Brekend! Mogelijk einde vermogensrendementsheffing door advies aan Hoge Raad (update)

Vermogensrendementsheffing is diefstal. Dat zeggen wij niet, maar zegt de advocaat-generaal (=adviseur van de Hoge Raad) vandaag. Binnenkort moet de Hoge Raad een oordeel vellen over de rechtmatigheid van de vermogensrendementsheffing. Dan hebben we het over box 3, ofwel de 1,2% belasting die u jaarlijks betaalt over uw spaarrekening, beleggingsportefeuille, vakantiehuizen en beleggingspandjes, voor zover de gezamenlijke waarde daarvan meer bedraagt dan €25.000 (ongeveer en exact hier). De advocaat-generaal komt in zijn advies aan de Hoge Raad tot de conclusie dat de vermogensrendementsheffing in strijd is met het ongestoorde recht op eigendom dat ons gegevens is door het Europees verdrag inzake de rechten van de mens (artikel 1 EP). Reden: de wetgever veronderstelt dat wij allen 4% rendement maken over ons vermogen. De 30% belasting die we vervolgens over die fictieve 4% moeten betalen (30% x 4% = 1,2%) leidt er in de praktijk meestal toe dat de belastingdruk hoger is dan 100%, omdat je op een spaarrekening minder ontvangt dan 1,2% rente. De advocaat-generaal zegt hierover: dit kan een confiscatoir karakter krijgen (=inbeslagname) indien de effectieve belastingdruk ten aanzien van de werkelijke inkomsten uit het vermogen meer dan 100% bedraagt. En dat mag dus niet. De Hoge Raad beslist zelf over de zaak, maar het advies van de advocaat-generaal is altijd belangrijk. Als de Hoge Raad het advies volgt, dan kan Den Haag niet anders dan de vermogensrendementsheffing aanpassen.

De advocaat-generaal geeft een uitgebreid historisch overzicht van de totstandkoming van de vermogensrendementsheffing (vrh). In 2001 is de vrh meegekomen met de grondige hervorming van ons belastingstelsel. De oude vermogensbelasting werd verlaten en uit efficiency-overwegingen werd gekozen om de inkomsten uit vermogen forfaitair vast te stellen. Tot 2001 groeiden de bomen in de hemel en de oudere mensen weten nog hoe iedereen moest lachen om die lousy 4%. Op de beurs maakte men destijds meer dan 10% rendement per jaar. De advocaat-generaal verwoordt het als volgt: 'Het samenvallen van de beschreven historische gebeurtenissen (...) leidden tot een irrationeel beeld van permanente toekomstige economische groei.' En plakt er ook een mooi plaatje bij:

ecogroeihemel.jpg

Maar na 2001 kwam de shitty tijd. De dotcom-bubbel barstte, vliegtuigen vlogen in de Twin Towers, beursschandalen zoals Enron kwamen naar boven en toen CRISIS. We zijn er nu achter dat bomen, hemel en groei niet altijd gezamenlijk optrekken. Met nog een plaatje van de laatste 15 jaar erbij maakt de advocaat-generaal dat duidelijk:

laatsteperiode.jpg

Na een internationale rechtsvergelijking, een bespreking van hoe de vrh exact moet worden geduid (is het een belasting op vermogen of een belasting op inkomen uit vermogen), komt de advocaat-generaal tot zijn conclusies. Het fictieve rendement van 4% voor iedereen volstaat niet en is buitensporig hoog:

agvrhi.JPG

De rechter mag evenwel niet op de stoel zitten van de wetgever, dus de rechter mag geen nieuwe regeling afkondigen die voor iedereen geldend gaat zijn. De rechter mag wel een termijn stellen aan het kabinet om met nieuwe wetgeving te komen.

agvrhii.jpg

Voor de schrijnende gevallen (in deze zaak gaat het concreet om iemand die verlies maakt op een pand, maar toch belasting moet betalen), ziet de advocaat-generaal ruimte om de regeling buiten werking te stellen. Dit gaat dus om individuele gevallen. Als de Hoge Raad deze zienswijze van de advocaat-generaal volgt, dan gaan onze claimstichtingen overuren draaien. Lees maar mee:

agvrhindiv.jpg

Wij roepen alle spaarders op om over het belastingjaar 2015 de rente-inkomsten af te zetten tegen de vrh die u moet betalen. Als de vrh hoger is dan de rente-inkomsten, dan moet u lid worden van onze claimstichting. Kost u slechts €75 inschrijfgeld en wij beloven u het geld niet op te zullen maken aan drank, drugs en dure huizen! Wel halen we no cure no pay belastinggeld voor u terug (tegen een fee van 25%).


Update:
Wij gaan een claimstichting oprichten maar twijfelen over de naam: Stichting Belastingverlies, Stichting 'Wiebes de weg kwijt' of Stichting Woekerbelastingenclaim.

Update:
'Het ministerie van Financiën kan zich niet vinden in het standpunt van de A-G dat de vermogensrendementsheffing op regelniveau strijdig is met het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Het ministerie is van mening dat de vermogensrendementsheffing in Box3 valt binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever toekomt.'

Reaguursels

Inloggen

Het lijkt me sterk dat de Hoge Raad hier in mee gaat. Het gaat de staat miljoenen of zelf miljarden kosten. Hoe onredelijk en crimineel de belasting ons ook besteelt het heeft bij mijjn weten nog nooit geleid tot een uitspraak die nadelig is voor de staat. Het zou wel mooi en uniek zijn. De Staat die eens geld uitdeelt aan eigen vollk en niet aan Grieken. Ook al is het dan gewoon mijn eigen geld wat ik terug krijg. Geloof maar dat er nu flink in achterkamertjes wordt gelobbied.

Lichtstadfan | 17-02-16 | 11:13 | + 0 -

sinar2 | 16-02-16 | 11:57
Wat lul je ? tuurlijk wel subsidie of is huursubsidie ook slechts een "vermindering" in de kosten van de toch al zo hoge huur?

koekje erbij? | 16-02-16 | 23:11 | + 0 -

Als de overheid dan te lui is om werkelijk behaalde rendementen te hanteren, zorg dan dat dat fictief rendement realistisch is. Bijvoorbeeld door het te koppelen aan de rentetarieven die de overheid zelf hanteert op obligaties. Of desnoods koppelen aan de ECB tarieven of Euribor.

Blijven overheidsuitgaven ook beter in balans:
Lage rentes = minder belastinginkomsten, maar ook minder lasten op staatsschuld
Hoge rentes = meer belastinginkomsten, maar ook hogere lasten op staatsschuld

Bijkomend voordeel: het wordt aantrekkelijker voor de overheid en centrale bank om te koersen op wat gezondere rentetarieven.

MultiPlex | 16-02-16 | 22:58 | + 0 -

wapster | 16-02-16 | 15:04 |

En indien de fiscus geen 14 aardappelen vindt ben je een vuile koelak die vast zijn oogst heeft verborgen. Naar de goelag met jou!

Min-of-meer | 16-02-16 | 22:56 | + 2 -

Lijkt me vrij onzinnig om te stellen dat vermogensRENDEMENTSheffing strijdig is met eigendomsrecht.
@F#ckingAwesome | 16-02-16 | 17:51 | + -6 -
.
Probleem is dat die naam niet klopt. Je betaalt namelijk geen heffing over het rendement, maar over het vermogen. Als het daadwerkelijk over rendement ging dan moet men het net zo oplossen als in de VS. Ik verwacht dat er dan ook een stuk minder mensen een probleem hebben met deze heffing.

Sir Hackalot | 16-02-16 | 22:40 | + 1 -

@TheStef | 16-02-16 | 13:12 | + 4 -
Het zou dan wel zo eerlijk zijn om van dat rendement dan ook de tevens door de overheid veroorzaakte inflatie af te trekken.

Sir Hackalot | 16-02-16 | 21:55 | + 2 -

Ging de overheid maar vast zorgvuldiger om met het belastinggeld, dan kon de belastingdruk al flink omlaag.
Omdat er zoveel over de balk gesmeten wordt, verbrast, overgemaakt naar Brussel, geschonken aan landen die het toch nooit leren en weggegeven aan buitenlandse gelukzoekers, moet er allerlei manieren gevonden worden om ons het geld afhandig te maken. Mooi voorbeeld is ook BPM. Zou onrechtmatig zijn. Nou, dan noem je het CO2 heffing en je kunt nog meer binnenhalen dan te voren.
En wat te denken op belasting op 1e levensbehoeften zoals gas, licht en water? Op verzekeringen.
Je kunt het zo gek niet verzinnen of de rovers in Den Haag willen hun deel.
De minkukels in Brussel zouden ook nog eens graag belasting gaan heffen. Dan is het hek helemaal van de dam.

De finale eindbaas | 16-02-16 | 21:28 | + 6 -

Je werkt. Je betaalt inkomstenbelasting. Hoe harder je werkt, hoe meer, ook in procenten. Toch houd je een centje over. Daar betaal je jaar in jaar uit ook weer belasting over. Dan ga je dood. Dan betalen de erven weer erfbelasting over dat geld en als het genoeg is, gaan zij we ook weer vermogensbelasting over betalen. Ondertussen wordt de opbrengst van deze diefstal met 80% distributiekosten verdeeld over iedereen die zielig genoeg doet. Oftewel. Van iedere door de Roverheid Hood geroofde euro komt er door de dure distributie en de Kafkaeske regelgeveing nog geen 20 cent bij de zieligaards. Om een voorbeeld te noemen: Een ambtenaar moet 1200 permutaties (ja nee beslissingen) nemen om op een van mogelijk 4 uitkerings/toeslagniveaus te komen in sommige gevallen.

theteach | 16-02-16 | 19:26 | + 4 -

linksom of rechtsom zullen ze belastingen binnen harken. de prioriteiten bij politie en justitie zijn nu al zo dat alles wat belasting geld oplevert prioriteit heeft. veiligheid, inbraken en overvallen staan laag op het lijstje.. de inkomsten van de overheid staan bovenaan het lijstje. de burgers zijn er voor de overheid in plaats van andersom.

denoorman | 16-02-16 | 18:54 | + 0 -

Maak je niet blij met een dooie mus. Dan schaffen ze de vermogensrendementsheffing af en voeren ze de vermogensbelasting weer in, net als vroeger.
bintang | 16-02-16 | 11:53 | + 24 -
-
Geen nood, kan gelijk voor diefstal door banken, sorry, negatieve rente, een communistische onteigeningswet worden gemaakt.

Raider Twix | 16-02-16 | 18:19 | + 0 -

LaPachanga | 16-02-16 | 17:30 | + 1 -
Dus 1 persoon die niet eens in Nederlands woont kan via Hoge Raad zorgen dat belasting op arbeid, consumptie, voorzieningen, etc. voor beroepsbevolking van ~8 miljoen mensen mogelijk wordt verhoogd? In Zimbabwe wellicht wel, maar Nederland?

Schwanz | 16-02-16 | 17:57 | + -7 -

Lijkt me vrij onzinnig om te stellen dat vermogensRENDEMENTSheffing strijdig is met eigendomsrecht. Als het nu over BTW zou gaan, ja, dan kan ik dit standpunt prima begrijpen.

Ik bezie het altijd maar zo: ik ben als individu onvervreembaar eigenaar van een aantal vormen van kapitaal, dat ik kan inzetten om inkomen uit te verwerven. Dat zijn (oa): mijn geld, mijn tijd, materiële zaken (als een huis, auto of werktuig) en mijn vaardigheden.

In onze maatschappij is het om compleet onduidelijke reden nog steeds normaal dat inkomen dat ik verwerf uit de combinatie van mijn tijd met mijn vaardigheden (en soms wat werktuigen), in opdracht van een ander, zwaar belast mag worden. Maar zodra ik mijn geld combineer met mijn vaardigheden is belasting heffen over datgene dat ik daarmee verdien opeens belachelijk en iets dat zo hard mogelijk bestreden moet worden.

Doe ik dat ook nog eens passief, door mijn geld aan een ander te geven, die er vervolgens mijn zijn vaardigheden meer van maakt voor me, dan is het vanaf vandaag kennelijk normaal om te stellen dat over het rendement dat ik daarmee maak GEEN belasting geheven mag worden.

Compleet debiel natuurlijk. Denken dat arbeid (primair uitgedrukt in tijd) de enige of zelfs maar voornaamste bron van (belastbaar)inkomen is of moet zijn is compleet achterhaald en ronduit dom.

Mijn stelling is daarom: alle vormen van meerwaardecreatie, rendement of hoe je het omzetten van tijd, materialen, vaardigheden, geld of wat dan ook in méér tijd, materialen, vaardigheden, geld of wat dan ook ook wilt noemen, horen GELIJK belast te worden. Dwz: over je vermogensgroei behoor je gewoon IB af te tikken, net als over je inkomen, winst uit onderneming, beleggingswinst, pensioen, whatever.

F#ckingAwesome | 16-02-16 | 17:51 | + -8 -

@schwanz:
Aow recht bouwt op over de periode dat je wel in NL hebt gewoond, en waarschijnlijk ook belasting hebt betaald. Bovendien betaalt de beste man ook WOZ belasting en waterschapsbijdragen.

LaPachanga | 16-02-16 | 17:30 | + 8 -

Zaak is aanhangig gemaakt door Nederlander woonachtig in Noorwegen met afbetaald huis in Nederland (en dit z.n. kan verhuren (1)). Ontvangt beste man ook AOW? Inleveren graag. Nederlandse toeslagen? Inleveren graag. Kind(eren) op school in Nederland? Van school sturen. Geen lasten dan ook geen lusten op kosten Nederlandse Staat, zie Marokko.
.
Verder:
- Gemiddeld financieel vermogen p.p. in Nederland eind 2000 = US$ 97.938 (2, pag. 33).
- Gemiddeld financieel vermogen p.p. in Nederlands mid-2015 = US$ 183.809 (2, pag 93).
- Dit is rendement van ~4,2% per jaar -> Dotcom/TwinTower/Enron-argumenten gaan dus helegaar niet op.
.
Daarnaast waterbed effect: minder belasting op vermogen is meer belasting op arbeid, brandstof, consumptie. Overigens is vermogensrendementsheffing voor vermogens boven 1.000.000 al verhoogd naar 1,65%.
.
Gewoon netjes procentje bijdragen aan Nederlandse voorzieningen en avondje minder naar Maaemo.
.
1. www.volkskrant.nl/binnenland/belangrij...
.
2. PDF: publications.credit-suisse.com/tasks/r...

Schwanz | 16-02-16 | 16:37 | + -13 -

Einde van de Domheid | 16-02-16 | 14:14 | + 1 -

Belasting op arbeid, wie dat ooit verzonnen heeft moet postuum aan de hoogste boom. Je krijgt een boete omdat je werkt. Als je niet werkt krijg je geld, de wereld op z'n kop.

Stonecity | 16-02-16 | 16:15 | + 4 -

op mijn onroerend goed (een leegstaande, niet te verhuren garage) maak ik sowieso geen rendement. Hij kost me alleen maar geld. Namelijk bijdragen VvE. En verkopen lukt ook niet. Maar over de waarde daarvan betaal ik ook al jaren 1,2%. Bah, oneerlijk.

J. Jarig | 16-02-16 | 16:10 | + 3 -

Hoe moeilijk kan het in deze gedigitaliseerde tijd zijn om per belastingjaar te kijken naar de daadwerkelijk gemiddelde rente op een spaarrekening en die toe te passen op de rendementsheffing?

Grijpgraag&deStier | 16-02-16 | 15:37 | + 1 -

Zulke berichtjes halen elk jaar 3x het nieuws, dag er na is iedereen het vergeten en gebeurt er weer niks. Ik raak hier dus niet bepaald opgewonden meer van :)

Vedrano | 16-02-16 | 15:21 | + 2 -

Ministerie schrijft ook dat de vermogensrendementsheffing niet zomaar van tafel kan want "er zijn niet zulke goede ervaringen met haastig vormgegeven en moeilijk uitvoerbare wetgeving".
Hoeveel jaren heb je nog nodig dan? En waarom was dat geen enkel bezwaar bij alle bezuinigingen van Slager van Rijn?

wapster | 16-02-16 | 15:08 | + 8 -

Reactie van het ministerie is werkelijk om te huilen.
Die vinden het nog steeds heel normaal dat als een boer 8 aardappels heeft geoogst, de fiscus er 14 opeist.

wapster | 16-02-16 | 15:04 | + 27 -

sinar2 | 16-02-16 | 11:57 | en bijna_raak | 16-02-16
Dank voor de reacties.
De winst slaat op eventuele overwaarde die gerealiseerd wordt bij verkoop. Kan in de toekomst ook verlies (onderwaarde) zijn.
En HRA is formeel geen subsidie (mee eens), maar in wezen volgens velen toch. De meningen zijn verdeeld. De zuivere subsidies bestonden nog wel in de jaren 80 (premie A,B,C,D-woningen)
Na 5 jaar mocht je de winst bij verkoop van je subsidiewoning incasseren zonder een gemeenschapscent te hoeven terug betalen.
HRA verstoort denk ik de prijsvorming. Immers bij gelijke betaalbaarheid kost een huis 100.000 tegen 10% rente zonder aftrek en 200.000 bij 5% rente met. (uitgaande van fictieve 50% belastingtarief en volledige aftrek).
Wat heb je liever: een hoge of lage hypotheekschuld?
De Nederlandse hypotheekschuld is de hoogste van Europa. Dat mag dus niet bevreemden.
Het CBS beschrijft welke nadelen en gevaren daaraan kleven.
www.cbs.nl/nr/rdonlyres/ec5e7e8a-8a14-...

Tot slot: huurders betalen ook OZB belasting. Meestal zit het versleuteld in de huurprijs, maar het komt ook voor dat je contractueel nog een aparte aanslag krijgt. Dit kan je dus als eigenaarslast ¨wegstrepen¨. Maar huurders betalen weer geen huurwaardeforfait uiteraard.

Hopelijk ben ik zo wat duidelijker. Maar nog andere inzichten zijn altijd welkom.

squadra | 16-02-16 | 14:47 | + 4 -

en als je naar een eerlijker systeem gaat van heffing op vermogenwinst zoals in de vs, dan moet je ook verliezen op vermogen bij beleggen kunnen aftrekken van de belasting...
In elk geval zal de overheid wel iets verzinnen om zeveel mogelijk binnen te harken. "Resistance is Futile"

denoorman | 16-02-16 | 14:46 | + 4 -

Het is niet slechts het confiscatoire karakter waar de rechter zich over zou moeten buigen. Een belastingdruk van 95% op rente is evengoed totaal bezopen. Zo zwaar worden kankerstokjes niet eens belast.
Rente op spaarrekeningen zijn gewoon geen inkomsten zolang de inflatie hoger is.

wapster | 16-02-16 | 14:46 | + 15 -

De waanzin van de VRH die eigenlijk gewoon een vermogensbelasting is is allang aangetoond met dat arrest over die man die de Oudejaarsloterij gewonnen had. De rechter stelde toen de Belastingdienst in het gelijk: VRH aftikken over het jaar waarin het lot gekocht was. Welk rendement maak je precies op een stukje papier dat pas in het volgende kalenderjaar leidt tot uitbetaling van het prijzengeld?

Tapu | 16-02-16 | 14:41 | + 2 -

Belasting is diefstal. De huidige vermogensbelasting is zeker diefstal. In andere landen lukt het wel om belasting te heffen op de echte vermogenswinst. Belasting is diefstal, zeker als je voor je belastinggeld nauwelijks iets terugkrijgt van de overheid zoals bv veiligheid. Maar goed, het huidige systeem is wel eenvoudig maar natuurlijk oneerlijk!!

denoorman | 16-02-16 | 14:30 | + 1 -

"Kost u slechts €75 inschrijfgeld en wij beloven u het geld niet op te zullen maken aan drank, drugs en dure huizen!"

Nee maar wel die ene Lamborghini van 2 miljoen kopen zeker.

Methylfenidaat | 16-02-16 | 14:18 | + 5 -

@dutchdj | 16-02-16 | 12:48
.
Onzin. Belasting heffen is een prima manier om iedereen bij te laten dragen aan algemene voorzieningen, mits dit tot een redelijk percentage beperkt blijft. Echter in veel landen is het heffen van belastingen verworden tot een manier om ongebreidelde overheidsuitgaven te financieren. Dát is wel diefstal.

Bytemaster | 16-02-16 | 14:16 | + 7 -

Ik heb hier een garage tjokvol geld als oud papier in de garage liggen en een loon van 1700 netto per maand.
In welk box zou ik moeten zitten?

Einde van de Domheid | 16-02-16 | 14:16 | + -5 -

Dus jullie vinden oprecht dat belasting alleen mag worden geheven over inkomsten uit arbeid?

Einde van de Domheid | 16-02-16 | 14:14 | + 0 -

Uiteindelijk wordt het toch een glas, plas was verhaal. Want stel dat het inderdaad onrechtmatig is, dan weet je op voorhand al dat de overheid 2 dingen doet:
- vermogensrendementsheffing stopzetten.
- elke andere belasting een tikkeltje verhogen.

Want zo rollen ze wel, in Den Hagistan. Maar goed… het feit dat het wettelijk gezien waarschijnlijk niet eens mag is óók wel eens leuk om te lezen. Net zoals al die "-rechten" (erfrecht, schenkingsrecht e.d.): dat mogen ze allemaal wel afschaffen, evenals elke andere vorm van dubbel belasting betalen. De schofterigheid zit 'm in de details, en in dit geval in de grijpgrage klauwen van de overheid.

kanon0503 | 16-02-16 | 14:08 | + 8 -

In de VS betaal je alleen vermogens belasting over behaald rendement. Dus bijvoorbeeld gewoon 30% en niet een absoluut percentage over je vermogen. Overigens heeft mijn beleggingsmaatschappij over 2015 gewoon 9,5% rendement voor mij weten te behalen.. Over die 9,5% moet ik 35% vermogens belasting afdragen aan de staat, maar dan blijft nog steeds een netto rendement van 6,1% staan..

Het blijft natuurlijk ook vaag dat men uitgaat van 1,2% en niet gewoon die 30% over het actuele percentage. Spaarders zullen inderdaad geld moeten inleveren, terwijl goede beleggers nog steeds de rekening weten te laten groeien. Als je op de beurs minder dan 2% rendement haalt, moet je echt van beleggingsmaatschappij switchen!

TuurlijkNiet | 16-02-16 | 14:06 | + 3 -

Ah een claimstichting! Erg winstgevend, dat zagen we wel bij die loterijgek. Doortrapt maar oh zo slim. You go girls!

Makro777 | 16-02-16 | 14:05 | + 0 -

Deze belasting gewoon skippen.
Net als het Erf-recht en het Schenkingsrecht.
Allemaal zeer GEHAAT (en terecht) en levert gewoon te weinig op in verhouding tot de hoeveelheid ambtenaren werk.

Stoned Hengst | 16-02-16 | 13:56 | + 10 -

Ook lekker, ik ben net bijna door mijn spaargeld heen....

Jaren die boete op het niet uitgeven van je spaargeld mogen betalen, terwijl het land in crisis was omdat anderen massaal geld uit hadden gegeven wat ze geeneens hadden.
DAT is Nederland.

happen naar de baas | 16-02-16 | 13:55 | + 20 -

Van Weekers naar Wiebes en de wegsijpelende welvaart.

Klinkt als een Suske en Wiske strip.

MistrX | 16-02-16 | 13:53 | + 1 -

@ theStef | 16-02-16 | 13:12 | + 0 -

Idd Ik heb een afbetaald appartement erbij dat ik verhuur voor 800 p/m woz 100.000 nu betaal ik daar 1200 per jaar vermogensbelasting voor, dit vind ik wel redelijk.
Als ik 30% over de werkelijke opbrengst zou moeten betalen ben ik veel duurder uit.

van Hil | 16-02-16 | 13:42 | + -3 -

" wij beloven u het geld niet op te zullen maken aan drank, drugs" Oh, jullie gaan het zonder advocaten doen?

TheEgg | 16-02-16 | 13:39 | + 9 -

"De advocaat-generaal zegt het iets netter, maar zet deze belasting op één lijn met diefstal. "
.
diefstal gebeurt door criminelen. Liggen de voorbedrukte aangifteformulieren al klaar op het politiebureau?

deluiegriek | 16-02-16 | 11:52 |

Nee natuurlijk liggen die voorgedrukte aangifte niet klaar op de politiebureau's want de beoogde doelgroep is in dit land in de regel roomblank en kan zelf de broek ophouden..

loze stijl | 16-02-16 | 13:23 | + 8 -

Als ik het goed lees kunnen mensen lid worden en behouden jullie je het recht voor dat geld te spenderen aan hoeren.
Ik zeg: DOEN!

McPhart | 16-02-16 | 13:23 | + 2 -

@datzouzomaarkunnen

Dat is inderdaad een regelrechte steelbelasting, over een erfdeel heeft de erflater zijn hele leven volle bak belasting over betaald.

TheStef | 16-02-16 | 13:14 | + 16 -

@Banana008

Het geld wordt inderdaad netto bij elkaar gespaard, maar de rente is extra en die willen ze belasten. Het probleem waar de hoge raad zich over buigt, is dat het hier gaat om een forfaitair rendement, (fictief) en dat de werkelijke rendementen niet meer in de buurt komen van die 4 %

Als dit wordt afgeschoten krijg je waarschijnlijk gewoon een heffing op het werkelijke rendement door gewoon eindsaldo -/- beginsaldo - mutaties in het fiscale jaar x het progressieve tarief, het kan hierdoor best een zo zijn dat je dan veel duurder uit bent.

TheStef | 16-02-16 | 13:12 | + 7 -

Die VRB van 1,2% zal wel gewijzigd of afgeschaft worden wegens onhoudbaar, maar vergeet niet dat iedere MinFin bij zijn aantreden in zijn hoofd gegrift krijgt; "Iedere wijziging van het belastingstelsel, hoe klein ook, moet leiden tot HOGERE opbrengsten."

Guido | 16-02-16 | 13:08 | + 6 -

squadra | 16-02-16 | 11:51 | + 0 -
Winst van je hypotheekrenteaftrek? Dat is heel knap dat menen daar "winst" van maken, je betaalt eerst de volle mep en dan krijg je er wat van terug (minus huurwaardeforfait).

bijna_raak | 16-02-16 | 13:06 | + 9 -

En net als je denk dat de EU toch misschien nog een voordeel voor de Nederlandse burger op gaat leveren,

"Het betreft hier alle lidstaten van de Raad van Europa, en het EVRM is dus geen verdrag van de Europese Unie. Het gegeven dat alle EU-lidstaten wel zijn aangesloten bij het verdrag heeft te maken met het feit dat deze landen alle lid zijn van beide organisaties: zowel de EU als de Raad van Europa."

HotPotato | 16-02-16 | 13:05 | + 0 -

Het is een advies van de AG. Eerst maar bezien of de HR dit overneemt. Want er is politiek in het spel...

kolonel bromsnor | 16-02-16 | 13:01 | + 9 -

Mooi.
Naast vermogensbelasting, wanneer volgt erfbelasting?

datzouzomaarkunnen | 16-02-16 | 12:59 | + 19 -

Belasting op vermogen is sowieso dubbelop. De overheid dient vermogen haar werk te laten doen; daar te gaan waar het het meest groeit. Niet daar waar het het hardst de put in vliegt.

M.H.Roberts | 16-02-16 | 12:50 | + 15 -

Elke vorm van belasting is diefstal.

dutchdj | 16-02-16 | 12:48 | + 14 -

@ kapotte_stofzuiger | 16-02-16 | 12:24:

Helaas niet ondenkbaar.... Verwacht eigenlijk ook nog wel dat ze het verschil tussen WOZ waarde en hypotheekschuld een keer gaan belasten, hoe absurd dit ook mag zijn. De gegevens hebben ze al, aflossen moet sinds 2013 voor nieuwe hypotheken, het is makkelijk om mensen die hun huis (gedeeltelijk) afbetaald hebben neer te zetten als de sterkste schouders en als ik de ontwikkelingen zo bekijk, lijkt het er wel op dat iedereen maximaal schulden moet maken van de overheid.

koyt | 16-02-16 | 12:32 | + 8 -

Mooi. Dan kunnen ze in gaan voeren wat zo'n beetje ieder land al jaren doet; daadwerkelijk behaald rendement belasten.

Met de achterlijk grote hoeveelheid data die de belastingdienst over Nederlandse burgers heeft (groter dan de Amerikanen over de eigen burgers hebben!) moet dat een makkie zijn. Zijn ze alleen in een dalende economie wat winst kwijt, maar dan moeten ze maar eens een keer efficiënter gaan werken...

Min-of-meer | 16-02-16 | 12:26 | + 8 -

De vermogenrendementsmilieuheffing, oftewel de 20-eurocent van Wiebes op elke liter peut.
Wedden?!

kapotte_stofzuiger | 16-02-16 | 12:24 | + 9 -

met de grootschalige negatieve rente die op dit moment door de centrale banken wordt gehanteerd, zou je verwachten dat men de komende jaren ook het vermogensrendement negatief bijstelt. Zeur ik nergens meer over...

Bill Cosby | 16-02-16 | 12:23 | + 4 -

Gelukkig regent het cadeautjes van de min-fins de laatste jaren.
De jager is ook een held, voor het vrijstellen van elektromobielen voor bijteling, en soepsidie geven voor eigen zonnepanelen op het dak.

monteur | 16-02-16 | 12:19 | + 6 -

Stichting: nogal Wiebes

Bentzat | 16-02-16 | 12:14 | + 9 -

Stichting Belastingverlies op voorwaarde dat mijnheer Roet de boel komt runnen.

Bisschop Berenbaffer | 16-02-16 | 12:07 | + 2 -

Stichting Vermeend Bosverlies is een goede naam: het huidige belastingstelsel komt uit de koker van de PvdA bewindslieden Vermeend en Bos (Het "boxen" stelsel). De vermogensrendementsheffing was daar onderdeel van en werd ingevoerd op een moment dat de spaarrente nog ruim boven de 4% stond.

Brulboei_61SB | 16-02-16 | 12:06 | + 18 -

Stichting WiebesWieberen wellicht?

geld of je leven | 16-02-16 | 12:01 | + 4 -

@squadra | 16-02-16 | 11:51
HRA is geen subsisdie maar hooguit een minimale korting op de toch al hogere belastingen die je als huiseignaar moet betalen.

sinar2 | 16-02-16 | 11:57 | + 1 -

@ Bintang. Goed punt. Linkom of rechtsom, de Overheid weet zijn geld te ontrekken.
Grappig, want dan zou je over een paar jaar de klacht hebben dat er een willekeurig gekozen vast percentage belasting wordt geheven op een bedrag, zonder dat daar iets mee hoeft te gebeuren, en zullen er weer mensen roepen om een 'eerlijkere' redementsheffing.

Maar goed, als de oveheid nou eens écht zou bezuinigen, i.p.v. de schijn bezuinigingen van nu (verschuiven van potjes, maar totaal bedrag niet veranderen).

Faabsel | 16-02-16 | 11:57 | + 10 -

Maak je niet blij met een dooie mus. Dan schaffen ze de vermogensrendementsheffing af en voeren ze de vermogensbelasting weer in, net als vroeger.

bintang | 16-02-16 | 11:53 | + 29 -

"De advocaat-generaal zegt het iets netter, maar zet deze belasting op één lijn met diefstal. "
.
diefstal gebeurt door criminelen. Liggen de voorbedrukte aangifteformulieren al klaar op het politiebureau?

deluiegriek | 16-02-16 | 11:52 | + 26 -

Dat heb ik altijd al zo´n onverklaarbare gevonden:
Steek de winst van je met hypotheekrenteaftrek bij elkaar gefinancierde woning hoppa netto contant in je achterzak, maar je spaargeld na 52% maximaal tarief over je verdiende loon gaan we effe belasten en wel tegen een in onze ogen eerlijk tarief. Het is decadentie optima forma.
Maar pas op. Je weet maar nooit wat ze nu eventueel weer gaan verzinnen. Want het geld is op en het stikt nog van de dure idealen en belangen.

squadra | 16-02-16 | 11:51 | + 37 -

Geloof maar niet dat dit leidt tot belastingverlaging. Daar wordt vast iets op gevonden.

Ik snap sowieso niet, waarom ze het niet gewoon vermogensbelasting noemen. Dan ben je af van het gezeik over fictieve rendementen.

fail | 16-02-16 | 11:51 | + 24 -

@Dima Beeline | 16-02-16 | 11:40
idd, maar dan wel voor de mensen met minder spaargeld dan de drempel. Stel dat de advocaat-generaal gelijk krijgt, wat denk je dat er dan gaat gebeuren?
De 'rijken' zullen minder belasting gaan betalen, de overheid komt geld tekort (what's new) en verhoogt dus andere belastingen of verzint gewoon iets nieuws voor iedereen. Nee, goed idee :-(

Eigenaar_IJsland | 16-02-16 | 11:47 | + -7 -

Kostbaar grapje.

Dima Beeline | 16-02-16 | 11:40 | + 0 -

@kapotjeplov
Dat zou mooi zijn. Al vermoed ik dat de regering dan met iets als het Legaliteitsbeginsel gaat zwaaien. Zeg maar iets wat te pas en te onpas wordt gebruikt *Kuch* College gelden *Kuch*

Faabsel | 16-02-16 | 11:39 | + 16 -

Gewoon afschaffen die hele VRH. Het geld wat mensen bij elkaar sparen, is al genoeg belasting over geheven voordat zij het netto bedrag ontvangen.

Banana008 | 16-02-16 | 11:38 | + 86 -

En hoe zit het met de afgelopen jaren? De fiscus kan tot 5 jaar terug naheffen. Kan de burger dan ook tot 5 jaar terug deze belasting terug vragen indien de hoge raad deze belasting afschiet?

kapotjeplov | 16-02-16 | 11:31 | + 149 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken