Dit is zorgelijk aan het associatieverdrag met Oekraïne

Heeft de EU zitten slapen?
Heeft de EU zitten slapen?
Jahoor, vandaag is het dan eindelijk zo ver: het referendum over de wet ter goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. (OH ECHT JOH? TOTAAAAAL GEMIST) Voordat u een stemhokje heeft gevonden en heeft uitgepuzzeld hoe nou dat stembiljet in te vullen, willen we nog een paar interessante zaken op een rijtje zetten die we in twee juridische artikelen vonden (deze analyse van Narin Idriz en Linda Senden en deze column van Rogier van Dam ).Meer dan handel
Allereerst: dit is niet enkel een handelsverdrag. De handel met Oekraïne is van marginale betekenis voor de EU en bovendien vloeit het geld net zo hard weer terug naar Oekraïne in de vorm van EU-subsidies (check deze behoorlijk lange lijst). Een vorm van zerosumontwikkelingshulp of zo, op zich best mooi. Maar het is óók een politiek verdrag. Sterker nog: als dat het niet was geweest, hadden we er niet eens over mogen stemmen want dan was alleen de EU partij in het verdrag geweest en de afzonderlijke lidstaten niet. En nee, dit is niet 'net zo'n verdrag als we met zoveel landen hebben'. In het verdrag met Chili staan bijvoorbeeld geen bepalingen over militaire samenwerking of regionale conflictoplossing. Juristen Idriz en Senden schrijven er dit over:

"De AO is de meest gedetailleerde internationale overeenkomst die ooit door de EU met een derde land is gesloten. Getuige art. 1 van de AO is het overkoepelende doel de politieke en economische betrekkingen te verdiepen en vrede en stabiliteit te bevorderen. De oprichting van een versterkt institutioneel kader en innovatieve bepalingen die niet in eerdere associatieakkoorden zijn te vinden moeten daaraan bijdragen."


Gemengd verdrag
Doordat het een 'gemengd' verdrag is (én handel én politiek) valt een aantal onderdelen binnen de bevoegdheid van de Europese Unie en andere binnen nationale bevoegdheden (meer uitleg hier). De vraag is alleen hoeveel en wat precies. Idriz en Senden schrijven:

watiseenpuurhandelsverdrag.png

Van Dam schrijft:

"Grofweg zou dit betekenen dat de EU gewoon zelf bevoegd is voor ongeveer negentig procent van de associatieovereenkomst. Voor het overgrote deel van de associatieovereenkomst spelen de lidstaten, als verdragspartijen, dus helemaal geen rol en zijn zij wel gewoon aan deze door de EU gemaakte afspraken gebonden (artikel 216 lid 2 VwEU). En voor de resterende maximaal ongeveer tien procent van de associatieovereenkomst beslissen de lidstaten individueel of ze meedoen."


En:

"Gezien de beperkte rol die Nederland als verdragspartij speelt bij de associatieovereenkomst is het opmerkelijk dat de héle associatieovereenkomst ter goedkeuring is voorgelegd. Zo wek je toch enigszins de suggestie dat Nederlandse bekrachtiging nodig is om de associatieovereenkomst te kunnen effectueren. Uit de Memorie van Toelichting (onder Karakter van het Akkoord) blijkt dat de regering zich bewust is van de beperkte rol van Nederland als verdragspartij; maar misschien vond de regering het ook te lastig om dit eerst helemaal tot achter de komma uit te zoeken."


Bij Idriz en Senden lezen we ook onderstaande, wat we nogal opvallend en enigszins verontrustend vinden.

onduidelijkwiebevoegdisO.png

Blijkbaar is het onduidelijk wie er nou precies bevoegd is voor wat. En dan vraag je je af wat er gebeurt als er dus conflicten ontstaan. Er ligt dus 'het meest verstrekkende en diepgaande associatieakkoord' dat de EU ooit met een derde land heeft getekend. Dat land is bovendien verre van stabiel en bovendien nogal corrupt, en dan hebben we eigenlijk geen idee waar bevoegdheden liggen en wat er gebeurt als het misgaat?? Lekker hoor.

En ja, dit zijn wel degelijk belangrijke dingen. Want juist dit soort dingen moet je goed afspreken als 'een buurman je met uitgestoken hand iets vraagt'. Zeker als die buurman in het verleden niet heel stabiel en betrouwbaar is gebleken, je hem flink wat geld en toegang tot je tuin gaat geven, én je met hem wil samenwerken op andere gebieden. Dan is een beetje handenschudden en elkaar vol goede bedoelingen aankijken echt niet genoeg. Een contract is voor een rainy day dus kan maar beter goed dichtgetimmerd zijn. Dat is geen ruis, dat is juist essentieel. Daarom gaat dit referendum wel degelijk over de werking van de EU. Als dit soort verdragen niet goed zijn ingericht, is de democratische besluitvorming van het Europese en de nationale parlementen de facto over een halfbakken verdrag gegaan. En wat als het misgaat? En het is onduidelijk bij wie de bevoegdheden liggen?

Wat als NEE?
In dat kader is het ook heel interessant wat er gebeurt bij een NEE, en àls de regering daar iets mee doet? Krijgen we dan een 'constitutionele spagaat' zowel in Nederland als de EU zoals Idriz en Senden verwachten? Waardoor het hele verdrag op losse schroeven komt te staan?

NeeisconstitutionelespagaatO.png

Of is er niks aan het handje en business as usual, zoals Van Dam denkt:

"De conclusie is simpel: Een Nederlands “nee” heeft niet zo veel invloed op de afspraken die met Oekraïne worden gemaakt. En als Nederland zich na een “nee” heel vriendelijk terugtrekt als verdragspartij, kan de associatieovereenkomst (gezien artikel 486 lid 2) gewoon in werking treden en is Nederland daar grotendeels gewoon aan gebonden."


Onduidelijkheid dus die wederom lijkt voort te komen uit wazige grenzen waar de bevoegdheden van de EU liggen en waar die van de afzonderlijke lidstaten. En dat vinden wij toch wel zorgelijk.

BONUSMATERIAAL
Bovenstaande vonden wij het belangrijkste, maar er stonden nog wat zaken in de stukken die vermeldenswaardig zijn.

Gaat dit over toetreding EU?
Nee, er staat niets in over de toetreding tot de EU. Maar dus ook niet dat dat niet gaat gebeuren ('een weloverwogen politieke keuze'). De Oekraïnse president Poroshenko heeft overigens bij ondertekening van het verdrag aangegeven dat hij graag lid wil worden van de EU. Het is tijdens onderhandelingen ook regelmatig aan de orde gekomen, maar vijf landen (waaronder Nederland) waren tegen.

eutoetredingO.png

Mag straks iedereen uit Oekraïne vrij reizen en werken in de EU?
Er staat in het verdrag iets over een visumvrijeregeling. Maar dat blijkt eigenlijk los te staan van dit verdrag en ja, die regeling gaat er komen. Vrij snel al zelfs blijkbaar.

visumliberaliseringO.png

Betekent dat ook dat straks alle Oekraïners in Europa mogen komen werken? Deels. Ja, in dit geval:

oekrainserechtspersonenopEUmarkt-2.png

En nee in dit geval:

mobiliteitwerknemers.png

Succes met stemmen!

Reaguursels

Inloggen

De Ukraïne, die:
- heeft een geheimhoudingsverdrag met NL over de MH17 / KL4103 crash.
- had op het moment van neerschieten een eigen straaljager in de lucht aldaar.
- had de radar uit staan met een straaljager in de lucht, bijzonder.
- heeft een VS-CIA - EU coup president: Porshenko.
- heeft een coup president die zijn zakelijke belangen nog heeft.
- heeft een schaliegas - olie contract met een zoon van een VS minister.
- is compleet bankroet.
- heeft al 40 miljard in de bodemloze put gegooid gekregen van de EU en het IMF.
- is in oorlog met Rusland.
- heeft net het oostelijk en zuidelijk deel van het land onafhankelijk zien worden, net zoals Kosovo in voorheen Joegoslavië.
- heeft geen economie.
- is zo corrupt als de neten.
-
En staat op de lijst met EU bodemloze put leden: Griekenland, Italië, Spanje en aspirant leden: Turkije (economie kapot wegens dictator Erdogan).

Raider Twix | 06-04-16 | 15:52 | + 1 -

A. Dijkman | 06-04-16 | 09:21

Toch is de conclusie van het stuk van N.F. Idriz en L.A.J. Senden (zie hieronder) een aanduiding dat hoe dan ook de NL politiek de kiezer serieus moet nemen; dat is op het conto van het referendum te schrijven. Aan de initiatiefnemers en ondersteuners van het referendum: Hulde!

6. Tot besluit
Het mag duidelijk zijn dat een negatieve referendumuitslag en een eventueel daaruit voortvloeiend besluit tot non-ratificatie van de AO veel juridische vragen opwerpt. Het zal van de flexibiliteit en politieke bereidheid van zowel de Nederlandse regering als die van de andere lidstaten afhangen of en hoe een wederzijds acceptabele oplossing kan worden gevonden. Deze zal wel meer licht kunnen werpen op wat de reikwijdte c.q. de grenzen zijn van de speelruimte van de EU als het gaat om de vormgeving van haar externe betrekkingen. Ook zal de Nederlandse regering en het parlement lering kunnen trekken uit dit referenduminitiatief, voor wat betreft de onderhandelingen van de TTIP, CETA en andere internationale verdragen die de Unie voornemens is te sluiten. Men zal zich reeds in dat stadium, voordat er handtekeningen worden geplaatst, ervan moeten vergewissen in hoeverre de inhoud daarvan daadwerkelijk door de burger wordt gedragen en welke aspecten daarvan als problematisch worden gezien. Daartoe zou het parlement een betere brugfunctie kunnen vervullen tussen de burger en de EU, door bijvoorbeeld regelmatig brede en doelgerichte consultaties te houden over politiek en maatschappelijk gevoelige verdragen en wetgevingsdossiers.59

moutardeaprèslerepas | 06-04-16 | 15:10 | + 0 -

Ok, Oekraiense bouwvakkers mogen niet voor een Nederlands bedrijf komen werken, maar een Oekraiens aannemersbedrijf mag wel in Nederland klussen aannemen en uitvoeren met eigen mensen.
Nou, bouwvakkers, truckers en al dat soort vakmensen: Wat zou de meest verstandige keuze zijn in de verkiezing van vandaag?

spoiver | 06-04-16 | 12:45 | + 3 -

Dus de Nederlandse politici blijken voor iets te stemmen, zonder het te begrijpen. De regering heeft een pak papier naar de kamer gestuurd, onder het motto "Hier staan ergens wat dingen tussen die goedkeuring nodig hebben van jullie. Wat precies weten we niet."

frank87 | 06-04-16 | 11:48 | + 3 -

De volgende stap is een NExit. Dat bespaart nog meer aan Brusselse afroming, cumulerende kosten, waardevermindering van spaargeld via de achterdeur door een draaiende Zuid-Europese drukpers, drukte aan de grens vanwege instromende Turken en kluchtelingen en daarbij meekomende kosten ter bevordering van veiligheid en juridische, psychische en sociale begeleiding van daders en slachtofffers, afgewenteld op de Nederlandse samenleving. Bovendien biedt een NExit de ruimte voor Nederlandse lucratieve handelsovereenkomsten met Rusland. Hoog tijd voor een tweede akte van verlating.

Takki Yah | 06-04-16 | 11:32 | + 9 -

Het enige waar EU Brussel benauwd voor is is dat de Midden/Noord Europese landen zich terugtrekken uit de EU. Eén land is al genoeg, daarna schapen en dam effect.

Achter de schermen is alles al geregeld zoals nu de huidige Oekraïne toetreding. De rest is poppenkast dat ze schouderophalend en glimlachend maar zo laten. En wat sigarendoosjes voor niet rokers erbij.

Oekraïne komt er. Maar op korte termijn ook een EU land dat er uitstapt. Dat is een land dat wel respect heeft voor zijn bewoners.

duitse herder | 06-04-16 | 11:17 | + 14 -

@Mika6101: welkom in de grote-mensen-wereld. Dit spel is altijd al zo gespeeld en daar gaan we nu ineens moeilijk over doen?

Münsterlander | 06-04-16 | 11:12 | + -1 -

@Vogelbeest | 06-04-16 | 10:28
Jij kan dus inderdaad geen EU-parlamentarier worden. Je denkt te logisch. :-)
@Münsterlander | 06-04-16 | 10:37
Je hebt talent om EU-parlamentarier te worden. Mensen waarvoor gewone logische rekensommetjes niet hoeven te werken, omdat we die werkend maken. Mensen die in het 'Griekenland probleem' een geslaagde EU strategie zien. Graag contact opnemen met Dhr. Juncker :-)

Mika6101 | 06-04-16 | 10:49 | + 5 -

Laat dezelfde mensen die nu goed in staat blijken om de regeltjes uit de regels te pellen eens kijken naar de grootste diefstal ons aller poen: de ECB (ofwel Goldman Sachs Europe).
Want ik vrees dat het in essentie verdomd veel lijkt op bovenstaand eenzijdig fröbelwerkje.
(¨U hebt nooit een donder in te brengen, want wij bepalen dus u verliest altijd en mag betalen¨)

squadra | 06-04-16 | 10:46 | + 5 -

Ik vind vooral die artikelen over veiligheid interessant, samenwerking en zo om terrorisme te bestrijden en bla bla. Om conficten op te lossen bla bla.
.
Kijk je naar de datum van opstelling, dan zie je dat de officiële tekst van voor het neerhalen van MH17 is.
Lees gewoon de eerste 25 tot 50 van de 490 artikelen en de toon is ruim gezet.
.
Owja, staat ook nog ruim iets in over grensoverschrijdende criminaliteit. die schilderijen worden de spreekwoordelijke fietsen, "eerst onze schilderijen terug".

General McAuliffe | 06-04-16 | 10:44 | + 5 -

@Vogelbeest: dat is alleen als jij 300 accepteert voor die telefoon. Je kunt beter 500 accepteren en de resterende 100 tegen woekerrente uitlenen. Die kan niet terug betaald worden, en dan is het land van jou.

Münsterlander | 06-04-16 | 10:37 | + 20 -

Eerst geven we ze 11 miljard en daaran gaan ze van ons kopen.

Stel: Ik wil jou mijn telefoon verkopen, maar je hebt geen geld. Ik geef je 400,- om mijn telefoon te kopen.
Jij geeft 300 voor mijn telefoon.
Dan ben ik mijn telefoon kwijt, heb 300 van mijn eigen geld terug. Jij hebt 100 euro in je zak en mijn telefoon.
Wie heeft dit verzonnen? Worden je hersens operatief verwijderd als je EU-parlementariër wordt?

Vogelbeest | 06-04-16 | 10:28 | + 54 -

Kortom, juristen hebben voor zichzelf heel veel werk gecreëerd, voor nu en voor in de toekomst. Of er nu een ja of een nee uit het referendum komt, en of daar nu wel iets of niets mee gedaan wordt. Juristen zijn voorlopig nog wel even bezig.

Münsterlander | 06-04-16 | 10:11 | + 7 -

Wat een onduidelijkheid en daar word ik niet vrolijk van. Nog minder vrolijk word ik van de gedachte dat de ondertekenaars en onze parlementariërs het ook allemaal niet weten en maar laten gebeuren. Zo ben je willens en wetens een speelbal van andere politici die je terecht niet serieus nemen.

Graaier | 06-04-16 | 09:49 | + 29 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken