Minimumtarieven voor zzp'ers? Mag natuurlijk niet

Afgelopen juli kondigden architecten een revolutionaire cao aan voor de periode 2015-2017. Want minimumtarief voor zzp'ers! Architectenbureaus die een zzp'er inhuren voor bijvoorbeeld een artist impression of bestektekening moeten een minimumtarief gaan betalen voor de ingehuurde zzp-architect. Dat tarief is gebaseerd op de kosten van een vaste werknemer per uur, 'plus een toeslagpercentage van 50 % en een nominale verhoging voor beroepskosten van € 3,80' (berekening hier). De tarieven staan vast en alle bureaus moeten zich aan die tarieven houden als zij een architect inhuren. Belangrijkste overweging vormden 'de race to the bottom, social dumping, het behoud en versterken van kwaliteit (vakkennis) en een gelijk speelveld voor werknemers en zelfstandig professionals'. Architecten gingen vaak voor een nul-tarief aan de slag, in de hoop op betaalde vervolgopdrachten (die nul keer kwamen). Deze beroepsgroep kreeg tijdens de crisis zulke klappen, dat men nie wieder riep en zo tot het besluit is gekomen om voortaan met minimumtarieven te werken. Let wel, als u zelf een zzp-architect inhuurt, dan gelden deze tarieven niet.

Vakbonden waren natuurlijk in de gloria, want die zijn al tijden op zoek naar nieuwe nering nu hun vergrijsde ledenbestand in rap tempo begint uit te dunnen. En zzp'ers vormen een aantrekkelijke doelgroep. Maar een minimumtarief voor zelfstandige ondernemers klinkt raar. Juist een ondernemer zou in alle vrijheid tot prijsafspraken moeten kunnen komen en voor veel zzp'ers zijn minimumtarieven dan ook een gruwel. Daarnaast luidt de vraag: mag het wel? We kennen namelijk een kartelverbod, waarmee het maken van prijsafspraken verboden is (geregeld in de mededingingswet). Minister Asscher van sociale zaken reageerde begin deze week op Kamervragen. Die was niet echt positief: 'Cao-bepalingen die zien op zelfstandigen zonder personeel die kwalificeren als ondernemer in de zin van het mededingingsrecht waarin tarieven worden afgesproken, zullen hoogstwaarschijnlijk onder het kartelverbod uit de Mededingingswet vallen. Indien sprake is van een kartelafspraak dan is de desbetreffende bepaling in de cao nietig en kan de ACM een boete opleggen aan partijen die de mededingingsbeperkende afspraak hebben gemaakt'. Het is dus wachten op een actie van kartelwaakhond ACM (Autoriteit Consument en Markt) of een rechter die zich uitspreekt na een klacht. En dan gaat er hoogstwaarschijnlijk een streep door dit gedeelte van de cao.

Reaguursels

Inloggen

loze stijl | 10-12-15 | 10:46
Je historisch besef klopt niet: de ZZP'er is natuurlijk ouder als de werknemer. Dat het tegenwoordig gebruikt wordt als ontduiking van de werknemerswetten heeft niks met een bedoeling te maken.

Het probleem zit het volgens mij is de jarenlange generalisatie dat alle werknemers zielig zijn en tegen hun baas beschermd moeten worden, en dat alle zelfstandigen gehaaide ondernemers zijn (waartegen de werknemers beschermd moeten worden). Al dat ZZP-gezeur is omdat men er langzaam achterkomt dat de scheidslijn niet zo simpel is (natuurlijk als eerste ontdekt door gehaaide lieden die er misbruik van willen maken voordat de politiek er eens achter komt).

frank87 | 10-12-15 | 14:40 | + 0 -

Het wettelijk minimumloon omrekenen in een wettelijk minimum tarief, daar ben ik voor.
Wel onder voorwaarden. En voor iedereen werkzaam in NL geldig.
Het aantal daadwerkelijk gewerkte uren (taak contract i.p.v. uur contract tegenwoordig) per jaar moet bij de berekening worden meegenomen, bij controle.
Dus wettelijk minimum jaarloon / aantal te maken uren = wettelijk minimum uurtarief.
Ruw weg: 13 x 1600 / 2000 = 10,40 euro bruto uurloon, dus eventueel corrigeren voor ZZP's bepaalde missende belastingen.
Bij controle geld: het totaal berekende bedrag voor uren / daadwerkelijk aantal gemaakte uren = minimaal het wettelijk uurtarief.
Geld ook voor het gewone wettelijke minimumloon voor werknemers.
Bij de laatste gaan ook klappen vallen. Zeker weten.

Raider Twix | 10-12-15 | 12:10 | + 1 -

Ooit was het ZZPerschap iets waar je voor kon kiezen omdat je uitblonk in een trucje waar je werkgever wel blij mee was maar dat niet structureel en permanent urenvullend was ( projecten, migraties, implementaties, consultancy enz.)
Daar konden dus ook fatsoenlijke ( soms best wel hoge ) tarieven voor worden afgesproken.
Helaas is die regeling in de wetgeving door veel te veel werkgevers aangegrepen om personeel van de eigen loonlijst te knikkeren met als enige doel om te snijden in de vaste kosten.
Resultaat: Hele volksstammen in toch al niet goed betaalde beroepen die jaren achtereen hetzelfde werk blijven doen bij de zelfde opdrachtgever maar nu tegen netto minder geld en altijd met de wetenschap dat ze ook zo buiten gezet kunnen worden en het dan maar zelf uit moeten zoeken.
Denk aan verzorgenden, koeriers, postbodes enz.
Daar is de hele regeling nooit voor bedoelt natuurlijk maar wordt nu wel massaal misbruikt.

loze stijl | 10-12-15 | 10:46 | + 5 -

Dat er ook gewerkt kan worden met aanneemsommen en meer- minder werk clausules is kennelijk over het hoofd gezien.

kindapaas | 10-12-15 | 01:26 | + 0 -

Waar bemoeien ze zich mee? Ik bepaal zelf wel wat mijn tarief is, dank u.

The Master Bear | 10-12-15 | 00:39 | + 5 -

Onzin. De zzp-tarieven zijn toegevoegd als advies voor een redelijke beloning, met de kanttekening dat de financiele afspraken natuurlijk uitonderhandeld dienen te worden en van de markt afhankelijk zijn. Ik ben zelf architect en neem de zzp-'cao' niet te serieus.

bamitoren | 10-12-15 | 00:36 | + 2 -

@ -=PyP=-
Wie werkt er tegenwoordig nog voor een baas? Je zit in de Bijstand, WW, of AOW, bent ondernemer, of zzp-er.

Graaf van Egmont | 10-12-15 | 00:32 | + 3 -

Hoi, ik werk nog voor een baas en ik ben er eigenlijk wel blij mee. Mag ik ook nog meedoen?

-=PyP=- | 10-12-15 | 00:12 | + -1 -

Doe een basisinkomen van zeg 800 euri en laat verder iedereen het lekker zelf uitzoeken. ... wat een rust...

van heinde en verre | 09-12-15 | 23:54 | + 0 -

Ze moeten niet onderling "minimumtarieven" afspreken, ze moeten "redelijke tarieven" bepalen. Dan kunnen opdrachtgevers vervolgd worden op grond van misbruik van marktmacht als ze daar onder duiken. Zie eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT...
Voorbeeld 1 van machtsmisbruik:
a) het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden;

Nultarieven zijn gewoon verboden als "machtige" partij.

frank87 | 09-12-15 | 23:11 | + 2 -

Sociaal gezien natuurlijk zeer verstandig. Als de winsten naar Fiscalistan zijn geëxporteerd mogen we over 30 jaar de failliete oud ZZP - ers (zelfstandige zonder pensioen) gaan ondersteunen op kosten van de slimme beurstraders. Een overall minmum tarief van 50 euro is een prima plan tegen de verschraling.

guurderdanguur | 09-12-15 | 22:53 | + 0 -

Als een minimum tarief een vorm van kartelvorming is, dan ook CAO afspraken. Er is niets mis mee dat ZZP'ers minimaal CAO loon moeten vragen voor hun diensten en heeft niets te maken met kartelvorming!

WellusNietus | 09-12-15 | 21:48 | + -3 -

Minimum tarieven voor ZZP-ers? Astublieft, ga een baan met een arbeidsovereenkomst zoeken.
Oh en heb het hart niet jezelf ondernemer te noemen, pls.

Parel van het Zuiden | 09-12-15 | 21:46 | + 2 -

Wat een 24-karaats onzinregeling. Maak geen wetten die je niet kunt handhaven. Dat wordt dus onderhandelen over 2 uur werken / 1 uur factureren of 3 uur werken / 1 uur factureren.

Architecten worden bagger betaald omdat er teveel van zijn. Dat is nou marktwerking.

Moet iedere beroepsgroep nou eigen regels gaan opstellen? En dat terwijl TNT post alle regels, met toestemming van de overheid, overtreed.

Coffee Party | 09-12-15 | 21:35 | + 16 -

Volgens mij hebben maatschappen van tandartsen ook dergelijke (prijs) afspraken meen ik me uit een ver verleden te herinneren.

waskuup | 09-12-15 | 21:19 | + 3 -

De 0 euro per uur werknemer gaat het helemaal worden. Maximum winst voor de kumpenie! Hoe men rondkomt gaat men zelf maar uitzoeken. Werk gaat boven inkomen.

Error 404 | 09-12-15 | 21:17 | + 12 -

en nu is het wachten tot de eerste architect zzp´er zich van een andere naam bedient, hetzelfde werk doet, maar vervolgens onder de prijs gaat zitten omdat hij op papier geen architect is ... civiel ingenieursbureau, burgerlijk bouwkundig uitvoerder o.i.d

waskuup | 09-12-15 | 21:16 | + 22 -

Hulde voor de vakbonden. Een CAO uitonderhandelen waarvan het klapstuk de toets van een rechter niet overleeft. Vakwerk...

H. Caulfield | 09-12-15 | 21:15 | + 16 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken