Pensioen. Wat kost het en wat krijgt u ervoor terug?

Enige tijd geleden verscheen in onze mailbox de vraag of we wilden uitrekenen wat een gewone werkmans betaalt voor zijn pensioen en later aan uitkeringen tegemoet kan zien. Dat is ongeveer de moeilijkste vraag ter wereld en die beantwoorden wij gewoon, omdat moeilijke vragen de leukste zijn. Brengt wel een dikke disclaimer met zich mee: de berekening is om 1.001 redenen aanvechtbaar. Maar we tonen in basis hoe de meeste pensioenen nu zijn geregeld. Afhankelijk van de hoogte van je salaris krijg je elk jaar pensioen 'toegezegd' en vanaf 67-jarige leeftijd gaat het fonds uitkeren. Om nu en straks voldoende geld in kas te hebben, rekent het fonds uit hoeveel pensioenpremie de werkgever en werknemer moeten betalen. Dat betekent veel rekenwerk: schatten wat de inflatie doet, schatten wat het rendement is, schatten hoe oud mensen worden, etc. Dat schatten gaat dus continu mis en daardoor staan pensioenfondsen er slecht voor. U begrijpt hoe onzinnig het is om iemand van 27 jaar een pensioen toe te zeggen (=beloven) dat pas over 40 jaar uitgekeerd gaat worden en dan ook nog eens levenslang. We hebben simpelweg geen glazen bol. Maar goed, het gaat vandaag niet over de problemen, maar om de berekening. Here we go! We doen alsof iemand een pensioenregeling heeft die erg lijkt op die van ambtenarenfonds ABP. Onze werkmans hangt daarnaast van zijn 27ste tot 67ste rond bij dezelfde werkgever, verdient 40 jaar lang €30.000 per jaar en woont in een land waar nu geen inflatie is en de komende 100 jaar ook niet. En er is ook geen deflatie. De levensverwachting is 87 jaar en werkmans voldoet precies aan die verwachting.

pensioenberekeningdrie.png

Zou je dit pensioen niet via een pensioenfonds willen regelen, maar de jaarlijkse premie van €3.600 zelf gaan beleggen, dan is het jaarlijks benodigde rendement in een wereld zonder inflatie ongeveer 3%. Reken je met 2% inflatie en een waardevast pensioen, dan is het benodigde rendement ongeveer 5,5%. Aanvullingen op de disclaimer zien we graag tegemoet.

Reaguursels

Inloggen

Volgens mij is het collectief pensioenstelsel nog niet zo slecht.
slumbioi | 06-06-16 | 01:42 | + 3 -
-
Niet iedereen wil nog lid worden van een club dat stiekem volgens het omslagstelsel pensioenen uitkeert, en verplicht tot betalen, voor na 67, maar mogelijk over 20 jaar pas op 75 gaat betalen.
Als ik daar uit kan, doe ik dat. Ongeacht of het slim is of niet, zo ver ben ik inmiddels met deze diefstal.

Raider Twix | 06-06-16 | 19:32 | + 0 -

pensioenopbouw collectief of individueel

zoals blijkt uit het artikel: je legt best veel in, per maand, maar aan het eind van de rit krijgt bijna iedereen (gemiddeld) toch nog veel méér uitgekeerd dan ze ooit hebben ingelegd. Dat kan best goed gaan, als er maar een behoorlijk rendement gemaakt wordt tussen je 27e en je 87e jaar (rekenvoorbeelden). Vraag is hoe je aan rendement komt. Velen vervloeken de pensioenfondsen, en denken dat ze het zelf beter kunnen. Een beetje zzp-er moet toch prima in staat zijn om zelf pensioen op te bouwen??

De gemiddelde werkmens is volgens mij echter niet in staat een goede afweging te maken. Zij hebben diverse problemen:

Je moet sterk in je schoenen staat om het geld wat bestemd is voor pensioenopbouw ook daadwerkelijk daarvoor in te zetten. Een beetje opgebouwd pensioen bedraagt al snel vele tienduizenden euro’s, tot ver boven de ton. De verleiding is wel heel groot om dan geld dat je eigenlijk daarvoor moet reserveren (en laten staan) niet gaandeweg te consumeren. Gevolg: later te weinig pensioen.

Velen die het geld wel wegzetten zullen risicomijdend gedrag vertonen, en alles op een spaarrekening zetten, ook al levert dat haas niets op. Je moet nu eenmaal een hoger rendement halen. Dat moet je durven. Pensioenfondsen doen dat wel. Zo was het gemiddeld rendement van pensioenfondsen over bijv. 2012 netto 13,6%. Werkmensen zullen dit zelf niet snel doen, en hun pensioen veiliger uitzetten. Gevolg: later te weinig pensioen.

En er zijn ook werkmensen die wel veel risico durven te nemen met hun pensioengeld. Buiten degene die toevallig goed gokken zullen er ook veel zijn die verkeerd gokken, en bijna alles verliezen. Deze laatsten hebben later te weinig pensioen.

Voor veel burgers is toekomstig pensioen een te ingewikkeld product om zelf uit te knobbelen. Het is al snel een oninteressant ver-van-mijn-bed-probleem, dat zonder dat je dat merkt jarenlang vooruit geschoven kan worden. En als ze er al mee aan de slag willen (of daartoe verplicht worden gesteld???) moeten ze voor een individuele pensioenregeling advies inwinnen bij een (al dan niet betrouwbare) adviseur, die hoge kosten rekent. Bedenk even hoeveel werk er ontstaat als een stuk of 7 miljoen werknemers ieder voor zich een zeer complex en ondoorzichtig product moeten aanschaffen. De kosten zijn dan hoger dan de baat, en gezamenlijk vele malen hoger dan de uitvoering van het pensioensysteem door de pensioenfondsen. Gevolg: later te weinig pensioen.

Ik hoor vaak dat pensioenfondsen ook hoge kosten hebben, en lage rendementen, zodat er niet geïndexeerd kan worden. Is niet helemaal waar: zie voor een overzicht van de behaalde rendementen bijv:
www.iex.nl/Column/108544/Het-ABP-gevoe...
terwijl de kosten van het vermogensbeheer varieert. In 2011 waren die kosten gemiddeld 0,38%, en 2012 was dat 0,53%. Zie bijv.
www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q...

Er zullen niet veel particuliere vermogensbeheerders zijn die voor een gemiddelde klant uitkomen met dergelijke vergoedingen.

Volgens mij is het collectief pensioenstelsel nog niet zo slecht.

slumbioi | 06-06-16 | 01:42 | + 3 -

[email protected] Shruggs 10 | 05-06-16 | 17:37
Het zou best eens verstandig kunnen zijn om een spaarpot aan te houden buiten de EU. Euro Pacific europacbank.com is een van de vele banken in het Caribische gebied. Omdat Peter Schiff er zijn naam aan verbonden heeft, heb ik er enig vertrouwen in.
Het idiote aan het stelsel van de Nederlandse inkomstenbelasting is dat sparen voor je pensioen bij een verzekeraar fiscaal wordt gestimuleerd, terwijl zelf sparen wordt bestraft met 1,2% vermogensrendementsheffing (box 3 heffing).

theo-is-dood | 05-06-16 | 20:08 | + 1 -

[email protected] Twix | 05-06-16 | 18:48
Ik weet niet of ik u goed begrijp, maar volgens mij staat uw eigen huis (het huis dat u zelf bewoont) niet in Box 3 maar in Box 1 (werk & woning). Onafhankelijk of u de eigenwoningschuld nu wel of niet hebt afgelost.

theo-is-dood | 05-06-16 | 20:01 | + 2 -

Sinds je afgeloste huis in box 3 staat is het duidelijk en simpel: of je laat je bestelen door pensioenverzekeraars, of je wordt bestolen door de belastingdienst voor pensioen sparen. Kiest u maar.
-
@ J. van Wensen
Waarom niet sparen vanaf je pensioen vanaf de dag dat je werkt eigenlijk, kan dat niet?

Raider Twix | 05-06-16 | 18:48 | + 1 -

theo-is-dood | 05-06-16 | 17:07
Nog nooit van Euro Pacific gehoord, maar wel van Peter Schiff natuurlijk.
Een kei in zijn vak, maar een offshore bank oprichten terwijl het een zootje US vasteland branches heeft, dat is vragen om problemen.
De Amerikaanse overheid laat je gaan tot het willekeurige moment dat ze genoeg van je hebben en dan gaat de deur op slot.
Als je dat risico bereid bent te nemen, lijkt het me een goede partij.

Atlas Shruggs 10 | 05-06-16 | 17:37 | + 0 -

Werken was intrinsiek al niet heel aantrekkelijk, maken ze het er numeriek nog minder interessant..

Neut | 05-06-16 | 17:18 | + -1 -

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, succes!

Watching the Wheels | 05-06-16 | 17:15 | + -1 -

@ @ Atlas Shruggs 10
Of sparen/beleggen zonder dat je elk jaar 1,2% vermogensrendementsheffing mag betalen. Dat hakt er flink in als je voorzichtig belegt met 4-5% rendement per jaar.
Heeft iemand ervaring met Euro Pacific Bank? Opgericht door Peter Schiff:https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_D._Schiff
www.offshorecapitalist.com/offshore-b...

theo-is-dood | 05-06-16 | 17:07 | + 0 -

Veel commentaar wijsheid. De ik Lul lampenkatoen pensioen ontvanger, nu, begon ooit met werken en opbouw pensioen na het verlaten lagere en ambacht school. Navraag bij wijs en hoger leverde antwoorden op. Altijd, en met zekerheid, mèèr. Waar zij, voor zichzelf, helemaal correct in waren. Hun offspring, bestuurder van G.d weet wat, kreeg het met een paplepel ingegoten.

biltong | 05-06-16 | 15:14 | + -4 -

Goede som! Proficiat redactie. Het probleem is dat over 40 jaar wordt betaald en over 20 jaar wordt betaald. Dat betekent dus dat de pensioenpremie 50% zou moeten zijn, en dat vindt niemand leuk. Toen de pensioenen werden gesticht, heel lang geleden, gingen werklui nog gewoon dood na vijf jaar pensioen. Kortom toen was de verhouding pensioentijd/spaartijd = 5/40=12.5%, en kon met 12.5% premie worden volstaan. Oplossing voor nu: eerder dood gaan, Pechtoltpil, of tot 73 jaar doorwerken bij een premie van 18%.

lijn5 | 05-06-16 | 14:28 | + 0 -

tot 2008 zijn de rendementen WEL 5 tot 10% geweest.Allemaal verdampt in een paar jaar tijd?Of keert het pensienfonds toch stiekem uit via het omslagprincipe, welke het pensioenfonds, zegt, niet toe te passen?

Ben5570 | 05-06-16 | 12:45 | + 0 -

Nou, weet je gelijk waar je aan toe bent als je pensioenplanning niet komt aan ca 144.000 op de 67e jaar.
Geen nood, Mario Draghi gaat zorgen dat elk geldbedrag tegen die tijd waardeloos geworden is.
Stevige inflatie is de enige manier voor Italië om zijn schulden te betalen. Geldt ook voor Griekenland, Spanje, Portugal en Frankrijk.

Raider Twix | 05-06-16 | 12:36 | + 7 -

zatkniss, niet achteruitgaan in nagenoeg onmogelijk. Of je moet wel zo'n groot deel van je salaris apart gezet hebben, dat je veel soberder leefde dan je peers. Precies je hypotheek afgelost hebben op dat omslagpunt, helpt. Mensen bouwen gewoon te weinig op / zijn té afhankelijk van onrealistisch rendement.

melissa3 | 05-06-16 | 11:20 | + 1 -

Eigenlijk klopt het wel dat je moet rekenen met 0% rendement: een collectief pensioenfonds is sociaal en het is toch zo dat socialisten het niet sociaal vinden om geld te verdienen zonder te werken (met slapend geld)?

Heeft Plaatsgevonden | 05-06-16 | 11:19 | + 0 -

Van Wensen, je maakt een veelgemaakte denkfout. Maak een macro-economische balans, je ziet dan links de vruchten van arbeid staan, zoals grondstoffen, voorraden enz. Rechts staat de hoeveelheid euro's die wij eraan toekennen.
Als er verhoging van productiviteit is, is de waarde links aan het groeien. Rechts mag er dan meer euro's bij, om die groei bij te benen. Hoe ontstaan die euro's? Doordat de bank ze bijdrukt, door een journaalpost in de computer, nadat er een lening is afgesloten en waarvoor rente betaald moet worden. Die rente zien wij als een standaard beloningsmiddel voor de inspanningen van de bank. En daar gaat het fout. Eigenlijk zou de bank alleen maar arbeidskosten in rekening moeten brengen, geen rente. Want in jouw productiviteitsstijgingsloze wereld, is de rente even_groot als de inflatie. Dat is puur de klassieke economische theorie.
Je maakt dus de fout, dat je wél rendement verwacht, maar niet de bijbehorende productiviteitsstijging. Dat kan niet.

KlaasGoudsekaas | 05-06-16 | 10:34 | + 0 -

Flappie2006 | 05-06-16 | 00:50 |
Met een half miljoen kun je tegen een rente van 3%, ~21,3 jaar lang 32.000euro uitkeren. Dan hou je het in ieder geval tot je 84ste uit. De gemiddelde leeftijd van mannen in NL is overigens 79 jaar op dit moment.

Dan zie je ook gelijk waarom pensioenfondsen an sich helemaal geen slecht idee zijn. Door de law of large numbers heb je per persoon ook maar pensioen nodig voor tot aan je 79ste. Uitgaande van een pensioen leeftijd van 67 gaat het dan om ongeveer 319.000 euro.

a1a2a3 | 05-06-16 | 10:10 | + 3 -

melissa3 | 05-06-16 | 07:49 | +
Oerhollandsche uitspraak. Voor anderen beoordelen wat goed of slecht. Dat is voor iedereen anders. Kortgezegd komt het er op neer dat niemand erop achter uitwil na het pensioen hoeveel het ook is.

Zatkniss | 05-06-16 | 08:48 | + 3 -

32k plus AOW, dat is echt veel hoor. Met de helft kun je nog uitstekend rondkomen in Nederland.

melissa3 | 05-06-16 | 07:49 | + 2 -

@Thelonius | 05-06-16 | 00:00 | + 0 -
Ik zie een 63 jarige ZZP-er nog wel een uitdaging hebben de laatste jaren richting pensioen.
Die moet veel eerder dan met het 66ste jaar binnen zijn.
Voor een redelijk pensioen van €32.000,- per jaar op je 67ste levensjaar moet je rond je 63ste levensjaar minimaal een half miljoen opgepot hebben. Dan ben je veilig qua vermogen. Dat is een rendement van 3,7% vanaf het 27ste jaar.
Hoe later je begint, hoe hoger het noodzakelijke rendement en of de maandelijkse inleg.
Hoe eerder je stopt, om wat voor reden dan ook, hoe groter je probleem met je oudedagsvoorziening.
Wil je rond je 60ste een half miljoen gespaard hebben dan is het benodigde rendement al 4,7 %!
Gaat er werkelijk niks fout en haal je de 67 bij je laatste werkgever dan is een pensioenrendement van 3,4% net voldoende.
Zat de arbeidsmarkt ook maar zo in elkaar.

Flappie2006 | 05-06-16 | 00:50 | + 2 -

@Flappie2006

Juist, geeft goed aan welke enorme bedragen er nodig zijn voor een goed pensioen, zeker op dit moment.

Zat net te kijken naar het simpele oorspronkelijke voorbeeld maar dan als zzp'er;
Stel dat je 280.000 hebt weten op te bouwen in eigen beheer dan zou je er inderdaad
nu iets van 14.000 per jaar voor de rest van je leven voor kunnen aankopen bij een verzekeraar
als je geboren bent op 1/7/1951. Dit is dus op basis huidige lange markrente en levensverwachting.

Dus dan wat er nu voor een fat cat pensioen nodig is.. en zie daar de problemen
voor een fonds als de rendementen niet stellar zijn. Misschien heeft de DNB toch een punt want die
fondsen mogen ook nog een fictieve rekenrente gebruiken in tegenstelling tot de markrente die
de verzekeraar gebruikt...

Thelonius | 05-06-16 | 00:00 | + 0 -

Heel belangrijk is dat er op weg naar pensioen gerechtigde leeftijd niets uit de pot gehaald wordt.
Voor een pensioen van €30.000,- per jaar op zijn 67ste levensjaar moet er minimaal €684.600 beschikbaar zijn in de pensioenpot. Dat is 50% minder als hij op zijn 61 levensjaar verdiende maar het is bruto minder zwaar belast dus hij houdt netto meer over aangevuld met de AOW als die nog bestaat en heeft mogelijk minder kosten (reizen en pensioen opbouw).
Door indexatie met 2% stijgt dit pensioen naar €44.578,- bij 86 jaar, daarna is de pot leeg.
Dus 87 worden is erg onverstandig.

Flappie2006 | 04-06-16 | 23:23 | + 4 -

Aangepast voorbeeld:
Jan Modaal, 61,7 jaar, mag over 5,3 jaar met pensioen.
Heeft tot vandaag gewerkt maar is vervroegd gestopt wegens ziekte.
61,7 jaar is overigens de gemiddelde pensioen leeftijd in NL.
Dit is dus een perfect voorbeeld voor de gemiddelde NL.

Begin salaris met 27 jaar €30.000,- eind salaris met 61,7 jaar €60.000,-.
Begin salaris met inflatie correctie van 2,0% na 34,7 jaar = €59.644,-.
Echt veel beter verdienen is hier dus erg relatief.

Begin inleg €350,- per maand, eind inleg 1,75%* 50000 = €875,- per maand.
Kosten en verzekeringen laten we wel buiten beschouwing.

Inflatiecorrectie pensioen: vroeger werden pensioenen jaarlijks geïndexeerd.
Nu gaan we uit van een leefbaar vervroegd pensioen
Dat is een vlakke ongeïndexeerde €14.000 per jaar voor de gemiddelde pensioen leeftijd van 77 jaar.
Die €14.000 wordt nog wel even 50 jaar geïndexeerd ten opzichte van het startsalaris bij 27 jaar.
Dat is dan € 37.682,23 per jaar.
Wat veel mensen vergeten is dat de gespaarde vermogens na 40 jaar niet in eenmaal worden uitgekeerd maar gewoon nog 20 jaar door renderen.

Goed, totale inleg in 61,7 - 27 jaar (34,7 jaar) is €241.860
opbouw pensioen tot op moment ontslag met 3% rendement = € 382.799
Nodig voor komende jaren is 20 jaar pensioen en 5,3 jaar salaris.
20* 37.682 + 5,3* 60.000 = €1.071.640
Er ontbreekt nog een slordige 7 ton
Om in 34,7 jaar voldoende pensioen op te bouwen (€753.640) is een rendement van 6,78% noodzakelijk.
Om het inkomensgat tot 67 jaar te vullen is een extra 3,3 ton nodig.
De gelukkigen hebben misschien dit als overwaarde in hun huis zitten.
Anders was een arbeidsongeschiktheidsverzekering bijzonder raadzaam.

Flappie2006 | 04-06-16 | 22:56 | + 13 -

Steijn070 | 04-06-16 | 19:55
Dat maakt het alleen maar nog erger eigenlijk.
Je moet rekenen alsof je een faalhaas bent, en dat gegeven vertaal je in beleid om jongeren op kosten te jagen, onderstreept door sukkels in de Televaag.

Als we nou een paar jaar terug in de tijd konden en het FNV kantoor hadden opgeblazen, dan vond Nederland het niet zo erg dat de professionele vermogensbeheerders van Alpinvest het rendement van ABP maximaal maakten en daarvoor een bonus kregen. Hoefden we de pensioenen niet meer te korten en de wetgever hoefde niet meer van die rare rekenmethoden te gebieden.

Atlas Shruggs 10 | 04-06-16 | 20:30 | + 4 -

Yep, dat zou punt 9 zijn zorg dat je zzp'er wordt, dan stort je, om te beginnen, niet verplicht een groot deel van je verdiensten in een grote emmer met gaten er in.

Heer Hugo de Waard | 04-06-16 | 20:19 | + 5 -

10.000 AOW en 14.000 pensioen dat is samen 80% van het inkomen, mooi fonds dat ABP.

CoffeePatch | 04-06-16 | 20:05 | + 2 -

Vertrek op de dag van je pensioen onmiddelijk maar Spanje en je kan met de helft minder toe.

Stonecity | 04-06-16 | 20:04 | + 20 -

@Atlas Shruggs Rendementen genoeg, waar het om gaat is de vraag of het reeel is van de wetgever te moeten rekenen ALSOF je bijna 0% hebt. Deze berekening is níet het vermogensredenement, maar die langetermijn rentevoet die je moet gebruiken is zo belachelijk laag, dat voor sommige fondsen 20% vermogensrendement nog niet opweegt tegen 0,4% daling van de langetermijn rente.

Steijn070 | 04-06-16 | 19:55 | + 3 -

@Atlas Shruggs Rendementen genoeg, waar het om gaat is de vraag of het reeel is van de wetgever te moeten rekenen ALSOF je bijna 0% hebt. Deze berekening is níet het vermogensredenement, maar die langetermijn rentevoet die je moet gebruiken is zo belachelijk laag, dat voor sommige fondsen 20% vermogensrendement nog niet opweegt tegen 0,4% daling van de langetermijn rente.

Steijn070 | 04-06-16 | 19:55 | + 3 -

@ZwarteDag Dat is nou exact hoe collectieven werken: de één zijn dood... Al wekt men hier de suggestie dat het met rendement is op te hoesten. In werkelijkheid is het beide. Er zijn ook mensen die jarenlang inleggen en op 64 overlijden. Jammer dan.

Steijn070 | 04-06-16 | 19:50 | + 5 -

ZwarteDag | 04-06-16 | 19:03
Nou misschien is dat wel de nieuwe weg van het debat.
Want geen rendement wordt kennelijk als normaal beschouwd. En dat pensioenbesturen ontiegelijke faalhazen zijn mag van het FNV niet veranderen, want bonusverbod.
Maar dat daardoor de pensioenen gekort moeten worden, ligt aan de jongeren!
Vandaag stond er in de Televaag een artikel waarin 2 pensioensukkels bepleiten dat jongeren het gebrek aan rendement niet alleen moeten betalen via meer premie, ze hebben er ook nog eens de schuld aan. Compleet van god los.

Dus als asociale jongere werk je nu 1 dag per week voor pensioen dat je nooit zult krijgen, je werkt 1 dag per week voor langdurige zorg ook voor ouderen en je werkt nog eens 1 dag voor reguliere zorg, wat bijna geheel wordt afgenomen door ouderen.

ZZP'er worden wordt steeds verstandiger, ondanks alle tegenwerking ook daar van de overheid.

Atlas Shruggs 10 | 04-06-16 | 19:46 | + 22 -

1. Hard sparen;
2. Extra huis kopen met spaargeld en hypotheek;
3. Verhuren (je koopt dus een object met een geliberaliseerde huur);
4. Van de opbrengst de rente,aflossing en eventueel onderhoud betalen (je koopt dus meestal een appartement met kunststof kozijnen);
5. Genieten van de stijging van de waarde van je oorspronkelijke spaarbedrag, middels de waardestijging van het pand, alsmede de aflossing, alsmede de stijging van de huur;
6. Herhaal dit zodra je weer voldoende centjes hebt (door, onder meer, 20 jaar door te rijden met je auto en te winkelen bij de Aldi);
7. Geniet ( door het wonder van cumulatief rendement) voortijdig van een echt ruim pensioen;
8. Niet de onbelangrijkste: trouw een rijke partner.

Heer Hugo de Waard | 04-06-16 | 19:39 | + 27 -

An sich leuke exercitie, ware het niet dat infla noodzakelijk is voor een waardevast pensioen. Niet omdat daar de koopkracht van stijgt, want dat doet het niet, maar omdat infla impliceert dat een economie "groeit".
Wanneer een economie dat niet doet verstikken de schulden het hele gebeuren, wat je nu ziet gebeuren, en gaan de pensioenen en absoluut én relatief aan.
Maar wel leuk geprobeerd, als aanzetje tot een discussie nuttige info.

orca | 04-06-16 | 19:28 | + -1 -

Misschien dat ik gek ben, maar €144K betalen en €280K krijgen betekent dat iemand anders jouw rekening van €280-€144K=€136K betaalt...
In het verhaal hierboven staat immers geen rendement vermeld, dus ik ga ervan uit dat die nul is. Gezien de nul inflatie/deflatie is dat geen gekke aanname...
Kortom, ofwel iemand wordt er beroofd van €136K inleg geld of reken op een pensioenkorting van 50%.
Ik zelf gok op een Japan scenario van nul groei en inflatie, en dus een pensioen korting van 50%.

ZwarteDag | 04-06-16 | 19:03 | + -18 -

Dit is zo grof berekend dat het inderdaad bijna nergens op slaat.
De grootste rendementsdief is inflatie, die buiten beschouwing laten leidt tot dit.
Gemiddelde inflatie NL (google) is 2,0-2,5 %, dat hakt er fors in.
nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederl...

Flappie2006 | 04-06-16 | 18:25 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken