Het effect van Syrische vluchtelingen op de economie

IMF heeft geen flauw idee
IMF heeft geen flauw idee
Het IMF publiceert vandaag een staff discussion note (pdf) over de komst van vluchtelingen naar Europa. Zijn de nieuwkomers goed voor onze economie op korte en lange termijn? Ja, vat IMF-baas Christine Lagarde het rapport samen, maar dan moet er wel hard gewerkt worden aan de integratie van vluchtelingen. Anders kost het geld. Om tot die conclusie te komen strooit het informatieve rapport met feiten en onderzoeken. Zo waren er in 2014 wereldwijd 60 miljoen op drift en die aantallen hebben we sinds 1945, toen heel Midden-Europa aan het volksverhuizen was, niet meer gezien. Tot en met oktober 2015 zijn 1 miljoen asielverzoeken gedaan in de EU (de meeste in Hongarije, Duitsland en Zweden) en dat is het dubbele van het aantal in 2014. Hoe de toekomstige stroom verloopt is onduidelijk. In Syrië zelf zijn 8 miljoen mensen op de vlucht en in de buurlanden lopen nog eens 4 miljoen Syriërs rond. Voeg daar de conflicten in buurland Irak, maar ook bijvoorbeeld Afghanistan en Eritrea bij en de stroom naar de EU kan nog best eens gaan toenemen. Kort en goed zegt het IMF dat de vluchtelingen op korte termijn druk geven op de Europese begrotingen. In onderstaand overzicht staan per land de kosten van de opvang in percentages van het BBP weergegeven. Zweden is de topper en met als disclaimer dat het lastig is vergelijken, daar per land de toerekening van kosten kan verschillen. In het ene land drukt een AZC op de rijksbegroting, in het andere land op de begroting van een gemeente (0,23% van ons BBP in 2016 is ongeveer €1,7 miljard):

imfkostenimmigratiebbpeu.jpg

Vervolgens kijkt het IMF voor de middellange termijn naar mogelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het concludeert op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken dat de native werknemers een klein beetje bang moeten zijn voor hun baan. In die zin dat laaggekwalificeerde arbeid overgenomen wordt door asielzoekers met weinig diploma's. Als de instromers allemaal superslim zijn, dan betekent dit juist een boost voor iedereen (voorbeeld: toestroom Russische joden naar Israël). De oplossing die het IMF daarom aandraagt is om iedere vluchteling hoog op te gaan leiden (laat die boost maar komen!). Daarnaast maken vluchtelingen vaak aanspraak op goedkope huizen, en dat kan de natives die ook op zoek zijn naar een goedkoop huis in de weg zitten (Nederlandse duiding hier). Het IMF geeft daarom als oplossing om huizen bij te bouwen en wijst naar de VS. Daar dragen nieuwkomers bij aan de economie, omdat zij bereid zijn te gaan wonen op plekken waar de vraag naar werknemers groter is dan het aanbod. En dat is gunstig. Hoe dat precies in Europa moet, staat er helaas niet bij.

Voor de lange termijn kan het alle kanten op. Het hangt er maar net vanaf in hoeverre iedereen een diploma heeft behaald en in welke mate het de nieuwkomers lukt om te integreren. En ook of de immigranten van westerse of niet-westerse komaf zijn. In Duitsland is geprobeerd te berekenen in welke mate iemand verspreid over zijn hele leven bijdraagt aan de samenleving en dat laat zien dat de bijdrage van nieuwkomers over het geheel genomen niet positief zijn:

bijdragennativesnieuwen.jpg

Het IMF weet niet precies in hoeverre nieuwkomers de oplossing zijn voor de vergrijzing en zegt dan ook wijselijk dat 'migration could help counteract the economic impact of this transition'. Op de vraag of de vluchtelingen helpen met het betaalbaar houden van ons pensioenstelsel zegt het IMF dat 'the impact of the refugee inflow on pension spending is likely to be favorable, but small'. Overigens heeft het CPB jaren geleden een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de migratie op de vergrijzing. Daar kwam men tot de conclusie dat grootschalige immigratie geen positieve invloed heeft.

Aan het eind van het rapport somt het IMF een aantal aanbevelingen op die bouwvakkers, werkgevers en beleidsmakers als muziek in de oren moeten klinken. Bouw meer huizen, verlaag tijdelijk het minimumloon of voer loonsubsidies in voor laaggekwalificeerde arbeid. En mochten de kosten van immigratie iets hoger uitpakken dan verwacht, dan mag het begrotingstekort tijdelijk groter zijn dan afgesproken in het stabiliteits- en begrotingspact van de EU (dus hoger dan 3%). Frankrijk, kom er maar in! Voor het overige presenteren wij u deze buitengewoon gewaagde stelling: integratie en diploma's zijn altijd +1.

Reaguursels

Inloggen

Laten we een stel analfabeten uit een volstrekt andere cultuur hoog opleiden, zodat die in onze krappe arbeidsmarkt zonder problemen kunnen participeren, dat gaat zeker lukken.

Elmer Fudd | 21-01-16 | 12:33 | + 0 -

Immigranten kopen eten en benzine van hun bijstand dus Shell en Unilever zijn blij. Maar de bijstand wordt overwegend door de gewone werkende burger opgebracht. Eigenlijk is massa-immigratie dus een verkapte subsidie voor Shell en Unilever.

dr Rechts | 21-01-16 | 11:14 | + 2 -

Mexicanen integreren veel beter in USA dan islamieten in Europa. Het culturele verschil tussen Mexicanen en Amerikanen is veel kleiner dan dat tussen Europeanen en Islamieten.

dr Rechts | 21-01-16 | 11:11 | + 1 -

'ALS ze integreren (en werken), is er een positief effect, anders niet'. Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat...
Ik blijf erbij: als je echt wel werken en bijdragen, kom je niet naar West-Europa. Daar wordt namelijk vooral ingezet op belastingen heffen op mensen die wel werken en het uitdelen aan degenen die niet werken.

pandalicious | 21-01-16 | 09:20 | + 2 -

Maareh zo moeilijk is het toch niet. 60% heeft geen baan na 15 jaar. Dus de 40% die wel een baan heeft zou 1) de initiele korte termijn kosten moeten dekken plus 2) de kosten van de huidige 60% moeten dekken. Minstens.

Is het zo dat als 1 iemand werkt, hij genoeg belasting afdraagt om de kosten van minstens 1 ander die een uitkering heeft te dekken? Nee dus.

En het geld van de initiele korte termijn kun je helemaal in je reet duwen, die krijg je NOOIT meer terug.

Of denk ik nu heel realistisch???

peterdh | 21-01-16 | 08:46 | + 5 -

De oplossing die het IMF daarom aandraagt is om iedere vluchteling hoog op te gaan leiden...

Uhmm WTF ??? dus als ik dat goed lees staat er gewoon dat het eigen volk het niet waard is om goed op te leiden en investeren in je eigen mensen is helemaal uit den boze ..
Laat ze als eerst maar eens te taal goed leren en daarna zien we wel verder maar een logisch denkend mens zonder droom beelden ziet en leest nu al want het stond al duidelijk in de media dat 95% van de gelukzoekers de komende 15 jaar echt niet aan een baan komt dus in de uitkering zal zitten..

IMF is gewoon weer een propaganda roeptoeter

FailingHumanity | 21-01-16 | 00:21 | + 2 -

Vergelijken met de VS is onzin, zoals hier boven al genoeg uitgelegd. Beter is te kijken naar de resultaten van eerdere immigranten uit gelijksoortige cultuur en dan kom je tot de conclusie dat er na vier generaties nog steeds sprake is van achterstand op elk gebied behalve in de criminaliteitscijfers. Verder betekent nog meer moslims nog meer eisen stellen en dwingelandij en nog meer zelf gekozen segregatie. Dus beter voorkomen dan genezen; alleen tijdelijke opvang en daarna snel weer terug.

Barani517 | 20-01-16 | 22:01 | + 4 -

In de VS is ook maar een heel klein deel een islamitische migrant uit het MO/Noord-Afrika. De meeste komen uit Mexico, waar voor het grootste deel christenen(katholieken) wonen. Zijn dus vergelijkbare normen/waardenstelsels.

Jesaja | 20-01-16 | 20:56 | + 3 -

ik kan me niet herinneren dat ik die Christine Lagarde heb gekozen, ook weer zo'n zelfbenoemde EU flut-politicus die op de lijst van Der Untergang komt te staan.

gringo-brd | 20-01-16 | 20:42 | + 3 -

Dit soort volksverhuizingen leidt tot bloedvergieten en is dus vooral goed voor de wapenindustrie. Maar daar mogen de pensioenfondsen nu net weer niet in beleggen.

obominotie | 20-01-16 | 20:22 | + 5 -

Ja hoor leid ze maar eventjes "hoog" op, dan komt alles wel goed. Jezuschristus... heb je ooit wel eens naar het gemiddelde IQ van Syrië gekeken? 85 tov 102 in Europa. Eeuwenlang neef-nicht huwelijken heeft het IQ ook weinig goed gedaan.
En daarnaast waren het toch "vluchtelingen"? Waarom moeten die nu ineens integreren? Ze gingen toch straks weer weg?

Copycrauw | 20-01-16 | 20:12 | + 14 -

De eeuwig (llinks)draaiende leugenmotor brult weer op volle toeren. Dit is een "project" waar een beperkt aantal mensen nu even profijt van heeft (groenteboertjes, taxidiensten, etc.) maar de komende decennia zal deze groep nieuwkomers een grote (over)last voor de hardwerkende autochtone Nederlander vormen vanwege aanspraak op sociale uitkeringen en andere voorzieningen (gezondheidszorg, woningen, etc.) , een hoge criminaliteitratio, overlast door andere culturele opvattingen en dito claims, etc.

ad melkert | 20-01-16 | 20:11 | + 6 -

Sowieso, fuk economische groei, als de populatie naar beneden gaat gaat de groei ook naar beneden ... ja und? Gaat toch om wat je als individu kunt behapstukken? Sowieso zitten we in een tijdperk waar productiefactor arbeid (de mens) geen schaarse goed meer is en dit wordt alleen maar meer het geval met robotisering, schaalvergroting en andersoortige technologische ontwikkelingen.

Sergeant_Peper | 20-01-16 | 18:57 | + 8 -

Job Cohen herhaalde vandaag ook weer de leugen dat asielzoekers goed zijn voor de economie want "ze doen natuurlijk wel boodschappen". Op kosten van de belastingbetalers.
Als Job zijn eigen leugens serieus neemt, geeft hij zijn spaargeld aan mij en zal ik dat geheel in de plaatselijke economie stoppen.

domheid regeert | 20-01-16 | 18:40 | + 20 -

Kan iemand me uitleggen hoe ik de grafiek getiteld "Germany: Present Value of Expected Future Net Fiscal Contribution, by Age Group" moet interpreteren?

de bron (Bonin 2014) is in het Duits...

DvanBuren | 20-01-16 | 18:23 | + 1 -

diddley2 | 20-01-16 | 18:06 | + 0 -
-
Hoge School In Holland. Een diploma regel je in de kroeg.

Raider Twix | 20-01-16 | 18:20 | + 5 -

@ Raider Twix
Ja windesheimers o.ä. En die hogeschool uit het westen.. toe hoe heet die? Die met die interrimmer c.q.porverteerder die ook niet bijster intelligent was/is.

diddley2 | 20-01-16 | 18:06 | + 3 -

Lagarde zegt ja.
Alsof ze ooit nee zou zeggen.
Hoe zit het.met het corruptieproces waar ze in verwikkeld zit.
Hopeloos volk die zgn bestuurders.

diddley2 | 20-01-16 | 17:47 | + 6 -

"De oplossing die het IMF daarom aandraagt is om iedere vluchteling hoog op te gaan leiden (laat die boost maar komen!)."
We zijn nog niet eens meer in staat onze eigen bevolking fatsoenlijk op te leiden.

Elessir | 20-01-16 | 17:44 | + 9 -

"De oplossing die het IMF daarom aandraagt is om iedere vluchteling hoog op te gaan leiden"
-
We hebben al genoeg Nederlanders met flutdiploma's. Die amper wat kunnen.

Raider Twix | 20-01-16 | 17:40 | + 12 -

@Muggenmepper | 20-01-16 | 16:51


Ik noem het Operation Restore the Narrative. Tot voor een half jaar terug zou ik mezelf een samenzwerings-idioot noemen. Maar er wordt bewust gelogen om het Migratie Verhaal mooi te houden. Het is me een raadsel hoe dat werkt, overigens. Of waarom. Maar het is gelijkelijk verdeeld over links en de globale openmarkt mensen. The Economist stond tot voor kort vol met pro-migranten artikelen. The Independant - toch geen linkse krant als het over economie gaat - gaat vol op het propaganda orgel als migratie ter sprake komt. Waarom?

Voorbeelden van de propaganda:
www.independent.co.uk/news/world/europ...
www.independent.co.uk/news/world/europ...
www.ibtimes.com/europe-refugee-crisis-...
www.nrc.nl/nieuws/2015/09/18/topman-co...

Verder de halve berichtgeving over Keulen.

We hebben nogal wat bewijzen - toegegeven bewijzen - dat er iets serieus mis is met de berichtgeving over de migranten:

www.telegraaf.nl/buitenland/25021663/_...
www.ft.com/intl/cms/s/0/775235c8-b834-...
nieuws.tpo.nl/2016/01/09/schokkend-str...

etc etc.

omanders | 20-01-16 | 17:28 | + 16 -

"De oplossing die het IMF daarom aandraagt is om iedere vluchteling hoog op te gaan leiden" Welke dagdromer heeft dit bedacht? Nogal logisch dat hoog opleiden in theorie zou betekenen dat de huidige migranten een boost geven aan de kenniseconomie. Als we kijken naar het verleden en de integratie van eerdere migranten kunnen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat er in de praktijk vrij weinig van terechtkomt. De taal leren is voor velen al teveel gevraagd.

Fiasco | 20-01-16 | 17:26 | + 13 -

Dus we moeten meer laaggeschoolde arbeid gaan creëren... Wellicht kunnen we nog een paar V&D winkels openen om banen voor winkelpersoneel te creëren.

Fiasco | 20-01-16 | 17:21 | + 4 -

-weggejorist-

Extra rechts | 20-01-16 | 17:19 | + 4 -

-weggejorist-

Extra rechts | 20-01-16 | 17:16 | + 19 -

Wat een utter bullshit dit...
Gaat misschien alleen op als je à la Australië etc kunt cherrypicken uit het aanbod migranten wat je landje binnen wil komen, maar niet bij deze islamitische invasie asieleisers

beschuitfluiter | 20-01-16 | 16:52 | + 19 -

Wie gelooft er nog wat van IMF-publicaties? Ze zitten er *altijd* gigantisch naast.

Muggenmepper | 20-01-16 | 16:51 | + 10 -

flikker dat rapport maar ongezien in de vuilnisbak (of onder in een la)
de sociale onrust, de veiligheidsdiensten, justitie en politie, medische zorg ect ect.. de kosten zullen NOOIT opwegen tegen de baten, die zijn er niet, niemand word blij van die islamitische invasie

(c)ZWITSUL | 20-01-16 | 16:51 | + 27 -

Die geloof er nog wat van IMF-publicaties? Ze zitten er *altijd* gigantisch naast.

Muggenmepper | 20-01-16 | 16:50 | + 5 -

Feit 1: van de niet westerse allochtonen met vergelijkbare achtergrond heeft tot in de 3e generaite een meerderheid geen zelfstandig inkomen waarvan men kan leven. Men leeft van een uitkering.

Feit 2: in de grote steden is geen sprake van integratie, maar van segregratie. De concentratie van nationaliteiten in homogene wijken en stadsdelen neemt toe in plaats van af.

Feit 3: over zijn/haar volledige levensduur heeft de niet westerse allochtoon een negatieve bijdrage aan de nationale economie.

Vertel mij eens hoe dit perfect getimede policorrapport rijmt met de feiten van onze eigen instituties?

En sorry, maar dit: "Voor de lange termijn kan het alle kanten op. Het hangt er maar net vanaf in hoeverre iedereen een diploma heeft behaald en in welke mate het de nieuwkomers lukt om te integreren. " laat duidelijk zien hoe opportuun deze club hier gehandeld heeft. Europa beschikt over uitstekende data m.b.t. integratiepolitiek, en de resultaten ervan. Die zijn zonder uitzondering zwaar teleurstellend gebleken, en uit ieder onderzoek blijkt dat een succesvolle integratie op basis van de huidige al vrij kostbare methodieken geen haalbare kaart is. Willen we deze mensen succesvol integreren, dan moet het budget met een factor 10 á 20 omhoog, én moeten verstorende conservatieve invloeden uitgaand van de meegebrachte cultuur ontkracht worden.

Veel succes met je terugverdientijd, wellicht dat we over 5 generaties er positieve vruchten van plukken, maar dan zijn er ondertussen wel honderduizenden het slachtoffer geworden van onze weigering rationele politiek te voeren.

F#ckingAwesome | 20-01-16 | 16:41 | + 33 -

Dat het IMF een scenario doorrekent waarbij het uitgaat van de situatie dat vluchtelingen ook op de langere termijn zullen blijven in het gastland...
.... mogen we daaruit concluderen dat zelfs het IMF niet gelooft in de politici die roepen dat we het over tijdelijke opvang hebben?

jemagookniksmeer | 20-01-16 | 16:39 | + 25 -

Dus als we maar genoeg vluchtelingen importeren, stroomt het geld gewoon binnen en hoeft er straks geen Nederlander meer aan het werk, toch, of niet?

FrankVeer | 20-01-16 | 16:37 | + 12 -

Vluchtelingen? Misschien. Parasieten en testosteronbommen zonder enige interesse in werk, samenleving en integratie? Who do you think you are kidding??

marcoplarco | 20-01-16 | 16:33 | + 30 -

Het integreren van nieuwkomers en vluchtelingen is een gelopen race. Het heeft allemaal niet veel uitgehaald, behalve dan dat velen de weg naar uitkeringsinstanties weten te vinden.

mona | 20-01-16 | 16:31 | + 23 -

Langere winters zijn ook goed voor de economie.

Joris Draaksteker | 20-01-16 | 16:26 | + 17 -

¨ wijst naar de VS. Daar dragen nieuwkomers bij aan de economie, omdat zij bereid zijn te gaan wonen op plekken waar de vraag naar werknemers groter is dan het aanbod. En dat is gunstig. Hoe dat precies in Europa moet, staat er helaas niet bij."

Hier gaan ze wonen waar ze het makkelijkste niet hoeven te integreren, en dat zijn ook de plaatsen waar ze het meeste gratis geld krijgen. Dat is dus ONGUNSTIG.

FW Ta-183 Huckebein | 20-01-16 | 16:20 | + 34 -

Van het BNP kan je niet eten, het is namelijk bruto.

Zo wordt sinds 1993 de omzet van 'diensten' in de parasitaire bankensector bij het BNP geteld (decorrespondent.nl/2595/Zo-werden-ban...)

Monkey Cabbage | 20-01-16 | 16:19 | + 8 -

> wijst naar de VS. Daar dragen nieuwkomers bij aan de economie
De VS heeft dan ook geen noemenswaardige verzorgingsstaat. Dan MOET je wel inburgeren en je aanpassen aan het gastland.

koeberg | 20-01-16 | 16:17 | + 67 -

Maar welke invloed heeft deze instroom van migranten op de werkgelegenheid van robots?

Bertus Brulbroek | 20-01-16 | 16:09 | + 15 -

Ja, maar alleen als X.
X gebeurt niet.
Ergo, nee.

Myrkie | 20-01-16 | 16:05 | + 55 -

En wat leert ons de ervaring met onze gastarbeiders (1973), de kosten overtreffen de opbrengsten, weet niet of het BNP er al dan niet van omhoog gaat.

bijna_raak | 20-01-16 | 16:02 | + 71 -

Propaganda van de Open Borders lobby. Had nodig nu Het Mooie Verhaal een paar fikse deuken heeft opgelopen.

omanders | 20-01-16 | 15:54 | + 81 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken