde de overheid via het wetsvoorstel het meerdere af te romen. Voor veel pensioenfondsen vormde dit de aanleiding om de pensioenpremies te verlagen, want de kassen zaten overvol. In de jaren '90 werd iedereen hier overigens vrolijk van: bedrijven betaalden jarenlang minder of zelfs geen pensioenpremies, winsten stegen, belastinginkomsten stegen, lonen stegen. Kortom: iedereen profiteerde direct van deze maatregel. Het is nog steeds niet duidelijk in hoeverre deze premievakanties hebben geleid tot de huidige financiële problemen bij pensioenfondsen, omdat tot op heden door de regering stelselmatig geweigerd wordt dit uit te zoeken (bron en literatuurverwijzingen, zie p. 2 en 3 uit de Dietvorstbundel).

Ja, het was een roof
Terug naar de ingezondenbrievenschrijver en de vraag of 'de grote pensioenroof' heeft geleid tot de huidige problemen. Ja, zeggen velen, waaronder oud-ABP-bestuurder Jean Frijns die van 1993-2005 hoofd beleggingen was. Als de overheid niet had ingegrepen, dan was de dekkingsgraad van het ABP aan de vooravond van de crisis van 2007-heden geen 130% maar 160% geweest en had er nu niet gekort hoeven worden. Hetzelfde meent Van Arendonk, emeritus hoogleraar belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, in een stuk waar we hierboven al naar linkten. En voor meer aanhangers van dit standpunt: google op 'pensioenroof+Lubbers'.

Of toch niet?
Bij dit alles dient men zich af te vragen of bijvoorbeeld het ABP er heden ten dage daadwerkelijk goed voor had gestaan zonder uitnamewet en 'afroomvoorstel'. Roland van Gaalen* en Martin Pikaart*, die diepgravend onderzoek doen naar de gang van zaken bij het ABP, stellen dat de financiële positie van het ABP in 1998 in orde was. De nominale dekkingsgraad bedroeg 116% en de reële dekkingsgraad 107% (reëel=rekening houden met loonstijgingen en pensioenindexaties. ABP nominaal juni 2016: 90,6%. Reëel is onbekend). 'Dit bewijst niet dat in het verleden geen pensioengeld is weggelekt, bijvoorbeeld door “uitnames” door de overheid (...)' zeggen Pikaart en Van Gaalen over de maatregelen van Lubbers c.s. Wel stellen zij dat vanaf 1998 als het ware met een schone lei begonnen kan worden. Het fonds staat er goed genoeg voor. Het probleem is evenwel dat de premies vanaf die tijd stelselmatig te laag zijn vastgesteld, met name vanaf 2002. Achter die te lage premies zit niet alleen de overheid, vakbonden spelen daar ook een grote rol in. Van Gaalen merkt tegen ons desgevraagd op dat, als de dekkingsgraad in 1998 hoger zou zijn geweest, de premies na 1998 vermoedelijk nog lager zouden zijn vastgesteld en dat de huidige problemen mogelijkerwijs eveneens opgetreden zouden zijn (meer info). In een mooi Volkskrant-artikel uit 2012 wordt de uitnamewet naast het afroomvoorstel gezet. Als Lubbers in de jaren '80 voldoende premie zou hebben afgedragen, dan zou het ABP in navolging van andere pensioenfondsen hoogstwaarschijnlijk in de jaren '90 de pensioenpremies alsnog flink verlaagd hebben (artikel hier).

Geschiedenis gaat verder
Er zitten nogal wat losse draden aan het verhaal en die gaan wij helaas niet vastknopen. Van Gaalen stelt dat ten aanzien van het ABP nader onderzocht zal moeten worden of de overheid zich voorafgaand en tijdens de privatisering aan de wet heeft gehouden. Pas dan is duidelijk wat de financiële gevolgen van de uitnamewet zijn geweest. Voor hetzelfde pleit Van Arendonk ten aanzien van het afroomvoorstel. Maar dan nog zijn we er niet. We zullen immers nooit weten of pensioenfondsen (bestuurd door werknemers en werkgevers), zonder uitnamewet en afroomvoorstel, daadwerkelijk de juiste premies zouden zijn blijven berekenen. Tot op de dag staan niet alleen werkgevers en werknemers tegenover elkaar. Ook jongere en oudere werknemers hebben compleet tegengestelde belangen, waardoor menig fonds loopt te zigzaggen in het premiebeleid (voorbeeldje). En daarmee sluiten we deze geschiedenisles af, hopende op een nader onderzoek door dit kabinet waarmee de onderste steen boven komt.

Reaguursels

Inloggen

Och.... zo is er ook nog het kleine, volstrekt onbetekenende bagatelletje van ons goud, dat nog ergens in Amerikaanse en Zwitserse kluizen ligt wég te rotten, dat wij vooral niet terug moeten halen naar Nederland en waarvan wij het Zwitserse gedeelte de facto aan dat land hebben geschonken... van de waarde van dat spul zou je alvast een aardig pensioengaatje kunnen dichten...

---
Edit: Daar spreken sommige iemanden zeker wel over. Alles over de pensioenroof van fl.32,86 miljard hier: www.daskapital.nl/4945972/de_pensioen...

groet,
Redactie

bisbisbis | 25-07-16 | 14:47 | + 0 -

Iemand had het over stemmen en dan de inhoud van de 'ombuigingslijst' zo te kunnen beinvloeden. Stemmen ????? waarom ? De politici leggen de volkstemming toch naast zich neer onder invloed van ...'zonder last ...' zij zijn dus aan iemand verantwoording schuldig ( vinden zij ! )

EvertsNL | 25-07-16 | 14:27 | + -1 -

Vergeet even de pensioenen. Er staat ons allen weer een financiele ramp te wachten.

Ik krijg weer fucking gelijk. Italie en Spanje kloppen nu aan onze deuren voor een bailout!

Mario Draghi, oplichter eerste klas van Goldman Sachs en baas vd ECB, die aan de geldpers staat om al onze centjes naar de banken van de zuidelijke landen te sturen, die niet met geld om kunnen gaan, heeft het weer voor elkaar gekregen om al onze (spaar)centjes door heen te jagen i.e. bodemloze put en Europa verder te gronde te richten. Geld overigens die ook rijkelijk stroomt naar zijn andere "baas" Goldman Sachs.

Mario Draghi is de stroman van Goldman Sachs, om ons allen geld afhandig te maken voor Goldman Sachs.

Europa moet Mario Draghi, Goldman Sachs, Dijsselbloem, de gehele ECB en EUropese Commissie eruit trappen!

Mario Draghi moet wegens sjoemelen Griekse boekhouding de gevangenis in.
Goldman Sachs moet als een criminele organisatie bestempeld worden en opgerold worden.
Dijsselbloem.... ach wat een domme lutser!
ECB... moet ontmanteld worden.
Europese Commissie , waaronder Fransie Timmermans, moeten aan ISIS of Erdogan uitgeleverd worden.

First Italy, Now Portuguese Banks "Unexpectedly" Need A Taxpayer Bailout

www.zerohedge.com/news/2016-07-24/firs...

Mijn God wat worden we hard genaaid door EUropa, ECB, Goldman Sachs, onze Dijsselbloem, onze regering met Marx Ruttegraat aan het roer.

MRF2739 | 25-07-16 | 14:16 | + 1 -

Onze pensioenen worden straks beheerd door Goldman Sucks!

MRF2739 | 25-07-16 | 14:06 | + -1 -

@Vogelbeest | 23-07-16 | 20:40 | + 26
Dat verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd gebeurt dus nu al. Men heeft echter verzuimd om een goede overgangsmaatregel te treffen. Ik hobbel daardoor als (nu) 55-jarige achter de feiten aan en eigenlijk wil ik op mijn 65e met pensioen. Gelukkig beleg ik zelf nog om een potje bij elkaar te krijgen om op m'n 65e een goed pensioen in te kopen. Ik ben gelukkig niet zo'n gokker als de meeste vermogensbeheerders van de pensioenfondsen, dus m'n eigen defined contribution regeling zal (gelukkig) meer opleveren dan wat een (verplicht) pensioenfonds voor mij klaar heeft staan als ik 67 ben.

Brulboei_61SB | 25-07-16 | 10:45 | + -2 -

@fail | 24-07-16 | 09:04
.
De overheid heeft het geld gestolen een daarmee een probleem vergroot. Het geld was van de deelnemer in het pensioenfonds, dus als de overheid eerlijk is geven ze dat geld terug.

Bytemaster | 25-07-16 | 10:08 | + 2 -

@WatZalIkErvanZeggen | 24-07-16 | 16:08
.
Je vergelijkt appels met peren. Bij de pensioenroof heeft de overheid uitgesteld loon van de ambtenaren geroofd. Dat is iets anders de besteding van belastinggeld door een regering.

Bytemaster | 25-07-16 | 10:06 | + 1 -

@Graaier | 24-07-16 | 18:19
.
Het vermogen van het pensioenfonds is er niet om volledig uitgekeerd te worden aan de huidige generaties. Een deel is voor uitkering en een deel is er om te renderen en zit vast in vastgoed, hypotheken etc. Het vermogen 1 op 1 vergelijken met de pensioenverplichting is niet de manier om te kijken of er genoeg geld is.

Bytemaster | 25-07-16 | 10:04 | + -1 -

Denk dat er elk jaar wel on WOBje gedaan mag worden om de ombuigingslijst te krijgen. Dit is eigenlijk gewoon een keuzelijst en we kunnen dan gewoon stemmen over de items die uitgevoerd moeten worden. Hebben we dus geen politieke partijen meer voor nodig. Of we richten gewoon de BV NL op en beginnen de zaak te runnen als bedrijf.

koffiekannetje | 25-07-16 | 01:53 | + -1 -

@ Vogelbeest | 23-07-16 | 20:40

Elke maand later pensioneren is goed voor een golfje van 10.000 extra werkelozen. Welk probleem u denkt op te lossen is mij rätselhaft.

Beter zou zijn als de aanstormende, ik bedoel aansjokkende, generatie eens iets ging leren waar het land mee vooruit kan. Balpenvasthouders hebben we ondertussen wel genoeg. En ook aan mensen die menen ICTer te zijn na 3X succesvol opnemen van de telefoon is geen gebrek. Tip, probeer gereedschap vast te houden, werkgevers vinden dat fijn.

Rätselhaft | 24-07-16 | 19:19 | + 1 -

Onderweg is het eindloonsysteem ook nog ingeleverd. Nu mag je het met het veel slechtere middelloon systeem. Overigens is het een raadsel voor mij en velen dat de pensioenfondsen met 1400 miljard in kas het karwei niet kunnen klaren.

Graaier | 24-07-16 | 18:19 | + 4 -

ƒ32,86 is ongeveer €14.91 miljard. Dus ongeveer gelijk aan 1% van wat er nu in de pensioenpot zit en vogelvrij is verklaard onder druk van Brussel. Even wat perspectief.

Robert-Schuman | 24-07-16 | 17:13 | + 5 -

Zo lust ik er nog wel een paar. Wat dacht je van: als de PvdA onze verzorgingsstaat niet zo had opgetuigd dan hadden we nu niet te maken met gigantische groepen mensen die niets doen voor vrij veel geld. Als de voorgaande kabinetten niet zoveel hadden uitgegeven hadden we niet zo'n staatsschuld gehad. Undsoweiter. Als de huidige generatie pensionado's niet zo vroeg met pensioen zouden zijn gegaan met allerlei vervroegde uittredings regels zou er wellicht nog iets overblijven voor de huidige generatie. Maar wat heb je aan zulke argumenten?
Niet zeiken jongens. De komende generaties krijgen helemaal geen pensioen of AOW meer. Ga daar maar vanuit.
De huidige generatie pensionado's heeft te weinig bijgedragen om hun riante pensioenen te kunnen bekostigen. Dat gaat allemaal ten koste van de huidige generaties. Hoor je mij huilen zoals jullie? Nee dat heeft geen zin. Thats life, fucking deal with it!

WatZalIkErvanZeggen | 24-07-16 | 16:08 | + 7 -

Pensioenfondsen beheren "uitgesteld loon". Dus waar haalt de staat het recht vandaan om dit later alsnog te belasten of af te romen?
Oh wacht, contant geld wordt afgeschaft en de burger wordt rijp gemaakt voor diefstal van spaargeld via "negatieve rente."
-
Het echt grote stelen van de burger komt nog. let maar op.
Ondertussen worden pensioenfondsen en spaarders gedwongen financier van bankroete landen (laag rentende staatsobligaties) en winstverhoging van bedrijven (ECB koopt bedrijfsobligaties op met lage rente).
En nog draait de EU economie amper.
Zo bankroet is de EU als economische unie dus inmiddels.

Raider Twix | 24-07-16 | 15:27 | + 10 -

@ Vogelbeest
De huidige jongere begint niet meer met werken op zijn 16e of 20 ste maar door al dat "gratis werken "
(Stage... ) ; Begint de huidige jongere pas op zijn 27 ste.... 30 ste pas met het bijdragen aan iets wat lijkt op " Sociale lasten "

ban-de-gebruiker | 24-07-16 | 11:45 | + 6 -

Jammer dat briefschrijver zich niet realiseert dat wij dan ook alle rendementen over dat geld terug moeten storten. Aangezien de verdubbelingstijd zo'n beetje 17 jaar is betekend dus dat het bovengenoemde bedrag 4 keer terug gestort dient te worden. Dus zo'n 60 miljard.

Waar gaan we dat halen? Ik heb wel een paar ideeën.....

Tel Aziaat | 24-07-16 | 11:39 | + -1 -

Bij het ABP zitten niet alleen ambtenaren.
Ik werk voor een energiebedrijf en wij zitten ook bij het ABP.
Dat bedrijf is al een heel wat jaren geen overheidsbedrijf meer.

DiRadical | 24-07-16 | 11:10 | + 8 -

Uiteindelijk gaat dit allemaal over ambtenaren die sowieso teveel geld krijgen voor wat ze (niet) presteren. Ik word persoonlijk nergens geraakt omdat ik altijd wel heb moeten werken voor mijn geld en een keer een pensioenbreuk heb opgelopen die onherstelbaar is. Door dat idiote systeem zal ik nooit zo'n mooi pensioen kunnen hebben als al die ambtenaren nu nog steeds wel krijgen.
Dus fuck-it, ze bekijken het maar, zolang dat geld maar in Nederland blijft.

BekiekUtMoar | 24-07-16 | 10:49 | + 0 -

Dat krijg je als je met Goldman Sachs schikt!

Einde van de Domheid | 24-07-16 | 10:45 | + 8 -

Waar zij die kerels/vrouwen die in plaats achter de monitoren mauwen in plaats de straat op te gaan?
hier kan je wel je mening geven maar deze mening wordt niet gelezen door uw regering die men de meeste stemmen hebben gegeven tijdens de staten verkiezing , wij ouderen hebben vaak een statement geven en geprotesteerd nu zit men hun bureau stoel te verwarmen .
Of denk men hier dat de boel wordt veranderd als men deze tegels leest ????????????

witchmaster | 24-07-16 | 10:12 | + -5 -

"En daarmee sluiten we deze geschiedenisles af, hopende op een nader onderzoek door dit kabinet waarmee de onderste steen boven komt."

… De befaamde onderste steen. Dat kun je dus wel op je buik schrijven. Alles wat geld aan gaat dat de overheid zit leeg te graaien, wordt nooit opgelost en komt zelden tot nooit aan het licht. Negeren en wegkijken = het credo.

kanon0503 | 24-07-16 | 10:10 | + 10 -

ABP = ambtenarenpensioenen.

Lekker voor ze. :)

fiscalist | 24-07-16 | 10:06 | + -8 -

@Bytemaster | 23-07-16 | 23:17 | + 2 -
Dat wil ik nog wel geloven, al had er best een belletje mogen rinkelen.
Waar ik absoluut niet tegen kan, is de houding dat de overheid dit nu op moet lossen.

fail | 24-07-16 | 09:04 | + -9 -

Bytemaster | 23-07-16 | 23:27

Het Deense AP pension heeft dit jaar 1 miljard teruggeven aan haar leden. De reden was de uitstekende rendementen die ze gehaald hadden. www.appension.dk/AP-Update/2016/1-mil...

duitse herder | 24-07-16 | 06:03 | + 1 -

@Prinsemarij | 23-07-16 | 21:11
.
Het abp is tientallen jaren één van de best functionerende pensioenfondsen in de wereld geweest als je kijkt naar kosten en rendementen. De rendementen zijn nog steeds niet slecht, maar kunnen niet opboksen tegen de belachelijk lage rentes van de ECB.
Verder is het heel normaal dat een pensioenbedrijf niet persoonlijk in aandelen, etc. handelt maar via beleggingsfondsen van grote banken.
Het abp doet het net zo goed als in het verleden, maar het rendementsmodel van een pensioenfonds werkt voor geen meter in de financiële situatie waarin de EU ons heeft gebracht.

Bytemaster | 23-07-16 | 23:27 | + 21 -

@fail | 23-07-16 | 20:26 |
.
Die hele constructie was destijds niet duidelijk. Sterker nog, anno 2016 is het nog steeds niet duidelijk. Je kunt de deelnemers van toen niet verwijten dat ze toen niet hebben geprotesteerd. Die kregen te horen dat er pensioengeld in overvloed is.

Bytemaster | 23-07-16 | 23:17 | + 12 -

In een vrij en fatsoenlijk land zorg je zelf voor je eigen pensioen en wordt je niet verplicht in je geld af te staan in een 1 of ander fonds dat vervolgens speculanten op de beleggingsmarkt via markten gaat beleggen. Diezelfde fondsen die hun hoofd bestuurder een hotel van 30 miljoen gulden geven als bonus voor zijn pensioen. Een fatsoenlijke bevolking kan dit zelf ook zonder tussenkomst van een overheid dan wel pensioenfonds. Dit is waar men aan vast heeft gepakt als idioten onder de noemer van samenhorigheid. Ik ben eind jaren 80 geboren en zag dit al direct tijdens mijn schooljaren als een idiote feestje voor de babyboomers. Ben zelf gaan beleggen en verdien gewoon 6 tot 14% met een gemiddelde van 9% rendement op mijn beleggingen zonder dat daar een fonds tussen ziet die nog eens 30 a 40% van het geheel wil roven voor zichzelf en om als belasting aan de overheid te betalen.

Men heeft in de jaren 80 en 90 commissie onderzoeken gehouden die de overheid al adviseerde dat ze niet konden betalen wat men nu uitkeerde. De overheid heeft dit keer op keer uitgesteld door middel van pensioenfondsen onder water te laten staan en te weigeren om mensen een grotere pensioenpremie te laten betalen. Niemand wilde de partij zijn die de oudjes kwaad ging maken, vooral de PVDA niet, want hun hele verkiezingsmacht was gebaseerd op omkoperij. Toen de socialisten in de jaren 90 massaal uit het pensioenfondsen roofden, zo'n 30 miljard gulden als ik het me goed herinner, om vervolgens allemaal te roepen dat ze niet wisten waar het geld naar toe was gegaan en daarna weigerden onderzoek in te stellen moet bij iedereen toch een alarmbelletje zijn afgegaan? In 2015 werden alle pensioenfondsen verplicht via het ECB om 0% rente staatsobligaties op te kopen, terwijl de private partijen massaal hier niet aan meededen. Resultaat? Over 10 jaar kan men die beloofde pakweg 5% rendement echt niet uitkeren hoor. De ECB die miljarden aan gedrukt geld op de markt gooit om de markt kunstmatig hoog te houden is tevens uitstel van executie.

Wie dit niet heeft zien aankomen is een idioot. Alleen de babyboom generatie is solidair om te gaan demonstreren, de rest is dit allemaal uitgeleerd, ontmoedigt en ontkracht. Wel de straat op voor kruisraketten productie maar niet voor ons eigen volk. De weg met ons mentaliteit gaat hard. De vakbonden ook wel de "sociale partners" genoemd zijn gewoon omgekocht en is vriendjespolitiek geworden. Wie daar nog lid van is is een idioot met geen verstand van zaken.

Dit land is financieel en moreel failliet, het probleem is dat degene aan de macht zijn dit nog niet willen inzien en blijven geloven in hun utopische droompje, zij spelen letterlijk met de toekomst van ons land en onze kinderen. Massa import volk uit het midden oosten is daar het grootste symptoom van. Men schuilt er niet voor om toekomstige generatie te laten opdraaien voor hun achterlijke theoretische onzin.

De jongere generaties vragen steeds vaker aan hun baas dat ze het pensioen zelf willen beheren en dus niet meer willen inleggen bij zo'n bedrijfstak fonds. De solidariteit is dus verdwenen want men heeft het verprutst. Jongeren moeten nu vaak absurde hoge premies betalen voor iets wat ze aan het einde van hun rit waarschijnlijk niet eens krijgen. Volgens het CBP moet de pensioenleeftijd uiteindelijk naar 75. Men is dit nu nog geleidelijk naar 72 aan het opschalen. Tegen de tijd dat wij 50 zijn bestaat pensioen niet meer; werken tot je sterft wordt de mandaat.

Men heeft geroofd, geplukt en gegraaid, men heeft er prachtig van genoten en volgende generaties mogen de rekening verschaffen. Vervolgens huilen dat de overheid grof gaat wijzigen. Die lage pensioenpremies in de jaren 90 heeft iedereen fors van geprofiteerd door hogere loonruimtes en dus meer netto aan het eind van de streep en nu is de reactie natuurlijk huilen met de pet up en het bekende wij hebben het niet zien aankomen.

Zie hier het resultaat van 50 jaar lang economische marxisme. Het gaat nog vele malen erger worden in de komende decennium. Kijk maar eens naar de uitgelekte ombuigingslijst van het ministerie van financiën, daar staan nog mogelijkheden om 50 miljard te bezuinigen. Als het volk niet op straat gaat door de grote leugen van Rutte door te stellen dat er geen cent naar Griekenland gaat en na 2 weken direct 28 miljard weggeeft die wij trouwens nooit meer gaan terug zien, ook niet met rente, waarom denken mensen dan nog dat wij op straat gaan voor wat korte termijn plannetjes? De overheid werkt al decennia in stapjes want een grove wijziging werkt niet. Dit is wat ze geleerd hebben en de volgende kabinetten voeren het door.

In plaats van dat de overheid met oplossingen komt zoals bijvoorbeeld een eigen munt, goudstandaardje, bankieren forse regelgeving invoeren ala Canada stijl, minder regelgeving van bedrijven, geen EU enzovoort en het blijft het doen alsof haar neus niet bloed en de kop in het zand te steken glijden we langzaam richting de afgrond.

Welterusten.

sickstyle | 23-07-16 | 23:16 | + 89 -

Gedane zaken nemen geen keer. Je blijft beroofd worden. Heel simpel allemaal want zinvol besteedbaar geld raakt steeds meer op. Meer nieuwe mensen in blijvende uitkeringssituaties en de bestaande uitkeringen blijven gewoon in tact.

Nieuwe werkgevers die starten met personeel zijn er niet. Te link geworden. Instandhouding en uitbreiding van de overheid gaat gewoon door. Er zijn professionele leiders nodig in Nederland om nu eens echt de bezem er door te halen. Geen politiek gekleurde praatjesmakers meer die zelf niet snappen hoe de Nederlandse wereld er uit ziet.

duitse herder | 23-07-16 | 22:09 | + 14 -

Pensioenpot 1995 ca. 90 mld, 1e kw 2016 ca. 1.330 mld. Betekent toch niets anders dan dat in het echt in 21 jaar tijd, die pot 15x over de kop is gegaan ? Ik zie het probleem niet.

netniet | 23-07-16 | 22:06 | + 4 -

Leuk en goed gedocumenteerd verhaal, waar we helaas niets mee kunnen behalve schuldigen aanwijzen. Waar zou anno 2016 het geld van die miljarden omvang ineens vandaan moeten komen wat ten onrechte aan het ABP-vermogen is onttrokken dan wel niet is afgestort? Nergens dus, want dat is er gewoon niet. Waar wel eens naar gekeken zou kunnen worden zijn de kosten van het ABP-apparaat met al zijn personeel, intern en extern. En naar de kosten die men kwijt is om peperdure internationale beleggers in te huren omdat de overbetaalde dames en heren ABP-bestuurders van het beleggen van vermogen geen sjoege hebben. Daar zou volgens mij heel wat op verdiend kunnen worden.

Prinsemarij | 23-07-16 | 21:11 | + 18 -

Toen Generaal Bismarck begin vorige eeuw de pensioenleeftijd op 65 stelde was de gemiddelde levensduur van een mens 65 jaar.
De gedachte was dat als je dan heel je leven had gewerkt je wel even een paar maanden rustig thuis ging zitten voor je doodging.
Bovendien ging je in die tijd op je 14e of 16e werken (op een enkele uitondering na)
Nu is 90 een heel normale leeftijd om te overlijden. En we gaan pas vanaf ca. ons 20e werken.

Het is natuurlijk van de zotte dat je van je 20e tot je 65e = 45 jaar lang 1 dag per week je salaris moet sparen om dan vervolgens van je 65e tot je 90e = 25 jaar lang 5 dagen per week 70% kunt krijgen. Dat gaat alleen in een economie met dubbele groeicijfers, en die hebben we sinds de jaren '70 al niet meer.
Verhoog de pensioenleeftijd met 1 maand per jaar. Dan hou je rekening met de toenemende levensverwachting. Dan heb je het grootste deel al opgelost.

Vogelbeest | 23-07-16 | 20:40 | + 32 -

Dit is een van de redenen om ProRail onder directere sturing van de overheid te brengen. Dan valt iedere ProRailer onder het ABP en bij de overgang doet men een flinke graai uit de pot van het Spoorweg Pensioen Fonds. Het SPF heeft net een mooie kapitaalinjectie gehad. Ze hebben net het hoofdgebouw van ProRail gekocht voor 70 miljoen. Dat pand was een investering van het SPF.

postmodernismisdead | 23-07-16 | 20:37 | + 2 -

Kasgelden stiekem opmaken en de bijbehorende latente verplichtingen via allerlei rekentrucs afwaarderen, dat zou toch niet zo ingewikkeld aan te tonen moeten zijn. Zou het kunnen dat er verwijtbare nalatigheid kan worden verweten aan nog levende beslsissingnemers als één en ander te helder wordt geformuleerd en dat daartegen wat weerstand bestaat bij het netwerk van betrokkenen?

kindapaas | 23-07-16 | 20:35 | + 10 -

I want my money back!

Schwanz | 23-07-16 | 20:28 | + -5 -

Er is helemaal niets geroofd wat nu terugbetaald kan worden.
Als er destijds geld uit de pensioenpotten is gehaald of te weinig premie is ingelegd, dan hebben de toenmalige belastingbetalers daar van geprofiteerd. De zogenaamde gedupeerden zijn er destijds zelf bijgeweest.
Het kan niet zo zijn dat de huidige belasting en premiebetaler, die sowieso nooit zal genieten van de weelderige regelingen uit de jaren 80 en 90, dit gaat repareren.

fail | 23-07-16 | 20:26 | + 69 -

Jaaa, als de toenmalige regering de pensioenfondsen niet had berooft van hun premie's, hadden de pensioenfondsen, zeer waarschijnlijk later zelf de premie's verlaagd.

Hier kun je niks mee.
Omdat mijn toenmalige meester in de 6e klas lagere school mijn vader heeft verteld dat ik naar de toenmalige ambachtsschool moest, terwijl ik voor toenmalige HBS geschikt was...... wat kun je daar nu, 48 jaar later, nou mee?
So what?Wie springt er nou voor mij op de bres wegens waarschijnlijk gederfde inkomsten?

Ben5570 | 23-07-16 | 19:53 | + 48 -

Dit heeft ik hier al tig maal overgehad , en ik dag dat het 35 miljard was.

witchmaster | 23-07-16 | 19:46 | + -75 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken