Het failliet van ons pensioenstelsel in één tabel

In de onderstaande tabel ziet u horizontaal zeven pensioenfondsen die pensioen verzorgen voor branches waar men over het algemeen 'kleine baantjes' heeft (o.m. horeca=PH&C, landbouw=BPL, uitzendbranche=StiPP+Flex). Links ziet u een onderverdeling naar de jaarlijkse uitkering waar iemand recht op gaat krijgen na 67-jarige leeftijd. Zo hebben 113.150 mensen uitzicht op een pensioen van €1 per ... jaar. In totaal zijn 4.188.580 pensioenregelingen onderverdeeld. Van die 4.188.580 regelingen zijn er 2.651.360 feitelijk geen pensioenregeling. Uitleg na de breek en voor grotere afbeelding klik hier.

overzichtaantallen.png

In de sixties van de vorige eeuw, toen ons pensioenstelsel uit de grond werd gestampt, besloot men om de pensioenen per sector te regelen. De ambtenaar kreeg zijn fonds, de dokter, de metaalarbeider en zo verder. Iedereen werkte toch zijn hele leven bij dezelfde baas of deed min of meer hetzelfde werk, dus handig. Vandaag de dag hebben we nog steeds een 'sectorale indeling' (met ongeveer 300 pensioenfondsen), maar dat is niet zo handig. Er wordt veel meer dan vroeger van baan en sector gewisseld. Dat betekent in het huidige systeem dat je al snel meerdere pensioenregelingen achter je aan sleept (waardeoverdracht is lastig). Volgens het CBS is het totaal aan pensioenaanspraken in Nederland ca. 18 miljoen, en 'het aantal werknemers in Nederland bedraagt ongeveer 7 miljoen. Gemiddeld heeft een Nederlandse werknemer dus bij 2,5 pensioenuitvoerders een aanspraak staan'.

Het CBS heeft voorts wat cijfers op een rijtje gezet in samenwerking met de hierboven genoemde zeven pensioenfondsen die bekendstaan om deelnemers met 'kleine baantjes' (=laag inkomen, deeltijd, kort in dienst). We knippen/plakken uit de begeleidende opmerking van de Pensioenfederatie: 'Alleen al de betrokken pensioenfondsen hebben bijvoorbeeld ruim 750.000 aanspraken onder de 10 euro per jaar in de boeken staan. Hiervan zijn meer dan 100.000 pensioenaanspraken kleiner dan 1 euro per jaar. Meer dan 500.000 deelnemers hebben bij twee of meer van deze pensioenfondsen pensioenaanspraken staan. Vaak gaat het daarbij om kleine aanspraken, ruim onder de afkoopgrens van 465 euro pensioen per jaar'. Vaak moet u lezen als keivaak. Van de onderzochte 4.188.500 pensioenregelingen geven er 3.225.206 recht op een pensioenuitkering van minder dan €465 per jaar. Dat is €38,75 per maand en daarmee te beschouwen als niks en de wet noemt pensioenen die maximaal €465 per jaar uitkeren dan ook een 'klein pensioen'. De kosten van pensioenuitvoering zijn in relatie tot de uitkering dermate hoog, dat het pensioenfondsen is toegestaan deze kleine pensioenen ineens af te kopen. Dat mag alleen als de werknemer uit dienst gaat en er geen pensioenpremies meer ingelegd worden. Voor het pensioenfonds is de ex-werknemer dan een slaper. Het aantal slapers met een pensioen onder de afkoopgrens is 2.651.360. Helaas zijn cijfers over hoe vaak er daadwerkelijk pensioenafkoop plaatsvindt onbekend, maar 'de meeste pensioenfondsen kiezen ervoor gebruik te maken van deze afkoopmogelijkheid'.

Ter duiding: u werkt een paar jaar bij een supermarkt en dan zwaait u af. Het pensioenfonds mag dan uw regeling beëindigen en de waarde rechtstreeks en direct overmaken op uw bankrekening (waarover u op dat moment belasting betaalt). Bij een jaarlijkse toekomstige pensioenuitkering van €465 is de huidige tegenwaarde ongeveer €10.000. De 100.000 mensen die zich mogen verheugen op een toekomstig jaarlijks pensioen van maximaal €1 krijgen maximaal €21 overgeboekt (en daarnaast maakt het pensioenfonds ongeveer €20 aan kosten om die €21 uit te keren). U begrijpt dat mensen met kleine baantjes in geval van afkoop geen pensioen opbouwen. Ook dat pensioenfondsen zich suf administreren. Eerst premies incasseren, pensioenoverzichten versturen en dan weer afkopen. Dat slaat dus nergens op. En als een fonds niet afkoopt, dan moet het relatief hoge (absoluut per regeling: lage) kosten maken: 'De kosten om een slapersrecht te administreren bedragen enkele euro’s per jaar. Over de hele periode tot aan het moment van pensionering gaat het om enkele tientallen euro’s. Als vervolgens overgegaan moet worden tot een periodieke uitkering nemen de kosten weer fors toe'.

Onze staatssecretaris Klijnsma van pensioenen broedt op een systeem om het probleem van de miljoenen slapende kleine postjes op te lossen. Afkoop is niet gewenst, want geen pensioenopbouw. Maar miljoenen slapers kosten pensioenfondsen veel geld. Daarom denkt ze aan een systeem waarbij pensioenen automatisch worden doorgeboekt naar de pensioenregeling die bij de huidige werkgever loopt, of, als er geen huidige werkgever is, naar het pensioenfonds dat de grootste pensioenpot van de deelnemer beheert. U begrijpt, daar zitten best veel haken en ogen aan, dus dat gaat nog wel even duren en behoorlijk wat implementatiekosten met zich meebrengen. Dat heeft alles te maken met ons fameuze systeem van 'beloofde uitkeringen', waarbij de waardering van een toegezegde pensioenuitkering per fonds enorm kan verschillen. Hoe ga je dat ooit oplossen? Voor het overige is het een slecht idee, want we gaan toch naar een nieuw stelsel met individuele potjes voor iedereen zonder beloftes te doen over de toekomstige uitkeringen. Dan ben je van het hele waarderinggezeur af en maakt je werkgever geld over naar jouw eigen pensioenrekening bij een pensioenuitvoerder naar keuze. Waarom we dan op de valreep in vredesnaam nog aan deze polonaise moeten beginnen? Zal vast te maken hebben met de druk van de sociale partners. Die willen dolgraag in een nieuw stelsel vasthouden aan 'een sectorale indeling' (sectorale indeling=pluchebelangen). Afijn, leuk dat we wereldkampioen pensioenen zijn, maar dan moet u wel veertig vijftig jaar bij dezelfde baas blijven. Meer imposant cijfermateriaal vindt u in deze pensioenfederatie/cbs-pdf.

Reaguursels

Inloggen

Er zijn twee redenen waarom ze nog aan die polonaise gaan beginnen. Ze willen voorkomen dat pensioenuitvoerders nog even snel een paar miljoen kleine potjes gaan afkopen, om ze niet te hoeven overdragen aan een andere uitvoerder, naar keuze van de deelnemer.

Ten tweede is het nieuwe pensioenstelsel nog geen feit. Dat nieuwe stelsel is in feite een geïndividualiseerd beschikbare-premie stelsel, waarbij geen enkel collectief voordeel te behalen is. Gewoon een soort verplicht sparen voor de toekomst met uitgestelde belastingdruk. Dat is een heel onwenselijk systeem, omdat je voor de hoogte van je uiteindelijke pensioen afhankelijk wordt van je pensioendatum, want hoe staat de beurs op de dag dat jij toevallig afzwaait? Tevens is er nu enorm voordeel te halen uit het collectief, omdat de premie relatief laag blijft door vroeg overlijden van deelnemers. In de huidige eindloon en middelloon regelingen wordt de sterftekans als een soort tweede interestvoet in de premiestelling en actuale waarde van pensioenaanspraken meegenomen. Dat levert een premievoordeel op voor het hele collectief. In een regeling met ieder een eigen pensioenrekening, belegd bij uitvoerder naar keuze, vervalt dit voordeel. Mocht er in zo'n nieuw systeem iemand vroeg overlijden vervalt het voordeel ofwel aan de uitvoerder, of de resterende aanspraak komt toe aan de erfgenamen van de overleden spaarder.

Qippie | 18-04-16 | 16:36 | + -1 -

Welnee. Er is nog ruim 1000 miljard totaal in kas qua pensioenen. Met dat geld kun je binnen de EU met haar plannen/ideeën een heleboel leuke dingen doen hoor. Een AOW krijg je toch al dus ik zie het probleem niet zo.

Cynisch bedoeld natuurlijk maar dat solidaire is niet zo meer van deze tijd en ik vrees het ergste voor hen die hun leven lang al met een pensioenopbouw bezig zijn geweest.

Mark van Leeuwen | 17-04-16 | 21:33 | + 2 -

Alleen Ouderdomspensioen. Weduwenpensioen zelf bijverzekeren. Zo simpel mogelijk houden.
Yohean | 16-04-16 | 20:24 | + 45 -
-
Volledig individualiseren. Ieder regelt zijn eigen pensioen, ook je eventuele partner.

Raider Twix | 17-04-16 | 15:22 | + -4 -

Vergeet de post "overrente" niet. Men becijfert dit jaarlijks, maar toont feitelijk het onvermogen aan om rendement te maken op de ingelegde gelden. Als stok achter de deur is dit virtuele potje opeisbaar bij collectieve waarde overdracht. Dat wil je als werkgever ook niet hoeven ophoesten, dus blijf je maar zitten bij die nul rendement jongens... Wat so wie so achterlijk is, is dat je verplicht bent om gelden VERPLICHT onder te brengen bij private bedrijven. Pensioenen worden de nieuwe roofpot voor de EU. Daar kan je op wachten.

Betweetert | 17-04-16 | 13:53 | + 5 -

@Mans5 | 17-04-16 | 08:21 | + -1 -

Onzin. Aan het eind van de rit koop je gewoon een lijfrente zoals je nu ook doet. En je mag met pensioen hoe en wanneer je wilt, het is immers jouw geld. Geen vakbondsbestuurder of andere 'sociale partner' die dat voor jouw beslist. Nog mooier wordt het als een annuitair dalende lijfrente mag kopen. Dan begin je met veel geld als je nog fit bent en wordt het minder naar mate je ouder wordt.

Yohean | 17-04-16 | 13:17 | + 3 -

Onze topic: sowieso eerst maar eens die 1,5mln pensioentjes van 0-50 Eura per JAAR gewoon uitbetalen. Dat scheelt een hele hoop maatschappelijke kosten

Hemmenaar7 | 17-04-16 | 10:54 | + -1 -

@sinar2,
Alleen is de kans dat je na je 70e, zeker na je 79,1 nog een fatsoenlijke AOW krijgt heel klein.
En als je na 79,1 nog leeft, maar geen geld hebt, moeten we je dan laten doodgaan? Of wens je dan toch uit de algemene pot (welke?) In leven worden gehouden?

En hoezo heb je na 79,1 weinig nodig?? Vaak worden mensen dan flink medische hulp, zorg, en medicijn-behoevend...

Hemmenaar7 | 17-04-16 | 10:50 | + 0 -

100% betalen terwijl er 88% in de pot zit is diefstal lees ik hier.
Hoe was het ook alweer?Bij overschotten in de 80er- 90er jaren werd er ook niet meer dan die 100% uit betaald.Ja, de werkgever werd gespekt met 100den miljoenen en premie-vrijheid.Een enkele werknemer was ook tijdelijk premie-vrij (ABP?)maar verdergeen voordeel voor de pensioengerechtigden of premie-betalers.
DUS......

Ben5570 | 17-04-16 | 10:50 | + -2 -

@sinar2,
Alleen is de kans dat je na je 70e, zeker na je 79,1 nog een fatsoenlijke AOW krijgt heel klein.
En als je na 79,1 nog leeft, maar geen geld hebt, moeten we je dan laten doodgaan? Of wens je dan toch uit de algemene pot (welke?) In leven worden gehouden?

En hoezo heb je na 79,1 weinig nodig?? Vaak worden mensen dan flink medische hulp, zorg, en medicijn-behoevend...

Hemmenaar7 | 17-04-16 | 10:50 | + 4 -

@sinar2 Mee eens. Bovendien is de rest van MIJN potje dan voor MIJN nabestaanden.
Ik heb er geen inkomstenbelasting over betaald, maar ik heb er wel zelf voor gewerkt.
Solidariteit wordt altijd aangeprezen door hen, die er het minst aan bijdragen.

mickey99999 | 17-04-16 | 10:26 | + 11 -

Mans5 | 17-04-16 | 08:21
Wat een onzin. Je kunt gewoon naar een verzekering stappen, en die kan je een maandelijkse uitkering betalen als je een berg geld stort. Afhankelijk van je leeftijd, en eventueel medische keuring. Dat heet de beschikbare-premie-regeling.
Je kunt het "risico" op een lang leven net zo makkelijk verzekeren als het risico dat je huis in de fik vliegt, of dat je ziek wordt.

frank87 | 17-04-16 | 10:02 | + 4 -

Mans5 | 17-04-16 | 08:21
Die laatste 10 jaar besteed je minder aan het onderhoud van je hypotheek-vrij huis, stort echt niet zo maar in. Je zonnepanelen blijven ook nog wel 10 voldoende stroom maken om je auto op te laden. (Ogen test voor 90-jarige bestuurders is niet meer nodig omdat er dan toch geen stuur meer in je auto zit.)

W_F | 17-04-16 | 09:27 | + 5 -

@Mans5 | 17-04-16 | 08:21
Boven die 79,1 jaar heb ik toch nog maar heel weinig nodig en heb genoeg aan een AOW. Ik heb veel liever een eigen pot dan een algemene waarvan ik ook maar moet afwachten wat ik krijg.
In dit geval krijg ik uit jouw algemene pot dus 88% vanaf mijn 67e tot 90e, met mijn individuele pot 100% vanaf mijn 67e tot 79,1e en daarna niets.
Doe mij echt maar dat laatste.

sinar2 | 17-04-16 | 08:45 | + 7 -

Yohean, hoe oud denk jij te worden?? Met een individuele pot spaar je voor jezelf. Een gemiddelde man wordt 79,1 jaar oud. Je zult maar 90 worden dan heb moet je de laatste jaren op een houtje bijten.

Je betaalt nu voor die 79,1 jaar, degenen die eerder overlijden betalen voor de lang levers. Voor een 90 jaar pensioen moet je ook 2 keer zoveel betalen dan nu.

Mans5 | 17-04-16 | 08:21 | + -5 -

Ach ja, het is iets van de laatste jaren om alle zekerheden af te schaffen of niet? Zo had ik ooit een spaarloon en die gebruikte ik maximaal zelfs toen ik het minimumloon had want ik kon die paar tientjes wel missen. Aan het einde van het spaarloon, alleen god weet waarom dat afgeschaft is, had ik bijna 10k ol de bank staan. Kun je nagaan als we dat nog 35 jaar tot aan het pensioen door mochten zetten. Maar nee, uitgeven zul je, schulden maken, koop toch die auto en allerlei andere rotzooi. Zolang de economie maar groeit. Nu is dat dus allemaal verdwenen min of meer en nu moeten we dus maar ons echte spaargeld aanspreken inclusief onze pensioenen. De rode lijn is zichtbaar, het geld mag niet bij Jan Modaal blijven, het moet naar de staat, opdat wij de eeuwige loonslaaf blijven.

Stonecity | 16-04-16 | 23:10 | + 45 -

Ik begin me heel erg te schamen voor Nederland en de politici die al ons geld in een groot gat, genaamd project EU (na 1992) en de multiculturele samenleving, hebben gestort. We hadden een zeer rijk land kunnen zijn. Het geld zit nu in de zakken van de parasieten en grootkapitalisten.

ad melkert | 16-04-16 | 21:59 | + 56 -

Yohean | 16-04-16 | 20:24 |
Idd, gewoon prive pensioen of desnoods een pensioenpot per generatie.

Shokrani Shokran | 16-04-16 | 21:58 | + -5 -

@Yohean

Voor zo'n soort constructie pleit ik ook al jaren.

Beter nog: maak bij de geboorte voor iedere Nederlander een speciale "staatsbankrekening" voor iedere Nederlander waarvan het rekeningnummer gelijk is aan het BSN.

Kun je prachtige dingen mee doen, ook belastingtechnisch/qua wetgeving etc!

Iedereen mag storten (persoon zelf, pensioenfondsen, etc.) en je mag het alleen in bepaalde situaties opnemen. (pensioen, deels voor hypotheek of bij bijzondere familiesituaties (medisch, overlijden, etc.))

Dan weet je ook dat wat jij gespaard hebt op jouw persoonlijke rekening, dat dat ook echt van jou is. Niet meer vage piramidespel constructies tussen/over generaties heen met pensioeninleg e.d.

Ethan2k | 16-04-16 | 21:57 | + 36 -

Zorg dat je zelf geld opzij legt voor een pensioen, of je het dan in aandelen stopt of wat anders kun je zelf weten.

Spaanse Peetvader | 16-04-16 | 20:45 | + -3 -

Het is zo simpel. Individuele pensioenregeling bij geboorte koppelen aan je sofinummer. Dat nummer stal je bij een uitvoerder naar keuze. Werkgever en burger pleuren de pot vol en elk jaar een overzicht op je aangifte IB van de waarde en de vermoedelijke uitkering. Alleen Ouderdomspensioen. Weduwenpensioen zelf bijverzekeren. Zo simpel mogelijk houden.

Yohean | 16-04-16 | 20:24 | + 66 -

100% uitkeren bij 88% dekkingsgraad is absurd.
€100 euro uitkeren, als je nog maar €88 per persoon in de pot hebt zitten is een vorm van diefstal.

Als met 88 euro in de pot, je de helft van je deelnemers elke keer €12 'te veel' uitbetaald, blijft er voor de andere helft ook nog eens die €12 per deelnemer minder in de pot zitten. Een gigantische leegroof van de pot die er nog overblijft voor die genen die pas 'later' de uitkering krijgen. Het rente op rente effect vergroot ook nog eens een keer het effect van de leegroof gigantisch.

Het excuus van lage rekenrente, en nu lagere rendementen zijn ook zwak, er is geen enkele zekerheid dat in de toekomst de rendementen uit het verleden weer gehaald worden.

monteur | 16-04-16 | 20:07 | + 68 -

Eerst nog een WW3, dan resetten we de boel vast wel weer.

tiku99 | 16-04-16 | 19:44 | + 28 -

En de rest van de pensioengerechtigden raken het in een of andere vorm wel kwijt aan Europa.

Mark_Pugner | 16-04-16 | 19:22 | + 51 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken