'Rijke mensen lachen om dode baby's en zijn corrupt'

Af en toe mag het even in de Volkskrant. Dan legt een verwarde niet-miljardair u uit waarom miljardairs in het bijzonder en rijken in het algemeen, de satan zijn. Vandaag de beurt aan 'freelance journalist' Edith Tulp. En we moeten zeggen: ze verbetert de oude demagogie van 'de rijken hebben genoeg, dus waarom mogen ze het houden' door rijken praktisch de schuld voor armoede in de wereld in de schoenen te schuiven. '(De rijke) kiest ervoor zijn vermogen niet alleen voor zichzelf te houden, maar het ook nog eens te vergroten.' Ja, schande, dat rijken zomaar hun eigen bezit houden, zelfs als mensen die denken dat ze het beter weten, hebben bepaald dat de rijken daar eigenlijk geen recht op hebben omdat ze het helemaal niet nodig hebben. Maar mevrouw Tulp gaat verder. Armoede in de wereld is namelijk de schuld van de rijken. Jazeker, het heeft allemaal niets te maken met een uiterst fijn afgestemde set van succesfactoren als deugdelijk bestuur, rule of law en (jammer voor Tulp) het handhaven van eigendomsrecht. Nee hoor, armoede is er vanwege de hebzucht van de rijken. 'Klaarblijkelijk willen ze dat niet delen, anders hadden ze dat wel gedaan en was het over met de armoede in de wereld.' Ah, dus welbeschouwd zijn er dode baby's doordat rijken hun geld niet zouden delen. Dat zieke punt wordt onderbouwd/bij elkaar gerommeld door te wijzen op brievenbusfirma's en corrupte Oegandese politici. Ja, het heeft wat voeten in de aarde: eerst de rijken verwisselen met bedrijven en hen daarna corrupt noemen, maar ach, dan heb je ook wat. Dan kun je tot de magische slotsom komen dat het allemaal de schuld van de immorele, hebzuchtige, gemene en moedwillig kinderdodende rijke. Jammer alleen dat het niet waar is, maar nu voelen we ons wel allemaal beter.


Reaguursels

Inloggen

en kijk eens hoeveel negers en moslims op die givingpledge-site staan. want linksche mensen zijn altijd zo begaan met de zieken, zwakken en misselijken, en willen daar hun gristelijke heilsleer verkondigen, maar die doelgroep blijkt hardnekkig te volharden in een volstrekt andere houding. een afrikaans staatshoofd steelt vooral voor zichzelf en zijn familie. een amerikaanse tycoon steelt ook wel, maar geeft het uiteindelijk weg. een soort moderne robin hood, die uiteindelijk een positievere impact op de de samenleving heeft dan al dat gehuil van gepamperde met belastinggeld betaald beroepssosjalisten en hun doelgroep die vooral oorlog voert, domheid in stand houdt voor eigen gewin en de massa's in de ellende houdt. al dat linksche gutvolk moet gewoon eens een maandje in nigeria gaan wonen.

minimá-armezusvan.. | 27-07-15 | 11:23 | + -1 -

Er moet onderscheid komen tussen RIJK en rijk.
Piketty ziet, dat RIJK veel meer mogelijkheden heeft. Met een miljard kun je veel meer doen, en is het rendement hoger. Dat 'meer doen' werkt hij niet uit, daar moet je voor bij Machiavelli zijn. En het heet macht. Precies dat is waar de armen zo'n pesthekel aan hebben. Dat RIJK dus precies bepaalt wat de bewegingsvrijheid van arm is.

KlaasGoudsekaas | 27-07-15 | 11:11 | + 0 -

Winst is wat anders dan rente. Winst (waar je miljonair mee kunt worden) is het gevolg van maatschappelijk nuttige productie. Rente (de inkomstenbron van de miljardair) is het gevolg van politieke invloed, van privilege, van het hebben van rechten die andere mensen niet hebben (het drukken van geld, grootgrondbezit, heffen van belastingen etc.). Waardeextractie door rente resulteert in een verkeerde allocatie van productiemiddelen in de maatschappij en kan in grote armoede resulteren.

Tijdreiziger | 27-07-15 | 09:54 | + 0 -

Nou kan die column wel nergens op slaan (persoonlijk denk ik dat ze een juiste conclusie trekt, maar er nogal rammelend naartoe argumenteert), dat wil nog niet zeggen dat jullie' reactie nog belabberder mag zijn DK....

Rijkdom komt vaak tot stand door competitie. In een competitie bepaalt meestal en grotendeels de macht van de beste, dus de winnaar, de verdeling van de totale gecreëerde waarde over de deelnemers aan het proces.

Dat principe alleen bepaalt al dat de rijken inderdaad voor een belangrijk deel verantwoordelijkheid dragen voor het aandeel van de 'verliezende' deel van het aan de competitieve economie deelnemende bevolkingsdeel. Of willen jullie soms beweren dat competitie niet één van de belangrijkste dynamieken in onze economieën is?

Als je dan dieper in die dynamieken duikt en een balans probeert op te maken tussen de competitieve elementen en de collaboratieve elementen en hoe deze elkaar beïnvloeden dan zou je een vergelijking kunnen maken door te kijken naar enerzijds het effect van competitieve impulsen op overwegend collaboratieve mechanismen, en vice versa. Want alleen maar het tellen van mechanismen aan beide kanten van de schaal zou te gemakkelijk zijn en geen recht doen aan de gelaagdheid waarmee beiden op elkaar inwerken.

We zijn het er denk ik snel over dat collaboratieve initiatieven vaak ernstig gehinderd kunnen worden door competitieve invloeden. Denk bijvoorbeeld aan goede doelen: een collaboratief initiatief wordt uitgehold en voor een belangrijk deel ondergraven door competitieve elementen als het persoonlijk gewin van corrupte machthebbers in Afrika en hun bijna net zo corrupte bestuurlijke tegenhangers in het Westen.

Omgekeerd zie je competitie binnen de meta van dat collaboratieve initiatief eigenlijk alleen een meerwaarde creëren in dat het mensen motiveert om zich in te zetten. Maar dat competitie de enige of zelfs maar belangrijkste drijfveer voor mensen is om zichzelf uit te dagen is complete nonsense. Ook dat is iets waarover een discussie niet echt meer gevoerd hoeft te worden of wel DK?

Andersom is er nauwelijks sprake van een veelvoud aan significante beperking aan de meta van competitie vanuit collaboratieve impulsen. De belangrijkste uitzondering die we kennen zijn belastingstelsels, waarmee door herverdeling middelen ingezet worden vanuit een bijzonder dynamiek. Dus wanneer ik zou stellen dat belastingsontwijking een mechanisme is waarmee iemand met de macht daartoe door competitie middelen onttrekt aan de gezamenlijke voorraad, en daarmee het belangrijkste collaboratieve mechanisme dat we in economisch opzicht kennen ondergraaft, dan heb ik toch gewoon gelijk of niet DK? Hell, hebben we net niet een compleet land tot de bedelstaf veroordeeld juist vanwege dit effect?

Ook hier geldt trouwens weer dat de voorbeelden waarmee competitief gedrag het collaboratief mechanisme ondergraaft zonder enige moeite opgesomd kunnen worden. Lobbyisme, is dat een overwegend collaboratief verschijnsel of een overwegend competitief verschijnsel? Oh wait: verkiezingen, wat denk je dat die doen met het gedrag van politici? Baantjescarrousels... wachtgeldschepperij, intekengedrag bij de EU, die hele achterlijke verhuizing tussen straatsburg en brussel elke fucking keer... waaruit komen die debiliteiten voort DK? Uit 'gezonde' competitie of uit het versjacheren van collaboratief bedoelde mechnismen door competitief gemotiveerde corrumperende impulsen?

Dit is mijn theorie:
Wij staan toe dat competitieve impulsen onze wereld beheersen, en stellen daar niet bijzonder veel collaboratieve impulsen tegenover. Ik heb zeker geen communist die vanuit een centraal aangestuurde staat mensen tot 'eerlijk delen' wil dwingen. Wat je met je middelen doet moet je zelf weten. Maar ik ben wel een realist die ziet gebeuren dat we in onze samenlevingen veel meer energie besteden aan het aanmoedigen van competitie, bijvoorbeeld door reclame waarin de samenhang tussen bezit en status benadrukt wordt, dan dat redelijk en gewenst is vanuit de gedachte dat competitie effectiviteit bevorderd.

F#ckingAwesome | 27-07-15 | 09:15 | + -2 -

monmax | 27-07-15 | 00:18
Vroeger was er nauwelijks overheid en regelde een gemeenschap inderdaad dingen zelf.
Toch wilde de overheid zich met steeds meer zaken bemoeien, uit die tijd kwam Ayn Rand.
Ze was aanhanger van het objectivisme, een beetje wollige theorie naar mijn smaak.

Maar haar boodschap is in de huidige tijd nog veel relevanter geworden.
Tussen 1957 en 2015 hebben we eigenlijk alleen maar een grote opbouw van de overheid gekend.
Dus de roep om nog meer belasting door mevrouw Tulp is logisch, het monster moet gevoed worden en de mogelijkheden raken uitgeput. Dan maar bedrijven. Of dan maar vermogens.
Wat kunnen we nog afpakken, naast het feit dat de overheid van de komende generaties al heeft uitgegeven en zij dus bij geboorte een grote schuld erven en slaaf worden?
Voor mensen die tot 10 kunnen tellen lijkt het me dat die het probleem begrijpen.

Atlas Shruggs 10 | 27-07-15 | 08:49 | + 1 -

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 23:45 |
Hong Kong staat me wel aan ;) maar die aparte status is natuurlijk een lachertje. Als Peking één keer z'n spierballen laat rollen is het weg.
Singapore ken ik verder niet goed genoeg om er wat van te vinden, behalve dat ze wel heel strenge wetten hebben op vervuilen van de openbare ruimte.
Daarnaast denk ik dat we een heel eind met elkaar mee gaan in denkwijze, maar dat kan ik natuurlijk mis hebben.
Voor zover ik Ayn Rand ken is deze mij (te) veel kapitalist. Sommige zaken kun je niet aan de inwoners van een land overlaten en moet je gezamenlijk regelen. Maar ik vermoed dat Rand ook daar anders over denkt?

monmax | 27-07-15 | 00:18 | + 0 -

monmax | 26-07-15 | 23:10
Zeg dat maar niet tegen de mensen uit Hong Kong, die zijn enorm gesteld op hun autonomie.
Maar als Hong Kong je niet aanstaat, maak dan de vergelijking met Singapore.
Dan wordt het probleem nog een stuk duidelijker, ondanks dat Singapore slechter vergelijkbaar is dan Hong Kong.

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 23:45 | + 0 -

Dandruff | 26-07-15 | 22:48
Inderdaad, ik zag dat de Hong Kongse overheid gratis verpleegzorg heeft ingericht.
De belasting is daarvoor hetzelfde gebleven. Ik zeg het nog maar even, 2% tot 17% IB en geen ander soorten belasting. In NL hebben we 50 soorten belasting waaronder 52% IB.
Door de defensie kan het niet komen, verschil tussenbeide is 1% van het GDP.
En in Hong Kong leven mensen in armoede, in Nederland ook nou en?
Volgens mij hoe beter je gaat kijken, des te duidelijker het wordt dat het communisme een onderschat kankergezwel is dat Nederland opvreet. Niet alleen is iedereen in NL straks arm maar heeft ook blijvende hersenbeschadiging. Net als in de DDR vindt iedereen oprecht dat de overheid alles maar moet regelen, dan pas is het goed.
De Nederlandse mentaliteit van vroeger, dat we in de gemeenschap voor elkaar zorgen, is daarmee voltooid verleden tijd. En de beroemde Nederlandse ziekte voltooid. Kijk maar naar Edith Tulp.

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 23:34 | + 3 -

-ch+g

monmax | 26-07-15 | 23:11 | + 0 -

Dandruff | 26-07-15 | 22:48 | Maar de keuze om voor allerhande zaken al dan niet te betalen licht dan wel bij de eindgebruiker, mij. Of ons systeem nu zo slecht is waag ik te betwijfelen, maar je bent vermoedelijk met me eens dat wij in dit land een heleboel belasting betalen voor het in stand houden van privileges/verworven rechten. Er kan veel meer aan de markt worden overgelaten/bezuinigd. En dan praat ik alleen nog maar over laaghangend fruit.

Wat dat aangaat vind ik het verschuiven van loonbelasting naar bijv. verhogen van de BTW niet eens zo slecht. Ik heb dan nl. een keuze. Ik begrijp dan ook niet dat zo een liberale maatregel door zgn.liberale partij als D66 is afgeschoten.

@Atlas Shruggs, de vergelijking met Hong Kong gaat natuurlijk geheel mank. Hong Kong is na de machtsoverdracht gewoon een stad met bijzondere economische en politieke status binnen het grote China. Het lift als relatief kleine stad gewoon mee op de voorzieningen die de Chinese Staat bied.

monmax | 26-07-15 | 23:10 | + 0 -

Dandruff | 26-07-15 | 22:33
Ik had het niet tegen jou.
Khadaffi was tientallen jaren dictator, me dunkt dat de mensen dan wat over je weten.
Datzelfde verhaal kunnen we over Joris Demmink zeggen.
En niemand in de wereld vond het kennelijk erg wat jij zegt, niemand wilde hem uit de weg ruimen.
Totdat hij over de petrodollar begon, toen moest hij dood.
Hetzelfde voor Saddam Hoessein, heel veel martelen en doden no one gave a fuck, maar toen hij over de petrodollar begon, moest hij dood.
Hetzelfde voor Afrikaanse landen, die hebben ook olie. En die zouden ook kunnen zeggen wat Khadaffi zei en dan moeten ze ook dood.
Dus als systematische mensenrechten schendingen niemand interesseren, waarom zou armoede dan wel iemand interesseren? Wiens agenda wordt daarmee gediend?

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 22:59 | + -1 -

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 22:29,

Maar je gaat dus niet in op het feit dat veel mensen in Hong Kong in armoede leven.
Met name bejaarden, terwijl daar van vergrijzing nog nauwelijks sprake is.
Hoe zou jij dat hier willen voorkomen?
En als dat gratis onderwijs zo goed is dan zou toch niemand daar lage-lonen werk gaan doen?
En wat geeft Hong Kong nou precies uit aan defensie?

Je vergelijking met Hong Kong is gewoon niet zo goed, en die met Singapore evenmin.
Feit blijft dat de zaken die ik noemde allemaal veel geld kosten. Of je dat geld nu middels belasting betaalt of middels verzekeringspremies is lood om oud ijzer. Er moet gewoon voor die zaken worden betaald, punt. Bovendien blijkt dus dat velen buiten de boot vallen in Hong Kong; het is daar dus niet zo goed geregeld als je steeds beweert.
Het erkennen van die realiteit heeft niks met communisme te maken.

Dandruff | 26-07-15 | 22:48 | + 1 -

Goh.
!
"deugdelijk bestuur", "rule of law"
!
Waar?
Salut! Evocatus

Evocatus | 26-07-15 | 22:41 | + 1 -

Heb het stukje maar eens gelezen, maar wat een idioterie. Een bloemlezing;
- De ontwikkelingslanden in Afrika lopen jaarlijks wel 90 miljard mis aan belastingopbrengsten vanwege allerhande belastingconstructies. Hiervan komt wel een 460 miljoen op conto van NL. Nou niet echt een belastingparadijs zou ik zeggen als het maar een schamele 0,5% is van wat ze mislopen, getuigt niet van een VOC mentaliteit (van ons wel te verstaan).
- De vml. burgemeester van Kampala wordt ten tonele gevoerd als abject rijk. Hoeveel meneer bezit wordt niet echt duidelijk, al zal het meer zijn dan wat ik bezit. Mw. geeft zelf toe dat deze man niet een echt toonbeeld is voor de "echte rijken, geen echte miljardair als Donald Trump", maar begint en eindigt het stuk er wel mee. Niet echt sterk in mijn ogen.
- De landen lopen 90 miljard mis aan belastingopbrengsten, bijna zoveel als de 118 miljard aan ontwikkelingshulp. Nou daar is een bezuiniging. We helpen de arme landjes met het opzetten van een deugdelijk belastingapparaat en kunnen na een aantal jaren de hulp met 70% terugschroeven, win/win. Ik denk alleen niet dat haar broodheren Oxfam/Novib dit waarderen, want kost daar banen natuurlijk. Zelfbehoud is een mooi ding.
- De financial secrecy index. spreekt over biljoenen dollars aan illegale geldstromen. Geen miljoenen, geen miljarden, maar biljoenen. Ik vermoed zo dat mw. het Engels en Nederlands door elkaar haalt. En dan is een biljoen geen 1.000 miljard meer, maar gewoon één miljard scheelt nogal wat %.
- Ik vermoed zomaar dat mw. nogal afgunstig is (maar is slechts een vermoeden).

Waarom meent dit soort mensen toch altijd dat je armoede kunt oplossen door het gooien van goed geld naar slecht geld? Het is een mentaliteitskwestie (en deels gewoon bepaald door de leefomgeving (wetenschappelijk aangetoond)). Ze gaan er niet harder van werken en leveren niks op voor hun eigen land. Waarom kunnen de voormalige ontwikkelingslanden in ZO Azië wel vooruitgang boeken (zonder groot geld van ons) en waarom in Afrika en MO niet?

monmax | 26-07-15 | 22:39 | + 2 -

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 21:53,

Dat lijkt me satire, dat Khadaffi iets met de groei van Afrika van doen had.
Khadaffi was in de eerste plaats een massamoordenaar, die diverse bloedige burgeroorlogen in Afrika organiseerde en/of in stand hield. Daarnaast propageerde hij haat tegen christenen (hij martelde ze in eigen land), haat tegen niet-Arabische Afrikanen (zoals Berbers), haat tegen het Westen (vandaar zijn steun aan talloze terroristische organisaties) en haat tegen Westerse hulporganisaties, die zogenaamd AIDS zouden hebben verspreid (wat leidde tot wereldwijd geweld tegen artsen, en zorgde voor nieuwe polio-epidemieën).

Maar verder was er niks mis met die man, natuurlijk.
Behalve dan misschien dat hij in eigen land kleine meisjes ontvoerde voor verkrachtingssessies, of Westerlingen ontvoerde om losgeld te eisen.

Je zal mij niet horen roepen dat de "Arabische lente" een succes is, ik twijfelde al vanaf het begin aan de gevolgen. Maar het is ook niet vol te houden dat de Arabische wereld er veel slechter op is geworden; de ene dictator is vervangen door de andere.
Dat de vluchtelingenstroom toeneemt is niet omdat Afrika nu chaotischer is dan 5 jaar geleden; maar omdat er nu meer aandacht voor die vluchtelingen is. Dus weten ze (en weten de smokkelaars) dat het loont om de overtocht te wagen.

Dandruff | 26-07-15 | 22:33 | + -2 -

Dandruff | 26-07-15 | 21:43
Je kunt op allerlei manieren onderbouwen dat we nou eenmaal een Staatsruif nodig hebben, maar het kan makkelijk zonder. Dat Hong Kong IB heft voor locals is waar. Van 2% voor Jan Modaal tot 17% voor de topsalarissen. De meeste andere belastingen bestaan niet en voor de meeste mensen is het Onderwijs desondanks gratis.
Hong Kong is niet uniek. Singapore doet hetzelfde, heeft geen kolonie, geen Slochteren en in de sixties was het gewoon een bedompt grasveld met niks en nu is het de een na rijkste stadstaat ter wereld.
Maar zie je het verschil? Hong Kong heft vrijwel het minste belasting ter wereld en Nederland veruit het meeste. Dat NL dan ook nog een gasbel heeft, maakt het des te genanter.
Nederland is grondig verpest door het communisme, zoveel is duidelijk.
En mevrouw Tulp ook.

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 22:29 | + 7 -

Ik meen dat het rond 1900 onfatsoenlijk werd gevonden om exorbitant veel geld te besteden aan allerhande persoonlijke luxe, waardoor de rijken destijds meer geld staken in filantropie en het doen van investeringen. Aan zulke rijken heb je nog wat.

Diotima | 26-07-15 | 22:25 | + 0 -

kovariant | 26-07-15 | 21:46,

Maar jij hebt wel onderzoek gedaan, natuurlijk?

Kom maar op met die cijfers dan, en bijbehorende berekening:
- Om welke rijken gaat het?
- Die in NL, of GB, of de hele wereld?
- Over hoeveel geld beschikken zij?
- Over welke belastingverlichting heb je het?
- En hoeveel zou het opheffen daarvan opleveren?
- En hoeveel geld is er precies nodig om alle extreme armoede 1 jaar op te heffen?
- Welk percentage daarvan zal bij de verkeerde mensen terecht komen, schat je?
- En op basis waarvan schat je dat?
- Of heb je bewijs dat alle ontwikkelingshulp altijd goed terecht kwam?
- En dat alle nieuwsberichten over het tegendeel dus opzettelijk gelogen zijn?

Vergat ik bijna het belangrijkste:
- Wat is jouw definitie van "rijk"?
- En jouw definitie van "extreme armoede"?
- Zullen beide begrippen niet per land verschillen?
- En zo ja, hoe verwerk je dat in je berekening?

Ik ben echt reuze benieuwd naar je antwoord.

Dandruff | 26-07-15 | 22:19 | + 3 -

mona | 26-07-15 | 20:38
En deze wil ik je niet onthouden.
De motor achter de onafhankelijkheid en groei van Afrika was Muammar Khaddafi. Hij was bezig om onafhankelijke banken op te zetten, waardoor de grip van de VS en Frankrijk op Afrika zou verminderen. Dit was al tegen het zere been, maar toen hij ook nog zei dat de olie niet meer in dollar afgerekend ging worden, moest hij dood. Het kostte heel wat mensenlevens en nogal wat vluchtelingen komen nu naar Europa als gevolg van de gigantische puinhoop die Afrika is geworden, maar de VS en Frankrijk hebben hun invloed gelukkig nog. Die leugens van Oxfam Novib zijn gewoon een lacher als je de verbanden ziet.
www.informafrica.com/africa-report/the...

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 21:53 | + 2 -

God wat een dom wijf. Dit mens begrijpt niet dat zelfs al is al is 99% van al het kapitaal in de wereld in handen van één man, het weggeven ervan niets gaat oplossen. Dit kapitaal zit namelijk in aandelen. In pensioenfondsen. Ik banken die op basis van dit kapitaal hypotheken verlenen. Het zijn obligatieleningen van overheden die met dit geld hun al dan niet nutteloze werk doen. Al dat geld, beheerd door zo weinig mensen, zit gewoon in de economie net als al het andere geld. Het jacht, gekocht door deze rijke, is een bron van werk geweest voor botenbouwers. De vliegreis die deze rijke maakt zorgt voor werk voor de piloot, crew, vliegtuigbouwer.

Dit ontzettend, vreselijk domme, niets-bijdragende vrouwmens begrijpt werkelijk he-le-maal niets dan d'r eigen moralistische vingerwapperende gelijk. Dit mens heeft zelf nog nooit bijgedragen aan de economie behalve rommel als de 'yes' mee oprichten, een blaadje voor tienermeisjes. Doe dan iets nuttigs met je leven, trut, als je zo nodig wil vingerwapperen.

holtordevrschrkklke | 26-07-15 | 21:53 | + 6 -

Alleen al de belastingverlichting voor rijken zijn meer dan genoeg om extreme armoede jaar op jaar op te lossen 3 maal over.

En dat cliché gelieg over hoe altijd alles in de verkeerde zakken belandt is leuk voor feestjes, maar ook niet meer dan dat. Een leuke anekdote voor mensen die interessant willen klinken. Alsof ze echt onderzoek gedaan hebben.

kovariant | 26-07-15 | 21:46 | + -3 -

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 20:55,

Niks willen betalen heeft gelukkig niks met echt ondernemerschap te maken.

Die prima infrastructuur in Hong Kong heeft ook gewoon geld gekost, ook al is het een klein land. Daarom heft dus zelfs Hong Kong wel degelijk belasting, zei het veel minder dan Nederland.

En of je de zorg nu betaalt uit verzekeringen of belastingen; die zorg moet dus betaald worden. En dan doen we het zeker niet slechter dan Hong Kong, waar veel ouderen in armoede leven, hoewel er daar echt geen sprake is van ernstige vergrijzing. Die kerkelijke liefdadigheidsinstellingen kunnen de problematiek dus al niet aan; hoe zou dat dan hier moeten gaan met onze veel problematischer vergrijzing?
Heb je trouwens enig idee hoe om te gaan met ècht zieke, dementerende ouderen?
Dat lukt maar weinigen, zelfs niet bij je eigen moeder, dat kost (dure) professionele hulp.
En hoeveel mensen hebben er geen kinderen of andere naasten, die voor hen zouden kunnen zorgen?

En hoe zat dat nou met het onderwijs in Hong Kong?
Dat het onderwijs hier tegenvalt betekent niet dat het in Hong Kong beter is. Het blijft tenslotte voor velen een lage lonenland. Bovendien, is "onderwijs stimuleren" niet ongeveer hetzelfde als "onderwijs subsidiëren"?
Kost dus gewoon geld.

En veiligheid, ach; Hong Kong werd heel lang beschermd door Groot Brittannië, waar het ongekozen bij hoorde. Een duur leger was daarom niet nodig. Inmiddels wordt Hong Kong ongekozen beschermd door China. Dat bespaart weliswaar een hoop geld, maar echt veilig en soeverein zijn de inwoners van dit stadsstaatje dus nog steeds niet niet.

Natuurlijk is er een hoop mis met onze politiek die met belastinggelden strooit alsof het niks is. Het grootste probleem daarbij is niet dat onze overheden te veel investeren in infrastructuur, zorg, veiligheid en onderwijs; maar dat ze relatief veel geld pompen in linkse hobby's, prestigeprojecten, vriendendiensten en banencaroussels.
Maar dat maakt de noodzaak van belastingen niet ongedaan.
Nederland is geen paradijs maar Hong Kong of Duitsland evenmin.

Dandruff | 26-07-15 | 21:43 | + 2 -

mona | 26-07-15 | 20:38
Precies. Er zijn zelfs enkele dappere Afrikaanse dames die zeggen waar de werkelijke problemen liggen voor Afrika en dat is de onredelijke eisen van het IMF en de Wereldbank.
Heeft niks met belastingdruk te maken, ergo als je die verhoogt zoals Oxfam Novib wil, dan rennen de bedrijven weg en dan groeit het probleem, want wie mag het dan weer oplossen?
Juist, de veroorzakers van het probleem.
Maar dat zal de links lullende rechtse zakkenvullers van Oxfam Novib een worst wezen.
Voorlopig gaat Afrika een jarenlange rampspoed tegemoet want het verkeerde medicijn dat Europa vernielt, gaat nu ook daar gegeven worden.
Maar ja het klinkt erg lekker, eerlijker verdeling van de lasten. Een ultieme volgevreten first world problem, lekker van toepassing op Afrika, not.
Een Gouden Toekomst voor Oxfam Novib dat dan weer wel, want de problemen en uitdagingen bij hun clientele rijzen de pan uit straks.

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 21:40 | + 1 -

Hoe kun je van een baby een kat maken?

Bevries hem eerst helemaal en haal hem vervolgens over een zaagmachine. Meeeooooww.

Bald_Gefkens | 26-07-15 | 21:29 | + 2 -

Dandruff | 26-07-15 | 20:25
Klopt ik zei niks en daarmee bedoelde ik niks.
Maar niet uit populisme, uit de basisregel van ondernemerschap.

En welke punten wil je nog meer maken?
Infrastructuur is prima in Hong Kong, echt. Geen belasting voor nodig.
Zorg wordt betaald uit verzekeringen, geen belasting voor nodig. Ook in NL niet.
Onderwijs zou je vanuit de overheid kunnen stimuleren, bijvoorbeeld voor kwaliteit. In Nederland is dat andersom, het is schreeuwend duur en flink beroerd qua kwaliteit. In dat geval is er geen belasting voor nodig.
Er is vergrijzing in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Duitsland. En daar de zorg 25% goedkoper dan in Nederland, en de peperdure verpleegzorg is geprivatiseerd. Dus als je er niet voor wilt betalen, dan neem je oma maar in huis. Duitse oma heeft dikwijls gewoon een Haus met kamerverhuur, maar ja dat MAG NIET in NL, dus dan heb je op basis van domme principes belastinggeld nodig.
In Hong Kong worden veel ouderen verzorgd door instellingen met een kerkelijke achtergrond.
Zo ging het in Nederland vroeger ook en het was tientallen miljarden per jaar goedkoper. Dus eigenlijk heb je ook daar geen belasting voor nodig.

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 20:55 | + 0 -

Mevrouw Tulp slaat de plank volkomen mis. Armoede is niet de schuld van de rijken. De "rijke" landen geven al jarenlang kapitalen uit aan arme landen in allerlei vormen, geld, goederen, voorlichting ter plaatse, et cetera. Na jarenlange ontwikkelingshulp is de bevolking van derde wereldlanden nog arm. RaRa hoe komt dat? Laat mevrouw Tulp zich daar eens in verdiepen!

mona | 26-07-15 | 20:38 | + 1 -

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 20:04,

Zal ik je dan maar even volledig citeren?
"Iedereen kan rijk worden, gewoon 20 jaar lang werken, geen vrije tijd, niet ziek worden, altijd opletten, altijd doorzetten, meer en slimmer doen dan je concurrent, niks aan belasting betalen, alles herinvesteren in de groei, altijd for the kill, en accepteren dat 9 van de 10 keer je plan in de greppel belandt, ondanks al je inzet."

Zoals je ziet noemde jij een hele reeks zaken, allemaal gescheiden door komma's. Dus waarom zou je dan 1 punt ("alle winst investeren") over 2 met een komma gescheiden zinnetjes verspreiden ("niks aan belasting betalen, alles herinvesteren in de groei")?
Ik zal echt niet de enige zijn die dacht dat je met "niks" ook gewoon "niks" bedoelde.

Wat Hong Kong betreft, zoals ik al aangaf profiteerde Hong Kong vooral van het feit dat dat achterland heel lang achterbleef qua economische ontwikkeling. Rotterdam krijgt concurrentie van oa Antwerpen, Hamburg en Le Havre. Daarnaast negeer je mijn andere punten over verschillen tussen Nederland en Hong Kong.

Net als bij Huckebein snap ik ook niet je punt. Ik blijf erbij dat infrastructuur, veiligheid, zorg en onderwijs noodzakelijk zijn; en ik blijf er ook bij dat dat hoe dan ook geld zal kosten. En dat betekent dat er belasting moet worden geheven. In landen waar de belastingen extreem laag zijn zie je doorgaans dat dit soort zaken slecht geregeld zijn.

Dandruff | 26-07-15 | 20:25 | + 0 -

Dandruff | 26-07-15 | 18:44
Ik zei 'niks aan belasting betalen, alles herinvesteren in de groei'.
Daar maak jij van libertarisch populisme en gaat het ook nog ontkennen als ik refereer aan investeren.
Maar goed, je wil kennelijk een punt maken.
Zeg dan niet dat Nederland de positie van Hong Kong niet heeft. Beide zijn doorvoerlanden, maar de ligging van Nederland is beter dan Hong Kong, midden tussen de afzetmarkten, rivieren, eigen gigantische natuurlijke hulpbronnen, veel betere toegang tot resources, vlak en goedkoop land, veel meer mogelijkheden. En toch verkloot Nederland het gigantisch ten opzichte van Hong Kong.

Dus ondanks dat we het over het algemeen eens zijn, zou ik je na 1 week ontslaan.

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 20:04 | + 2 -

FW Ta-183 Huckebein | 26-07-15 | 19:23,

Jouw slogan weerlegt niet mijn punten;
- dat Nederland en Hong Kong niet te vergelijken zijn;
- dat Hong Kong minder vergrijzing kent;
- dat Hong Kong desondanks veel armoede kent, bijna 20% van de bevolking zelfs;
- dat Hong Kong zijn positie ook dankt aan het achterblijven van de rest van de regio.

Ik snap je punt niet zo. Als jij denkt dat je zonder belasting een welvarend land op kunt bouwen moet je dat vooral doen, maar aan holle kreten zoals hierboven heb ik niks.

Dandruff | 26-07-15 | 19:59 | + 1 -

In principe kan iedereen kan een bovengemiddeld bezit vergaren. Echter niet iedereen tegelijk.
Waarom ontkennen zovelen dit?

Rätselhaft | 26-07-15 | 19:31 | + 0 -

Miljonairs.. Lekker belangrijk. De 1% die meer bezit dan de rest van de wereld. Dat lijkt mij een probleem.
Maar in NL willen we liever iedereen even arm (nivelleren is een feestje) en slopen wij met veel plezier de gehele middenklasse. Die zijn namelijk ook rijker dan de gemiddelde handophouder en dat moeten we natuurlijk niet willen met z'n allen.

GaatDeGoedeKantOp | 26-07-15 | 19:27 | + 9 -

Dandruff | 26-07-15 | 18:44 | + 1 -

Nee, Hong Kong heeft inderdaad geen gasbel zoals Slochteren; en ja, wij hebben de Rijn met Duitsland als achterland.....

FW Ta-183 Huckebein | 26-07-15 | 19:23 | + 3 -

@ Damdruff
Hear, Hear.
Spijker op de kop.

Jan van de Biertent | 26-07-15 | 19:01 | + 0 -

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 17:56,

Ik reageer uitsluitend op wat jij zegt, dus verwijt mij alsjeblieft niet dat jij niet duidelijk zegt wat je bedoelt. En verder; je kunt wel speculeren over mijn persoontje (nee, ik ben geen student), maar dat maakt op mij net zo weinig indruk als het door elkaar halen van verschillende woorden en begrippen.

Want zoals Tulp "rijken" en "bedrijven" door elkaar haalt, zo haal jij steeds "rijken" en "ondernemers" door elkaar. Ten onrechte natuurlijk, want veel ondernemers zijn helemaal niet rijk; en de meeste èchte rijken hebben nauwelijks een dag in hun leven gewerkt. Die zijn geboren uit rijke ouders, verklooien wat jaartjes op dure topscholen, en hoppen uiteindelijk van de ene bestuursfunctie naar de volgende. En zelfs als ze die bedrijven praktisch om zeep helpen krijgen ze nog een mooie bonus, en heeft het netwerk alweer nieuwe functies in de aanbieding.

En Hong Kong, waar ook velen in armoede leven trouwens, is niet goed te vergelijken met Nederland. De bevolkingsopbouw is bijvoorbeeld heel anders, veel minder vergrijzing waardoor zorg makkelijker betaalbaar is. Verder is het een piepklein land met een relatief hoge productie, en daarnaast een van de grootste en diepste zeehavens ter wereld en een gigantische afzetgebied daarachter. De financieel gunstige positie van Hong Kong is deels te danken aan het feit dat de rest van de regio heel lang achterbleef; in Nederland hebben we die positie natuurlijk niet.

Dandruff | 26-07-15 | 18:44 | + 2 -

dutchdj | 26-07-15 | 17:29,

Nogmaals, lokale corruptie heeft niks met kapitalisme te maken.
Punt.
In de praktijk blijkt juist dat landen die het kapitalisme introduceren, tegelijkertijd de corruptie te lijf gaan, zie bijvoorbeeld China. Waar de welvaart wel degelijk stijgt.

En jouw "dan moet je geen zaken doen met corrupte overheden"... Dat klinkt lekker makkelijk vanaf je luie stoel, maar hou jij er bij het kopen van een mobiele telefoon rekening mee waar het goud, zilver en het platina daarin vandaan komen?
Mijdt je auto's en bussen vanwege de misdaden van oliesjeikhs?
Heeft al je kleding een Fair Trade keurmerk?
Verbied jij je kolencentrales om steenkolen uit China te verwerken?
Natuurlijk niet.

Trouwens, hoe corrupt is de Nederlandse overheid eigenlijk?
En de Griekse overheid, met wie we samen in de (ook al corrupte) EU blijven zitten?
En vanaf welk "corruptieniveau" mag er geen handel meer gedreven worden met een land?
Bepaal jij dat, of gaan we daar met zijn allen over stemmen?
En accepteren we dan ook allemaal de consequenties?

Wijzen naar "bedrijven" waar je zelf gewoon je boodschappen doet is goedkope demagogie. En ja; goedkope arbeid wordt soms verplaatst naar andere landen zoals China. Goed voor de mensen daar, trouwens. Maar dat is niet de reden dat de welvaart hier stagneert. Dat heeft alles met "ons" beleid te maken;
- onze overheid die op grote schaal "gratis" geld wegsmijt;
- onze overheid die op grote schaal geld steelt van eenieder met een baan;
- alles ten faveure van linkse hobby's, zoals het bedenken van onwerkbare regels voor mensen met een baan.
Dat zijn 3 grote problemen die precies niks met het kapitalisme te maken hebben.

Dandruff | 26-07-15 | 18:25 | + 5 -

kruz | 26-07-15 | 16:41 | Ha, onze Karl Marx 2.0
Met alle respect, maar wat een idiote aannames doe je hier.
1). Als je veel verdient onttrek je dat aan een ander? Nee, ik ben ondernemer en denk een product tegen bedrag x te kunnen verkopen tegen een productieprijs van y. Als het goed is = x-y > o zo niet doe ik het fout. Van het bedrag x-y leef ik namelijk. Als y>x kan k namelijk niet nog een keer bij mijn klant langsgaan om te vragen bij te storten omdat ik niets verdien of wel dan?. Dit bedrag x-y is de bruto winst. Als ik geluk heb, is dit meer dan ik nodig ben en kan dit of aan de kant zetten voor slechte tijden, of ik investeer het in een nieuw productiemiddel waardoor mijn klanten een kleinere x te betalen hebben (immers mijn y is ook kleiner). Als er meer overblijft dan dit heb ik nog meer geluk en spendeer ik het aan goede doelen of aan een mooi Cartier horloge voor de vrouw. Of ik verbrand het.
2.) Aandelen zijn inderdaad een vorm van schuld. In het MKB voornamelijk van het bedrijf aan de privépersoon en niet aan de bank (tenzij er een investeringsbedrijfje bij betrokken is). Dat daar een beloning tegenover staat in de vorm van dividend mag duidelijk zijn. Als dit niet zo was had het geld beter op de bank gezet kunnen worden. Maar zonder winst ook daar geen rentebetaling.
Dat de kosten bij een beursgenoteerd bedrijf hoger zullen zijn kan ik me voorstellen. Maar je praat dan over een NV en niet meer een BV.
3.) Al die overwinst die jij noemt die beter geïnvesteerd zou junnen worden in ruimteonderzoek en weet ik wat, waar denk je dat die van betaald wordt? Van de liefde? Nee lieve schat, van de belastingen die de overheid oplegt, en die ik als ondernemer dus moet afprijzen in mijn product.
4.) Ik als ondernemer maak op weinig staatsgeld aanspraak. Hoeft ook niet, ik ben eigen baas immers. Maar als ik eigen baas ben kan ik voor mezelf dus ook besluiten om op mijn 50e met pensioen te gaan. Maar ik moet dan wel genoeg geld gespaard hebben om de resterende 30 jaar te kunnen overbruggen. Wil ik dat, dan zal ik dat in de prijs van mijn product moeten opnemen. Of betaal jij mijn pensioen vanaf mijn 50e?
5.) Rijk en arm zijn twee relatieve begrippen. Als er op de wereld twee mensen zijn waarvan de één € 1000 verdiend en de andere € 1100 is de eerste arm en de tweede rijk. Net zo goed dat een persoon die hier in NL onder de armoedegrens leeft in Afrika de koning te rijk is. Hoe groot of klein het verschil, het zijn complementaire begrippen, in die zin snappen mw. Tulp en jij het niet helemaal.

Overigens ben ik gewoon loonslaaf net als de meesten.

En dus

6.) Ik heb 10 jaar langer geleerd dan de timmerman waar ik leiding aan geef. Heb dus ook 10 jaar minder om mijn pensioen bij elkaar te sparen. In jouw ogen en die van mw. Tulp is dit dus onrechtvaardig. (Afgezien van het feit dat ik als leidinggevende voor de wet een hoger risico loop (aansprakelijkheid) dan de timmerman enz. enz.) wat een hoger loon rechtvaardigt.
De timmerman vind dat ik rijk ben, ik kijk naar mijn directeur die nog meer risico loopt dan ik, en ik vind dat hij rijk is.

monmax | 26-07-15 | 18:19 | + 6 -

goktrommelisttot | 26-07-15 | 17:22,

Klopt, viel onder "etc".
Afhankelijk van het land of de regio kunnen ook droogte of juist overstromingen een rol spelen, of bepaalde plagen. Mijn punt was vooral dat de problemen waar de meeste derdewereldlanden mee zitten, weinig of niks met kapitalisme te maken hebben.

Dandruff | 26-07-15 | 18:08 | + 1 -

Op zondag zitten hier wel veel linkse sprookjes mensen zeg...
omineuze omnipotent | 26-07-15 | 17:36 |

Raad de groep eens...

werkenden FT en PT 6.000.000
doen iets ambtenaren 1.000.000
uitkeringsgerechtigden 3.000.000
aow-ers 3.000.000

duitse herder | 26-07-15 | 18:05 | + -3 -

Dandruff | 26-07-15 | 17:01
Mijn reactie had geen betrekking op topsalarissen, fijn dat die belasting betalen, prima.
Degenen die hier worden bedoeld zijn niet topsalarissen, dat zijn immers loonslaafjes.
De rijken zijn degenen die jarenlang niks verdienen, stront eten, hun leven wagen, geen prive leven hebben, niet de luxe van mevrouw Tulp hebben om te zeuren om niks, en die toch 9 van de 10 keer falen.
Die mensen, die het topje van de zeer brede piramide halen, die hebben schuld aan armoede. Wat een gelul.
Jouw reacties geven sterk de indruk dat je een idealistische student bent, zoals velen hier.
Op macro niveau en in theorie is het natuurlijk altijd waar dat ergens belasting betaald moet worden, ook al dient het Nederlandse stelsel dat gegeven het allerslechtste.
Waar ik zit in Hong Kong bestaan bijna geen belastingen, btw bestaat bv niet en VPB is nihil. En toch is het de rijkste staat op aarde. Dus dat doet ernstige afbreuk aan jouw regel dat er belasting betaald moet worden.
En je hebt ook niks aan die regel in de praktijk, want wat ga je nou doen aan het eind van het jaar?
Een miljoen winst, ga je de helft wegbrengen naar de fiscus, of investeer je alles? Misschien mixen?
In alle andere gevallen behalve het tweede ben je in jaar 2 failliet. Dat is de praktijk.
Het zou goed zijn als de praktijk weer de boventoon zou hebben in beleid, want er zitten veel teveel airheads in de almachtige ambtenarij.
Wat zeg ik, Dijsselbloem oppercommunist, heeft net gepleit voor een nieuw politburo.
En die zijn het allemaal roerend eens met mevrouw Tulp.

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 17:56 | + 2 -

Je kunt niet stellen, het ligt aan de rijken dat er armoede bestaat, hoewel er wel een kern van waarheid in zit.Het gaat meer om de superrijken, die de armoede / schulden van de wereld in een keer zouden kunnen oplossen.Maarja, zij creëren die armoede bewust, dus dat zal niet gebeuren.En inderdaad, zoals Dandruff zegt, kapitalisme en corporatisme, gesteunt door corrupte politici is de werkelijke reden.
Enne, wat Bill Gates doet, da's geen medemenselijkheid.Die man heeft gewoon een dubbele agenda.Hoe moet je nou de wereldbevolking reuceren middels inentingen??Juist..

Ben5570 | 26-07-15 | 17:41 | + 1 -

Op zondag zitten hier wel veel linkse sprookjes mensen zeg...

omineuze omnipotent | 26-07-15 | 17:36 | + 4 -

@ Dandruff | 26-07-15 | 17:14
Dat heeft alles met kapitalisme te maken, net zoals het feit dat rijke elitaire industriëlen al het werk uit Noord-Amerika en West-Europa hebben overgeheveld naar Azië en dan met name China. Daardoor gaat het steeds slechter met de westerse economieën. En diezelfde kapitalisten hoeven helemaal geen smeergeld te betalen als ze simpelweg geen zaken doen met corrupte overheden, maar geld en meer winst is belangrijker dan alles. Gelukkig zijn er wel steeds meer, vooral kleinere bedrijven, die dit inzien en gelukkig komt er langzaam al wat productie terug, maar nog lang niet voldoende om de gemiddelde welvaart in Europa weer op peil te krijgen.

dutchdj | 26-07-15 | 17:29 | + 0 -

@ dandruff: ik mis clientisme en tribalisme in je rijtje.

goktrommelisttot | 26-07-15 | 17:22 | + 4 -

dutchdj | 26-07-15 | 17:04,

Maar dat heeft dus, zoals gezegd, niks met kapitalisme te maken.
Dat ligt aan een cocktail van reeds genoemde oorzaken zoals wanbeleid, corruptie, nepotisme, criminaliteit, extremisme, etc. Dat zijn lokale problemen die je niet in de schoenen kan schuiven van bedrijven die daar zaken doen. Die moeten ook tegen hun zin smeergelden betalen.

Met andere woorden. Als jij regelmatig een biertje haalt bij een kroeg waarvan de eigenaar zijn gezin verwaarloosd, kan niemand jou verwijten dat jij schuldig bent aan het verwaarlozen van zijn gezin. Ook als die kroeg door wanbeleid failliet zou gaan, is dat niet jouw schuld.

Dandruff | 26-07-15 | 17:14 | + 3 -

@ Dandruff | 26-07-15 | 16:22
In de Europese en Noord-Amerikaanse landen ja, maar de landen waar de meeste grondstoffen vandaan komen om dit kapitalisme te voeden, en dan met name Afrika, daar heeft men al die jaren niet kunnen profiteren van deze groeiende welvaart, behalve weer dat kleine groepje corrupte elite in die landen dan.

dutchdj | 26-07-15 | 17:04 | + 2 -

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 16:37,

Ik reageerde op je reactie van 14:36.
Daar zeg je letterlijk "niks aan belasting betalen".
Je zegt niet "geen belasting betalen over investeringen".
Dat is inderdaad wat anders, al weet je zelf natuurlijk ook wel dat niet alle winst direct weer naar nieuwe investeringen gaat; de meeste "rijken" leven goed van hun geld. Wat ik ze, nogmaals, van harte gun, maar ook nogmaals; als iemand met het minimumloon belasting moet betalen, dan lijkt het me redelijk dat iemand met een topsalaris dat ook doet.

Dandruff | 26-07-15 | 17:01 | + 4 -

ijskogel | 26-07-15 | 16:32,

Ik heb Tulps stuk wel degelijk gelezen, en concludeer daar uit dat Hilderink gelijk heeft, al heeft hij de titel wat overdreven. Kern van Tulps schrijfsel is echter wel degelijk dat "de rijken" schuldig zijn aan de armoede. Ze doet dat (zoals Hilderink al aangaf) door "rijkdom" en "hongersnood" aan elkaar te linken; door vervolgens "rijken" en "bedrijven" door elkaar te halen, en dan met één voorbeeld van een rijke corrupte Afrikaanse burgemeester te komen...
Maar dat voorbeeld zegt nou juist niks over rijkdom; dat zegt alles over corruptie.

Ook Tulps verhaal over belastingontwijking is nogal eenzijdig. Volgens het vrij subjectieve Oxfam Novib lopen bepaalde Afrikaanse landen miljarden belasting mis; tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat bepaalde Afrikaanse landen profiteren van belastingconstructies waarmee ze bedrijven lokken.
Dat zwaard snijdt aan 2 kanten.
Iemand die zich echt in de oorzaken van armoede verdiept ziet al heel snel hele andere oorzaken dan rijkdom of belastingontwijking. De genoemde Afrikaanse landen lijden vooral onder wanbeleid, corruptie, nepotisme, criminaliteit, extremistisch geweld etc.
Alle rijkdom en alle belastingen van de wereld kunnen de armoede niet oplossen, als de echte oorzaken niet worden verholpen.

Dandruff | 26-07-15 | 16:53 | + 10 -

Kennelijk trekt het de tekens niet die ik gebruikte. Ik bedoelde:
Onder de 65.000
Boven de 65.000
Onder de 180.000
Alles daarboven.

kruz | 26-07-15 | 16:42 | + -1 -

Ik denk dat er eerst onderscheid gemaakt moet worden alvorens deze discussie aan te gaan. Namelijk:
< 65.000
>65.000
<180.000
Alles daarboven.
Nu eindigen deze discussies vaak waarbij de eerste drie "lagen" elkaar de haren invliegen terwijl de laatst hond er met het bot ervandoor gaat.
Daarbij moeten er een paar begrippen overeengekomen worden. Namelijk dat als iemand veel verdient, dit automatisch betekent dat je het van anderen onttrekt. Winst is namelijk iemand anders zijn verlies in een "finite"scenario. Je kan een pizza immers maar 1 keer op eten.
Als laatste begrip moet je begrijpen wat voor uitwerking investeringen en aandelen hebben, wat een investering is en hoe die gefinancieerd wordt en wat de kosten zijn van aandelen.
Meeste investeringen worden namelijk gedaan vanuit schuld en niet al aanwezig liquide middelen. Dit zorgt ervoor dat er extra kosten op de kostprijs komen en de verkoopprijs omhoog gaat, die vaak erg hoog zijn. Daarnaast heb je aandelen, ook een vorm van schuld. Ook hierover wordt rente betaald in de vorm van dividend. Daarnaast kan een neerwaartse koers grote kosten voor een bedrijf meebrengen. Dit samen weegt zwaar op de kosten van een bedrijf. Onderzoek in Amerika schat de gemiddelde financieringskosten op een product op 30%!!!!
Al deze schuld is aan de andere kant van de balans het bezit van iemand anders. De grootvermogenden die bestaan uit families,banken, grote bedrijven etc.
Dit vermogen drukt dus op de samenleving en kan je eigenlijk zien als een extra 30% belasting op de wereld. Wat weer geinvesteerd wordt en dus nog zwaarder gaat wegen op de wereld.
Onderzoek heeft uitgewezen dat 40.000 van de grootste bedrijven terug te leiden zijn naar 10 bedrijven...... Snap je dus hoeveel die wegen op de samenleving?

Dus, ja er moet verschil zijn. Maar alleen binnen de bovenste drie treden. Alles daarboven is schandalig tegenover de mensheid en drukt op onze samenleving. Het onttrekt middelen uit de samenleving die anders goed aangewend konden worden. Ruimte onderzoek, wetenschap en ga zo maar door. We staan nu namelijk stil als samenleving en ons levensgebied is te klein. Columbus kon op zijn zeilschip springen en een groter leefgebied zoeken. Wij kunnen echter vooralsnog nergens heen en de klok staat op 11.58 als je de scenario van Albert Bartlett aanhoudt www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

Ik vind het overigens een erg kortzichtig blik van de auteur en toont het gebrek van inzicht. Hij zou zich moeten schamen en ik snap niet dat dit soort mensen een platform krijgen omdat ze alleen vanuit hun eigen belang kunnen schrijven. Het beschermen van hun eigen status quo en dus niet objectief zijn.

kruz | 26-07-15 | 16:41 | + -4 -

Noord Korea, daar zijn helemaal geen rijken. Iedereen is er gelijk, behalve Kim die meer gelijk is dan de rest.
Volgens de formule Tulp zou iedereen daar dus een goed leven moeten hebben.

Jan Passant mk2 | 26-07-15 | 16:39 | + 6 -

Dandruff | 26-07-15 | 16:14
Typisch dat je geen belasting als libertarisch populisme interpreteert. Ondernemers weten dat ik hier investeren bedoel, je investeert je brutowinst in groei, als gevolg daarvan betaal je geen belasting. Ook in Nederland.

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 16:37 | + -3 -

Gezien de reacties tot nu toe heeft blijkbaar niemand het stuk van Tulp echt gelezen. Ook Hilderink heeft de essentie gemist. Lees het stuk maar eens goed.

ijskogel | 26-07-15 | 16:32 | + 0 -

dutchdj | 26-07-15 | 16:08,

Is dat zo?
Volgens mij is de welvaart in Europa juist begonnen toen het kapitalisme vorm kreeg. Dat leidde tot meer industrialisatie en meer handel, en in combinatie met de afnemende macht van kerk en adel, tot meer wetenschap, wat weer leidde tot meer industrialisatie en meer handel, etc.

Socialisten klagen vaak dat het kapitalisme geen toverstokje is, en dat destijds niet iedereen ineens *plof* rijk werd. Een goed punt, het is inderdaad veel eenvoudiger om iedereen *plof* arm te krijgen, middels socialistisch beleid. Op termijn echter danken we onze welvaart aan bedrijven en individuen die rijkdom voor zichzelf vergaarden; en dat uitgaven. Geen enkel ander systeem heeft ooit zo veel welvaart in zo korte termijn opgeleverd.

Dandruff | 26-07-15 | 16:22 | + 10 -

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 14:36,

Niet iedereen kan rijk worden, natuurlijk, hoe hard iemand ook werkt.
En wel of niet ziek worden hebben maar weinigen zelf in de hand.

Daar gaat het ook niet om; waar het om gaat is dat een economie die succes beloont, en dus rijkdom bij anderen dan de socialistische partij-elite toestaat, vanzelf welvarend wordt. Ook voor mensen die wat minder slim, snel of sterk zijn, of gewoon minder geluk hebben, zelfs voor chronisch zieken en gehandicapten. Er is geen socialistisch land waar pechvogels het zo goed hebben als hier in het kapitalistische Westen.
Tulp is een domme muts die dat niet ziet, of wil zien.

Tegelijkertijd heb ik moeite met libertarisch populisme over "geen belasting betalen" en "altijd for the kill". Alleen aan jezelf denken leidt ook nergens toe, zie dezelfde Hilversumse babyboomers en EU waar je zo op afgeeft. Een moderne samenleving als de onze kan niet zonder overheid die zaken als infrastructuur, veiligheid, zorg en onderwijs regelt; en daarvoor is gewoon ook belastinggeld nodig. Van iedereen; dus niet alleen van Jan met de Pet maar net zo goed van de rijken.

Dandruff | 26-07-15 | 16:14 | + 13 -

@vidamax | 26-07-15 | 13:33 | + 2 -
Wat een onzin. Er zijn zat ondernemers die werkelijk die waarde toevoegen produceren. Als demense zoveel overhebben voor zijn of haar producten, wordt dat geld gewoon eerlijk verdiend.

B0rat | 26-07-15 | 16:14 | + 6 -

Heb net haar blog bekeken.
Sorry ,maar hoe naïef en onrealistisch kun je zijn.Dit meisje is van een wereld die alleen in haar dromen bestaat, maar niks met de werkelijkheid heeft.
Ze moet eens praten met mensen die niet GL en PvdA stemmen.

pejoar | 26-07-15 | 16:12 | + 12 -

@ Dandruff | 26-07-15 | 15:59
U vergeet de grootste boosdoeners in uw rijtje, kapitalisme en vooral corporatisme.

dutchdj | 26-07-15 | 16:08 | + -2 -

Voorstanders van corrupt, socialistisch wanbeleid zeggen vaak dat mensen met realiteitszin "populisten" zijn, omdat die de waarheid belangrijker vinden dan allerlei Politiek Corrupte sprookjes. Controleerbare feiten werken vaak in het nadeel van fraudeurs, criminelen en extremisten en zouden daarom geen rol in de discussie mogen spelen, aldus de "genuanceerde" linksmens.
Maar het afgeven op mensen met wat meer geld is natuurlijk net zo goed demagogie.
Ook al is de demagogie van linksmensen als Tulp nergens op gebaseerd, dat maakt haar beschuldigingen niet minder pijnlijk of zelfs gevaarlijk voor mensen met veel geld.
Nogal wat criminaliteit tot en met gewelddadige overvallen wordt goedgepraat met "die lui hebben geld zat". In diverse 3e wereldlanden heeft het ontvoeren van (familieleden van) de "rijken" (en die zijn maar zelden echt rijk) dusdanig grote vormen aangenomen dat geld verdienen niet rendabel is; zelfs levensgevaarlijk is.
Vandaar dus dat veel van die landen in armoede blijven hangen.

Armoede is niet de schuld van "de rijken". Armoede kan heel veel verschillende oorzaken hebben, maar bepaalde factoren als criminaliteit, socialisme, staatsbemoeienis en extremisme zijn hele grote boosdoeners. Geld ligt niet ineens onder je kussen; geld verdienen is een proces van jarenlang investeren. Dat begint al bij de landbouw; je kunt je tarwekorrels direct opeten, of je kunt ze zaaien en een jaar lang water geven, onkruid wieden, ongedierte weghouden. Dat laatste levert op termijn het meeste geld op, maar alleen als je zeker weet dat al je werk beloond wordt, en de winst dus voor jou is. Als je weet dat criminelen, overheden of extremisten jouw winst komen afpakken/je boerderij komen afbranden kun je beter met de dag leven, en je tarwekorrels direct opeten.

Het is ook niet "oneerlijk" dat iemand die harder werkt of slimmer werkt meer geld overhoudt dan iemand die een beetje aanmoddert. Uiteindelijk heeft de hele samenleving baat bij mensen die rijk worden; die nemen immers vanzelf derden in dienst, en ze kopen de spullen van derden; iedereen profiteert.
Socialisten zeggen altijd dat ze door iedereen arm te maken de ongelijkheid kunnen opheffen. Dat klinkt allemaal wel heel mooi maar de praktijk is dat socialistische partijtoppen vrijwel altijd de grootste graaiers zijn, niet alleen in de USSR of Noord-Korea, maar net zo goed hier bij de PvdA en GL. En extreme armoede of zelfs hongersnood onder het volk lijdt niet perse tot meer gelijkheid, integendeel; socialistische landen hebben vaak te maken met genocides, omdat juist mensen die onder armoede gebukt gaan het snelst radicaliseren als ze naar mensen als Tulp gaan luisteren.

Dandruff | 26-07-15 | 15:59 | + 7 -

Mevrouw Edith Tulp mist de kern van de zaak: Ongelijkheid is problematisch, niet omdat het sommige mensen jaloers maakt op anderen, maar omdat het effectief de mogelijkheden blokkeert voor miljoenen mensen hun leven te verbeteren. Het gaat niet om de smartphone of het merk sportschoenen dat je kunt verooorloven, maar zaken als een veilige omgeving; de toegang tot een goede opleiding, om iemand te kwalificeren voor meer dan ondergeschikte, doodlopende banen.

Bron: The Economist: "Inequality"
www.economist.com/blogs/democracyiname...

wabrandsma | 26-07-15 | 15:10 | + 6 -

De armoede is inderdaad de schuld van de rijken, maar dan niet die met een paar miljoen op de bank, maar de zeer rijke bankiers elite. Als je daar nu nog niet achter bent ben je gewoon een domme achterlijke wegkijker of heb je de hoop ooit zelf een paar miljoen te kunnen bemachtigen zodat je mee kan brallen. Dat rijken voor meer werk en welvaart zorgen is ook pertinent onwaar, hoe rijker een elite in een land, hoe meer corruptie en ellende.

dutchdj | 26-07-15 | 15:04 | + 7 -

Ik neem aan dat mevrouw in de Volkskrant uitsluitend doelt op blank, heteroseksuele mannen die rijk zijn, want die zijn eigenlijk de schuld van alles.
Net zoals dat ik recent nog las dat het de schuld van het westen was dat er nog geen middel tegen ebola was. Waarom specifiek het westen dat middel moest ontwikkelen bleef onduidelijk. Afrikaanse landen leken mij juist de eerst aangewezene dat te doen. Maar even zo goed zouden rijke Arabische landen of China daarin kunnen investeren.

Barani517 | 26-07-15 | 14:41 | + 27 -

Als mevrouw Tulp van haar luie dikke reet af zou komen, 20 freelance journalisten zou aannemen en nu naar Noord Syrie zou gaan om de wereld op de hoogte te houden van de oorlog nadat ze via elke avond netwerken goede contracten zou sluiten met mediakanalen en beter dan haar concurrenten, haar leven een aantal keer zou wagen en haar prive leven op 0,0 zou zetten de komende 20 jaar, dan zou ze wellicht toetreden tot de door haar zo gehate groep rijken. Je hoeft alleen maar je leven op te offeren, geen gezeur, hup van dat luie reet af hup.

Maar de Volkskrant moet af en toe werken aan zijn feitenvrije imago kennelijk.
Iedereen kan rijk worden, gewoon 20 jaar lang werken, geen vrije tijd, niet ziek worden, altijd opletten, altijd doorzetten, meer en slimmer doen dan je concurrent, niks aan belasting betalen, alles herinvesteren in de groei, altijd for the kill, en accepteren dat 9 van de 10 keer je plan in de greppel belandt, ondanks al je inzet. Dus daar zit visie, de bank deelt jouw visie, de klanten delen jouw visie, de bank en de klanten zien jou vreselijk ploeteren en gunnen je daarom tijd dat je te laat betaalt in het begin wanneer je stront moet eten de eerste jaren.
Natuurlijk hebben we vreselijke voorbeelden in Nederland te over waar Hilversumse babyboomers het geld van de belastingbetaler onder vriendjes mochten verdelen en zo makkelijk binnen konden lopen, maar die schandalige tijd lijkt nu voorbij. Op de schandalige EU corruptie na dan.

Atlas Shruggs 10 | 26-07-15 | 14:36 | + 12 -

Mevrouw Edith Tulp...

Over welke miljonairs heeft u het toch? Die hebben in ieder geval Nederland al lang geleden verlaten en er gaan nog meer weg.

Dit is wat er over blijft Edith Tulp. Door het enthousiaste toedoen van uw nivelleringsvrienden:
imgur.com/LEa8eUe
twitter.com/seven__/status/6031470315...

Gaat u maar door met de armoede verder te verdelen. You won.

duitse herder | 26-07-15 | 14:34 | + 2 -

Ik wijt het allemaal aan een nijpend tekort aan grootschalige oorlogen, epidemieen en natuurrampen. Verder moeten al die moderne horigen niet zo zeuren. De cake was nog nooit zo goedkoop.

Binnenbaan | 26-07-15 | 14:13 | + 10 -

Volgende column over wat de 'filantropische doelen' van The Giving Pledge givingpledge.org/ dan uiteindelijk zijn? En dan niet een paar giften aan Stichting Aap eruit lichten, het gaat om de bulk van het vermogen, waar wordt dat (na hun dood pas) geïnvesteerd en waarom doen ze het niet tijdens hun leven? Ze kunnen morgen toch de armoede oplossen? Bill Gates doet dat als één van de weinigen wel, maar ook weer met slechts 100 miljoen per jaar ofzo, wat hetzelfde is als wanneer wij onze rente overmaken aan box3 belasting t.b.v. 'rupsje nooit genoeg', die daar dan weer wapens mee gaat kopen om de belangen van 'The Giving Pledge-miljardairs' in bijvoorbeeld Oekraïne te behartigen. Ze hebben daar nog geen McDonald's in elk dorp, daar zit nog groei. Ook niet raar opkijken als de complete familie van die miljardairs champagne nippend in dienst is van al die stichtingen om arme kindertjes aan voldoende opleiding te helpen om ze een voldoende hoge hypotheek of microkrediet aan te kunnen smeren, slaven zullen het worden en met een beetje geluk hebben ze het net als de massa bij ons niet door ... Watskeburt?! Hoe groot is de kans eigenlijk dat al die Hedge fund managers met hun opgepoetste givingpledge.org/ imago via hun "filantropisch" netwerk meer geld verdienen dan eerder? Hoe groot is de kans dat pensioenfondsen eerder in hun bedrijven investeren wegens 'het zijn goeie gasten'? Hoe groot is de kans dat al dat geld feitelijk 'filantropisch' wordt ingezet voor Amerikaans imperialisme? Iedereen een kabelaansluiting, een Windows computer en een McDonald's vestiging in ieder dorp. En uiteindelijk allemaal "objectief" nieuws van Twan Huys.

Watching the Wheels | 26-07-15 | 13:51 | + -9 -

Niemand verdient 1 miljoen per jaar,
Maar ze krijgen/graaien het gewoon.
er komt vanzelf evenwicht.

vidamax | 26-07-15 | 13:33 | + 14 -

Tja de waarheid is hard soms voor de rijken.

Brainder | 26-07-15 | 13:24 | + -9 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken