De jacht op $240 miljard dollar en hoe dat werkt

En gratis cursus
En gratis cursus
Door agressieve belastingplanning van multinationals lopen overheden wereldwijd jaarlijks tussen $100 miljard en $240 miljard aan inkomsten mis. Dat ligt ergens tussen de 4% en 10% van de wereldwijd geheven vennootschapsbelasting. Zeggen wij niet, maar schreeuwen de OESO en vele anderen en Nieuwsuur al jaren. En wij soms toch ook. Daarom zijn gisteren de plannen om belastingontwijking tegen te gaan officieel gepresenteerd. Het BEPS-project, waarbij BEPS staat voor base erosion and profit shifting (hetgeen weer vertaald kan worden als 'grondslaguitholling' en 'winstverschuiving') bevat 15 actiepunten die ervoor moeten zorgen dat belasting betaald wordt op de plek waar het geld verdiend wordt. Dat is ook de reden dat de OESO (de leden zijn 34 landen met ontwikkelde economieën) in dit project nauw samenwerken met nog eens 60 ontwikkelingslanden. Met name in die landen lopen overheden nogal wat belastinginkomsten mis. Dat komt dan doordat grondstoffen die ergens onder de Sahara uit een mijn komen voor veel te lage prijzen worden doorverkocht aan zustervennootschappen elders (en dus weinig winst in het Afrikaanse mijnbouwland en dus weinig belasting). Of de licentie op zo'n mijn wordt beheerd vanuit een andere zuster aan de Zuidas. En de winst die de doorgaans duurzame mijnbouwer in Afrika behaalt, wordt afgeroomd door de licentievergoeding die aan de zuster op de Zuidas betaald moet worden. Vandaar verdwijnt het geld naar de Kaaimaneilanden (disclaimer: is maar een voorbeeldje en volstrekt fictief uiteraard!). Voor onze kloeke handelsnatie heeft dat gevolgen en voor onze favoriete staatssecretaris Wiebes was dat de reden om gisteravond de Tweede Kamer te informeren met een heuse 'kabinetsappreciatie' van het BEPS-project.

Dat is een duur woord voor laveren tussen enerzijds het behoud van Nederland als vestigingsland voor multinationals en anderzijds voorkomen dat Nederland officieel wordt aangemerkt als het piratennest van belastingontduikers. Wiebes heeft er echter alle vertrouwen in dat we 'het juiste evenwicht [.] vinden waarbij internationale belastingontwijking en kunstmatige structuren worden bestreden, we coherent zijn in ons beleid naar de ontwikkelingslanden en Nederland aantrekkelijk blijft voor nationale en internationale investeringen en bedrijven'. Kort en goed betekent dit dat de al te opzichtige brievenbusfirma's (sorry Bono en Jagger) verleden tijd gaan worden. Hoe de 15 actiepunten van het BEPS precies verdwijnen in onze nationale wetgeving is punt van onderzoek.

Voor een crash course internationaal belastingrecht raden we vier filmpjes en een longread aan. De OESO legt de vier meest voorkomende vormen van belastingontwijking uit in vier filmpjes van twee minuten. Inclusief de voorgestelde oplossingen.

De longread is afkomstig van Robin Fransman. Hij legt enkele achtergronden van het internationale belastingrecht uit en gaat in op de rol van Nederland via ftm.nl.

Reaguursels

Inloggen

Wat mij opvalt is dat berichten over belastingontwijkende multinationals vaak terug te herleiden zijn naar zogenoemde "goede" doelen. Oxfam Novib in deze. Wat dit "goede doel" zich niet realiseert is dat ontwikkelingslanden voornamelijk baat hebben aan werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid, en dan voornamelijk in Afrika, wordt gecreëerd door buitenlandse investeerders die geld willen verdienen. Als dan de belastingen omhoog gaan in deze landen, of eerlijker worden? Is het dan nog wel rendabel genoeg om in een ontwikkelingsland te investeren?

De accountant | 06-10-15 | 22:46 | + 0 -

Hey van Wensen. Je had wel een beter voorbeeld kunnen geven: Geen enkel Afrikaanse land is lid van OESO.

subsidistan | 06-10-15 | 18:38 | + 0 -

Beter is om de belastingverbranders (=overheid voor statists) tegen te gaan.. Dan houdt het met die belastingontwijkers ook wel op...

synchronicity | 06-10-15 | 18:06 | + 0 -

Nu bedrijven zo mondiaal opereren op internet zijn enige gelijke regels geen overbodige luxe. Amerikanen hoeven geen BTW te betalen, dat zet Europese internet bedrijven al op een achterstand van 21 tot 23%. Zo krijgen we in Europa nooit onze eigen google of facebook natuurlijk.

Frans1156 | 06-10-15 | 17:24 | + 0 -

F#ckingAwesome | 06-10-15 | 16:41
Volledig eens natuurlijk dat bedreiging van het individu een foute tendens is.
Geen netwerk, geen corporatie of globalisatie zou dat moeten veroorzaken.

Waar we het oneens zijn is dat ik deze tendens onderschrijf, maar volledig toedicht aan de opkomst van de totalitaire natiestaten in de Westerse wereld.

En laten we een simpel voorbeeld nemen, keuzevrijheid.
Wanneer wij geen Google op de computer raadplegen, dan hebben we die keus. Google verkoopt dan minder advertenties, maakt minder winst, probleem voor Google. En onze keus.

Wanneer wij minder overheid willen, dan hebben we die keus niet. Je krijgt alle regels en belasting door de strot geduwd. En als je de fatale keus hebt gemaakt je bedrijf te vestigen, dan ben je voor eeuwig de lul. Vanwaar mijn dringende advies je bedrijf NOOIT in Nederland op te richten.

Het feit dat er een onbalans is tussen de belastingdruk van locals en multinationals kun je toeschrijven aan het feit dat multinationals te weinig betalen. Maar toch net zo goed dat locals te veel betalen?
Ik vind dat het gevaar van corporaties die te weinig belasting betalen non existent en louter een goedkoper product oplevert, waar het gevaar van overheden die de regelterreur met steeds grotere repressie opleggen, een letterlijk levensgevaarlijke ontwikkeling hetgeen de geschiedenis steeds weer onderschrijft. Terwijl een lagere belastingdruk geen enkel probleem oplevert, behoudens wat minder spilzucht en machtsmisbruik bij ambtenaren.

Dus laten we samen strijden voor het kwetsbare individu. Tegen de allesvernietigende overheid en voor de vrijheid van de mens. De overheid kan niet zonder de mens, maar de mens kan prima zonder overheid. Het is 2015, weg met het communisme.

Atlas Shruggs 10 | 06-10-15 | 17:09 | + 0 -

AS,

Voor wat betreft MKB etc ben ik het met je eens. Het gaat mij er niet om dat er meer inkomstenbronnen moeten zijn om het totaal inefficiente en uit de klauwen gegroeide overheidsapparaat te financieren, in tegendeel. Het liefst ga ik zelf vandaag nog aan de slag met het efficiënter laten opereren van de overheid, daar zijn zoveel mogelijkheden toe die nog onbenut blijven.

Maar dat staat los van het gegeven dat met name de investeerders in multinationals relatief een veel te lage belastingdruk kennen op hun rendement. Grote volumes aan vermogensrendement blijven daardoor vrijwel onbelast, en om een balans te creëeren worden de gemakkelijker belastbare inkomens uit arbeid relatief veel zwaarder belast.

Dat is universeel zo, overal. De reden ligt in een scheve machtsverdeling, nu naties langzaam hun macht verliezen aan globaal opererende netwerken, die vanuit hun eigen machtsbron eigen belangen behartigen en daar gewoonweg té succesvol in zijn geworden. Dat holt democratiën uit. Deze netwerken domineren de wetgevende macht steeds meer, overal ter wereld. Dat is voor niemand behalve henzelf goed, aangezien er in tegenstelling tot in democratische rechtsstaten geen checks&balances bestaan die een onderneming op het vanuit humaan oogpunt goede spoor houden.

Kortom: ik heb geen behoefte in een corporatie te leven waarin met name het kwetsbaardere individu onbeschermd achter blijft. Dat is wel het eindpunt van een tendens waarin natiestaten macht verliezen aan globaal opererende ondernemingsnetwerken.

F#ckingAwesome | 06-10-15 | 16:41 | + 2 -

Dan maar zo! | 06-10-15 | 13:59
Uw logica staat in theorie als een huis en ik zou het verder prima vinden als multinationals meer belasting betalen.
Maar dat gaat niet gebeuren en dat is het doel van deze nep exercitie ook niet.
We moeten wederom meer vrijheden inleveren, daar gaat dit om.
In dit geval moeten landen worden gedwongen meer informatie uit te wisselen over bedrijven, zodat ondernemers effectiever achterna gezeten kunnen worden.
De structuur van grote multinationals is al volledig bekend, dus daarvoor hebben we al die inspanning niet nodig. Hun leverage kan hooguit worden gebruikt om makkelijker van vestigingslocatie te veranderen als Nederland het hun echt moeilijk gaat maken.
Ik als libertarier ben simpelweg tegen het echte doel van deze heksenjacht, het steeds verder opjagen van mkb ondernemers, die al zwaar onder vuur liggen en een steeds grotere uitvoerings organisatie tegen zich krijgen.
Ikzelf bijvoorbeeld heb als mkb ondernemer een jarenlang gevecht tegen meer dan 10 belasting ambtenaren, simpelweg omdat het kan.
Ze zitten daar met veel teveel man lekker aan hun lul te trekken en ondernemers op te jagen vanuit de luie stoel. Boetes, boetes, controles en nog meer boetes.
Elk jaar horen we weer dat er veel meer uitvoeringsbudget nodig is, waar de fuck om dan?
Wat is het nut dat ik straks tegen 20 man moet vechten in mijn eentje?
Uw redenering zal dus resulteren in een soort politiestaat dictatuur, want de D66 kan deze redenering oneindig volhouden en nog een miljoen ambtenaren aanstellen, het is nooit genoeg.

Atlas Shruggs 10 | 06-10-15 | 15:15 | + -4 -

Legaliseer drugs. Dat levert zo ongeveer hetzelfde op. Alle zwartwerkers in de wereldwijde drugsindustrie gaan belasting betalen. BTW en accijnzen doen de rest. als bijkomend voordeel kun je reguleren, controleren en daalt de officiële werkeloosheid.

Vogelbeest | 06-10-15 | 14:02 | + 0 -

@ Atlas Shruggs 10 | 06-10-15 | 13:28 | + 0 -
Mijn redenering is gebaseerd op glasharde logica: Zodra multinationals meer belasting betalen en als de totale belastingopbrengsten dan gelijk blijven, dan wordt er minder opgehaald bij de rest. Als dat D66 logica is, dan is er met hun wiskunde niks mis.
Daarin staat nota bene een "als", maar het is natuurlijk raar dat een Google effectief relatief minder belasting betaalt dan jij en ik, omdat ze iets meer leverage hebben in een onderhandeling. Dat lijkt mij een oneigenlijk concurrentievoordeel dat kleine uitdagers benadeelt. Daar kan je als verstandig mens niet voor zijn, hoe libertarisch je ook mag zijn.

Dan maar zo! | 06-10-15 | 13:59 | + 3 -

Dan maar zo! | 06-10-15 | 13:07
Hmm, een weetje is dat de wet voor iedereen geldt, meneer zo!, ook voor de Apples en Googles van deze wereld.
Dus zij betalen gewoon 25% VPB in Nederland, alleen de grondslag is klein door hun transfer pricing regime.
Betaalt een mkb ondernemer daarmee nu minder? Ziet u dat uw redenering is gebaseerd op D66 propaganda?
Ik kan u vertellen dat de mkb ondernemer door een hel gaat in Nederland. En dat wordt bepaald door de lasten, regeldruk en handhaving door het excessieve leger van ambtenaren.
Die willen zichzelf graag belangrijk vinden en werk verschaffen, dus hebben ze met zichzelf afgesproken dat wij net zolang dit soort propaganda pluggen, totdat we nog meer repressie kunnen implementeren in Nederland. Maar er is al veel teveel.
Als je een hekel hebt aan Google, pak hun dan aan. De huidige praktijk is namelijk dat louter de Nederlandse mkb ondernemer wordt aangepakt met deze kutregels, Google niet.

Atlas Shruggs 10 | 06-10-15 | 13:28 | + 2 -

Atlas Shruggs 10 | 06-10-15 | 12:56 | + 0 -
Je bekijkt het wel heel eenzijdig meneer Shruggs. Het gaat in eerste instantie om een breder en egaler draagvlak voor te heffen belastingen, niet zozeer een hogere. Sterker: Als de belastingvoet per saldo gelijk blijft, en deze maatregelen hebben het effect dat ze beogen betaalt de modale ondernemer een stuk minder belasting.

Dan maar zo! | 06-10-15 | 13:07 | + 1 -

Dan maar zo! | 06-10-15 | 12:41
De timing is verdacht maar nog verdachter is dat dit massaal geplugd wordt in alle media.
We moeten het erg vinden, ophef muss sein.
Bijvoorbeeld in de Televaag verscheen het artikel ook.
Maar toen uit de comments bleek dat het publiek de gewenste mening niet was toegedaan, verdween het artikel uit de Televaag archief. En zojuist verscheen een nieuwe versie waar je niet meer op kan reageren.
Dus alle seinen moeten op groen voor een aankomende beleidswijziging.
Er moet meer geld binnenkomen, linksom of rechtsom. Want de oorlog moet betaald worden.

Atlas Shruggs 10 | 06-10-15 | 12:56 | + 2 -

Het laatste filmpje, brandende vraag wie helpt mij even.

Ze zeggen dat er VAT betaald moet worden in het land waar de koper woont bij internationale transacties. Maar stel ik koop een app in Singapore bij een bedrijf zonder NL vestiging, wie gaat dan de tax collecteren voor de NL overheid? En hoe WEET die organisatie uberhaupt dat ik een app gekocht heb?

MarcS | 06-10-15 | 12:44 | + 1 -

@ Atlas Shruggs 10 | 06-10-15 | 11:24 | + 2 -
Ik bedoel uiteraard dat de timing van het artikel door de Volkskrant verdacht is. En daar vermoed ik eigenlijk geen bedoelde positieve effecten voor de beurswaarde mee, maar alles kan natuurlijk anders geïnterpreteerd worden. Overigens ben ik niet direct met je eens dat deze gang van zaken goed is voor innovatie. Ik kan nog met je mee in dat lage belastingen een effect zouden kunnen hebben, maar bovenstaande praktijk is vooral een subsidie op bedrijfsomvang, gebrek aan scrupules en creativiteit in omgaan met regelgeving. Ik heb niet de indruk dat die zaken nou erg belangrijk zijn als het gaat om welzijn, maar vooral een bijzaak zijn in het grote plaatje. Daarenboven zijn ze (met mogelijke uitzondering van de tweede) nog al status quo bevorderend.

Dan maar zo! | 06-10-15 | 12:41 | + 1 -

F#ckingAwesome | 06-10-15 | 12:09
Het is hardnekkige propaganda dat multinationals zouden profiteren van de maatschappij van een land en daarom verplicht zouden zijn om de massale verspilling van overheden maar te vergoeden.
Die twee zaken staan totaal los van elkaar.
Ten eerste, bedrijven kopen diensten in in landen omdat die leveranciers de beste zijn in iets. Innovatie maakt dat ze het daar kopen, want goedkoop. Belastingdruk gaat dus innovatie tegen, want dat maakt hetzelfde product duurder.
Ten tweede, een multinational koopt alleen een product uit het betreffende land, ze gaan niet eindeloos op een weg rijden of het UWV opbellen of Staatbosbeheer bewonderen, kom op zeg.
Dus het verband dat overheden wanhopig proberen te leggen is gelul, leugens om maar meer geld te kunnen harken.
Het enige gevolg zal zijn dat hark overheden in hun eigen voet schieten, want de bedrijven die aan deze chantage toegeven verliezen de natuurlijke concurrentiestrijd van bedrijven die gewoon op zoek gaan naar een goedkopere oplossing.
En die oplossing zijn er altijd, ook al zou de communistische OESO zijn zin krijgen.

Atlas Shruggs 10 | 06-10-15 | 12:41 | + -3 -

komen er weer wat pandjes leeg voor gelukszoekers... op de zuidas

(c)ZWITSUL | 06-10-15 | 12:16 | + 1 -

Overheid komt geld tekort en verzint weer wat nieuws..

Eric Peter3348 | 06-10-15 | 11:52 | + 0 -

Nee, dat slaat nergens op.
Het moderne fenomeen dat globaal opererende ondernemingen in praktische zin kunnen parasiteren op voor hen en hun business model essentiële voorzieningen die verzorgd worden door naties, zonder dat ze er financieel significant aan bijdragen is één van de belangrijkste motoren achter het vergroten van de welvaartskloof tussen rijk en arm.

Willen we ooit een nieuw belastingstelsel optuigen waarin sprake is van een rationele eerlijke verdeling van lasten over de personen en ondernemingen die van de maatschappelijke faciliteit profiteren, dan is dit een essentiële eerste stap.

F#ckingAwesome | 06-10-15 | 12:09 | + 7 -

Overheid komt geld tekort en verzint weer wat nieuws..

Eric Peter3348 | 06-10-15 | 11:52 | + -2 -

Dan maar zo! | 06-10-15 | 10:44
Inderdaad, Intertrust gaat hier goud geld aan verdienen en de ontwikkelingslanden niks.
Want een zusterbedrijf moet het inderdaad van de Afrikaanse mijnbouwer kopen, dat werkt nou eenmaal altijd zo. Of binnen een concern of erbuiten, maakt niet uit.
Enige verschil is dat er nu meer activiteit moet plaatsvinden in Nederland.
Dus de multinationals maken wat meer geld over naar Intertrust, klaar next.

En als royalties daadwerkelijk verboden gaan worden omdat de belastingdienst teveel fantasie heeft over geld dat ze zouden mislopen, dan hakken we een belangrijke zenuw van de innovatie economie doormidden. Dus daarna betaalt iedereen 25%, met als grondslag sneeuw dat voor de zon verdwijnt. Dag economie.

Atlas Shruggs 10 | 06-10-15 | 11:24 | + 4 -

Prima initiatie als ze het in 1 klap wereldwijd invoeren, gaat niet lukken.

Uw Verzekeringsadvis | 06-10-15 | 10:50 | + 1 -

En dat daags voor de beursgang van de grootste dienstverlener in het domein (Intertrust). Is dat bewuste timing? (Voorpagina Volkskrant note bene)

Dan maar zo! | 06-10-15 | 10:44 | + 2 -

De 'gemiste' btw komt hoe dan ook bij een paar bankingpipo's terecht, als niet via de burger dan wel via de multinationals. Aangezien zij ook geen gekke Henkie zijn zullen ze op hun beurt de prijzen weer opvoeren want anders te weinig winst duh. Per saldo komt dezelfde rekening weer bij de burger.
Burger heeft weer zijn kluitje in het riet. Overheid en co denkt slimme zet te hebben gedaan. Pipo neemt nog een duik in geldpakhuis.

MonsantoSucks | 06-10-15 | 10:18 | + -5 -

Ik vraag me af of dit ontwikkelingslanden gaat helpen. Het probleem is de gebrekkige controle daar. In Nederland is dit prima op orde maar ik kan me niet voorstellen dat Nederland aangeeft dat een bedrijf meer belasting in het ontwikkelingsland moeten gaan betalen en minder in Nederland. Dit is gewoon niet in het belang van de Nederlandse fiscus.

Verder een prima plan om de multinationals het lastiger te maken en daarmee de kleinere bedrijven meer mogelijkheden tot concurrentie te bieden.

Mx2532 | 06-10-15 | 10:07 | + 1 -

REAGEER OOK