Hey Kifid! Wat is dit nou weer voor flauwekul?

Van alle slechte dingen die de financiële wereld heeft voortgebracht, is klachteninstituut voor financiële dienstverleners Kifid het absolute dieptepunt. Al eerder betoogden we dat een weggejorist Kifid het beste Kifid is. Vandaag herhalen we dat standpunt. Kort en goed: als u zich niet voelt begrepen door uw bank/verzekeraar/tussenpersoon, dan dient u een klacht in. U kunt dan naar het laagdrempelige Kifid. Dat is goedkoop en snel. Of u kunt kiezen voor een procedure bij de rechtbank, met peperdure advocaten en procedures tot het Hof van Justitie van de Europese Unie aan toe. Liever dat eerste, denkt menigeen, maar dat is onverstandig. Want het Kifid roept maar wat. De kans dat u met een gegronde klacht een redelijke behandeling krijgt, ligt daarmee in het gunstigste geval op 50%. We vergelijken twee nagenoeg identieke zaken. In het ene geval is een klant boos, want zijn tussenpersoon heeft hem niet geïnformeerd over de mogelijkheid om zijn autoverzekering goedkoper te regelen. Hetzelfde in het andere geval, maar daar ging het om overlijdensrisicoverzekeringen. We zetten de feiten op een rij en kijken dan hoe het Kifid tot een oordeel komt.

Moment van afsluiten
Klager 1 heeft enkele schadeverzekeringen (waaronder een autoverzekering) gesloten in 1994 bij een tussenpersoon (hierna: de voormalige tussenpersoon).
Klager 2 heeft twee overlijdensrisicoverzekeringen gesloten in 2004 bij een tussenpersoon (hierna: de voormalige tussenpersoon).

Moment van ontdekking van de hoge premie
Klager 1 ontdekt in 2014 dat zijn autoverzekering goedkoper afgesloten kan worden bij een andere maatschappij en regelt via een andere tussenpersoon een nieuwe autoverzekering, maar dan tegen een lagere premie.
Klager 2 ontdekt in 2014 dat zijn overlijdensrisicoverzekeringen goedkoper afggesloten kunnen worden en regelt via een andere tussenpersoon een voortzetting van dezelfde overlijdensrisicoverzekeringen, maar dan tegen een lagere premie.

De klacht en de eis
Klager 1 vindt dat 1) zijn voormalige tussenpersoon had moeten waarschuwen voor een goedkopere premie, en 2) de voormalige tussenpersoon het verschil moet bijpassen.
Klager 2 vindt dat 1) zijn voormalige tussenpersoon had moeten waarschuwen voor een goedkopere premie, en 2) de voormalige tussenpersoon het verschil moet bijpassen.

De toets van het Kifid
'Met [beide klagers, DK] is de Commissie van oordeel (...) dat een assurantietussenpersoon de verplichting heeft om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in zijn portefeuille heeft. De omvang van die verplichting is afhankelijk van wat partijen daarover zijn overeengekomen en van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de verzekeringen en de omvang van de provisie die voor het beheer van de verzekeringen wordt ontvangen'.

Verschil in de casus
Klager 1 is in 2010 volgens de voormalige tussenpersoon ooit telefonisch benaderd voor een afspraak. Klant kon zich dit telefoongesprek niet herinneren, maar het Kifid gaat af op de blauwe ogen van de tussenpersoon.
Klager 2 is nooit benaderd door de voormalige tussenpersoon.

De uitspraak van het Kifid
Klager 1 had zelf zijn tussenpersoon moeten bellen als hij een lagere premie had gewild. Dus de klant krijgt geen vergoeding voor de te hoge premie van de voormalige tussenpersoon, zo oordeelt het Kifid.
Klager 2 had door de tussenpersoon gebeld moeten worden over de lagere premie. Dus de klant krijgt wel vergoeding voor de te hoge premie van de voormalige tussenpersoon, zo oordeelt het Kifid.

En waarom dit verschil
Alom is bekend dat de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen door concurrentiedruk zijn gedaald. De voormalige tussenpersoon van Klager 2 had daarom een premiecheck moeten doen op de overlijdensrisicoverzekeringen en de klant moeten benaderen.

Wederom een onbegrijpelijk oordeel
Wij van Das Kapital hebben geen offertesoftware om premies voor autoverzekeringen uit 2010 en 2014 met elkaar te vergelijken. Toch hebben we het idee dat de premies van die verzekeringen, net zoals overlijdensrisicoverzekeringen, stevig gedaald zijn. Bewijs daarvoor zou deze uitlating van DNB kunnen zijn, waarin de toezichthouder stelt dat autoverzekeraars elkaar sinds enige jaren kapot aan het concurreren zijn op de prijs. Net zoals bij de overlijdensrisicoverzekeringen. Dus waarom dat verschil tussen Klager 1 en Klager 2? Wij begrijpen het Kifid niet meer. Wat kan een klant verwachten en wat moet een tussenpersoon nou doen? Dit kan echt niet, beste Kifid, leg eens uit wat je vindt en wees consistent!

Reaguursels

Inloggen

Dus zelf een goedkope, goede, polis zoeken. Dat moest je toch al. Niks nieuws.

Raider Twix | 21-10-15 | 18:57 | + 0 -

Ik zou eigenlijk iedereen die zijn ORV al langer dan 5 jaar heeft willen aanraden een nieuwe ORV af te sluiten. Want in dat geval betaalt u teveel.
accijnstoerist | 21-10-15 | 14:14 | + 0 -

@ Uw Verzekeringsadvis

Ik had deze bijdrage eigenlijk wel van u verwacht. Of wacht u nog even totdat uw provisie volledig is verdiend op de oude polissen?

accijnstoerist | 21-10-15 | 14:17 | + 2 -

Ik kan wel een tipje van de sluier oplichten: een autoverzekering is geen overlijdensrisicopolis. Er wordt hier een schadeverzekering vergeleken met een levensverzekering. Beide zijn een andere tak van sport die ook administratief binnen verzekeraars zelf gescheiden is, omdat er ANDERE REGELS voor gelden.

Verder wil ik nog opmerken dat prijzen van overlijdensrisicoverzekeringen niet alleen zijn gedaald vanwege toegenomen concurrentie, maar ook vanwege de toegenomen levensverwachting en de daarmee gepaard gaande lagere kans dat verzekeraars moeten uitkeren als de verzekering een beperkte looptijd heft, bijvoorbeeld tot de pensioendatum of einde looptijd van de hypotheek. Ik zou eigenlijk iedereen die zijn ORV al langer dan 5 jaar heeft willen aanraden een nieuwe ORV af te sluiten. Want in dat geval betaalt u teveel.

accijnstoerist | 21-10-15 | 14:14 | + 2 -

@Wij van wc eend. Het kifid wordt betaald door de verzekeringsbranche. I rest my case

Zatkniss | 20-10-15 | 20:44 | + 0 -
Klopt, de adviseurs willen dit ook niet maar ze zijn gedwongen door onze alwetende overheid net zoals de giga verplichte afdracht aan de AFM.

Uw Verzekeringsadvis | 20-10-15 | 22:18 | + 3 -

Het kan altijd goedkoper !
Een adviseur is dus constant in verzuim qua premiestelling, logisch toch.
Dus niet, het gaat niet alleen over centjes maar ook over kwaliteit, en voor diegene die denken het allemaal beter te weten, doe het lekker zelf en val de advies jongens verder niet lastig.
Waarom moet een adviseur een vergunning van de AFM hebben, hoe kom je aan die vergunning, door een redelijk zware opleiding te volgen.
En er zijn zat adviseurs die zich niet willen conformeren aan een Kifid uitspraak, gelijk naar de rechter is een prima alternatief waarbij opgemerkt kan worden dat RB verzekeraars ook niet de meest briljante luitjes in dienst hebben.
Belangrijke taak van adviseurs is een juiste vertaling van een probleem richting verzekeraar te geven en gezamenlijk tot een bevredigende oplossing te komen voor een verzekerde, dit gaat meestal goed.

Uw Verzekeringsadvis | 20-10-15 | 22:13 | + 2 -

Wij van wc eend. Het kifid wordt betaald door de verzekeringsbranche. I rest my case

Zatkniss | 20-10-15 | 20:44 | + 4 -

De gemiddelde burger heeft toch helemaal geen tussenpersoon meer nodig. Niets zo makkelijk en snel verdient om eens per jaar je verzekeringen door te lichten en op internet te vergelijken. Daar heb ik zo een snelle jongen met dito BMW echt niet voor nodig.

sinar2 | 20-10-15 | 20:20 | + 3 -

FrWi | 20-10-15 | 18:02 |

Verzekeringen net als aandelen spreiden bij verschillende maatschappijen zoal is jouw link ook wel blijkt, alleen inboedel en opstal bij dezelfde, bij brand kan er wel eens discussie ontstaan wat roerend en onroerend is en jij bent de klos.
Rechtsbijstand altijd apart onderbrengen.

gebrokenvleugel | 20-10-15 | 19:38 | + 1 -

Als het om echt wat meer gaat nooit naar Kifid, direct naar de rechter Kifid is net als ons parlement puur nepperij, en na behandeling ben je rechten via rechter kwijt.
Nogmaals nóóit Kifid.

gebrokenvleugel | 20-10-15 | 19:24 | + 6 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken