140.000 ondernemers willen pensioenkorting. Maar niemand weet hoe

Er is een probleem dat iedereen wil oplossen. Onze volksvertegenwoordigers (haha), ons kabinet, accountants en zelfs de groep om wie het draait: de directeur-grootaandeelhouder (dga=ondernemer met een bv). Het nog grotere probleem is: niemand weet hoe. Nederland telt 200.000 dga's en daarvan zijn er 140.000 zo stom geweest om een pensioen op te bouwen in de eigen bv. Zo'n pensioen is geen echt pensioen, maar enkel een fiscale voorziening op papier (en uitgebreide toelichting hier). Niemand heeft exacte bedragen, maar kort door de bocht hebben de 140.000 dga's de verplichting om straks €73 miljard aan pensioen aan zichzelf uit te keren. Die pensioenverplichting is net als bij de gewone mensen en de gewone pensioenfondsen door de lage rente enorm opgepompt. Op grond van schattingen is er van de papieren €73 miljard in werkelijkheid slechts €34 miljard beschikbaar om als pensioen uit te keren (dat is dus een dekkingsgraad van 46%, vergelijk ABP met 88,2%). Een ondernemer loopt dan tegen een enorm probleem aan: hij mag zijn eigen pensioen niet korten. Als de ondernemer straks met pensioen gaat, dan doet de fiscus alsof de ondernemer het volledige pensioen krijgt uitgekeerd, ongeacht of dit in werkelijkheid zo is. En dan moet de ondernemer tot 52% belasting betalen over iets dat ie niet krijgt. Lullig, maar zo werkt de regeling en uiteraard hebben de ondernemer en zijn accountant zitten tukken toen ze aan het shoppen waren in de fiscale speeltuin, maar dat terzijde - en die claimhyena's komen nog wel. Voor ons vaderland in het geheel levert dit ook een probleem op. Veel van die 140.000 bv's zijn door de pensioenproblematiek op de keper beschouwd failliet en dat is niet zo handig in een economie waar het mkb de banenmotor wordt geacht te zijn. Dus daarom willen staatssecretaris Wiebes en de Tweede Kamer en de dga's per direct af van de pensioenvoorziening. Maar hoe? Iedere oplossing die wordt aangereikt leidt tot grote bezwaren. In het kort: of de dga wordt fiscaal gematst en de staat loopt veel belastinggeld mis (ongeveer een miljoenmiljard). Of de dga wordt een beetje fiscaal gematst, maar dan kampen bijna 140.000 bv's met een liquiditeitsprobleem. Op 23 maart praat de Tweede Kamer verder en u kunt zich hier alvast inlezen in de gisteren gepubliceerde dga-update van staatssecretaris Wiebes.

Reaguursels

Inloggen

Belasting heffen over daadwerkelijke uitkering lijkt me. Hoe je dit juridisch moet regelen weet ik niet, ik ben niet thuis in die regeling.

Raider Twix | 16-03-16 | 19:09 | + -2 -

@fiscalist | 16-03-16 | 14:10 Goh, leg eens uit waarom "In de gevallen waar de DGA geld van de BV heeft geleend om de eigen woning te financieren en daarmee de eigen woning aftrek te toucheren, heb ik daar weinig begrip voor." Denk je werkelijk dat het de DGA veel oplevert? Inderdaad, je hebt gelijk, mag de DG net als iedereen de rente aftrekken van de IB. Over de rente die je echter geeft aan de BV, moet je toch weer IB (of VPB+DB) betalen om het terug prive te krijgen. Schiet je niet veel mee op.

lijn5 | 16-03-16 | 14:35 | + -1 -

De DGA die in eigen beheer een pensioen heeft toegezegd, dient voor het bepalen van de aftrekpost uit te gaan van een (wettelijke) rekenrente van 4%. Voor het bepalen van de commerciële verplichting dient te worden uitgegaan van het u-rendement te verhogen met 0,5%-punt (december 2015: 0,5%+0,5%= 1,0%). Duidelijk moge zijn dat de commerciële verplichting hoger is dan de fiscale aftrekpost.

Verder kan de DGA WEL van de verplichting af als er niet voldoende middelen zijn om het pensioen uit te keren. Dat tekort mag niet zijn ontstaan door overmatige dividenduitkeringen of risicovolle beleggingen (lees: alles op zwart in het casino).

Wel is het zo dat de gemiddelde DGA wel de aftrekpost wil, maar niet de verplichting om pensioen uit te keren (en de verschuldigde loonbelasting te betalen). In de gevallen waar de DGA geld van de BV heeft geleend om de eigen woning te financieren en daarmee de eigen woning aftrek te toucheren, heb ik daar weinig begrip voor. Laat staan de gevallen waarin de boot met het geld van de BV is betaald.

Daarnaast voert de Belastingdienst - lees: de de heer mr. J.J. (Hans) Buize van kennisgroep pensioen - al jaren een hetze tegen het pensioen in eigen beheer. Een van de argumenten is dat het pensioien in eigen beheer te complex is geworden. De oorzaak: regelgeving van het Ministerie van Financiën!

Leuker kunnen we het niet maken. Makkelijker helaas ook niet.

fiscalist | 16-03-16 | 14:10 | + 4 -

Inderdaad een ingewikkeld probleem.. maatwerk zou op zijn plaats zijn. Denk dat Wiebes hier nog een kluif aanheeft. Zal wel iets worden van een afkoopregeling voor bestaande gevallen en een sterke vereenvoudiging voor de toekomst. Verzekeraars en banken zullen sterk gaan lobbyen om de miljarden binnen te harken. En onze regering en volksvertegenwoordigers laten graag de oren hangen naar verzekeraars en banken. Dus zal wel een regeling worden die slecht is voor de mensen en goed voor de overheid en voor de banken en verzekeraars..

denoorman | 16-03-16 | 12:34 | + 3 -

Simpel gezegd behoord de overheid te doen wat zij moet doen en dat is heffen. Dat betekend dat de DGA wel zijn pensioen uitkeerd maar het geld ook direct overmaakt naar de fiscus. En vervolgens op een bijstandshoutje of AOW'tje gaat bijten. Zie het als een mislukte belegging, dat komt ook voor. Ondernemers die geld hebben onttrokken aan de BV en netjes inkomstenbelasting of dividendbelasting hebben betaald en hun geld kwijtraakten met aandelenschommelingen of een woekerpolis zijn ook niet fiscaal gematst. Ook hebben ondernemers die hun geld uit de BV trokken en het in hun pensioenvastgoed stopten geen fiscaal voordeel gekregen (daar zijn wel mogelijkheden voor natuurlijk). Dit gat kwijtschelden zou niet eerlijk zijn. Maar om eerlijk geeft een regering doorgaans geen moer.

Dima Beeline | 16-03-16 | 12:15 | + 11 -

Psycho Daddy | 16-03-16 | 10:39 | + 4 -

de reden dat in de ons omringende niet-euro landen de rente ook laag is:

1) om te voorkomen dat de munt te duur wordt (iedere Draghi-gedrukte euro wordt dan op een spaarrekening gezet in die valuta om zo gratis 4% te pakken, vraag naar munt is stijging is te dure munt)
2) omdat daar de economieën ook nog niet jofel draaien

FW Ta-183 Huckebein | 16-03-16 | 12:01 | + 0 -

@FW Ta-183 Huckebein | 16-03-16 | 10:14 |
Lijkt mij ook. Misschien redeneren wij te simpel of ben ik te dom geworden want een status als DGA zit er voor mij niet meer in als te werk gestelde bijstandsgerechtigde voor nop waarbij de .... enfin deze zin kennen de meeste reaguurders al.

ProAsfalt | 16-03-16 | 11:44 | + 0 -

Heel misschien zou dit een mooie gelegenheid zijn om al die Kut financiële regelingen eens overboord te kieperen en eindelijk eens kapitalisme zijn werk in pure vorm te laten doen.
Dan kan er gelijk veel geld bespaart worden op veel overbodige ministeries.

diddley2 | 16-03-16 | 10:55 | + 8 -

Ik heb er geen medelijden mee. DGA''s hebben alles op alles gezet om maximaal belasting voordeel te behalen. Er waren alternatieven maar daar hebben ze bewust niet gekozen. En daarnaast was het doel van de regeling om vermogen in de onderneming te houden voor investeringen. Dus uitlenen aan de eigen werk maatschappij tegen rente. Is blijkbaar ook niet gedaan. De poen is extern belegd en de werknij is gefinancierd met vreemd (bank) vermogen. Nu vallen de rendementen tegen en de bank doet moeilijk. Au!!!

Yohean | 16-03-16 | 10:46 | + 7 -

@Poekieman: zo simpel is het niet. Kijk voor de grap eens in dit tabelletje:
nl.global-rates.com/rentestanden/centr...

De enige landen in de wereld met een hoge rente zijn de landen met een inflatie die sky high is.

Zelfs in de ons omringende landen die geen deel uitmaken van de Euro zone is de rente laag of zelfs nog lager dan de ECB rente.

Psycho Daddy | 16-03-16 | 10:39 | + 9 -

Of NL gaat treedt uit de EUR, de rente wordt weer normaal 4% en alle pensioenproblemen zijn opgelost.

Poekieman | 16-03-16 | 10:16 | + 2 -

van Wensen (of iemand anders): leg eens uit ?

ik dacht dat je als ondernemer in zo'n geval geen toekomstige verplichting als een pensioenfonds maakt, maar dat je een deel van de winst op papier opzij zet. Net zoals een lijfrente zogezegd.
Dan kan je toch alleen maar de werkelijke uitkering belasten?

FW Ta-183 Huckebein | 16-03-16 | 10:14 | + 4 -

Op elk vlak draait de polder zich he-le-maal de vernieling in. Prachtig.

orca | 16-03-16 | 09:57 | + 16 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken