SER poldert pensioenen kapot, plus 3 bedenkingen

Lastig lastig
Lastig lastig
Na lang wachten komt de Sociaal-Economische Raad vandaag met een technische verkenning van 'persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling'. Deze verkenning is een vervolg op het SER-advies over de toekomst van het pensioenstelsel uit februari 2015. Het pensioenstelsel moet vernieuwd, want het huidige is verouderd en stuk: pensioenfondsen zakken door hun hoeven (volgend jaar worden miljarden mensen gekort, gaap), zzp'ers vallen buiten de boot en als je twee keer overstapt van baan hou je geen pensioen meer over. Voornaamste uitkomst van vandaag: de SER staat positief tegenover een stelsel met persoonlijk pensioenpotjes waarin premies worden gestort. Als je later oud bent, dan zie je wel wat voor uitkering dat oplevert. Dat is een heel ander systeem dan het huidige waar we 25-jarigen een pensioen beloven dat pas over 50 jaar uitgekeerd gaat worden. Dat werkt dus niet. Wij hebben deze rustige vrijdag kunnen besteden aan het doornemen van de SER-documentatie (rapport, bijlage, bijlage), CPB-documentatie en een berekening van Netspar. De SER heeft zich beperkt tot het uitwerken van de potjes en het heeft nagedacht hoe je van het oude naar het nieuwe systeem komt. Over wat er met de zzp'er moet gebeuren en of we concurrerende pensioenfondsen krijgen laat het zich niet uit. Na lezing zijn we gematigd pessimistisch. We hebben drie bedenkingen bij het rapport.

1. Maak de lobby nou eens inzichtelijk
We pleiten er al langer voor om bij elk onderzoek in opdracht van een ministerie (in casu het ministerie van sociale zaken) inzichtelijk te maken welke rol de lobby speelt. De SER probeert in het rapport een neutrale toon aan te slaan. Dat lukt bijna overal, maar je ziet dat het pluche de macht heeft. Het rapport telt 63 pagina's en bij tijd en wijlen stuit je dan op mooie dingen: 'In het huidige stelsel vindt een soms ondoorzichtige herverdeling plaats tussen groepen deelnemers'. Ter info en voor als u onder een steen leeft: ons stelsel is één grote ondoorzichtige herverdeling en die ondoorzichtigheid is de aanleiding voor een herziening van het stelsel. Daarnaast: 'De hoogte van de premie is onderdeel van het arbeidsvoorwaardenoverleg'. Dat is het op dit moment inderdaad, maar nergens is nog onderbouwd waarom dit in de nieuwe situatie zo moet blijven. Let op! Als pensioenen onderdeel uitmaken van het arbeidsvoorwaardenoverleg, dan behoudt de polder zijn invloed op onze pensioenen. Grootste bezwaar: de SER wil uit alle macht dat we overgaan tot risicodeling met zijn allen. Waarom?

2. Risicodeling. Klinkt als een klok, maar moet je misschien niet willen
De SER heeft mogelijkheden op een rij gezet om te komen tot 'risicodeling'. Risico's die een mens kan delen zijn het risico op langer leven dan gedacht (potje leeg), overlijden, beleggingsrisico's, renterisico's en zo verder. Die risico's kan je delen met je collega's, gepensioneerden onderling of alle mensen die bij het pensioenfonds zijn aangesloten. De SER heeft drie varianten uitgewerkt, oplopend van weinig delen naar veel delen. De SER wil risico's delen. Zo veel als mogelijk. Om die risico's in te schatten, moet je uitgaan van veronderstellingen. En er moeten buffers worden aangelegd (SER: 'In goede tijden wordt de buffer gevuld: een deel van de opbrengsten van beleggingen gaat dan niet naar het persoonlijke pensioenvermogen, maar naar de buffer'). Volgens de SER, verwijzend naar het CPB levert dat hogere pensioenen op voor iedereen. Alhoewel die voordelen niet helemaal blijken uit het rapport.Maar risico's delen levert ook nadelen op. Wie gaat bepalen wat goede tijden zijn en wat slechte tijden? Hoe hoog moet een buffer worden? En zo verder. Kortom: de wazigheid in het huidige systeem (we noemen dat rekenrente) wordt voortgezet onder een andere naam (buffer) en leidt vermoedelijk tot net zo veel problemen (hier een college in elf tweets). De SER gaat nauwelijks in op de bezwaren en kijkt in het geheel niet naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld werknemerspensioenen verlagen, dat levert meer belastinggeld op, daarmee kan de AOW verhoogd kan worden en zo doe je ook aan risicodeling. We weten van het huidige stelsel al dat risicodeling niet altijd goed werkt. Als puntje bij paaltje komt, dan is de overheid toch de sjaak. Volgend jaar krijgen miljoenen mensen pensioenkortingen om de oren en de roep om reparaties via de AOW klinkt luidt.

3. Kapotpolderen
De SER heeft zich vandaag niet uitgelaten over de vraag of zzp'ers aan de pensioenen moeten, wat we doen met de sectorale indeling van onze fondsen, of we zelf ons fonds mogen kiezen in de nabije toekomst. Dat geeft niets, want wat het vandaag gepresenteerd heeft is veel. Naast bovengenoemde ook een studie naar de transitie: hoe komen van het huidige stelsel naar een nieuw stelsel? Gaan we niet op in, maar levert hoofdpijn op. Gegarandeerd. Nu zou je verwachten dat de SER voortgaat met dingen uitwerken, uitwerken en nog eens uitwerken. Een volgend kabinet moet een besluit nemen en dat kan alleen als het goed geïnformeerd is (let op! lobbyparagraaf niet vergeten). De SER ziet dat anders: 'Op basis van deze verkenning en het vorige pensioenadvies wordt de brede dialoog die de SER was gestart, weer opgepakt. Daarmee wil de SER de discussie over en het draagvlak voor eventuele veranderingen versterken'. Dus de SER is na een jaar werken met een paar berekeningen gekomen, vindt daar zelf iets van en besluit vervolgens achterover te leunen (draagvlak!). En zo hoopt het de komende jaren weer veel te mogen vergaderen en fijn uitstellen (handig voor het pluche). Daar schiet natuurlijk niemand wat mee op. Het zou daarom handig zijn als Den Haag de SER aanstuurt en het vergaderen aan zichzelf overlaat. Mevrouw Klijnsma, aan het werk! (oh wacht)

Reaguursels

Inloggen

Varkens-, Geiten*ker, het maakt allemaal niet zoveel uit, een klein clubje steelt van de rest.

Watching the Wheels | 22-05-16 | 22:12 | + 0 -

@Schwanz | 21-05-16 | 05:13 | + 7
Boris Johnson wordt gewoon slim door zijn partij tegen Cameron gepositioneerd, zodat ze de macht niet hoeven te verliezen als het voor Cameron mis gaat. Je zult daarna zien dat Boris gewoon weer de belangen van de multinationals gaat vertegenwoordigen.

Watching the Wheels | 22-05-16 | 22:10 | + 0 -


Ik ben vorig jaar bij een paar sessies ter voorbereiding van het pensioenadvies bij de SER geweest. Eindigde de 2e sessie aan tafel met vooral veel mensen uit de verschillende vakbonden (studenten die zich in willen likken in Den Haag en de oudere die hards). Mocht daar aanhoren dat een zogenaamde pensioenexpert van het FNV zeer verbolgen was dat sinds een paar jaar met zijn toekomstig pensioengeld werd belegd. Dat vond hij NIET KUNNEN!
Schiet mij maar lek....als je naar dat soort types serieus gaat luisteren heeft zo'n SER-advies 0,0 nut.

Ouwe Jood | 22-05-16 | 14:32 | + 3 -

F#ckingAwesome | 20-05-16 | 22:40 | + 17 -
-
De pot moet inderdaad nog verder leeggeroofd worden:
www.nu.nl/pensioen/4264861/nieuw-pensi...
"Voor een eerlijke verdeling van de lasten moeten benadeelde leeftijdsgroepen nog wel compensatie krijgen, vindt de Raad. "Dat kan bijvoorbeeld door een tijdelijke extra pensioenopbouw."
-
Alleen eindloon zonder indexatie is de gepensioneerde graaiers nog te weinig.

Raider Twix | 21-05-16 | 15:37 | + -1 -

En we hebben al een buffer van 1200 - 1700 miljard.

Ben5570 | 21-05-16 | 10:52 | + 3 -

Ik wist genoeg en kon in de toekomst kijken de dag dat het spaarloon werd afgeschaft.

Stonecity | 21-05-16 | 10:05 | + 3 -

Tee Of Cup | 21-05-16 | 09:42 |

Maar waren die ambtenaren die deze ontwikkeling ook zagen aankomen. En nu meemaken. Juist ja. Ambtenaren houden niet van veranderen. Daar praten ze omheen of leggen de bal bij een ander neer. In dat spelletje zijn uitermate bedreven in. Dat heet ook baantjesbehoud en wel tot iedere prijs, dus ook over jouw rug heen.

duitse herder | 21-05-16 | 10:05 | + 4 -

Pensioenen zijn niet kapot door het nl-se systeem maar door het rente beleid en het beleid rondom de €. Rente en € beleid moeten gecorrigeerd worden lijkt me zo.......

Tee Of Cup | 21-05-16 | 09:42 | + 7 -

Uiteindelijk gaat het om de stemmen. Zo lang ouderen en bijna gepensioneerden een groter deel van de stemmers zijn, zal een partij het systeem dat de huidige ouderen bevoordeeld niet veranderen ten gunste van jongeren. Met de huidige bevolkingstrend is dat ook niet waarschijnlijk te gebeuren.

Blije Nettobetaler | 21-05-16 | 08:30 | + 8 -

'huidige waar we 25-jarigen een pensioen beloven dat pas over 50 jaar uitgekeerd gaat worden. Dat werkt dus niet'.
Fijn om te horen dat deze conclusie nu getrokken wordt. Destijds toen ik 25 was (30 jaar geleden) kreeg ik dit niet te horen toen ik begon met collectieve pensioenpremie betaling.
Vandaar dat ik nu tot mijn 69ste, inmiddels, mag blijven betalen aan een pensioen waarvan nu dus de conclusie wordt getrokken dat ik wrs nooit mijn pensioen ga toekomen c.q. ga overleven.
Mag hopen dat er in het collectieve risicodeling een lintje wordt toegekend aan het 50 jarige verplicht pensioenpremieafdracht lidmaatschap, ik zit al ruim over de helft ervan en dat ik dat nog mag meemaken.
Maar dan moet ik wel ouder dan 70 worden om nog een 10 jaar te kunnen 'genieten' van mijn 50 jarig opgebouwd pensioen.
Lekker solidaire..voor de generatie boven en onder mij..

fikkieblijf! | 21-05-16 | 08:22 | + 12 -

Edit: en niet alleen in Nederland c.q. Europa.

duitse herder | 21-05-16 | 06:35 | + 0 -

Beleggen in gezamenlijk geld is risicovol. De EU loert op je, je bent afhankelijk van de capaciteiten van anderen, alsmede de regelgeving die anderen opeens voor je bedenken.

Je moet overgaan op persoonlijke investeringen, niet in geld maar in waardevaste materialen zoals gebouwen en grond. Geeft een zeker rendement en ze kunnen het niet -zo goed- manipuleren.

duitse herder | 21-05-16 | 06:29 | + -3 -

Boris Johnson heeft gelijk. Napoleon en Hitler probeerde d.m.v. militaire terreur 1 Europees Reich te stichten. EU/Juncker/trekpoppen in lokale overheden (Paars III, Merkel) proberen zelfde truc met financiële terreur. Hitler had SS Panzer Division, nazileger, Sonderkommando en gaf Joden schuld; EU heeft 3% "austerity" doctrine, dreigende pensioenkorting, onzekere arbeidsmarkt en geeft vluchtelingen schuld. Uiteindelijk worden soeverijne Europese staten met zelfde soort middelen onderworpen aan niet-gekozen centraal bestuur die belangen en soevereiniteit van inwoners en vnl. publiek bestel (onderwijs, veiligheid, sociale zekerheid) niet vertegenwoordigt. Vraag is hoe lang gedraal met EU duurt tot serieuze oproep tot Nexit referendum plaats vindt.

Schwanz | 21-05-16 | 05:13 | + 7 -

Kort gezegd: Het is meer dan er was, maar nog lang niet wat er moet komen.

Enerzijds die buffer, die gewoonweg weer een verkapte overheveling is natuurlijk, waarin je zult zien dat in slechte tijden uitgekeerd wordt wat door anderen in goede tijden werd opgebouwd. Niet prima, niet eerlijk en helemaal niet solidair, want die tijden zijn prima te voorspellen/.

Daarnaast: geen enkele vermelding over wat er met de kokendhete aardappel van grof overgewaardeerde pensioenreserves van de oude garde versus grof ondergefinancierde pensioenreserves van huidige werkenden moet gebeuren. Daar is maar één eerlijke uitkomst voor: terugrekenen op basis van gebruikte inkoopfactoren, om het doorsneepremieeffect ongedaan te maken met terugwerkende kracht. Je gaat niet mijn laatste twintig jaar pensioenopbouw stelen om het gat in dehand van je achterban te vullen!

Collectieve risicdeling kan ook prima op risicoverzekeringsbasis. Dat resulteert in een veel competitievere markt voor verzekeringsaanbieders, waarbij zo'n markt ook nog eens internaionaal opegengesteld kan worden. Ga je net als SER voor glas, plan, was en kies je voor risicodeling in de vorm van een groot beheerd vermogen, is iedereen slechter af behalve de huidige pensioenfondssector, hun besturen en het hele circus dat leeft van de volstrekt onnodige complexiteit van het huidig pensioensysteem

F#ckingAwesome | 20-05-16 | 22:40 | + 17 -

Alles om de huidige gepensioneerden de pensioenpot te laten blijven legen. Een lang verhaal kort.

Raider Twix | 20-05-16 | 22:17 | + 3 -

Een pensioenfonds is de facto al een buffer.
Dus als het nu niet lukt om rendement te maken met rente en beleggingen dan gaat dat in het 'nieuwe' systeem ook niet lukken.

pjotr nicknaamtov | 20-05-16 | 22:11 | + 20 -

indicatie* Yoo indexeren* lul.

Dr. Frambozenjam | 20-05-16 | 21:59 | + -2 -

Doodleuk wordt de verhoging van pensioen leeftijd verhoogd en dus het overlijden vóór pensioengerechtigdheid vergroot. Risicospreiding om de buffers te vullen doet men naar mijn mening niet voor de premiebetalers, want in goede tijden zoals we die eens hebben gehad bieden geen garantie voor de toekomst. aldaar nu de indicaties jaar in jaar uit negatief is. Mijn achterdocht is dat het Ser doelt op een evenwichte overheids balanstotaal financiën tussen staatschuld, private hypotheekschuld vs pensioenpot. Maar dat risico spreiding voor plus indicatie gaat zorgen voor premiebetalers in het huidige 'Eu ein unie' kun je dat wel vergeten.

Dr. Frambozenjam | 20-05-16 | 21:45 | + 5 -

Waarom moet de SER zich in hemelsnaam bemoeien met mijn pensioen. Voor mij en door mij betaald. En we vinden het blijkbaar normaal die die klojo's zich als gesprekspartner aanbieden. Rot op.

Yohean | 20-05-16 | 21:07 | + 41 -

Ze schuiven beslissingen net zo lang voor zich uit tot Brussel het aandurft een Centrale Europese Aanvullende Oudedag Voorziening op te tuigen en alle opgebouwde pensioenvermogens te confisqueren.

Solidarität Muss sein!

paost712 | 20-05-16 | 20:56 | + 51 -

REAGEER OOK