Zoveel vermogensdelicten werden er NIET opgehelderd

Ophelderingspercentage: 14 procent
Ophelderingspercentage: 14 procent
De geregistreerde criminaliteit én het aantal verdachten is in 2014 verder gedaald, na een eerdere daling tussen 2007 en 2013. De politie registreerde iets meer dan 1 miljoen misdrijven, in 2007 was dat nog 1,3 miljoen: een daling van 23%. Opvallend is dat het aandeel vermogensdelicten relatief en absoluut nog steeds het grootst is. Dit blijkt uit het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). In 2014 vonden er 623.960 vermogensdelicten plaats, waarvan er slechts 87.000 werden opgehelderd. Dit is een ophelderingspercentage van 14%, wat beduidend lager is dan het ophelderingspercentage van bijvoorbeeld zeden- en geweldsmisdrijven: 63,5%. Of vuurwapenmisdrijven: 94,3%. Overigens vallen diefstal, heling en inbraak ook onder vermogensmisdrijven, het gaat hierbij dus niet alleen om valsheid in geschrifte of beleggingsfraude. Diefstal en inbraak maken dan ook het overgrote deel uit van de vermogensdelicten in 2014: 587.000, bijna 60.000 minder gevallen dan in 2013 overigens.

PercentageOphelderingOpklik.png

Toch is ook het oplossingspercentage gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar: 14,4% naar 14%. (Opklikken voor grote, in your face cijfers.) Deze daling is deels te verklaren door een stijging in het aantal gevallen van afpersing en afdreiging. (Voor de niet-juristen: dat is als er bij afpersing voldaan is aan alle eisen en er geen geweld heeft plaatsgevonden. Als de 'afgeperste' aangifte doet, kan dit worden vervolgd.)

MisdrijvennaardelictKlein.png

Wie nog iets verder naar de cijfers kijkt, ziet dat het dat het aantal geregistreerde verdachten van vermogensmisdrijven is afgenomen ten opzichte van 2013 maar dat het aantal verdachten van bedrog en ‘overige vermogensmisdrijven’ wel is gestegen. Wederom: opklikken voor cijfers op leesbare grootte.

VerdachtennaadelictKlein.png

Meer witte boorden-criminaliteit in Nederland dus? Dat gaan we uitzoeken, later meer.

Reaguursels

Inloggen

over die geregistreerde criminaliteit:

"De inspectie spreekt van een nulmeting, maar al in 2010 bleek al dat het kort daarvoor ingevoerde BVH zo omslachtig en instabiel was, dat veel agenten aangiftes, bekeuringen, processen verbaal, observaties en andere handelingen simpelweg niet meer invoerden."

computerworld.nl/it-beheer/80625-crimi...

lees en huiver

hangmat | 19-10-15 | 22:00 | + 2 -

Een beetje vermogend man kan genoeg binnenharken binnen de mazen van de wet.

B.agger | 19-10-15 | 12:12 | + 2 -

Ah... de GEREGISTREERDE criminaliteit...

Poekieman | 19-10-15 | 11:08 | + 10 -

Nederland wordt steeds veiliger.

ProAsfalt | 19-10-15 | 10:56 | + 1 -

Heb tijdens mijn studie bijgebeund op een rechtbank. Meervoudige kamerzaken (= zware delicten)
De enig blanken die je daar zag kwamen voor financiële delicten of sex-gerelateerde misdrijven.

Al het andere zijn lichtgetintiërs.

Vogelbeest | 19-10-15 | 10:47 | + 8 -

Kom op mensen, niet zo zeuren.
Het ophelderingspercentage van politiek incorrecte Facebookmeningen zit op 100%!
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/nl_gedachtenpolitie.html

De echte Stolwijker | 19-10-15 | 10:08 | + 7 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken