Boem! AFM legt boete van 6.130.000 op aan Big 4-accountants

Gaten in de jaarrekening
Gaten in de jaarrekening
De AFM financiert vandaag haar eigen activiteiten door boetes uit te delen aan Deloitte, KPMG, PwC en EY. In totaal voor €6.130.000 en dat allemaal omdat de accountants de zorgplicht niet naleven naleefden. De AFM heeft in 2014 steekproefsgewijs veertig door de accountants opgestelde jaarverslagen over 2012 gecontroleerd. Achttien verslagen waren onder de maat, schrijft de toezichthouder: 'In deze wettelijke controles hebben de externe accountants naar het oordeel van de AFM geen voldoende en geen geschikte controle-informatie verkregen ter onderbouwing van de afgegeven controleverklaring'. Dat er boetes zouden worden uitgedeeld was al bekend en vandaag is het officieel. De AFM legt ook nog uit waarom een accountant zorgvuldig moet zijn: 'Beleggers, crediteuren en andere belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op het oordeel van een accountant zoals opgenomen in de controleverklaring bij de jaarrekening. Dat kan alleen als een controleverklaring is onderbouwd met voldoende en geschikte controle-informatie'. Afhankelijk van de ernst en de verwijtbaarheid verschillen de boetes in hoogte (plaatje boven) en alle accountants hebben plechtig beterschap beloofd. Om u een idee te geven waarom een bedrijf als Imtech vrolijke cijfers kon presenteren, knippen/plakken we na de break een stukje uit één van de vier boetebesluiten (zo'n besluit telt 100 pagina's, vol met voorbeelden van misstanden):

boetebesluitafm.png

Tegen deze boete staat een gang naar de rechter open. EY (met een boete van €2.230.000 het stoutste jongetje van de klas) laat in een persbericht weten niet blij te zijn:Reaguursels

Inloggen

Even een soort Zen momentje. Er zijn bedrijven die controleren of de boekhouding van een ander bedrijf goed is. Laat dit even op U inwerken. Waarom zou dat éne bedrijf geloofwaardiger zijn dan dat àndere bedrijf? In de basis van het idee achter 'accountancy' zit toch al iets wat structureel fout zit!

vanhetgoor | 25-03-16 | 13:04 | + 0 -

@alle accountants hier. Net als verzekeraars begrijpen jullie maar niet dat een kwaliteitsbeleid waarbij je probeert exaxt aan de regels van een AFM te voldoen een achterhoedegevecht is dat je alleen maar voert omdat je A. absoluut niet meer wenst te doen dan strikt noodzakelijk, en B. zelf niet het vermogen hebt kwalitatief kader te hanteren waarin je de klant en geest van de toepasbare wetgeving centraal stelt, waardoor je iets als een AFM nodig hebt dat alles voor je vertaald naar een compleet kader van gedetailleerde eisen.

Kortom: het is per definitie een ethisch zwaktebod. Niet raar natuurlijk, aangezien de hele branche (accountancy en tax advisory) voor een belangrijk deel draait om het zoveel mogelijk vermijden van het leveren van een maatschappelijke bijdrage als organisatie, in de vorm van belastingbijdragen en goed governance.

Denk er maar eens over na: de complete reguleringsapparaten in onze samenleving, plus de daarvan afgeleide branches als deze bestaat enkel en alleen maar om de onethische natuur van individuen en als afgeleide daarvan hun ondernemingen te beteugelen. Het gegeven dat regulering noodzaak is betekent al dat je niet in staat bent zelf tot het inzicht te komen hoe je de belangen van klant, maatschappij, organisatie en aandeelhouders of partners in een goede balans brengt en houdt.

F#ckingAwesome | 25-03-16 | 10:26 | + 2 -

Leuk dat je kwaliteit centraal stelt, maar daarmee kom je er niet zolang ethiek ergens onderaan de prioriteitenladder bungelt en winstgevendheid voor je partners bovenaan blijft staan.

F#ckingAwesome | 25-03-16 | 10:09 | + -2 -

Feynman, hoe vaak gaat een arts wel niet vrijuit zondet boete, berisping of whatever vanwege zijn geklungel aan de operatietafel.
Artsen beschermen elkaar en houden dit soort dingen onder de pet.

EmilioEsteves | 24-03-16 | 23:01 | + 0 -

hans123 | 24-03-16 | 19:44
De medische wetenschap staat volgens u stil én iedere patiënt is hetzelfde?!?

Feynman | 24-03-16 | 20:11 | + 3 -

@Feyman. Je vergelijking met een arts slaat nergens op. Bij een arts is redelijk te kwantificeren of de operatie is geslaagd en de arts kan dit dus ook realiseren door een standaardmethode te hanteren.

De interpretatie van de genoemde NV Cos wordt echter steeds verder aangescherpt door de AFM. Waarbij veel lastiger is in te schatten of een kantoor dezelfde interpretatie aan de wet en regelgeving hangt als de AFM. Daarnaast wordt de regelgeving zelf niet strenger de laatste jaren, maar de interpretatie ervan wel. Hierdoor is het erg lastig om de juiste keuzes te maken inzake hoe voldoende kwaliteit te leveren. Ook kan een dossier dit jaar worden goedgekeurd en een jaar later obv dezelfde regels toch onvoldoende zijn. Dit omdat de lat steeds hoger wordt gelegd. Dat is opzich prima, maar leidt af en toe tot onvoldoendes bij toetsingen.

hans123 | 24-03-16 | 19:44 | + -2 -

"Beleggers, crediteuren en andere belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op het oordeel van een accountant"
Is het al 1 april vandaag? Heb ik iets gemist?

Raider Twix | 24-03-16 | 18:58 | + 0 -

Prachtig zo'n EY reactie.
In een kwart van de steekproef enkel poep opgeleverd hebben en dan janken dat anderen die vaker kleine fouten hebben gemaakt een lagere boete krijgen. Al helemaal omdat het ook niet de eerste keer van EY is.

jerrycan | 24-03-16 | 18:32 | + 2 -

Je zou natuurlijk ook afname van jouw dienstverlening in de wet kunnen laten vastleggen, en er dan een potje van maken.

Prince of Darkness | 24-03-16 | 18:31 | + 0 -

... Toch jammer dat na alle inzet van deze kantoren om de kwaliteit te verbeteren de toezichthouder AFM het accountantsberoep bewust in een kwaad daglicht stelt.

De accountant | 24-03-16 | 12:45 | + -5 -
En dat geloof je echt?

wiza | 24-03-16 | 14:31 | + 2 -

De accountant | 24-03-16 | 12:45
Een echte vakman heeft helemaal geen motivatie van een toezichthouder nodig.

Die gasten verdienen tonnen, en hoeven niet pas hun werk serieus te nemen als ze een keer op de vingers zijn getikt. Dat mogen ze al gaan doen op het moment dat de gepeperde offerte is geaccordeerd. Anders til je eerst je klant, en uiteindelijk jezelf. Dingen de eerste keer goed doen gaat op de lange termijn sneller, tegen meer maatschappelijke waardering.

Feynman | 24-03-16 | 13:14 | + 13 -

@De accountant | 24-03-16 | 12:45
Als je de boetebesluiten (bijvoorbeeld van KPMG, pagina 169) zelf nou eens zou lezen, zou je begrijpen dat het niet zo is dat de AFM pas in 2016 de dossiers uit 2012 is gaan toetsen:
"Naar aanleiding van de incidentmeldingen van KPMG heeft de AFM onderzoeken ingesteld naar de wettelijke controles van de jaarrekeningen 2011 van [H] en [I]. De bevindingen ten aanzien van deze controles zijn op 7 november 2013 [H] en 25 maart 2014 [I] aan KPMG kenbaar gemaakt. Deels parallel hieraan liep het reguliere onderzoek naar de door de Big-4 accountantsorganisaties, waaronder KPMG, uitgevoerde wettelijke controles.
Dergelijke onderzoeken zijn complex en kosten tijd, en om in één keer een volledig beeld te schetsen van de mate van naleving van de zorgplicht door KPMG heeft de AFM ervoor gekozen de bevindingen ten aanzien van het reguliere onderzoek en de bevindingen ten aanzien van de twee incidentdossiers in één onderzoeksrapport te vatten. Er is daarom zeker tijd verstreken, maar de geconstateerde overtreding is niet (deels) verjaard. Evenmin is er een redelijke termijn verstreken, nu deze begint te lopen op het moment van de aanvang van een ‘criminal charge’, in dit geval 13 augustus 2015, de datum van verzending van het boetevoornemen. Pas met dit boetevoornemen heeft de AFM immers jegens KPMG een handeling verricht waaraan zij de redelijke verwachting kon ontlenen dat aan haar een boete zal worden opgelegd, zoals nader zal worden toegelicht in paragraaf 7.3.3 van
dit besluit."

JaNeeTochNietDan? | 24-03-16 | 13:09 | + 3 -

"EY realiseerde over het boekjaar 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014 een winst van € 138 [miljoen]." www.ey.com/NL/nl/Newsroom/Facts-and-fi... Dan is een boete van 2,2 miljoen euro iets waarover je lacht tijdens de borrel.

Feynman | 24-03-16 | 13:07 | + 10 -

30% van je dossiers in de fout. Zal je als arts of ingenieur eens moeten doen.

Feynman | 24-03-16 | 12:58 | + 11 -

Het is een beetje kinderachtig van de AFM om 2012 dossiers te toetsen. Al deze kantoren hebben nav. de vorige AFM toetsingen oorzaakanalyses en verbeterplannen op moeten stellen. Deze zijn door de AFM akkoord bevonden en in de kantoren uitgerold. Derhalve zullen in de 2013-2014 dossiers significante verbeteringen zijn doorgevoerd zoals dat is afgesproken met de AFM.

Toch jammer dat na alle inzet van deze kantoren om de kwaliteit te verbeteren de toezichthouder AFM het accountantsberoep bewust in een kwaad daglicht stelt.

De accountant | 24-03-16 | 12:45 | + -12 -

@WellusNietus
Hoeveel van dat bedrag verdienen ze dan aan klanten die in Nederland door de AFM gecheckt worden?

George Foreman | 24-03-16 | 12:37 | + 1 -

Toch jammer dat DasKapital dat persbericht van EY kritiekloos plaatst waarin EY zich verbaasd dat het de hoogste boete kreeg terwijl "De AFM had bevindingen in drie dossiers; het laagste aantal in de inspectie van 2012". Maar drie seconden zoeken naar de reden dat EY de hoogste boete heeft gekregen en het is direct duidelijk:
"Bij het vaststellen van de boetehoogte heeft de AFM rekening gehouden met de ernst en de verwijtbaarheid van de overtreding. De AFM heeft voor iedere Big 4-accountantsorganisatie een verschillend, samengesteld basisbedrag gehanteerd, dat is gebaseerd op de periode van overtreding. Omdat de boetes per 1 januari 2013 zijn verhoogd en de periodes van overtreding uiteenlopen, verschilt het basisbedrag van de boete per Big 4-accountantsorganisatie. De absolute omvang van de boete valt daarmee niet een-op-een samen met de ernst en verwijtbaarheid van de overtreding per individuele accountantsorganisatie. Ook heeft de AFM rekening gehouden met het feit dat zij Deloitte en EY eerder heeft beboet voor eenzelfde overtreding, waardoor het basisbedrag van de boete verplicht is verdubbeld."
EY (en Deloitte) heeft de hoogte dus enkel aan zichzelf, want: haar eigen recidivisme, te danken. Anders was KPMG de zwaarst gestrafte van de Big Four.

JaNeeTochNietDan? | 24-03-16 | 12:24 | + 19 -

Tel Aziaat | 24-03-16 | 09:47
Genoeg oog voor hun klanten, vrijwel elke PP heeft een lid werkzaam in 1 van deze
4 bedrijven.

omgponies | 24-03-16 | 11:09 | + -4 -

Toch grappig dat het 'levenswerk' van 4 jaar hard werken door 10..20.. knorrige ambtenaartjes eigenlijk helemaal geen enkele significantie heeft..

monteur | 24-03-16 | 11:08 | + 13 -

Eerder een 'pfffrrrt' dan een 'Boem!'

Huisdier | 24-03-16 | 11:02 | + 9 -

nou.. wat een enorme bedragen.. KPMG zal wel geraakt worden door die €1,2 miljoen tov de €650 miljoen omzet.. bijna 0,2% van de jaarlijkse omzet..

WellusNietus | 24-03-16 | 10:16 | + 26 -

Dit geld gaat waarschijnlijk gewoon op aan rechtzaken, waarna de boetes mogelijk ook nog weer naar de prullenbak verwezen worden.

fail | 24-03-16 | 10:06 | + 1 -

Zelfs als deze bedrijven de d.m.v. corruptie verkregen gelden aanwenden om de boetes te betalen, houden zij nog geld over. Hadden ze maar wat meer oog moeten hebben voor de klant.

Tel Aziaat | 24-03-16 | 09:47 | + 11 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken