Woehoe! Nederland casht dankzij private equity!!

Make money money
Make money money
Heeft u het ook gelezen? Het netto nationaal vermogen van Nederland is het begin van de crisis als een speer gestegen! Dat meldt het CBS vandaag. Volgens het CBS bedroeg het netto nationaal vermogen eind 2014 bijna €3.700 miljard, €292 miljard meer dan eind 2008. Met dit vermogen wordt het totale vermogen van de Nederlandse huishoudens, bedrijven en de Nederlandse overheid samen uitgedrukt, ofwel de Nederlandse bezittingen (een combinatie van financiële bezittingen zoals aandelen, obligaties en deposito’s en materiële bezittingen) minus de schulden. De waarde van de materiële bezittingen (zoals vastgoed, wegen en machines) is sinds 2008 afgenomen. Dat kwam bijvoorbeeld door onroerend goed dat in waarde verminderde. Hierdoor is de stijging van het totaal volledig toe te rekenen aan de toename van het financiële bezit. Het financiële bezit van ons land ten opzichte van het buitenland wordt gemeten door de Nederlandse vorderingen en schulden in het buitenland van elkaar af te trekken. Dat externe Nederlandse vermogen stond eind 2008 op €48 miljard in de min. MAAR! Aan het einde van het derde kwartaal van 2015 was dit gestegen naar een overschot van liefst €568 miljard. Waar hebben we dit aan te danken? Deze ommekeer is vooral toe te rekenen aan de pensioenfondsen, die hun vermogen de afgelopen jaren fors hebben zien toenemen. Het CBS rekent voor dat het totale vermogen van de pensioenfondsen en verzekeraars sinds 2008 met ruim €615 miljard is gegroeid, tot €1.700 miljard in het derde kwartaal van vorig jaar. Volgens het CBS is die groei te danken aan een aantal factoren, namelijk 1. de kapitaalmarktrente die na 2008 vrijwel onafgebroken daalde. Obligaties die pensioenfondsen in handen hadden, stegen in waarde doordat de couponrente op oude obligaties hoger was dan de marktrente (uitleg hier), 2. stijging van de aandelenkoersen en waardevermeerdering van buitenlandse beleggingen doordat buitenlandse valuta’s in waarde stegen ten opzichte van de euro en 3. premies werden verhoogd door de fondsen en pensioenuitkeringen stegen niet mee met de inflatie of werd er zelfs op gekort. Voegen wij daar graag nog even een vierde puntje aan toe, namelijk: private equity.

Volgens de Telegraaf, dat een jaarrapport inzag van consultancybureau Bain & Company, is er in 2015 mondiaal $650 miljard overgemaakt van de rekeningen van private equity naar hun eigen investeerders, veelal pensioenfondsen. Die creepy private equitypartijen zorgen ervoor dat het totale vermogen waarover verzekeraars en pensioenfondsen moeten beschikken, genoeg is om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Want de rekenrente daalt en hoe hoger het vermogen hoe hoger de huidige waarde van de pensioenaanspraken van huishoudens. En daarom kiezen pensioensfondsen voor private equity, dat vooralsnog op goede rendementen kan bogen. Of u dit een alarmerende of geruststellende gedachte vindt, moet u zelf maar bepalen. Het CBS sluit af met nog een leuk feitje waar u mee kunt pochen als u in het buitenland bent: Nederland heeft, gemeten naar de grootte van de economie, het hoogste netto extern vermogen van Europa. Dat dit verder niets met de rijkdom van ons land te maken heeft en we er slechts goed op staan ten opzichte van het buitenland, moet u er dan niet bij zeggen.


nettovorderingen.jpeg

Totalefinancileactiva.jpeg

Nettoexternvermogen.jpeg

Reaguursels

Inloggen

Ik voel weer een naheffing uit Brussel aankomen...

dr.andus | 24-02-16 | 21:30 | + 2 -

Omdat mensen gingen sparen of schulden moesten aflossen..

Neut | 24-02-16 | 20:42 | + 0 -

Als de rente naar normaal gaat en of de aandelen weer stijgen, zakt de boel weer in.
Aasgieren puntje: Nederland is bijna geheel leeg gevreten door die aasgieren. Zijn er nog andere landen om te plunderen?

Raider Twix | 24-02-16 | 17:31 | + 5 -

Roep dat nou niet te hard, anders krijgen we dalijk wéér een naheffing vanuit het altijd zonnige Brussel. (niet dat de meeste burgers ooit iets merken van die private equity, maar goed)

kanon0503 | 24-02-16 | 13:03 | + 5 -

Dat is toch prachtig, onze eigen pensioen fondsen investeren in private equities, die ons vervolgens weer naaien door lonen te drukken. Eigenlijk is die financiële crisis ten dele een vrucht van onze eigen hebberigheid

Upperclasser | 24-02-16 | 12:04 | + 25 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken