Grafiek! Wat doen we als we ons pensioen mogen afkopen?

Doe eens hervormen!
Doe eens hervormen!
Al veel en vaak hebben we geschreven over de grootste weeffout in onze economie: de opgepompte huishoudbalansen. Tegenover een hoge hypotheekschuld staat een groot pensioenvermogen (zie voor Europees perspectief plaatje boven). Dat maakt Nederlandse huishoudens buitengewoon gevoelig voor mondiale economische ontwikkelingen. Denk daarbij aan de periode rond 2009 waarin banken nauwelijks geld konden aantrekken en de hypotheekrente in Nederland hoger dan nodig werd. Of aan de huidige situatie waarin we door de lage rente, ondanks een pot van €1.200 miljard, bijna bezwijken onder onze pensioenverplichtingen. Het is allemaal niet handig, roept het CPB keer op keer. Een heel eenvoudige oplossing zou zijn: laat de mensen pensioen opnemen en dit saldo gebruiken om hypotheekschulden mee af te lossen. Op Nederland en Noord-Korea na mag dat overal ter wereld-pdf. Zo maken we in één klap de financiële situatie van huishoudens robuuster en daarmee als vanzelf onze hele economie. In dat kader komt Pensioenuitvoerder APG vandaag op de proppen met een interessant onderzoek onder de eigen deelnemers. Zou u, op de datum dat u met pensioen gaat, eenmalig een deel van uw pensioen willen opnemen en waarvoor gebruikt u dat dan?

Op economensite mejudice staat een uitgebreide samenvatting van het onderzoek. Wij beperken ons tot het knippen/plakken van een paar zaken. Het mooie aan dit onderzoek is dat de deelnemers opties kregen voorgelegd waarin concrete en gepersonaliseerde bedragen werden genoemd. De keuze varieert van niks eenmalig opnemen tot maximaal 20% van het opgebouwde pensioen eenmalig opnemen (niet is toegelicht waarom 20% de max is). Voor iemand die op 67-jarige leeftijd een pensioenuitkering van €24.000 per jaar heeft opgebouwd leidt dat tot de volgende mogelijkheden:

optielumpsum.png

En zo werd aan 15.000 pensioendeelnemers deze keuze voorgelegd en 5.000 mensen antwoordden. Dat leidde tot de volgende verdeling:

voorkeurlumpsum.png

De meesten hebben een voorkeur voor eenmalige opname van een deel van het pensioen. De onderzoekers merken daarover op: 'over de deelnemers als geheel (incl. de groep die geen lumpsum wil opnemen) is de opname 7%. Deze voorgenomen opname is vergeleken met de heersende praktijk in het buitenland tamelijk beperkt, wanneer onderkend wordt dat Nederland gezien kan worden als een land van over-annuïtisering'. Over-annuïtisering slaat dan op de andere bestanddelen van ons pensioen: AOW en lijfrentes. Daarvoor geldt ook de verplichting om dit in termijnen uit te laten keren. Vervolgens is aan de mensen gevraagd: wat ga je doen met dat geld? (meerdere antwoorden waren mogelijk, vandaar dat de boel niet optelt naar 100%):

bestedinglumpsum.png

Het antwoord zal u wel/niet verbazen, maar over het algemeen heeft men goede intenties (blijkt ook uit de empirie). De meesten kiezen er eenvoudigweg voor om niet het hele pensioen te verbrassen, maar met een gedeelte de hypotheek af te lossen. De onderzoekers concluderen dan ook dat er behoefte bestaat aan meer keuzevrijheid en dat mensen verstandige dingen gaan doen met hun geld. Wij van Das Kapital hopen dat iedereen niet morgen maar vandaag de mogelijkheid krijgt om pensioen en hypotheek te combineren, want het is van de gekke dat we aan de ene kant risicovol/duur moeten sparen en aan de andere kant risicovol/duur moeten lenen. Gedwongen muppets zijn we nu, allemaal, en dat mag wel eens stoppen. (muppet-duiding: 'making the most possible money off clients, often by pitching lucrative and complicated products even if these products were not aligned with the clients' goals).

Reaguursels

Inloggen

Grootste groep mensen met een hypotheekprobleem is jong en heeft nog nauwelijks pensioen opgebouwd. Degene die veel pensioen op hebben gebouwd hebben hun huis al "vrij".

Schiet dus niet veel op

hans123 | 05-05-16 | 08:55 | + 6 -

Gregovic | 04-05-16 | 23:32 |

Uiteraard eigen keuze. Onthou: je inkomen wordt verdubbeld of hoger. En... je komt weer in een uitermate sociaal land terecht met boordevol beschaafde mensen. Voor mij onbetaalbaar.

duitse herder | 05-05-16 | 06:49 | + 5 -

Gregovic | 04-05-16 | 19:13 |

Noorwegen in de oliebusiness !
duitse herder | 04-05-16 | 20:22 |

Met (op dit moment) een specialisatie in fijn-mechatronica en cleanroom productie is de Offshore niet de meest voor de hand liggende keuze. Ik kan me best breed ontplooien, maar dat is voor mij toch net ff te ver.

Gregovic | 04-05-16 | 23:32 | + 0 -

Ik heb in mijn planning alvast mijn pensioenuitkering fictief op € 0,00 gezet
Dan heb ik over 17 jaar deze tegenvaller alvast niet meer.

ban-de-gebruiker | 04-05-16 | 23:08 | + 6 -

Ik mis eigenlijk de belasting die wordt geheven over pensioengeld.
De inkomsten uit die belastingen zijn hoger dan de staatsschuld. Nederland heeft dus eigenlijk geen staatsschuld.
Als er pensioenen ineens worden uitgekeerd zijn de bedragen veel hoger en dus de belastingen veel hoger (immers hoger tarief). Waar is die berekening?

minik | 04-05-16 | 22:12 | + 0 -

W_F | 04-05-16 | 21:02

Noorwegen kan intern heel makkelijk overschakelen op stroom dat wordt opgewekt door de honderden/duizenden watervallen. Olie wordt dan meer een bijproduct. Ook in economische zin.

duitse herder | 04-05-16 | 21:52 | + 5 -

duitse herder | 04-05-16 | 20:22
Noorwegen moet die olie heel rap verkopen, zolang het nog kan. Lijkt mij geen handige langetermijn belegging. www.bloomberg.com/news/articles/2016-0...

W_F | 04-05-16 | 21:02 | + -4 -

Gregovic | 04-05-16 | 19:13 |

Noorwegen in de oliebusiness !

duitse herder | 04-05-16 | 20:22 | + 9 -

Liefst zou ik tegen die tijd alles in 1 keer uitgekeerd krijgen. Vervolgens verkoop ik mijn huis en kan iedereen in Nederland de pleuris krijgen. Ga ik Deense Herder wel achterna of zo. Dit land heeft de laatste jaren gewoon afgedaan en ik vermoed dat er in de komende 40 jaar geen verbetering in gaat komen. Helaas heb ik nu nog te veel binding hier, anders was ik misschien al weg geweest. Een goede Werktuigbouwkundige moet toch wel een baan kunnen komen, waar ie ook naartoe gaat, zou ik denken.

Gregovic | 04-05-16 | 19:13 | + 19 -

FW Ta-183 Huckebein | 04-05-16 | 18:21 | + 1 -
-
Geld van een ander weggeven, denk ik. Dat is altijd gemakkelijk.

Raider Twix | 04-05-16 | 19:06 | + 8 -

Rotisseur | 04-05-16 | 16:47 | + -4 -

jij zegt dus dat het goed is als iedereen die een huurhuis heeft van zijn pensioen wordt beroofd door de overheid. Klinkt echt heel slim !

FW Ta-183 Huckebein | 04-05-16 | 18:21 | + 10 -

De totale hypotheekschuld in Nederland is ongeveer 600 miljard. Stel dat dit in 1 keer wordt afgelost door de pensioenverzekeraars.
Rotisseur | 04-05-16 | 16:47 | + -2 -
-
En daar is ie weer. Hypotheekschulden zitten niet allemaal bij de "groot" pensioen bezitters.
Ik heb pensioen opgebouwd, (denk ik, maar ik begin te twijfelen), maar mijn buurman heeft een hypotheekschuld opgebouwd.
Dus mijn pensioen gaat op zijn hypotheek?
Wanneer maakt iemand eens een keer het staatje hoeveel pensioen opgebouwd is bij hoeveel hypotheekschuld bij dezelfde persoon?
-
Dit zijn kul opmerkingen, tot dan.

Raider Twix | 04-05-16 | 17:13 | + 16 -

Geef mij de centen maar om mijn hypotheek af te betalen. En zodra ik met pensioen kan verkoop ik de boel en maak ik dat ik hier weg ben. Genoeg zonnige landen waar ik 10 keer zoveel met mijn geld kan doen.

sinar2 | 04-05-16 | 16:54 | + 28 -

Hypotheek aflossen met pensioen is in het algemeen geen bijzonder goed idee. het verhogen van de betaalbaarheid van huizen, zonder dat er meer aanbod bij komt alleen maar leidt tot een hogere huizenprijs. Hogere huizenprijzen leiden niet tot meer welvaart maar tot een overdracht van vermogen van werkenden naar kapitaalverstrekkers. Zie bijv. Londen waar iedereen 50% van z'n inkomen in wonen stopt. De financiële sector eet lachend een biefstukje extra bij de lunch.

Je kunt dus beter geen financiële subsidiemaatregelen nemen om de huizenmarkt te verbeteren. Wel kun je de markt zoveel mogelijk z'n werk laten doen door huursubsidie/sociale woningbouw & de HRA zoveel mogelijk af te schaffen.
Bijvoorbeeld door veel minder sociale huurwoningen te bouwen in populaire gebieden. Waarom Amsterdam 60% sociale huurwoning nodig heeft is mij een raadsel. Waarom er sociale huurwoningen in de grachtengordel moeten liggen is een nog veel groter raadsel. Waarom wethouders en minister voorstellen om alleen nog sociale nieuwbouw toe te staan in Amsterdam is helemaal absurd. --Maar dat terzijde

Om het Nederlandse probleem van de lange balans op te lossen kunnen we dus het beste de huizenmarkt hervormen zodat de schuldpositie lager wordt. Zodra dat is gebeurd kunnen we ook de pensioenen hervormen omdat met een lagere huizen/huurprijs er minder pensioen nodig is en we dus minder hoeven te sparen. Maar de 'simpele' oplossing van wat pensioen over het hek gooien om de schulden weg te poetsen slaat echt helemaal nergens op.

Nunc__ | 04-05-16 | 16:51 | + 19 -

Ik las:

AP Pension holdt torsdag den 28. april generalforsamling, hvor bestyrelsen kunne fortælle den gode nyhed, at den har besluttet at give 1 milliard kroner tilbage til alle selskabets pensionskunder gennem AP Kapital.

AP Kapital er et unikt tiltag, som skal fordele en del af det overskud, AP Pension har opsparet over årene, ud til alle kunder.

AP Kapital er kernen i at være et kundeejet pensionsselskab, som alene har sine kunder at tilgodese. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi nu kan give lidt ekstra tilbage til dem alle.

Dat houdt in:
Deze Deense pensioenclub -AP Pension- heeft zo zijn best gedaan om een mooi rendement te halen dat ze 1 miljard aan de inlegger nu terug geven. Dat hebben ze over.

NB
Ik herinner me een Das Kapital artikel van vorig jaar dat de Deense pensioenfondsen niet de eerste plaats verdienden, maar dat die eerste plaats gegeven moest worden aan de Nederlandse pensioenfondsen.

duitse herder | 04-05-16 | 16:48 | + -3 -

De totale hypotheekschuld in Nederland is ongeveer 600 miljard. Stel dat dit in 1 keer wordt afgelost door de pensioenverzekeraars. En de rest naar de staatskas. In de AOW pot. En due keert voor iedereen het middenloon uit bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Ik denk dat dit best wel een boost geeft op de economie.

Rotisseur | 04-05-16 | 16:47 | + -23 -

Ik haal mijn pensioen niet gezien de geschiedenis van mijn voorouders. Mocht ik het wel halen dan neem ik die gok graag. Ergo, kom maar op met mijn geld.

Stonecity | 04-05-16 | 16:38 | + 11 -

@ kapotte stofzuiger. U kunt niet lezen, of heeft een ander intellectueel probleem. Meerdere antwoorden waren mogelijk, dus die 48% optelsom van u zegt niks.

@ topic. De bias dat het ambtenaren zijn maakt conclusies trekken uit dit onderzoek wel gevaarlijk. Zien ze dit als hun eigen geld (die 3.4 ton), of nog steeds als andermans geld wat toch niet op kan en aangevuld wordt indien nodig, zoals het geld waar ze zich tijdens hun "werkzame" leven mee hebben bezig gehouden??? Een vergelijkbare studie onder een commerciele club zou interessant zijn denk ik, al ligt alles bij dit soort studies aan de vraagstelling.

omineuze omnipotent | 04-05-16 | 16:34 | + 2 -

Dus de Pensioenuitvoerders in NL beschikken over 1/5 van het TOTALE Europese pensioenvermogen ??

Anacho | 04-05-16 | 16:00 | + 1 -

Maar liefst 48% van de ABP-deelnemers heeft dus geld nodig voor dagelijkse zaken (liquide, zorgkosten, schulden, scholing) en niet als luxe.
Kan bijna de helft van alle ambtenaren niet goed omgaan met hun budget (fijne gedachte...) of worden ambtenaren zo slecht betaald (rare gedachte...)?

kapotte_stofzuiger | 04-05-16 | 15:54 | + -6 -

Beter vroeger dan later, de grijpgrage klauwen van Brussel jeuken.

Glasgow Argus | 04-05-16 | 15:38 | + 32 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken