Europa trekt onze pensioenpotten leeg

Oh noes!
Oh noes!
Europa gaat zich meer en meer bemoeien met ons pensioen. Een nieuwe, maar gortdroge IORP-richtlijn moet leiden tot een 'level playing field', zodat een Europese pensioenmarkt ontstaat. Daarnaast beweert de EU dat het met de nieuwe richtlijn pensioendeelnemers verder beschermt en ten slotte moeten pensioenen ook passen op een Europese loopbaan (dat zijn anderhalve man, een paardenkop en Polen en Bulgaren). Net als deze ingezondenbrievenschrijver (plaatje boven) zijn pensioenuitvoerders en politici huiverig voor regels vanuit de EU. De woede van een Kamerlid als Henk Krol spreekt voor zich, want Henkie zou zelf noooooooit pensioengeld stelen. Ook van een pensioenuitvoerder als PGGM mag je die huiver verwachten, want die ziet de broodwinning bedreigd worden door pensioenuitvoerders in andere landen. Maar serieus wordt het als gerespecteerd Kamerlid Pieter Omtzigt van het keurige CDA zich ermee bemoeit. Hij heeft zijn bezwaren tegen inmenging van Europa vorig jaar geuit in een initiatiefwet: 'Indien [pensioenfondsen] onderdeel zijn van de interne markt, net als banken en verzekeraars, dan zullen zij integraal gaan vallen onder EU-regels en zal Nederland in een paar stappen haar complete zeggenschap over het stelsel en de pensioenfondsen kwijt raken (...)'. Vervolgens beschrijft Omtzigt hoe Europa via de achterdeur greep krijgt op belastingheffing over pensioenen en op de waardering van pensioenen: 'De rekenregels op het pensioenoverzicht mogen buiten het zicht van het nationale parlement om straks worden vastgesteld en hiermee kun je heel gemakkelijk het prudentiele toezicht via de achterdeur invoeren'. En dat mag volgens Omtzigt nooit de bedoeling zijn, want het is ons geld. Hij vindt gedeeltelijk weerklank bij staatssecretaris Klijnsma, die eveneens sceptisch staat tegenover de Europese plannen.

Wij van Das Kapital vinden natuurlijk dat de EU sowieso slecht is en Griekenland al helemaal. Maar we vragen ons wel af of Europa echt aan de haal gaat met ons TMG-pensioentje. Ziet de EU het misschien gewoon iets beter dan wij, nu we dagelijks lezen dat pensioenfondsen slecht presteren en Hollandse politici besluiteloos zijn? We leggen die vragen in het kader van de nuance voor aan hoogleraar Internationaal Pensioenrecht Hans van Meerten en die steekt meteen van wal: 'Het is treurig dat politici wegkomen met zoveel onzin', om vervolgens meteen de zere plek aan te wijzen: 'Als beleidsmakers de eigendomsrechten van het pensioen goed zouden regelen, dan zou niemand het hebben over potten die worden leeggeroofd door Europa'. Onze vraag om duiding wordt beantwoord met onderzoeken waarmee we aan de slag mogen. Als we alles goed begrijpen, dan komen we tot het volgende. De EU heeft al 50 jaar zeggenschap over pensioenen en belastingen. De IORP-richtlijn verandert aan dat laatste niks en gaat juist niet ten koste van 'onze pensioenen'. Zo kan een pensioenfonds sinds jaar en dag naar België verhuizen, om daar te vallen onder veel soepelere regels dan in Nederland. Juist met de nieuwe richtlijn wordt daar tegen opgetreden en dus worden de belangen van pensioendeelnemers beter beschermd. In dat kader is het logisch dat Europa iets zegt over rekenrentes en waardering van pensioenen. Het primaat van pensioenen blijft evenwel liggen bij nationale overheden en IORP brengt op dit punt ook helemaal geen verzwaring met zich mee (waar dan wel? Op het punt van informatieverstrekking aan pensioendeelnemers, op het punt van bestuurdersbeloning, op het punt van informatieverstrekking aan toezichthouders). En daar zit volgens ons dan ook het kernpunt van het betoog van de hoogleraar. Nederland moet iets aan zijn pensioenstelsel gaan doen. De huidige methode met rekenrentes en doorsneepremies is eenvoudigweg niet meer houdbaar. Maar dat uitleggen en doorvoeren kost kiezers, terwijl meehuilen met de wolven in het bos daadkrachtig overkomt.

Reaguursels

Inloggen

Weet wat mij verbaasd, hoeveel babyboomers zijn gaan geloven in hun eigen leugens! 40 jaar werken=20 jaar pensioen! Tevoorschijn getoverd Door hun pensioenfonds

maarten van halteren | 22-08-15 | 16:56 | + 0 -

sinar2 | 20-08-15 | 11:11 | + -3 "Niet waar, ik betaal nu al 25 jaar pensioenpremie en heb dus mijn eigen geld ingelegd voor een pensioen later. "

Uhm... hoe ga ik je dit uitleggen.... uhm. Weet je? Ik laat je lekker in je waan :)

harry21 | 21-08-15 | 12:59 | + -1 -

Als Kleinsma de eindloon (is al afgeschaft dacht ik) en middelloon regelingen verbiedt, binnenkort , dus per 1-1-2016, of uiterlijk 1-1-2017, en omdat in een verplichte Premie pensioen Instelling, met een beschikbare premie systeem, had de EU niet hoeven ingrijpen.
Eindloon en middelloon is pure diefstal, als (toen) beter betaalden, nu gepensioneerden, gelijktijdig samengaan met nu minder betaalde werkenden, en die niet meer op het gepensioneerden salaris uitkomen later.
Want dat is er nu gaande. Dan ontstaat een grote geldoverdracht van nu werkend "jong" naar nu gepensioneerd.
De NL politiek durft het niet aan (50+ stemmen verlies). Laat dan de EU deze omzetting in beschikbare premie, of iets gelijkwaardigs, maar doen.
-
Gehuil in Den Haag moet deze diefstal voortzetten.

Raider Twix | 20-08-15 | 20:27 | + 1 -

@Bytemaster | 20-08-15 | 13:31
En als ik het zelf had kunnen beheren was die 80.000 een veelvoud geworden. En krijgen mijn nabestaanden ook nog wat als ik binnen een paar jaar doodga.

sinar2 | 20-08-15 | 13:33 | + 1 -

@sinar2 | 20-08-15 | 13:26
.
Valt wel mee. Als je 2000 Euro per jaar inlegt en je doet dat 40 jaar, zit je op 80.000 Euro. Dat is dan ongeveer 6 of 7 jaar pensioen en geen 80 jaar.

Bytemaster | 20-08-15 | 13:31 | + -1 -

@vingerhoed33 | 20-08-15 | 13:15
Ik heb 25 jaar geleden al 100 euro ingelegd. En al die jaren daarop ook toen jij nog niets inlegde.
En over 25 jaar zit jij in precies dezelfde situatie.
Ik heb in totaal al veel meer premie betaald dan dat ik ooit terug ga krijgen of ik moet 150 jaar oud worden.

sinar2 | 20-08-15 | 13:26 | + 2 -

@sinar2
The magic word is: Doorsneepremie...
Ik leg 100 euro in en die rendeert nog 30 jaar. U legt 100 euro in en die rendeert nog 5 jaar. rara wat de pensioen opbouw is..... Voor ons allebei hetzelfde !
Er is nooit voldoende geld ingelegd. Het systeem werkt alleen als er meer jongeren zijn dan ouderen. Die subsidie van jong naar oud is een feit.
Dit uit zich in de premies. Het deel van de loonkosten dat aan pensioen moet worden besteed stijgt al zo lang als dit stelsel er is. De premies beslaan inmiddels 20% van de loonkosten. Volledig absurd.
Pas juist heeft Jetta Klijnsma ingestemt met een wijziging in het pensioenstelsel. Het rechtbreien van de overdracht van geld van de jongeren naar de ouderen in hetzelfde pensioenfonds wordt verminderd. Uiteraard gaat de geplande verandering pas vanaf 2020 in werking anders zouden de babyboomers massaal dwars gaan liggen.
Huilie huilie doen over de pensioenkortingen is net zo erg als verbaasd zijn aan het einde van je aflossingsvrije hypotheek dat je niks hebt afgelost.

vingerhoed33 | 20-08-15 | 13:15 | + -2 -

Ons pensioenstelsel is het grooste pyramidespel dat bestaat.
1,2,tja,tja,tja | 20-08-15 | 10:22 | + 1 -
.
Eh... nee!
Het pensioenstelsel van België, Duitsland en Frankrijk zijn dat wel.

Bytemaster | 20-08-15 | 13:01 | + 0 -

@Prof. Dr. Clavan | 20-08-15 | 06:59
.
Niet in Nederland. Kijk eerst maar eens hoe het Nederlandse pensioensysteem in elkaar zit. Het Nederlandse systeem is voor uitbetaling vooral afhankelijk van beleggingsresultaat en niet of nauwelijks van de premie van de werkende generatie.

Bytemaster | 20-08-15 | 12:59 | + 2 -

BekiekUtMoar | 19-08-15 | 22:45 | + 4 -
Op het dieptepunt van de crisis, in 2009 stond die teller van 1300 miljard op rond de 1000 miljard.
Dat is >90% belegd kapitaal. Dus schijnbaar gaat er iets wel goed..
.
Maar het klopt dat dat niet snel te verzilveren is... maar dat hoeft dus ook niet. Het is een roulatiesysteem

Deus Absurdia | 20-08-15 | 12:07 | + 1 -

@Prof. Dr. Clavan | 20-08-15 | 06:59 | + 0 -
Juist. En daarom is het ook zo dom om tegen immigratie te zijn. Het kost nl een hoop geld.. zeker als je niet ook zelf nog gespaard hebt..

Deus Absurdia | 20-08-15 | 12:01 | + 0 -

Eigendomsrechten van Nederlands pensioen is goed geregeld want het staat gewoon contractureel vast dat mijn pensioen gewoon mijn uitgestelde loonbetaling is.
Het gaat om voorwaarderegels.. en dat is ewat anders. Dus het gaat er bijvoorbeeld om hoeveel pensioen ik moet of mag sparen, hoe de waarde van pensioenen wordt vastgesteld en hoe de groei zich ontwikkelt.
EN flexibiliteit of wijzigingen in die regels is best een goed idee omdat het nu niet optimaal is. Ik zit vast in een pensioen waar ik geld in moet storten en waar anderen mee gaan gokken (beleggen). Ik kan zeer beperkt kiezen wwaarop gegokt wordt en niet beslissen dat ik een tijdje geld wil sparen.
.
En voor de Grieken hoef je ook niet bang te zijn.. die hebben nl geen pensioen, die hebben familie.

Deus Absurdia | 20-08-15 | 11:55 | + 1 -

@harry21 | 19-08-15 | 19:46
.
De meeste andere landen hebben het systeem dat jij beschrijft: werkenden betalen de pensioenen van de gepensioneerden. In Nederland is dat niet zo. De EU weet dat het systeem van die andere landen binnen nu en 30 jaar volledig op zijn gat ligt. Daarom willen ze het gaan "levellen". M.a.w. de landen die het wel redelijk goed hebben geregeld (zoals Nederland en Denemarken) mogen de instortende systemen gaan compenseren.

Bytemaster | 20-08-15 | 11:18 | + 3 -

@harry21 | 19-08-15 | 19:46
Niet waar, ik betaal nu al 25 jaar pensioenpremie en heb dus mijn eigen geld ingelegd voor een pensioen later. En zoals het er nu naar uit ziet hebben de pensioenbazen daar zoveel van afgeroomd voor hun eigen villa's en zeilschepen dat ik mijn eigen inleg niet eens meer terug ga krijgen.
Dus dat de jeugd van nu straks mijn pensioen later gaat betalen klopt niet.
Graag heb ik al mijn inleg van de afgelopen 25 jaar terug om zelf te sparen.

sinar2 | 20-08-15 | 11:11 | + -2 -

Ons pensioenstelsel is het grooste pyramidespel dat bestaat.

1,2,tja,tja,tja | 20-08-15 | 10:22 | + 2 -

BekiekUtMoar | 19-08-15 | 22:45 | + 1 -
2022 was eerder ook mijn gedachte, maar ik denk dat we in een stroomversnelling geraken, ik durf nu zelfs 2020 te roepen.

Het gehele Griekenland verhaal gaat zich sneller tegen ons keren dan verwacht, let maar op.

Flipus | 20-08-15 | 07:51 | + 3 -

Zolang de bevolking maar lekker groeit, is er geen centje pijn.
Prof. Dr. Clavan | 20-08-15 | 06:59 | + 0 -

Niet het nieuws gevolgd deze week? We staan zowat stil. Wat er nog een groei of vervanging is, zijn dobbernegers, booslims en andere onrendabelen. Ziet er niet goed uit, dus.

Wachtmeester R | 20-08-15 | 07:49 | + 4 -

Pensioen-fondsen zijn gewoon verdedelde "Ponzi fraude"-systemen. Het geld van nieuwe(re) beleggers wordt gebruikt om oude(re) beleggers uit te keren. Zolang de bevolking maar lekker groeit, is er geen centje pijn.

Prof. Dr. Clavan | 20-08-15 | 06:59 | + 2 -

Eind 2008 hadden alle personen in Nederland tot 65 jaar een pensioenaanspraak van gemiddeld 8 100 euro opgebouwd. Dit bedrag bestaat uit 4 600 euro AOW en 3 500 euro arbeidsgerelateerd pensioen. Schijtbeetje wordt gereduceerd tot hoop stront

Toms5086 | 20-08-15 | 03:37 | + 2 -

Die pensioenen worden nu al, met de kunstmatig lage rente en de QE van de ECB leeggetrokken, al gebeurt dat net even subtieler. Het geld zijn we al kwijt

du Roi Soleil | 19-08-15 | 23:04 | + 10 -

Dit IORP 2 voorstel leidt m.i. niet tot het leegtrekken van NL pensioenpotten door Europa. Of het doet wat het zou moeten doen is overigens de vraag. EU regelgeving zou pensioenopbouw (kapitaal) in Europa moeten stimuleren, in veel landen is het bar slecht gesteld met de oudedagsvoorziening. Hoe landen hun pensioenstelsel vervolgens inrichten en hoe er bijvoorbeeld gecommuniceerd moet worden is dan weer aan de landen zelf. Daar moet je kritisch zijn op EU bemoeienis.

Jemar | 19-08-15 | 22:54 | + -2 -

Leugens. Die 1300 miljard gaan we, grotendeels, gewoon kwijtraken. Europa weet namelijk veel beter hoe dit geld te investeren. Infrastructuur in oost en zuidelijk europa bijvoorbeeld.
Geen enkele politicus of deelnemer aan het politieke proces is meer te vertrouwen, dus ik blijf bij mijn, in 2005 gevormde, mening dat we rond 2022 alles kwijt zijn.

BekiekUtMoar | 19-08-15 | 22:45 | + 7 -

@pietvanvliet lol! hele dagen op m'n eigen geld zitten

dwalmpje | 19-08-15 | 22:37 | + 0 -

Ik ben dit voor 4 jaar geleden al gaan roepen, toen was de trend al overduidelijk, waarom is DK hier verrast over?

Flipus | 19-08-15 | 22:34 | + 0 -

@dwalmpje: Is dat nou lekker, een sok in je anus?
 
Ontopic moet ik (31) nog zeker veertig jaar voor dat ik ueberhaupt uitzicht heb om met pensioen te mogen. Mijn inschatting is dat de pot dan geheel is leeggevreten, ongeacht wat ik daar aan doe. Hetzij door incompetentelingen in Brussel, hetzij door parasieten als Jan Nagel.
 
Dat betekent dat ik mijn hele leven geld in de pot ga gooien, maar er nooit uit zal krijgen. Dus ze krijgen allemaal het lazerus maar. Ik gooi zo min mogelijk in die bodemloze put en zorg zelf voor wat van mij is. De babyboomers die daar over willen janken, trekken maar een nummertje. Ik heb meer tijd dan die gasten om te wachten totdat me dat ook maar een haar kan schelen.

pietvanvliet | 19-08-15 | 22:22 | + 15 -

God was was het toch fijn geweest als men die stellige valse overtuiging van babyboomers dat ze zelf hun pensioen opgebouwd hebben had kunnen voorkomen... had zoveel in deze (hopeloze) discussie kunnen voorkomen.

Ja, je hebt veel geld in je pensioen gestopt via de premies. Nee, dat is bij lange na niet zoveel als je krijgt nee, dus kappen met zeiken over die indexering. Zeik dan over het niet nakomen van beloften die eerder gedaan zijn (want dat is het, het heeft letterlijk geen ene ruk te maken met diefstal van 'jouw' centjes, hoe graag parasieten als Henk Krol en Jan Nagel het je ook wijsmaken)

F#ckingAwesome | 19-08-15 | 22:11 | + 2 -

michello | 19-08-15 | 21:43 | + 1 -
Mischien een andere tijd?
kennisbank.sparen.nl/pensioenregeling-...
"In de uitzonderlijke gevallen dat je niet verplicht bent om deel te nemen aan de pensioenregeling, kun je wel afstand doen van de pensioenrechten." Overigens nog eens een tijdje bij een faaltoko gewerkt waar een provisieparasiet die het collectieve pensioen had verkocht van iedere pensioenafdracht een marge kreeg. Iedere maand. Werd me toen wel duidelijk dat ik verkeerde beroep had...

adminitor | 19-08-15 | 21:50 | + 2 -

@adminitor | 19-08-15 | 21:34
Dan heb ik iets gemist, want toen ik met pensioenbetalingen begon, was het niet verplicht.
Maakt ook verder niet uit, punt is dat de inleg van mijn salaris wordt ingehouden t.b.v. mijn pensioen, niet t.b.v. de problemen van Brussel, Den Haag of Umuru Utu in Bangladesh.

michello | 19-08-15 | 21:43 | + 11 -

michello | 19-08-15 | 21:28 | + 0 -
- Je levert het niet vrijwillig in, je bent verplicht
- Jouw geld is niet van jou. Als het niet linksom via inflatie wordt gejat dan rechtsom via de bank die beloond wordt voor falen
- Fijne avondnog, morgen weer vroeg op, overmorgen is het vrijdag, als in vrije arbeid oftewel die 20% van je werkweek die je "vrijwillige" pensioen werkt

adminitor | 19-08-15 | 21:34 | + 12 -

Ik begrijp niet zo goed wat de EU of de Overheid te zoeken heeft bij mijn pensioen. Ik leg al jaren een deel van mijn salaris in, vrijwillig, hoe kan het dan dat de EU dit KAN wegroven of ook maar zeggenschap over kan hebben? Het is mijn spaargeld, mijn beleggingen, alleen heet het pensioen omdat het voor dat doel wordt ingelegd.
Ik denk dat het verstandig is om gewoon buiten het "pensioen"-fonds te gaan inleggen.
Ik vind het niet te geloven, hoeveel privaat bezit de politiek zich doodleuk toe-eigent als waren zij de eigenaren... Dit kán toch allemaal niet. Het is welbekend dat de politiek geen grenzen kent, we zien het aan de tweedeling van de samenleving, ze gaan over lijken om maar door te kunnen blijven gaan met deze aperte onzin.

michello | 19-08-15 | 21:28 | + 16 -

Ik wil mijn complete inleg terug en op z'n Grieks in een oude sok stoppen

dwalmpje | 19-08-15 | 20:48 | + 9 -

Op een of andere manier word ik steeds blijer van mn DC regeling. Loopt nu 14 jaar en bij switch werkgever alles overgedragen naar de nieuwe regeling. Saldo ruim een ton, wil rond de 350k uitkomen rond pensioendatum. Gaat geen Brusselse idioot met zn fikken aankomen. En als opbouwpercentages en max salaris verder dalen bouw ik het wel netto in eigen beheer op.

minsider | 19-08-15 | 20:45 | + 2 -

Dat zegt Follow The Money al jaren
www.ftm.nl/

Vogelbeest | 19-08-15 | 20:42 | + 4 -

Ofwel, regel het eigendom goed. Het fonds is eigendom van een vereniging waarvan de leden bestaan uit de mensen die ooit ingelegd hebben. En dan graag ook de vrijheid om zelf te kiezen van welke verenging ik lid wil worden. ;)
Maar dan moet de politiek iets uit handen geven...

Prutzenberg | 19-08-15 | 20:32 | + 12 -

Europa is er voor de multinationals. Als we de pensioenen Europees gaan regelen betekent dat grotere potten en makkelijker hogere bonussen uitkeren aan de top van nog grotere pensioenfondsen.

CBSraming | 19-08-15 | 19:56 | + 27 -

Pijnlijk, er zijn geen "potten" het is een soort driehoekvormige cubus waarbij de jeugd de stroom geld blijft voorzien, terwijl er steeds (meer) mensen aan de puntige kant beginnen te knagen.

Oh wacht.

harry21 | 19-08-15 | 19:46 | + -3 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken