Al onze macro-economische onevenwichtigheden op een rij

Mooie plaatjes
Mooie plaatjes
'De uitbraak van de kredietcrisis in 2008 en de daaropvolgende Europese schuldencrisis hebben grote macro-economische onevenwichtigheden in Europa aan het licht gebracht', schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Daarom houdt de EU sindsdien per lidstaat een lijstje bij met zaken die scheef of recht zitten. Het CBS heeft de Nederlandse lijst vandaag op de site gezet en dat levert mooie plaatjes op. Doen we het goed? Op de meeste vlakken wel, want zie plaatje boven, maar er gaan ook dingen niet goed: we exporteren te veel, huishoudens zitten nokkievol schulden en de langetermijnwerkloosheid is te hoog. Net als de staatsschuld. Meer over deze onevenwichtigheden na de breek.

1. Het saldo op de lopende rekening is te hoog
CBS-duiding: 'Het saldo op de lopende rekening geeft weer de inkomsten van een land minus de bestedingen. Het saldo kan opgesplitst worden in de handelsbalans, het saldo op de inkomensrekening (ook wel het saldo primaire inkomens genoemd) en het saldo op de inkomensoverdrachtenrekening. De handelsbalans is de totale export van goederen en diensten minus de import. Het saldo op de primaire inkomensrekening bestaat uit grensoverschrijdende inkomensstromen die niet aan goederen- en dienstenverkeer gerelateerd zijn, zoals rente, dividenden en lonen. De derde post is de secundaire inkomensrekening, waarop grensoverschrijdende inkomensoverdrachten worden geboekt. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan de ontwikkelingshulp en inkomensoverdrachten van en aan de EU'. Nederland is koploper in de EU voor wat betreft het overschot. We exporteren veel, maar importeren te weinig door het achterblijven van de binnenlandse vraag. En dat is niet goed (meer filmische duiding door Robin Fransman).

saldolreu.png

En dat ziet er dan als volgt uit:

opbouwsaldolr.png

2. Huishoudens en bedrijven hebben veel te veel schulden
CBS-duiding: 'De particuliere schuld (=huishoudens+bedrijven) is veel hoger dan het maximum dat de Europese Commissie heeft gesteld. Vooral de schuld van huishoudens is hoog in vergelijking met de meeste andere Europese landen. In de afgelopen decennia zijn huishoudens veel (hypotheek) leningen aangegaan. In 2013 en 2014 losten zij hier per saldo op af, maar in 2015 sloten de huishoudens weer meer nieuwe leningen af dan zij aflosten'. 'De Europese Commissie kijkt naar het niveau van de particuliere schuld als percentage van het bbp. De Commissie heeft alleen een bovengrens ingesteld; die bedraagt 133%'. We zitten met ongeveer €1,5 biljoen aan schulden iets te hoog. Die schulden zijn bijna 50/50 verdeeld tussen bedrijven en huishoudens. En hier onze schuldenberg in Europees perspectief:

schuldenhhbedrijve.png

3. De staatsschuld is te hoog (ietsje)
Binnen de EU hebben we de heilige 60%-grens afgesproken voor onze staatsschuld. Daar zitten we met €442 miljard net boven. Nummer 1 is natuurlijk Griekenland (relatief dan, absoluut bedrag van de Grieken is €317 miljard).

staatsschuldeu.png

4. Langdurige werkloosheid is een hardnekkig probleem
CBS-duiding: 'Het langdurig werkloosheidspercentage is het aantal langdurig werklozen als percentage van de totale beroepsbevolking van 15 tot en met 74 jaar. De Europese Commissie definieert een langdurig werkloze als een persoon die werkloos is (...) en al ten minste 12 maanden op zoek is naar werk'. In Nederland ligt het percentage te hoog. (minister Asscher, kom er maar eens in met een keigoed banenplan). De onderstaande grafiek toont de toename van het aantal langdurige werklozen ten opzichte van drie jaar geleden. Komt allemaal door de crisis, natuurlijk.

wwlangeu.png

Tot zover het slechte nieuws over onze macro-economische onevenwichtigheden. Hierrr het hele rapport met ook de evenwichtigheden.
Reaguursels

Inloggen

Amateur-deskundige | 08-04-16 | 22:23

“Waarom worden gemeenten niet verplicht om een structureel overschot aan (potentiële) bouwgrond te plannen?”

... hier kom ik op terug.

Er hoeft natuurlijk niet per se een structureel overschot te worden gepland om de markt goed te laten functioneren. Als gemeenten net zo veel grond beschikbaar stellen als (in totaal) nodig is, komt het ook goed. Tenminste, als potentiële kopers niet te veel kunnen lenen (bijvoorbeeld door de LTV te maximeren op 80% en LTI te maximeren op 3,5 bruto jaarinkomens, gebaseerd op één inkomen of twee inkomens opgeteld tot een 40-urige werkweek). Vlak voordat er wordt gebouwd, kan de grond dan worden geveild aan de bouwer/ontwikkelaar, ... die de gebouwde woning dan weer aan een groep kopers verkoopt waarbinnen de individuen elkaar niet meer arm kunnen bieden. Alleen zo krijg je betaalbare grondprijzen (dus door zowel de aanbodkant als de vraagkant aan te pakken). Iedereen gaat daar uiteindelijk op vooruit, behalve natuurlijk een kleine groep extreem rijken die vanaf dat moment niet meer zo gemakkelijk verdienen aan onze schulden.

Amateur-deskundige | 09-04-16 | 15:28 | + 1 -

Wat heerlijk die naïviteit...
In Spanje zijn alle kippenboeren failliet omdat "onze" Plofkip het economisch heeft gewonnen.
Uiteraard is dit noch blijvend noch duurzaam.

Orakel1958 | 08-04-16 | 23:43 | + 0 -

Yohean | 08-04-16 | 17:26

“Onze overheid drijft zelf de prijzen op door grondpolitiek.”

Helemaal waar. Zie bijvoorbeeld dit recente artikel op MeJudice waarin o.a. Coen Teulings (voormalig directeur van het CPB) gemeenteambtenaren uitlegt hoe je van vrije burgers horigen maakt.

www.mejudice.nl/artikelen/detail/nieuw...

“Dat wil echter niet zeggen dat het zin heeft om hier nu al woningen te bouwen. De huidige gebruikswaarde kan daarvoor nog te gering zijn. Bovendien gaat nu bouwen ten koste van de optie om nog even aan te kijken hoe de vraag zich ontwikkelt. Bij een woningprijs die hoger is dan de stichtingskosten is uitstel dus soms verstandig. Dit is zeker voor gemeenten die in de afgelopen jaren onder druk stonden om de prijs van hun grond te laten zakken goed om in het achterhoofd te houden.”

Of vrij vertaald: gemeenten die zelf alle touwtjes in handen hebben op het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen, worden aangemoedigd om voor grondspeculant te spelen. Slecht idee.

Beter idee:

Waarom worden gemeenten niet verplicht om een structureel overschot aan (potentiële) bouwgrond te plannen?

Bouwgrond kan dan worden geveild (= vrije markt) waarbij de opbrengst naar de gemeente gaat, ... nadat deze gemeente eerst de oorspronkelijke eigenaar het geïndexeerde bedrag heeft betaald waarvoor de grond oorspronkelijk is aangekocht. Kan gemakkelijk. Alle benodigde gegevens staan in het kadaster.

De eventuele winst kan de gemeente dan gebruiken voor het bouw- en woonrijp maken van de grond.

En als deze winst achteraf niet genoeg blijkt te zijn om de lantaarnpaal voor je deur te betalen? Geen nood. Dan weet je namelijk zeker dat je niet te veel hebt betaald voor de grond, en dan weet je dus ook zeker dat je dáár in ieder geval niet te veel voor hebt geleend. Want linksom of rechtsom betaal je deze lantaarnpaal toch. Als je deze lantaarnpaal via (directe) belastingen betaalt, betaal je gewoon de lantaarnpaal. Maar als je deze lantaarnpaal via de grondprijs betaalt (= indirecte belasting), betaal je de prijs van de lantaarnpaal + een vergelijkbaar bedrag aan rente.

Dit is iets dat volgens mij maar weinig mensen begrijpen. En daarom betalen wij met z’n allen dit extra / onnodige deel van alle rente (direct via extra hoge hypotheken of indirect via de huur, wat feitelijk neerkomt op een aflossingsvrije hypotheek), ... zodat de meeste mensen minder geld overhouden om te sparen, ... terwijl private schulden toenemen (door de hoge hypotheekschuld of de grote berg vreemd vermogen van verhuurders), ... zodat het andere deel van de bevolking, een klein groepje ‘slimmeriken’, hun spaartegoeden wel zien stijgen. Dit laatste moet wel, want anders klopt de balans niet.

Amateur-deskundige | 08-04-16 | 22:23 | + -1 -

Het is best relevant om mee te nemen dat Nederlanders relatief veel pensioenvermogen hebben, relatief dure huizen bezitten, onevenwichtig veel exporteren (haven Rotterdam) en veel brievenbusfirma's aantrekken. Dan blijken die cijfers ineens helemaal niet meer zo gek meer als zonder die zaken.

esie | 08-04-16 | 20:37 | + -2 -

"We importeren te weinig door de achterblijvende binnenlandse vraag"

Valt het iemand op dat er qua overheidsfinanciën alleen iets over de staatsschuld gezegd wordt? En waarom wordt er voor de rest niets over de overheidsfinanciëen gezegd? Omdat die in orde zijn.
En waarom zijn die in orde?
Omdat het gemiddelde gezin totaal uitgeperst wordt met belastingen, heffingen, ziektekosten. Niet alleen de elektriciteitsprijs, maar ook de transportvergoeding voor de elektriciteit, het duurste autobezit ter wereld en de kleinste autootjes vanwege alle lasten en heffingen. De meest gereglementeerde woonmarkt buiten Noord-Korea met exorbitante prijzen voor huizen die ze in België nog te klein vinden voor een kippenhok.
Maar de overheidsfinanciën zijn op orde, Griekenland wordt geholpen en we hebben 11 miljard voor Oekraïne.
Daarom heeft het gemiddelde gezin geen cent om uit te geven. Daarom trekt de economie niet aan.

Een overheid die problemen écht aanpakt verminderd zijn eigen uitgaven. Dan krijgen burgers geld om uit te geven. Dan gaat de economie draaien. Dat heet kapitalisme. Dat werkt. Marktwerking en zo.
Echt moeilijk is het niet:
Uit.De.EU
Geen cent meer naar Griekenland
Geen nahffingen naar Brussel
Geen afdrachten aan Brussel
Stop ontwikkelingshulp
Stop sociale zekerheid voor nieuwkomers.
Geen subsidie's meer voor buurtbarbeques en duizenden "multiculturele stichtingen"
Geen geld meer naar kunst.
Publieke omroep naar 1 net met staatsinformatie
Ontmantel de asielindustrie. Iedereen binnen een week accepteren of met een militair vliegtuig uitzetten
Spoorwegen en ander OV mag zichzelf bedruipen of failliet gaan.
Geen geld naar Oekraine.
Geen JSF's. Neem Eurofighters of F18's. Die doen het en kosten minder.
Binnengrenzen dicht of buitengrenzen dicht, maar geen import van kanslozen meer.

Vogelbeest | 08-04-16 | 20:04 | + 13 -

Onze overheid drijft zelf de prijzen op door grondpolitiek. Wonen in NL is absurd duur. Dus ook absurde private schulden.

Yohean | 08-04-16 | 17:26 | + 13 -

''4. Langdurige werkloosheid is een hardnekkig probleem.''

Nederlanders, goed opgeleide en zakelijk ingestelde Nederlanders, wachten niet meer af. Al een lange tijd niet meer. Ze snappen het.

www.kennislink.nl/facesofscience/blogs...

duitse herder | 08-04-16 | 16:54 | + 2 -

"Huishoudens en bedrijven hebben veel te veel schulden", lekker makkelijk dat is een prioriteit van onze overheid, mensen beteugelen.

special-k | 08-04-16 | 16:30 | + 3 -

Die handelsbalans is een wassen neus.
De saldi van de TARGET2 balans komt net zo min onze kant op als het aan Griekenland uitgeleende geld.

McPhart | 08-04-16 | 16:08 | + 6 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken