Gemeenten leven zich weer uit met OZB

OZB olé olé
OZB olé olé
Jadieja, het is weer het oude vertrouwde liedje: gemeenten lappen MASSAAL (ok, niet allemaal) de zogeheten macronorm voor de verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) aan hun laars. Volgens die norm mag de ozb volgend jaar maximaal 1,57% stijgen. Maar ja, dat is slechts een norm waar geen enkele sanctie op staat bij overschrijding. Dus ook voor 2016 is de stijging voor de vijfde keer op rij weer hoger: gemiddeld 1,8% zo blijkt uit een steekproef onder 107 gemeenten. Met als uitschieters naar boven: de gemeentes Laarbeek (+13%), Weert (+12%) en Amersfoort (+11%). Daar zal de gemiddelde huiseigenaar ongeveer €30 euro meer moeten betalen. Het kan ook anders: in de gemeente Gemert Bakel daalt de belasting dit jaar met ruim 11%. Dat mocht ook wel want daar waren huiseigenaren tussen 2011 en 2014 maar liefst 129% meer ozb gaan betalen. Wat ook opvalt zijn de grote verschillen tussen de gemeenten: in Schiedam betaalt een huiseigenaar gemiddeld €180 euro terwijl de bourgeoise kapitalistiese huizenbezitter in Nijmegen Havana aan de Waal €475 kwijt is. De Vereniging Eigen Huis maakt zich hier al een tijdje druk om, en nu kunt u denken: ach die paar tientjes. Dat is ook zo, maar we schreven het al eerder, de gemeentelijke willekeur is wel vreemd. Dus VEH heeft wel degelijk een punt als ze hierover haar zorgen uit wat betreft het kabinetsplan om vanaf 2019 het gemeentelijk belastinggebied met €4 miljard te vergroten waardoor de inkomstenbelasting ook met €4 miljard omlaag kan. Voorwaarde is wel dat gemeenten geen inkomenspolitiek gaan bedrijven (hoi Nijmegen!), dat lasten niet eenzijdig afgewenteld worden op specifieke groepen en dat de totale lastendruk (Rijk plus lokale overheden) niet stijgt. 'Maar omdat gemeenten al vijf jaar achtereen de afspraken over de maximale verhoging van de ozb-opbrengsten met voeten treden, is Vereniging Eigen Huis er niet gerust op dat aan deze voorwaarden zonder meer zal worden voldaan', schrijft VEH die zegt er 'scherp' op toe te zullen zien dat de woonlasten eerlijker worden verdeeld onder woningbezitters en huurders. 'Nu al betalen huiseigenaren via de ozb het leeuwendeel van de gemeentelijke belastingen.'

Reaguursels

Inloggen

gisterenavond op tv:
een wethouder aan het woord verklaarde de fórse verhoging in hun gemeente vanwege dat de voorbije 3 jaar de OZB te weinig verhoogd was(!!!).
.
het toppunt van arrogantie, machtsmisbruik en binnenschraapcultuur!

neetegenpvda | 12-12-15 | 09:58 | + 1 -

lauwebal | 11-12-15 | 22:14

Echte Hollanders zijn hier zeer welkom.

duitse herder | 12-12-15 | 05:29 | + 0 -

@duitse herder | 11-12-15 | 19:17 : Klinkt als een land met gezond verstand.
Nu nog uit de EU, Orban aanstellen als bewaker van de grens en ik kom jouw kant uit!

lauwebal | 11-12-15 | 22:14 | + 3 -

Jeutje, 30 euro meer (dertig) per jaar, voor mensen die een onroerend goed van enkele honderdduizenden euro's of meer in bezit hebben, the humanity!!

Zenzeo | 11-12-15 | 22:03 | + -2 -

Lekker makkelijk stukje hier ook weer.

Zet die OZB stijging eerst eens af tegen de andere belastingen die huiseigenaren moeten lappen, dan corrigeren voor de te verwachten WOZ stijging/daling. Kijk dan onder de streep of je totale te betalen gemeentelijke belasting op jaarbasis nou werkelijk stijgt of daalt.

Knuppels.

TeeJee | 11-12-15 | 21:39 | + 1 -

@EefjeWentelteefje | 11-12-15 | 18:32
Utrecht studentenstad. Dat zijn van die kids die denken dat ze met reactief gedrag een verschil kunnen maken. Begin jaren negentig ronselde ene meneer Samsom op deze manier in de stad Delft bij een studentenvereniging jongeren die een nacht in de cel doorbrengen als een daad voor "het" goede doel beschouwden en daar ook graag over pochten. Ik ben het contact een beetje kwijtgeraakt, maar ik hoop dat die mensen niet al teveel problemen hebben overgehouden van deze minder fraaie periode uit hun leven. In de buurt van ronselaar Samsom, tegenwoordig een BN'er, zie ik in ieder geval geen enkel bekend gezicht, dus dit fraaie heerschap heeft met zekerheid niemand uit die tijd mee laten profiteren van zijn volledig onverdiende succes.

Tel daarbij op het standaard kansloze volk dat zich concentreert rondom stedelijke gebieden en je weet dat je als weldenkende burger in een dergelijke omgeving zwaar overstemd wordt door ideologische malloten. GroenLinks, D66, PvdD - dat soort clubs gedijen in dergelijke steden. En natuurlijk PvdA, want stiekem zijn er best veel studenten die door lid te worden van die club zonder al teveel moeite rijk willen worden door zichzelf meevoelend met het plebs te tonen (zoals Samsom). Het is gewoon niet anders: de domheid regeert.

Pierre Tombal | 11-12-15 | 21:36 | + 6 -

lauwebal | 11-12-15 | 18:26 |

Denemarken heeft plm 10 jaar geleden een skattestop ingevoerd dwz geen belastingverhogingen meer toestaan. Nu is het zo dat enkel de Deense belastingdienst alle belastingen gaat innen, landelijke als wel gemeentelijke. Makkelijke controle dus voor evt gemeentelijke/overheid misstappen.

duitse herder | 11-12-15 | 19:17 | + 5 -

Gôh zeg. Wie had dat nou gedacht...

Hier in Utrecht is het afgelopen jaar een muziek, pardon, prestige-paleis neergezet met een geschat exploitatietekort (dat iedereen met enige kennis van zaken van te voren zag aankomen) van 17 miljoen. PER JAAR, wel te verstaan. En dat is bepaald niet de enige recente financiële miskleun. Reken maar op een fikse verhoging van die OZB. Arm Utrecht!

Aan de andere kant... men (tsja, wie? ik niet!) heeft zelf gestemd voor het zittende zooitje. Eigen schuld-dikke bult.

EefjeWentelteefje | 11-12-15 | 18:32 | + 3 -

@duitse herder | 11-12-15 | 17:49 : Ik vind 320 euro al te veel. Inkomstenbelasting moet genoeg zijn om de zooi draaiende te houden. Lagere overheden moeten geen belasting heffen in kleine landen zoals Nederland en Denemarken.

lauwebal | 11-12-15 | 18:26 | + 9 -

Bij VEH kletsen ze weer eens uit hun nek: Kopers en huurders betalen even veel gemeentelijke belastingen. Het gebruikersdeel is voor zowel huurders als kopers afgeschaft. Het eigenaren deel wordt door beide betaald: Kopers betalen rechtstreeks, huurders via hun verhuurder.

lauwebal | 11-12-15 | 18:26 | + -2 -

Oplichterij in Nederland.

Ik betaal 320 euro. Pand hier lang 30 meter, breed 20 meter, BG en 1 etage en externe garage.

duitse herder | 11-12-15 | 17:49 | + -5 -

een overgebleven puinhoop van paars. huurders maken geen gebruik van gemeentelijke voorzieningen namelijk.

minimá-armezusvan.. | 11-12-15 | 16:36 | + 2 -

Ik heb een keer bezwaar gemaakt toen een gelijkwaardig huis in hetzelfde rijtje als mijn huis EUR 30.000,- lager werd gewaardeerd dan 4 (!) huizen in hetzelfde rijtje (waaronder het mijne). Gevolg: bezwaar toegewezen door de gemeente omdat ze een "taxatiefout" hgemaakt hadden. Bijkomende voordelen:
- Eigenwoningforfait
- Uitwaterende sluizen
- Hoogheemraadschap
baseren allen hun aanslag op de WOZ waarde. Dus een toekenning van een bezwaar en bijstelling van uw WOZ waarde naar beneden levert nog meer voordeeltjes op.

Brulboei_61SB | 11-12-15 | 16:10 | + 4 -

@reineart: je hebt helemaal gelijk. Dit is typisch een vorm van belasting op een volslagen subjectieve basis. Door gemakzucht van de gemeente kan ook in je nadeel werken. Hetzelfde met vermogenstax trouwens: in de jaren negentig hoorde je niemand klagen, maar met de huidige rentestanden werkt het toch in het nadeel van velen.

Superbowl | 11-12-15 | 14:54 | + 6 -

Dit is het souvenir van het Kabinet Balkenende/Bos/Rouvoet. Die gingen 100 dagen naar de burger luisteren. Alleen kregen ze de burger niet te horen, maar de dreinende wethouders, burgemeesters en gemeenteambtenaren.
Toen werd er besloten dat de OZB weer onbeperkt mocht stijgen. Dit nadat het eerste kabinet Balkenende besloten had dat de OZB nooit met meer dan de inflatie mocht stijgen.

Haberdoebas | 11-12-15 | 14:53 | + 4 -

Overigens is (zelf) bezwaar maken niet zo eenvoudig als hierboven beschreven. Je moet kunnen aantonen dat de waarde daadwerkelijk lager/hoger is. Een eigen taxatie laten uitvoeren wordt niet altijd geaccepteerd. "Funda-"prijzen van identieke woningen evenmin: je hebt de exacte en recente verkoopprijs nodig uit het Kadaster, van meerdere woningen.

De kosten van taxatie en diverse uittreksels verzamelen (+tijd) weegt vaak niet op tegen de verhoging. Temeer de ozb grotendeels veroorzaakt wordt door het hogere WOZ-percentage (en niet een hogere/lagere woningwaarde).

DutchMountain | 11-12-15 | 14:34 | + 1 -

De 1e algemeen toepasbare wet van de roverheid luidt: De roverheid heeft elk jaar meer doekoe nodig dan in het voorgaande jaar. Er zijn altijd nieuwe politieke vrienden die een baantje nodig hebben; en dat betaald u.

Rätselhaft | 11-12-15 | 14:20 | + 17 -

@ Brulboei_61SB | 11-12-15 | 13:42 :
De Onroerend Zaak Belasting (ozb) wordt opgelegd o.b.v. de WOZ-waardering. Het percentage wat je afdraagt over deze WOZ-waarde wordt door de gemeente jaarlijks opnieuw vastgelegd. Tegen dat percentage kan je geen bezwaar maken (tegen de vastgestelde waarde van het onroerend goed wel).

Dalen de WOZ-waarden, dan verhoogt de gemeente meestal het percentage om toch tot een sluitende begroting te komen.

DutchMountain | 11-12-15 | 14:17 | + 8 -

@Superbowl | 11-12-15 | 13:57:

Hier heeft de gemeente sinds 2008 niet meer getaxeerd (even afgezien van nieuwbouw), de meeste beschikkingen zijn dus nogal overgewaardeerd waardoor iedereen die geen bezwaar maakt feitelijk te veel betaalt. Hier om de hoek staat een pand te koop voor € 1.145.000 dat een WOZ-waarde heeft van € 1.950.000. Lijkt me dat de vorige bewoner (een oude alleenstaande dame) toch maar bezwaar had moeten maken. En dat stoort me toch wel een beetje: weerbare mensen die inderdaad in staat zijn bezwaar te maken lukt dat ook, oudere en minder zelfstandige mensen maken geen bezwaar en betalen dus structureel te veel - en dat riekt in mijn beleving naar rechtsongelijkheid, en daar houd ik niet van.

Reinaert | 11-12-15 | 14:14 | + 19 -

@Brulboei_61SB | 11-12-15 | 13:44
De WOZ waarde is omlaag gegaan maar het tarief flink verhoogd zodat iedereen uiteindelijk meer is gaan betalen.
Dat is de truuk die ze allemaal uitvoeren, gewoon het tarief zodanig verhogen dat ze toch hun hogere belastingen kunnen innen ondanks de waardedalingen.

sinar2 | 11-12-15 | 14:13 | + 5 -

Goed nieuws: er komt een einde aan deze WOZ in zijn huidige vorm. Het nieuwe Belastingplan van Wiebes voorziet erin dat gemeentes nog meer belasting gaan heffen. Tot 4 miljard aan toe.

"Randvoorwaarden bij deze schuif tussen inkomstenbelasting en gemeentelijke belastingen zijn voor het kabinet dat gemeenten geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, dat voorkomen wordt dat lasten eenzijdig afgewenteld worden op specifieke groepen, dat het stelsel goed uitvoerbaar is en de totale lastendruk (Rijk plus lokale overheden) gelijk blijft."

Huis-eigenaren zijn zo'n specifieke groep. Ingezetene-belasting lijkt me een stuk eerlijker, betaalt iedereen mee i.p.v. dat huiseigenaren jaar-na-jaar het gat op de begroting mogen dichten. Ben benieuwd!

DutchMountain | 11-12-15 | 14:10 | + 1 -

Laat de gemeentes maar eens wat snijden in het eigen vlees. En dan met name letten op werkverschaffing, want hier in Breda lopen vijf man twee maal per week met bladblazers en een veegwagen de buurt te terroriseren, terwijl de bomen al wekenlang kaal zijn, en er niks meer op straat ligt.
Stapelgek wordt ik er van, krijg amper werk verzet met die zinloze herrie, waar ik nog voor betaal ook.

p.s. Moge de uitvinder van de bladblazer, Dom Quinto, branden in de hel.

Abject | 11-12-15 | 14:02 | + 9 -

@reinaert: De hoogte van de woz kun je altijd aanvechten. Om gezeik en een hoop papierwerk te voorkomen schatten de meeste gemeenten deze daarom ook wat lager in. Daarnaast heb je sommigen die bij de verkoop van hun woning juist een hogere woz willen. Deze wordt namelijk door potentiële kopers bekeken en beschouwd als de "echte" waarde van het huis hetgeen dus invloed heeft op de hoogte van een eventueel bod. De makkelijkste manier is gewoon de ozb of de afvalstoffenheffing omhoog te gooien

Superbowl | 11-12-15 | 13:57 | + 4 -

@Brulboei_61SB | 11-12-15 | 13:42:

Voor heel wat panden is de vastgestelde WOZ-waarde op dit moment hoger dan de werkelijke / reële marktwaarde van diezelfde panden. Taxaties uit het verleden, die eigenlijk ook niet meer zijn dan grove schattingen, brengen op die manier héél wat centjes in het gemeentelijke laatje. Bezwaar maken helpt overigens, mits je over engelengeduld beschikt.

Reinaert | 11-12-15 | 13:48 | + 14 -

@sinar: Lees even mijn commentaar hierboven: In Zaanstad is dit dus het geval (wordt meegezogen in de waardestijging in de regio onder aanvoering van Amsterdam).
Bovendien heeft de PvdA sinds de laatste verkiezingen veel minder te vertellen.

Brulboei_61SB | 11-12-15 | 13:44 | + -9 -

Het vreemde is dat er niet bij verklaard wordt of de verhoging van de WOZ belasting voortvloeit uit de waardestijging van de huizen of uit de verhoging van het tarief per EUR 5.000,- WOZ waarde. Gesteld dat in alle gemeenten het tarief hetzelfde blijft zal de belasting toch omhoog gaan vanwege de waardestijging van de onderliggende panden. Zo kun je als gemeente toch mooi weer spelen met de melding dat je de belasting niet verhoogd hebt maar de schuld bij de waardestijging leggen.

Brulboei_61SB | 11-12-15 | 13:42 | + 3 -

Zaanstad al jaren achtereen koploper met de hoogste belastingen maar we hebben dan ook wel het duurste gemeentehuis met de duurste inboedel natuurlijk.
Overbodig om te zeggen dat het al sinds de middeleeuwen een PvdA bolwerk is.

sinar2 | 11-12-15 | 13:41 | + 45 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken