Wanneer gaan pensioenfondsen korten?

Same old song
Same old song
Weer een groundhogdaytje in pensioenenland, want de dekkingsgraden blijven sneller instorten dan de steun onder de bevolking voor het koningshuis. De Nederlandsche Bank rapporteert vandaag dat de gemiddelde beleidsdekkingsgraad van pensioenfondsen in het eerste kwartaal van 2016 is gedaald van 104% naar 102%. Vorig jaar was dat nog 109% (plaatje boven). De reden van deze tegenvallende prestaties? De immer dalende rente die de pensioenverplichtingen opblaast (uitleg) en 'een daling van de MSCI-World Index met 2,5% en de AEX met 0,4%' die de aandelenportefeuille hebben doen krimpen. Maar dat terzijde. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden en geeft weer in hoeverre het fonds in staat is om de toegezegde pensioenen uit te keren. Per ultimo maart 2016 zat het merendeel van de deelnemers bij een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad van minder dan 105%, schrijft DNB er nog even voor de zekerheid bij, hetgeen betekent dat '3,9 miljoen actieve deelnemers en 2,2 miljoen pensioengerechtigden' in de gevarenzone zitten. Na de breek een toelichting op hoofdlijnen over beleidsdekkingsgraden. Klopt niet helemaal, want dekkingsgraden en andere dingen kunnen per fonds verschillen.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre een fonds in staat is om toekomstige pensioenen uit te keren. Heel eenvoudig gesteld: als er tegenover elke toekomstig uit te keren pensioeneuro ook een euro in kas zit (=aandelen, obligaties, etc.), dan is de dekkingsgraad 100%. Zit er nu meer in kas, dan is de dekkingsgraad hoger dan 100%, zit er minder in kas, dan is de dekkingsgraad lager dan 100%. Het fonds staat op dat moment onder water en heeft te weinig geld om toekomstige pensioenen uit te keren. Nu worden er hoge eisen gesteld aan de buffers van een fonds. De dekkingsgraad moet ver boven de 100% liggen om toekomstige beurscrashes, rentedalingen en duurdere pensioenen door langer levende mensen op te vangen. Voor elk fonds berekent De Nederlandsche Bank een minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad. Die is per fonds verschillend en hangt onder meer af van de leeftijd van de deelnemers. Een paar voorbeelden: ABN-Amro heeft een dekkingsgraad nodig van 120% en de huidige beleidsdekkingsgraad is 123,7% (Zalm is dus goed bezig). Voor ambtenarenpensioenfonds ABP geldt een minimum van 127,6%, maar daar zit men op 96,8%. En de verloskundigen (komt die grap) hebben ook een zware bevalling voor de boeg, want de dekkinggraad is 94,1%, maar moet zijn 121,3%.

Een fonds dat met zijn actuele beleidsdekkingsgraad boven de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad zit, is goed bezig. Pensioenen worden volgens toezegging uitgekeerd, inclusief volledige indexatie. Dus bij ABN gaat alles prima de luxe. Komt een fonds echter onder het minimale niveau, dan ontstaat een 'reservetekort'. Dat tekort moet binnen 10 jaar weggewerkt worden en het herstel kan bereikt worden door pensioenen niet meer geheel te indexeren, maar er kan ook worden gedacht aan premieverhogingen of betere rendementen halen op beleggingen (opvallend vaak wordt op dat laatste gegokt). Die 10 jaar is geen vaste termijn, maar wordt jaarlijks geëvalueerd en als een fonds op de goede weg zit, dan geldt voor het kleinere tekort weer 10 jaar. Dat rolt dus allemaal lekker door en is een moving target. Wanneer de actuele dekkingsgraad onder de (ongeveer en per fonds verschillend) 105% komt, dan is er sprake van een dekkingstekort. Binnen vijf jaar moet een fonds weer boven die 105% uitkomen. Dat is geen moving target en daar zit hem de pijn. Een fonds als ABP zit al lange tijd in de herstelfase en zakt steeds verder weg. Premieverhogingen zijn uitgesloten, want de premies zijn al hoog. Indexeren doet het fonds al een hele tijd niet meer. Rendementen vallen telkens tegen, dus de enige uitweg die dan nog resteert om binnen 5 jaar het dekkingstekort op te heffen en in 10 jaar (and counting) op de minimale vereiste beleidsdekkingsgraad uit te komen is door pensioenen te korten. DNB houdt toezicht op de herstelplannen en binnenkort gaan we horen welke pensioenfondsen per 2017 daadwerkelijk gaan korten op de pensioenen (de verloskundigen zijn overigens al de sjaak). De excel-liefhebbers kunnen de hele lijst met semi-actuele en vereiste dekkingsgraden inzien hierrr. Meer over herstelplannen uitgebreid en korter. En dit zijn de fondsen met een beleidsdekkingsgraad <100% per eind 2015.

bdgpf.pngReaguursels

Inloggen

naar mijn oordeel hebben ze een verkeerde maatstaf genomen. ik weet nog wel dat de rente 12% was. Dan kunnen ze uitkeringen verdubbelen.
Mans5 | 28-04-16 | 23:38 | + -15 -
-
www.tradingeconomics.com/japan/interes...
(even op MAX (aantal jaren) klikken)
In Japan is de rente sinds, ongeveer, 1994 beneden de 2%.
Europa gaat het kopiëren. Dus de pensioen uitkeringen halveren komt eerst.

Raider Twix | 29-04-16 | 17:12 | + 2 -

Wat vergeten word is dat ouder worden iets anders is als oud zijn. Ben je het laatste dan ben je overgeleverd aan de optelsom van een leven betalen en sparen. Dat veranderde door de gast arbeider. Die krijgt het tekort gewoon bijbetaald via gemeente bijstand. Dat is op grote schaal herverdelen via belasting geld. Neem de 720 miljoen belasting geld voor opvang en integratie van vreemdelingen. Hèt kan niet op. Dan de native oude mens. Die zijn jaren voorgekauwd wat de opbrengst zou zijn na jaren premie en belasting betalen. Dat klopt vandaag voor geen meter. Zeg je daar iets van dan ben een zeikerd en ouwehoer. Gewoon minder, dan, is doodnormaal. Die windmolens, uw premie inbreng, staan stil bij windstilte. Verpesten de horizon. En kosten goud geld in onderhoud en vernieuwing.

biltong | 29-04-16 | 13:21 | + 5 -

@Nivelleermarionet

inderdaad kunnen ouderen niet helpen dat ze voordeliger uitzijn (minder inleg, meer uitkering).

waar ik mij als jongere wel aan stoor,zijn de ouderen die zeuren "ik ben toch zo slecht af, geen indexeren voor 5 jaar, en zelfs korting". "er zit toch zo veel geld in de pot? wel 800 miljard! Dan kan mijn pensioen toch gewoon verhoogd worden?"

Ir. Wilhelmus | 29-04-16 | 10:21 | + 1 -

Het ABP moet gewoon de uitkeringen halveren. Zowel het fonds zelf als hun (linkse) achterban wil per sé dat er "Groen" belegd moet worden en dat heeft een prijs. Net als PGGM en hun windmolenfiasco in Mexico (honderden miljoenen Euro's weggepist), moet ook ABP zo nodig "fossielvrij".

Alles leuk & aardig: totdat de subsidies op faalmolens wegvalt. Dan ben je je investering (lees: pensioengeld van een ander) gewoon kwijt. Het energieakkoord gaat in totaal 120 miljard kosten, de consument betaalt in 2020 jaarlijks €400,- EXTRA om de molentjes te laten draaien. Dat gaat dus uit de hand lopenen dan is het einde oefening voor de groene faalindustrie. Dat gaat de ecologisch verantwoorde pensioenfondsen hun vermogen kosten. En dat is natuurlijk uitstekend: ze beleggen immers groen, omdat hun achterban daar op staat. Dat de dekkingsgraad onder de 100% zit boeit van geen kant: over een jaar of 5 à 10 delft de Groene Khmer het onderspit en gaat de dekking richting de 50%.

Beter voor de ambtenaren om daar nu al op in te spelen en de uitkeringen per direct te halveren.

McPhart | 29-04-16 | 09:42 | + 5 -

Ik heb zo'n idee als je wilt weten hoe de toekomst van het huidige Nederlandse pensioenstelsel eruit ziet, je alleen maar even naar Griekenland moet kijken.

Evildutch | 29-04-16 | 09:23 | + 3 -

Als iemand die constant tegen de apathie, gebrek aan kennis, inzicht, zelfreflectie en daadkracht van de ambtenarij oploopt kan ik het wel waarderen dat ze datzelfde gehannes in ieder geval ook consequent op hun eigen pensioen doorvoeren.

Tisnietanders | 29-04-16 | 09:18 | + 3 -

Gemakshalve, wordt er niet gerealiseerd en meegenomen dat een PFZW steeds minder pensioenafdrachtige kent. In dit pensioenfonds zijn de deelnemers de werknemers in de zorg en welzijn en zoals menig Nederlander inmiddels toch wel dient te weten is dat juist die sector de laatste 2 jaar door de nieuwe WMO en de transities zwaar onder druk gezet en komen te staan.
En voorlopig is het eind niet in zicht in deze participatiesamenleving waarin zorg en welzijnbanen werkzaameheden zijn gereset naar vrijwilligerswerk, mantelzorg, tegenprestatiebanen en in veel gevallen (keukentafelgesprek)schijnt er geen zorg meer nodig te zijn volgens de 'ambtenaren' die dit indiceren. En die ambtenarenclub breidt zich uit. De ABP heeft zo nog voldoende deelnemers om de pensioenpotten te blijven vullen.

fikkieblijf! | 29-04-16 | 09:12 | + 3 -

Als een buitenaardse dit soort discussies zou lezen dan zou die denken dat oudere werkenden en bijna-pensioengerechtigden een soort struikrovers zijn. Als 64-jarige kan ik me niet herinneren ook maar één cent van wie dan ook gestolen te hebben. Mijn "inleg" is door anderen van mijn salaris afgehouden in de vorm van loonbelasting en verplichte deelname aan een pensioenfonds waarmee mijn werkgever een contract had. Mij is nooit iets gevraagd en ik had nooit de optie om niet in te leggen. Daarom stoor ik me mateloos aan de volledig ongegronde beschuldigingen dat ik geld van mijn ouders of van jongeren zou hebben gestolen. Zij die mij toch schuldig verklaren hebben kennelijk zelf nooit gewerkt of zijn gewoon niet goed op de hoogte. Een andere mogelijkheid is dat er binnen de discussies onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen (ex)-werkenden en ordinaire graaiers. Ik denk dat het laatste waar is. Om het probleem op te lossen moet je het eerst goed kunnen benoemen. En dat mis ik. Met het beschuldigende vingertje naar ouderen wijzen en die wegzetten als een generatie van dieven werkt contraproductief bij hen die de simpele nuanceverschillen wél kunnen zien. Of misschien moet ik zeggen: wíllen zien.

Nivelleermarionet | 29-04-16 | 08:50 | + 15 -

Ze zeggen, dat er 1000 miljard euro bij elkaar gespaard is ?
Ze eisen 17+ procent van ieder loon ?
Ze kunnen niet voldoen aan hun beloftes/toezeggingen ?

Heel simpel, betaal iedere inlegger naar rato uit en stop met die onzin.


vanhetvarken | 29-04-16 | 03:12 | + 10 -

ik stel een beleids- beleidsdekkinggraad voor, met een middeling tussen de beleidsdekkingsgraden van de afgelopen 15 jaar, uitgaande van rentestanden gemiddeld over de afgelopen 30 jaar. dan kunnen we weer even vooruit en hoeven de babyboomers voorlopig niet te korten op hun opgebouwde pensioen.

Waar ze 30 jaar geleden 0 tot 10% van hun loon voor betaalden, waar huidige werknemers wel 25% - 30% betalen.

Ir. Wilhelmus | 29-04-16 | 00:14 | + 0 -

Je vergeet te noemen dat de babyboomers tegen eindloon met pensioen gingen, en bewust hun kinderen beroofden van een goed pensioen door in hun laatste jaar een aanzienlijke salarisverhoging te accepteren van hun werkgever. Jarenlang ingelegd voor 3.000 gulden, en vervolgens voor 6.000 gulden met pensioen

Menno1867 | 29-04-16 | 01:50 | + 10 -

ik stel een beleids- beleidsdekkinggraad voor, met een middeling tussen de beleidsdekkingsgraden van de afgelopen 15 jaar, uitgaande van rentestanden gemiddeld over de afgelopen 30 jaar. dan kunnen we weer even vooruit en hoeven de babyboomers voorlopig niet te korten op hun opgebouwde pensioen.

Waar ze 30 jaar geleden 0 tot 10% van hun loon voor betaalden, waar huidige werknemers wel 25% - 30% betalen.

Ir. Wilhelmus | 29-04-16 | 00:14 | + 1 -

kijk. de pensioenfondsen staan eigenlijk al jaren lager. maar door de "rekenrente" en daar bovenop de "beleids"-dekkingsgraad zit er een groot na-ijl effect in die lager geworden rente.

De rekenrente is een lopend gemiddelde op de rente, en de beleidsdekkingsgraad is een lopend gemiddelde op de dekkingsgraad. Een dubbele middeling dus, waarvan de lange tijd dalende dekkingsgraad logisch gevolg is. Toch grappig dat iedereen erg verbaasd lijkt te zijn.

Zonder deze dubbele uitmiddeling was de klap ook wel gekomen, maar dan hadden we in 1 keer zo een jaar geleden gehad.

Ir. Wilhelmus | 29-04-16 | 00:09 | + 3 -

De actuele dekkingsgraad van ABP was op 31 maart 90,4%. Op 31 maart 2016 was de beleidsdekkingsgraad 96,8%. Die beleidsdekkingsgraad probeert een heel jaar te middelen, wat misschien bij een fluctuerende waarde nog te verdedigen is. Aangezien we in een kaarsrechtenlijn de kelder ingaan is het gewoon 6,4%-punt mooi weer spelen op kosten van jongere generaties.

Een euro uitgekeerd aan een pensionado gaat immers nooit meer terug de pot in. Terwijl die euro voor 9,6% niet uit de pot kwam, maar ten laste ging van opgebouwde rechten van jongere generaties. Die kijken straks maar even, terwijl er nog minder geld is, wat nog terug kan groeien.

Lage rendementen worden de norm. Europa heeft geen antwoord op migratie & werkgelegenheid. Kan niet met geld omgaan, heeft een hoop kostgangers en steeds minder belastingbetalers. Mensen hebben alles al, dus geen groei. Kansarmen vluchten erin, bedrijven & banen eruit. Draghi ziet lage rentes & kwantitatieve verrijking mislukken en ontkent te denken over helikoptergeld.

Overheden moeten hervormen, en de eerste daarvan komt niet uit de Duitse koker, maar uit het simpele feit dat een gemiddelde belastingdruk van meer dan de helft op de hele samenleving, en dus ruim meer dan de helft op de idioten die nog werken voor hun centen gewoon geen duurzaam verhaal is. We hebben de vorige depressie verlaten door de economie te stimuleren vanuit de overheid, we gaan nu een depressie in, omdat de overheid daarop failliet gaat.

Duitsland bewaakt alleen begrotingstekorten en schuldratio`s, niet de grootte van de overheid zelf. Terwijl bij overheden in het Westen die de helft van hun eigen economie vormen, die overheden feitelijk hun economie gijzelen, en dus niet meer onderdoen voor een communistische planeconomie.

Overheden moeten hun bestedingen gaan halveren, zodat ze niet harder het geld uit de economie trekken, dan het verzonnen wordt. Alleen dat kan niet, omdat de huidige verouderde en opgeblazen economie alleen functioneert bij maximale overheidsstimulatie. Dit is een kip ei probleem, de echte bubbel. Om bom die tijdig ontmanteld kan worden, of schopt de hete aardappel door en wacht tot de bom barst.

Een hele zieligheidsindustrie en idiote bureaucratie bestaat bij gratie van die overheid, evenals de zesde colonne die hersendood thuis zappend voor de buis zit. (de film ideocrazy is echt een aanrader op dit punt). Er is ook een steeds groter deel van de vijfde colonne die met behoudt van uitkering zeven dagen in de week een sprookjesboek bestuderen.

Samengevat eindigen we met mensen die moedwillig of dankzij pech geen baan hebben, dus geen belasting betalen. Slimme bedrijven betalen hier geen belasting meer. Aangezien onze AOW een omslagstelsel is, gaat die bij een falende overheid heel snel omlaag. Dat is de Duitse methode, zoals toegepast in Griekenland.

Babyboomers staan op de barricade voor een procentje korting op een pensioen wat ze niet volledig betaald hebben, maar missen dat hun AOW ook gewoon gehalveerd kan worden. Puur omdat de verhouding tussen belastingbetalers en pensionado`s sinds het ontwerp van Drees ook meer dan gehalveerd is. www.dumpert.nl/mediabase/6576741/e81f2...

Feynman | 29-04-16 | 00:02 | + 34 -

Mans5 | 28-04-16 | 23:38 |
nee, zo is het niet.
Babyboomers hebben een gunstige regeling (eindloon), en dat kan niet zomaar aangepast worden.
De middelloon regeling geld voor jongeren, zodat ze weinig over houden, maar wel veel moeten betalen. Maar daar is al veel over geschreven, dus dat ga ik hier niet herhalen..

Wutbürger_ | 28-04-16 | 23:48 | + 15 -

DNB heeft het te druk met een veel groter probleem, de hypotheekrenteaftrek!

crisdegek | 28-04-16 | 23:42 | + 3 -

Hoe jonger je bent des te beter is dit voor je. De babyboomers worden opgezadeld met een lager pensioen.

abp bijvoorbeeld heeft een gemiddeld rendement van 7 %, dit mogen ze niet in de boeken zetten. Dat is 25 miljard per jaar erbij die ze niet mogen geven aan hun deelnemers.

naar mijn oordeel hebben ze een verkeerde maatstaf genomen. ik weet nog wel dat de rente 12% was. Dan kunnen ze uitkeringen verdubbelen.

Mans5 | 28-04-16 | 23:38 | + -19 -

Hoe lang zou het nog duren voordat de DNB en de pensioenfondsen doorhebben dat dit een direct gevolg is van het gratis geld van de ECB en het illegaal printen van geld door zuidelijke landen?
Wutbürger_
......................................................................................................................................................
Precies op het moment dat het al veel te laat is .
DNB = Domme Nederlandse Bankiers .

ban-de-gebruiker | 28-04-16 | 23:12 | + 15 -

Die weten dat allang maar de tsemmende burger mag het niet weten.

bijna_raak | 28-04-16 | 23:11 | + 12 -

Hoe lang zou het nog duren voordat de DNB en de pensioenfondsen doorhebben dat dit een direct gevolg is van het gratis geld van de ECB en het illegaal printen van geld door zuidelijke landen?

Wutbürger_ | 28-04-16 | 22:32 | + 43 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken