Daar is het. Rente totaalnegatief (liveblog)

Rentebesluit en opkoopprogramma ECB
Rentebesluit en opkoopprogramma ECB
Daar zijn ze dan (na enige verwarring gesticht door de Financial Times). De gloednieuwe rentetarieven, zojuist gepubliceerd door de ECB: depositofaciliteit -0,30% (vorig: -0,20%), marginale beleningsfaciliteit onveranderd op 0,05% en de herfinancieringsrente ook onveranderd: 0,30%. Het eerste rentepercentage is de prijs die banken moeten betalen aan de ECB als zij daar hun overtollige kasgelden aanhouden. Dat geld aanhouden kost nu nog meer geld, want rente nog negatiever. En de achterliggende gedachte is dat banken dan gestimuleerd worden hun taak te vervullen, namelijk geld uitlenen aan bedrijven en particulieren. De 'marginale beleningsfaciliteit' is een instrument om te zorgen dat banken voldoende kasgeld aanhouden. En de herfinancieringsrente is het tarief waartegen banken geld kunnen lenen bij de ECB om vervolgens uit te zetten als leningen. Dit tarief laag, dan ook uw hypotheekrente laag. Naast de rentewijziging maakt de ECB vandaag naar verwachting eveneens bekend het opkoopprogramma (asset purchase programme, APP) verder uit te breiden. De huidige opkoopwoede van €60 miljard per maand gaat nog een tand hoger naar €70 miljard per maand. De ECB koopt alles wat los en vast zit bij banken, om zo die banken meer cash te geven om kredieten te kunnen verstrekken. Het waarom van dit alles: economie aanjagen, deflatie bestrijden en de Euro laag houden ($1,06). Want goed voor export. Wat de effecten zijn? Uncharted territory zeggen wij dan. Want dat klinkt beter dan toegeven dat je geen flauw benul hebt van wat komen gaat. Nog niet eerder hebben we zulke grootschalige opkoopprogramma's gezien. Dus het kan leiden tot het paradijs of de hel of Japan. In ieder geval gaat de spaarrente verder omlaag en de hypotheekrente kan juist wel eens omhoog gaan. En dat zou dan, volgens de Volksblendle, te maken hebben met de hogere rente op de depositofacilieit. Kost meer en kosten komen altijd voor uw rekening natuurlijk (hier alle besluiten in 2015, daar het renteverloop). Duiding van alle maatregelen op de presco die opperbaas Draghi geeft om half drie.

De presco op papier.
De economische vooruitzichten, inclusief impact vluchtelingen hier:
- er komen tot en met 2017 2,4 miljoen vluchtelingen bij
- die zorgen voor economische groei (want hogere consumptie)
- de vluchtelingen moeten goed voorbereid worden op onze arbeidsmarkt
- gaat alleen wel een hoop belastinggeld kosten en begrotingen kunnen uit het lood slaan

Update na de break

14:29 AEX in de min na rentebesluit ECB

14:32 Draghi zegt 'good night' en iedereen lacht

14:34 Draghi zegt depositofaciliteit naar beneden: -0,30%

14:35 Draghi zegt dat aankoopprogramma van €60 miljard gaat door tot maart 2017 of verder, als de inflatie nog geen 2% is (DK: markt ging uit van €70 miljard)

14:35 Draghi zegt dat opbrengsten uit aankoopprogramma geherinvesteerd gaan worden.

14:36 Draghi zegt iets over Eurobonds. Details worden later gepubliceerd.

14:38 Draghi verwacht verder economisch herstel.

14:38 Draghi verwacht hogere huishoudinkomens door lagere olieprijs.

14:39 Draghi ziet risico's in opkomende markten, vluchtelingencrisis, etc.

14:40 Draghi ziet geopolitieke ontwikkelingen die EU-exports bedreigen.

14:40 Draghi vindt de inflatie van 1,1% in november tegenvallen.

14:41 Draghi denkt dat de inflatie in 2016 omhoog gaat, onder meer door de maatregelen van vandaag.

14:42 Draghi is positief over kredietverlening van banken aan bedrijven en huishoudens nog te laag.

14:44 Draghi ziet daarin bevestiging van het gevoerde beleid.

14:45 Draghi vindt dat er structurele hervormingen moeten volgen om de hoge werkloosheid te bestrijden.

14:45 Draghi spreekt nu over begrotingsbeleid. Lidstaten moeten zich houden aan regels (max 3% tekort / 60% schuld/BNP) om als EU vertrouwen uit te stralen.

14:47 Journo: waarom niet meer gedaan door ECB vandaag? Draghi: we zien herstel door consumptie, vanwege ECB-beleid, olieprijs laag en minder economische tegenwind voor EU-lidstaten. Ons beleid werkt dus. Maar is het effectief genoeg om de inflatie op het niveau van 2% te krijgen? Niet genoeg. Dus we doen iets meer van hetzelfde, omdat ons beleid succesvol is. Niet omdat het faalt.

14:50 Draghi noemt het herinvesteren van inkomsten uit uit PSPP-programma een nieuw element (rentes uit opgekochte staatsobligaties).

14:52 Draghi zegt dat autonome factoren zorgen voor reductie van de geldhoeveelheid. De opgekochte staatsobligaties blijven nog heel lang op de balans van de ECB staan.

14:53 Journo: markten zijn teleurgesteld. Hebben jullie iets verkeerd gecommuniceerd of snappen de markten de ECB niet. En was er unanimiteit?

14:54 Draghi: was geen unaniem besluit.

14:55 Journo: werkt QE wel, want inflatie is nog lang niet waar u wil?

14:58 Draghi: de inflatie moet naar iets onder 2%. QE is effectief: rente is lager, van staatsobligaties, banken, etc. De kredietkosten zijn 0,8%-punt naar beneden gegaan. De transmissie van QE naar lage rentes is heel hard gegaan. En daarmee is de kredietverstrekking goed op gang gekomen.

14:58 Draghi: inflatie zou zonder deze maatregel 0,5%-punt lager zijn in 2016. EU-BNP is met 1%-punt gestegen door ons beleid.

15:00 Draghi: de renteverlaging van vandaag is adequaat. Punt.

15:02 Journo: de inflatie is sinds januari niet gestegen. Heeft QE dus nut?

15:04 Draghi: de olieprijs en slechte situatie in opkomende markten zijn daar debet aan. Met QE hebben we de inflatie gestut en gezorgd voor betere kredietverstrekking. De spaarquote gaat niet omhoog. Hogere besteedbare inkomens worden daadwerkelijk uitgegeven.

15:07 Journo: waarom is de depositorente verlaagd? Vanwege de wisselkoers?

15:07 Draghi: terzijde: we zijn absoluut niet monetair aan het financieren.

15:08 Draghi: juist de depositorente zorgt voor de transmissie naar de werkelijke economie.

15:09 Journo: hoe beinvloedt de ECB ander monetair beleid?

15:10 Draghi: we zijn gehouden aan ons mandaat. We stemmen niet af met de FED, BOE of de bank van Denemarken.

15:11 Journo: bij vergroting aankoopprogramma staat er teveel aan staatsobligaties op de balans. Kan de ECB dat aan?

15:12 Draghi: onze balans is een instrument. Het moet een doel dienen, namelijk prijsstabiliteit. Er is geen omvang die goed is of slecht.

15:13 Draghi: we geven geen informatie aan commerciële banken. We zorgen ervoor dat voorafgaand aan rentebesluiten speeches worden gegeven door het bestuur. We praten niet met banken. We doen niets om de markt te beinvloeden of op het verkeerde been te zetten.

15:14 Journo: Is maart 2017 de einddatum van het opkoopprogramma?

15:15 Draghi: we gaan door tot we een degelijk niveau hebben bereikt van inflatie (iets onder 2%). Van belang is dat we ontvangen rente van opgekochte obligaties herinvesteren. DUS: we investeren na 2017 door, omdat we dan ook nog die staatsobligaties hebben.

15:16 Journo: hoe kijkt u aan tegen stimuleringsmaatregelen door overheden, door begrotingstekorten op te laten lopen?

15:17 Draghi: vluchtelingen, aanslagen, dat kan allemaal reden zijn om begrotingstekorten op te laten lopen.

15:18 Journo: Italiaanse en Franse banken hebben voor €100 miljard obligaties opgekocht. Is dat geen monetaire financiering?

15:19 Draghi: geen sprake van monetaire financiering. Dat zouden ze moeten melden. Maar centrale banken mogen op de secundaire markt obligaties opkopen. Dus stel uw vraag aan die centrale banken. Misschien doen ze dat voor hun pensioenen. Daar gaan wij niet over.

15:20 Journo: iets over Griekenland (gaat slecht of zo)

15:22 Vítor Constâncio, Vice-President of the ECB: de herkapitalisatie van Griekse banken gaat goed. Twee banken (DK: National en Alfa) zijn goed bezig. Twee andere banken gaan slecht. Die hebben geld nodig: 30% COCO's !!1!!!! en 70% obligaties komen uit ESM-potje.

15:23 Nu een Japanse Journo: vraagt iets

15:24 Draghi: we hebben voortdurend discussies over de risico's van ons beleid. Twee-orde-effecten proberen we te lokaliseren.

15:26 Journo: heeft u de terroristische aanslagen meegeteld bij de planning voor 2016?

15:26 Draghi: nee, want we hebben geen idee. Maar we weten wel dat door geopolitieke spanning alles onzekerder wordt.

15:27 Journo: de euro gaat naar bijna naar pariteit met de dollar. Is er een punt dat de euro te laag wordt t.o.v. de dollar? Wanneer maakt u zich zorgen?

15:28 Draghi: de wisselkoers is van belang voor inflatie en groei. Dus we houden daar rekening mee. Maar iedere centrale bank beinvloedt de wisselkoers. Dus we kunnen geen minimumlevel afdwingen. Wij sturen puur op inflatie en groei.

15:29 EINDE PERSCO

15:30 AEX 2% IN DE MIN

19:11 AEX 3,67% (449.92) IN DE MIN / EURO $1,09 (+2,89%) / NL-OBLIGATIE 10 JAAR 0,769 (+23,83%)

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

Cato carthago | 04-12-15 | 15:06 | + 0 -

@Schwanz

Dat Japanners dingen kunnen regelen is duidelijk, vergeet echter niet dat zij een relatief 2x hogere staatsschuld hebben, ik denk dat NL met een investering van 300 miljard ProRail ook wel op de rit krijgt...

Rutgerr | 04-12-15 | 09:43 | + 0 -

Een beetje verstandig iemand wacht nu met lenen totdat de rente nog lager staat. Dit gaat nog heel interessant worden, dat krijg je als je zuid-europeanen toestaat om financiele expirimenten uit te voeren.

KingScarGill | 03-12-15 | 22:33 | + 4 -

Dit is koren op de molen voor de goldbugs, Bitcoin-gekkies en ander niet-fiat geld.

harry21 | 03-12-15 | 19:40 | + 7 -

jemagookniksmeer | 03-12-15 | 16:34 | + 2
MistrX | 03-12-15 | 18:19 | + 0 -
.
Anti-Japan rhetoriek uit financiële media. Ooit wel eens in Tokyo geweest? Uitmuntend georganiseerd, schoon, respectvol, OV op tijd, betaalbaar topkwaliteit voedsel dat op vrijwel ieder trein/metro-station verkrijgbaar is, etc. etc. Alleen taal lastig en vrijwel niemand spreekt goed Engels, d.i. wellicht geheim om aan tucht van Anglosaksische New World Order te ontsnappen.

Schwanz | 03-12-15 | 19:38 | + 3 -

"If there is any way to do it wrong, they will".

squadra | 03-12-15 | 19:04 | + 3 -

Leuk man. Ze doen nog liever een Japannetje dan even de boel resetten. Ja is een paardenmiddel en doet veel pijn maar als ze dat in 2008 hadden gedaan i.p.v. de pijn, die gaat komen, nog erger te maken, dan hadden we nu anno 2015/16 het economisch een stuk gezonder.
Die dwazen denken dat ze weten wat ze aan het doen zijn. Geen historisch besef. Kop in het zand voor de werkelijke data en door printen dat geld. Zo rollen ze bij de ECB (en al die andere Keynessianen bij de FED).

MistrX | 03-12-15 | 18:19 | + 5 -

14:55 Journo: werkt QE wel, want inflatie is nog lang niet waar u wil?
-
14:58 Draghi: de inflatie moet naar iets onder 2%. QE is effectief: rente is lager, van staatsobligaties, banken, etc. De kredietkosten zijn 0,8%-punt naar beneden gegaan. De transmissie van QE naar lage rentes is heel hard gegaan. En daarmee is de kredietverstrekking goed op gang gekomen.
-
Zoals wel meer al gezegd: geen bedrijf investeert in een machine, als de klant het product niet koopt. En die koopt alleen maar belastingen, verplicht.
Zolang dat niet verandert, gaat de EU interne consumptie gewoon verder door het putje.
En de export moet nog beter draaien. Maar het is hier duur, dus moeten de lonen verder omlaag. Of goedkope Syriërs importeren. Met nog meer werkloosheid tot gevolg.
Kortom, een spiraal naar beneden.

Raider Twix | 03-12-15 | 17:36 | + 9 -

gooit "wordt" naar boven.

zwartzondersuiker | 03-12-15 | 16:58 | + 2 -

Wilt u de economie aanjagen? Heel simpel: Gooi het hoogste BTW-tarief naar beneden. Zorg dat je goedkoper met dagelijkse goederen dan Duitsland en België. Gooi de accijn op benzine omlaag. Tanken in Nederland moet goedkoper worden dan in ons omringende landen. Gooi de loonbelasting omlaag en ga normaal doen met het ontslagrecht. Laat een werkgever niet voor alles opdraaien.
Last but not least; stop met het financiëren van linkse hobbyclubs.

zwartzondersuiker | 03-12-15 | 16:55 | + 11 -

Men heeft in Japan kunnen zien wat de gevolgen zijn van dit beleid.
En uiteraard denkt de ECB: decennia van economische stilstand en deflatie: dat kunnen wij ook!

jemagookniksmeer | 03-12-15 | 16:34 | + 7 -

Dus, als ik het goed begrijp, is het bijschrijven van spaarcentjes op je spaarrekening nu een manier om de bank te benadelen.

jemagookniksmeer | 03-12-15 | 16:32 | + 4 -

Welk rendement verwacht een bank op de lening die ze verstrekken aan ondernemingen? En hoe verhoudt die verwachting zich t.o.v. deze marginale wijziging? M.a.w.: zal deze wijziging daadwerkelijk een verandering in gedrag (van de accountmanagers bij de banken) teweegbrengen?

DutchMountain | 03-12-15 | 16:09 | + 1 -

Rutgerr | 03-12-15 | 15:03 | + 6 -

Er wordt ook gekeken naar de kerninflatie. Het inflatiecijfer zonder voedingsmiddelen en energie. Ook de kerninflatie staat slechts op 0,5% oid, dus ver onder de doelstelling.

Nunc__ | 03-12-15 | 16:09 | + 2 -

DE ECB is het niet voor het plebs (pensioenen iemand) maar voor de banken. Eurobonds helemaal fantastisch kunnen wij de griekse staatsschuld financieren o wacht.

bijna_raak | 03-12-15 | 15:48 | + 7 -

Grappig dat Draghi met dit soort besluiten probeert om banken te dwingen geld uit te lenen, maar als er geen redelijke opportunities zijn om uit te lenen... dan creëert dit alleen een nieuwe bubbel.

Beter zou zijn als er een instrument gevonden wordt om de kwakkelende economieën verder te laten hervormen.

Martin007 | 03-12-15 | 15:47 | + 9 -

@Beroep = Boerenlul | 03-12-15 | 15:06 |
En wat dacht je van de impact op het eigen vermogen van fondsen die een gegarandeerde uitkering moeten ophoesten.

Uw Verzekeringsadvis | 03-12-15 | 15:30 | + 4 -

ps

Hooivorken en fakkels zijn onze enige kans op redding nog...

beschuitfluiter | 03-12-15 | 15:16 | + 14 -

Ach, het is eigenlijk hetzelfde als wat ze bij de laatste Griekenland crisis (eerder dit jaar) hebben gedaan.
Politiek correct wegkijken voor de onderliggende oorzaken van het probleem (Euro project móet slagen) en zo hard en zo ver mogelijk de boemerang weg proberen te gooien, door er nog eens 80 miljard ofzo tegenaan te smijten.
Vervelend gevolg is dat naarmate je de boemerang verder weggooit, deze ook steeds harder terug zal komen.

JackRyan | 03-12-15 | 15:11 | + 10 -

Prettige mededeling voor mij.

duitse herder | 03-12-15 | 15:10 | + -9 -

Net een hypotheek afgesloten tegen een bijzonder lage rente, hoera! Totdat de pensioenanalyse aan bod komt, want dan blijk ik een gapend tekort te hebben. Waarom? Omdat ik niet onder een CAO met pensioenfonds val maar zelf pensioen moet opbouwen vanuit banksparen. Maar dat spaarsaldo rendeerde al bijzonder matig met nog geen 2% en dat wordt nu dus nog wat minder.
Dan staat me het huilen nader dan het lachen.

JiggyNL | 03-12-15 | 15:10 | + 8 -

Als of het ene hol uitmaakt voor een bedrijf of ze 1,2 of 4 % rente betalen daarnaast krijgen de kleine bedrijven geen lening en barsten de grote bedrijven van het geld.

Uw Verzekeringsadvis | 03-12-15 | 15:06 | + 10 -

Wow zal weer een goede klap worden voor het Nederlands Pensioenstelsel, rekenrente kan weer omlaag. Alle bedrijven met een defined benefit pensioen zijn of worden de lul omdat zij een hogere pensioenpot moeten vormen en volstorten.
-
Indirect bereikt Draghi met zijn beleid dat het gehele Nederlandse pensioenstelsel de nek wordt omgedraaid.

Beroep = Boerenlul | 03-12-15 | 15:06 | + 28 -

14:45 Draghi vindt dat er structurele hervormingen moeten volgen om de hoge werkloosheid te bestrijden.

Na 8 jaar aankloten heeft hij het uitgevonden en denkt dat het hiermee is opgelost, wat zal deze man van een koude kermis thuiskomen, het is uitstel van executie zoals het hele beleid van de EU en zijn ECB.
Geen enkele overheid binnen de EU heeft geïnvesteerd in het bestrijden van de werkeloosheid maar wel zwaar geïnvesteerd in banken onder het mom van too big to fail, terwijl werkeloosheid en het te hoog innen van belasting de boosdoener is. Mijn inziens weten ze niet meer wat ze moeten doen om uit de recessie te komen en rommelen ze maar wat aan en hopen dat het vanzelf beter wordt.

Rest In Privacy | 03-12-15 | 15:05 | + 14 -

Ik kan niet simpel uitleggen hoe fout dit is, maar ga het toch proberen.

Stel je voor je word berooft op straat, de dief steelt 1000 euro aan waarde van je.

Je roept hem terug en geeft hem als beloning 20 euro extra.

Ongeveer zo.

Flipus | 03-12-15 | 15:04 | + 12 -

Het is echt van de zotte om (de definitie van) inflatie op te bouwen uit o.a. benzine, bij sterk lagere prijzen van die brandstof te zeggen "inflatie daalt!!1!11!" en dan bang te zijn dat mensen de aankoop van goederen uitstellen.. Enige inflatie die ze creëren is op de financiële markten.

Rutgerr | 03-12-15 | 15:03 | + 10 -

Eurobonds?!!!

RUN AWAY

Enige optie is het verder socialiseren van lusten en lasten om Club Med overeind te houden en in het beste scenario een Japanificatie te creëren. Kicking the can voor gevorderden dus.

Emigreren uit Europa wordt weer een stukje verstandiger iig...

beschuitfluiter | 03-12-15 | 14:59 | + 18 -

Ooit dacht ik dat ik wel iets begreep van geld & economie,
Maar dat blijkt lang gelee.
Want hoe krijg je in de nabije toekomst nog bedrijven met je mee?
Met deze maatregelen snap ik dat allegaartje nie!

Dit alles doet mij veel verdriet,
Ajuus van de rode Rentepiet

Organische evolutie | 03-12-15 | 14:59 | + 7 -

De reële (niet de door de overheid gekunstelde) inflatie is al erg hoog te noemen. Wat aanzienlijke deflatie zou dus erg welkom zijn na de hoge inflatie de afgelopen 15 jaar let wel, voor de spaarder, niet voor de schuldenaar).
Inflatie dan ook niets anders dan verkapte vermogensbelasting, bedoeld om het gat in de hand van de overheid te kunnen financieren.
Officiële inflatie is momenteel circa 2%, echter de reële inflatie is altijd circa 3% hoger, ofwel circa 5%. Tel daar de VRH bij op van 1,2% en je zit op 6,2% vermogensbelasting per jaar. Bij een spaarrente van 1% betaal je dus 620% inkomstenbelasting.
Zelfs als je de officiële inflatiecijfers hanteert (2%) betaal je nog 320% inkomstenbelasting (!).
Is wel even iets anders dan een toptarief van 52%. Hoe was die quote van Thatcher ook alweer?

JackRyan | 03-12-15 | 14:58 | + 13 -

nog-eenbelg | 03-12-15 | 14:42
Aflossen heeft een Westerse overheid nog nooit van gehoord.

Feynman | 03-12-15 | 14:50 | + 23 -

Rente die al heel laag is nog lager zetten (of nog negatiever) helpt niks. Bedrijven lenen pas voor een project als ze denken er winst mee te maken. En momenteel zie ik geen enkel bedrijf deftig investeren omdat de vraag naar hun producten vlak is of zelfs afneemt.

En die vraag wordt minder omdat de mensen gewoonweg geen koopkracht meer hebben. Mede door de onzekere arbeidsmarkt maar ook door de immer toenemende belastingen. Zo heb ik mijn hypotheek geherfinancierd. Ik betaal nu 60 euro per maand minder af voor zelfde. Alleen kan ik die 60 euro per maand niet bij een bedrijf uitgeven omdat de overheid ondertussen zoveel nieuwe belastingverhogingen heeft gedaan dat ik meer dan die 60 euro per maand aan hen kwijt ben.

Ik heb wel nog voor zo'n 80.000 euro te renoveren aan mijn huis maar zolang ik als particulier bij elke lening die ik kan krijgen ook kapitaalsaflossingen moet doen (in België) voel ik me er niet goed bij. Ik moet immers ook nog eten, drinken, hypotheek aflossen en electriciteit en gas betalen en de job is ook al niet meer zo zeker als ze vroeger was ... De rentecomponent bij een lening is nu al zo klein dat die nog kleiner maken echt geen verschil uit maakt.

En zelfs al zou ik het toch doen, het enige verschil voor de economie zou zijn dat de renovaties die nu over de komende 6 jaar zullen verspreid worden dan in 1 jaar gebeuren: dus een korte opstoot van economische bedrijvigheid om daarna weer te dalen ...

Nuja, laat me gedurende 10 jaar lenen aan 1% en waar ik pas over 10 jaar het kapitaal moet aflossen? Ja dan zou ik er wel voor durven gaan, maar dat soort leningen zijn enkel voor de overheid weggelegd natuurlijk ....

nog-eenbelg | 03-12-15 | 14:42 | + 24 -

--sql error-- | 03-12-15 | 14:19
Overmatige schulden zijn wel degelijk een groot probleem. Groei van de staatsschuld over afgelopen decennia van zo'n beetje alle westerse landen bewijst dat van terugbetaling in het algemeen weinig tot geen sprake is. Nu ja heel af en toe wordt er eens een afgelost, wat dan doorgaans vrij rap weer tenietgedaan wordt door aangaan van nieuwe schulden. Dat geldt ook voor NL.

Willem Hollander | 03-12-15 | 14:40 | + 25 -

... en rood staan kost nog steeds 13% per jaar! Bizar!

JackRyan | 03-12-15 | 14:13 |
Schulden zijn goed voor de economie. Zorgt er voor dat iedereen wat harder moet werken om het terug te betalen, en men heeft de producten eerder.
Het wordt pas een probleem wanneer ze niet worden terugbetaald, maar nederland is meestal heel braaf als het om terugbetalen gaat.

--sql error-- | 03-12-15 | 14:19 | + -39 -

en maar volhouden dat het goed met de economie gaat. Laten we de rente eens voor een jaar verhogen naar het langjarig gemiddelde, geld hoort nl niet gratis te zijn. Ik durf te wedden dat (bijna) alles dan ook instort. De groei die er is, is puur kunstmatig behaald. We leven eigenlijk nog steeds in een recessie maar de "rekenmeesters" houden met het kunstmatige geen rekening.

deluiegriek | 03-12-15 | 14:18 | + 47 -

De spaarzame Nederlander blijft gestraft worden. Schuldenaren worden aangemoedigd tot het aangaan van nog grotere schulden.
Slecht voor economie op de lange termijn en innovatie in noordelijke landen als Duitsland en Nederland.
Werkgevers en politiek staan te juichen om de sterk verzwakte euro, terwijl dit toch echt betekent dat we met zijn allen een stuk armer zijn geworden t.o.v. de rest van de wereld.
Kan niet inzien waarom het beleid van deze Italiaan gunstig is voor Nederland. Visieloos en onrechtvaardig.

JackRyan | 03-12-15 | 14:13 | + 96 -

Dus geef mij € 1.000.000.
Die leg ik onder mijn matras.
Na 12 maanden geef ik je € 998.000 terug.
Dan heb ik € 2000 (0,20%) verdiend en jij ook € 1000 (0,10%) t.o.v. ECB.
Ik zeg: "Doen".

FrWi | 03-12-15 | 14:03 | + 40 -

Negatieve rente, dat betekent simpelweg dat er veel te veel geld is. Of we leven in een communistische planeconomie die de wereld zoals we die kennen binnen afzienbare tijd om zeep helpt.

Morgenhout | 03-12-15 | 14:01 | + 40 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken