AOW-aanspraken tezamen 1.356 miljard euro

Tweedepijler is niks
Tweedepijler is niks
Het CBS heeft voor de eerste keer in het bestaan de contante waarde van AOW-uitkeringen berekend. Als AOW-uitkeringen vanuit een spaarpot zouden moeten worden betaald, dan zou het saldo eind 2013 €1.356 miljard moeten bedragen om alle lopende en toekomstige uitkeringen te kunnen voldoen. Een uitgebreide onderbouwing van die berekening en het waarom (internationale vergelijking) vindt u hier en de contante waarde onderverdeeld naar leeftijd en geslacht staat boven. Daarmee is de waarde van AOW-uitkeringen fors hoger dan de contante waarde van pensioen dat bij de werkgever wordt opgebouwd. Die contante waarde bedroeg eind 2013 'slechts' €1.022 miljard. Voor de goede orde, het werkgeverspensioen wordt (soort van) daadwerkelijk bijeengespaard en zit in een potje (kapitaaldekkingsstelsel); bij de AOW wordt niets opgebouwd, maar de uitkeringen worden jaarlijks voldaan uit premie- en belastinginkomsten (omslagstelsel). Zo betaalt u jaarlijks maximaal ongeveer €6.000 mee aan een AOW-er via de premie volksverzekeringen. Met zijn allen is dat €23 miljard per jaar. Het totaal aan AOW-uitkeringen bedraagt echter €34 miljard per jaar, zodat jaarlijks €11 miljard moet worden bijbetaald vanuit de algemene middelen. De berekening van de contante waarde is opgesteld om internationaal te kunnen vergelijken in hoeverre landen voorbereid zijn op de vergrijzing. Mooie plaatjes na de break.

De aanspraken op zowel de AOW als het werknemerspensioen zijn enorm gestegen sinds 2008. Dat heeft iets te maken met de vergrijzing, maar veel meer met de lage rente. Het lage rendement zorgt ervoor dat de reserves die je moet aanhouden om later het toegezegde bedrag te kunnen uitkeren hoog moeten zijn.

CwPensioen.png

Onderstaande grafiek toont de verdeling tussen de waarde van de pensioenrechten, onderverdeel naar AOW, werknemerspensioen en lijfrenteverzekeringen:

Allerechten.jpg

In internationaal perspectief heeft Nederland veel gefinancierd op basis van het kapitaaldekkingsstelsel. De Fransen zien later wel wat er gebeurt:

PAYGO.jpg

Dat heeft ertoe geleid dat Nederland een enorm pensioenvermogen bijeen heeft gespaard. De grafiek toont de omvang als percentage van het BBP:

Pensioenvermogen.jpg

Nederland scoort goed als het gaat om het zogenoemde vervangingspercentage (CBS: 'De OESO berekent voor diverse landen vervangingspercentages voor fictieve personen, die hun hele volwassen leven een mediaan inkomen ontvangen en pensioen opbouwen tot de formele pensioenleeftijd'.) Voor Nederland komt dat uit op 91%. Gemiddeld is dat 54%.

Vervangingspercentages.jpg

Het CBS concludeert het volgende: '(...) Nederland [is] sowieso veel beter af dan de vele landen die voor hun aanvullende pensioen weinig of geen reserves hebben opgebouwd. Dit zal in deze landen leiden tot hogere loonkosten of hogere overheidsuitgaven met mogelijk een stijgende overheidsschuld tot gevolg. De lopende pensioenkosten zijn in Oostenrijk en Italië nu al twee maal zo groot als in Nederland. Het probleem van het ontbreken van reserves betreft in Nederland alleen het staatspensioen, de AOW. Daarmee is het nog geen klein probleem: de totale AOW-aanspraken, nu voor het eerst becijferd, blijken nog hoger te liggen die voor het aanvullend werknemerspensioen'.

Of deze conclusie van het CBS helemaal klopt, durven we niet te zeggen. Er zijn veel economen die juist wijzen op de verstikkende werking van ons pensioen op de economie. Een groot gedeelte van ons inkomen wordt gereserveerd voor de toekomst, waardoor er minder resteert voor bijvoorbeeld het aflossen van schulden. Dat maakt dat in de recente crisis Nederland veel harder getroffen is dan andere (vergelijkbare) landen.

Reaguursels

Inloggen

Nu ben ik razend benieuwd wat het CBS berekent aan verschillen tussen private pensioenfondsen en de door de overheid verplicht gestelde burgerpensioenfondsen. Ik ben er van overtuigd dat mijn inleg in een privaat fonds een veel hoger rendement zou hebben.

Amazing Tukker | 01-09-15 | 13:54 | + 0 -

Ik heb het idee dat de EU proleten (naar goed NAZI voorbeeld) straks ook wagons met geld, munten,goud, en kunst verstopt in een trein en deze veilig stelt onder de grond. Laat de EU1 oorlog maar komen. Dat ruimt lekker op; herverkaveling van land. uitdunning bevolking, economie is terug bij af. Dus wat was is niet meer. En bezit is veiliggesteld. Kunnen ze opnieuw beginnen. Zonder gezeur.

Betweetert | 01-09-15 | 10:44 | + 3 -

Deze pot gaat vakkundig leeggeroofd worden door de EU. Om de EU overeind te houden, jwz. Sorry, dank voor het sparen, dank voor de bijdrage, maar het geld is niet langer meer van U. Sorry, mea culpa. Enig idee wat die gouden kranen in Brussel kosten?

Betweetert | 01-09-15 | 10:39 | + 1 -

Oh en Jensen:
""Of deze conclusie van het CBS helemaal klopt, durven we niet te zeggen. Er zijn veel economen die juist wijzen op de verstikkende werking van ons pensioen op de economie. Een groot gedeelte van ons inkomen wordt gereserveerd voor de toekomst, waardoor er minder resteert voor bijvoorbeeld het aflossen van schulden. Dat maakt dat in de recente crisis Nederland veel harder getroffen is dan andere (vergelijkbare) landen.""

Kunnen die economen dan uitleggen waarom het zo'n verschil maakt of ik (en mijn werkgever) als werkende via een belastingafdracht en omslagstelsel de pensioenen financier of via een pensioenpremie en een pensioenreserve? Ik kan het plaatsen als je uit gaat van de aanvangsfase van zo'n systeem met kapitaaldekking, wanneer je je kapitaal opbouwt. Maar in Nederland is het al vrijwel volledig opgebouwd. En eenmaal 'im schwung' is er weinig verschil qua effect op consumptie lijkt me.

Of je moet op de effecten van de dekkingsgraadreparatie doelen, maar dat is een uniek probleem dat niet met kapitaaldekking maar met wanbeleid te maken heeft.

F#ckingAwesome | 01-09-15 | 09:25 | + 1 -

Aangenomen dat er straks nog AOW is, blijkt uit het grafiekje (fig 12) dat mannen aanmerkelijk minder AOW (als totaal volume) ontvangen (want eerder dood) dan vrouwen. En vrouwen betalen (veel?) minder AOW premie...

Nog een reden dat ik blij ben daar (vrijwel) niet meer aan bij te dragen...

Poekieman | 31-08-15 | 21:44 | + 1 -

Want nu 30% uit algemene middelen (lees: belastinginkomen uit voornamelijk bedrijvigheid en arbeid), betekent dan rond 2025, wat? 40%? 45%? Dus... ongeveer een maandinkomen voor iedere werkende?

F#ckingAwesome | 31-08-15 | 15:57 | + 5 -

Ach, er kan nog behoorlijk worden bespaard op de afdracht naar Brussel.

accijnstoerist | 31-08-15 | 21:14 | + 1 -

Het CBS is die overheidsorganisatie van "Wij van WC-eend hebben onderzocht en bepaald.... dat het het beste is.
Dit AOW-bericht is het perfecte voorbeeld van manipulatie van getallen, waarheden en illusies.
De firma "List & Bedrog" presenteert gegevens die bij uitstek voor het promotieonderzoek van de HBO- of WO- onderwijs geschikt zijn.
De pensioenpotten zijn al leeggeroofd. Nu de AOW-regeling nog even onder handen nemen.
Over mensenrechten gesproken.....

> Als AOW-uitkeringen vanuit een spaarpot zouden moeten worden betaald, dan zou het saldo eind 2013 €1.356 miljard moeten bedragen om alle lopende en toekomstige uitkeringen te kunnen voldoen. <
MAAR .... dat worden ze niet !! Ooit gehoord van "omslagregeling"? Niet foezelen !!

De Nederlands overheid wordt steeds doortrapter, gemener, achterbakser...... als de Nederlandse burger dezelfde mentaliteit zou hebben, werd hij als oplichter in de bak gezet.

nederburger | 31-08-15 | 20:50 | + 5 -

Leve de Euro!

Tsaaah | 31-08-15 | 19:48 | + -1 -

Oeps 3 nullen teveel

Dutch_Holland | 31-08-15 | 19:47 | + 1 -

Weer iemand hoeveel van deze €34.000.000.000.000,- bij de overheid blijft plakken om het allemaal uit te voeren?

Dutch_Holland | 31-08-15 | 19:39 | + 2 -

Daarom, als je kunt, zoveel mogelijk graaien. Het klinkt ziekelijk maar je kunt tegenwoordig niets anders meer wil je enigzins pensioen genieten. En uiteraard het gegraaide geld omzetten in goud of zilver (wat dan het meest gunstig is) en goed verstoppen uit het zicht van de belastingdienst. Op korte termijn levert het weinig op maar het blijft voor mij persoonlijk dé beste oplossing.

Dhr. de Wit | 31-08-15 | 18:20 | + 10 -

Enkele jaren terug werden er vragen gesteld of die AOW-premie niet omlaag kon want er kwam veel meer binnen dan werd uitgekeerd. Direct daarna werd deze pot verdoezeld via algemene middelen. Nu lees ik precies het omgekeerde? Amerikaans bankieren als je het mij vraagt.

Kromme Tenen | 31-08-15 | 17:30 | + 9 -

Klassiekertje. Probleem benoemen. Even wat media erover. Ondertussen in de luwte wat randvoorwaarden scheppen zoals pensioenhervormingen.Een jaar of wat laten rusten en dan slopen die hap. Gezeik pareren door te verwijzen naar het maatschappelijk debat en hervormingen van de pe sioenen van enkele jaren geleden en klaar is de politicus. AOW kunt u, als u geboren bent, zeg na 1970, gewoon vergeten.

Yohean | 31-08-15 | 17:28 | + 17 -

EUSSR is één land aldus Adolf Juncker.

Of werkend Noord Europa haar geld wil overmaken aan feestvierend Zuid Europa. Want rechten.

duitse herder | 31-08-15 | 17:12 | + 13 -

Misschien valt het na de 1e Europese Burgeroorlog allemaal wel mee met de aanspraken op de AOW. Even afwachten dus.

Rätselhaft | 31-08-15 | 17:00 | + 17 -

"Zo betaalt u jaarlijks maximaal ongeveer €6.000 mee aan een AOW-er via de premie volksverzekeringen. Met zijn allen is dat €23 miljard per jaar. Het totaal aan AOW-uitkeringen bedraagt echter €34 miljard per jaar, zodat jaarlijks €11 miljard moet worden bijbetaald vanuit de algemene middelen"
-
U moet dus ongeveer 9.000 per jaar voor andermans nu uitgekeerde AOW ophoesten.
9000/13 (12 maanden + vakantiegeld ongeveer) = 692 euro per maand.
Dit is exclusief andere uitgaven en verkwisting, zoals b.v.:
www.nu.nl/economie/4116393/utrecht-rui...
Utrecht is voor ruim twintig miljoen euro het schip ingegaan met de perikelen rond het Galgenwaard-stadion van FC Utrecht.
Dat komt er nog bij.
Evenals allerlei gemeentelijke vrijstellingen en toeslagen.

Raider Twix | 31-08-15 | 16:41 | + 10 -

We worden alvast gemasseerd voor verlaging van de AOW voor iedereen die een pensioen heeft. Straks heb je als werkende flink geld opzij gelegd in een pensioenpot en vervolgens word datzelfde bedrag gewoon op je AOW ingehouden. Dus als werkende heb je eerst betaald voor anderen hun AOW om er zelf nooit wat van te krijgen.
En de bankhanger die nooit heeft gewerkt en dus nooit betaald krijgt het volle pond.

sinar2 | 31-08-15 | 16:33 | + 26 -

Bravo, wees blij dat aan vgl. huidig kabinet en werkgevers als onrendabel bestempelde oud-werknemers in Neerlands' solidariteitsstelsel bestaansrecht wordt toebedeeld.

Schwanz | 31-08-15 | 16:05 | + -1 -

En straks komt er een geldhervorming om de schulden te kunnen saneren. Landen die uitsluitend met omslagstelsels werken (bv. Frankrijk) hebben dan geen centje pijn, maar landen met grote pensioenpotten (Nederland dus) zien hun kapitaal in rook opgaan.

kapotjeplov | 31-08-15 | 15:51 | + 0 -

Of... straks knalt de AOW-bom in die landen, hun staatsschulden lopen op als een gek, maar die van ons in veel mindere mate. Dus gaat de grote europese lopende geldband de communicerende vaten weer in evenwicht brengen, en betalen wij dus door middel van garanties en 'leningen' aan Frankrijk en Italië de prijs voor het behoud van pensioen daar.

Want pensioen uitkleden, nee, dat gebeurt heus niet zolang er een stemgerechtigde meerderheid is die juist van dat pensioen afhankelijk is, of binnen afzienbare tijd zal zijn.

Zou dit de volgende golf in onze voortdurende crisis worden? Oplopende staatsschulden en rentes voor Italië en Frankrijk, door onbetaalbare pensioenverplichtingen?

F#ckingAwesome | 31-08-15 | 16:03 | + 14 -

Tamelijk kort door de bocht klinkende conclusies inderdaad ja.
Ook deze: "Het probleem van het ontbreken van reserves betreft in Nederland alleen het staatspensioen, de AOW" is misschien bekeken door de bril van de enorme gaten in Italië en Frankrijk waar, maar doet vanuit binnenlands perspectief alles behalve recht aan de omvang van de problemen bij sommige pensioenfondsen, of aan de scheve verhoudingen tussen generaties in ons systeem.

Maar even terug naar die AOW. Begrijp ik het nu goed als ik hierin lees dat we nu al globaal gezien ongeveer 30% van de AOW uit algemene middelen betalen? Want als ik me niet vergis mag je, met de trends van voortdurende vergrijzing en verkleining van de arbeidsmarkt in het achterhoofd, dan toch echt wel spreken van een tikkende tijdbom voor de werkenden, of niet?

Want nu 30% uit algemene middelen (lees: belastinginkomen uit voornamelijk bedrijvigheid en arbeid), betekent dan rond 2025, wat? 40%? 45%? Dus... ongeveer een maandinkomen voor iedere werkende?

F#ckingAwesome | 31-08-15 | 15:57 | + 5 -

En straks komt er een geldhervorming om de schulden te kunnen saneren. Landen die uitsluitend met omslagstelsels werken (bv. Frankrijk) hebben dan geen centje pijn, maar landen met grote pensioenpotten (Nederland dus) zien hun kapitaal in rook opgaan.

kapotjeplov | 31-08-15 | 15:51 | + 34 -

Tja... ik heb het idee dat er tijdens de crisis juist aan "kicking the can down the road" gedaan wordt. Dus een beetje financiële planning voor de toekomst lijkt mij juist wel prettig... maarja...

beschuitfluiter | 31-08-15 | 15:49 | + 8 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken