Kabinet gaat nu echtechtecht voor eenvoudig rondpompcircus

Plagiaat
Plagiaat
Vandaag heeft het kabinet grote stappen gezet, want het gaat een einde maken aan het rondpompen van geld in de vorm van zorgtoeslagen, huurtoeslagen, onbegrijpelijke tegemoetkomingen in de zorgkosten en honderden kindregelingen. We plagiëren het persbericht: 'Het kabinet hecht veel waarde aan een gedegen stelstel van inkomensondersteuning en participatiebevorderende maatregelen. Het huidige sociale en fiscale stelsel biedt veel ruimte tot maatwerk, maar is mede daardoor ook complex'. Het kabinet gaat daarom aan de slag met de aanbevelingen van het adviescollege voor vermindering van de regeldruk (Actal). Stemt dat hoopvol? Nee, niet bepaald. Actal heeft de aanbevelingen namelijk vorig jaar (2 september 2014) al afgeleverd. Na meer dan een jaar van verstoffing gaat het kabinet de aanbevelingen nader verkennen. Da fuck! Dat schiet lekker op. Over de aanbevelingen van Actal hebben we vorig jaar al geschreven. Dat topic volkskranten we bij deze.

(Wat A. Dijkman schreef op 4/9/2014)
We've created a monster, dat moge duidelijk zijn als we het over ons inkomensondersteunende, nivellerende, koopkrachtreparerende toeslagenstelstel hebben. Wisten we natuurlijk al lang en vandaag zien we het nog eens fijntjes verbeeld in bovenstaand plaatje (vooruit, nog een dan) van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (Actal). Het rapport met als centrale onderzoeksvraag 'Hoe ervaren burgers regeldruk als gevolg van de koppeling van de uitgewerkte regelingen aan het inkomen van de burger en welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze ervaren regeldruk te verminderen?' is verder niet zo heel boeiend. De vraag hoe burgers regeldruk ervaren, hadden wij ook wel kunnen beantwoorden. Ze worden er knettergek van, aangezien we leven met een enorm bureaucratisch apparaat van verschillende loketten met ieder een eigen caseklantzorgvraagmanager en waar voor elke maatregel die we invoeren om uitkeringen te beperken een nieuwe in het leven wordt geroepen om ongewenste effecten te dempen (recent voorbeeldje: verhoging AOW-leeftijd -> overbruggingsuitkering AOW).

Er zijn zo'n beetje 27 inkomensondersteunende regelingen (let wel: Actal telt niet alleen toeslagen mee maar ook fiscale maatregelen als heffingskortingen en hypotheekrenteaftrek; zie ook het overzicht onder dit topic). Deze zijn volstrekt ondoorzichtig en bovendien blijken juist de groepen voor wie de maatregelen zijn bedoeld vaak niet te weten dat ze bestaan. Wij hadden inderdaad ook nog nooit van de Ooievaarspas gehoord. Iedereen is het er het wel over eens dat dit anders moet. Alleen weet niemand precies HOE.

Ook Actal biedt hier niet al te veel inzichten over. Eén inkomensloket, één casemanager en één datum van uitbetalen zou nog enigszins haalbaar moeten zijn (en ook al voorgesteld door de commissie-Van Dijkhuizen). Maar het hanteren van één inkomens- en vermogensdefinitie wordt al lastiger. Niet iedereen met hetzelfde (bruto)inkomen heeft hetzelfde te besteden dus deze definities zijn in het leven geroepen om op verschillende niveaus het inkomen te repareren. Over het belangrijkste, het vereenvoudigen van het aantal regelingen, komt Actal ook niet veel verder dan een slag in de lucht. 'Ondanks het besef dat de vereenvoudiging niet gemakkelijk gerealiseerd kan worden, is het van groot belang dat de hervormingen opgestart worden en wellicht over een langere termijn planmatig worden aangepakt. Hiervoor zou een plan moeten worden opgesteld in goede afstemming tussen het rijk, de gemeente en uitvoerende instanties.'

Juist. Een plan.

Vereenvoudigen?
Maar dat plan is er al lang. De commissie-Van Dijkhuizen heeft zich immers recent nog over de hervorming van ons belasting- en toeslagenstelsel gebogen (lees vooral hfd 5 over ons toeslagenstelsel nog eens, pdf hier te vinden). Een van de belangrijkste voorstellen van de commissie was om zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en een 'ouderencomponent' te combineren tot één toeslag: de huishoudentoeslag. Omdat deze toeslagen allemaal andere regels rond het afbouwpercentage hebben is werken voor lage inkomens vaak niet lonend (de wel bekende armoedeval of poverty trap). In die nieuwe, gecombineerde huishoudentoeslag zou dit één afbouwpercentage worden.

Maar helaas: het bleek gewoon te ingewikkeld, moesten Asscher en Wiebes dit voorjaar nog concluderen. De bottleneck: het zou 'export' van uitkeringen doen toenemen. 'Indien de verschillende componenten van de huishoudentoeslag niet van elkaar zijn te onderscheiden, zullen zij worden beschouwd als één uitkering die in zijn geheel exporteerbaar moet zijn volgens het meest gunstige exportregime van de betrokken toeslagen. Dit zou niet alleen een forse stijging van de uitgaven aan toeslagen in het buitenland betekenen, maar ook leiden tot een complexe uitvoering.'

Mkay.

Afschaffen dan?
En wat als we dan gewoon alle toeslagen afschaffen en de inkomensbelasting verlagen? Was het maar zo eenvoudig. Van Dijkhuizen schreef daarover: 'In de inkomstenbelasting is sinds de wet IB 1964 juist een beweging gemaakt van een gezinsheffing naar een indivi­duele heffing. Het terugdraaien van deze ontwikkeling door het afschaffen van het toe­ slagenstelsel zal leiden tot gecompliceerde wetgeving om de draagkrachtcorrectie en inkomensondersteuning bij dezelfde groepen te laten neerslaan als thans het geval is. Afschaffen van de verschillende toeslagen, waarbij de opbrengst wordt teruggesluisd in lagere belastingtarieven, slaat dan ook zeer negatief neer bij de laagste inkomens zoals figuur 5.2.1 laat zien.' En dan moeten er dus weer regelingen komen om de koopkracht voor de laagste inkomens te repareren. Datzelfde probleem verwachten wij ook bij het vaker voorgestelde basisinkomen (of dat basisinkomen zou dan weer zo hoog moeten worden dat het én onbetaalbaar wordt én de prikkel om te gaan werken wegneemt).

Het probleem is dat we enerzijds eenvoud willen en anderzijds met iedereen rekening willen houden. Kijk alleen al naar de jaarlijkse dans rondom de 100 (honderd!) koopkrachtplaatjes van de 'meest voorkomende huishoudtypen'. Voor vrijwel elk huishouden is inmiddels wel een tegemoetkoming gecreëerd. Overigens zijn we hier niet uniek in, kijk maar naar bijvoorbeeld België en het Verenigd Koninkrijk (seriously, cold weather payment?). Elke poging om het stelsel te verbeteren en effectiever te maken (heffingskortingen, invoer toeslagen) lijkt alleen maar averechts te werken. Hoe komen we hier ooit uit?

regelingen-1.png
regelingen-2.png

Reaguursels

Inloggen

@Raider Twix | 30-10-15 | 20:07
"Een van de redenen dat sociale huur duurder "moet" is dat particuliere verhuurders dan ook de huur kunnen verhogen".

Er is in Nederland helemaal geen verhuursector van betekenis in de vrije sector. Een dusdanig sterke lobby als dat jij hier suggereert is gewoon niet bestaand. De werkelijkheid is een stuk banaler: de overheid ge(mis)bruikt de sociale huren om de inflatie te repareren. De overheid wil namelijk inflatie en heeft ook met de EU partners afgestemd om te streven naar een inflatie tussen 2-3%.

"Als kopen duurder wordt, door geen HRA, gaat de koopprijs (hopelijk voor deze maatregel) omlaag".

De huidige situatie op de huizenmarkt toont dat sleutelen/beperken van de hypotheekrenteaftrek uitsluitend tot stagnatie van de markt leidt. Weliswaar is daarbij sprake van gedaalde transactieprijzen, maar het blijkt dat dit niet opgaat voor de huizen waarvoor dit van belang is. Zo blijken starters op dit moment vooral woningen van uitstromers te kopen. Het hele marktmechanisme zoals dat ooit bedacht is werkt dus niet meer, en dan hebben we het nu nog maar over een beperking van 15% op de bestedingsruimte van starters.

Maar laten we eens voor het argument veronderstellen dat morgen de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft, zowel voor bestaande als nieuwe gevallen. Voor bestaande gevallen houdt dit in dat die dan ~40% meer woonlasten gaan krijgen. Waarom denk jij dat er voor starters een min zou gaan gelden terwijl ieder ander een plus heeft? Gesteld dat de overheid (NHG!) en de banken er niks mee opschieten dat grote aantallen eigenwoningbezitters de woonlasten niet meer kunnen dragen en er dus een vorm van koopkrachtreparatie gaat zijn, bijvoorbeeld middels belastingverlaging, waarom zou jij dan niet ook die 40% extra kunnen betalen? Of andersom gesteld: als jij zo bijzonder bent dat de markt jou een voordeeltje zou moeten gunnen, wat weerhoudt de markt dan om dat op dit moment te doen? Jouw denkwereld is die van een GroenLinkser: eendimensionaal en voortkomend uit onjuiste beginselen. Wat jij wilt gaat nooit op die manier gebeuren en mocht hypotheekrenteaftrek al ooit van de ene op de nadere dag worden afgeschaft zul je daar uitsluitend profijt van kunnen trekken als je substantiële bedragen op je spaarrekening hebt staan en in de markt bent om meerdere huizen te kunnen kopen zodat je die kan verhuren.

Pierre Tombal | 01-11-15 | 16:57 | + 0 -

kortom, we're f*cked.
Laten we wel zijn, de hele geldeconomie is compleet verkloot, één groot fantasialand,
banken generen geld uit het niets, er bestaat geen reele tegenwaarde meer wat 'geld' betreft,
geldstromen flitsen mondiaal van hot naar her, volstrekt ondoorzichtig en door geen enkele staat te reguleren of in de hand te houden.
van ruilmiddel naar religie, zolang we er nog in geloven bestaat het,
maar het mondiale financieele kaartenhuis kan elk moment totaal in elkaar flikkeren.

Laat staan het financieele gefrobel van de NLse staat, een oom van me, register accountant, heeft eens een klus moeten doen voor de staat, ze kwamen er in Den Haag zelf niet meer uit.
Hij heeft op het punt gestaan ontslag te nemen toen hij door z'n baas gedwongen werd de boeken goed te keuren er klopte namelijk geen reedt van, maar ja, staat is een goede klant dus men kneep een oogje dicht, pure fraude en corruptie, en dat speelde zich al een 25 jaar geleden af.
Een ander familie lid werkte bij domeinen, de corruptie verhalen zijn daar ook smakelijk, hoe de bouwkartels miljoenen wisten weg te sluizen onder het oog van rijkswaterstaat,
het is zo'n enorme schandalige bende, daar durft niemand z'n vingers meer aan te branden.
Oogjes dicht en snaveltjes toe, slaap lekker!

vander F | 01-11-15 | 14:26 | + 1 -

Uiteindelijk komt het neer op een basisinkomen, maar dan duurder en ingewikkelder. Als je dan toch zo nodig moet nivelleren en ondersteunen, voer dan ook maar het basisinkomen in, dan is het in elk geval simpel, duidelijk, en zo goedkoop mogelijk. Wel graag echt alleen voor inwoners, om aanzuigende werking te voorkomen.

hunkerdrift | 01-11-15 | 11:24 | + 0 -

En na niet al te lange tijd is het tekort al een stuk minder.
Min-of-meer | 31-10-15 | 01:27 | + 1 -
-
Klopt.

Raider Twix | 01-11-15 | 11:19 | + 0 -

Raider Twix | 30-10-15 | 20:07 |

De overheid zou gewoon eens een jaar of 5 een gigantische stroom van bouwvergunningen moeten gaan verlenen aan normale burgers (zolang ze zich maar aan de woningwetten houden).

En na niet al te lange tijd is het tekort al een stuk minder.

Min-of-meer | 31-10-15 | 01:27 | + 1 -

ik mis in de bovenstaande opsommingen nog de gratis rechtshulp waarop sommigen aanspraak hebben. Gelijk afschaffen die onzin.

reagierder | 30-10-15 | 23:07 | + 1 -

@bubbelonia | 30-10-15 | 20:06
Je kan lullen als brugman, maar ook jouw primaire standpunt bestaat eruit dat als hypotheekrenteaftrek verdwijnt dat dan de huizenprijzen naar beneden zouden gaan. Hetgeen uitsluitend mogelijk is door overheidsheffingen te verlagen, hetgeen sinds de aanvang van de door de kredietcrisis ingeleide woningmarktcrisis ook de reden is dat (nieuwbouw)woningen in prijs zijn verlaagd. Jij ondergraaft continu je eigen stellingen, mijn logica is consistent.

Oh, had ik al overdrachtsbelasting genoemd? Niet alleen de koper van een nieuwbouwwoning betaalt (extreem) teveel belasting, maar ook de koper van een bestaande woning betaalt teveel vanwege de (dit is wat jij verkondigt!) onjuist opgeschaalde prijs. Dat je belasting verschuldigd ben over huur die je aan jezelf zou moeten betalen moet je overigens eens proberen uit te leggen aan een willekeurige buitenlander. De waterige blik die je dan terug krijgt is werkelijk onbeschrijflijk.

Pierre Tombal | 30-10-15 | 20:36 | + -2 -

Ik begrijp dat het een populair standpunt is op dit blog om hypotheekrenteaftrek als een subsidie te beschouwen, maar dat houdt tevens in dat jullie het dan acceptabel vinden dat er (huur)bedragen in de orde van duizend euro per maand voor tochtige zestigerjaren flatjes wordt betaald. [...]
Pierre Tombal | 30-10-15 | 17:27 | + 2
-
Dit klopt niet. Een van de redenen dat sociale huur duurder "moet" is dat particuliere verhuurders dan ook de huur kunnen verhogen. Dat is inmiddels gebeurd, en dat corrupte spul in Apeldoorn maakt het nog gemakkelijker door illegaal inkomensinformatie aan hen te geven. Jaar op jaar inmiddels. Terwijl dat alleen aan sociale woningbouw mocht en mag worden verstrekt.
-
Als kopen duurder wordt, door geen HRA, gaat de koopprijs (hopelijk voor deze maatregel) omlaag. En daarmee moet huur concurreren. Wat het niet doet, want het woningkartel sloopt vooral om de markt te verstoren en de huren nog verder omhoog te jagen. Maar eigenlijk zouden dan meer mensen moeten gaan kopen, dat zou moeten leiden tot meer bouw van (betaalbare) koopwoningen en daarmee tot goedkoper wonen.
-
Ook dat gaat niet gebeuren, want slimmeriken hebben ontdekt dat Nederland geen economie meer heeft, maar alleen bouwkartels, dus geld wat niet naar bakstenen gaat, gaat het land uit, en dat is slecht voor de economie, dus maken we alles inzake wonen zo duur mogelijk.
Oplossing:
Emigreren.
Vergeet het, dat het goed komt.

Raider Twix | 30-10-15 | 20:07 | + 7 -

@ Pierre Tombal | 30-10-15 | 17:27

Wat weer een onzin. We raken er al aardig aangewend van jouw hand ;-)

Als het echt zou gaan over "geen 2x belasting heffen over hetzelfde" dan zou alleen dat deel van het inkomen dat toegeschreven wordt aan het verhuren van de eigen woning aan zichzelf (dat is het EWF dus) vrijgesteld moeten worden van IB. Oftewel: dat zou maximaal 42% van 0,7% va de WOZ waarde van de woning aan belastingkorting opleveren.

Maar dat is niet zo. In realiteit ligt het cadeautje van de belastingbetaler aan de HRA-profiteur 4 tot 5 maal hoger. Dus je praat weer eens stierenpoep.

Dus we leggen het gewoon nog een keer uit. Niet voor jou, want jij WILT het niet begrijpen dus je ZULT het ook niet begrijpen. Maar wel voor al die andere mensen die dit lezen

HRA heeft niks te maken met "dubbele belastingen". HRA bestaat omdat er KOSTEN gemaakt worden (tegenwoordig alleen de hyootheekrente, maar in den beginnen vielen alle kosten gerelateerd aan de eigen woning hieronder) om het "extra inkomen" (EWF) te verwerven. Het EWF is extra inkomen, en die gemaakte kosten zijn aftrekbaar (onder allerlei voorwaarden, die de afgelopen 1200 jaar steeds strenger zijn geworden - maar het blijft nog steeds belachelijk)

Frappante is natuurlijk dat die kosten 30 jaar lang structureel de inkomsten overtreffen. Daardoor haalt de HRA profiteur ene dik voordeel uit de HRA en doen ze - als de HRA onder vuur ligt - ineens hele domme dingen zoals op de VD stemmen. Vergelijk het met een bedrijf dat 30 jaar lang mega-verliezen maakt, omdat de kosten de inkomsten 30 jaar lang met een factor 4 a 5 overschrijden.

De belastingdienst accepteert dat van geen enkel bedrijf, maar wel van de hypotheeklener. Da's raar. Maar het wordt nog raarder: Als de kosten na vele jaren dan eindelijk laag worden (de hypotheekschuld is bijna afgelost), heeft Hans Hillen bedacht dat we de inkomsten ineens ok niet meer hoeven meetellen voor de belastingen. De hiërarchie van idiote fiscale maatregelen in NL is dan ook: HRA < EWF < Wet Hillen. Alle 3 in tezamen afschaffen is het beste medicijn.

bubbelonia | 30-10-15 | 20:06 | + 2 -

@Pierre Tombal | 30-10-15 | 19:34

De residuele grondprijsbepaling waar de door jou genoemde 40 % indirect uit voortvloeit is mij ook een doorn in het oog, maar om het nu belasting te noemen waardoor de woningeigenaar opeens recht op fiscale compensatie zou moeten hebben, nee... Die aankoop doe je zelf en ben je zelf voor verantwoordelijk.

Op nieuwe auto's zit een enorme bak échte belasting, de BPM. Met jouw redenatie hebben autokopers dus ook recht op fiscale compensatie 'want ze hebben zoveel betaald'. Zo werkt het helaas niet, ook niet wat betreft HRA.

Rooie Kater | 30-10-15 | 20:01 | + 5 -

@Rooie Kater | 30-10-15 | 18:45
Eigenwoningforfait is niet de enige heffing die woningeigenaren betalen. Een extreem hoge heffing die hier op dit blog bijna dagelijks voorbij komt en door het merendeel als overbodig wordt gezien is de grondprijs (gemeente = overheid). Nogmaals: je kan over de hoogte van de compensatie discussiëren, maar het is je eigen argument dat mede door toedoen van heffingen door de overheid het prijsniveau van woningen te hoog is gesteld. Voor mijn nieuwbouwwoning gold een grondprijs van 40%, dus niet een prijs per vierkante meter maar een prijs gerelateerd aan de verkoopwaarde. Hoeveel duidelijkheid heb je nodig om in te zien dat het hier om een belasting gaat?

Pierre Tombal | 30-10-15 | 19:34 | + 1 -

Het hele circus leidt dus tot de gevoelsmatige belstingdruk van 88% als je van minimum naar modaal gaat zoals vorige week terecht geformuleerd. Ofwel je houdt amper iets over als je meer gaat verdienen.

De crux is dat een fatsoenlijke levensstandaard kennelijk niet met een minimumloon betaald kan worden. Zo lang dat niet verandert én we dat onacceptabel vinden moet er via belastingen en toeslagen herverdeeld worden. Dat los je niet zo maar op met een ander stelseltje.

nlnl | 30-10-15 | 19:23 | + 4 -

@Pierre: waar zie jij de dubbele afdracht die je steeds noemt van woningeigenaren waardoor ze recht op HRA zouden hebben?

Oorspronkelijk, sinds 1892, was HRA de tegenhanger van het huurwaardeforfait en beiden kenden gelijkwaardige percentages gezien de marktrente toentertijd (pakweg 5%, huurwaardeforfait was toen ook rond 5%). Nu het EWF is beperkt en de aftrek nog zo goed als volledig bestaat is er alleen maar voordeel te behalen voor woningeigenaren terwijl er niets tegenover staat waardoor ze er recht op zouden hebben. Sterker: huurders (zeker in de vrije sector) betalen de HRA van woningeigenaren. Pakweg 3 miljard huurtoeslagen tegenover 14 miljard HRA. Het verschil van 11 miljard wordt voor een groot deel (iets minder dan de helft als je ervan uitgaat dat woningeigenaren wat hogere inkomens hebben) door huurders opgehoest.

Rooie Kater | 30-10-15 | 18:45 | + 0 -

Dit meldde het bureau sociaal raadslieden in augustus 2012: “Deze alleenstaande [parttime werkende] ouder ontvangt twaalf inkomenselementen, afkomstig van acht instanties. Daarvoor moeten achttien (digitale) formulieren per jaar worden ingevuld en ontvangt het gezin tachtig betalingen per jaar.” www2.nijmegen.nl/mmbase/attachments/13... (wel even zelf het gedownloade bestand van .pdf voorzien)

Samen gaan wonen is voor een alleenstaande ouder in juni 900 euro duurder dan in januari (blz 9) Een kind krijgen is in juli 330 euro duurder dan in januari (blz 25). Uit elkaar gaan voor werkende minima is in juli en augustus bij elkaar 1100 euro duurder dan met oud en nieuw (blz 31). Deze designfout waarin per jaar wordt afgerekend met mensen die dagelijks ieder dubbeltje omdraaien, is vrijwel onbesproken. www.schuldinfo.nl/fileadmin/Publicatie...

Deze waanzin is helaas geen nieuws.

Feynman | 30-10-15 | 18:34 | + 14 -

@Rooie Kater | 30-10-15 | 17:47
Het heeft niks met bangmakerij te maken. Het is gewoon een feit dat voor koopwoningen op andere wijzen belasting wordt geheven. En we hebben nu eenmaal in dit land de regel dat belasting over belasting not done is (behalve in het geval van accijnzen). Hetzelfde geldt voor lijfrentepolissen en pensioenen. Omdat ik belasting betaal over de uitkering moet vanwege de regel om dubbele afdracht te voorkomen de inleg belastingvrij te zijn en dat levert daarmee een heffingskorting op. Je kunt in het geval van hypotheekrenteaftrek discussiëren over de hoogte van de compensatie via de inkomstenbelasting, maar dat verandert er niets aan dat mensen vanwege die dubbele afdracht daar recht op hebben. De oneerlijke, prijsverhogende, belastingen zijn hier allemaal al eens ter sprake gekomen en je zegt het nota bene zelf: "prijzen van koopwoningen moeten gewoon omlaag om gelijk te komen met huurwoninglasten". Dat zijn ze, middels de hypotheekrenteaftrek. Ga je dat opheffen, zal er iets anders voor in de plaats moeten komen om dat te behouden. Lees: hogere huren.

Pierre Tombal | 30-10-15 | 18:34 | + -6 -

Waarom moet basisinkomen onbetaalbaar zijn? €500 per huishouden plus een euro of 250 per persoon boven de 0 jaar oud. Alle toeslagen weg. Bijstand weg. Sociale verzekeringen worden betaald uit premies, flat tax vanaf 1 euro inkomen om de boel te betalen. Ben je voor een miljard of 8 klaar. (schat ik het gemiddelde huishouden op 2 personen)
Wel eenmalig flinke kosten om het hypotheekrentemonster de nek om te draaien, maar met <1% rente moet dat wel te financieren zijn, aangezien dat op termijn alleen maar geld oplevert.

joozd | 30-10-15 | 18:14 | + 1 -

Omdat alles zo kut in elkaar zit moet je gewoon zorgen dat je veelteveel verdient. Op die manier kan je al die toeslagen en belastingen gewoon negeren en je bezig houden met vrolijkere dingen. Maar goed, dat is struisvogelpolitiek.

MonsantoSucks | 30-10-15 | 17:51 | + 6 -

Het circus van toeslagen zal nooit kleiner worden. Het is namelijk een gelegaliseerde wijze van het kopen van stemmen.
"Kies voor partij X, dan wordt toeslag Y uitgebreid"
Helaas stemt 99% uitsluitend voor zichzelf zonder na te denken over volgende generaties.

blubberpoesje | 30-10-15 | 17:50 | + 6 -

Pierre Tombal | 30-10-15 | 17:27 | + 0 -

Je bedient je van bangmakertjes. Een paar dagen geleden had je op deze website kunnen lezen dat van de 14 miljard HRA voordeel er pakweg 7 miljard gaat naar inkomens boven 86k. Voor de lagere inkomens met gewone huur is het voordeel veel minder dan men doorgaans wil laten geloven. Met 2 ton hypotheek, tegen 2.75 %, een EWF van 0.75% en 42% loonbelasting krijg je 140 euro per maand terug. Dat betekent niet meteen dat huren opeens navenant duurder zouden moeten worden.

Als er ooit een kabinet komt die de visie heeft om HRA af te schaffen, dan is de kans groot dat zij ook de prijsverhouding huren en kopen op waarde weten te schatten: de huren moeten namelijk niet omhoog om gelijk te komen met koopwoning lasten, prijzen van koopwiningen moeten gewoon omlaag om gelijk te komen met huurwoninglasten. En dan heb je een compleet ander spelletje. Je blind staren op de huidige status quo getuigt niet van visie.

Rooie Kater | 30-10-15 | 17:47 | + 8 -

Waarom moet een enkele toeslag geëxporteerd kunnen worden onder de meest gunstige voorwaarde die gold voor de toeslagen die hij vervangt? Is dat weer een of ander weg-met-ons-verdrag waar niemand om gevraagd heeft en dat onze bestuurders ingezien getekend hebben om een leuk baantje ergens zeker te stellen? Dat kan ook een stuk eenvoudiger: geen enkele toeslag of uitkering mag geëxporteerd worden, op de AOW na.

Muxje | 30-10-15 | 17:44 | + 11 -

Zijn er huishoudens voor wie kinderen winstgevend zijn dankzij dit circus? Geen zin om ze alle 100 te checken.

je postbode | 30-10-15 | 17:35 | + 2 -

Even kort:

1. Toeslagen zijn niet koopkracht reparerend, maar koopkracht vernietigend (voor hen die deze toeslagen niet krijgen)
2. Heffingskortingen (waaronder hypotheekrenteaftrek) hebben betrekking op het feit dat er al op andere wijze voor hetzelfde belasting wordt betaald (voorkoming dubbele afdracht).

Ik begrijp dat het een populair standpunt is op dit blog om hypotheekrenteaftrek als een subsidie te beschouwen, maar dat houdt tevens in dat jullie het dan acceptabel vinden dat er (huur)bedragen in de orde van duizend euro per maand voor tochtige zestigerjaren flatjes wordt betaald. Want dat zijn de bruto bedragen waar het om gaat. Het staat vast dat jullie dit NIET acceptabel vinden. Zou het voor jullie algemeen begrip helpen om jullie eigen hypocrisie in deze te (h)erkennen?

Pierre Tombal | 30-10-15 | 17:27 | + 9 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken