Vestia wil geld verdienen, probeert terminale patiënt uit huis te plaatsen

Wat doe je als voormalige bestuurders je woningbouwcorporatie met riskante financiële producten op de rand van de afgrond hebben gebracht? Dan verhoog je de huren, stel je renovaties/sloopwerkzaamheden uit en verpats je het een en ander. Dat laatste levert het meest op. En bij Vestia was de nood bovendien hoog. Dus besloot het doodleuk een terminaal zieke vrouw uit huis te plaatsen. De vrouw liet het er niet bij zitten en stapte naar de rechter. Na wat omzwervingen en misverstanden kreeg ze gelijk, en mag ze voorlopig in de woning blijven zitten, zo schreef De Telegraaf gisteren. Tijd voor Vestia om excuses te maken, zou u zeggen. Daar denkt de corporatie anders over: die hengelt naar excuses van De Telegraaf omdat de krant onzorgvuldig over de zaak bericht zou hebben. Want 'voor Vestia [speelt het] geen enkele rol dat de woning aantrekkelijk verkocht kan worden', zoals niet alleen de krant maar ook het vonnis (!) vermeldt. Opmerkelijk genoeg is Vestia eerder wel akkoord gegaan met de formulering, terwijl die - als we de corporatie moeten geloven - tamelijk essentieel afwijkt van de werkelijkheid. Ook heeft Vestia het kort geding niet afgeblazen, terwijl ze beweert al daarvoor te hebben besloten niet tot ontruiming over te gaan. Voor de corporatie zit er dan ook maar één ding op: de eigen advocaat de schuld geven. Een heel gekke suggestie misschien, maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen overwegen gewoon zijn excuses aan te bieden voor onverantwoord ondernemerschap en beloven in de toekomst niet zo'n hardvochtige eikel te zijn.

Reaguursels

Inloggen

@Feynman | 07-08-15 | 09:50

1. Er kunnen veel redenen zijn waarom iemand onder financieel bewind staat. Eén van de redenen is bijv. dat iemand onder de WSNP valt. De rechter heeft in eerder stadium de huishouding ook beoordeeld en aangegeven dat er geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
2. Ja natuurlijk wordt de ontbinding en ontruiming gevorderd, wat heb je aan ontbinding als je geen recht op ontruiming hebt... dat is standaard. Verder is de gang van zaken procecudureel precies zoals ik aangaf.
3. Deze rechtszaak gaat niet over of een woningcorporatie voldoende of onvoldoende sociale huurwoningen bezit dat is ook geen zaak voor de rechter. De politiek heeft zich daar wel over uitgesproken en die zijn van mening dat er teveel sociale huurwoningen in Nederland zijn en corporaties hebben dus expliciet de opdracht gekregen om hun panden te verkopen. Daarnaast is de opbrengst van de te verkopen panden ook nodig om woningcorporaties te beroven... eh... ik bedoel de verhuurdersheffing te betalen. Deze verhuurdersheffing vloeit voort naar de algemene belastingmiddelen en wordt dus door de overheid expliciet overgeheveld van investeringsbedrag in de sociale huursector naar algemene potjes van de overheid. En dat woningcorporaties uitgeleefde ellende op de markt dumpen is gewoon niet waar. Ik durf te stellen dat woningcorporaties de zaken voor hun woningen als professionele partijen beter geregeld hebben dan veel particuliere eigenaren met hun gerommel.
Tot slot zou ik graag zien dat je het verschil ziet tussen vermogen en geld.

Tarak | 07-08-15 | 16:33 | + 0 -

Tarak | 06-08-15 | 23:01
Terminale moeder wordt verzorgt door gezin zoon. Daarnaast bestaat de zorgrelatie ook de andere kant op aangezien zoonlief nog niet zelfverzorgend is qua administratie, zie de bewindvoerder. Het is Nederlandse cultuur dat drie generaties geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding gewend zijn, maar dat is zeker goed mogelijk.

Tarak | 06-08-15 | 23:03
Het gaat om ontbinding én directe ontruiming op basis daarvan:
"gelast Vestia om de tenuitvoerlegging van het vonnis van de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam van 12 juni 2015 te staken voor zover dit betreft de ontruiming van de woning"

Tarak | 06-08-15 | 23:10
Dat een woningbouwvereniging uitpondcomplexen heeft terwijl het onvoldoende sociale huurwoningen bezit is om twee redenen markt verstorend. Er is een gebrek aan aanbod van sociale huurwoningen voor het COA en de rest van de samenleving én nog veel belangrijker een gebrekkige vraag naar nieuwbouwwoningen omdat woco`s uitgeleefde ellende op de markt dumpen.

De hele wachtrij problematiek is een creatie van het niet willen investeren van miljardenreserves. Dit geeft gebroken gezinnen in dezelfde woning met alle ellende van dien én een gebrek aan werkgelegenheid in de bouw.

Feynman | 07-08-15 | 09:50 | + -1 -

Oh, ik lees verkeerd, de rechtszaak is gewonnen, er is een hoger beroep, een hoger beroep heeft geen schorsende werking voor de uitvoering van het vonnis, vervolgens wordt er na betekening van het vonnis een kort geding aangespannen met het verzoek de ontruiming uit te stellen.

Vrij standaard verhaal.

Dat zo'n woning toevalligerwijs in een uitpondcomplex zit, is toeval, ik vind de grote koppen om die reden nogal vals.

Tarak | 06-08-15 | 23:10 | + -2 -

Overigens is ontbinding van de huurovereenkomst vorderen, iets anders dan een woning ontruimen, maar dat zal mijn eigen beroepsdeformatie zijn dat ik mij daar aan stoor.

Tarak | 06-08-15 | 23:03 | + 1 -

@Feynman | 06-08-15 | 15:43 |

Zo werkt het niet Feynman. Kinderen worden geacht op zichzelf te gaan wonen en het is dus juist voor kinderen buitengewoon moeilijk om medehuurder te wonen, anders krijg je huurwoningen die in de familie blijven, en dat is niet de bedoeling.

De wet stelt dat er sprake moet zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Daar is dus bij moeder en kind in basis nooit sprake van. Het komt weleens voor en dan heb je het over kinderen die in de zestig zijn die bij hun tachtigjarige ouders wonen, er is uitgebreide jurisprudentie over.

Juist van een woningcorporatie mag je verwachten dat ze de wet volgen en niet gaan sjoemelen bij al die mensen die zichzelf in een zielig, uitzonderlijk geval vinden. Dat is naar mijn mening juist sociaal beleid gezien de enorme wachtlijsten. Dat zo'n egomane familie hun huurcontract niet belangrijk vindt en het middels zieligheidsargumenten goed voor zichzelf wil regelen, begrijp ik, goed dat Vestia een rechtszaak begon.

Juist dat mevrouw terminaal is, bewijst overigens dat er geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijk huishouding maar dat zoonlief via misbruik van het recht, de woning probeert te claimen. Alsof er geen wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn.

Ik ga er vanuit dat Vestia in een hoger beroep in het gelijk wordt gesteld. En terecht.

Tarak | 06-08-15 | 23:01 | + -2 -

Zeker geleerd van de staat? Successie belasting doet exact hetzelfde, maar dat is natuurlijk een feestje o.l.v. droeftoeter spekman.

P.redgleuf | 06-08-15 | 21:46 | + 0 -

Biersmurf | 06-08-15 | 17:16
Zoonlief, zijn echtgenote en vier kinderen hebben een bewindvoerder. Betalingsproblemen voor de komende huur zijn derhalve uitgesloten.

Feynman | 06-08-15 | 18:06 | + 5 -

@Wachtmeester R. Linkse mensen binnen woningcorporaties bieden wel degelijk regelmatig excuses aan. Ik heb zelf in zo'n links nest gewerkt (corporatie Lefier te Groningen). Daar ging werkelijk altijd alles fout. Dan werd aan de huurder excuses aangeboden. Liefst per e-mail of anders in een briefje, maar nooit telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Nooit werd er een bosje bloemen of een andere blijk van goede wil bij gedaan. Die goede wil was er ook niet en de excuses waren alleen maar in de hoop dat de klant het zou accepteren. Sommige huurders kregen in een zaak meer dan tien maal excuses aangeboden, en dan was hun probleem nog niet verholpen. Als ze daar dan moeilijk over deden, dan kregen ze te horen dat waar gewerkt wordt fouten worden gemaakt. Probleem was echter altijd dat er nooit gewerkt werd. Op medewerkers werd alleen druk gezet om zichzelf te ontplooien, het liefst met behulp van mindfullness. Het laatste jaar dat ik er werkte kreeg iedereen dagelijks e-mails van leidinggevenden over empowerment. Het runnen van een woningcorporatie kan echt een makkie zijn, maar als er geen basis bestaat om de kerntaken (behalve de huurincasso, want dat is het enige dat bij iedere corporatie wel werkt) uit te voeren, terwijl de volledige focus ligt op randzaken, dan wordt het een puinhoop. Dat is zo goed als iedere corporatie overkomen tussen 2000-2010.

The_iron_boar | 06-08-15 | 17:40 | + 4 -

De zoon heeft betalingsproblemen? Dan snap ik het standpunt van Vestia, dat ze het huurcontract niet willen overzetten, helemaal. Ze willen gewoon problemen in de toekomst voor zijn.

Biersmurf | 06-08-15 | 17:16 | + 2 -

blubberpoesje | 06-08-15 | 16:20
Gezin van de onder bewind gestelde zoon woont in dezelfde woning als zijn terminale moeder. Legaal, want iedere huurder kan iedere volwassene of minderjarige toegang tot zijn eigen woning verschaffen. Zeker een moeder aan haar eigen zoon, schoondochter en eigen kleinkinderen.

Echter Vestia weigert de zoon en al zijn betalingsproblemen met andere partijen te accepteren als nieuwe medehuurder. Woco`s verhuren liever aan mensen met minder problemen & meer inkomen tegen veel meer huur of verkopen de hut. Lijnrecht tegenin hun enige taak in onze samenleving.

Zodra de moeder haar huurcontract kwijt is, kan zij haar zoon en zijn gezin niet meer welkom heten in haar woning. Dat gebeurd als zij doodgaat en/of als Vestia het huurcontract weet te ontbinden. De zoon en zijn bewindvoerder hebben meermaals om het medehuurderschap gevraagd, maar Vestia heeft daar geen zin in. Zie verder mezelf @ 16:21

Feynman | 06-08-15 | 16:28 | + 5 -

Biersmurf | 06-08-15 | 15:57
Het is een huurovereenkomst uit 1 april 1984. Huidige huur € 437,95 voor een woning waar de terminale dame in ieder geval haar zoon heeft opgevoed en waar de zoon nu zijn complete gezin in heeft. Normale sociale huur bij een nieuw huurcontract is richting de € 700, vlak onder de huurtoeslaggrens.

Toestaan dat een onhandig kind met laag inkomen het sociale huurcontract van ouders overneemt was vroeger heel gebruikelijk. Nu kost dat Vestia € 242,05 per maand als ze het zouden toestaan. Dus worden alle regels over wachttijden en dergelijke erbij gepakt om maar geen menselijk maatwerk te leveren, of afscheid te nemen van bijna drie ruggen in de maand.

Vestia mag een zoon en iedere andere volwassene medehuurder maken, zolang die enige tijd samen heeft gewoond. Bij moeder en zoon is dat niet ongebruikelijk. Maar Vestia kan daar niet toe verplicht worden.

In de praktijk zie je woningcorporaties medehuurderschap alleen toestaan als ze dan een extra inkomen in beeld krijgen om bij wanbetaling beslag op te leggen. De nieuwe medehuurder mag niet te jong zijn, want dan doet een woco vrijwillige afstand van de mogelijkheid de huur eenmalig en legaal met ruim 50% te verhogen.

Het probleem is dus niet was Vestia MAG, maar wat het WIL.

Feynman | 06-08-15 | 16:21 | + 3 -

@Feynman | 06-08-15 | 15:43 |
Dankjewel voor de aanvullende informatie. Maar precies wat Biersmurf zegt; ook Vestia is aan regels gebonden.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben er geen voorstander van om je achter regels te verschuilen. Maar met betrekking sociale woningen zijn deze regels vrij simpel. Iedereen en zijn moeder kan wel uitzonderingen gaan bedenken, maar dat levert een totaal onwerkbare situatie op.
Ik snap alleen de link niet tussen het, in de toekomst, 'dakloos' worden van de familie en het 'uitzetten' van de vrouw op dit moment. Weet jij daar een toelichting op?

blubberpoesje | 06-08-15 | 16:20 | + -4 -

@Feynman | 06-08-15 | 15:43 |
Kom kom, Vestia doet vast wat de overheid wil. Die woning wordt straks netje opgeknapt, voorzien van een Miele op maat, en ter beschikking gesteld aan het COA.

marcoplarco | 06-08-15 | 16:08 | + 7 -

Feynman | 06-08-15 | 15:43 |

Onderdanks dat de zoon en zijn gezin geen willekeurige derden zijn, wil dat niet zeggen dat de woning zomaar over kan. De zieke vrouw is de hoofdhuurder. Wellicht kan de zoon een aanvraag doen, om de woning over te nemen, maar het zou zomaar kunnen dat hij er niet voor in aanmerking komt. Om welke reden dan ook. Ook een woningstichting is aan regels gebonden.

(en nee, ik werk er niet, maar heb in het verleden met de juridische kant van verhuur via woningstichtingen te maken gehad)

Biersmurf | 06-08-15 | 15:57 | + 6 -

(c)ZWITSUL | 06-08-15 | 14:08 |

Dat is gangbaar in die wereld. Eerst de rechterlijke uitspraak, dan eens gaan praten. Want als je de stok achter de deur niet hebt, kan zo'n situatie heel lang dooretteren, weten woningstichtingen, uit jarenlange ervaringen met wanbetalers, overlastgevers en andere sujetten die zich niet aan de regels houden

Biersmurf | 06-08-15 | 15:51 | + 0 -

blubberpoesje | 06-08-15 | 13:57
De beoogde medehuurder is de zoon en zijn gezin van de terminaal zieke vrouw. Dat is geen illegale onderverhuur aan een willekeurige derde. Vestia weigert echter wel de meerderjarige zoon als medehuurder te benoemen, waardoor dit gezin na het overlijden van zijn moeder dakloos zou worden. Deze meerderjarige zoon is zelf onder bewind gesteld, en lijkt me dus prototype bewoner van een sociale huurwoning.

Vestia wil dus graag eerst een terminaal zieke vrouw dakloos maken, dan het complete gezin van haar kind om een sociale huurwoning te onttrekken uit de al te beperkte voorraad en deze voor winst te verkopen. Allemaal om bancaire verplichtingen na te komen na speculatie met domme rentederivaten.

Vestia is geen commercieel bedrijf, maar een coöperatie met een ideëel doel. Het zou leuk zijn als het zich zo zou gaan gedragen.

Feynman | 06-08-15 | 15:43 | + 25 -

Schandalige handelwijze van Vestia! Of de vrouw nu huurster of onderhuurster is: een terminale patiënt gooi je het huis niet uit.

mona | 06-08-15 | 14:51 | + 4 -

Vestia, waarom hebben zij de naam nog niet verandert?
Beetje beladen naam.
Mooie nieuwe naam waarin het allgemeen belang en het sociale karakter van een woningcorporatie mooi naar voren komt.
Oh wacht.. met mensen die het bestuur en directie vormen uit eigenbelang en zelfverrijking, dat vloekt.
Nee laat die naam maar zo past beter.

diddley2 | 06-08-15 | 14:45 | + 5 -

Linkse mensen bieden nooit excuses aan. Waarom zou je, als je in alles altijd gelijk hebt? Kaffers.

Wachtmeester R | 06-08-15 | 14:23 | + 5 -

Waarom kijk ik hier niet vanop?

Nou omdat in Koninkrijk der Nederlanden sprake is van een (huur)woningkartel (zoals Nederland wel meerdere kartels heeft) waardoor de onroerend goed bonzen alles kunnen maken en breken.

Je mag straks in Nederland blij zijn als je onderdak hebt gevonden in een zelfbouw tentje gemaakt van kranten.

ProAsfalt | 06-08-15 | 14:15 | + 10 -

Vies Vestia .. heel Vies

' Vestia had voor de zitting al met ons om de tafel kunnen zitten, maar Vestia wilde dat de rechter uitspraak zou doen over de ontruiming', aldus haar advocaat Alex Katz tegen De Telegraaf. Volgens Katz is de vrouw vanwege haar ziekte niet in staat te verhuizen, of mag dit in elk geval niet van haar verwacht worden. '

(c)ZWITSUL | 06-08-15 | 14:08 | + 5 -

Ho ho, niet zo vooringenomen doen.
Als ik het goed heb begrepen wilde Vestia haar eruit hebben omdat ze er zelf niet zou wonen. Met andere woorden: de woning werd onderverhuurd.
Of je nou half dood, verkouden of gewoon lelijk bent; dat is simpelweg contractbreuk en daar heb je de gevolgen maar van te dragen.

blubberpoesje | 06-08-15 | 13:57 | + 17 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken