Senioren willen pensioenstelsel slopen en leggen de rekening bij u

Makkelijk scoren dit, maar is gevaarlijk
Makkelijk scoren dit, maar is gevaarlijk
Ons pensioenstelsel is groot, verouderd en ingewikkeld. Maar sinds de fifties is één ding glashelder: het bestaat uit drie pijlers. De overheid garandeert een basispensioen voor iedereen, dat is de AOW. Werknemers en werkgevers maken afspraken over het werknemerspensioen en dat is pijler twee. En dan is er nog een derde pijler, daar vinden we alle lijfrentewoekerpolissen (don't go there! en sommigen voegen toe: pijler vier is zelf sparen en pijler vijf betekent fok da geraniums en gewoon doorwerken na pensioen). Nu hebben we dus in pijler twee een probleempje, want pensioenfondsen staan op omvallen door buitengewoon incompetente bestuurders de lage rente. Om dat omvallen te vermijden vinden al tijden geen indexaties van de pensioenuitkeringen plaats. En dat is niet leuk voor pensioengenieters. Echt niet. De koopkracht holt al jaren achteruit en het vermogen om als bejaarde nog wat extra's te verdienen wordt op een dag gewoon nul (en daarom hebben we dan ook pesjoen). Dus moet er iets gebeuren om dat op te lossen. Maar niet op de manier die Norbert Klein van de eenmansfractie Klein, afsplitsing van laaielichter-Henkie-Krol-50PLUS-partij voorstelt: belastingverlichting/toeslagverhoging voor gepensioneerden om de niet-indexaties te compenseren (zie motie boven). Beste mijnheer Klein, het is allemaal erg sympathiek van u, maar het is wel vreemd dat mensen die in het geheel geen tweedepijlerpensioen opbouwen of krijgen (zelfstandigen, de witte vlekken) mee moeten gaan betalen aan de rotzooi waar ze part noch deel aan hebben. Ook omdat we u nooit iets hebben zien doen voor de partijen die part noch deel hebben aan het probleem (hallo?). Dus terug in uw hok en verschijn weer als u wel een goed idee hebt (en ja, afgelopen jaar gebeurde hetzelfde, maar laten we er geen gewoonte van maken om pensioenfondsproblemen via de belastingen op te lossen).

Reaguursels

Inloggen

Raider Twix | 07-04-16 | 15:30 | + 2 -
Je hebt geen idee wat respect is....

RonnieKray | 07-04-16 | 22:43 | + -1 -

@ Raider Twix | 07-04-16 | 16:53 |

U hoeft nergens "in te trappen", en dat u voor uw belangen opkomt is volstrekt normaal.
Dat doen 'die anderen', tegen wie u zichzelf zo wenst af te zetten, evenzeer. En dat recht hebben ze.

Dat u echter de 'oudere generaties' - ik vermoed dat u, gezien uw ongenuanceerde opmerkingen, iedereen van boven de 35 jaar oud bedoelt - zonder meer de zwarte piet toeschuift, noopt mij tot nog maar één laatste opmerking: u krijgt wellicht wat u nu toewenst aan anderen.
Karma is a bitch.

En hier laat het bij.

EefjeWentelteefje | 07-04-16 | 17:13 | + 0 -

Tussen fictie en werkelijkheid zit een wereld van verschil. Helaas moeten de pensioenfondsen gebruik maken van de fictie van de lage rekenrente. Hierdoor wordt het huidige kapitaal van de pensioenfondsen te laag gewaardeerd. In werkelijkheid zou je deze moeten waarderen met de daadwerkelijke rendementen die pensioenfondsen behalen. Het verschil tussen rekening houden met fictie (1,6%) en de realiteit (7%) is dat in het geval van fictie de pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden en in het geval van de realiteit de pensioenen wel geïndexeerd kunnen worden. Ik stel slechts voor om rekening te houden met de realiteit. Gelukkig willen de SP, 50PLUS en de PVV dit graag ook en hebben zij voor mijn motie hierover gestemd. Dijsselbloem heeft al laten weten de koopkracht op peil te willen houden voor gepensioneerden.

Norbert Klein | 07-04-16 | 17:13 | + -2 -

EefjeWentelteefje | 07-04-16 | 16:47 | + 0 -
-
Uw slimme "tegen elkaar opzetten" opmerking mag dan slim zijn, ik trap er niet in.
Ik probeer op te komen voor mijn belangen, en niks minder dan dat. De oudere generaties roven de hele boel gewoon leeg.
Dat laat ik echt niet zo maar gebeuren.

Raider Twix | 07-04-16 | 16:53 | + 0 -

@ Raider Twix | 07-04-16 | 15:30 |

U valt helaas ten prooi aan wat ik eerder al postte: het moedwillig tegen elkaar opzetten van verschillende leeftijdsgroepen.

En als u mijn post goed gelezen had, had u kunnen waarnemen dat er van 'gejammer' helemaal geen sprake is, tenminste niet als het het al hierboven genoemde betreft.

Net als u zou ik graag mijn al ingelegde pensioengelden weghalen - want geen donder meer waard. Onafhankelijk van leeftijd. Helaas.

En nog eventjes dit: hou eens op met iedereen die boven de 40 is af te schilderen als "oud".
Het maakt nogal wat verschil of je een - keihard solliciterende - werkloze/gedwongen ZZP'er van 50+ bent, of een reeds (langjarig) pensioengerechtigde.

Mijn eigen ouders (80+, beiden gelukkig nog volledig goed gezond, óók in de bovenkamer) zeggen het al zo vaak: "de na ons komende generaties zullen het nooit meer zo goed krijgen als wij..."
En ik vrees dat ze gelijk hebben.

EefjeWentelteefje | 07-04-16 | 16:47 | + 1 -

@ EefjeWentelteefje | 07-04-16 | 11:35 |
@ RonnieKray | 07-04-16 | 13:10 |
@ Magnum Force | 07-04-16 | 14:17 | + -2 -
-
Als je 20 jaar premie hebt betaald, en vervolgens een groep die financieel het meest heeft geprofiteerd van de welvaartsgroei aan een stuk door hoort janken over geen indexering en pensioenkortingen, dan wordt ik daar knap beroerd van.
-
Voor uw gejammer heb ik dan ook geen enkel respect.
Als ik morgen mijn pensioengeld uit de pensioenfondsen kan halen, is het overmorgen weg.
Ik ben helemaal klaar met deze jong-oud diefstal. Want dat is het. De rest is gezwets.

Raider Twix | 07-04-16 | 15:30 | + 1 -

@EefjeWentelteefje | 07-04-16 | 11:35 |
@RonnieKray | 07-04-16 | 13:10 |

Ik schreef het al eerder op DK:
daskapital.nl/2016/03/ouderen_janken_o...

[QUOTE] Hebt u nog steeds niet in de gaten dat simpelweg de ouderen overal de schuld van geven getuigt van intellectuele armoede? Dat de huidige machthebbers in hun vuistje om u lachen, omdat u laat zien dat hun verdeel-en-heers politiek succesvol de aandacht afleidt van de door hen veroorzaakte problemen? Dat u zich derhalve als een ezel voor het karretje van de gevestigde orde laat spannen? Bent u trots op deze invulling van uw journalistieke rol? [UNQUOTE]

Antwoord: nee, ze hebben het nog steeds niet in de gaten. Helaas. Friedrich von Schiller wist het al, "Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens". Het niveau van DK geeft daar weer eens passend blijk van.

Een soort financieel Glamourama, inderdaad.

Magnum Force | 07-04-16 | 14:17 | + -1 -

Tis idd bon-ton op DK om de senioren te bashen. En de onnozelen hebben niet eens in de gaten dat ze opgehitst worden door het politiek/financiële establishment die hun eigen falen willen verhullen.
.
DK is sowieso in de marge terecht gekomen. Weinig écht nieuws, alleen maar in de stijl van Geenstijl commentaar op wat allang bekend is in andere media die er rond wel toe doen. Met dien verstande dat GS écht wat bereikt in tegenstelling tot DK.

DK gaat hard richting Glamourama, op weg naar de vergetelheid.

RonnieKray | 07-04-16 | 13:10 | + 1 -

Het iedere-keer-weer compenseren van lagere inkomsten voor bepaalde bevolkingsgroepen met "belastingmaatregelen" is de dood in de pot. "Leuk" voor wie gaat ontvangen, niet zo "leuk" voor degenen die er vrolijk aan mee mogen betalen, want het betekent toch echt dat dat compensatie-bedrag weer door 'de anderen' (= de belastingbetalers) moet worden opgebracht. Dus wat dit betreft ben ik het volledig eens met J. van Wensen.

Geen woord over de roverheid die in het verleden asociale grepen in de pensioenkassen heeft gedaan "want die waren toch overvol" om hun eigen tekorten weg te moffelen. Geen woord over de Italiaanse zwendelaar bij de ECB die de rentes naar nul of negatief brengt om zijn landgenoten uit de wind te houden en daardoor de NL pensioenfondsen om zeep helpt. Geen woord over het feit dat mensen 40 of meer jaren verplicht werden te betalen met als argument dat daar "later een goed pensioen tegenover staat". Nee hoor, van Wensen preekt het evangelie voor de jongeren en schildert de ouderen consequent als de duivel af.

Dit is nu eenmaal het niveau van de pensioendiscussie hier bij DK. Treurig maar waar.

Magnum Force | 06-04-16 | 22:41 |

Blij dat u de knuppel in het pensioen-hoenderhok gooit door ook eens eventjes feilloos de blunders uit het verleden (en heden: die belachelijke rente) op te noemen waardoor deze toestand is ontstaan. Het is natuurlijk heel gemakkelijk om de huidige gepensioneerden aan te wijzen als de 'schuldigen', maar die hebben er natuurlijk part noch deel aan. Bovendien hebben deze mensen in het verleden nog geleerd om ergens voor te *sparen*, i.p.v. iedere maand alles maar uit te geven aan weet-ik-wat-voor-onzin, maar dit terzijde.

Dat neemt niet weg dat de toekomstige situatie voor de huidige generatie van 30-40-ers er inderdaad een stuk minder zonnig uitziet, voornamelijk als gevolg van die zo verheerlijkte 'flexibilisering' van de arbeidsmarkt. Geen zekerheid meer, niks. En dan zal ik het maar helemaal niet hebben over de afgeschreven 40-50-ers, die met een beetje pech al helemáál geen baan meer krijgen (50% van de WW-gerechtigden is 50+!), en die dus zijn aangewezen op een karig bestaan als ZZP'er (want lang niet iedereen is van huis uit een 'ondernemer') - en dus óók al geen (of zeer weinig/zeer duur) pensioen meer opbouwen. Deze zogenaamde 'ouderen' zijn dus al net zo goed de klos als de 'jongeren'.

Dáár zit volgens mij de angel in deze hele discussie: er wordt bewust gewerkt aan het tegen elkaar opzetten van verschillende leeftijdsgroepen, en behoorlijk vaak zie ik hier op DK dat het nog lijkt te gaan werken ook. "Verdeel en heers", Julius Caesar wist het al, een dikke 2000 jaar geleden...

EefjeWentelteefje | 07-04-16 | 11:35 | + 4 -

* Il Principe * | 06-04-16 | 23:36
26% van het bedrag dat uw werkgever maandelijks kwijt is aan personeelskosten gaat op aan pensioenen.

Amazing Tukker | 07-04-16 | 01:51 | + 1 -

@ JayJay | 06-04-16 | 20:29
U snapt niet zoveel van pensioenen. De pensioenpotten zijn voller dan ooit, alleen door de idioot lage rente lijkt het slecht te gaan. Als de rente weer opveert, doet de dekkingsgraad dat ook. Samen met de misgelopen indexaties. Pensioenen bij pensioenfondsen zijn overigens veel goedkoper dan uw regeling bij de verzekeraar. Maar blijft u rustig meer betalen hoor...

* Il Principe * | 06-04-16 | 23:36 | + 2 -

Inderdaad - ik ben nieuw en omdat ik het zat ben dat de commentatoren van deze rubriek een eenzijdig standpunt innemen ben ik ingestapt. De betreffende heren huldigen blijkbaar het standpunt dat er één pensioenvoorziening in nederland is maar er is natuurlijk alleen de AOW en de - niet vergelijkbare pensioenfondsen. W at zij doen is alle fondsen over een kam te scheren. Mijn pensioenfonds staat
138 %. Ben ik nu een profiteur?

apoil | 06-04-16 | 23:11 | + -2 -

@apoil
U is nieuw hier. Ik niet. Dus sta mij toe wat voor u te verduidelijken.

Op de één of andere manier is het hier op DK bon ton om ouderen en gepensioneerden stelselmatig en regelmatig af te zeiken en weg te zetten als dé veroorzakers van alle narigheid op pensioengebied. Babyboomers zijn sowieso overal de schuld van, en mensen die de leeftijd naderen waarop ze hun pensioenaanspraken willen verzilveren zijn lagere levensvormen.

Geen woord over de roverheid die in het verleden asociale grepen in de pensioenkassen heeft gedaan "want die waren toch overvol" om hun eigen tekorten weg te moffelen. Geen woord over de Italiaanse zwendelaar bij de ECB die de rentes naar nul of negatief brengt om zijn landgenoten uit de wind te houden en daardoor de NL pensioenfondsen om zeep helpt. Geen woord over het feit dat mensen 40 of meer jaren verplicht werden te betalen met als argument dat daar "later een goed pensioen tegenover staat". Nee hoor, van Wensen preekt het evangelie voor de jongeren en schildert de ouderen consequent als de duivel af.

Dit is nu eenmaal het niveau van de pensioendiscussie hier bij DK. Treurig maar waar.

Magnum Force | 06-04-16 | 22:41 | + 0 -

wauz: is het zo moeilijk ? Alles wat nu in de pot van de pensioenfondsen zit is niet door 30 of 40 jarigen ingebracht maar door de huidige gepensioneerden / 40 jaar lang en / nogmaals door beleggingen. Wij hebben betaald / wij hebben geinvesteerd en wij hebben het vermogen opgebouwd waardoor jullie een behoorlijk pensioen krijgen. Ik ben 72 jaar - heb geen obesitas - heb de afgelopen 3 jaar nog niet mijn eigen risico opgemaakt. Hoezo profiteur??

apoil | 06-04-16 | 21:33 | + -11 -

Vind het best allemaal. Deze 39 jarige zit al vanaf zn 25e in een 2e pijler beschikbare premie product. Rendement soms prima, soms wat minder, kosten transparant en geen zorgen over indexatie en dekkingsgraad. Mooie pot van 100k en rond pensioendatum (duurt nog effe) rond de 400k. Niet zonder risico maar Brussel blijft er af en de baby boomers ook.

minsider | 06-04-16 | 20:44 | + 3 -

@apoil-u heeft in uw 40 jarige betrekking 15% van uw salaris afgedragen. De huidige 30-ers en 40-ers dragen 20% af. Als wij ooit met pensioen gaan, is dat op basis van een middenloon, velen vn uw generatie gingen én vevroegd met pensioen én op basis van een eindloon.
Oh en de leeftijd waarop ik met pensioen ga is 67 (of nog later...)u kon naw. met uw 65e achter de geraniums.
Het is geen hetze of afgunst, maar het lijkt wel of u (en bijv. ook mijn gepensioneerde ouders)maar niet willen snappen dat u(w generatie)gewoon decennia te weinig geld heeft ingelegd én het tekort weg willen halen bij de 30-ers/40-ers enz.

wauz | 06-04-16 | 20:34 | + 26 -

De "pensioenfondsen" staan helemaal niet op omvallen! Ik ben zo'n 25 jaar werkgever van gemiddeld 10 werknemers. Al mijn werknemers zijn voor hun pensioen verzekerd bij een commerciële pensioenverzekeraar. (Bijvoorbeeld Nationale Nederlanden, Centraal Beheer, Achmea etc.). Ik heb destijds gekozen voor een pensioenregeling die 4% per jaar oprent en wat premievrij is voor mijn werknemers. Een aantal jaar is dat prima gegaan, maar de laatste 2 jaar kan de pensioenverzekeraar die 4% niet maken en dus verhoogt hij de compensatie aan mijn kant. Mijn bijdrage is dus wat hoger geworden. Ook vanwege de verlengde levensverwachting van de mens, is er een aanpassing geweest in de pensioenpremie. Voor mijn werknemers dus niets aan de hand. Die bouwen gewoon de hun beloofde rechten (vastgelegd in het pensioenreglement) op. Een werkneemster die inmiddels met pensioen is krijgt gewoon jaarlijks haar indexering.
Alleen de overheidspensioenfondsen (en daarmee te vergelijken fondsen) hebben problemen omdat ze leeggeroofd zijn, onder slechte leiding staan en geen commerciële regels aanhouden. Onze overheid gebruikt dezelfde waninformatie die jullie rondstrooien om te verstoppen dat het slecht geregeld is bij deze fondsen.

JayJay | 06-04-16 | 20:29 | + 13 -

Amazing Tukker | 06-04-16 | 19:31
Dat hoeft niet, want hier hebben we een geweldige vermogensbeheerder genaamd Alpinvest.
Oh nee wacht, Alpinvest moest weg van het FNV en die andere dinosaurussen, want de directeur van Alpinvest kreeg een te hoge bonus. LOL.
In de jaren nadat Alpinvest was vertrokken begonnen de rendementen te kelderen en konden de fondsen beginnen de pensioenen te korten.
Maar in plaats van die staatsgevaarlijke communisten in het gevang te gooien, gaan we de belasting verder verhogen, de gebruikelijke Nederlandse oplossing.

Atlas Shruggs 10 | 06-04-16 | 20:15 | + 8 -

Begrijp niet de hetze van v.Wensen en Dijkman tegen de gepensioneerden. 100 % Zwitserlevengevoel? Mooi niet. Ook hier wordt middenklasse afgezet als profiteurs. 40 jaar gewerkt - 40 jaar pensioenpremie en AOW premie betaald - 40 jaar rendement opgebouwd door pensioenfondsen met als gevolg gigantische reserves. Maatstaf moet niet rekenrente zijn maar beleggingsresultaat cq. vermogen. Wees reeel heren - de huidige dertigers en veertigers hebben nauwelijk bijgedragen aan het huidige vermogen van de pensioenfondsen en het huidige lage rendement is niet onze schuld - in tegendeel : juist de "jeudigen"profiteren van het door ons opgebouwde vermogen.

apoil | 06-04-16 | 20:02 | + -45 -

Grappig, de rente is hier in de VS net zo lag als in Nederland. En toch vermeerdert de waarde van mijn privé-ingelegde fondsen met een procentje of 5 à 8 per jaar.
Misschien moeten ze in NL een paar mensen van Fidelity inhuren om de NL fondsen te komen beheren?

Amazing Tukker | 06-04-16 | 19:31 | + -11 -

kan niet, ben blut.

harry21 | 06-04-16 | 19:01 | + 0 -

Dit is gewoon Diefstal!
Ik hoop en ga er vanuit dat deze motie met 149 tegenstemmen eindigt in de kamer.

monteur | 06-04-16 | 18:51 | + 15 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken