Belastingontwijking door vaderlandse bedrijven (soms #panamapapers en misschien TMG)

Mooi onderzoek
Mooi onderzoek
Met een uitstekend gevoel voor timing kwakt de FNV vandaag een onderzoek naar de belastingmores van 93 beursgenoteerde en 58 niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven online. In hoeverre gebruiken onze bedrijven zwoele buitenlanden en binnenlandse belastingfoefjes om de belastingdruk te verlagen? Antwoord: na een eerste scan lijkt het erop dat nogal wat bedrijven de geijkte belastingontwijkmogelijkheden benutten om minder te betalen. Daarover straks meer. Het Nederlandse tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25%, maar dat tarief betaalt bijna (sommige betalen meer) geen enkel bedrijf. Beursgenoteerde bedrijven betalen effectief 21,5% en de onderzochte niet-beursgenoteerden effectief 17,9%. Schande, ophef, ach en wee? De resultaten, zo zeggen de onderzoekers, moeten wel met de nodige korrels zout worden genomen, want het is lastig cijferen omdat informatie niet compleet is. En er zijn nogal wat redenen waarom het effectieve percentage lager kan zijn dan het formele percentage van 25%, zonder meteen aan belastingontwijking en #panamapapers te denken (zonder nadere duiding van ons: verliesverrekening, investeringsaftrekken en lager opstaptarief). Om echte misstanden te achterhalen, is meer diepgravend onderzoek per bedrijf nodig. Desalniettemin zetten de onderzoekers een hoop interessante bevindingen op een rij. Slechts een paar ervan vindt u na de breek en het hele rapport-pdf hier.

Eerst en om te beginnen wat cijfers
Over de periode 2005-2014 kwam er jaarlijks gemiddeld €15 miljard binnen aan vennootschapsbelasting (geschat 2016: €16,1 miljard). Zouden de onderzochte bedrijven jaarlijks het formele tarief hebben betaald, dan was er jaarlijks gemiddeld €3 miljard meer aan belasting zijn opgehaald (slag-om-arm-alert). Tevens is de staat in de genoemde periode relatief steeds minder belasting gaan incasseren bij de bedrijven. Dat komt met name omdat het tarief voor de vennootschapsbelasting is gedaald (2005:31,5%, 2014: 25%). Om deze verlaging op te vangen, zijn de gewone mensen meer belasting gaan betalen. Onderstaande grafiek toont de verschuiving van de belastingdruk van bedrijven (rood) naar huishoudens (blauw):

opbrengstvpbib.png

'Het verschil tussen belastingontwijking en belastingontduiking is de dikte van een gevangenismuur'
Belastingontwijking wordt gezien als legaal en belastingontduiking als illegaal. Maar de grenzen vervagen. In het onderzoek wordt naar schoolvoorbeeld Eldorado Gold gewezen, 'een Canadees mijnbouwbedrijf met goud- en kopermijnen in Griekenland'. Om de Griekse activiteiten te financieren werden leningen verstrekt via een aantal Nederlandse brievenbusfirma’s die ook tot de Eldorado Gold-groep behoren. Deze Nederlandse dochterondernemingen kregen op hun beurt een lening van weer een andere Gold-member uit Barbados. 'Omdat de rente aftrekbaar is in Griekenland en Nederland, eindigt het rente inkomen uiteindelijk (vrijwel) onbelast in het belastingparadijs Barbados. Dit leidde tot een verlies in belastinginkomsten van €1,7 miljard voor Griekenland in 2012-2013'. Dat is allemaal legaal, maar ook, zie de ophef over #panamapapers, steeds minder geaccepteerd.

De rode vlaggen in de jaarrekening
De onderzoekers pleiten ervoor om de belastinginkomsten op te krikken door verder te gaan met het invoeren van belastingregels waar nu met vallen en opstaan internationaal aan wordt gewerkt. Zo moet ieder bedrijf per land opgeven wat het verdient en afdraagt. Bovendien, zeggen de onderzoekers, zouden we nader moeten kijken naar bedrijven die gebruikmaken van de notoire ontwijkingsmogelijkheden. Het hebben van dochtermaatschappijen in belastingparadijzen als België, alle eilanden waar de zon schijnt en Zwitserland hoort daar toe. Een andere veel gebruikte ontwijkroute is die van de intra-groepleningen: ondernemingen die tot één groep behoren lenen dan bij en van elkaar. De rente komt bij de één in mindering op de winst en bij de ander is deze belast (of niet: zie Eldorado Gold). Vaak zijn er goede bedrijfseconomische redenen om van elkaar te lenen en niet bij de bank, maar soms is de reden slechts gericht op het ontwijken van belasting (u raadt juist, Eldorado Gold). Van de onderzochte bedrijven stelden de onderzoekers bij zeven bedrijven het bestaan van 'intra-groepleningen' vast (waarbij ze zeker niet uitsluiten dat het fenomeen zich vaker voordoet). Een aantal bedrijven had daar een goede verklaring voor, een paar andere nog niet. En oeps, één van de bedrijven die meer tijd nodig heeft om een reactie op te stellen blijkt onze eigen moeder TMG. U hoort dus nog van ons! Onderstaande tabel: hoe hoger de percentages, hoe meer het moederbedrijf leent van dochterbedrijven. Da's een rode vlag en kan wijzen op debt shifting (ongeveer iets zoals Eldorado Gold). TomTom wint, Telegraaf Media nummer dos.

schuldenintra.png

--
@Diotima: Thx

Reaguursels

Inloggen

Rommelige vergelijkingen scheppen een verkeerd beeld in dit artikel. De hoge rentedruk bij TomTom en TMG heeft hoogst waarschijnlijk een heel andere oorzaak. Als dit soort ondernemingen in handen komt van equity fondsen, dan wordt de aanschaf voor zover mogelijk gefinancierd met het vermogen wat in de gekochte onderneming zit. Het restant wordt door het equity fonds in de overnemende vennootschap gestopt tegen op dit moment rentes van ca. 12%. Het equity fonds is daarna nauwelijks geïnteresseerd in de resultaten van de overgenomen partij, als deze maar de rente kan leveren. Na een aantal jaar wordt de onderneming doorverkocht, desnoods tegen hetzelfde bedrag of iets lager als gekocht, maar in de tussentijd hebben ze 12% rendement gemaakt op de financiering. Een fraai rendement zeker als het over 200 miljoen of meer aan hoofdsom gaat.
Laatste deal die ik gezien heb is afgelopen jaar doorverkocht, waarbij het verkopende (Britse) equity fonds tegen aankoopprijs doorverkocht, maar gedurende 6 jaar 15% rente op een financiering van ca. 800 miljoen binnenhaalde.

JayJay | 06-04-16 | 20:47 | + 0 -

:) Graag gedaan!

Diotima | 06-04-16 | 16:38 | + 0 -

Fijn dat julie in het hart zitten van de #panamapapers onthullingen!

Einde van de Domheid | 06-04-16 | 09:37 | + 0 -

@kruz | 06-04-16 | 01:09
Zo werkt dat natuurlijk niet. Ja alles en iedereen doet moeite om zo min mogelijk belasting te betalen. Maar men vergeet maar al te makkelijk dat zelfs al zou ik proberen mijn inkomsten belasting en winst belasting op mijn bedrijven zo veel mogelijk te ontduiken, dan nog zorgen veel werkgevers ten eerste voor werkgelegenheid, en ten tweede betalen we in Europa ook al een vermogen aan belasting over de lonen van onze werknemers. In een artikel gister schreef ik al dat de enige manier om een goedlopende economie te krijgen, met een eerlijkere welvaart verdeling is het omlaag brengen van alle belastingen, het kleiner maken van overheden en overheidsinvloed. Het is niet perse zo dat als bedrijven maar meer belasting gaan betalen, jullie als consument dan gelijk meer te besteden hebben. Simpelweg omdat die belasting die 'wij' als bedrijven dan betalen ook ergens vandaan moeten komen. Dat lijdt dus tot hogere prijzen voor consumenten, of ontslagen en hogere werkdruk omdat de productie omhoog moet tegen lagere productiekosten. Nogmaals de enige manier om een goede economie te bouwen is zo min mogelijk overheidsinvloed en zo min mogelijk belasting. Citaat: "In other words, government spending will keep sucking money out of the private sector, only the payment method will be different.
Yet most economists seem to agree that tax cuts really do provide a stimulus. The real reason may be that they provide flexibility" www.moneychimp.com/articles/econ/tax_c...

Mika6101 | 06-04-16 | 09:07 | + 6 -

"Zonder vermogen in onze economie, geen draaiende economie"
monteur | 05-04-16 | 19:37 | + 24 -

Volgens mij bestaat de economie voor ongeveer 70% uit consument bestedingen. Dus lijkt mij het toch echter belangrijker dat de consument geld heeft om te besteden. Dan krijgen bedrijven vanzelf vermogen..

Het lijkt wel een upsidedown economie tegenwoordig. Alles wordt vanuit bedrijfsperspectief bekeken.
Als je alle geld en bezittingen op 0 zet. Waar begint het dan? Bij mensen die werken, het dan besteden bij bedrijven en de overheid ook zijn deel pakt om dat weer uit te keren.

Daarom belanden we nu in een recessie. Rijken pakken steeds meer vanwege hun steeds groter wordende vermogen en jacht op rendement, wat onze prijzen doet stijgen. De overheid belast ons steeds meer. Mede omdat bedrijven steeds minder betalen. Waardoor vooral de middenstand steeds minder uit te geven heeft en er dus minder vraag is. Prijzen stijgen nog eens al jaren vele malen boven de CPI, waardoor er qua volumes steeds minder gekocht wordt. Gevolg dalende volumes, dalende aantal banen etc etc etc.

Voor mij hebben bedrijven en consumenten bijna een vergelijkbare relatie als de boer met zijn vee.
De boer kan ze allemaal slachten, een bak met geld krijgen en nu feesten maar hoe verdient hij dan in de toekomst? De boer kan ze slecht verzorgen waardoor hij langer kan genieten van veel inkomen. Totdat zijn dieren bezwijken aan ziektes etc. Of de boer kan met iets minder genoegen nemen, investeren in zijn vee. En zijn hele leven ervan genieten en zekerheid hebben.

Maar goed, belast die bedrijven maar lekker gewoon met de volle mep. Ze betalen immers alleen belasting als ze winst maken (waar de loon van de ondernemer al af is). Ze kunnen verliezen verrekenen in de toekomst, krijgen subsidies. Ze hebben al zoveel voordeel op de burger het is werkelijk belachelijk. Het moet van onderaf komen, niet bovenaf. Je bouwt bij een huis toch ook niet eerst het dak? Je begint bij de fundering. En bij de economie is dat de consument die genoeg te besteden heeft buiten de primaire levensbehoeftes en dus genoeg in volumes koopt (bij hoge prijzen verkoop je minder volumes) wat dan vanzelf werk genereert. Dus als gevolg van het normaal belasten van bedrijven, kan je de inkomensbelasting verlagen, waardoor de consument meer te besteden heeft en vraag vanzelf aantrekt en bedrijven weer meer winst maken.
Dat is mijn mening althans.

kruz | 06-04-16 | 01:09 | + -4 -

monteur | 05-04-16 | 19:37.
De baby-boom-generatie werkt al niet meer.
Dus de vier-vijf dagen werkweek, weet ik niet waar dat is,maar niet bij mij iedergeval.

koekje erbij? | 05-04-16 | 23:08 | + -3 -

Er is kennelijk een probleem met de wet. Want bedrijven dragen niet het maximale af aan belasting maar minder. Wat legaal is en mag.
Ik snap die ophef dan ook niet. Moeten we Poetin en Assad demoniseren, wat heeft dat in godsnaam met belasting te maken?
Het is ordinaire Amerikaanse propaganda en het leidt tot niets. Het probleem blijft bestaan, want het probleem is de wet.
De overheid met zijn 100 soorten belasting en 80% belastingdruk zou natuurlijk een keertje kunnen minderen met het plunderen van de economie, maar dat zal nooit gebeuren.
Dus houdeensop met praten over alleen 20% VPB en zie die andere 99 soorten belasting voor wat ze zijn. Plundering.

Atlas Shruggs 10 | 05-04-16 | 23:06 | + 15 -

wilde zeggen €60,000 modaal inkomen en<3% werkloosheid.

Blije Nettobetaler | 05-04-16 | 22:50 | + 1 -

zoals @stoned hengst al zegt, bedrijven betalen geen belasting, uiteindelijk betalen klanten (hogere prijzen) medewerkers (lagere lonen) of eigenaren (minder winst => belastin ontwijking).
Beter is lage winstbelasting en daarmee meer bedrijven en banen aan te trekken, zoals Zwitserland succesvol doet.

Resultaat in zwitserland: <3% werkloosheid en modaal inkomen van netto >€60,000 per jaar en 40% staatsschuld/BNP.

Blije Nettobetaler | 05-04-16 | 22:48 | + 7 -

@duitse herder.
Is valse concurrentie. Liever meer MKB en minder oplichters.

George Foreman | 05-04-16 | 22:34 | + 4 -

Bedrijven betalen geen belasting.
Bedrijven kunnen geen belasting betalen, want geen eindgebruikers.
Het enige resultaat van deze belastingdruk is een hogere prijs die de consument zal moeten betalen.
Bedrijven belasten op 5% en binnen 2 jaar geen werkloosheid meer in NL.
Fuck Yeah, NL een paradijs!! Wat is daar op tegen?

Stoned Hengst | 05-04-16 | 22:23 | + -2 -

Welke bedrijven betalen dan meer dan de vpb in Nederland en waarom?

Ay_Caramba | 05-04-16 | 22:10 | + 2 -

DER vaderlandse bedrijven. Schrijver dezes hoopt van ganser harte dat men zich niet aan archaïsch Nederlands waagt zolang men zulks niet ten goede kan aanwenden. Excuses voor deze niet inhoudelijke reactie bij een nochtans sterk artikel.

Diotima | 05-04-16 | 21:22 | + 14 -

De 500 grootste bedrijven zijn niet de aanjagers van de economie, maar dat is het MKB.

Ik snap die overdreven discussie dan ook niet van de belasting ontwijkingen.

koneksa-mondo.nl/2014/10/19/top-500-g...

duitse herder | 05-04-16 | 20:53 | + 8 -

Bedrijven die 10% vennootsschaps belasting ontwijken vind ik nog niet zo erg.
Zonder vermogen in onze economie, geen draaiende economie.
---
Wat de privileges die de FNV voor haar eigen leden geregeld heeft zijn minsten net zo schadelijk voor de B.V. Nederland. Dankzij de FNV's constructie met 'ouderen-dagen' mag een bepaalde doelgroep van babyboomers 4 dagen werken per week, om 5 dagen loon te ontvangen. Een effectieve overdracht van +25% loon per gewerkt uur voor die groep graaiers. Effectief, wordt dat privilege natuurlijk betaald door de werkgever, of verwerkt in de lonen van ook de niet babyboomerts. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het ontslagrecht.

monteur | 05-04-16 | 19:37 | + 40 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken