Innovatie: overheid spoelt miljarden door wc

Zegt het CPB
Zegt het CPB
Innovatie is belangrijk. Daarom deelt de overheid jaarlijks €6,7 miljard uit aan scholen en bedrijven die iets met r&d doen. Dat is grotendeels in de vorm van directe uitgaven aan onderzoek (€4,7 miljard) en in de vorm belastingvoordelen. Bij het CPB hebben ze gekeken naar de effecten van die geldstromen. In 148 pagina's komt men tot de conclusie: het is moeilijk te meten en dat wat we wel kunnen meten lijkt nutteloos. De directe uitgavan gaan naar de beruchte topsectoren. Negen sectoren zijn aangewezen als groeibriljanten, denk daarbij aan agri&food, hightech, logistiek en water. Zaken waar we van oudsher goed in zijn. Daar gaat al het geld heen en de overheid werkt nauw samen met bedrijven en universiteiten om fijn te kunnen innoveren. Dat is leuk bedacht, maar op het moment dat je iets briljants verzint dat niet onder die sectoren te brengen valt, dan krijg je niks uit de subsidiepot. Het CPB wijst op een levensgroot gevaar: 'Op lange termijn kan oormerking conservatief uitwerken, omdat wat er op dit moment in Nederlandse topsectoren gebeurt, niet per se betrekking heeft op technologische ontwikkelingen die over tien of twintig jaar van belang zijn'. Dat werkt dus niet ideaal, maar hoe het beter moet is helaas ook niet geheel duidelijk. Het CPB hint op prijsvragen (DK: verzin een oplossing om de NS-claims snel uit te betalen) en openbare aanbestedingen, zodat alle mensen mee kunnen doen aan innovatie. Over de fiscale maatregelen is het CPB heel wat duidelijker. Die slaan nergens op. De overheid heeft grofweg twee regelingen getroffen om onderzoek fiscaal te stimuleren. In de meeste landen krijg je fiscaal voordeel als je iets gaat uitvinden dat wereldwijd baanbrekend is. In ons land krijg je subsidie als je iets gaat uitvinden dat baanbrekend is binnen het bedrijf (hee leuk, een facebookpagina, die hebben we nog niet!). Er gaat dus veel geld naar zaken die niks met innovatie te maken hebben. Het voordeel is wel dat de regeling eenvoudig aanpasbaar is (voeg toe dat het innovatiever dan innovatief moet zijn). Daarnaast kennen we in onze vennootschapsbelasting de 'innovatiebox'. Die is bedoeld om bedrijven fiscaal voordeel te verlenen op het moment dat zij met een innovatie de boer op gaan. In de praktijk gebruiken multinationals deze box enkel en alleen om belasting te ontwijken (en dat wordt hartelijk gestimuleerd door de overheid natuurlijk, want belastingparadijs). Dus de conclusie is simpelmans: schaf de innovatiebox af. Moeten we dan niks meer uitgeven aan innovatiebeleid? Nou nee, zegt het CPB, we lopen internationaal gezien juist achter met investeringen dus het mag best een onsje meer zijn (plaatje boven). We weten alleen nog niet precies hoe. Wordt vervolgd dus. Maar hoe?

Reaguursels

Inloggen

Alle subsidies afschaffen en de inkomstenbelasting navenant verlagen. Eventueel kan de overheid investeren in staatsbanken of andere nationalisaties, maar de overheid moet niet willen pretenderen te kunnen inschatten welke innovatie er toe gaat doen.

van heinde en verre | 28-02-16 | 16:32 | + 0 -

Jaren bij een bedrijf gewerkt dat als topinnovatief bedrijf werd aangemerkt. Tenminste als je naar de speurwerksubsidies keek. Er werd echter niets innovatiefs gedaan, maar alleen bestaande kennis en kunde als nieuw verkocht. Laat dat maar over aan innovatiesubsidieadviseurs.

Allemaal weggegooid geld.

toko senang1 | 25-02-16 | 21:21 | + 0 -

Jaren bij een bedrijf gewerkt dat als topinnovatief bedrijf werd aangemerkt. Tenminste als je naar de speurwerksubsidies keek. Er werd echter niets innovatiefs gedaan, maar alleen bestaande kennis en kunde als nieuw verkocht. Laat dat maar over aan innovatiesubsidieadviseurs.

Allemaal weggegooid geld.

toko senang1 | 25-02-16 | 21:21 | + 5 -

Stond ook al in de "Brede heroverwegingen" Deel 8 "Innovatie en toegepast onderzoek" dat er een gebrek is aan robuuste empirische evidentie als het gaat om de return on investment van subsidies voor innovatie.
Gewoon stoppen met subsidies want met subsidies wordt de subsidieverstrekker de klant en niet zoals het hoort de markt.

General McAuliffe | 25-02-16 | 20:26 | + 2 -

In ons land krijg je subsidie als je iets gaat uitvinden dat baanbrekend is binnen het bedrijf.
Voor werklozen zij ner toeslagen.
Voor ondernemers zijn er subsidies.
Overeenkomst: het is geld door de plee wegens overregulering.
Nederland is over 10 een een groot callcenter.
Met nog ASML, Heineken, Shell en VDL.

Raider Twix | 25-02-16 | 17:52 | + -1 -

Prijsvragen? Dan krijg je dezelfde verspilling als bij NWO en wetenschap op de universiteiten: men zit enorme hoeveelheden tijd te verprutsen in het schrijven van aanvragen. Die niet gehonoreerd worden. Gewoon de uni's van onderop meer basisfinanciering geven, ook goed voor de innovatie. waarom is Solicon Valley waar het is? Stanford Univ.

Bor2601 | 25-02-16 | 16:46 | + 2 -

De overheid moet de innovatie vooral stimuleren door te zorgen dat er vakmensen beschikbaar zijn om al dat innovatieve spul te maken. Al die innovatiepotjes zijn vooral prijzengeld voor rapportenschrijvers.

frank87 | 25-02-16 | 15:57 | + 6 -

Ik kreeg tonnen loonkostensubsidie voor dingen die ik al deed. Geweldig.

Yohean | 25-02-16 | 15:43 | + 3 -

De meeste van deze subsidiepotten zijn net als in andere gevallen voornamelijk een graaibak voor research naar innovatieve manieren om subsidie te verstoken. Vraag het een willlekeurige ex-medewerker van een belangrijk researchinstituut van één van de TU's maar eens. 80% van de activiteiten in die organisatie bestaan enkel om de beschikbare subsidies te verstoken en onderwijl de CV's van de topresearchers op te leuken met een serie publicaties erover

F#ckingAwesome | 25-02-16 | 14:50 | + 7 -

WBSO en innovatiebox zijn geen subsidie in de zin van een grote zak geld krijgen, het zijn aftrekposten en belastingkortingen. Als je geen winst maakt heb je er dus niet zoveel aan.
Probleem is dat innovatieve startups die de eerste jaren vaak enkel moeten investeren in R&D alvorens winst te maken, dus ze hebben er geen reet aan als ze het juist nodig hebben.
Het lijkt mij dus efficienter om bijvoorbeeld de innovatiekrediet regeling flink te gaan verruimen/versoepelen (aanvraag is nu een crime), zeker nu de banken niet meer thuis geven.
De WBSO mag daarentegen een stuk strenger, de vreemdste dingen worden daar gehonoreerd.

Harry Turtle | 25-02-16 | 14:17 | + 13 -

Hoeveel subsidie kreeg diegene die het wiel uitvond?

Stonecity | 25-02-16 | 13:49 | + 7 -

waskuup | 25-02-16 | 13:15 | + 0 -

Ook in Nederland proberen provinciën en gemeenten zoveel mogelijk geld vanuit Brussel los te peuteren (maar niet op de schaal zoals in Zuid-Europa). In Den Haat zijn ze nog niet op het heldere idee gekomen.

Min-of-meer | 25-02-16 | 13:29 | + 2 -

Hier in Zuid Europa worden zelfs de bushokjes en de prullenbakken in het park gefinancieerd met EU geld om nog maar te zwijgen over 'innovatie'' Er worden in Brussel zelfs onzin voorstellen ingediend waarbij je moet denken aan mono rails en helicopter landings plaatsen e.d om geld los te peuteren.

Als Nederland zijnde zouden ze eens een keer voor de verandering niet het braafste jongetje van de klas moeten zijn, maar gewoon Europa laten betalen voor bijvoorbeeld innovatie.

waskuup | 25-02-16 | 13:15 | + 9 -

In een grijs verleden ben ik betrokken geweest bij projecten met SPIN-OV subsidie. Dat was toen één of andere wazige subsidieregeling om informatiseringsprojecten binnen de overheid op te tuigen. Hele volksstammen aan consultants en andere lampendansers waren druk bezig om deze pot te plunderen. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een "standaardisatie-strategie voor gedistribueerd computergebruik" die uiteindelijk werd samengevat als "onze strategie is Microsoft". I kid you not.
U hoeft overigens maar eventjes te kijken naar de huidige gang van zaken op ICT gebied bij de overheid om u een beeld te kunnen vormen van het nut dat deze subsidies uiteindelijk hebben gehad.

Sinds deze -en nog wat vergelijkbare ervaringen ben ik een uitgesproken tegenstander van welke vorm van subsidie dan ook. Subsidies vervalsen marktsignalen, zijn een inefficient middel om gelden te verdelen, kunnen niet op hun effectiviteit beoordeeld worden en werken nepotisme en vriendjespolitiek in de hand. Ik heb er nog nooit iets goeds van zien komen.

Alle subsidies afschaffen en de zich ermee bezig houdende ambtenaren ontslaan. Dát zou nog eens een impuls geven aan de innovatieve krachten in de samenleving.

Magnum Force | 25-02-16 | 13:03 | + 24 -

Stoppen met die zinloze subsidie! Dat geld kan gebruikt worden om de torenhoge staatsschuld te verminderen.

mona | 25-02-16 | 12:52 | + 3 -

Het mooie van subsidie is dat je er tonnen van kan binnenhalen,
Zonder dat je daadwerkelijk je bedrijfsvoering op hoeft aan te passen.

Enige wat je moet aanpassen qua bedrijfsvoering is dat je een typmiep in dienst moet nemen voor het indienen van de aanvraag.

monteur | 25-02-16 | 12:46 | + 17 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken