Laagopgeleiden zijn de paria's van de samenleving

Netjes school afmaken dus
Netjes school afmaken dus
Vorige week publiceerde het CPB in samenwerking met het SCP een interessant rapport over de arbeidsmarkt, en dan met name de onderkant ervan. Een aantal (nogal wiedes) constateringen zijn dat laagopgeleiden vaker werkloos zijn, vaker laagbetaalde of onzekere banen hebben en meer armoede kennen dan middelbaar en hoger opgeleiden. (Opmerkelijk trouwens dat het rapport ‘zo’n 25% van de laagopgeleide volwassenen verstandelijk beperkt’ noemt = een IQ tussen 70 en 85 én beperkte sociale redzaamheid.) Nog een paar bevindingen: tussen 1990 en 2005 bleven de lonen van laagopgeleiden (gecorrigeerd voor inflatie) gelijk op €17 per uur. Die van hoogopgeleiden namen wel toe, van €24 naar €31 bruto per uur. Het aantal laagopgeleiden in de bevolking daalde weliswaar, maar de vraag naar hen nam ook snel af (alle grafiekjes staan hieronder). Er was wel meer vraag naar hoogopgeleiden die bovendien door technologische ontwikkelingen productiever zouden zijn geworden ten opzichte van de laagopgeleiden waardoor hun loon harder is gestegen. Die loonachterstand nam na 2005 niet verder toe. Het verschil in armoede tussen laag-, middelbaar en hoogopgeleiden bleef (tussen 2003 en 2012) ongeveer gelijk. Dat is wellicht te verklaren door de uitstekende functionerende Nederlandse herverdelingsmachine. Opvallend genoeg maakte armoede onder hoogopgeleiden ineens een sprongetje in 2012, al kunnen de onderzoekers niet zeggen of dat structureel is of incidenteel vanwege de crisis. Het CPB/SCP keek ook naar de toekomst. Want inmiddels wacht iedereen met angst en beven de komst van de robots af die de wereld onze banen gaan overnemen. Daarover schrijven de onderzoekers:

Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat er in dergelijke gevallen altijd weer nieuwe werkgelegenheid voor in de plaats is gekomen. (…) De vraag lijkt dus niet zozeer of er nieuw werk ontstaat voor deze categorie mensen, maar op welk niveau, in welke vorm, op welke plek en op welke termijn dit gebeurt.’ In Nederland lijkt de gevreesde weglek van middenberoepen vooralsnog beperkt maar het is dus onduidelijk of middelbaar opgeleiden doorstromen naar hogeropgeleide functies of juist de lageropgeleiden zullen verdringen. ‘We weten (...) nog te weinig over de toekomstige invloed van ict, robots en offshoring op de taken- en beroepenverdeling om harde conclusies te kunnen trekken.’ Goed, maar we glazenbolblikken toch even naar de toekomst. En die is niet zo prettig voor laagopgeleiden. Want al worden ze in aantal steeds lager, de problematiek binnen de groep neemt wel toe.

In het basisscenario stijgen de lonen van hoogopgeleiden met 14% tot 2025 en dat is een stuk harder dan die van laagopgeleiden (+5%). De werkloosheid onder hoogopgeleiden stijgt bovendien veel minder hard (+0,4%) dan die onder laagopgeleiden (+2,3%). En, niet zo gek, daardoor zal ook de armoede onder laagopgeleiden toenemen, al daalt het absolute aantal arme, werkende laagopgeleiden doordat er in 2025 minder laagopgeleiden in de beroepsbevolking zijn dan in 2009.

Ook interessant zijn de opmerkingen over het minimumloon: als dit te hard stijgt, neemt de werkloosheid onder laagopgeleiden toe: ‘De stijgende ongelijkheid in de werkloosheid blijft beperkt in het scenario waarin de koppeling van het minimumloon met de gemiddelde contractlonen wordt losgelaten en in plaats daarvan meestijgt met de gemiddelde productiviteit van laagopgeleiden.’ Bij een 1% lager minimumloon komt de werkloosheid onder laagopgeleiden in het basisscenario uit op ongeveer 7,5% in plaats van ongeveer 8%. Aan de andere kant moet het minimumloon ook niet te laag worden, want dan neemt de armoede weer te veel toe. Ook kan nog worden gedacht aan het verlagen van de loonkosten, dus aan de werkgeverskant. Loonkostensubsidies kunnen helpen laagopgeleiden aan het werk te houden, alleen blijkt uit het verleden dat maar weinig werkgevers van alle regelingen op de hoogte waren. Ook is de doorstroming vanuit gesubsidieerd werk naar reguliere arbeid laag en verder dreigt bij loonkostensubsidies het gevaar van subsidiëring van werk dat al bestond (deadweight loss) en verdringing.

Zelfs hoogleraar Ongelijkheid Wiemer Salverda die vorig jaar grote drukte maakte over de in zijn ogen 'exploderende' inkomensongelijkheid (en daarom pleitte voor verdere nivellering en verhoging van het minimumloon), constateerde in zijn onderzoek (pdf) dat opleiding misschien best belangrijk is (al stond dat dan weer nergens in zijn ronkende persbericht): ‘Toch is (...) duidelijk dat er op verschillende gebieden een toenemend verband bestaat tussen ongelijkheid en opleidingsniveau en inkomensgroep, bijvoorbeeld in de vorm van betalingsachterstanden, sociale onthechting, vruchtbaarheid, gezonde levensverwachting, woningbezit en tevredenheid met het eigen leven. Dit impliceert dat het opleidingsniveau in toenemende mate van invloed is op de individuele kansen in het leven en het individuele welzijn.

Kortom, als we u één dringend advies mogen geven: MAAK UW OPLEIDING AF! Zelfs als het communicatie is!

verdelingopleidingsniveau.png

werkloosheid.png

gemiddelduurloon.png

loonverhouding.png

(Check HIER de loonverhoudingen van een aantal andere landen)

armenwerkenden.png

armenbevolking.png

toekomstopleidingsniveau.png

toekomstwerkloosheid.png

Reaguursels

Inloggen

Wat een flutonderzoek zeg! Dat kan ik veel beter en daardoor ook, genuanceerder;)! Trek een blik MOE-landers en ander importtuig los, over de laagstbetaalden en de armoede onder deze groep neemt schrikbarend(!) toe! Zet een stelletje hoogopgeleide nitwitters die handelen naar, (door"gecreëerde" hoogopgeleide-glazen-bol-kijkers gemaakte) flut onderzoeken als deze, in een Haagse kamer... en de Staatsschuldenmeter barst uit al zijn voegen! Waardoor in héél Nederland, de armoede schrikbarend(!!!) toeneemt. Ook daarvoor, "hulde" ... aan de hoogopgeleiden ...
-
Sloopkogels | 02-07-15 | 05:37
Dan moeten "graaiende bouwbaasjes", de Nederlanders-willen-dit werk-niet-doen-want-die-moet-ik-betalen-medewerkers, niet de helft van hun loontje ("off-the-record' natuurlijk) als, kost en inwoningsbijdrage, inhouden/verrekenen! Dan hou(den) je/ze misschien ook nog wat koper over ...

Laagopg,dramnegertd | 02-07-15 | 20:39 | + 2 -

IQ is niet interessant. Je kunt altijd nog stadswacht worden. Maandelijks netto twee mille in je zak en een verschrikkelijk belangrijk beroep. *kots*

tiswat | 02-07-15 | 19:26 | + 0 -

Wat is er nou opmerkelijk? Ik beschouw iedereen met een IQ < 90 ook "verstandelijk gehandicapt", dat zijn ze dan toch ook??

Kameroudste | 02-07-15 | 19:06 | + 0 -

dejeroen | 02-07-15 | 11:35 |

Je vergeet in je betoog alle lage lagelonenlanden.

Chow | 02-07-15 | 15:53 | + 0 -

Echt alleen in NL.
Belastingbetalers zijn vuile kapitalisten,mensen met uitkeringen zijn zielig,mensen met lage/geen opleiding zijn geestelijk niet 100%.
Daarbij nog een opmerking van een hoogleraar dat er meer genivelleerd moet worden.
Als Marx nog zou leven kon hij zien dat hier het meeste van "das Kapital" in praktijk wordt gebracht.

pejoar | 02-07-15 | 13:41 | + 15 -

Als laagopgeleiden kansloos zijn, waarom gaan we ze dan uit de middelandse zee vissen?

Bescherm ze tegen zichzelf: Breng ze terug naar Afrika.

Vogelbeest | 02-07-15 | 12:30 | + 5 -

Toevoegen aan de berekeningen: Zwartwerken. De laagopgeleide medemens verdient €15 netto zwart bij, en streeft daarmee in netto uurtarief veel van zijn hoogopgeleide medemensen voorbij (en zij zijn het die hem inhuren). Dit gegraai moet gestopt worden!

Liberatier666 | 02-07-15 | 11:50 | + -6 -

@jemagookniksmeer | 02-07-15 | 08:47 |
Wat te denken van de chirurg, architect, ingenieur en al die andere beroepen waarvoor je toch echt goed moet leren en ook veel waarde toevoegt aan de maatschappij.

Dat oogsten, daar hadden we vroeger 90% van de bevolking voor nodig. Dankzij ingenieurs is dat teruggebracht tot onder de 5%.
Dit is ook zo voor het repareren, inpakken en vervoeren. Daar zit zoveel automatisering in door ingenieurs ( en tegenwoordig ook ict'ers sinds de machines op software draaien) dat een hoogopgeleide wel degelijk meetelt.
door een machine gemaakt door 100 ingenieurs kunnen soms wel 1000 mensen worden bezuinigd in het productieproces. een ingenieur telt in dit geval voor 10 arbeiders.

Het probleem is dat niet iedereen hoogopgeleid kan zijn. Automatisering zorgt voor een verhoogde productiviteit, maar je hebt nog wel productie nodig.
voorbeeld:
10 handarbeiders = 10 spullen maken in een uur
5 arbeiders + 5 ingenieurs (die een machine maken) zorgt voor 20 spullen maken in een uur
10 ingenieurs = 0 spullen per uur, want er is geen arbeider meer om de machine te bedienen.

Hoe erg je iets ook automatiseert, je kan nooit iedereen vervangen door automatisering. Je hebt altijd vaklui nodig. Nederland is erachter gekomen dat een hoogopgeleide meer bijdraagt dan een laag opgeleid persoon. We zijn hierin echter te veel doorgeschoten en maken geen verschil meer tussen studies ( hbo circusartiest of hbo werktuigbouwkunde zijn we als hetzelfde gaan zien) en zijn mensen maar aan het opleiden met als doel zo veel mogelijk hoger opgeleiden te hebben, in plaats van het doel om een zo goed mogelijke arbeidsmarkt te creëren die kan concurreren met het buitenland( VS, Duitsland, Italië).

klein grapje:
Nederland gaat tegen duitsland roeien:
nederland heeft 4 roeiers, een stuurder, een marketingpersoon en 2 managers.
Duitsland heeft 7 roeiers en een stuurder.

Duitsland wint de wedstrijd.
Het jaar erop houd Duitsland hetzelfde team en gaat het gehele jaar trainen om beter te worden.
Nederland geeft de roeiers de schuld dat ze te langzaam hebben zitten roeien en vervant 2 roeiers door 2 coaches.
Nederland verliest weer en nog erger dan het jaar ervoor.
Hierop besluiten de managers dat het niks zal worden, verkopen de boot en houden de opbrengst voor zichzelf.

dejeroen | 02-07-15 | 11:35 | + 18 -

@kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 21:34 | + 27 -

Een beetje studie met carrière- en salaris-perspectief (technisch/IT, bedrijfseconomisch, fiscaal) kun je echt wel rond je 25e afgerond hebben (incl. uitlooptijd vanwege extra-curriculaire activiteiten, buitenlandse stages etc). Daarmee loop je hooguit 6-7 jaar achter op de stukadoor, timmerman en monteur (ook voor die beroepen moet je na VMBO nog gewoon een paar jaar leren hoor).

Die achterstand maak je in hooguit 3 jaar goed door het hogere startsalaris en de veel snellere ontwikkeling in salaris. Dus ruim vóór je 30e heb je de laagopgeleide al ingehaald, als je een beetje je best doet. Alleen in de zorg (arts / tandarts) en de wetenschap (AiO) ben je met onderzoek en co-schappen wat langer aan de slag om aan een goed salaris te komen.

raskol | 02-07-15 | 11:30 | + 4 -

En dit is nieuws? Als je te stom bent om een normale opleiding af te maken dan moeten de uiteindelijke gevolgen je ook niet verbazen. Heb daar dus ook geen enkel probleem mee. Maak wat van je leven en laat mij het mijne leven en verwacht niet dat ik naast voor mijn gezin ook nog eens voor jou ga betalen.

WatZalIkErvanZeggen | 02-07-15 | 10:46 | + -8 -

En hoe ziet dat "hoogopgeleiden"lijntje eruit als we alle Vrijetijdsbestedingswetenschappen en Bijzonder Toepaste Communicatiedeskundologie weglaten?

Juist. Dat dacht ik al.

Ik durf te beweren dat het aantal mensen dat een *echte* studie heeft gedaan zelfs is afgenomen. Dit op basis van de instroomcijfers van *echte* bètastudies. Denk daarbij aan: Natuurkunde, Chemie, Wiskunde, etc.

Balsaq | 02-07-15 | 08:48 | + 6 -

De mensen, dus ook die dit soort onderzoekjes verzinnen, gaan, door aangeleerde (= geschoolde) tunnelvisie aan één belangrijk aspect voorbij.
Wat voegt de laag opgeleide/hoog opgeleide toe aan de samenleving of economie.
Dan blijkt dat de hoogopgeleide:
- ofwel ambtenaar is, en daarmee een duurbetaalde, negatieve bijdrage levert aan de economie en samenleving
- ofwel in het bedrijfsleven werkt, waarbij zijn werkzaamheden bestaan uit het duurder maken van producten of diensten dan feitelijk nodig is (HRM lingo: "waarde toevoegen"), hetgeen uiteindelijk voor de samenleving/economie als geheel ook per saldo een negatieve bijdrage levert.

Terwijl de laagopgeleide daadwerkelijk bezig is met waarde toevoegen: dingen maken, oogsten, repareren, inpakken of vervoeren zodat ze bruikbaar zijn en dus waarde hebben.

We zijn kortom een beetje vergeten waar daadwerkelijke waarde vandaan komt EN hoe de beloningsverhoudingen zouden horen te liggen.

jemagookniksmeer | 02-07-15 | 08:47 | + 12 -

Liever laag opgeleidt en een gezond stel hersens dan na een studie op je 32e van subsidies leven, en lid worden van groen links of de pvda om een graaibaan te bemachtigen.

republikein72 | 02-07-15 | 08:33 | + 5 -

kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 22:25
tot 2014 zijn de kosten van de 'hoog' opleidingen (voornamelijk afkomstig uit studiefinanciering en studie/schoolkosten) opgehoest door die hardwerkende belastingbetalende burger. Waaronder dus die bouwvakkers en laagogeleiden die vanaf hun 16e/17e bezig zijn het lijf kapot te werken. Ze hebben een verdiencapaciteit vanaf hun 16/17e zodat de man met het intellect in het studentenleven nog door kan gaan tot ver in zijn volwassenheid. Het is maar waar je wiegje heeft gestaan en welk moraal je van jongs af aan meekrijgt. Bedenk vervolgens dat de hoge kosten van gezondheidszorg nu direct neergelegd wordt bij de bevolking, o.a. de bouwvakker met zijn kapotgewerkt lijf, om diezelfde afgestudeerde student van in de 30 te voorzien van een riant salaris.
Dit terwijl de laagopgeleide, de overheid aan studie nagenoeg niets heeft gekost. Graaien is een uitvinding en moraal van hoogopgeleiden en vooral de tot de top opgeklommen studenten van weleer.

fikkieblijf! | 02-07-15 | 08:03 | + 13 -

Sloopkogels | 02-07-15 | 05:37 |

Op een ambtenaren rustplaats -kantoor- werkte er ook een ambtenaarmijnheer die Urks was. Oftewel zondags tweemaal gereformeerdvrijgemaaktbuitenverband deed.

Zijn gereformeerdvrijgemaaktbuitenverband manaanman collecte financierde hij door in het ambtenarenveld autoritjes luchtwolkend te bedenken en vanuit zijn bureauligstoel te declareren.

Hij genoot aanzien onder zijn Urker geloofsgenooten. Want poenbrengend. Veel poen.

duitse herder | 02-07-15 | 07:11 | + -2 -

@democrator Ik wel. De laagopgeleide graaier vind je bijvoorbeeld in de bouw.
Dat zijn die gasten die echt de hele dag niks doen. Geen werk voor de baas in ieder geval. Wat ze wel doen is rondlopen en overal kijken of er nog iets mee te nemen (stelen) is als handig voor thuis of om te verkopen.
Als er ergens bij een project nog wat mooi oud koper voorhanden is dat gewoon had moeten blijven zitten, dan is het ineens weg. Verkocht door de laagopgeleidde graaier.
Ze zijn altijd bezig om wat voor zelfverzonnen onkostenpostje dan ook vergoed te krijgen. Elk zelfverzonnen overuurtje wordt dubbel en dwars gedeclareerd. Altijd bezig met kosten te declareren die niet gemaakt zijn.
Hij is heel de week bezig met werkontwijking want hij spaart zichzelf voor de zwarte zaterdag.
Geweldige buurman als je moet verbouwen, maar een kostenpost voor de samenleving.
Het is die man die in een onbegrijpelijk mooi groot en luxe huis woont met een dito auto, die altijd op vakantie lijkt te zijn. De man die de uitersten van de ziektewet ruim heeft verkend.
De laagopgeleide graaier, de man van wie iedereen zich afvraagt waar hij het van doet.

Sloopkogels | 02-07-15 | 05:37 | + 12 -

Winston1 | 01-07-15 | 21:55 |
Ik vond het ook al ietwat vreemd. Onnodig. Racistisch, discriminerend en kwetsend tegenover de Poolse tietenmeisjes van ESF 2014. Weg met ons... ,)

Acar_ketimun | 02-07-15 | 01:45 | + -1 -

minimumloon is iets van 9euro? zonder pensioenopbouw etc. uiteraard, daar doen ze bij uitzendbureaus niet aan. hoezo 17euro per uur? hoeveel mensen zijn er die minder dan 12 euro bruto per uur verdienen zonder pensioen etc? (vrijwel allemaal harde werkers want anders hoeven ze de volgende dag niet terug te komen) of hebben we het dan over zzpers die afgelopen jaren zijn buitengetrapt en nou voor een absoluut prikkie terug mogen komen?
Ik heb het idee dat je de eerste 10 procent van de fulltime beroepsbevolking al te pakken hebt met die 12euro per uur max. Kunnen we die data ergens tevoorschijn toveren toevallig?

mentaliteit is alles | 02-07-15 | 01:14 | + 11 -

Met paria's doelend op iedereen die geen jurist/advocaat, accountant, vermogensbeheerder en/of bankier is? Laatstgenoemden zijn simpelweg semi-criminelen die rest legaal beroven d.m.v. zelfgemaakte wetgeving. Spreek ook eens over ècht productieven: (hoog)leraren, artsen/verpleegkundigen, academici, politie/brandweer, oftewel eenieder in publieke sector; werken hard, veel verantwoordelijkheid/stress, relatief gezien voor kruimels.

Schwanz | 02-07-15 | 01:13 | + 13 -

Een bal is rond, water is nat en straks is het weer nacht. Zelfs een laagopgeleide had dit kunnen bedenken. Welterusten.

Toverkol | 02-07-15 | 01:04 | + -2 -

Willen we meer of minder laagopgeleiden?

Chow | 01-07-15 | 23:56 | + 1 -

Ik heb nog nooit een laagopgeleide graaier gezien.

de democrator | 01-07-15 | 23:23 | + 20 -

Ik vraag me af wat de definitie van "arm" hier is, gezien dat 53,3% van de mensen die op het bestaansminimum worden geacht te leven daar volgens de genoemde cijfers niet bij horen?

Pierre Tombal | 01-07-15 | 23:03 | + 2 -

kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 22:42 |

Hier staat dat er al actie wordt ondernomen om die groep af te remmen. Vorige week is er namelijk een blauwe regering gekomen. Op niet al te lange termijn gaan die grenzen wel geblokkeerd of anderszins afgesloten worden.

jyllands-posten.dk/politik/ECE7841511/...

duitse herder | 01-07-15 | 23:00 | + -6 -

@mezelf
.
1x keer tegen te veel :-)

goldsammy | 01-07-15 | 22:58 | + -1 -

@Winston1 | 01-07-15 | 22:27
Een thoraxchirurg kan zijn huis schilderen, maar vertrouwt u uw hartoperatie aan een schilder toe?
.
Eensch! Maar hoeveel thoraxchirugen hebben we nodig afgezet tegen tegen huisschilders ?

goldsammy | 01-07-15 | 22:57 | + 9 -

@duitse herder | 01-07-15 | 22:39
Gelukkig is er in Denemarken genoeg plek. Handig, die EU.

kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 22:42 | + 5 -

En in Italië wachten 1.000.000 artsen, tandartsen, professoren, ingenieurs, managementspecialisten, IT specialisten, bankiers, politiecommissarissen, raketdeskundigen, psychologen en elfstedentocht specialisten.

duitse herder | 01-07-15 | 22:39 | + 15 -

"Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat er in dergelijke gevallen altijd weer nieuwe werkgelegenheid voor in de plaats is gekomen." en "We weten (...) nog te weinig over de toekomstige invloed van ict, robots..."

De plaat voor de kop blijft weer lekker zitten. We weten inmiddels al genoeg om te weten dat de technologie inmiddels al nagenoeg volledig zo ver is dat die nieuwe taken, die er wel degelijk komen, linea recta door robots, software en AI worden opgepakt. Die cyclus gaat inderdaad gewoon door, maar de mens, en dus de werkgelegenheid, gaat er tussenuit.

terror406 | 01-07-15 | 22:34 | + 10 -

@Winston1 | 01-07-15 | 22:27
Een thoraxchirurg kan zijn huis schilderen, maar vertrouwt u uw hartoperatie aan een schilder toe?

kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 22:32 | + 7 -

Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van veel hoog opgeleiden ??? Veel managers leveren echt niets extra op, zijn eigenlijk alleen maar kostenposten. Zie overheid, en hoger opgeleiden als peggold.
Ook is er nog een verschil dat laag opgeleiden op de arbeidsmarkt moeten concurreren met noord afrika, Roemenen Bulgaren enz. De hoog opgeleiden, mn technici, die goed zijn, lopen na de overhandiging van hun bul het vleigtuig naar de USA in.

Winston1 | 01-07-15 | 22:27 | + 15 -

@Bad Karma | 01-07-15 | 22:18 |
Een talentvolle arts heeft een veel kortere terugverdientijd dan bijvoorbeeld een stukadoor. Laatstgenoemde krijgt vanaf zijn 16/17e al salaris, betaalt daarover belasting en profiteert vanaf jongs af aan van een hoogopgeleide arts die hem een behandeling kan aanbieden. Eerstgenoemde daarentegen begint pas op z'n 30e met verdienen en loopt zo'n 15 jaar achter qua inkomen en uitgaven.

kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 22:25 | + -14 -

@OpperGek | 01-07-15 | 22:08 : Eens. Pas vanaf een jaartje of 45 wordt het leuk. Mits je dan wel werk hebt.

lauwebal | 01-07-15 | 22:25 | + 3 -

Hoogopgeleiden zijn de paria's van de samenleving. Bijna altijd worden budgetten die vrijkomen voor het volk door hen opgesoupeerd. Centjes komen nooit bij het gewone volk. Ach, in de middeleeuwen vroegen 'hoogopgeleide' kwakzalvers ook een jaarsalaris voor shit die niet werkte als mensen ziek waren. En kijk nu maar eens naar het uurloon van een 'specialist' of huisarts. Orthopeed vraag voor een consult meer dan 400 euro. Voor 10 minuten. Over paria's gesproken.

Bad Karma | 01-07-15 | 22:18 | + 48 -

@ Bamberger Reiter | 01-07-15 | 22:05 |

Bij deze cijfers heb ik ook zeer mijn twijfels. Dit bedrag krijg je als HBO'er al niet eens als je net op de arbeidsmarkt komt. We hebben het bij 15 euro al over 2400 bruto per maand. Voor een lager opgeleide. Wie gelooft dit nou serieus?

OpperGek | 01-07-15 | 22:17 | + 20 -

Was het maar zo.
Veel schade kunnen zij niet aanrichten......

Einde van de Domheid | 01-07-15 | 22:15 | + 0 -

Ik sluit me in deze volledig aan bij kapotte_stofzuiger. Daarbij hebben hoogopgeleiden het in het huidige economische klimaat ook niet erg makkelijk. Zeker als je net van school komt (dan ben je inmiddels 23-24) is het voor hoger opgeleiden allang niet meer vanzelfsprekend dat je meteen bij een werkgever aan de bak komt tegen een fatsoenlijk contract en bijhorend salaris. Je krijgt continu te horen dat "je uberhaupt blij mag zijn dat je wat hebt" Daarnaast nog een studieschuld aflossen in veel gevallen. Ga er maar aan staan.

OpperGek | 01-07-15 | 22:08 | + 15 -

Ik vraag me wel af hoe ze de uurlonen onderzocht hebben. Meer dan 15 euro bruto per uur voor de laagstgeschoolden lijkt me erg veel (fig. 2.5). En wat kapotte_stofzuiger zegt. Voor veel hoogopgeleiden begint de carriere veel later, als ie al begint. Dan loop je al tien jaren salaris achter. Maak dat maar eens goed.

Bamberger Reiter | 01-07-15 | 22:05 | + 10 -

Wordt er nu weer geloof gehecht aan een cpb rapport?
Niet door mij.

diddley2 | 01-07-15 | 22:02 | + 61 -

Goed kunnen leren/studeren is ook een talent en mag daarvoor goed (netto!!!) beloond worden. Je hoort immers niemand over ongelijkheid tussen profvoetballers en buschauffeurs, of meer sociale onthechting bij loodgieters dan bij popsterren.

kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 21:55 | + 3 -

Waarom zijn Polen ineens een aparte groep ?? Als er ineens een groep Marokkanen tussen zou staan... Of is het omdat Polen vaak hoog opgeleid zijn maar laaggeschoold werk doen ?

Winston1 | 01-07-15 | 21:55 | + 10 -

@Kaas de Vies | 01-07-15 | 21:42
Excuus, als goed geïnformeerde mondige hoogopgeleide Nederlander moet je ook nog tijd overhouden om te reaguren, dus maak er maar "vanaf je 32e" van.

kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 21:52 | + -2 -

@kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 21:34 | + 2 -
Waanzin.

Kaas de Vies | 01-07-15 | 21:42 | + 3 -

En terecht. Als echt hoogopgeleide (dus juist niet HBO communicatie) ben je pas na 5 jaar + 4 jaar promotie/6 jaar specialisatie + postdoc klaar.
In plaats van op je 17e al een leuk salaris te verdienen als timmerman/vuilnisman (ja dat betaalt blijkbaar goed)/schoonmaker, ben je tot je 30e aan het sappelen alvorens er voor het eerst een positief saldo op je rekening verschijnt en je aan huisje, boomje, beestje kan gaan denken. Onze laagopgeleide medemens is dan ondertussen al aan zijn 2e of 3e stap in de wooncarriere bezig en heeft al een paar koters rondlopen.
Kortom, er is geen ongelijkheid, hooguit een verschil in tijd.

kapotte_stofzuiger | 01-07-15 | 21:34 | + 34 -

Verklaart ook gelijk waarom zoveel paupers met dat goedkope plastic spul van Samsung lopen.

Snackbar van Allah | 01-07-15 | 21:32 | + 5 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken