Fittie! Follow the Money sloopt beursbedrijf Value8

Puntje van aandacht!
Puntje van aandacht!
Vorige week verscheen op Follow the Money een buitengewoon interessant artikel over Value8. Dat is een beursgenoteerd vehikel waaronder allerlei bedrijven en bedrijfjes vallen (alle deelnemingen hier, maar onder meer Snowworld, Kersten, Source). Het is in het ene geval meerderheidsaandeelhouder, in het andere geval minderheidsaandeelhouder. De baas van Value8 is Peter Paul de Vries (hoi!). De Vries kennen we nog als oud-baas van de Vereniging van Effectenbezitters en in die rol pakte hij oplichters als oud-CEO Van der Hoeven van Ahold aan wegens het misleiden van beleggers. Welnu, beweert oud-analist Roel Gooskens die het FTM-artikel schreef, die De Vries loopt te rotzooien in het jaarverslag van Value8 en hij misleidt beleggers tegenwoordig zelf. Komt kort en goed neer op het volgende: Value8 draait op een omzet van €100 miljoen verlies, maar door een post 'Reële waarde veranderingen op participaties en beleggingen' toe te voegen rolt er opeens een mooie winst uit van circa €6 miljoen (hier grootplaatje van de verlies- en winstrekening of jaarverslag-pdf). Met die post geeft Value8 aan in hoeverre het vindt dat de dochtermaatschappijen het afgelopen jaar in waarde zijn gestegen of gedaald. Gooskens maakt brandhout van de post 'Reële waarde veranderingen op participaties en beleggingen', omdat Value8 deze posten meeneemt in de reguliere bedrijfsresultaten. Gooskens: 'het gaat echter een enorme stap te ver om deze non-cash niet-gerealiseerde waardestijgingen van zeer illiquide beleggingen in de jaarrekening te verwerken als winst'. Value8 druist hiermee in tegen twee eeuwenoude boekhoudprincipes: het voorzichtigheidsbeginsel (beetje voorzichtig waarderen) en het realisatiebeginsel (niet de huid verkopen voor de beer geschoten is). En zo fileert Gooskens verder, min of meer de conclusie trekkend dat we hier naar gebakken lucht zitten te kijken. Beleggers roken daarop onraad en dumpten hun aandelen, waardoor de koers van Value8 duikelde van ongeveer €10 naar €8. Zie plaatje boven, het artikel verscheen op 3 mei.

Aanvankelijk reageerde Value8 summier, maar het artikel van FTM leidde dermate tot #ophef dat De Vries zich genoodzaakt zag om de 'crisis verder te managen'. Gisteravond zaten Eric Smit van FTM en Peter Paul de Vries tegenover elkaar in de studio van RTLZ. Spoiler: De Vries begint sterk, Smit heeft de cijfers beter op orde. Het gesprek verzandt een beetje. De Vries belooft een brief.Vandaag komt Value8 met de beloofde brief aan de aandeelhouder waarin het de beschuldigingen weerlegt. Die brief is sterk. De Vries verbaast zich over het feit dat FTM geen contact heeft gezocht voorafgaand aan de publicatie. Gooskens maakt namelijk een fout in zijn betoog die voorkomen had kunnen worden. Onder de nieuwe boekhoudregels is het niet toegestaan om op zijn ouderwets voorzichtig te waarderen. Er moet namelijk rekening gehouden worden met de 'fair value' van beleggingen, waardoor het voorzichtigheidsbeginsel en realisatiebeginsel tegenwoordig anders worden toegepast dan in de tijd dat Gooskens nog een actieve analist was. De post 'Reële waarde veranderingen op participaties en beleggingen' is eenvoudigweg verplicht onder de nieuwe regels. Iets waarvan Gooskens niet op de hoogte was volgens De Vries. En, zegt De Vries, de onderliggende waardering van die post is desondanks conservatief en door deskundige mensen bepaald (voor de goede orde: over de juistheid van de waardering liet Gooskens zich niet uit. Dat kan ook niet, want buiten de accountant en de directie heeft niemand inzage in de onderliggende waarderingscijfers).

Woensdag 18 mei is naar aanleiding van deze fittie een spoedbijeenkomst ingelast door Value8 voor 'aandeelhouders, beleggers en geïnteresseerden'. Allemaal op Beursplein 5 te Amsterdam. We hopen van harte dat Gooskens dan ook van de partij mag zijn. Wellicht had hij De Vries voor publicatie van zijn artikel even kunnen bellen, maar hij heeft wel degelijk een punt. Begrijpen beleggers waar de winsten die Value8 maakt, de dividenden die het uitkeert en de bonussen die de directie krijgt op gebaseerd zijn? We sluiten af met een stukje brief waarin De Vries verduidelijkt waarom Value8 winst neemt op zijn beleggingen. Gewoon, ter overdenking (en merk op dat het bepalen van de waarde van een beleggingspand een stuk eenvoudiger is dan het bepalen van de waarde van een verliesgevende dochtermaatschappij).

'Je mag volgens [Gooskens] de winst pas nemen als je hem hebt gerealiseerd. Stel nu dat u een beleggingspand hebt gekocht in de jaren tachtig voor 50.000 gulden en het is nu 400.000 euro waard. Volgens de heer Gooskens moet u dan – zolang u het pand niet verkocht hebt – de historische waardering hanteren. Ook het realisatiebeginsel komt uit de oude tijd van Dutch gaap: IFRS accepteert dat niet. Maar, in dit voorbeeld, de Belastingdienst en de Gemeente (die beiden de WOZ hanteren) doen dat ook niet. De oud-analist miskent de structuur van Value8. We zijn geen participatiemaatschappij en ook geen handelaren in bedrijven. Liefst bouwen we aan bedrijven en proberen we ze sterker en winstgevender te maken'.

Reaguursels

Inloggen

Einde van de Domheid | 12-05-16 | 14:44 | + 0 -
Herman Brood

Hem | 12-05-16 | 17:07 | + 1 -

******** | 12-05-16 | 15:02 | + 0 -
-
Als als alles omhoog gaat in waarde: kassa voor de fiscus.
Als je dit wilt "neutraliseren" kennelijk moet je dan hedgen: kassa voor de bank.
Als het daalt: bankroet en de fiscus staat vooraan.
De aandeelhouder is de lul, als het daalt.
En zo is de cirkel weer rond.

Raider Twix | 12-05-16 | 16:54 | + 0 -

Raider Twix | 12-05-16 | 13:37
Die overgang van 'boekwaarde' op 'marktwaarde' wordt aan politici verkocht door te wijzen op bijv in jaren '00 gekocht vastgoed dat nog voor teveel geld in de boeken staat.
Maar er wordt dan voorbij gegaan aan het feit dat een groot deel van de ecomie draait op lange-termijn beleggingen en dat voor aandelen en pandjes die bijv in de jaren '80 zijn gekocht de boekwaarde helemaal geen 'onrealistische droom' is.

De 'Masters of the Universe' rekenen zich graag rijk. Terwijl veel accountants liever zien dat er allerlei financiële kussens en verborgen waardes in een bedrijf blijven zitten: als je dan eens een keertje een bedrijfsonderdeel moet afstoten dan maak je boekhoudkundig winst, ipv dat je meteen in een negatieve spiraal komt (bij een kleine economische neergang moet iedereen verkopen, prijzen dalen, marktwaarde van bedrijven duikelt omlaag, nog meer gedwongen verkopen, iedereen failliet)

******** | 12-05-16 | 15:02 | + 0 -

Hem | 11-05-16 | 18:53 | + 5 -
Noem eens wat bekende hippies die een instrument goed beheersen?
Je poetst dit niet weg door 'hippie' te zeggen vriend!
Verdedig je nummerverplaatserij maar eens als een vent!

Einde van de Domheid | 12-05-16 | 14:44 | + 0 -

Kern van de verandering was dat het minder gaat over de hoogte en meer over de kwaliteit van de winst. Ook uniformiteit binnen Europa omwille van de vergelijkbaarheid van ondernemingen was een argument voor invoering.' nl.wikipedia.org...
seven | 12-05-16 | 11:04 | + 0
-
Aasgieren en Hedgefunds hebben gewonnen bij het waarderen van de waarden op de balans.
Wat een vooruitgang. Een normale belegger kan dus niet meer op de verplichte verslaggeving af gaan, omdat de post "gebakken lucht" verplicht gesteld is.
-
Negatieve rente, lage bedrijfswinsten de komende jaren, en, als kerst op de taart: verplichte gebakken lucht in de jaarverslagen.
En dan mag U nu gaan beleggen. Maar beter buiten de EU, zou ik zeggen.

Raider Twix | 12-05-16 | 13:37 | + 1 -

Value8 is in 9 van haar 24 deelnemingen in een groot conflict geraakt. (bron : FD)

Dan klopt er iets niet.

Dean Moriarty | 12-05-16 | 12:57 | + 1 -

dasprive | 12-05-16 | 07:45 | + 7 - Welke expert?
Een quote van Vandergeld 6 mei 2016 om 15:17 op iexforum.
Wat opvalt bij de overnames van Value8 in 2015, is dat het verschil tussen de boekwaardes van de assets / liabilities van de deelnemingen op moment van overname slechts beperkt afwijken volgens Value8 (zie pagina 68 tm 77 in jaarrekening Value8 2015). Dit is een indicatie dat Value8 onvoldoende heeft geanalyseerd of er verschillen zijn tussen de boekwaardes en de reële waardes. Dit gevoel wordt mede versterkt doordat Value8 in haar jaarrekening meerdere malen melding maakt van het volgende “Ten aanzien van de verwerving zijn nagenoeg alleen interne ‘transactiekosten’ gemaakt”. Met andere woorden, Value8 heeft klaarblijkelijk geen Due Diligence procedures laten uitvoeren door onafhankelijke adviseurs.

Als iemand het alleen maar over EBITDA heeft ,heb ik het idee dat er onderaan de streep weinig overblijft.Over het voorbeeld van het huis vergeet de kosten niet .Zeker als Value8 nogal eens een rechtzaak heeft: Amsterdamgold en nu Novisource.

arlen | 12-05-16 | 11:11 | + 2 -

TLDR. De Vries waardeert exact zoals is voorgeschreven, herwaarderen op actuele waarde is tegenwoordig zelfs verplicht is voor beursgenoteerde bedrijven. FTM scoort hier met een canard.
Even een wiki quote

'De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn een boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen van bedrijven. Sinds 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde bedrijven in de EU verplicht op deze wijze te rapporteren.

IFRS omvat de oudere IAS (International Accounting Standards). De oudere IAS-standaarden zijn niet komen te vervallen maar zijn uitgebreid en verder uitgewerkt. Daarnaast zijn een aantal IFRS-normen toegevoegd.

Basis voor IFRS is het rapporteren op basis van "fair value", wat inhoudt dat er gerapporteerd moet worden op basis van de actuele waarden (dit in tegenstelling tot de oude verslagleggingsregels, waarbij de aankoopwaarde de basis kon vormen). Van aandelen in het bezit van het bedrijf kan de actuele waarde aanzienlijk variëren, wat duidelijk waarneembaar is als ze beursgenoteerd zijn. Deze veranderingen in de waarde beïnvloeden het vermogen en de winst, ook als het resultaat van de bedrijfsactiviteiten zelf niet is veranderd.

Het gevolg van deze wijziging is dat veel bedrijven (met name de verzekeraars en de banken) hun bezittingen gaan "hedgen", om de waarde ervan te stabiliseren en te voorkomen dat er grote schommelingen ontstaan in de waarde van het bedrijf en in de waarde van een aandeel op de beurs.

Verantwoordelijk voor het opstellen van de standaard is de International Accounting Standards Board (IASB), de opvolger van de International Accounting Standards Committee (IASC) die in 1973 opgericht was en de IAS-standaarden vastgelegd heeft.

De Europese Commissie heeft in een verordening vastgelegd dat alle beursgenoteerde bedrijven hun jaarverslag in de IFRS-vorm moeten presenteren. Dat hield voor alle bedrijven uit EU-landen in dat zij moesten omschakelen van rapporteren volgens GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) (= de Nederlandse standaard in Nederland, de Belgische standaard in België), naar rapporteren volgens IFRS. Kern van de verandering was dat het minder gaat over de hoogte en meer over de kwaliteit van de winst. Ook uniformiteit binnen Europa omwille van de vergelijkbaarheid van ondernemingen was een argument voor invoering.' nl.wikipedia.org/wiki/International_F...

seven | 12-05-16 | 11:04 | + 0 -

Wat is het probleem? Value8 volgt gewoon de boekhoudregels, heeft er netjes een expert een waardering voor laten maken en een accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd.

Als je dan hoort dat die 'journalist' ook niet heeft geprobeerd om wederhoor te krijgen dan is dit een gevalletje sensatatiebelust jaarrekeningen doornemen in de hoop iets te vinden dat de gewone burger niet snapt en klinkt als "ze maken winst uit gebakken lucht!!1!".

dasprive | 12-05-16 | 07:45 | + 4 -

De Vries moet gaan solliciteren bij Elon Musk. Die kan namelijk steeds meer balanstalent gebruiken bij Tesla en Solar City.
@squadra | 11-05-16 | 20:11 | + 5 -

Wetenschappers blijven in principe subsidiekindjes.

Alexander des Burgus | 12-05-16 | 03:04 | + 1 -

Ik zie vaker dat er teveel goodwill is betaald dan dat het een goede aankoop is geweest. Best verstandig van Freddy Heineken. Echter nzijnde regels gtegenwoordig strenger geworden, waardoor het direct afboeken ten laste van het resultaat of eigen vermogen niet meer is toegestaan (helaas).

hans123 | 11-05-16 | 22:38 | + 3 -

De Vries moet gaan solliciteren bij Elon Musk. Die kan namelijk steeds meer balanstalent gebruiken bij Tesla en Solar City.

squadra | 11-05-16 | 20:11 | + 15 -

Stocktrader | 11-05-16 | 17:54 | + 6 -
De waarde van de lege hulzen zit hem erin ,dat de kosten van een normale beursgang niet hoeven gemaakt.Geen prospectus enz.Gezien de grootte van de ingebrachte fondsen relevant: bijna allemaal microcaps die verliesmaken .

arlen | 11-05-16 | 19:52 | + 3 -

@einde van de domheid:
Je zegt: wordt hippie. Ik zeg, niet doen. Hebben al genoeg van die oetlullen rondlopen

Hem | 11-05-16 | 18:53 | + 5 -

Freddy Heineken was mijn held: hij weigerde goodwill op de balans op te nemen.

Feynman | 11-05-16 | 18:36 | + 28 -

Zag het vanochtend op TV. Verbazingwekkend, eerst PP die in de VS de money followt van een ouwe man en nu in enen in het beklaagdenbankje. Weet je, waarom gaan jullie niet eens ophouden met nummers op een scherm verschuiven en iets leuks doen, wat bijdragen, iets creatiefs, iets met handen, muziek. Deze wereld kan zoveel beter!

Einde van de Domheid | 11-05-16 | 18:00 | + 4 -

Veel van de aangekochte bedrijven zijn moeilijk te waarderen. Zeker de "lege" beursfondsen staan voor beste hoge bedragen op de balans. Terwijl er feitelijk niks aan waarde inzit.

Verder is het vrij gênant op je opgebouwde goede naam (als gezicht van de VEB) te misbruiken om ondoorzichtige holding structuur op te zetten.

Stocktrader | 11-05-16 | 17:54 | + 29 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken