Told. You. So. Dat inburgeren is een ZOOITJE

[Nogmaals] Joehoe, politiek, let er iemand op??
[Nogmaals] Joehoe, politiek, let er iemand op??
Begin dit jaar uitten we hier onze zorgen over een potentieel miljoenenfiasco rondom inburgeringscursussen (Een pot van 600 miljoen euro voor inburgeren. Wie pakt ‘m?). Even een korte recap (zie ook uitlegfilmpje onderaan): asielmigranten moeten na het krijgen van een verblijfsvergunning een inburgeringsexamen afleggen. Daarvoor moeten ze een cursus volgen. Dat kost natuurlijk geld (gemiddeld €6.000 - €6.500), wat ze doorgaans niet hebben dus daarvoor kunnen ze tot €10.000 lenen bij DUO. Nou ja, lenen, ze hoeven het geld niet terug te betalen als ze binnen drie jaar hun examen halen. Of kunnen laten zien dat ze echt hun best hebben gedaan (let wel: gezinsmigranten moeten wel alles terugbetalen). Hier zit een perverse prikkel, want in feite betekent dit dat er per inburgerende asielzoeker een budget beschikbaar is van €10.000. Wij schatten toen dat er van 2013 tot en met begin 2016 geteld zo'n 60.000 statushouders een cursus moeten volgen. Dat is dus een potentiële pot geld van €600 miljoen. En dan hebben we de rest van 2016 nog niet eens meegerekend. Maar er is meer aan de hand: zo is de controle op de cursusaanbieders slecht, steeg het aantal bureaus explosief, worden er geen eisen gesteld aan klassengrootte, tarieven of maximale cursusduur, en zijn de slagingspercentages om te huilen. Dit klinkt als een drama in wording en daar begint het inderdaad steeds meer op te lijken.

Gebrek aan toezicht
Niet iedereen kan zomaar inburgeringscursussen gaan geven; er zijn wel degelijk eisen. Om een lening van DUO te krijgen moet de migrant een cursus volgen bij een bedrijf met het keurmerk Blik op Werk. Maar wij constateerden in januari al dat die eisen boterzacht zijn. Opvallend was ook dat in een jaar tijd het aantal bureaus met 30% à 40% was toegenomen. Dat was in januari, toen we 125 scholen telden. Nu, amper vier maanden later, laat de site van Blik op Werk 148 (!!!) cursusaanbieders zien. Dat waren er zo'n anderhalf jaar geleden 90 à 95. Dat is een toename van zo’n 60%. Niet normaal nee. Bijna zestig van deze bureaus zijn bovendien aspirant-lid en hebben nog niet eens een keurmerk.

Gisteren schreef De Telegraaf dat het nogal schort aan de controle op de eisen (bijvoorbeeld dat er een gekwalificeerde docent voor de klas staat met ten minste Pabo aangevuld met NT2). Het toezicht zou bestaan uit een aangekondigde (!) controle waarbij inspecteurs 'een blik op de administratie werpen'. Volgens de krant mag Blik op PapierWerk de klas niet in, dus er kan niet onderzocht worden of er gekwalificeerde mensen voor de klas staan. Asscher zou volgens de krant zijn geduld met het keurmerk verliezen en overwegen de Onderwijsinspectie een rol te geven. Een maand geleden kondigde hij in een brief aan de Kamer al aan dat 'wordt gewerkt aan strengere kwaliteitseisen'. Oh, en een klachtenlijn (ja echt).

Dat is wel heel anders dan het juichverhaal dat hij begin februari naar de Kamer stuurde. Daar schreef hij: 'Via de stichting Blik op Werk wordt de kwaliteit van het opleidingsaanbod door de branche zelf nauwlettend bewaakt. Op deze punten is er dan ook geen reden voor interventies van overheidswege.' Naar aanleiding van deze brief en ons eigen onderzoek vroegen wij het ministerie in februari hoe kon worden voorkomen dat er beunhazen onder de opleiders zaten. En hoe kon voorkomen worden dat er misbruik wordt gemaakt van die €10k. Het ministerie gaf toen dit totaal nietszeggende antwoord. Ook zetten wij toen vraagtekens bij het systeem van klantbeoordelingen (antwoord).

Lekker harken
Dat er misbruik kan worden gemaakt van die €10k is evident: een beetje slimme cursusaanbieder kan bijvoorbeeld de klassengrootte wat oprekken, de cursussen wat langer laten duren en de tarieven omhoog gooien om maar dat bedrag van €10k te benaderen. Dat is mogelijk, aangezien er geen eisen aan klassengrootte, tarieven of maximale cursusduur zijn. Zo vonden wij bijvoorbeeld tarieven van €8 per uur, maar ook van €20 per uur. In die Kamerbrief van februari stond ook onderstaande tabel met opvallende prijsverschillen tussen verschillende cursusaanbieders. Wij vroegen het ministerie destijds hoe het te verklaren was dat precies dezelfde module bij de één bijna 2x duurder was dan bij de ander. En dat de prijs voor een cursus van 300 uur wel €1.000 kon verschillen. Het korte antwoord luidde toen: 'De prijzen voor de cursussen bepaalt de overheid niet, dat is aan de markt, de aanbieders dus, zelf.'

aanbiedersmodules.png

En daar zit dus precies het probleem. Vrij Nederland besteedde vorige week ook uitgebreid aandacht aan het onderwerp (Bl€ndl€). 'Het is een erg commerciële sector waarin ondernemers opereren die in inburgeraars een goede markt zien', stelt een docente. 'De groepen worden volgepropt. Officieel zitten er vijftien cursisten in, maar er staan er vaak twintig op de lijst.'

VN constateert ook dat veel private ondernemers onderbetaalde flexwerkers voor de klas zetten. 'Het zijn vrouwen met een warm hart voor vluchtelingen en een partner met een goede baan; 65-plussers die hun pensioen aanvullen en freelance journalisten of muzikanten die met een paar inburgeringslessen erbij net een minimuminkomen bij elkaar weten te schrapen.' Voor oproepkrachten met een tijdelijk contract zouden de bruto uurtarieven tussen de €14 en €18 liggen. Dat tikt natuurlijk lekker aan bij een klas van 30 Syriërs die zelf €10-€15 per uur betalen.

Het schiet niet op
In Asschers Kamerbrief van februari stonden ook nog deze juichpercentages van geslaagden. Die moest hij in april echter wat nuanceren. Het absolute aantal geslaagden viel namelijk nogal tegen. Van de bijna 53.000 nieuwkomers uit 2013, 2014 en 2015 moeten er nog ruim 47.000 voldoen aan de inburgeringsplicht. Om precies te zijn: slechts 5.460 asielzoekers hebben het inburgeringsexamen gehaald (224 kregen ontheffing). Dat is 10%.

totaalinburgeringsplichtig.png

Voor de instromers uit het eerste kwartaal van 2013 loopt de termijn van drie jaar inmiddels af. Slechts 32% van hen is geslaagd voor het examen. Er is wel een groot verschil tussen asielmigranten en gezinsmigranten: van de gezinsmigranten had ruim 60% aan de inburgeringsplicht voldaan en van de asielmigranten 30%. Dat zou volgens Asscher onder meer liggen aan het ontbreken van basiskennis van onze taal bij asielmigranten (gezinsmigranten moeten in eigen land al het basisexamen inburgering buitenland afleggen), 'moeilijke omstandigheden' en het ontbreken van familie in Nederland waar ze hulp van kunnen krijgen en de warboel van cursusaanbieders. Daarom schroeft Asscher 'de bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigden' op van €1.000 naar €2.370.

inburgeringsplichtingenq12013asielenmigrantuitgesplitst.png

Hoewel Asscher in februari nog schreef dat 'de markt voor het inburgeringsonderwijs zich een stuk positiever [heeft] ontwikkeld dan destijds bij de wijziging van de Wet inburgering werd voorzien', noemde hij het beeld van de slagingspercentages in april 'zorgwekkend'. Hij stelde daarom een taskforce aan laat een onderzoek doen dat 'inzicht [dient] te geven waarom het inburgeringsproces tot nu toe niet goed verloopt'. In Vrij Nederland wist een aantal betrokkenen het antwoord al: dit komt door het ‘inburgeren op eigen kosten’. Sinds 2013 zijn asielmigranten namelijk zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. In 2012, toen de gemeenten nog verantwoordelijk waren voor de inburgering, zouden nog ruim 17.000 nieuwkomers voor het inburgeringsexamen zijn geslaagd.

VluchtelingenWerk pleit er daarom voor te stoppen met de leningen en het geld voor inburgering weer aan de gemeenten te geven. Nou was het toen de gemeenten de boel regelden ook al een zooitje, dus we weten niet of teruggaan naar dat model de oplossing is. Wel zijn we het eens met de constatering dat er 'een consumentenmarkt gecreëerd [is] met publiek geld'. En dat hebben we helaas al vaker mis zien gaan.

In januari besprak ik het onderwerp ook in Z Today


Reaguursels

Inloggen

www.bd.nl/regio/brabant/vluchtelingen-...

Waarom wordt er nou niemand boos? Studiefinanciering is afgeschaft, ziekenfondspakket uitgekleed, pensioenen gekort, verpleeghuizen kampen met tekorten. Maar hier klotst het geld over de plinten! Waarom worden deze migranten niet in hun eigen gemeenschap opgevangen, die vervolgens onderdak en taallessen voor ze organiseert? Waarom moet de nederlandse belastingbetaler hier voor opdraaien?

theo-is-dood | 28-05-16 | 19:49 | + 0 -

@Hermannietplassen: "Lang leve de vrije markt." Lees het stuk. Dit heeft niets met de vrije markt te maken, want overal waar de overheid zich met de uitvoering bemoeit dmv soepsidies en regels krijg je juist marktverstoring.
Ook schrijft u: "Je laat mensen met geen enkele kennis van de Nederlandse taal en cultuur uitzoeken waar ze moeten inburgeren." Dat moet juist wel. Wij hebben deze mensen niet uitgenodigd, ze zijn uit vrije wil hiernaartoe gekomen. De Nederlanders die na WO2 naar Canada en Australië emigreerden, moesten ook alles zelf uitzoeken, zonder hulp of uitkering. Resultaat was prima: geen criminaliteit en binnen 1 generatie geassimileerd. Overigens kwam de helft (cijfers Australië) met hangende pootjes terug wegens heimwee of te dom om het nieuwe land te snappen. NL daarentegen pampert onrendabele immigranten, zie het Marokkanendrama, de mislukte asieleisers enz.
Maar dit zal allemaal wel aan dovemansoren gezegd zijn, kennelijk gelooft u heilig in de fantasie dat de overheid alles van nature goed doet.

B.J.M. de Wit | 26-05-16 | 14:26 | + 2 -

DearMud | 26-05-16 | 03:47 | + 4
-
Fijn dat de PvdA een Islamitisch Nederland en Europa wil.

Raider Twix | 26-05-16 | 13:51 | + 1 -

Laat u niets wijsmaken over het Nederlandse immigratiebeleid, deze is namelijk zeer selectief. De vermelde cursussen zijn enkel bedoeld om Nederlanders de illusie te geven dat men werkelijk serieus bezig is met moslimintegratie - want daar zijn die cursussen voor.
Komt iemand nl. uit Azië, ik ken Filippijnse voorbeelden, dan mag men het land niet in, tenzij voor drie maanden. Wil men echt naar Nederland, dient men in land van herkomst de 'inburgeringscursussen' te betalen, verder moet er iemand in Nederland financiëel borg staan voor de immigrant in kwestie. Kosten lopen in de duizenden euro's en dit mag de Hollander die een leuk Aziatisch meisje heeft leren kennen, zelf ophoesten.
Excuus is het nephuwelijk, maar in werkelijkheid wil men geen getalsmatige overvleugeling van de islam. De PvdA pleitte een paar jaar terug al om Polen te weren (want die zijn Katholiek).

DearMud | 26-05-16 | 03:47 | + 7 -

Basisschool met 940 uur onderwijs/jaar kost ca 5000 euro voor een jaar. Waar zit de windhandel ?

Nichtsneues | 25-05-16 | 22:29 | + 12 -

PvdA'ers en GroenLinksers zullen wel wat bureautjes hebben opgezet. Diederik Samson vond zakken voor inburgering overigens geen reden voor uitzetting. Maar die zeehondenknuffelaar knuffelt elke potentiële kiezer. Bij voorkeur zieke en niet opgeleide gelukszoekers. Die komen massaal.

Raider Twix | 25-05-16 | 22:01 | + 13 -

1: De cursisten hoeven alleen maar 'op papier' 600 uur aanwezig te zijn en 4 keer voor een examen te komen opdagen.
2: De controlerende 'instantie' heeft geen toegang tot de lokalen

Dat is een goudmijn voor een ondernemer die een dealtje sluit met zijn cursisten, niet slagen voor de inburgering of een stempel 'analfabeet' achter je naam lijkt mij ook in hun belang als je denkt in de richting van uitkeringen en solicitatieplicht

BenHetZoZat | 25-05-16 | 16:40 | + 10 -

Ze moeten niet inburgeren, maar zo snel mogelijk terug naar huis. Dus stoppen met geld uitgeven aan inburgering. Een simpele tent, water en brood, en verplicht terug zodra het ook maar enigszins kan. Exact conform de verdragen en geen millimeter meer.

lauwebal | 25-05-16 | 16:05 | + 28 -

Op dit moment is het zo dat de asielzoeker een briefje krijgt van DUO dat ze moeten inburgeren binnen 3 jaar.

Kortom: iemand die net uit het AZC komt en meestal helemaal geen les heeft gehad in het Nederlands (verschilt sterk per locatie en per persoon), die krijgt een brief van de NL overheid in ambtenarentaal op niveau waarin staat dat ze iets moeten doen. Zelf regelen.

Als het meezit, is er in de gemeente waar ze zitten wel een instantie die helpt met het vinden van de cursus. Als je pech hebt, dan stokt het hier een paar maanden.

Ook dikwijls willen die hulpverleners de asielzoeker koste wat het kost naar de eigen cursusinstelling sturen (eigen ROC in de gemeente of de lestoko waar de verwijzende organisatie zelf een dealtje mee heeft) en dan is er een wachtlijst van een maand of zes (terwijl andere aanbieders meteen ruimte hebben). Want asielzoeker=geld.

Dus die drie jaar die loopt al een tijdje voordat de asielzoeker aan de cursus is begonnen. Dan blijkt het wel een redelijk moeilijke cursus te zijn en is de overgebleven twee jaar niet voldoende! Dat krijg je met mensen die het alfabet nog niet kennen.

De cowboy BV-tjes met holdinkje er boven en een aspirantkeurmerkje zijn er wel maar hun impact krijgen we later pas, nu zit bijna iedereen nog bij het ROC waar de klassen ook groot zijn, maar de docenten wel normaal verdienen en een certificaat hebben.

geerdt | 25-05-16 | 15:34 | + 2 -

Laten de bazen dit maar ophoesten want zij zijn de enige die profiteren van deze gratis arbeidskrachten.

ProAsfalt | 25-05-16 | 14:26 | + 3 -

* Zucht *
Kan dus direct op de grote drama-hoop bankencrisis, Fyra, Vestia, 'reïntegratie-bureaus, overheids-ICT, en gaat u zo nog maar even verder. Oftewel: het efficiënt door het toilet spoelen van de zuurverdiende belastingcenten van de burger. En maar roepen dat er hoegenaamd 'geen geld' is voor fatsoenlijke zorg voor Nederlandse zieken en ouderen...

EefjeWentelteefje | 25-05-16 | 13:16 | + 19 -

Dank voor de tip. Ik ga eens kijken of ze in Mofrika net zo gek zijn.

Münsterlander | 25-05-16 | 12:37 | + 5 -

En hierdoor "stijgt" het GDP (want economen berekenen dat obv modellen), waardoor de afdracht aan Brussel stijgt, want die afdrachten zijn obv GDP. Brussel, waar deze ellende is begonnen.
Man man man

orca | 25-05-16 | 12:20 | + 17 -

"Je best doen"
Mijn hemel hoe ga je dit dan evalueren? Dat is dan natuurlijk een linkse ambtenaar die hier zijn brood mee verdient.
Dat doen landen als Zwitserland toch echt een stuk effectiever en kijk eens hoe die economie daar draait.

datzouzomaarkunnen | 25-05-16 | 12:20 | + 20 -

Klinkt als een drama in wording?
Klinkt als 'heel veel Nederlandse bedrijven hebben heel veel geld verdiend zonder controle en dat heeft heel lang geduurd voordat iemand daar over schreef.'
Dat betekent, als je nu instapt kun je nog meedoen aan deze scam, gaat nog zeker twee jaar duren voordat het verbeterd!

Einde van de Domheid | 25-05-16 | 12:16 | + 22 -

Lang leve de vrije markt. Je laat mensen met geen enkele kennis van de Nederlandse taal en cultuur uitzoeken waar ze moeten inburgeren. Dat is net zo debiel als mensen laten uitzoeken welke medische zorg ze nodig denken te hebben die geen doktor zijn.

Het probleem is niet dat er een consumentenmarkt gecreëerd wordt met publiek geld. Het is de fantasie dat er een goed functionerende markt mogelijk is.

Hermankannietplassen | 25-05-16 | 12:13 | + 21 -

Als je de bedragen zo leest fan moet Nederland wel rijker zijn als Saudi Arabia en Rusland tezamen.
Of zou het gewoon schuld zijn?
Hoe dan ook, ik raak steeds meer uitgeburgerd.

diddley2 | 25-05-16 | 12:10 | + 70 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken