Renteswapgate: adviserende bank is de sjaak

Het houdt niet op, niet vanzelf
Het houdt niet op, niet vanzelf
Het is 2006 en het gaat een groothandel zo voor de wind dat er wellicht een nieuw bedrijfspand moet komen. Daarvoor is een kleine 6 miljoen euro nodig. De groothandelaar bespreekt de plannen met zijn huisbankier. Wat zijn de financieringsmogelijkheden en is er een mogelijkheid om de rente nu al vast te zetten? Kort en goed luidt het antwoord dat een financiering mogelijk is en dat met een uitgestelde renteswap de rente nu al wordt vastgelegd voor die toekomstige financiering. Een mooi stukje risicoreductie, door de bank uitgelegd met een folder en dit schrijven, waarna de plafondbouwer vooruitlopend op de financiering een ‘Renteruil met uitgestelde ingangsdatum’ afsluit. Uiteraard gaat door de crisis de bouw niet door en is een financiering niet meer nodig (gaap). Maar dan blijft de reeds lopende renteswap over. De interne regels van de huisbank staan een renteswap zonder financiering niet toe, gezien het hoge speculatieve karakter. Toch voelt zowel de groothandelaar als de bank er weinig voor om de positie te sluiten, want een gestaag dalende rente zorgt voor een forse negatieve waarde in de swap. De groothandelaar zou eind 2010 ongeveer 800 duizend euro moeten aftikken en de bank weet ook niet precies wat het met de situatie moet.

Er wordt nog wat heen en weer gecommuniceerd, maar dat alles maakt de renteswap niet goedkoper. In totaal betaalt de groothandelaar € 859.078,36 rente aan de Rabobank over een derivaat dat een negatieve waarde van ongeveer 800 duizend euro vertegenwoordigt. Iets te gortig, vindt hij en wil van de overeenkomst af en schadeloos gesteld worden. Daarom komt de zaak voor de rechter. Die moet eerst door een taai pleitschrift van de groothandelaar waarin zo’n beetje alle grondslagen die zien op het ontbinden van een overeenkomst zijn overgetikt uit het Burgerlijk Wetboek. Daarna moet de rechter puntsgewijs ingaan op de felle verweren van de huisbank. En in alle gevallen moet de rechter de huisbank gelijk geven. Alle gevallen? Niet helemaal. De huisbank stelt op een gegeven moment dat er geen sprake is van een adviesrelatie met de groothandelaar, dat het handelt voor eigen rekening en dus uitsluitend in het belang van de bank. Het is daarom niet nodig geweest de klant expliciet te wijzen op mogelijke nadelige gevolgen van de renteswap. Daar maakt de rechter (verrassing!) op zijn beurt gehakt van: “Er was naar het oordeel van de rechtbank wel degelijk sprake van een adviesrelatie, en uit hoofde daarvan rustte op Rabobank een op de redelijkheid en billijkheid gebaseerde zorgplicht jegens Spant Best, mede gelet op de maatschappelijke functie en deskundigheid van Rabobank.” En zo moet de Rabobank 75% van alle kosten van deze swap voor zijn rekening nemen (ongeveer 1,2 miljoen) en de groothandelaar het restant. Want ook een groothandelaar moet natuurlijk nooit zomaar iets tekenen. Daarmee is deze zaak in lijn met andere rechtspraak en zien we uit naar de eindbazenoplossing.

Reaguursels

Inloggen

Je schrijft precies waar het mij om gaat, maar trekt er geen conclusie uit: [...]
Peerkepeer | 27-07-15 | 17:36 | + 2 -
-
Ik blijf het vreemd vinden dat je wel informatie krijgt of vraagt over een rente stijging, maar niet vraagt naar de gevolgen van een daling.
Kostbaar grapje, dat niet vragen.
Raider Twix | 27-07-15 | 16:31 | + 0 -
-
Daar staat de conclusie dan: Kostbaar grapje, dat niet vragen.
We denken daar dus gelijk over. Altijd de vragen stellen op de antwoorden die ze NIET geven.

Raider Twix | 28-07-15 | 12:18 | + 0 -

Ik,heb ook eens zo'n renteswap aangeboden gekregen in combinatie met een zakelijk krediet, en dat geweigerd, enerzijds omdat ik verwachte dat de rente zou,dalen en anderzijds omdat ik geen warm gevoel kreeg bij de toelichting van de bank en het bijbehorende papierwerk dat me werd voorgelegd. Het was duidelijk dat mijn Account Manager, die duidelijk de adviesrol had, geen idee had van de ins en outs van het product en achteraf kan ik me zeer goed voor de geest halen dat hij mijn vraag over wat er zou gebeuren bij een dalende rente absoluut onjuist heeft beantwoord. Zeker in de periode waar het inbeovenstaand en ook in mijn geval over gaat waren Account Managers bij banken alleen maar bezig met het binnenhalen van nieuwe kredieten, ze verkochten zich suf maar hadden geen benul van de risico's waar ze mee te maken hadden. Ondernemers zijn over het algemeen bevlogen vakidioten en geen financieel specialisten en de rechtbank heeft in bovenstaand geval maar weer eens volkomen duidelijk gemaakt dat een bank een zorgplicht heeft. Mijn ondernemersmotto is "bij twijfel niet inhalen" dus ik ben niet in die renteswap valkuil gevallen, had mij anders zeker ook enkele tonnen gekost!

Ondernemert | 28-07-15 | 08:12 | + 0 -

Raider Twix | 27-07-15 | 16:31 | + 0 -
Je schrijft precies waar het mij om gaat, maar trekt er geen conclusie uit: "Ik blijf het vreemd vinden dat je wel informatie krijgt of vraagt over een rente stijging, maar niet vraagt naar de gevolgen van een daling."
Dat bedoel ik met 'je bent toch een ondernemer'. Als je dan een grote auto koopt ga je ook niet lopen janken omdat de dealer je niet heeft verteld dat je dan veel wegenbelasting moet betalen. Zo ook met investeringen en risico's afdekken: als je niet begrijpt wat je doet moet je niet gaan janken omdat je het verkeerde hebt gedaan. Je bent gewoon achterlijk om niet te vragen wat er gebeurt bij een rentedaling. En bij een ontwijkend antwoord is dat juist reden om door te vragen.
Het lijkt verdorie wel op dat gezeik met DSB destijds: iedereen die zo achterlijk was om een lening af te sluiten zonder te bedenken dat je die moest afbetalen was geen stomme eikel maar een zielig slachtoffer. Bah, ziek word ik van dat gepamper.

Peerkepeer | 27-07-15 | 17:36 | + 2 -

Peerkepeer | 27-07-15 | 16:01 | + 1 -
Onzin? Hmmm.. dan heb ik het al die dertig keren dat ik die swaps in elkaar heb gezet, het fout gedaan. Silly me.
Er was nauwelijks gesproken over negatieve waarden en klanten die daar wel iets over wilde weten, is verteld dat het te vergelijken is met het aflossen van een langlopende lening waar ook een boete voor betaald moet worden.
.
Wat ik tegenwoordig lees is dat swaps werden verstrekt nog voordat er een vergunning is, ik vind dat gewoon crimineel en mag flink afgestraft worden. De bank heeft daarin zorgplicht en hoort pas swaps te verkopen zodra 100% duidelijk is dat de volledige financiering volledig opgenomen is. Een bank verstrekt ook geen vastrentende leningen voor nieuwbouw voordat vergunningen rond zijn. Dus waarom met swaps wel?
.
Ook de smerige trucjes om de opslag in het basistarief te verhogen en om extra zekerheden te vragen, zijn criminele acties. En dát zijn ook dingen die nimmer verteld zijn aan klanten maar ook op de kantoren niet.

deluiegriek | 27-07-15 | 16:38 | + 1 -

Peerkepeer | 27-07-15 | 16:01 | + 1 -
"... want een gestaag dalende rente zorgt voor een forse negatieve waarde in de swap. De groothandelaar zou eind 2010 ongeveer 800 duizend euro moeten aftikken en de bank weet ook niet precies wat het met de situatie moet."
-
Ik blijf het vreemd vinden dat je wel informatie krijgt of vraagt over een rente stijging, maar niet vraagt naar de gevolgen van een daling.
Kostbaar grapje, dat niet vragen.
Er bestaan (volgens mij) geen producten, met een waarde of variabele (rente b.v.) die kan stijgen en dalen, maar uitsluitend voordelig is.
Dat blijkt dus ook. Dat kun je ook zelf bedenken. Dat de bank de boel voor loog, is ook duidelijk.

Raider Twix | 27-07-15 | 16:31 | + 0 -

Mooi zo, ongezien de tyfus voor die oplichters bij de Rabobank.

dutchdj | 27-07-15 | 16:16 | + -1 -

@ Raider Twix | 27-07-15 | 12:07 |
@ deluiegriek | 27-07-15 | 12:37 |
Onzin. De reden in simpel genoeg: omdat de rente bij afsluiten al zo laag was dat de groothandelaar (ondernemer noemt hij zich ongetwijfeld!) inschatte dat de kans op stijgen groter was dan de kans op dalen. Bovendien zou een dalende rente geen ernstige gevolgen hebben, een stijgende wel.
Dat was nog steeds zo geweest als mijnheer gewoon had geinvesteerd, zoals zijn plan was. Maar nu hij dit niet heeft gedaan is er wel een probleem. Waarom de bank dan de schuld krijgt is mij een raadsel, net als DK zo te zien. Op deze manier kun je iedereen die een verkeerde beslissing neemt wel schadeloos gaan stellen, en wordt ondernemen een loterij met alleen winnaars. (Te betalen door de banken en uiteindelijk de belastingbetaler uiteraard. Waarna we opnieuw op die banken gaan zitten schelden).

Peerkepeer | 27-07-15 | 16:01 | + 4 -

--sql error-- | 27-07-15 | 14:15 | + 1 -
Ook bij de bank zelf waren maar een paar mensen op de hoogte van wat een swap was. Echt maar een paar, de rest wist er niets vanaf. Ook medewerkers van fiatterende afdelingen of bestuurders wisten er weinig van. Bestuurders vonden swaps wel leuk want provisies liepen op tot tonnen dat dus rechtstreeks de winst in ging. Geen reserveringen of iets dergelijks, nee gewoon 100% winst.

deluiegriek | 27-07-15 | 15:34 | + 2 -

Mooi stukje gelul vanuit dat NFB en AFM over die tussentijdse bijstortingen waarom nooit gevraagd is/wordt. Daar heeft die bank als puntje bij paaltje komt weinig over te zeggen namelijk. Mocht de situatie ontstaan dat de bank op haar eigen verplichtingen aangesproken wordt vanuit de swaps die de bank zelf gebruikt om haar risico's af te dekken, dan volgt vanzelf dat de bank haar klanten zal oproepen de negatieve positie te sluiten, omdat het nu eenmaal een open ended risk vormt zolang de totale risicopositie voortduurt. De bank heeft het recht de positie te sluiten, en zal daarvan dan gebruik moeten maken.

Kort gezegd: als Rabo in de shit komt zijn ze volgens mij gewoon ten opzichte van hun schuldeisers verplicht al deze mkb'ers de nek om te draaien met een 'doe maar ff bijstorten' -belletje.

F#ckingAwesome | 27-07-15 | 14:52 | + 1 -

Ik zal maar vast wat geld opzij gaan zetten voor de naheffing van de belastingdienst van volgend jaar. Ziet ernaar uit dat er weer een paar banken gered mogen gaan worden..

F#ckingAwesome | 27-07-15 | 14:43 | + 1 -

Raider Twix | 27-07-15 | 14:04 |
een paar geleden wist niemand wat een rente-swap was behalve de bank zelf. Informatie was ook niet te krijgen. Op het moment dat een een bank dit adviseert en verkoopt als een *verzekering* en bewust informatie achterhoud dan is er sprake van misleiding. Een vergelijking met hypotheek gaat niet op, omdat die informatie veel beter beschikbaar is, en je altijd onafhankelijke hypo-adviseurs kunt inschakelen.

--sql error-- | 27-07-15 | 14:15 | + 1 -

deluiegriek | 27-07-15 | 12:37 | + 0
-
Toen ik mijn hypotheek afsloot, ging het over de beleggingshypotheek.
Er werden voorbeelden gegeven met 8% en 14% rendement op beleggen, in 2001.
Toen lag de economie op zijn gat. Dus maar even een rekenvoorbeeld met 4% rendement op beleggen gevraagd.
En daarbij was een spaarhypotheek voordeliger dan de beleggingsvariant.
Als je er zelf bij bent, moet je wel de goede vragen stellen.
-
Daarbij hoort ook de vraag, als je een rentestijging afdekt, wat of het kost of oplevert als de rente daalt. Lijkt mij dan. Ik vroeg niet voor niks om een 4% rendementsberekening. En daar heb ik mijn keus op gebaseerd. Bij 8% waren beide nl. gelijk. 14% Rendement zag ik niet gebeuren toen. Niet verkeerd gekozen, achteraf.
Geen waardeoverzicht aan het begin is smerig.

Raider Twix | 27-07-15 | 14:04 | + 5 -

"De interne regels van de huisbank staan een renteswap zonder financiering niet toe, gezien het hoge speculatieve karakter." Toch hebben ze precies dat gedaan, vooruitlopend op in de toekomst te sluiten overeenkomst. Dus ook volgens hun eigen regels zaten ze fout.

Ooit_huisregelneef | 27-07-15 | 13:40 | + 5 -

" het gaat een groothandel zo voor de wind dat er wellicht een nieuw bedrijfspand moet komen. Daarvoor is een kleine 6 miljoen euro nodig. De groothandelaar bespreekt de plannen met zijn huisbankier. Wat zijn de financieringsmogelijkheden en is er een mogelijkheid om de rente nu al vast te zetten? "

Nou, wat dacht je van een hypotheek ? goh, dat was een moeilijk antwoord !

FW Ta-183 Huckebein | 27-07-15 | 13:05 | + 1 -

Als je van een bank financieel advies verwacht dan ben je zo ongelofelijk dom, dan verdien je het gewoon om je geld kwijt te raken. Een bank wil namelijk maar één ding: Jouw geld... En zal alles adviseren om dat doel te bereiken.

jan-lul-de-behanger | 27-07-15 | 12:45 | + 2 -

Raider Twix | 27-07-15 | 12:07 | + -1 -
"Waarom sluit je in vredesnaam een contract (rente swap in dit geval) af, waarbij het (kennelijk) geld kost als de rente gaat DALEN???!!!111???"
.
Dat is heel simpel: dat werd er door de bank niet bij verteld. Dat was ook de reden dat na het afsluiten je direct geen waardeoverzicht kreeg, omdat toen duidelijk was dat je al startte met een negatieve waarde omdat de bank er 20 basispunten provisie vanaf snoepte.
.
Het was ook niet de bedoeling om tussentijds de boel te beëindigen, men vergeleek het met een vaste rente waar je ook niet vanaf kon zonder boete te betalen.

deluiegriek | 27-07-15 | 12:37 | + 2 -

daskapital.nl/images/other/renteruil.h...
- U verwacht dat de rente zal oplopen. In hoeverre is nog de vraag.
- U wilt uw renterisico grotendeesl voor langere tijd afgedekt hebben.
....
Het managen van uw rentepositie met derivaten heeft als voordeel dat u flexibeler bent. (...)
-
Vraag:
Waarom sluit je in vredesnaam een contract (rente swap in dit geval) af, waarbij het (kennelijk) geld kost als de rente gaat DALEN???!!!111???
Nog iets, als je iets niet (helemaal) begrijpt, en het gaat om veel geld. al eens gedacht aan niet ondertekenen?
-
- Al eens gedacht aan de kosten van een rente DALING? Kosten zijn kosten, of ze nu door een rente stijging of daling worden veroorzaakt. Die kosten van een daling komen trouwens aanzienlijk dommer over.
- Wat is er flexibeler aan het vast zitten aan een swap, met kosten van 8 ton?

Raider Twix | 27-07-15 | 12:07 | + -2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken