Ah! Daarom schuift Rutte alles door

Mocht u zich afvragen waarom hervormingen zo tergend lang duren (stroomlijnen arbeidsmarkt=volgend kabinet, pensioen=2020, hypotheekrenteaftrek=2042), dan geeft De Nederlandsche Bank vandaag nog een keer antwoord. Wil je als politicus iets ingrijpend wijzigen, dan moet je eenvoudigweg ruim de tijd nemen om die wijziging geaccepteerd te krijgen. Hier komt het soort van bewijs. In een onderzoek heeft DNB gekeken naar de acceptatie van de ingrijpende verhoging van de AOW-leeftijd. In 2009 zijn daar de eerste voorstellen voor gedaan. In 2012 trad de nieuwe AOW met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd in werking en vanaf 2021 krijgen we AOW vanaf 67 jaar (en hoger, afhankelijk van de leeftijdsverwachting). Onderzoekers van DNB hebben zich de vraag gesteld of de weerstand tegen deze ingrijpende wijziging onder verschillende soorten mensen ook verschilde. Dus laagopgeleid/hoogopgeleid, arm/rijk, risicomijdend/risicozoeker, jong/oud, etc. DNB neemt periodiek enquêtes af onder grote groepen mensen, waarin allerlei financiële vragen worden gesteld. Ook hoe men denkt over pensioen. De DNB-onderzoekers hebben de uitkomsten van die enquêtes over de jaren 2003-2013 nader geanalyseerd. Nu zou je verwachten dat mensen die de 65 jaar naderden de felste tegenstanders zouden zijn en dat die op een speciale manier overtuigd zouden moeten worden. Die groep ziet bij het opschuiven van de AOW-leeftijd immers geld door de neus geboord. Maar zo blijkt het helemaal niet te zijn. Het maakt ook helemaal niet zoveel uit of de mensen dom/slim, zzp of in loondienst zijn. Het belangrijkste is dat de hervorming goed wordt uitgelegd en dat er enige tijd overheen gaat. Allerlei slinkse tactieken voor verschillende mensen toepassen heeft helemaal geen zin. Gewoon geduldig en duidelijk zijn is het enige dat telt. Saai, he! Mocht u denken dat een sterke leider wel ineens tot grote ingrepen kan komen omdat de mensen graag een sterke leider volgen, dan heeft u het mis. Het sterke-leider-effect, ook wel het 'Nixon-goes-to-China-effect' genoemd, lijkt niet te bestaan. Nu dit onderzoek nog vertalen in het Frans en dan is Europa af.

Reaguursels

Inloggen

van Wensen,
uw verhaal wringt op 1 punt wel een beetje.
de schandalige btw verhoging op gas joeg leugenaar M Rutte er met gemak én spoed doorheen.
dus besluitvorming (en dan zeker de stiekeme snelle) kun je deze volksverlakker toch niet helemaal ontzeggen.

neetegenpvda | 09-01-16 | 07:05 | + 0 -

@F#ckingAwesome | 08-01-16 | 11:48
Een lang verhaal, maar de essentie zit 'm dus in dit deel:

"Ik als modern burger verwacht van een openbaar bestuur en overheid een visionair beleid en gedrag, waarin slagvaardigheid en boven alles het vanuit algemeen belang maken van keuzes die leiden naar een optimaal resultaat voor de maatschappij centraal staan."

Daar wringt nu net de schoen. De richting die de overheid en aanverwante organisaties op willen wijkt namelijk af van wat het publiek als algemeen belang beschouwt. Onze overheid is vooral bijzonder gefocust op EU betrekkingen, waaronder met name de gesubsidieerde handel met de overige lidstaten, en is daarbij steeds meer het schoothondje van Brussel geworden. Het pijnlijke hieraan is dat met uitzondering van de bestuurders zelf het Nederlandse volk hier niet tot nauwelijks van profiteert. Nederlandse arbeiders belanden steeds meer op de bank, terwijl buitenlandse arbeiders (al dan niet via schimmige constructies voor minder dan minimumloon) het werk overnemen. Tegelijkertijd verdwijnen bedrijven die niet op subsidie hoeven te rekenen naar goedkopere landen omdat Nederland zichzelf binnen de euro overprijsd heeft.

Wat doet Nederland? Helemaal niets. Alhoewel... was dat maar zo. De realiteit is dat de overheid de zaken alleen maar slechter maakt. In plaats van mensen aan het werk te krijgen laten ze de zieligheidsfactor de boel overnemen en zorgen ervoor dat het merendeel niet eens meer wil werken. Ouderen moeten langer doorwerken omdat de pensioenen onbetaalbaar zouden worden en vervolgens verlagen ze het bedrag dat je mag inleggen omdat je er toch minder lang van mag genieten. Is het überhaupt mogelijk om de argumenten van je eigen beleidsbeslissingen nóg harder zelf onderuit te halen? En ze luisteren naar en gehoorzamen eurocommissarissen die stellen zich zorgen te maken over de hoge private schuldenberg in Nederland en creëren schuld die er tot dat moment niet was (verlaging waarde onderpand maakt het totaal van schuld minus waarde onderpand hoger).

Wil je slagvaardigheid? Koop dan een hooivork.

Pierre Tombal | 08-01-16 | 16:59 | + 2 -

Sinds 2013 dalen de lonen in Nederland, met 6% per jaar.
De huren stijgen met bijna de percentage.
De belastingen stijgen ook.
Bij een percentage van 6% duurt het 11 jaar om bij rente over rente het bedrag te verdubbelen. Of te halveren natuurlijk.
Dus na ruim 6 jaar is er echt wel een probleem in de huursector, en na 11 jaar overal in Nederland.

Raider Twix | 08-01-16 | 16:28 | + 0 -

Beetje een prutsonderzoek of een prutsweergave ervan. De aan het eind ervan resterende verklaring voor het feit dat veranderingen tijd nodig hebben, is dat veranderingen tijd nodig hebben. Dat is complete kul natuurlijk. Even los van het feit dat de enige reden waarom acceptatie überhaupt een factor voor politici is, ligt in lijfsbehoud.

De mens heeft tijd nodig om veranderigen te accepteren, dat klopt. Maar die aanpassingsboog is (vooraf en achteraf) goed beïnvloedbaar, en kan prima los staan van het besluitvormingsproces zelf.

De observatie dat duidelijke en goede uitleg belangrijk zijn is wel correct. Daarnaast zijn vooral vertrouwen in motivatie en geschiktheid van de bij besluitvorming en uitvoering betrokken mensen essentieel voor acceptatie van niet betrokkenen. Tot slot telt ook een inhoudelijke juistheid zwaar, waarbij met juistheid bedoeld wordt dat de verandering aansluit bij persoonlijke motivatie (waarden, doelen) en beeldvorming (begripswereld en denkwijze).

Merk je dat acceptatie een probleem is, dan ligt het ALTIJD aan één of meerdere van deze factoren.

De enorme inertie die inherent is aan ons openbaar bestuur zien heeft dus ook bar weinig te maken met dit niet bestaand noodzakelijk tijdsbestek van DNB. Het is het gevolg van een systemische fout in onze democratie en bestuurlijke instituties: wij hebben besluitvormende macht geformaliseerd en een statische plek gegeven. Dezelfde kleine groep bestuurders en topambtenaren, met in hun periferie dezelfde kleine groep lobbyinvloeden en private machthebbers, bepalen zowel de algehele strategische verandagenda als de oplossingsrichtingen daarbinnen.

Het besluitvormings- en uitvoeringsproces draait daardoor niet om de best mogelijke oplossing voor de daadwerkelijke belanghebbende: de samenleving, maar primair om de belangen van degenen in de machtsposities. We zien overal group think en tunnelvisie en de criminele exponenten daarvan: verborgen koehandel en corruptie. De twee vertegenwoordigende kamers zijn binnen dit netwerk te veel met elkaar, regering en uitvoerende macht verweven om hun taken uit te voeren zoals dat in landsbelang zou moeten. Het machtsspel voert de boventoon, en heeft zich verspreid en is bepalend voor de bestuurlijke cultuur geworden.

Hoe sneller de wereld om ons heen veranderd, hoe meer duidelijk wordt dat dit principe van een statische machtselite die alle besluitvorming nadrukkelijk binnen haar invloedssfeer houdt niet langer werkt als besturingsmodel voor organisaties van welk soort dan ook. De ruimte voor verlies aan voorwaarts momentum door het bestuurlijk gepruts dat we op nationaal en europees niveau zien is simpelweg op.

Ik als modern burger verwacht van een openbaar bestuur en overheid een visionair beleid en gedrag, waarin slagvaardigheid en boven alles het vanuit algemeen belang maken van keuzes die leiden naar een optimaal resultaat voor de maatschappij centraal staan.

Wat dan wel?
Ondanks dat bedrijven geen democratiën zijn zie je in het bedrijfsleven op veel plekken veranderingen die een sterkere legitimering vanuit hun stakeholders kennen dan in het openbaar bestuur. Ondernemingen slagen er in om doelgericht hun karakter, cultuur en producten in relatief korte tijd aanzienlijk te veranderen. Ons openbaar bestuur niet. Waarom zij wel, en overheid niet?

Gedistribueerde besluitvorming en verandering is het antwoord. In een succesvolle door klanten op handen gedragen onderneming wordt alleen de strategische agenda nog top down bepaald en bestuurd. De rest gebeurt van onder af in een gedistribueerd verandermodel. Eindklanten met directe inspraak, oplossingen bedacht vanuit de belangen van die klanten en vomgegeven door interne stakeholders die geschikt zijn én gemotiveerd om te handelen vanuit gezamenlijk belang en gezamelijke waarden. Dát leidt tot acceptatie, tot verandersnelheid en tot een robuust systeem dat waardevolle oplossingen creëert.

F#ckingAwesome | 08-01-16 | 11:48 | + 1 -

"In 2012 was de levensverwachting bij geboorte 79,1 jaar voor mannen en 82,8 jaar voor vrouwen. De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd was 18,3 jaar voor mannen en 21,2 voor vrouwen"
Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid.

Het getal levensverwachting wordt dus sterk beïnvloed door mensen die (ruim) voor het bereiken van de pensioenleeftijd komen te overlijden. Als argument voor het verhogen van de AOW leeftijd gaat dit dus nergens over, want we weten waar in ieder geval sinds de jaren '70 de meeste levens gered worden: zuigelingen en in het verkeer.

Rutte schuift dus helemaal niks door. Hij plukt ons gewoon langzaam allemaal kaal, in kleine stapjes waar niemand echt iets tegen heeft. Dat zie je vooral ook goed in de huizenmarkt: allemaal gillen dat huizen veel te duur zijn en maar een habbekrats kostten in 1970, maar niemand die doorheeft dat hij in de afgelopen 15 jaar 50% meer huur is gaan betalen. Een knabbeltje hier, een knabbeltje daar en het gros zich maar afvragen waarom die lui constant staan te grinniken. Dat doet Rutte gewoon openlijk, maar moet je eens kijken hoe Dijsselbloem constant met z'n bek zit te trekken om maar niet in een hysterische lachbui te geraken.

Pierre Tombal | 08-01-16 | 11:38 | + 14 -

Het "ver van mijn bed effect" is een krachtig effect.

1,2,tja,tja,tja | 08-01-16 | 11:20 | + 2 -

Langzaam de geesten rijp maken heet dat.

van heinde en verre | 08-01-16 | 10:21 | + 6 -

Toch geloof ik hier niets van, immers via dictatoriaal bestuur of per dictaat blijkt alles veel sneller te kunnen gaan; het hele besluitvormingsgeleuter en ook de inspraak-procedures blijven geheel achterwege. Men is slechts qua tijd en snelheid afhankelijk van de technische en logistieke haalbaarheid v.a. de tekentafel of de opdracht. Dit kan men o.a. zien bij de snelle maatschappelijke en economische verandering in China en b.v. onder het bewind van A. Hitler. Wij zijn in 2015 inmiddels bureaucratisch volledig dichtgegroeid het hele ambtelijke apparaat is heeft een waterhoofd en leunt achterover op lange stroperige procedure-routes die men blijkbaar ook niet wenst te verkorten of te vereenvoudigen (werkverschaffing). Met uitzondering van het 'voorval' van de Schiphol Underwear Bomber die in op 25 dec. 2009 met vlucht 253 van Northwest Airlines naar Detroit een mislukte aanslag pleegde door een geprepareerde brandbom aan te steken, er al DRIE weken later de body-scanners op Schiphol zonder pardon, overleg of nadere raadpleging geïnstalleerd waren (!) Het kan dus (ook nu weer) wel, als er maar een zweem van dreiging, crisis of terreur achter zit, dan is alles mogelijk en weet men blijkbaar elk bureaucratisch obstakel glad te strijken. In werkelijkheid was dit voorval echter helemaal georkestreerd voorbereid en stonden de body-scanners al enige tijd in loodsen te wachten op hun installatie. Maar daar geloofd u natuurlijk geen alu-hoedje van.

afdankert | 08-01-16 | 01:05 | + 10 -

-weggejorist-

Dyslectisch Genie | 07-01-16 | 23:23 | + -15 -

Andersom werkt het ook. Het vertrouwen in de politiek neemt af met de jaren. 2030: wij hebben geen centen en zij niemand om over te regeren.

Yohean | 07-01-16 | 22:21 | + 16 -

er komt een moment dat je boven een bepaald opleidingsniveau de EU niet meer mag verlaten.
want over een aantal jaren is het studeren en vertrekken ipv leven tussen al die kansloze islamitische importpaupers en dat wil de EU voorkomen.
just my 2 cents.

(c)ZWITSUL | 07-01-16 | 22:19 | + 48 -

De verhoging van de BTW ging verrassend snel...

Stoned Hengst | 07-01-16 | 21:21 | + 53 -

Slecht nieuws kun je maar het beste voor je uitschuiven, dan mag je opvolger het oplossen.

Osdorpertje | 07-01-16 | 20:13 | + 15 -

Murw maken.

diddley2 | 07-01-16 | 20:13 | + 14 -

maar voorlopig mag u in ieder geval 42% belastingen betalen die in een bodemloze put worden gestort van handophouders die t.z.t. zeker niet eenzelfde bedrag gaan betalen voor uw oudedagsvoorziening. niet dat het politici iets uitmaakt, die regelen hun eigen pensioen wel.

minimá-armezusvan.. | 07-01-16 | 20:03 | + 57 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken