We moeten dus doorwerken tot 67+. Maar hoe?

Doorwerken dus. Maar hoe?
Doorwerken dus. Maar hoe?
Ja, stel u er maar op in: u kunt nog lang niet met pensioen en dat pensioen is waarschijnlijk een stuk minder dan u hoopt. Dat schreven we bijna een jaar geleden en we zeggen het gewoon nog maar een keer na het lezen van het nieuws dat 'Nederlanders massaal bedanken voor doorwerken tot 67'. Dat komt uit een ietwat vreemd onderzoek (pdf) van Delta Lloyd en Gfk waarin gevraagd wordt naar de leeftijd waarop mensen verwachten, wensen, vrezen of denken dat het haalbaar is om met pensioen te gaan. En ja, dan blijkt, heeeel verrassend, dat mensen liever eerder met pensioen willen gaan dan ze verwachten/vrezen te moeten. Overigens ligt de haalbare pensioenleeftijd (65,5 jaar) dan weer vrij dicht bij de huidige pensioenleeftijd. We negeren maar even dat jongeren in het onderzoek aangeven op eerdere leeftijd dan ouderen met pensioen te willen gaan. Mensen in het algemeen zijn immers nogal slecht in het schatten van aan de toekomst gerelateerde zaken, laat staan iets wat zo ver weg ligt. En wie zou als twintigjarige niet beginnen te zuchten bij het vooruitzicht de komende vijftig jaar (vijftig, that's right, of zelfs langer zie bovenstaande grafiek) te moeten werken? De Telegraaf die het nieuws vandaag op de voorpagina bracht (inclusief de inhaakzin 'Wie de eindstreep niet haalt, moet het inkomensgat zelf financieren en kan bij Delta Lloyd terecht voor een passend advies' en jankverhalen van bijna vijftigers die zich niet kunnen voorstellen dat ze het tot hun 67e volhouden), legt wel de vinger op een zere plek: hoe zorgen we ervoor dat mensen kunnen doorwerken?

Allereerst hebben we een vervelende boodschap: mensen zullen wel langer moeten doorwerken of een veel lager pensioen moeten accepteren. Tussen 2000 en 2014 is het aandeel gepensioneerden onder de bevolking gestegen van 15,2% naar 18,4%. Laat dat maar even op u inwerken. Bijna 1 op de 5 Nederlanders is gepensioneerd, en tot 2040 zal dat oplopen naar 1 op 4. Bovendien leven 65-jarigen steeds langer. Dus nee, het is onbetaalbaar om de pensioenleeftijd te vervroegen met behoud van dezelfde rechten.

Gouden kooi
Maar we horen toch steeds dat werkloosheid onder ouderen een probleem is? Klopt, vooral langdurige werkloosheid onder ouderen is een probleem. We hebben er een studie over het functioneren van de arbeidsmarkt van ouderen van het CPB bij gepakt (weliswaar uit 2009 maar nog steeds actueel). Daaruit valt op te maken dat allerlei zaken die sociale partners hebben geregeld om ouderen te beschermen eigenlijk precies het tegenovergestelde als gevolg hebben: ze prijzen ouderen de markt uit. Volgens het CPB 'kan er nauwelijks worden gesproken van een ‘arbeidsmarkt’ voor ouderen, aangezien zeer weinig transacties plaatsvinden bij het gegeven niveau van de lonen'.

'Het groeiende aanbod van ouderen op de arbeidsmarkt legt (...) verstoringen bloot aan de vraagzijde. Zo wordt de arbeidsmarkt voor ouderen gekenmerkt door lange werkloosheidsduren, lange baanduren, weinig mobiliteit en weinig investeringen in kennis en vaardigheden.'


Een van de verstorende factoren die het CPB noemt is de WW:

'Genereuze verzekeringen leiden tot moral hazard in de vorm van verminderde inspanningen om een nieuwe baan te vinden, minder scholing en hogere reserveringslonen van werklozen. De gunstige uitgangspositie van ouderen, in de vorm van een relatief genereuze WW, leidt ertoe dat zij relatief hoge lonen kunnen onderhandelen. Dit veroorzaakt werkloosheid. De WW is dus waarschijnlijk een van de oorzaken van de matige werking van de arbeidsmarkt voor ouderen.'


De WW is nu wel verkort, al kan het per CAO nog verschillen.

Demotie
Een tot nu toe vrij onbespreekbaar onderwerp was demotie voor ouderen, ofwel teruggang in salaris. Dus niet het automatisme 'hoe ouder, hoe meer salaris' volgen. Het CPB zegt daarover:

'Een andere uitdaging is de hervorming van arbeidsmarktinstituties die inkomens herverdelen tussen generaties. Zo kennen we in Nederland vaak beloningen volgens vaste salarisschalen die stijgen met leeftijd, de doorsneepremie voor het ouderdomspensioen, de doorwerkbonus, en premiekortingen voor werkgevers met oudere werknemers in dienst. Dergelijke herverdeling van jong naar oud vergroot de financiële druk op jongere generaties die toch al worden geconfronteerd met hoge lasten van de vergrijzing.'


Bam, daar is het. We zullen misschien toe moeten naar salarissen die tijdens je leven meer een Bell-curve volgen dan een lineair verloop hebben. Je verdient naar productiviteit en wat je bijdraagt. Dus rond je 40-50ste ga je naar de top van je salaris en daarna gaat het weer naar beneden. Dan kun je wellicht werk vinden dat je langer kunt volhouden, of waarmee je minder uren hoeft te maken. Dat klinkt misschien hard, maar het alternatief is werkloosheid, mogelijk in de bijstand terechtkomen en nog minder pensioen opbouwen. En dat lijkt ons al helemaal niet aantrekkelijk.

Scholing
Dan is er het punt van scholing. Het lijkt logisch om van werkgevers te vragen meer te investeren in scholing van werknemers zodat ze bij blijven. Nou kun je je wel afvragen of dit alleen de taak is van werkgevers. Ook werknemers mogen zich hier best mee bezighouden. Je kunt je vakantiegeld natuurlijk besteden aan een fijn tripje naar Bali of 'investeren' een nieuwe keuken, maar wellicht is investeren in jezelf iets toekomstbestendig. Al kun je je afvragen hoeveel zin het heeft. We halen nog maar eens de Heckman-curve erbij van 'Nobelprijswinnaar' James Heckman. Die laat zien dat het rendement van scholing afneemt met de leeftijd. Ook de veronderstelling dat er een mismatch bestaat op de arbeidsmarkt en dat die is op te lossen met omscholing is door het CPB al eens onderuit gehaald.

Loonsubsidies
Heckman is overigens groot voorstander van om in ouderen te investeren door middel van loonsubsidies, maar daar ziet het CPB dan weer niet zoveel in:

'Het zijn namelijk vooral de gezonde ouderen met goede banen die langer doorwerken en de bonussen van de overheid ontvangen. De subsidie impliceert daardoor een perverse herverdeling van arm naar rijk. Daarnaast impliceert de subsidie herverdeling van jong naar oud waardoor de financiële druk op jongeren toeneemt.'


Arbeidspotentieel
Niet iedereen kan natuurlijk tot zijn 67ste blijven werken, maar in de categorie 50-55 jaar ervaart 75% zijn gezondheid als goed tot zeer goed (bij veertigers is dat 81%). Van de 55-65-jarigen ervaart 67% deze als goed tot zeer goed. Zelfs van de groep daarna, 65-75 jaar, zegt 63% zich nog kiplekker te voelen. Dat lijkt ons een enorm arbeidspotentieel. En cognitieve vermogens dan? Die nemen inderdaad wel met de leeftijd wat af. Al nemen ze versterkt af zodra mensen stoppen met werken, lezen we in deze studie (pdf, p. 55). Daarin lezen we trouwens ook dat ouderen minder psychosomatische klachten hebben dan jongeren. We vermoeden dat er ook een psychologisch aspect aan zit: als je tijdens een marathon wordt verteld dat je niet 42 kilometer maar 45 kilometer moet rennen, baal je ook. Zeker naarmate je dichter bij de finish dacht te zijn. In eerder genoemde studie staat ook dat 'bij het ouder worden de voorkeur voor vrije tijd ten opzichte van inkomen mogelijk toeneemt' en dat dit leidt tot 'vermindering van het aantal aan te bieden arbeidsuren of zelfs tot uittreding uit de arbeidsmarkt'. We vermoeden dan ook dat het niet kúnnen doorwerken vooral een rol zal spelen aan de onderkant van de arbeidsmarkt vanwege een gebrek aan kennis en vaardigehden. We schreven al eerder over de groeiende kloof tussen laagopgeleiden en de rest van Nederland. En 55-plussers zijn vaker laagopgeleid dan de generaties daaronder.

Dus?
Dus wat te doen: hervorm de arbeidsmarkt verder en zorg daarnaast voor meer flexibiliteit in pensioenen. Geef mensen de vrijheid om eerder met pensioen te gaan (kan nu ook vaak al), al staat daar dus wel een lagere uitkering tegenover. Ook zou mogelijk moeten zijn om een gedeelte van het pensioen, bijvoorbeeld 20%, in één keer op te nemen. Dat kan sinds kort bijvoorbeeld in Groot-Brittannië (wordt ook wel Ferrari-pensioen genoemd uit vrees dat de pensionados het geld niet al te verantwoord zullen besteden). Ook hier staat uiteraard een lagere uitkering tijdens de rest van het pensioen tegenover.

Wat betreft die hoogte van de uitkering kennen we nog wel een grappig onderzoekje. Eerst werd de deelnemers gevraagd: How much of your final salary will you need in retirement? 75% antwoordde de meerderheid, want dat is immers wat je altijd hoort in de kring op verjaarsfeestjes. Daarna werd ze gevraagd: How do you want to live in retirement? Where do you want to live? What activities you want to engage in? Aan de hand daarvan bleek dat het percentage van het laatst verdiende salaris dat ze hiervoor nodig zouden hebben 135 was. Just saying. Voor een passend adviesje van Delta Lloyd klikt u hier.

Reaguursels

Inloggen

Alle plannen voor het ontnemen van vermogen aan de "vermogende" middenklasse, geboren 1957-1975, lopen gesmeerd. Dat is de generatie die, na de babyboomers, nog geprofiteerd hebben van de huizenmarkt. Maak ze werkloos vóór hun recht op AOW en pensioen, zodat ze hun huis kwijtraken en "vermogen" mogen aftikken of gebruiken om in leven te blijven.
De banken worden er nog rijker van en de staat lacht zich een bult om deze ontneming.

BekiekUtMoar | 04-10-15 | 16:33 | + 0 -

Inderdaad bdn01 | 2-10-15 | 15:06 | , ik doe niet anders. Maar moet echter nog 20 jaar langer. En ik ben heel bang dat, als ik mijn centjes niet in een diep gat of een ver land verstop, onze roverheid er voor die tijd al lang mee vandoor is.

meneer Kaktus | 02-10-15 | 20:28 | + 0 -

Ik hou er op mijn 62e, over 2 jaar, gewoon mee op. Huis afgelost, geld gespaard, ik zing het tot de uitbetaling van mijn AOW en pensioen op mijn 67e wel uit. Wanneer je met pensioen gaat mag je, met geld op de bank, echt helemaal zelf beslissen. Het is dan wel handig dat je voor je pensioen je geld niet verjubeld hebt aan auto's, dure vakanties, hypotheken en woekerpolissen, en dat je zorgt een voor een redelijk betaalde baan. Voor je pensioen handen uit de mouwen en niet zeuren.

bdn01 | 02-10-15 | 15:06 | + 1 -

Nivelleermarionet | 02-10-15 | 12:41
Eens, mijn werkgever gaat mij echt niet in dienst houden tot dat ik een fossiel ben geworden.
Iedereen boven de 62 gaat er uit met een regeling.
Daarna is het over en uit.
Hoeveel kapo's ze ook inzetten bij het UWV en hoeveel van dit soort van onzin stukjes ze ook schrijven.

bakoenin | 02-10-15 | 14:34 | + 1 -

Het frappante is wel dat pensioenfondsen je actief aanmoedigen om eerder te stoppen door je pensioen eerder in te laten gaan. Tegelijk moedigen werkgevers je aan om de laatste paar jaren ontslag met wederzijds goedvinden te accepteren, met doorbetaling van je pensioeninleg. Dus ofwel de commercie liegt, ofwel de regering. Bij gebrek aan enig bewijs moet ik op mijn intuïtie afgaan. Ik denk dat de regering glashard liegt over de noodzaak om langer door te werken.

Nivelleermarionet | 02-10-15 | 12:41 | + 1 -

volgens een kennis die bij het UWV werkt zorgt de verplichte baan voor mensen in de bijstand voor een directe doorstroming van die baan naar de Zw. Daar kun je dan 2 x 2 jaar blijven hangen op basis van psychische klachten door dwangarbeid. Zorgt voor een verborgen groep van werklozen van ongeveer 700k Met andere woorden, het aantal werklozen is alleen door dit effect al dubbel zo groot als de overheid beweert. En er zijn nog wel meer factoren. 2m klopt waarschijnlijk beter.

jan-lul-de-behanger | 02-10-15 | 12:37 | + 0 -

Gelul allemaal.
Ik als oudere 55+ werk in de ICT, al 20 jaar lang, En heb precies dezelfde mogelijkheden en salaris als mijn jongere collega's. Geen bescherming en geen gouden kooitje.
Mijn salariëring past bij mijn functie, daar heeft het bedrijf zelf schalen voor gemaakt, en toen ik in dienst kwam viel ik in die schaal die bij me hoorde.
Ook moet ik jaarlijks vele seminars en cursussen volgen om bij te blijven.
Dus met scholing zit het wel snor.
Functioneer ik goed dan krijg ik een complimentje, verpruts ik zaken dan krijg ik op mijn flikker.
Er is gewoon geen werk genoeg voor ouderen, En om die realiteit te omzeilen gaan we dit soort van stukjes schrijven. Blaming the victim en dan ook nog eens op zo een manier dat het redelijk lijkt.

bakoenin | 02-10-15 | 11:45 | + 0 -

@wattenstaafje | 02-10-15 | 09:28

Ik ben geen specialist, maar mijn boerenverstand zegt: Er zit geen 1000 miljard in een pot. Men heeft een pot aandelen/beleggingen met een ongerealiseerd rendement. Dwz: Als je wilt gaan "uitbetalen", dan moeten ze al deze aandelen en bezittingen wel verkopen. Gevolg zou zijn: Beurscrash (er is niet genoeg kapitaal in de orderboeken om dit op te vangen).

harry21 | 02-10-15 | 10:30 | + 1 -

koekje erbij? | 01-10-15 | 22:00

nee klopt, ontvangen geen pensioen - maar betalen ook geen premie (en het zijn, percentueel gezien, steeds meer).

harry21 | 02-10-15 | 10:23 | + 0 -

wattenstaafje | 02-10-15 | 09:28
Er zit inderdaad meer dan 1000 miljard in de pot, alleen de betalingsverplichting is ongeveer hetzelfde bedrag.
Dus neemt het aantal betalers af en het aantal ontvangers exponentieel toe zoals nu het geval is, dan is de pot over een paar jaar harstikke leeg.
En dat is zuur voor mensen die nu denken dat ze een spaarpotje voor zichzelf hebben gevuld, net als Harry21 zegt.

En nog extra zuur is dat we nu een nieuwe kapitaalmarkt Unie hebben, die maakt dat de pensioenreserve nu vrij besteedbaar is geworden voor de EU.
Dus de deur staat wagenwijd open voor het verjubelen van dat geld aan het financieren van de nieuwe oorlog die nu aan de gang is.

Dus hoeveel jaar denkt u dat u nog moet werken?

Atlas Shruggs 10 | 02-10-15 | 10:18 | + 4 -

Kijk een wat er in ons land de laatste weken binnen gekomen is, hoogopgeleide sterke jonge kerel die allemaal graag willen werken, dus de vergrijzing gaat daardoor afnemen.

behangtafel | 02-10-15 | 10:17 | + 3 -

En niemand, niemand, bedenkt dat je een AOW ook doodeenvoudig kunt flexibiliseren, net als een pensioen?

Vervroegen en uitstellen: kies zelf maar wanneer je je AOW in laat gaan, tussen 60 en 75
Deeltijd AOW: ga met je 65e terug naar 50% werken en laat de helft van je pensioen ingaan, vang alvast een halve AOW en zoek een leuke deeltijdjob waarmee je nog wat centen bijverdiend of vul het gat uit je spaargeld.

Met je pensioen (2e/3e pijler) mag je dat al doen. Niemand die je verplicht tot 65 fulltime door te werken hoor. Dikke kans dat jij je pensioen zelf al mag vervroegen (grens ligt typisch op 55), alleen wordt dat niet fiscaal gefaciliteerd: je betaald de volle mep IB als je de ingangsdatum vervroegd.

Waarom niet gewoon daar wat aan doen en stellen dat je ongeacht wanneer je het in laat gaan en voor welk percentage, je over de pensioeninkomen altijd 15% IB betaald. Parttime banen voor ouderen zijn ook logisch en passend voor de levensfase, not to mention haalbaarder dan overbetaalde fulltime banen.

Klaar.

F#ckingAwesome | 02-10-15 | 09:56 | + 8 -

Euthanasie in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Iedereen een menswaardige mogelijkheid tot afscheid nemen geven. Niet aan leeftijd gebonden.

jvc | 02-10-15 | 09:47 | + 0 -

Iemand er wel eens bij stil gestaan dat de pensioenfondsen meer dan 1000 miljard (!!!!!) in de pot hebben zitten en zich alleen maar bezig houden met winst maken en beleggen ?
Dat geld is van de burger (arbeider) en dient te worden uitgekeerd !

wattenstaafje | 02-10-15 | 09:28 | + 5 -

Ik kijk om me heen en zie nauwelijks 60+ ers op mijn werk. Waar werken al die mensen? Precies. Nergens meer. Dat is waar je je zorgen over dient te maken.

de Voorzittert | 02-10-15 | 08:36 | + 15 -

Een paar jihadistische aanslagen her en der en we hebben een wipe-out van jewelste. Kunnen die gasten vooral bejaardencentra binnenstormen of een 50+ beurs? Lost het pensioenprobleem heel rap op.

Dima Beeline | 02-10-15 | 08:33 | + -8 -

In ander nieuws, personeel boven de 60 straks niet meer te verzekeren in een collectieve verzuimpolis.

Dima Beeline | 02-10-15 | 08:29 | + -1 -

Ik snap sowieso weinig van 't "feit" dat de vergrijzing alleen maar toe gaat nemen. De babyboomers die geboren zijn in de jaren na WO2, die komen ook een keertje te overlijden. Daarnaast hebben mensen nog steeds kinderen… je zou dan toch verwachten dat de vergrijzing-toename ook een keer een áfname gaat laten zien?

Maar goed… zelfs als dat niet het geval is, geloof ik dat de overheid al decennia steken heeft laten vallen. In plaats van alle pensioenen op 1 grote hoop te gooien had men er beter aan gedaan om iedereen een privé potje te geven waar je automatisch in spaart zo lang je werkt. En waar je dan naar gelang zelf extra geld in kan stoppen als je meer wilt. Dan heb je er als werknemer veel meer controle en inzicht over wat je nu eigenlijk aan pensioen opbouwt, en heb je als overheid volgens mij veel minder mensen die aan de eindstreep nog extra hulp nodig hebben.

Een stukje eigen verantwoordelijkheid over je toekomstige pensioen is al veel langer nodig in mijn ogen, maar met een stukje verantwoordelijkheid hoort ook een stuk transparantie en duidelijk overzicht. En dat had de overheid al lang en breed moeten regelen.

En eerder stoppen met werken kan trouwens ook nu gewoon prima: gewoon zorgen dat je een lijfrentepolis hebt die je pensioen aanvult voor áls je met pensioen kan/mag. En een stukje discipline hebben om daarnaast zelf ook nog een bedrag te sparen voor de jaren die je eerder wilt stoppen. Betaal bijvoorbeeld je huis wat sneller af en je hebt op de lange termijn veel lagere lasten en dus veel minder geld nodig om van te kunnen leven. Of koop geen huis/auto boven je stand. Leer gewoon een beetje leven naar de (financiële) schaal waar je in zit.

kanon0503 | 02-10-15 | 07:23 | + 9 -

Een paar jaar geleden heeft men het spaarloon ook afgeschaft, heeft me toch 10k opgeleverd in korte tijd door maximaal te sparen. Maar men vond dat het geld moest rollen. Het voordeeltje is er dus af en zo werkt het met het pensioen ook. Dat geld, zo redeneert men, is niet van u. Als het van ons was dan kregen we het wel a la een spaarloonvorm en konden we zo zelf onze toekomst bepalen. We worden - gv* - als kleine kinderen behandeld in dit land. En vooral werken tot je erbij neervalt want het zal niet gebeuren dat je op je 55e in de Spaanse zon kan gaan zitten.

Stonecity | 02-10-15 | 00:05 | + 8 -

in mijn kenissen krijng zijn er toch maar bar weinig die de 65 gezond en wel heeft gehaald , de pensioen pot is eers in de jaren 80 gratis leeg gehaald en nooit bij gevuld Dank zij de hr lubbers van het CDA met behulp van de VVD .... en onder het genot van de werkgevers lobby .
wat en nu gebeurt met de pensioen pot is alleen gissen voor ons , de controle is er bijna niet er op ,anders hadden we die graaiers die de pot behersen wel aangepakt nu stroop men er jaarlijks honderden miljoen er van af op die miljarden zien wij het toch niet (denken ze maar niet iedereen is gek) het is een grote leugen ons spaargeld wordt door de leuke graaiers die het zogenaamd weten wat ze er mee doen beleggen of niet gewoon gekortwiekt inplaats van gespaart .
maar het heeft geen zin binnenkort gaat alles gewoon naar de eu tralalalalalalala en naar de landen die nog nooit geen stuiver hebben gespaart

witchmaster | 01-10-15 | 23:31 | + 8 -

Barani517 | 01-10-15 | 20:18 | + 22 -

fout.
dan hadden we met 57 met pensioen gekund :)

FW Ta-183 Huckebein | 01-10-15 | 23:09 | + 6 -

BoerinFrance | 01-10-15 | 20:34
Nou snap ik waarom iedereen zo'n hekel aan Fransen heeft. Ik neem ook het heft in eigen hand, maar niet als landverrader!

TP 1984 | 01-10-15 | 23:04 | + 6 -

De vorige generatie ging met 55 met de VUT, de nieuwe mag tot zijn 75ste door. Ondertussen is de levensverwachting NIET met twintig jaar gestegen. Ook zitten drie miljoen mensen aan de zijlijn. Voor de rest zie de fipo van Muxje.

Feynman | 01-10-15 | 23:00 | + 23 -

Toen ik 38 jaar geleden ging trouwen zei mijn baas dat ik werd aangemeld bij een pensioenfonds .
Ik zei voor mij hoeft dat niet , ik kon het geld op dat moment beter gebruiken .
Mijn baas zei dat dat moest vanwege mijn vrouw [weduwenpensioen]
Maar het was niet erg want je betaalde AOW premie voor mensen die toen oud waren en pensioen premie betaald je voor jezelf , je bouwde een pensioenkapitaal op die voor jou persoonlijk was .
Ik heb nog een pensioen overzicht {UPO] } wat aangeeft wat ik krijg als ik 62 ben .
Nu ben ik 60 en moet nog 7 jaar werken , wat ben ik besodemieterd !

elevator | 01-10-15 | 22:54 | + 18 -

harry21 | 01-10-15 | 19:44
zzp, bijstander, vluchteling krijgen helemaal geen pensioen, want geen opbouw.

En wat @mentaliteit is alles zegt, tegen de tijd dat het uitzendbureau je moet gaan opnemen in hun pensioenfonds (stipp) pleuren ze je eruit of ze lenen je uit aan een ander bureau, zodat er geen pensioenplicht ontstaat.
En het mag gewoon allemaal in NL. En de vakbond kijkt ernaar en doet niets (gelijk maar opgezegd)

koekje erbij? | 01-10-15 | 22:00 | + 9 -

@BoerinFrance

Ik wil best 't heft in eigen hand nemen, maar heb het te druk met werken voor het bekostigen van mensen met 'burnout' in de ziektewet en ww.

Tripps | 01-10-15 | 22:00 | + 36 -

@harry21
Vergeet ook vooral uitzendkrachten niet bij die gebrekkige pensioenopbouw want die bouwen ook geen pensioen op.

mentaliteit is alles | 01-10-15 | 21:29 | + 6 -

Leuk en aardig, maar met ruim een miljoen arbeidsontduikers levert het verplicht door laten werken van ouderen dus niks op. Alles wat je bespaart op de ouderen geef je aan de jongeren weer uit. De enige werkelijke besparing voor het rijk is dat ouderen die werkloos worden en vermogen hebben opgebouwd nog voor aanvang van hun pensioen financieel volledig kaalgeplukt kunnen worden door het UWV. Het ademt de onwelriekende geur van de PvdA. Zo veel mogelijk mensen zo arm mogelijk maken en/of houden. En dan krijg je nog niet eens een lintje van de koning voor je jarenlange goede gedrag en het onderhouden van het gajes waar je de rest van je leven bij op de slaapzaal mag liggen.

Pierre Tombal | 01-10-15 | 21:27 | + 16 -

Juist. En daarom: er komt geen hyperinflatie vanwege al die QE's. Zolang het geld niet bij de burger (consument) komt krijgen we gewoon deflatie. De wereldwijde trend is naar lagere lonen, en bovenstaande zal daar aan bijdragen. QE4ever.

postmodernismisdead | 01-10-15 | 20:46 | + 5 -

Ondergetekende is nu 59, met 49 jaar heb ik besloten niet langer achter de 'pensioen-worst' aan te rennen en heb op een alternatieve manier 'ontslag' genomen d.w.z. burn-out! In de tussentijd via ziektewet, ww en toestemming van het UWV (niets dan lof voor het UWV) mijn eigen bedrijf opgezet en dat loopt nu als een trein; woon in Zuid-Frankrijk en maak minstens 150K per jaar. Leef als God in Frankrijk..
Mijn advies: stop als loonslaaf, neem het heft in eigen handen, leef je droom!!!! (zeg jij makkelijker gezegd dan gedaan, IK deed het en het werkte)

BoerinFrance | 01-10-15 | 20:34 | + 14 -

En toch krijgt geen enkele arbeider de kans om compleet zelf te regelen hoe ze hun oudedagvoorziening willen regelen. Synoniem voor miljoenen mensen een strop om de nek geven, deze alvast strak aantrekken en ze op een kapotte stoel laten staan.

kovariant | 01-10-15 | 20:30 | + 24 -

Als in Nederland de aardgasbaten netjes waren belegd in plaats van verjubeld, we geen geld hadden uitgedeeld aan de halve wereld en we niet honderdduizenden uitvreters hadden binnen gehaald, was er genoeg geld geweest om de pensioenleeftijd op 65 te houden.

Barani517 | 01-10-15 | 20:18 | + 75 -

Pensioenstelsel werkte in NL zo goed omdat de stortingen vanaf 1960 to 2005-ish altijd groter waren dan de opname. Nu wordt iedereen ouder, minder mensen betalen pensioenpremie (zzp, bijstand, vluchteling) en bereiken steeds meer mensen de pensioengerechtigde leeftijd. Daarbij worden ze ook nog ouder.
.
Ziet u deze vorm? www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking...
.
Ironisch genoeg is het een piramide. En die kleine onderlagen van 18 tot 35 moeten straks die zware onderkant gaan voorzien van een "oude dag". Mensen die denken dat het een "spaarpotje die ik gevuld heb" is, gaan heel hard tegen de muur der realiteit lopen.
.

harry21 | 01-10-15 | 19:44 | + 15 -

Feit is en blijft, dat feiten feiten zijn. Bij een gebrek aan werkgelegenheid parkeert men, de bevolking waarvoor geen baan voor beschikbaar is, beter in de 'goedkope' AOW dan in de dure WW.

Rätselhaft | 01-10-15 | 19:23 | + 16 -

Alle onderliggende cijfers ken ik niet, maar ik heb grote twijfels bij de genoemde noodzaak tot het (sterk) verhogen van de pensioenleeftijd. Toegenomen levensverwachting zegt men, maar voor zover ik uit de cijfers kan opmaken is een flink deel van de toename van de gemiddelde levensverwachting te danken aan een forse afname van de kindersterfte de afgelopen decennia. Dat heeft op de houdbaarheid van de pensioenen geen invloed. Het juiste kengetal in dit geval is de levensverwachting van mensen die de 65 jaar gehaald hebben. In hoeverre is die veranderd?

Muxje | 01-10-15 | 18:49 | + 48 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken