Internationale regels maken uw hypotheek onnodig duur (zeggen de banken)

Longread
Longread
Opgepast! Komende tijd krijgt u van alle kanten te horen dat waardeloze internationale regelgeving uw hypotheek onbetaalbaar maakt. In het buitenland begrijpen ze Nederlandse hypotheken niet en daar bent u het slachtoffer van. Daarom staat aankomende donderdag een 'openbaar gesprek over het Bazelse Comité' op de agenda van de Tweede Kamer. Het draait allemaal om nieuwe regels voor de stabiliteit van banken: hoeveel eigen vermogen moet een bank aanhouden ten opzichte van de uitstaande leningen. Banken en nationale toezichthouders bepalen nu min of meer zelf in hoeverre de leningen die banken hebben uitstaan risicovol zijn en daarmee bepalen zij ook min of meer in welke mate zij voldoende kapitaalbuffers hebben. De bedoeling van het (voluit) 'Basel Committee on Banking Supervision' is te komen tot één systeem van risicoweging, geldend voor iedere bank overal ter wereld. De interne modellen van banken zijn dan geschiedenis en iedereen dient zich te houden aan dezelfde regels. Het comité kiest ervoor om de regels zo eenvoudig mogelijk te houden, want dat heeft als voordeel dat het risicoprofiel van een Griekse bank goed te vergelijken is met een bank uit Nederland. Voor Nederland zijn de nieuwe regels ogenschijnlijk slecht nieuws, omdat Nederlandse hypotheken als uitermate risicovol aangemerkt worden. Dat vinden Nederlandse bankiers onzin en De Nederlandsche Bank plus minister Dijsselbloem vinden dat ook. Daarom strijden zij gezamenlijk tegen de onwetende buitenlanders. De nieuwe regelgeving bevindt zich nog in de ontwerpfase. Iedereen en zijn lobbyclub mocht tot afgelopen vrijdag zijn visie inbrengen. De Nederlandse Vereniging van Banken publiceerde de Nederlandse inbreng gisteren. Wanneer de definitieve regels opgesteld worden en ingang vinden is nog onbekend. Een lange longread over de nieuwe regels en de vaderlandse kritiek daarop.

Nederlandse situatie
In Nederland is het staande praktijk dat de huizenkoper een bedrag leent ter hoogte van de koopprijs van de woning, vermeerderd met de kosten voor de overdrachtsbelasting, de notaris en het afsluiten van de financiering. Daarmee is de lening hoger dan de waarde van de woning en komt de loan-to-value boven de 100% uit. Nederland is hiermee een buitenbeentje, want in omringende landen ligt de verstrekking lager (zie plaatje boven) en moet de huizenkoper eigen geld meenemen om een woning te kopen. In de interne modellen van Nederlandse banken tellen hypotheken met een hoge loan-to-value niet als risicovolle leningen. Het aantal wanbetalingen is laag, tegenover veel ogenschijnlijk hoge leningen staat een gespaard bedrag (spaarhypotheek) en mocht een Nederlander niet kunnen betalen, dan steekt de Nederlandse wetgeving zo in elkaar dat een huizenbezitter binnen een jaar op straat staat. Bovendien gelden in Nederland strakke inkomenseisen voor het verkrijgen van een hypotheek en we hebben natuurlijk de Nationale Hypotheek Garantie, waarmee (een deel van) de lening wordt gegarandeerd door de overheid.

Maar regels uit het buitenland
In november bleek dat het Bazels comité volstrekt ongevoelig is voor de Nederlandse constellatie. Onder de voorgestelde nieuwe regels gelden hypotheken met een hoge loan-to-value als zeer risicovol. Punt uit en voor het overige doet niets ter zake. Van een spaarhypotheek wil men niets weten, de goede betaalmoraal dient slechts ter kennisgeving en zo voorts. Het enige dat telt is de waarde van de woning en de hoogte van de lening. En banken die relatief hoge leningen verstrekken moeten daar heel veel extra kapitaal voor gaan aanhouden. Voor ABN, Rabo en ING, die tjokvol zitten met relatief hoge hypotheken, betekenen de nieuwe regels dat hun kredietportefeuille drie tot vier keer zwaarder gaat wegen dan onder de huidige interne modellen. Dat betekent hogere kapitaaleisen, minder geld uitlenen en dus een rem op de Nederlandse economie. Draait om dit tabelletje, waarin aangegeven wordt hoe zwaar een hypotheek weegt (rekenvoorbeeld hier). Hoe meer naar rechts, hoe hoger de loan-to-value en hoe zwaarder de risicoweging:

ewtabel.jpg

Nederlandse banken niet blij
De voorgestelde Bazel-regels lagen tot 11 maart voor ter consultatie. Uiteraard hebben de Nederlandse banken verweer gevoerd. In antwoord op de consultatie over de nieuwe bankregels zei de Nederandse Vereniging van Banken (NVB) gisteren: 'Such a potential significant risk weight increase will not only affect the banks: volume and profitability, but also the economy (...)'. Daarnaast worden hypotheken bij de bank zo duur, dat huishoudens uitwijken naar geldverstrekkers die niet onder het bankentoezicht vallen. In Nederland zijn dat tegenwoordig pensioenfondsen, die niks te maken hebben met de eisen uit Bazel. Volgens de NVB kan dat echter niet de bedoeling zijn, want nu wordt de bankensector minder risicovol, maar de risico's verplaatsen zich naar sectoren die toezicht ontberen. Daar schiet niemand iets mee op.

Wat wil de NVB anders zien?
De NVB heeft zich in het verweer niet beperkt tot huiliehuilie over de nieuwe regels, maar aangegeven waar de nieuwe regels te kort door de bocht gaan. Zo zou rekening moeten worden gehouden met de verschillen per land. De Nederlandse markt is een stabiele markt met strakke regelgeving en niet te vergelijken met een labiele markt als de Griekse (de NVB noemt geen namen, maar wij wel). In Griekenland lossen mensen hun lening af als ze daar zin in hebben en het kost een bank jaren en jaren om mensen hun huis uit te zetten. Op dit moment betaalt 40% van de Griekse huiseigenaren zijn hypotheekrente niet of te laat. Daarmee is het onzinnig om de risico's van een Nederlandse hypotheek te vergelijken met een Griekse hypotheek. De NVB stelt voor om de standaad-risicoweging van hypotheken te verlagen. Afhankelijk van hoe volwassen een markt is en afhankelijk van ervaringscijfers over wanbetalingen kan er dan opgeplust worden. Dat leidt tot drie categorieën, waarbij voor Nederland dan uiteraard de laagste categorie zou moeten gaan gelden.

voorstelnvbew.jpg

De NVB laat zich niet uit over de risicoweging die zou moeten gelden voor 'lage-risico-landen'. Wel biedt de NVB aan alle medewerking te verlenen om modellen op te stellen waarmee het bovenstaande staatje verder ingevuld kan gaan worden. Vriendelijk, en een kekke vertragingstechniek dat is, maar dit zijn de zaken waaraan de Bazelse mensen kunnen denken:

voorbeeldennvb.jpg

Nog meer kritiek van de NVB
Als u een lening afsluit bij de bank, dan checkt de bank van tijd tot tijd hoe het met de waarde van uw huis gesteld is. Als uw woning in waarde stijgt, dan wordt de hypotheek relatief lager. Voor banken betekent dat een verminderd risico en lagere kapitaalkosten, voor u betekent dat een lagere hypotheekrente, want (nette) banken geven dat voordeel door. Welnu, dit voordeeltje gaat vervallen onder de nieuwe regels, want van Bazel moeten de banken gedurende de hele looptijd van de hypotheek uitgaan van de waarde van de woning bij aanschaf. De ratio achter deze bepaling is dat een boom-bust wordt voorkomen: bij een flink stijgende woningmarkt zien banken de loan-to-value van hun portefeuille dalen en kunnen steeds meer uitlenen. Meer uitlenen betekent meer vraag naar woningen en nog hogere woningprijzen. Afijn, denk aan 2007 en beyond. Dus daarom zegt Bazel: de prijs van een woning moet gefixeerd blijven op het aankoopmoment. De NVB betoogt dat dit onzinnig is. Zie het onderstaande plaatje van een mooie nieuwbouwwijk, inclusief veel afko's (let even op ltv=loan-to-value). Komt erop neer dat de buurtjes allemaal een ander tarief aan hun broek krijgen, ondanks hetzelfde onderpand en een even hoge hypotheek. Dat is natuurlijk gek en de NVB heeft hier een puntje te pakken:

voorbeeldnvbhuizenprijzen.jpg

Coda
Aankomende donderdag geeft het Bazelse comité in Den Haag een toelichting op de strengere regels en De Nederlandsche Bank geeft een toelichting op de bezwaren ertegen. En natuurlijk mogen Kamerleden vragen stellen. Bij deze als service een paar vragen aan DNB. Vraag 1: 'De wetenschap' levert steeds meer bewijs voor de zegeningen van hoge kapitaalbuffers. Van belang is dat banken voldoende tijd krijgen om hun buffers aan te passen. Waarom is het Nederlandse verweer niet gericht op een soepele overgangstermijn voor banken, temeer DNB in het verleden altijd voor hogere buffers was? Vraag 2: DNB pleit ervoor om nieuwe huizenkopers geen hypotheken van hoger dan 90% te verstrekken. Eigen geld meenemen zou daarom vanaf 2018 de nieuwe norm moeten worden (meer info). Waarom maakt DNB zich zo druk om regels die slechts zien op een uitstervende hypotheeksoort? Vraag 3: Nederlandse banken vinden het onzin dat de hele lening moet worden meegeteld en dat er geen 'netting' mag plaatsvinden. Dat bekent dat op de lening de 'verpande' spaardelen' niet in mindering mogen worden gebracht. Denk dan aan de spaarhypotheek/levenhypotheek/beleggingshypotheek. Zijn de strengere regels nou juist niet een buitengewoon goede driver voor Nederlandse banken om die rommelhypotheken eens op te ruimen (met allerlei mooie aanbiedingen voor de mensen)? Voor het overige komt de popcorn in de bonus, dus wij gaan donderdag tv kijken. Mochten we daar niks horen, dan is het wachten op een reactie op ons wob-verzoek.

Reaguursels

Inloggen

@henk voedselbank | 16-03-16 | 09:53
Hier: woninkje in Rotterdam. www.funda.nl/koop/rotterdam/appartemen...

Hypotheekrente tien jaar vast, 2,05%. Levert een hypotheeklast op van 410 euro bruto per maand en je krijgt 600 euro terug van je inkomstenbelasting. 95 euro per maand VVE. OZB en waterschap ergens rond de 200 euro. Totaal grofweg 470 euro per maand. Dit is uiteraard een voormalige corporatiewoning. Wat denk je dat je in de sociale huur voor zoiets betaalt? Te duur of je wilt wat groters voor die prijs? Ga dan lekker in Frankrijk wonen. Of vind je de lonen daar dan weer te laag?

Pierre Tombal | 16-03-16 | 13:08 | + 0 -

het probleem voor de nedelrandse hypotheek is de waanzin prijs voor een metertje drijfzandgrond

Metertje nederland 1000 euri.s en in frankrijk 50
Gelukkig postzegel grote plotjes anders helemaal waanzin
Daar zit het probleem-Je neemt een hypotheek op drijfzand om de grond gpoedkoop te houden voor wonimngen uitkeringstrekkers
immer btw over de 1000 is nogal wat

henk voedselbank | 16-03-16 | 09:53 | + 0 -

'Gedwongen verkoop gebeurt in de regel pas na 24 maanden betalingsachterstand'. Dat was vroeger wel anders! Één keer je hypotheek niet op tijd betalen betekende dat je nooit van je leven meer voor een hypotheek in aanmerking kwam. Dat is jarenlang het regiem geweest en werkt nog steeds door. Daarom zijn we in NL zulke goede en trouwe betalers.

Frans1156 | 16-03-16 | 08:36 | + 0 -

Het is toch vrij simpel: ik heb gewerkt voor en werk nog steeds voor diverse banken binnen en buiten nederland en ik ben niet overtuigd van het feit dat de bancaire wereld, inclusief toezichthouders, enig benul heeft van wat ze doen, laat staan dat ze visie en inzicht hebben. Het enige dat ze wel kunnen is hun zakken vullen middels liegen, stelen en bedriegen... dat kunnen ze dan weer wel extreem goed.

Ik ben geen overheidsfan, maar in dit geval kunnen we dit zooitje ongeregeld beter opdoeken (in de gevangenis gooien) en het bij de overheid onderbrengen.

niemandindestad | 16-03-16 | 08:26 | + 0 -

Zou in Duitsland op dit moment het fiscaal gunstige Bausparen ook zwaarder wordt belast dan er rente op ontvangen wordt?

Zolang Nederland haar eigen (belasting)wetten kan en mag formuleren zijn internationale (en EU) regels daar compleet ondergeschikt aan. Dat onze banken desondanks gebonden zouden zijn aan regels die op een compleet ander belastingstelsel gebaseerd zijn is compleet bezopen. De pretentie waar de Baselse commissie zich mee bedient toont uitsluitend dat wij ons als zelfstandig land ook als zelfstandig dienen te presenteren. Anders gezegd: rot op!

Oh en Van Wensen: binnen het Nederlandse hypotheekstelsel zijn rommelhypotheken onmogelijk. Zoals Seraphin al aangeeft is de schuld hier namelijk gekoppeld aan de persoon in plaats van het object. Het is binnen de Nederlandse wetgeving onmogelijk om je schuld aan de bank in te lossen alleen maar door je sleutel in te leveren.

Pierre Tombal | 15-03-16 | 23:06 | + 0 -

Tussen alle clichés in het artikel en de gebruikelijke respons, mis ik een nogal wezenlijk dingetje. Klaarblijkelijk wil "Bazel" naar uniforme kapitaalvereisten voor kredietrisico voor alle banken, maar gaat men volledig voorbij aan verschillen in (faillissements-)wetgeving. Dat maakt nogal een verschil in het risico van een hypotheek (vanuit het perspectief van de kredietverlener).

Om twee uitersten te nemen: in NL wordt bij wanbetaling het huis ingenomen, door de bank verkocht, en blijft de schuldenaar aansprakelijk voor een eventuele restschuld (waar je vervolgens maar op 2 manieren van af komt: dokken, of schuldsanering en dat traject is minder vanzelfsprekend dan men denkt).

In de VS kun je als huiseigenaar simpelweg volstaan met het inleveren van de sleutels, en de schuld is "weg" (of nou ja, zo was de situatie in ieder geval t/m 2008, ik loop een beetje achter vwb de VS).

Seraphin | 15-03-16 | 22:05 | + -2 -

Tussen alle clichés in het artikel en de gebruikelijke respons, mis ik een nogal wezenlijk dingetje. Klaarblijkelijk wil "Bazel" naar uniforme kapitaalvereisten voor kredietrisico voor alle banken, maar gaat men volledig voorbij aan verschillen in (faillissements-)wetgeving. Dat maakt nogal een verschil in het risico van een hypotheek (vanuit het perspectief van de kredietverlener).

Om twee uitersten te nemen: in NL wordt bij wanbetaling het huis ingenomen, door de bank verkocht, en blijft de schuldenaar aansprakelijk voor een eventuele restschuld (waar je vervolgens maar op 2 manieren van af komt: dokken, of schuldsanering en dat traject is minder vanzelfsprekend dan men denkt).

In de VS kun je als huiseigenaar simpelweg volstaan met het inleveren van de sleutels, en de schuld is "weg" (of nou ja, zo was de situatie in ieder geval t/m 2008, ik loop een beetje achter vwb de VS).

Seraphin | 15-03-16 | 22:05 | + 2 -

TuurlijkNiet | 15-03-16 | 21:14 | + 1 -

Wat ik eigenlijk vreemd vind is dat er een moment komt dat je je modale koopwoning moet verlaten en dan de sociale huur in (waar een tekort aan is). Je moet weer verhuizen, de bank en jij verliezen geld. Waarom verstrekt de overheid niet een subsidie zoals ze ook met de sociale huur doen? Ik zie geen win-win maar ook geen total loss zoals je wel hebt wanneer je de sociale huur in wordt gedwongen.

Stonecity | 15-03-16 | 21:38 | + -4 -

En in lijn bij TuurlijkNiet's verhaal, een lagere LTV kan ook ten nadele van de wanbetalende consument werken, het is eerder al rendabel om de wanbetalende consument van zn onderpand te ontdoen. Die zal dan dus minder gelegenheid krijgen in te lopen op zn schuld, maar ook een minder grote restschuld.

Nice_Wheels | 15-03-16 | 21:28 | + -1 -

Met de huidige huizenprijzen staat in Nederland helemaal niemand binnen een jaar op straat als deze de hypotheek niet kan betalen. Daar is de bank namelijk zelf ook niet mee geholpen! Je moet uiteraard wel zodra je vermoed dat je de hypotheek niet kunt betalen dit direct melden bij de bank. Niet wachten tot de deurwaarder met een bevel uit naam van de koning voor je deur staat! Als je je vroeg meld, zijn er altijd diverse mogelijkheden. De gemiddelde woning in Nederland staat onderwater. Een bank heeft dan liever tijdelijk geen inkomen dan dat ze de lening met verlies moeten afschrijven. Want als je een huis as-is te koop zet (want bij achterstanden is vaak de woning al enige tijd niet onderhouden) krijg je al snel 30% minder dan bij reguliere verkoop. Sommige banken helpen je eerst zo'n 12 maanden om te kijken of er andere oplossingen zijn. Na 12 maanden zul je waarschijnlijk een Te Koop bordje in de tuin moeten plaatsen. Ook op dat moment heeft de bank geen haast. Gedwongen verkoop gebeurt in de regel pas na 24 maanden betalingsachterstand. Als je binnen de 24 maanden op een gegeven moment wel weer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen (je hebt een nieuwe baan!) of je hebt zelf de woning weten te verkopen, dan zal het verlies voor de bank op de hypotheek lager zijn, dan bij gedwongen verkoop..

TuurlijkNiet | 15-03-16 | 21:14 | + 4 -

@Tee Of Cup | 15-03-16 | 18:26
.
Dat heeft niets met de hypotheekvorm "Spaarhypotheek" te maken maar met de vorm van de kapitaalverzekering die je zelf kiest. Als je voor een woekerpolis hebt gekozen wordt het inderdaad lastig om aan het einde van de looptijd de hypotheek af te lossen. Als je voor een gegarandeerd rendement hebt gekozen (even hoog als je hypotheekrente) is er niets aan het handje en is het risico van de kapitaalverzekering nul.

Bytemaster | 15-03-16 | 20:20 | + 3 -

@Muxje | 15-03-16 | 17:39
.
Spaarhypotheken zijn niet toekomstbestendig. Het gaat uit van de maximale hypotheekrenteaftrek en een belastingvrije uitkering van de KEW. Zodra daar aan getornd wordt kun je aardig de pineut zijn. Ook tussentijds aanpassen of een verandering in leefsituatie kan je bakken met geld kosten.

Bytemaster | 15-03-16 | 20:13 | + 0 -

Nunc__ | 15-03-16 | 18:25
Nederland heeft behoefte aan hervorming van de (semi)overheid op vrijwel alle vlakken.<br/>
De kluwen van regelgeving en uitzondering is het resultaat van minstens 20 jaar "polderen",
iedereen moet gekend worden en de hete aardappel word vooruitgeschoven.<br/>
Dat draai je niet zomaar om, want de belangen zijn er nog steeds, niemand wil/kan minderen,
starters zijn niet alleen de lul. Het resultaat van zielloos afromen van de marges en rekening doorschuiven.<br/>
Dus lasten hoger, verdiensten lager en politici die wachten op inflatie.<br/>
Die "fijne" aanbieding van de bank zit er niet in.

omgponies | 15-03-16 | 19:34 | + 4 -

het enige minpunt is onze onbetrouwbare overheid die zomaar regels kan aanpassen
denoorman | 15-03-16 | 18:31 | + 3
-
Buitenlandse banken durven wèl hypotheken aan te bieden met een LTV van rond de 80%.
Die zien dus wel betalingsrisico.
Nederlandse banken worden gerund door idioten: bedrijven vol krediet gepompt (deels wegens belastingaftrek hiervoor, die de bank dan deels in zijn zak steekt) hypotheken met een LTV van over de 150%, de "overwaarde" hypotheken, ooit.
En nu komt de rekening.
En maar huilen en wijzen naar een ander. Dit soort waardeloos gerunde bedrijven behoort failliet te gaan. Gingen ze ook. En dan over genomen te worden met als eerste actie: het complete management op de keien.
En dan normaal gerund te worden. Maar dat is een probleem.

Raider Twix | 15-03-16 | 19:08 | + 7 -

in andere landen hebben mensen vaak geen of weinig pensioen, maar stoppen het geld in een eigen huis. in nederland doen we beide... je kan je geld maar 1 maal opmaken. dus waarom niet pensioengeld in een huis mogen stoppen... mag niet van de overheid!!

denoorman | 15-03-16 | 19:08 | + 11 -

Als de ING en ABN en Rabo niet meer hypotheken op de balans kunnen opnemen, dan moeten we andere banken zoeken die hypotheken gaan verstrekken. Bye bye nederlandse banken

denoorman | 15-03-16 | 19:06 | + 2 -

En waar is VEH in deze discussie???

Eliv01 | 15-03-16 | 19:02 | + 1 -

Tussen 'hypotheken' en 'onnodig' zouden in de headline de woorden 'straks' en 'mogelijk' moeten staan. Dit is onnodig paniek zaaien, naar mijn bescheiden doch op goede informatie gebaseerde mening.

hatari | 15-03-16 | 18:57 | + 0 -

lul verhaal van die internationale regels, onze hypotheken waren altijd al duurder dan in het buitenland, de banken namen een hogere opslag op de rente dan buitenlandse banken. En waarom moeten de hypotheken allemaal worden afgesloten bij die paar nederlandse banken die bijna een monopolie hebben op de nederlandse markt. er moeten veel meer aanbieders komen, nederlandse hypotheken zijn zeker interessant voor buitenlandse belegger. het enige minpunt is onze onbetrouwbare overheid die zomaar regels kan aanpassen

denoorman | 15-03-16 | 18:31 | + 11 -

"Wat hebben jullie tegen spaarhypotheken? Is niks rommeligs aan." Het probleem zit hem dus in het feit dat veel spaarhypotheken helemaal geen spaarhypotheek zijn maar een hypotheek gekoppeld aan een verzekeringsproduct waarvan de waarde is gekoppeld aan een zogenaamd spaarrendement vd verzekeraar zelf die eigendom geworden is van al de gelden. Voor de verzekering geldt uiteraard weer een beheersvergoeding die door de spaarder opgehoest moet worden waardoor zijn spaarcentjes dus nominaal verminderen.

Voor de consument hoogrisico, voor de bank kassa !

Tee Of Cup | 15-03-16 | 18:26 | + 8 -

Nederland heeft behoefte aan een grote herziening van de woningmarkt. HRA moet weg, Loan-to-value moet lager (zeg 95-96%).
Daar horen natuurlijk wel lagere belastingschalen bij. Om de woningmarkt flexibeler te maken mag de overdrachtsbelasting ook een stuk naar beneden. 6% belasting op verhuizen is absurd. Dit moet veel lager zodat mensen altijd kunnen verhuizen naar een betere baan.

Om het helemaal af te maken liefst ook nog de huurmarkt aanpakken. Veel minder sociale huurwoningen. Het verschil tussen de vrije sector en de sociale huur is nu absurd groot. In bijv Amsterdam zitten mensen voor 700,- in een huis, terwijl in de vrije sector onder de 1500 euro bijna niks te vinden is. Als meer woningen in de vrije sector belanden krijg je een veel vloeiender patroon, wat flexibiliteit bevorderd.

Dus als de VVD de HRA laat vallen en de PVDA niet gaat zeiken over sociale woningbouw moet het lukken. Over een jaartje of 180, dat wel.

Nunc__ | 15-03-16 | 18:25 | + 4 -

A) In Nederland is het staande praktijk dat de huizenkoper een bedrag leent ter hoogte van de koopprijs van de woning, vermeerderd met de kosten voor de overdrachtsbelasting, de notaris en het afsluiten van de financiering.
-
B) Bovendien gelden in Nederland strakke inkomenseisen voor het verkrijgen van een hypotheek
-
C) Van een spaarhypotheek wil men niets weten
-
D) Dat betekent hogere kapitaaleisen, minder geld uitlenen en dus een rem op de Nederlandse economie.
-
E) Daarnaast worden hypotheken bij de bank zo duur, dat huishoudens uitwijken naar geldverstrekkers die niet onder het bankentoezicht vallen. In Nederland zijn dat tegenwoordig pensioenfondsen, die niks te maken hebben met de eisen uit Bazel.
-
F) Op dit moment betaalt 40% van de Griekse huiseigenaren zijn hypotheekrente niet of te laat.
-
G) Als uw woning in waarde stijgt, dan wordt de hypotheek relatief lager.
-
A: In Nederland is het staande praktijk dat je voor de kavelprijs hier in een ander EU land dicht bij 2/3 tot een hele woning koopt: overheidsgrondkartel.
B: Met die strakke inkomenseisen zijn in het verleden hypotheken tot 5x het jaarsalaris verstrekt.
C: Spaarhypotheek bestaat niet meer, bestond bij gratie van rente aftrek hiervoor.
D: De Nederlandse economie groeit niet omdat er alleen maar bedrijven sluiten. En bijzonder beheer heeft het druk met zwaar overgefinancierde bedrijven. Meer krediet in bedrijven pompen is een giller.
E: Hypotheken bij NL banken hebben een opslag t.o.v. anderen van zeker 1% om de rente wegens: drama's bij bijzonder beheer en 1/3 onderwater hypotheken tot voor kort.
Nederlandse banken saneren hun balans over de rug van hypotheek leningen.
F: Op dit moment staat 1/4 tot 1/3 van de hypotheken nog steeds onder water. Als morgen de economie echt inzakt en de werkloosheid echt omhoog gaat, kunnen overmorgen de banken weer naar de staat voor hulp.
G: Als uw woning in waarde daalt, staan we straks op 1/2 onderwater hypotheken.
-
Als de NVB zo zeker is van zijn zaak, gaat ze pleiten voor de Amerikaanse hypotheekregel: sleutel inleveren van het huis = hypotheek doorhalen.
Ik garandeer dat ze dat niet durven voor te stellen.
De NVB is in totale paniek, omdat de Nederlandse banken hoge marges nodig hebben voor de sanering van hun balans:
- zware overkreditering (= geleend geld) tot 95% van het eigen vermogen bij bedrijven
- 1/4 tot 1/3 onderwaterhypotheken nog steeds. Als de economie inzakt, wordt dit wederom slechter.
-
@ J. van Wensen | 15-03-16 | 17:14 | 1 reacties |
-
Het failliet en de steun aan Nederlandse banken kostte volgens het IMF ca 170 miljard.
Het balanstotaal van de 4 grote banken loopt richting de 1500 miljard.
De bankenbuffers in Nederland zouden dus met 10%!!!111!!! nog te laag zijn geweest.
Gemiste kans in je stuk.

Raider Twix | 15-03-16 | 18:04 | + 10 -

Spaarhypotheken zijn een uitvloeisel van de hypotheekrente aftrek, oftewel: zonder HRA zijn spaarhypotheken zinloos. Aangezien de HRA onder vuur ligt is het goed dat men de spaarhypotheek naar de achtergrond heeft gedrongen.

kapotjeplov | 15-03-16 | 17:50 | + 11 -

Wat hebben jullie tegen spaarhypotheken? Is niks rommeligs aan.

Muxje | 15-03-16 | 17:39 | + 5 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken