We gaan geld verbranden omdat we ons schamen voor Eindhoven

Het Rathenau Instituut vertelt ons vanochtend dat steeds meer R&D-geld naar het buitenland verdwijnt. Nederlandse bedrijven geven het minder uit in ons land, maar schuiven vooral het geld voor development richting snelgroeiende economieën. Ondertussen blijven de buitenlandse investeringen in ons land achter. Bummer, het zoveelste verhaal over het falen van ons mooie kennislandje. Naast de constateringen, zijn er helaas ook aanbevelingen waar we niet heel blij van worden. De Nederlandse concurrentiepositie zou kunnen verbeteren als 'Rijk, regio en steden samen optrekken en daarbij ook de kennisinstellingen en het R&D-intensieve bedrijfsleven betrekken'. De onderzoekers voegen daaraan toe dat we 'regio' niet te klein moeten zien. Multinationals zien Nederland namelijk als één regio. De vrijwel onvermijdelijke aanbeveling is dan natuurlijk dat we ons niet moeten concentreren op 'valleys' en 'hotspots', want dat is alleen maar verwarrend. Eindhoven, de slimste hotspot in de wereld, is dus alleen maar verwarrend. Op basis van dit rapport wordt op een bepaald moment besloten dat de overheid samen met andere partijen geld gaat storten in een of ander fonds om de regio Nederland op de kaart te zetten en door het hele land te investeren in de kenniseconomie. Dat is dus geen heilzame weg. Stel dat we honderd miljoen hebben. Als al onze universiteitssteden met een goede naam op het gebied van R&D dat moeten delen, helpt het overal een beetje, maar niet genoeg. Denken dat tien of twintig miljoen het verschil gaat maken, is wel erg provinciaal. Bovendien zijn er grote delen van Nederland die helemaal geen kenniseconomie hebben, hoe moeten we die dan profileren? Beter is het om die hotspots wel te behouden, want op die plekken gaat honderd miljoen wel een echt verschil maken. Van een woestijn landbouwgrond maken, schiet niet op als je overal een beetje water sprenkelt. Beter alle middelen aanwenden om een klein gebied levensvatbaar maken, want dat kan wel werken. Dus Eindhoven, kom er maar in!


Reaguursels

Inloggen

Onduidelijke subsidie spons onder voorzitterschap van Gerdi Verbeet. Overigens is Philips nu alleen maar een medische tak wegens paternalistisch wanbeleid, te lang productie van elektronica binnen Europa willen houden. De echte NL ster is ASML die ook last hebben gehad van activistische aandeelhouders maar dat gelukkig hebben afgeslagen. VS financieert wel degelijk een hoop research en ook via het leger wordt een hoop betaald niet allemaal even efficient overigens.

bijna_raak | 20-10-15 | 10:44 | + 0 -

Vogelbeest | 19-10-15 | 15:01 | + 7
Omdat er geen enkel commercieel bedrijf zal investeren in fundamenteel onderzoek dat pas na lange tijd tot een verkoopbaar product leidt. De grens ligt bij ongeveer 7 jaar, en dan heb je het echt over grote bedrijven als google die zich een lange horizon kunnen veroorloven.
Daarnaast is het voor bedrijven nou eenmaal vaak goedkoper om de concurrentie af te kopen (of te intimideren met rechtszaken) dan om zelf te vernieuwen, dus heb je altijd een overheid nodig die 'de kleine uitvinder' beschermt.

Overigens ging er in de jaren na wo2 in de USA juist veel overheidsgeld naar onderzoek. En er werden toen opeens veel wetenschappers opgeleid vanwege de 'gi bill'. Dat is pas de laatste jaren afgeknepen, nu gaat er eigenlijk alleen nog maar veel geld naar de r&d van het leger.

******** | 20-10-15 | 01:58 | + 0 -

Sorry curmudgeon, maar je verhaal is te veel huilie huilie. Als je iets waardevols kan dan is er geen Indiër of Chinees relevant voor jou. Als ze toch zo dom zijn, dan begin je toch zelf een bedrijf? Niet huilen. Gewoon zelf teugels in handen nemen.

omineuze omnipotent | 19-10-15 | 21:00 | + -4 -

Bedrijven zoals IBM verplaatsen hun R&D ook naar China. En dat puur omdat een chinees voor nog geen kwart van het salaris van een westerling werkt. En ja de kwaliteit is een stuk minder maar voor dat geld nemen ze gewoon twee chinezen aan. En dat die kwaliteit minder is maakt de financieele man van het bedrijf niets uit, het gaat alleen nog maar pure kostenbesparing op korte termijn.
Dat je op langere termijn reputatieschade oploopt vanwege brakke produkten interesseert ze niet., ze leven van kwartaalbonus naar kwartaalbonus.

sinar2 | 19-10-15 | 18:24 | + 2 -

Waarom heeft TNO eigenlijk een 68 jarige Indiër in dienst om in Brussel voor Nederland te onderhandelen over subsidies.?
En waarom zouden er geen Nederlanders zijn voor die job?
Is die man echt uniek, of moet er een gekleurd quotum worden gehaald.?
En hoe nivellerend werkt dat EU subsidiebeleid? Eerst moeten wij ons belastinggeld inleveren en dan wordt het in Brussel verdeeld. Zo wint de beste onderhandelaar en de grootste slijmerd, en niet het briljante idee.

Ci Ty33 | 19-10-15 | 17:30 | + 0 -

curmudgeon | 19-10-15 | 15:53 |
U haalt mij de woorden uit mijn mond en zit klaarblijkelijk ook wat dichter bij het vuur.
Het enige wat ik er nog aan toe wil voegen is dat de grote spelers in Eindhoven vooral zijn toegespitst op subsidieslurpen: goedkope krachten uit het buitenland halen met maximale gebruikmaking van Nederlandse subsidies.
Ik ken legio voorbeelden van mensen die meer dan 100% van hun loonkosten uiteindelijk terugverdienen met subsidies: dat is de business. Heeft dus niets met R&D te maken.
Tot overmaat van ramp trekt Philips ook voor de overige niet technische (ondersteunende) functies tegenwoordig nog vrijwel uitsluitend personeel uit het buitenland aan.
Zodra de Nederlandse belastingbetaler stopt met subsidiëren is het a la minute voorbij met Philips en de clubjes eromheen.

jemagookniksmeer | 19-10-15 | 16:58 | + 5 -

Gaat er in de USA ook overheidsgeld naar R&D? Laten we voorop stellen dat het beter naar R&D dan naar Lichtgetintië en Lichtgetintieërs kan gaan, maar dan nog, waarom wordt werkelijk alles (kunst, woningbouw, onderzoek, spoorwegen, tv) hier met belastinggeld gedaan terwijl het ergens anders door de gebruikers betaalt wordt?
Vogelbeest | 19-10-15 | 15:01 | + 3 -
-
Omdat we geregeerd worden, door steeds weer gekozen, partijen die heilig geloven in de (kapot, helaas) maakbare samenleving.
Werkloosheid b.v. in NL is aanzienlijk hoger dan in b.v. de V.S. of Duitsland, dus we bakken er niks van.

Raider Twix | 19-10-15 | 16:46 | + 0 -

Wellicht dat belonen naar prestatie en ontslag na wanprestatie het een en ander aan stabiliteit het hoofd kan bieden.

TP 1984 | 19-10-15 | 16:12 | + -2 -

Morgen is er een ontslagronde bij TNO in Eindhoven. Het is triest hoe de dingen bij TNO en in het Nederlands onderzoek geregeld zijn. Als projecten falen, en dit zijn er veel, is er geen haan die er naar kraait en meestal worden de targets zo opgesteld dat het niet zichtbaar is.
Men maakt een mooie flyer en daarmee is men klaar voor het volgende budget.
In het dagelijks leven is iedereen bezig met het aansturen van elkaar of het op zetten van nieuwe centra, zoals Bright Lands Material center. Het voordeel hieraan is dat je dan bevriende managers kan promoten en je vijanden kan weg werken.
Carrière kansen voor techneuten zijn niet je van het in de regio Eindhoven. Natuurlijk, je mag best komen werken maar het liefst onder een flex contract en voor een onderzoeker hebben ze het liefst een Phd student. Een Phd salaris is laag want student, waardoor er natuurlijk niet veel animo is. Men spreekt dan van een tekort, overtuigt de politiek, die versoepelt de voorwaarden, en je haalt mensen uit bijvoorbeeld India, Mexico, Griekenland of Spanje.
De IT is ook slecht geregeld. Nederlandse kennisinstituten werken met Amerikaanse closed source programma's en dumpen het liefs alles in de cloud( direct bij de NSA). De TU Eindhoven doet het ook niet goed in de Times higher ranking, plaats 176.
Guido van Rossem, Linus torvals, f*ck die leven natuurlijk allang in Californië.

curmudgeon | 19-10-15 | 15:53 | + 21 -

Eindhoven associeer ik toch wel met Philips en zeker met technologische ontwikkelingen. Er zitten daar slimme jongens die het verschil kunnen maken maar volgens mij heeft de overheid haar zinnen gezet op nano technologie uit delft. Wereldbedrijven als Microsoft en Intel stoppen hier jaarlijks ook al veel geld in.

Dus er zijn wel buitenlandse investeerders in nederland.

dolffie | 19-10-15 | 15:52 | + 3 -

Het Rathenau is, net als elk instituut, vooral bezig met zichzelf. Ze zijn als subsidiespons zonder toegevoegde waarde natuurlijk op zoek naar publicaties met boude koppen en problemen, waar ze zich weer jaren mee bezig kunnen houden. Onzin bericht dus. Zichzelf als onderdeel van het probleem zien, de overheid hoeft bedrijven echt geen R&D stimulatie te geven anders dan zorgen dat de spelregels zo zijn dat als je tijd/geld investeert in R&D je ook een ROI kunt verwachten (zonder hoge taxen en zonder spelbrekers).
Dus, kappen met alle subsideis op "innovatie", TNO terug tot echt essentiele overheidszaken (leger) en verder gewoon toezien op eerlijk speelveld (rechtelijke macht). Dan willen de huidige en eventuele toekomstige partijen echt wel in R&D investeren hier in NL.

omineuze omnipotent | 19-10-15 | 15:48 | + 3 -

@Vogelbeest | 19-10-15 | 15:01
Die lichtgetintiërs zijn allemaal al ingenieur of arts, daar hoeft geen geld meer heen. Toch? Daar zijn er met de huidige instroom dus genoeg van.
Dus kan je inderdaad maar je spaarzame overheidsgeld besteden aan kunst of overhead.

Eigenaar_IJsland | 19-10-15 | 15:28 | + -2 -

Gaat er in de USA ook overheidsgeld naar R&D? Laten we voorop stellen dat het beter naar R&D dan naar Lichtgetintië en Lichtgetintieërs kan gaan, maar dan nog, waarom wordt werkelijk alles (kunst, woningbouw, onderzoek, spoorwegen, tv) hier met belastinggeld gedaan terwijl het ergens anders door de gebruikers betaalt wordt?

Vogelbeest | 19-10-15 | 15:01 | + 8 -

Groningen of Eindhoven of Amsterdam of Maastricht, voor een buitenlander is het 1 grote stad waar je binnen 2,5 uur rijden van de ene plek op de andere kan zijn.
Het probleem is niet de verdeling van geld, maar de visie op de hoeveelheid geld. 100 miljoen euro (het voorbeeld) zou minstens 10 miljard euro moeten zijn, maar ja... die aardgasbaten zijn al op.

kapotte_stofzuiger | 19-10-15 | 14:58 | + 15 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken