Vereniging Eigen Huis heeft een punt. ING steelt

Terwijl de AFM druk bezig is met het beschermen van de hypotheekmarkt tegen nieuwkomers, draait de gevestigde orde klanten met een spaarhypotheek een poot uit. Vereniging Eigen Huis stelt vandaag in een persbericht de kwalijke praktijken van ING, Delta Lloyd, Achmea en Obvion aan de kaak. Die rollen als volgt. Met een spaarhypotheek wordt niet maandelijks afgelost, maar een bedrag gespaard waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek wordt afgelost (in de normale wereld leent niemand zo, maar in Nederland wel, want formidabele fiscale behandeling van de eigen woning). Anyway, naarmate de hypotheeklening wordt afgelost, daalt het risico van de geldverstrekker. Hoe lager de hypotheek ten opzichte van de woning, hoe groter de kans dat die zijn geld terugkrijgt. En dat voordeel delen goudeerlijke banken zoals Rabobank en ABN met hun klanten door risico-opslagen op de hypotheekrente te laten vervallen. Bank minder risico, klant betaalt minder rente. En of dat terugbetalen nu direct is of middels een spaarpotje verloopt, dat maakt niet uit. Simpelmans. Maar dus niet voor ING cum suis. Die steken de risico-opslag in hun eigen zak. Het FD () vroeg vorig jaar al naar de reden: ‘[ING vindt dat] opgebouwde tegoeden bij een (bank)spaarhypotheek geen gegarandeerde aflossingen zijn. Het gespaarde kan eventueel ook worden gebruikt voor andere doeleinden.’ Dat is natuurlijk je reinste lariekoek, want de spaarpot is simpelweg verpand aan de hypotheek. Daar kan geen klant met zijn vingers aankomen. De AFM kondigde aan op te treden, maar helaas te druk.

Om te voorkomen dat massa's spaarhypotheekgedupeerden het fraaie hoofdkantoor van ING bestormen, willen we het probleem wat downsizen. Bij een spaarhypotheek zorgt een lagere rente voor weliswaar lagere maandlasten, maar die verlaging wordt beperkt door de lagere rentevergoeding op de spaarpot. Dus de rente daalt per maand, maar het spaarbedrag stijgt. En de hypotheekrenteaftrek is lager, en daarmee is het belastingvoordeel minder. Het effect wordt door die factoren enigszins gedempt. En, wel zo veilig voor ING, om de massa's gaat het niet, want het NHG-tarief kent geen opslagen. Maar diefstal blijft het. Als service vindt u hieronder wat calculaties ter kwantificering. De berekeningen zijn uiteraard bij benadering: we doen alsof de marktwaarde en WOZ-waarde gelijk aan elkaar zijn, iedereen 42% Inkomstenbelasting betaalt en alles in box 1 zit. Rente en opslagen van ING komen van hier.

- Bij een marktwaarde van €200.000, een lening van €200.000, een spaarpot van €40.000 en een rente van 3,60% voor 10 jaar vast, bedraagt de diefstal €19 per maand.

- Bij een marktwaarde van €400.000, een lening van €400.000, een spaarpot van €200.000 en een rente van 3,60% voor 10 jaar vast, bedraagt de diefstal €87 per maand.

- Bij een marktwaarde van €100.000, een lening van €100.000, een spaarpot van €5.000 en een rente van 3,60% voor 10 jaar vast, bedraagt de diefstal €0 per maand.

Reaguursels

Inloggen

Let wel, extra afgelost, niet bijgespaard, dus de openstaande schuld is redelijk laag. En het gespaarde bedrag is een aantal duizenden lager dan de openstaande schuld nu. De lening loopt 14 jaar, en heeft 24 jaar nodig om zichzelf af te lossen.

Raider Twix | 09-08-15 | 09:27 | + 0 -

Bytemaster | 08-08-15 | 15:47 | + 0 -
-
Ik heb gewoon wat extra afgelost.
www.mistermoney.nl/spaarpolis-bij-spaa...
Als je niet aan de voorwaarden als hierboven omschreven voldoet, zal je met de fiscus evenredig moeten afrekenen in box 1 volgens de saldomethode. Dit betekent, dat de uitkering verminderd met de inleg van de premies volledig wordt belast in box 1.
Voorbeeld:
Er is niet voldaan aan de eisen zoals beschreven hiervoor: er is 13 jaar premie betaald van 100 euro per maand. Van het geld heb je een auto gekocht. De uitkering was 25.000 euro. Er is 15.600 euro aan premie betaald- dan is 9.400.—belast in box 1. Dit wil zeggen, dat maximaal 4.888 euro aan belasting kan worden afgedragen.
-
Dit valt wel mee.
En 1,2% over het gespaarde bedrag dat er nu staat ook wel.
Als dat de consequentie is, lig ik nergens wakker van.

Raider Twix | 09-08-15 | 09:21 | + 0 -

Daarnaast heb je nog te maken met polissen voor de brede herwaardering, oud en nieuw regime, bandbreedte 1:10 ,1:8, 1:6,. Dan heb je ook nog vrijstellingen voor uitkering, spaar valt standaard ik Box1, Leven met of zonder garantie mogelijk tot april 2012 om in box 1 te plaatsen. Enz.enz..

Groffert | 08-08-15 | 20:51 | + 0 -

@Raider Twix | 08-08-15 | 15:18
.
Heeft de bank je niet gewaarschuwd toen je die premie op nul zette? Ik moest heel duidelijk ervoor tekenen dat ik o pde hoogte was van de fiscale consequenties van het wijzigen van de premie.

Bytemaster | 08-08-15 | 15:47 | + 0 -

Oh, spaarpremie staat op 0. Ik keek even naar het te betalen bedrag. Dat wordt box 3 dus.

Raider Twix | 08-08-15 | 15:18 | + 0 -

Wie weet er nog een goede bank? ING haalde in het vandaag in zn botte kop om mijn zakelijke rekening te blokkeren ivm een administratief foutje..
80 | 07-08-15 | 22:47 | + 0 -
-
Een buitenlandse bank als atbank.nl?
-
sunny blue sky | 08-08-15 | 10:27 | + 1 -
Bytemaster | 08-08-15 | 11:15 | + 0 -
Een extra premiebetaling wordt bij (toen) DBV beschouwd als een extra aflossing, en wordt van de max 15% extra aflossing (van de oorspronkelijke lening) afgetrokken.
DBV spaarinvest kent geen minimum inleg, de live invest wel. Die kent ook een hoog/laag constructie.
-

Gevonden.
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect...
In de polis staat dat u minimaal 15 jaar of tot het overlijden van de verzekerde persoon premies betaalt.
U moet de premies ieder jaar betalen.
De hoogste jaarpremie mag niet meer zijn dan 10 keer de laagste jaarpremie.
Dat red ik gemakkelijk.

Raider Twix | 08-08-15 | 15:13 | + 0 -

@sunny blue sky | 08-08-15 | 10:27
.
Je hebt gelijk. Ik was wat te snel...
Wat je @Raider Twix aangeeft, klopt inderdaad. Als hij nu niets meer inlegt in de spaarrekening, klopt dat niet met de 10%-regel en kan de belastingdienst alsnog moielijk gaan doen bij uitkering.

Bytemaster | 08-08-15 | 11:15 | + 0 -

@Bytemaster | 07-08-15 | 21:43 | + -1 -
Wanneer er niet aan de voorwaarden voldaan wordt wordt het rentebestanddeel van de kapitaalverzekering belast in box 1, niet in box 3. De vermogensrendementsheffing is dus niet van toepassing, de inkomstenbelasting (veel hoger tarief) wordt toegepast.

@Raider Twix | 07-08-15 | 20:28 | + 0 -
Je geeft aan een belachelijk laag bedrag per maand te betalen. Houd rekening met de voorwaarde van de bandbreedte. Dit is de verhouding tussen de grootste jaarlijkse inleg en de kleinste jaarlijkse inleg. Om aan de eisen van de belastingdienst te voldoen, mag deze waarde niet groter zijn dan 10.

sunny blue sky | 08-08-15 | 10:27 | + 1 -

@Ben5570 | 07-08-15 | 23:38
.
En juist vanwege die aansprakelijkheid over het onderwaterstaande deel rekent de bank een risico-opslag om er een risico bestaat dat de lener dit niet kan betalen.

Bytemaster | 08-08-15 | 09:14 | + 0 -

Ik heb in NL nog een huisje met een hypotheek bij de ING met variabele rente dat is nu geloof ik 0.9% dat moet toch ook ergens van betaald worden, is nog geen 90,--€ per maand bruto..

BoerinFrance | 08-08-15 | 08:52 | + 1 -

@Tee Of Cup, de spaarpolis of spaarrekening van de spaarhypotheken zijn geen zgn. Woekerpolissen, hier zie geen provisie of andere kosten in. Die zaten in de namelijk in de renteopslag van de hypotheekrente. Zoals ik het lees bij je is je een garantiepolis aangesmeerd, daarin kon natuurlijk gewoon ge woeker worden. Daarnaast heb dan wel geen renteopslag betaald.

Groffert | 08-08-15 | 08:43 | + 0 -

Hoezo risico-opslag:Je hebt een huis als onderpand (hypotheek) en mocht die onder water belanden, dan is de hypotheekgever (de lener dus) altijd nog hoofdelijk aansprakelijk....

Ben5570 | 07-08-15 | 23:38 | + 2 -

"..... waarbij degene de waarde uit de spaarpolis kan ontvangen op de eigen rekening. Niet alles klakkeloos geloven wat de consumentenbond schrijft!"

Dat werkt dus niet: bij een echte spaarhypotheek zou het bedrag al het spaargeld zijn plus uitgekeerde rente. Maar omdat het een nep spaarhypotheek is (klanten misleid) blijk je eigenaar te zijn van een polis met spaargarantie, de poliswaarde is , zeker de eerste periode , (fors) minder waard omdat de Ing het gestortene afroomt met een beheervergoeding die bij een echte spaarrekening niet in rekening gebracht mag worden.

Ten alle tijde is er dus forse schade, ook nog bermeerderd met boeterente, bij een oversluiting naar een normaal product. Ing is ook gewoon uit om je zoveel mogelijk geld af te troggelen met misleidende informatie en bewust niet vertellen van de werkelijkheid van het spaardproduct.

Tee Of Cup | 07-08-15 | 23:23 | + 0 -

Ach moet natuurlijk zijn de commerciële Vereniging Eigen Huis, dit keer niet de consumentenbond. Blijft natuurlijk nog wel de vraag of er voldoende inkomen is en het onderpand courant is...

Groffert | 07-08-15 | 22:54 | + 0 -

Niet helemaal waar heren, de spaarhypotheek zonder NHG kan tussentijds worden omgezet naar een annuïteiten of liniare hypotheekvorm, waarbij degene de waarde uit de spaarpolis kan ontvangen op de eigen rekening. Niet alles klakkeloos geloven wat de consumentenbond schrijft!

Groffert | 07-08-15 | 22:50 | + 0 -

Wie weet er nog een goede bank? ING haalde in het vandaag in zn botte kop om mijn zakelijke rekening te blokkeren ivm een administratief foutje..

80 | 07-08-15 | 22:47 | + 0 -

@Raider Twix | 07-08-15 | 20:28
.
HRA vervalt niet als je eerder dan 20 jaar stopt (Je hebt rente betaald, dus die mag je gewoon aftrekken. Dat heeft niets met dit product te maken). Er wordt dan wel met terugwerkende kracht vermogensrendementsheffing berekend over het gespaarde kapitaal.

Bytemaster | 07-08-15 | 21:43 | + -1 -

@holtordevrschrkklke | 07-08-15 | 20:36
.
Je kent duidelijk de constructie van dit product niet. Tussentijds aanpassen is lastig omdat er allerlei spelregels aan die Spaarhypotheek vasthangen. Daarbij komt nog eens dat zo'n hypotheek eigenlijk niet over te sluiten is, vanwege de gekoppelde kapitaalverzekering.

Bytemaster | 07-08-15 | 21:40 | + 0 -

De meeste nederlanders zijn nog te dom en te lui om gewoon de telefoon te pakken en een afspraak te maken met de bank voor een stevig gesprek, ...
holtordevrschrkklke | 07-08-15 | 20:36 | + 1 -
-
Die stroomoverstap reclame waar ze de kabels uit het plafond trokken was inderdaad veelzeggend.

Raider Twix | 07-08-15 | 20:47 | + 3 -

De meeste nederlanders zijn nog te dom en te lui om gewoon de telefoon te pakken en een afspraak te maken met de bank voor een stevig gesprek, of om alles eens in een spreadsheetje te zetten en te berekenen of bijv. een boetebedrag een oversluiting van de hypotheek waard is. Dat betekent dat die Nederlanders geheel terecht een poot wordt uitgedraaid. Al dat Calimero gedrag over 'niet eerlijk', je kunt altijd je mening geven met je wandelbenen en bij een andere bank binnen lopen.

holtordevrschrkklke | 07-08-15 | 20:36 | + 4 -

De spaar- en de leenrente zijn gelijk ja.
Graag, in mijn geval dan, pas na 20 jaar aflossen, anders vervalt je hypotheekrente aftrek, en krijg je alsnog een dure blauwe envelop.
Rente schommelingen worden gedempt ja.
Aflossen, max. meestal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom, mag meestal wel.
Wel wat schuld laten staan.
-
Ik betaal een belachelijk laag bedrag om de 20 jaar vol te maken, omdat ik redelijk heb afgelost, en alleen nog rente (geen spaarbedrag meer) en overlijdensrisico premie (niet zo veel) betaal.
Rente daling = maandbedrag daling. En goed ook. Wel nog 2,95% rente, maar dat valt wel mee.

Raider Twix | 07-08-15 | 20:28 | + 0 -

De rente op je spaardeel is hetzelfde als de rente op je hypotheek. Dus als je een mooie spaarpot hebt is het juist ongunstig als je rente omlaag gaat.

Coffee Party | 07-08-15 | 20:19 | + 0 -

Ik_ben_1337 | 07-08-15 | 16:39 |
Ik los ook af op een aflossing vrij hypotheekdeel en ik stort bij op een spaarhypotheekdeel.
Mijn ervaring is dat de bank die dat vermogen aan mij vertrekt heeft onder voorwaarden er knorrig over doet bij het aflossen bij deel 1 en er gewoon hard zijn best voor doet om het bijstorten op de spaarrekening van deel 2 zo lastig mogelijk te maken, alsof ze er geen zin in hebben om het risico en de daarbij behorende opslag te verlagen.
Het gaat niet eens om hele grote bedragen, maar aangezien ik de contractstukken had gelezen en wist waar ik mee bezig was ben ik er doorheen gekomen.
Ik vertrouw banken, op dezelfde manier dat ik een muizenval vertrouw, dat het flink pijn doet als je ook maar een milimeter verkeerd zit.

Dezenaamhier | 07-08-15 | 19:28 | + 7 -

Er zijn veel ergere dingen aan de hand met het ING product, echter de juristen van Ing te A. hebben het nog buiten de woekerpolis affaire kunnen houden omdat mensen er pas achter komen na de afloop van de rentevastperiode:
- betreffende spaarhypotheek is juridisch geen spaarhypotheek maar een beleggingshypotheek met spaargarantie. De inleg is feitelijk een premie die niet belegd wordt maar op spaarrendement wordt weggezet op naam van de Ing. Het gevolg is dat niet de volledige rente opbrengst wordt uitgekeerd aan de klant omdat de bank recht heeft op een beheervergoeding. De ontvangen rente ligt soms wel 40% lager dan de klanten dachten op basis van gecreeerde verwachtingspatroon (te betalen rente = te ontvangen spaarrente);
- op basis van bovenstaande is de klant ook geen eigenaar meer van het spaargeld, hij heeft feitelijk een verzekeringspolis die op een moment een bedrag veij geeft. De waarde vd polis ligt zeker de eerste 10-15 jaar heel laag omdat er weer geld is afgeroomd door ing. De waarde is ook onvoldoende om de ririco opslagen te laten vervallen;

- ik ken een aantal mensen die een rechtzaak hierover aan het voorbereiden zijn, ze mogen al langere tijd alleen nog met de juristen in Amsterdam praten, de accountmanagers en adviseurs die de spaarhypotheken hebben verkocht worden overgeplaatst of anders....

Ook ING is gewoon 1 grote boevenbende.

Tee Of Cup | 07-08-15 | 18:16 | + 17 -

Yo trekhaas cum suis.
Normaal gesproken heb je gelijk met je opmerking mbt vaste rente is vast. Echter ing heeft (zeker in het verleden) geadverteerd met vaste rentes waar dan vervolgens nog een opslag bovenop kwam.

Dussss

nono_einstein | 07-08-15 | 18:03 | + 3 -

Wanneer ik aflos op aflossingsvrije hypotheek (bij een andere bank) ga ik ook niet automatisch minder rente betalen tijdens rentevastperiode. Of dit nu in mindering wordt gebracht of in een door-domme-overheid bedachte spaarrekening is maakt dan niet uit. Banken stelen altijd, incl. de staatsbank ABN. Allemaal draaien ze de hypotheekgevers een poot uit. Ze hebben flink moeten afschijven op die gestructureerde pakketten uit de VS waar ze de precieze inhoud niet van wisten maar in Nederland is dat niet aan de orde geweest. En nu gebruiken ze de lage rente om hun eigen vermogen flink op te bouwen. Geld uit de samenleving trekken dus. Laat ABN lekker in staatseigendom en verlaag die rentes flink. Zeker voor woningen die hypotheek ver onder de huidige waarde hebben staan want daar lopen ze geen risico mee. Dan kunnen de andere banken niet anders dan hun rente ook te verlagen en zo kunnen de consumenten meer uit geven.

Ik_ben_1337 | 07-08-15 | 16:39 | + 4 -

Gelukkig voor de ING is de exposure niet zo groot omdat de rendementen ruk waren.

Mark_Pugner | 07-08-15 | 16:39 | + -2 -

Als je tekent voor een vaste rente, dan is het toch normaal dat die vast blijft? Leuk dat andere banken de risico-opslagen na verloop van tijd laten vallen, maar betekent dat ook dat bij dalende huizenprijzen de rente van je lopende hypotheek ineens omhoog kan gaan als je huis "onder water" belandt? Daar zou ik dan weer minder blij mee zijn.

Trekhaas | 07-08-15 | 16:18 | + 0 -

van Wensen: je maakt één kapitale denkfout: die spaarpot staat niet helemaal vast. Ja, hij is belastingvrij, maar alleen als je aan de voorwaarden blijft voldoen: een minimale periode (ik dacht 12 en 20 jaar resp.) blijven sparen. Dus als je voor die tijd gaat scheiden, in de problemen komt etc, dan komt de belastingdienst even langs want dan is ie niet meer belastingvrij...
Bovendien: na afloop van je rentevaste periode kan je die rente wel naar beneden krijgen (als je goed onderhandelt).
Oh ja: je bent er zeker dan ook voor om als de woning onder water staat de rente op te gaan hogen (want hoger risico) ? Of geldt hier: als er voor deel is voor de klant moet de bank dat aan jou terug geven , maar als er nadeel is hoef jij de bank niet te betalen?

FW Ta-183 Huckebein | 07-08-15 | 16:15 | + 10 -

Kaas de Vies | 07-08-15 | 15:50
Meer dan vertrouwen is een bank of een munt niet. Zie de bankrun.

Feynman | 07-08-15 | 16:12 | + 8 -

Ik vertrouw de bank volledig.

Kaas de Vies | 07-08-15 | 15:50 | + 17 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken