Zo goed draait de Nederlandse herverdelingsmachine

Het CBS kwam vandaag met een bak cijfers en een rapport over inkomens- en (een beetje) vermogensongelijkheid in Nederland. Ten eerste kunnen we mededelen dat de herverdelingsmachine in Nederland nog uitstekend werkt. Zo verdienden in 2012 de 20% hoogste inkomens gemiddeld €86.000 per jaar, wat 12x zo veel was als de laagste inkomens die €7.000 verdienden. Na herverdeling hielden de hoogste inkomens €64.100 over en dat was nog maar 2,5 keer meer dan de laagste inkomens die uiteindelijk €24.400 inkomen hadden. (Kijk hier hoeveel de uitkeringen in natura bedragen ten opzichte van ons bbp.) Al eerder berekende de Leidse hoogleraar Koen Caminada dat het stelsel van sociale uitkeringen en belastingen de inkomensongelijkheid in 2012 met 49% verkleinde. In 1990 en 2001 lag dit percentage lager (respectievelijk 41 en 45). Hij concludeerde toen dat 'de verzorgingsstaat het afgelopen decennium dus meer [is] gaan herverdelen'. Dat zien we eigenlijk ook bij het CBS (plaatje).

herverdelingsmachine.png

alternatiefbrutobeschikinkomen.png

Het CBS berekende ook dat de hoogste inkomens in de crisis minder hard in inkomen groeiden dan de laagste. Zie onderstaande grafiek.

jaarlijksegroeibrutoinkomquintieltweeperiodes.png

Het CBS zegt het volgende erover:

'Deze huishoudens in het hoogste quintiel (de ruim 1,5 miljoen huishoudens met het hoogste inkomen) zijn in de periode 2008–2012 vooral meer sociale premies gaan betalen (ruim 3,3 duizend euro voor een eenpersoonshuishouden). Ze hebben ook meer uitkeringen ontvangen, maar niet zoveel als ze extra zijn gaan betalen. In dezelfde periode zijn ook de sociale premies voor het eerste quintiel relatief sterk gegroeid, maar dat wordt gecompenseerd doordat zij minder belasting hebben betaald en ook meer sociale uitkeringen hebben ontvangen. De crisis had duidelijk een nivellerend effect op de inkomensverdeling.'


Opvallend was dat het CBS concludeerde dat wanneer pensioenen worden meegerekend in de vermogensstatistieken, de ongelijkheid groter is. Inclusief pensioenrechten is het vermogen van de rijkste 20% 7,8 keer zo groot als het vermogen van de armste huishoudens. Zonder pensioenrechten is dit 6,4 keer zo groot. Dit is anders dan Caminada eerder concludeerde, maar het CBS verklaart dat als volgt: 'Zij delen de huishoudens echter in op omvang van het vermogen, waarbij de armste huishoudens een negatief vermogen hebben'. Euh, helder.

Je kunt bij dit onderzoek wel een paar kanttekeningen plaatsen: het loopt maar tot en met 2012. In de jaren daarna zijn de aandelenbeurzen flink omhoog gegaan. De groep die daar het meest van profiteert zijn doorgaans de rijken. Ook is de indeling in quintielen vrij grof. Zo weten we niet hoe de verdeling is ten opzichte van de rijkste 10%, 1% of 0,01%. Ook het CBS zelf maakt de interessante opmerking dat 'dit artikel [laat] zien dat de gekozen concepten, perioden en dimensies van groot belang zijn voor de uitkomsten en conclusies'. (Dat concludeerden we hier eigenlijk ook al.) En dat verklaart wellicht de tegenstrijdige conclusies van enerzijds Caminada en anderzijds kameraad WC-eend hoogleraar Ongelijkheid Wiemer Salverda.

pensioenvermogenvergelekenmetanderelanden.png


Reaguursels

Inloggen

Amstel | 26-11-15 | 15:24 |
De economie draait niet op de rijkste 1%. Niemand schiet er ook iets mee op om van die groep de lasten extra te verhogen. Dat kost waarschijnlijk meer dan dat het opbrengt. Het gaat alleen maar om afgunst.

Verder ben ik ervan overtuigd dat iedereen met de juiste ambitie en inzet kan zorgen dat hij/zij bij de rijkste 20% kan horen. Echter, als je dit artikel leest kan ik mij voorstellen dat die ambitie bij veel mensen niet aanwezig is. Nivelleren is een feest en richt onze economie ten gronde.

dr.andus | 26-11-15 | 19:23 | + 0 -

ziet er erg redelijk uit!

nomeansno | 26-11-15 | 18:01 | + -3 -

Ik ben overigens zeer benieuwd hoe deze grafiek er uit ziet als je inderdaad de rijke 1% ook meeneemt, ipv alleen de rijke 20%. We weten wel dat voornamelijk de middeninkomens (incl. mijzelf) steeds minder te besteden hebben. Echter, de 1% topinkomens steeds meer. En dat is nou net wat genivelleerd zou moeten worden...

Amstel | 26-11-15 | 15:24 | + 3 -

@Vogelbeest | 26-11-15 | 11:37
Klinkt leuk he, 'voedselbank' roepen. Maar besef je wel, dat je niet zomaar bij de voedselbank terecht kan. Je hele financieele situatie wordt doorgemeten, alle overbodige uitgaves (sportclubs, donald duck abbo's e.d.) moet je opzeggen, spaargeld moet eerst op & auto verkopen, en als je dan nog niet rondkomt kom je misschien in aanmerking.

Amstel | 26-11-15 | 15:21 | + 2 -

WellusNietus | 25-11-15 | 23:28 | + 22 -
"Daarom zie je dat luxe goederen het steeds slechter doet in Nederland, de hogere inkomens hebben er domweg het geld niet meer voor." Is dat wel zo? Snelle blik op autoverkopen sinds 2010 in NL laat sterke toename in aantallen verkochte "luxe" merken als Ferrari, Lamborghini, Jaguar, en vooral Porsche zien, van 670 in 2010 naar 1760 in 2015, sinds 1985 niet zo hoog geweest (1). Aantal hogere inkomens neemt in absoluut aantal af, maar omvang van kapitaal per capita in hoogste echelon neemt toe. Zie je in straatbeeld wellicht niet, wel omgekeerd als je fout maakt keer bij Primark binnen te lopen. Hoi polloi merkt verder scheefgroei wel in persoonlijke inkomsten uit loon, uitkering of pensioen, gepaste werkgelegenheid, die jaarlijks lager en lager worden zo langzaamaan klaargestoomd wordt voor Hayekiaans "serfdom".

www.autoweek.nl/verkoopcijfers?merk=Po...

Schwanz | 26-11-15 | 13:00 | + 5 -

Och heer of je door de kat of de hond gebeten wordt.... het blijft een pijnlijke zaak... naar de huisartz voor een tetanus-shot want de spoed-eisende hulp kost weer centjes enne zo is de cirkel weer rond. En zo kan je uren doorgaan ... vluchtelingen , banken, hypotheken, werkloosheid, armoe, hongersnood, oorlog, ebola, of = gewoon nieuwe wijn in oude zakken .... de kruik gaat zolang te water tot .... barst

RigorMortis | 26-11-15 | 12:14 | + 0 -

@Schwanz | 26-11-15 | 11:08 | + 0 -

Voedselbank.

Als je lekker leeft van je uitkering+huurtoeslag+zorgtoeslag+computertoeslag+vakantiegeld en je stopt met eten kopen, maar je haalt je eten (met de auto) bij de voedselbank kun je toch ieder jaar nog een keer op vliegvakantie.

Vogelbeest | 26-11-15 | 11:37 | + 0 -

GerMonster | 26-11-15 | 08:34 | + 3 -

"Dat wordt fors omhoog getrokken door laatste 2-3%." Maak daar maar van door laatste 0,1-0,01%. Lijkt relatief klein percentage, maar in laatste groep zitten absoluut gezien mensen met vermogens die gehele dataset van gemiddelde van top 20% scheef trekt. Amerikaanse (wan)verdeling vermogen is vergelijkbaar met NL, top 0.1% bezit evenveel kapitaal als onderste 90% (1), net als in 1916, vlak voor WOI. Naast AK47-terrorisme is financieel terrorisme (loonstagnatie, werkloosheid, pensioenen omlaag) aanvullende vereenkomst met die periode (2). Niet verrassend dat Rode Kruis bij AH voedselbankflyers staat uit te delen, dat in 2015. Nederlandse politicus à la Fortuyn die onvrede weet te duiden kan zich in 2017 premier noemen; noem Puinhopen van Paars 2.0. Op Europees niveau komt burgeroorlogsvoorspelling Franz Timmermanz wellicht uit (3), historisch (Franse Revolutie, WOI/II) wederom veroorzaakt door kleine groep gespuis die financieel "gepriviligeerd" denkt te zijn. Gelukkig zorgt politiek/mainstreammedia dat gepeupel opgekropte agressie voorlopig nog projecteert op arme drommels die uit echt oorlogsgebied komen.
.
1. www.economist.com/news/finance-and-eco...
2. www.volkskrant.nl/opinie/reactie-na-aa...
3. www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond...

Schwanz | 26-11-15 | 11:08 | + 4 -

@ WellusNietus | 25-11-15 | 23:28 |
Ben blij dat ik aan de juiste kant van 20% zit. en wat nou geen luxe artikelen kunnen aanschaffen?
dan moet je nog een stukje verder opschuiven. Maar dan nog is luxe niet haalbaar, daarom heet het ook LUXE.
ik heb geen blanco cheques liggen bij sportwagen bouwers bijvoorbeeld. Maar dat is geen reden tot klagen.

dollyking | 26-11-15 | 10:09 | + -1 -

doet de herverdelingsmachine beter zijn werk, of zijn er eenvoudigweg minder actieven, minder hoge inkomens en meer inactieven en meer lage inkomens? de samenstelling van de bevolking en de verdiencapaciteit hiervan bepaalt ook de uitkomsten en daarover lees ik niets. mijn boerenverstand zegt dat de toename van het aantal uitkeringstrekkers bij een gelijktijdige lasten verhoging in combinatie met monetaire represssie een zeer nivellerend effect heeft. uiteraard niet voor degenen die hun eigen verdiensten vaststellen zoals politici en hun clientèle.

minimá-armezusvan.. | 26-11-15 | 10:06 | + 2 -

Dit is nogal een slechte keuze voor de statistiek, de bovenste 20% verdiend namelijk stukken minder dan de aangehaalde 62.000 Euro. Dat wordt fors omhoog getrokken door de laatste 2-3%. Een eerlijker vergelijk is dan ook de 20% van 5-25 en van 75-95. Zodoende laat je de extreem lage en extreem hoge inkomen buiten beschouwing.

Nederland gaat zo slecht omdat de middenklasse veel te dicht tegen de onderklasse aanzit en deze statistiek vertekend dat beeld nogal. Maar ja "there are lies , damned lies and statistics". Je kan alles draaien zo je wilt.

GerMonster | 26-11-15 | 08:34 | + 9 -

@WellusNietus | 25-11-15 | 23:28 | + 6 -
-De laagste inkomens aanvullen is een vicieuze cirkel. Ómdat er huursubsidie is zijn de huren in NL bizar hoog. In Duitsland of België kun je veel goedkoper huren dan in NL. Simpelweg omdat de woningeigenaar kan kiezen uit lage huren of leegstand.
-Al onze socialisische regeringen hebben bepaald dat iedereen in NL aan alles mee moet kunnen doen. Dus ook de laagste inkomens moeten tv, computer, smartphone, sportvereniging etc hebben.
In 1968 hadden wij thuis 1 zwart-wit tv en een radio. Geen telefoon. in 1970 was mijn vader de eerste in de hele familie met een telefoon, want die had hij nodig voor zijn werk.
Er was 1 lavet waar je 1x per week in bad moest. Vakantie was een huisje in ouddorp (waar het altijd regende). Mensen aten geen potjes en zakjes met halffabrikaten, maar bereiden al het eten zelf.

Als je zo gaat leven kom je heel erg ver van je minimum inkomen. Een pakje gezeefde tomaten koop je voor 0,37. Een potje pastasaus kost minstens het dubbele. Het is minder dan een euro, dus jou valt het waarschijnlijk niet eens op, maar als je dat op je hele leven toepast geef je 2x zo veel uit als noodzakelijk.
Zoals het in NL geregeld is mogen de hogere inkomens dat betalen voor de lagere inkomens. Nu ook de VVD een socialistisch partij is geworden geloof ik niet dat er nog 1 partij over is die de nivelering wil verminderen.

Vogelbeest | 26-11-15 | 08:34 | + 22 -

Ik ben zo blij dat ik een groot deel van mijn inkomen aan minderbedeelden mag schenken. Pak hem beet 50% van mijn tijd me mag inzetten voor mijn medemens. De korting die ik op mijn zorgverzekering ontvang 57% mag afstaan aan minima. Ik hoop dat de netto ontvangers net zo dankbaar zijn als ik. Ik voel me als Nederland in Europa!!! Topgevoel

Briver | 26-11-15 | 08:25 | + 11 -

Ik weet dat Nederland vooralsnog grote pensioenpotten heeft. Ook al wordt er al gesjoemeld met de cijfers.
Maar hoe is dat enorme verschil te verklaren tussen Australië, NL en UK ten opzichte van de rest? Bijvoorbeeld Duitsland?
Zelfs als men in landen het zelf moet regelen, wordt dit dan niet meegerekend?
OT.
Nivelleren "werkt", logisch, de staat heeft er jarenlang van alles aangedaan om dit effect te bereiken. En niemand die kan voorspellen of ze niet nog een stapje verder gaan.
De banenmarkt draait echter al jaren zeer stroef net als de gehele "middenstand" en de modale burgers. Dit is toch het segment waar de economie het van moet hebben. Heb het idee dat dit nivelleren nog een hele poos als handrem gaat werken op het BBP.

datzouzomaarkunnen | 26-11-15 | 08:24 | + 2 -

@minsider, mooi voorbeeld: voor iemand onder de mediaan loont het dus om op een partij te stemmen. die geld weghaalt bij mensen boven de mediaan. Het systeem zal dus stabiliseren rond het mediane netto inkomen.

Blije Nettobetaler | 26-11-15 | 07:38 | + 13 -

Gelukkig komt het nivelleringsfeestje voor mijn pensioen ook aan die gelden, daar maak ik me geen zorgen over.

B.agger | 26-11-15 | 07:30 | + 2 -

Ach 'gelukkig' heb ik zo'n aartsluie nietsnut als broer dus ik zie direct dat het nivelleren van 225k gezinsinkomen op jaar basis 'goed' terechtkomt. Als die idioot zich nou eens zou realiseren wie die huursubsidie, zorgkosten, ww uitkering en bijstand voor zn vrouw etc etc betaalt, zou het me nog een goed gevoel geven ook. Maar nee hoor, lekker doen alsof 'het zo hoort'.

minsider | 26-11-15 | 06:34 | + 37 -

Voorheen in Nederland betaalde ik effectief na HRA 48% inkomstenbelasting (als blije deelnemer van het bovenste deel van het hoogste quintiel), inmiddels ben ik verhuisd naar Zwitserland waar ik nog slechts 22% inkomstenbelastingen betaal op een veel hogere basis.

Zolang je in NL boven het netto mediane inkomen verdient, blijf je een gemakkelijk doelwit.

Blije Nettobetaler | 26-11-15 | 06:22 | + 30 -

Aperte nonsens dat data van 1%, 0,1% of 0,01% niet "beschikbaar" zou zijn. Als data van quintielen (20% tranches) beschikbaar is, is data van percentielen (1% tranches) of minder (0,1%, 0,01%) ook beschikbaar, tenzij Belastingdienst data achterhoudt en deze alleen als 20% tranches aan CBS aanbieedt, in opdracht van vermogenden die vermogens graag verbergen en daarnaast zelf lijntje met belastingambtenaren hebben. Wob wob wob.

Schwanz | 26-11-15 | 01:19 | + 16 -

Grote twijfels bij die eerste grafiek, de laagste inkomens zijn er zoals wij allen weten eigenlijk best wel ontzettend hard op achteruit gegaan. Ik denk dat er iets niet klopt met de meetmethode voor die eerste grafiek, maar op zijn minst, zou er een grafiek van de uitgaven naast moeten... En wat elke groep netto daadwerkelijk meer of minder te besteden heeft. Dan komt daar een heel ander uit beeld uit verwacht ik.

derwilliemeister | 26-11-15 | 01:02 | + -15 -

WellusNietus | 25-11-15 | 23:28
Dat heeft iets te maken met het exportoverschot. Ergens komt er steeds meer geld naar Nederland, dus kan er steeds meer geld tegen allerlei schaarse goederen aangegooid worden, waardoor alles duurder wordt in Nederland.
De minima, moeten ook mee doen in die prijs opdrijving, en worden daarin gesteund door de overheid.

frank87 | 26-11-15 | 00:13 | + 10 -

WellusNietus | 25-11-15 | 23:28 | + 1 -
Inkomen komt niet aanwaaien, ook de mensen met de laagste inkomens kunnen meer verdienen maar dan moeten ze er wel wat voor doen. Iets met opleiding, vroeg uit nest komen, werken...

deluiegriek | 25-11-15 | 23:52 | + 5 -

Daarom zie je dat luxe goederen het steeds slechter doet in Nederland, de hogere inkomens hebben er domweg het geld niet meer voor. De economie zal blijven kwakkelen totdat de middenstand er eindelijk qua besteedbaar inkomen weer eens flink groeit. Dat gezegd hebbende, het is toch van de pot gerukt dat de laagste inkomens zo laag zijn dat het inkomen aangevuld moet worden om nog een beetje te kunnen leven in Nederland.

WellusNietus | 25-11-15 | 23:28 | + 33 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken