Pas op! Verzekeraars hebben een sluiproute ontdekt

We berichten vaak over de ondergang van verzekeraars. We berichten vaak over slechte pensioenwetgeving. We schreven één keer over mogelijk onjuist gebruik van een clausule in de referendumwet. En nu vallen deze drie dingen samen en daarom presenteren wij u een aluhoed. Komt ie. Verzekeraars sterven een langzame, maar pijnlijke dood door de gruwelijk lage rente. Kort en goed: verzekeraars hebben heel veel levensverzekeringen uitstaan met een gegarandeerde eindopbrengst voor hun verzekerden. Maar met de lage rente van vandaag de dag kunnen ze die eindopbrengsten helemaal niet garanderen, dus draaien ze verlies en gaat het slecht met ze. Pensioenfondsen gaan ook kopje onder door de lage rente. Dat laatste is volgens de parlementaire stukken de reden voor ons kabinet om te komen met een nieuw pensioenvehikel, het zogenoemde Algemeen pensioenfonds (Apf). Binnen een Apf kunnen pensioenfondsen fuseren en dat moet leiden tot een verbetering van de financiële positie van pensioenfondsen (=hogere dekkingsgraden). Het wetgevingsproces rond het Apf is niet te volgen (daarom hebben we vorige maand een WOB-verzoek ingediend). En het vreemde van alles is dat de 'Wet algemeen pensioenfonds' met grote haast door de beide Kamers wordt gejast. Want, zo beweert onder meer staatssecretaris Klijnsma van pensioenen, het water staat de pensioenfondsen aan de lippen, dus die moeten op 1 januari van start kunnen met een Apf. En 1 januari is dan van belang in verband met boekjaren of zo. De Eerste Kamer stemt vermoedelijk op 22 december over deze wet, met ingangsdatum 1 januari 2016. En daarmee komen we bij de geweldige referendumwet (yes, die ook van de Oekraïne).

Op grond van artikel 8 van de referendumwet moeten er minimaal acht weken zitten tussen het moment dat de Eerste Kamer een wet aanneemt en de ingangsdatum van een wet. Die acht weken zijn ingebouwd om mensen de tijd te geven om een referendum te organiseren over de wet. Als er vervolgens genoeg animo voor een referendum is, dan wordt eerst een referendum gehouden en pas daarna treedt de wet in werking. Of juist niet als mensen tegen zijn en de politiek iets met de uitslag van het referendum doet (want raadgevend referendum, niet correctief). Maar bij de Wet algemeen pensioenfonds kiest de staatssecretaris voor de uitzonderingsclausule in de wet. Die stelt dat indien een wet 'geen uitstel kan lijden', de wet binnen acht weken in werking kan treden. Als mensen toch een referendum willen organiseren over de wet, dan wordt de wet tijdelijk geschorst gedurende het eventuele referendum. En vervolgens buiten werking gesteld, of juist voortgezet. Afhankelijk van de uitslag.

De staatssecretaris vindt dat de Wet algemeen pensioenfonds een wet is die geen uitstel kan lijden. Mochten de mensen het er niet mee eens zijn, zo zei zij in een overleg, dan horen we dat wel. Dat is een beetje minachting voor de referendumwet en voor het volk, vinden wij. Die spoedclausule zou je ons inziens in een beperkt aantal gevallen mogen gebruiken. Denk aan 40-jarige mannen die hier binnen komen wandelen met hun 12-jarige vrouw en er blijkt wel/niet een leemte in de wet waardoor kindhuwelijken onbedoeld zijn toegestaan. Dan is er HAAST.

Maar in dit geval ontgaat die haast ons. Het gaat al heel lang slecht met pensioenfondsen en het is juist de staatssecretaris die al jaren draalt met broodnodige nieuwe wetgeving. Zo zijn we een jaar bezig geweest met de nutteloze pensioendialoog, waarin iedereen gratuit mocht roeptoeteren, maar toch al wist waar het op uit zou draaien. Dus waarom nu opeens zo snel? En wie zijn dan die partijen die staan te popelen? Enig googelen geeft ons het volgende rijtje: ASR, Delta Lloyd, NN, Aegon, Centraal Beheer. Verzekeraars dus. Verzekeraars die werknemerspensioenen verkopen aan bedrijven. Dat zijn heel vaak pensioenverzekeringen met een gegarandeerde opbrengst.

Waarom zouden die verzekeraars nou willen overstappen naar een Algemeen pensioenfonds? Wij denken hierom: de eisen die aan de solvabiliteit van pensioenfondsen worden gesteld zijn minder streng dan de eisen die aan de solvabiliteit van pensioenverzekeraars worden gesteld (FTK versus solvency II). Een pensioentoezegging van een fonds mag namelijk afgestempeld worden en die van een verzekeraar niet. Daarom mogen pensioenfondsen lagere buffers hebben dan een verzekeraar. Dus wat doe je dan als noodlijdende verzekeraar? Zorg dat je al je pensioenverzekeringen onderbrengt in een pensioenvehikel met lagere buffereisen. Dat kon eerst niet, maar nu met het Algemeen pensioenfonds wel. En daarmee lijkt het alsof de verzekeraars een schitterende uitweg hebben gevonden om onder verliesgevende contracten uit te komen.

Als we naar de excelletjes van DNB kijken, dan zijn er 374.000 mensen met een pensioenverzekering (DNB, sheet RR1, cel H34) die hier wel eens keihard de sjaak kunnen gaan worden, want die zien hun pensioen overgeheveld worden naar een pensioenvehikel met een lichter toezichtregime. Dat betekent dat de waarde van de huidige pensioenverzekering aangetast kan worden. Op grond van artikel 84 van de Pensioenwet kan de gewone werknemer hier ook nog eens weinig aan doen. Jammer, maar helaas.

Het kan zijn dat we iets over het hoofd zien, maar dat lezen we dan wel in de documentatie die we krijgen naar aanleiding van de WOB. Naar onze bescheiden mening gaat de staatssecretaris te snel (verzekeraarslobby?). Het algemeen pensioenfonds was oorspronkelijk bedoeld om de financiële positie van pensioenfondsen te verbeteren. Niet die van verzekeraars. En verzekeraars zijn nu naar onze smaak te enthousiast over het Apf. In zo'n geval is het altijd verstandig tijd te nemen om je vingers na te tellen. Dat zeggen wij niet, dat zegt de empirie (we linken niet eens). Ten slotte: voor een referendum zijn 300.000 handtekeningen nodig. Dus als u bang bent voor de waarde van uw pensioenverzekering, informeer dan eens bij GeenPeil hoe je zo'n referendum regelt.

Reaguursels

Inloggen

blijven roeren.. dit gaat stinken

(c)ZWITSUL | 07-12-15 | 09:16 | + 0 -

Dit is dus alweer een stapje verder op weg naar het EU pensioenfond-stelsel, waarbij onze pensioengelden weggeroofd zullen worden via Brusselse naheffingen en andere sluwe roofpartijen. Brussel kijkt immers al jaren begerig naar onze pensoenen. Hoelang nog....?

telelezer | 06-12-15 | 20:32 | + 1 -

De fondsen zijn heel rijk en worden maar rijker en rijker .
transfuus | 05-12-15 | 20:56 | + 0 -
-
De NL economie staat op niveau 2008 ongeveer.
De pensioenfondsen beleggingen staan net boven niveau 2008 ongeveer.
U rekent fout.
In 7 jaar amper stijging van de inleg van deelnemers.
Wie betaald die eindloon regeling nu?
Precies, die is uit de in 7 jaar amper gestegen inleg van de deelnemers gehaald.
Eindloon regeling = te weinig zelf ingelegd, deelnemers betalen bij, uit hun inleg.

Raider Twix | 06-12-15 | 12:21 | + 0 -

Het grootste probleem is dat de pensioenfondsen verplicht worden om de staats obligaties van de staat te kopen tegen een negatieve rente, je kunt dan wel nagaan dat er helemaal geen rendement meer behaalt kan gaan worden. En wil het pensioenfonds er niet aan meewerken dan wordt het bestuur door de DNB aan de kant geschoffeld. Nederland bananen republiek.

dries62 | 05-12-15 | 23:13 | + 2 -

Pensioenfondsen in het nauw of hebben wij hier met de grote leugen te maken?
Even rekenen ….
Totaal vermogen 1300 miljard
uitkering per jaar 30 miljard aan 65+ gemiddelde duur 20 jaar (gemiddelde levensverwachting ) voor deze groep is een reservering nodig 20 : 2 = 10 nog gemiddelde uitkeringstermijn = 300 miljard.
Jaarlijks toetreding nw 65+ 30 miljard.
Jaarlijkse inleg premie 65- = 30 miljard
Verdeling vermogen
65+ 300 miljard
65- 1000 miljard
Inleg en premie vallen tegen elkaar weg.
Dan blijft nog het jaarlijks rendement a 7% (het rendement tot heden jaarlijks gemaakt)van 1300 miljard nog te boeken ,= 91 miljard wat moet worden toegevoegd van het vermogen van 1000 miljard (65-) , dit komt hele maal ten goede aan het vermogen van 65- de jongeren.
De vraag blijft over waar en wanneer moeten de fondsen in de problemen komen.
Wie kan mij het anders voorrekenen ?
De fondsen zijn heel rijk en worden maar rijker en rijker .

transfuus | 05-12-15 | 20:56 | + 1 -

als er een referendum gehouden moet worden en daar lijkt het sterk op dan hadden we gisteren al moeten begingen . Wie neemt het voortouw vakbeweging ? pensioenbonden ?

transfuus | 05-12-15 | 20:25 | + -1 -

An sich klopt dit artikel wel.

De reden waarom de pensioen'hervorming' en daarmee APFén zo gepusht worden door de verzekeraars is inderdaad niet dat de uitvoering goedkoper wordt maar inderdaad omdat in een APF inderdaad afgestempeld kan worden, en de aan te houden reserves lager zijn. Dát, samen met de belachelijk omvangrijke staande organisaties van levensverzekeraars, zijn de kostenposten waar verzekeraars aan onder door gaan.

MAAR, waar DK er faliekant naast zit in dit artikel is in de toonzetting. Verzekeraars vormen de enige concurrentie van de verplichtgestelde BPF regelingen, en leveren het enige kleine beetje concurrentie in de pensioenverzekeringsmarkt. Daarbij worden ze consequent benadeeld ten opzichte van pensioenfondsen, omdat elke garantie voor de verzekeraar keihard is, terwijl ze voor een pensioenfonds als puntje bij paaltje komt niets voorstelt.

Kortom: ja, de verzekeraars pushen het APF als een malle, en ja, het is een gedrocht van een wet waarmee op systemisch niveau zo goed als niets berekt kan worden, en al helemaal niet voor de werknemer of belastingbetaler in zijn algemeenheid. Er veranderd niets aan de tekortkomingen in de sector, aan de complete debiliteit van het gestapel aan pensioenreglementen en wetten en aan de onnodige complexiteit in het systeem.

Willen we rechtvaardige pensioenen, voor een goede prijs, met recht aan iedereen en invloed voor iedereen, dan moet er veel meer dan dit gebeuren en moeten we de stap durven zetten om in het verleden gedane toezeggingen te zien voor wat ze zijn: onhaalbare beloften binnen een slecht functionerend systeem van wetten en organisaties, gedaan door slechte politici die zetels gekocht hebben in ruil voor toezeggingen die niet waargemaakt kunnen worden en dat ook nooit hadden kunnen worden. Kortom: wanbeleid.

F#ckingAwesome | 05-12-15 | 18:52 | + 3 -

Indien VVD/PvdA kabinet haast heeft met iets te regelen, heeft dat te maken met de stank van rottende vis van 2 weken.
Ben benieuwd waar (bij welke verzekeringsmaatschappij) kreupele Jetta straks een erebaantje aangeboden krijgt. Dit stinkt namelijk naar zware corruptie. En lobbyisten zijn niet vies of aanbiedingen te doen namens hun geheime opdrachtgevers.
Lobbyisten bestaan officieel niet in het regeringsgebouw, omdat lobbieën verboden is.
Maar het stinkt er daar wel van.

Dobbertegel | 05-12-15 | 17:24 | + 3 -

"En daarmee lijkt het alsof de verzekeraars een schitterende uitweg hebben gevonden om onder verliesgevende contracten uit te komen."
-
Bijltjesdag hierna: even kijken of ik een willekeurige niet-pensioenpolis bij zo'n schoft heb.
ASR, Delta Lloyd, NN, Aegon, Centraal Beheer.
ASR dus. Daar ga ik een alternatief voor zoeken. Ik heb geen zin in geen uitkering, omdat de pot leeg is.

Raider Twix | 05-12-15 | 15:20 | + 0 -

Gelukkig heb ik geen privé pensioenpolis, geen enkele, en al helemaal niet bij een verzekeraar.
Tegen die tijd zie ik wel, en houd ik mijn hand wel op, voor als het standaard pensioen te kort schiet.

Raider Twix | 05-12-15 | 14:57 | + 0 -

Die Klijnsma vertrouw ik voor geen meter, en haar partij, de PvdA ook.
Diederik Samsom heeft al diverse malen gezegd dat onze pensioenen dood kapitaal zijn waarvan het jammer is dat het niet wordt gebruikt om werk te creëren, het liefst duurzaam en ecologisch verantwoord (en zonder winstoogmerk).
Plus dat ze Zuid Europese landen al langer op onze pensioenen lopen te azen en graag hun economie ermee zouden versterken middels Europese subsidies (en een afdracht vanuit Nederland aan Brussel).
Hoezeer ik de pensioenverzekeraars ook wantrouw, ik acht mijn pensioen er veiliger dan bij een algemeen pensioenfond onder leiding van de politiek en onderhevig aan de waan van de dag.

Osdorpertje | 05-12-15 | 13:57 | + -1 -

TuurlijkNiet | 05-12-15 | 12:47
Vreselijk voor u, die Amerikaanse toestanden. Dat moeten we in Nederland niet willen met zijn allen zeg.
Zomaar online de periodieke ROI kunnen volgen, met een individuele aanspraak ook nog.
Aan uw levensfase te zien bent u op tijd geemigreerd, gefeliciteerd.

Atlas Shruggs 10 | 05-12-15 | 13:04 | + 3 -

Ik ben zo ontzettend blij dat ik hier in de VS zelf mijn pensioen volledig mag regelen. Je mag zelfs kiezen of je bij de inleg of de uitbetaling inkomstenbelasting betaald. Als je IB over de inleg betaald, dan moet je nog wel IB + vermogensbelasting over de winst behaald bij derde partijen. Het betreft overigens wel alleen het federale IB deel, het IB deel van de staat (Virginia) kan alleen bij de uitbetaling van het pensioen worden betaald) Ik heb ervoor gekozen om de balasting bij de inleg te betalen omdat ik vermoed dat de percentages van de inkomstenbelasting in de toekomst zullen stijgen. Ik heb nu een redelijk goed lopend bedrijf in de VS en heb dus geen problemen om de extra belasting nu al te betalen (in feite betaal ik nu tweemaal de inkomsten belasting, namelijk bij de uitkering van het salaris en bij de inleg in de pensioenpot) om vervolgens een soort van 'netto' pensioenpot over te houden. De waarde van je pensioenpot wordt niet als 'eigen' vermogen gezien omdat je het geld niet kan opnemen.. Voorlopig ben ik erg tevreden over Merril Edge en voorlopig stort ik elke maand iets minder dan 5900 dollar (6750 bruto) in mijn pensioen en over 2014 behaalden zij een rendement van 7,8%. In mijn plan ben ik uitgegaan van een gemiddeld rendement van 4% over 25 jaar. 2015 lijkt zelfs een beter jaar te worden dan 2014, want het half jaar rapport gaf aan dat het rendement al op 9,1% stond. Aan het einde van de maand (2015) doen wij het geld boven de 50.000 dollar op de betaalrekening verdelen over de spaarrekening en de pensioenpot. Vorig lukte het ons om 45.000 dollar extra in de pot te stoppen en ging bijna 65.000 naar de spaarrekening. Fiona had toen net ontdekt dat ze zwanger was en dus hadden we al wat extra geld opzij gezet voor de verbouwing van de woning en inrichting van de kinderkamer. Inmiddels is de woning peuterproof. Babyproof is een raar woord eigenlijk, want een baby slaapt, huilt, eet en poept alleen maar. Het is juist de peuter en kleuter fase waar ze in aanraking kunnen komen met gevaarlijke situaties..

TuurlijkNiet | 05-12-15 | 12:47 | + -2 -

Als de zekenkostenverzekeraars dan ook weer terug gaan naar een ziekenfonds....
Maar dat zal dan wel weer niet.

Mastermattie | 05-12-15 | 12:38 | + -1 -

Yohean | 05-12-15 | 09:58
Tja, heeft u al eens een rechtszaak gevoerd tegen een overheid?
De verdediging bestaat uit twee wallen.
1. De wet. Ze veranderen hem gewoon zoals nu gebeurt, desnoods met terugwerkende kracht, altijd in uw nadeel. En de rechter voert gewoon de wet uit, dus succes bij het Europese hof.
2. Democratie. Ja ze nemen uw voorstel in stemming en tadaaa, u wordt weggestemd.
U verliest dus altijd, en wanneer het gaat om 1000 miljard lalalageld, dan doen ze gewoon een uitzonderingsclausule of een andere kutsmoes en zien we allemaal ons geld verdampen.

Indien u verzekeraar bent, heeft u uw lobby goed uitgespeeld.

Atlas Shruggs 10 | 05-12-15 | 12:24 | + 6 -

Er wordt het volk weer eens een rat voor de ogen gedraaid (ik weet ook wel dat het een rad is, maar rat leek mij leuker) De pensioenverzekeraars hebben vele tientallen jaren mooi weer gespeeld van grote sommen geld die werden ingelegd en waarvan men pas veel later iets behoefde uit te keren. Soms betalen mensen tien, twintig, dertig of zelfs veertig jaar voor hun pensioen en dan als zij ergens in de zestig zijn iets van hun noeste arbeid te zien.

En nu dan zouden de pensioenfondsen en de pensioenverzekeraars wat geld moeten gaan terugbetalen, en nu kan het plotseling niet meer uit. Al die jaren dat het wel goed ging heeft men geleefd van de opbrengsten, en nu dacht men dat door te kunnen zetten, en nu komt er een kink in de kabel. En nu gaan alle gelden in een algemeen fonds dat als er verliezen zijn wordt aangevuld door de staat, anders zie ik geen voordelen. Heeft niemand er over nagedacht dat dit weer het zelfde debacle is als de Nederlandse Spoorwegen. Een semi-staatsbedrijf waar iedereen zich ambtenaar waant, en onaantastbaar! De winsten zijn reeds gemaakt het de pensioenen en nu het op uitbetalen aankomt wordt het afgeschoven op de gemeenschap. Ik zou zeggen NEE, ze hebben de winsten gehad nu moeten zo ook de sommen uitkeren!

vanhetgoor | 05-12-15 | 11:09 | + 1 -

kindapaas | 05-12-15 | 06:16
Leuk boekje he, van Gotz Aly. En we doen alles opnieuw, alles.
Het opbouwen van nepaanspraken, opzetten van het plunderstelsel, voorbereiden van de oorlogseconomie, een centrale macht die de veroverde landen kaalvreet.
Zelfs de mening van Adolf Hitler over economische onderwerpen is bijna letterlijk overgenomen in ons huidige beleid.
En het geeft je een mooie inkijk in waar we precies staan in de herhaling van de geschiedenis.

Atlas Shruggs 10 | 05-12-15 | 09:59 | + 10 -

Ik vraag me af of de soep zo heet wordt gegeten. Je kunt bestaande contracten niet overhevelen naar een andere rechtspersoon en tegelijk de voorwaarden verslechteren. Althans het kan wel maar iedere rechter zal hier een stokje voor steken. Een verzekeraar kan niet zonder toestemming van de verzekeringnemer het contract elders onder brengen tenzij er niets wijzigd. En als de verzekeringnemer (= werkgever) wel toestemd dan zal ie de pensioenbrief + reglement moet aanpassen en dat gaat zijn personeel niet leuk vinden. Die willen gecompenseerd. Voor nieuwe contracten is het wel een oplossing maar deze lopen vrijwel altijd op defined contribution.

Yohean | 05-12-15 | 09:58 | + 5 -

Het verplichte pensioen is net zo een truc als met de Volkswagen kever indertijd: van de inleggelden zijn wel autos gemaakt maar voor geheel andere doeleinden. De auto waarvoor men iingelegd had is nooit verstrekt.; zo ook het pensioen voor een hele generatie die jarenlang in het sprookje is blijven geloven. En nog is het kwartje niet gevallen bij de zwijgende meerderheid.

kindapaas | 05-12-15 | 09:48 | + 4 -

Pensioen.: nuttig als je blijft leven, maar goed je vertrekt naar het hiernamaals dat is dan weer kassa voor de (r) overheid en alibaba en de veertig pensioendieven....
Hoe kan je nu een lange neus maken naar die boevenclubjes ?

RigorMortis | 05-12-15 | 09:45 | + 3 -

Hey, Van Wensen, Heeft die Heerts al geïnformeerd naar hoe dat werkt met z'n referendum? Want dit lijkt me een uitgelezen klus voor een vakbond.
 
Wat? Niet?! Hoekandanou!

 
En [email protected]: u mag daar wel een flinke kaars voor branden, want wedden dat u als 40+-er heel hard over de bodem van de put zult moeten schrapen voor dat luizige dubbeltje?
 
Ik ben tien jaar jonger, dus ik gooi er geen cent meer in die put dan absoluut verplicht. Ik regel het zelf wel. Zou iedereen jonger dan ik ook moeten doen.

pietvanvliet | 05-12-15 | 09:28 | + 6 -

Ik wil helemaal geen verplicht pensioen, ik wil mijn geld zelf kunnen beheren. En de mythe dat je dan aan het eind minder geld hebt opgespaard dan een pensioenfonds voor je doet is al lang doorgeprikt.

sinar2 | 05-12-15 | 09:26 | + 2 -

Het is een rekentruc. Het geld dat wél op rekeningen staat wordt uitgeleend als "stimulus package" danwel financiering van speciale EU hobbies. Om te voorkomen dat het teruggevorderd kan worden wordt de bijbehorende verplichting gedecimeerd: onze pensioenaanspraken, die immers niet individueel zijn op te vorderen.
Vergelijkbare trucs zijn niet nieuw, zie het ontluisterende boek van Götz Aly "Hitler's Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State" ISBN-13: 978-0-8050-7926-5 om een indruk te krijgen van wat ons mogelijk nog te wachten staat.

kindapaas | 05-12-15 | 06:16 | + 8 -

het is weer hetzelfde verhaal, steeds maar weer. Verzekeraars zijn onbetrouwbaar. Ik ga nooit met ze in zee, m.u.v. de gevallen dat ik word verplicht. (zoals de zorgverzekering). Annuleringsverzekering? Nooit afgesloten. Reisverzekering? Doe ik niet meer aan sinds ik iets niet vergoed kreeg terwijl het overduidelijk niet mijn schuld was. Overlijdensverzekering bij Monuta o.i.d. => oprotten met die oplichterij.
.
Gelukkig krijgen steeds meer mensen het besef dat verzekeraars niet vergoeden als je het nodig hebt. Het zijn geldverzamelaars om uit te keren aan, je verwacht het niet, henzelf!

-=PyP=- | 05-12-15 | 01:09 | + 14 -

^^ Oeps. Tiepvauten. Moet zijn: "ouwe-afgeschreven-zak-hooi"

Met twee ouderwetsche doctorandustitels, dat wel. :-)

EefjeWentelteefje | 05-12-15 | 00:52 | + 12 -

Scherp stukje. Prima opgemerkt.

Heb net weer een (tijdelijk) baantje gescoord.
Ben ik blij mee, want dat is knap lastig als ziek-zwak-misselijke-demente-digibete-niet-meer-mee-kunnende-komende"-ouse-afgeschreven-ak-hooi, lees: 40+-plusser.

Helaas ook weer verplicht aangemeld bij pensioenfonds X. Krijg je zo'n leuke brief in je bus, "Welkom terug! blablabla!" -lees: per maand flink verplicht afstorten (zo'n 160 pleuro) - waar ik op mijn 68e waarschijnlijk ongeveer 10 euroCENT per jaar aan pensioen ga overhouden...

Broeva! Haro!

EefjeWentelteefje | 05-12-15 | 00:50 | + 26 -

Als er iemand in Nederland een desastreus beleid heeft ten aanzien van pensioenen dan is het Jetta Klijnsma wel. Ook heeft zij de afgelopen jaren geen enkele keer haar beleid in het openbaar verantwoordt bij bijvoorbeeld Pauw of iets dergelijks, één keer een kritische journalist en je bonjourt hem en plain public de zaal uit. In haar CV kan je geen enkele affiniteit met pensioenen ontdekken. En als laatste het is onbegrijpelijk dat haar stas niet op haar plek zit hij is immers oud ceo van PGGM een pensioenfonds.

Beroep = Boerenlul | 04-12-15 | 23:12 | + 21 -

Hoezo zou een APF tot meer vermogen leiden? Net alsof transities gratis zijn. Daarnaast, Je pleurt een grote bak vol met assets en verplichtingen van verschillende fondsen bij elkaar en spontaan zou dan de gemiddelde dekkingsgraad van de nieuwe APF ineens verbeterd zijn? Lijkt me sterk.

Banana008 | 04-12-15 | 22:56 | + 21 -

Mwah , weet nie hoor, maar deze informatie is zo 1986. Gelukkig had ik toen een werkgever met een vrijwillige VUT-regeling. Even demografische tabellen bekeken op het toenmalige internet (koninklijke bibliotheek) en vriendelijk bedankt. Zorg sinds 1996 voor eigen pensioen. Het enige betreurenswaardige in deze Socialistische Heilstaat der Nederlanden is dat een eigen pensioenvoorziening fiscaal gezien slecht gefaciliteerd wordt. Ik raad jongelingen dan ook aan om hun heil te zoeken in landen met een Angelsaksische achtergrond, want een referendum heeft hier ondanks de vette steun van D66, geen schijn van kans.

Ulle Ruttelflut | 04-12-15 | 22:52 | + 4 -

Tjesus, dit is best wel erg.

Iedere keer als je denkt dat het niet erger kan, toch wel dusssch...

Tsaaah | 04-12-15 | 21:26 | + 20 -

waarom zouden pensioenfondsen last moeten hebben van lage rente?
alsof ze het geld op een spaarrekening hebben staan zeker?
Nee, ze beleggen, en koerst stijgen juist door de lage lage rente.
Ze zoeken een excuus om pensioenen te verlagen, en u trapt er in.

--sql error-- | 04-12-15 | 21:18 | + 50 -

Zoals gebruikelijk het kabinet zit er voor de VNO vrindjesclub en de EU, het plebs mag bloeden.

bijna_raak | 04-12-15 | 21:10 | + 26 -

Schaamteloos zijn die hufters in den Haag. De broodheren in Brussel knikken tevreden.

Vanilla | 04-12-15 | 20:50 | + 30 -

Waarom Jetta haast heeft? Haar bazen weten dat ze moeten leveren voor de smeergelden.

Guido | 04-12-15 | 20:49 | + 23 -

Goed stuk.
En geestig dat dat rollatorgnoompje opeens haast heeft over iets. Kuch rekenrente kuch.

orca | 04-12-15 | 20:42 | + 27 -

"Binnen een Apf kunnen pensioenfondsen fuseren en dat moet leiden tot een verbetering van de financiële positie van pensioenfondsen".... waar hebben we dat ook alweer eerder gezien dat groter beter moest zijn, maar uiteindelijk niet bleek te zijn?

deluiegriek | 04-12-15 | 20:27 | + 68 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken