Probleem Amsterdamse scholen: zwart of zwak?

De twee Amsterdamse basisscholen St. Catharina en De Avonturijn kwamen afgelopen week met een ludieke (’geen politieke’) actie in het nieuws. De scholen lopen leeg en weten niet genoeg leerlingen te trekken, en dan vooral van het witte soort. Dus gingen de leerlingen de straat op in T-shirts met de tekst 'Is dit wit genoeg voor u?' en op de achterkant: 'Elk kind heeft recht op integratie'. Over het al dan niet onsmakelijke van deze actie schreef Annabel Nanninga al een uitstekende column. Toch is het interessant waarom juist deze scholen 'zwart' zijn geworden. Want los van de op witte elitescholen gefocuste ouders wonen er in deze buurten (De Pijp en De Rivierenbuurt) namelijk ook genoeg goedvolkbakfietsouders die het heel leuk en pedagogisch verantwoord vinden dat hun Sem ook bij kindjes met een multiculti-achtergrondje in de klas zitten. Ook weer niet te veel natuurlijk want dan vindt zelfs Sunny Bergman het niet meer gezellig. Maar nog belangrijker: voor alles willen ouders dat hun kinderen naar een goede school gaan. En dat is precies waar het aan schort(te) bij de St. Catharinaschool en De Avonturijn.

De Avonturijn kreeg in 2012 het stempel zwak van de inspectie en stelde de school onder intensief toezicht. De school presteerde ondermaats, en daarbij wordt al rekening gehouden met ‘het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht’. In 2013 heeft de school zich verbeterd en kreeg het van de inspectie een voldoende. Maar we zien we nog steeds onvoldoendes, bijvoorbeeld op een niet onbelangrijk punt als de resultaten voor taal, rekenen en wiskunde. Bovendien is het kwaad dan al geschied. Want we kunnen u op een briefje geven wat er gebeurt: ouders (niet alleen witte) spreken elkaar bij de zandbak over scholen, dat is namelijk een hot topic bij de Amsterdamse zandbakken. Dat gaat ongeveer zo: ‘Oh nee, niet De Avonturijn, dat is een zwakke school. Staat onder toezicht van de inspectie en zo. Het neefje van de buurvrouw van een vriendin van mij zat er op en dat ging echt niet goed daar.’ Of dit nou nog steeds het geval is of niet: helemaal niemand heeft zin in een onderwijsexperiment met zíjn kind op een (vermeende) zwakke school. En ook al is het verbeterd, better safe than sorry, redeneren veel ouders.

Leegloop
Uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond bleek dat het stempel 'zwak' van de inspectie weinig goeds voor de toekomst van een school betekende. ‘Ruim de helft van de zwakke scholen uit 2011 was in 2014 opgeheven of had te maken met een snellere terugloop van leerlingen dan scholen in hun omgeving. Krap één op de drie (30%) deed het beter dan de omgeving, één op de zes hield een stabiel leerlingenaantal.’ Als de leegloop begint, treedt er bovendien een psychologisch effect op waar ook minder goed geïnformeerde ouders gevoelig voor zijn. Als veel andere ouders er niet naar toe gaan (of zelfs vertrekken), zal er wel iets mee zijn, redeneren ze. Een vorm van kuddegedrag, ook wel information cascade genoemd.

Dan de St. Catharinaschool. De inspectie concludeert 'dat de onderwijskwaliteit op de St. Catharina op een aantal van de onderzochte onderdelen verbeterd kan worden', maar de school scoort wel een a href="http://www.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/5227?pagina=1&zoekterm=st+catharina" target="_blank">voldoende. Ook op taal, rekenen en wiskunde. Wel zien we hier dat de school vrij laag op de Cito-toets scoort ten opzichte van de vergelijkingsgroep. Beide scholen zitten bovendien in een verbetertraject van de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA). Op zich zegt dat nou ook weer niet zo heel veel, want daar zit daar zo’n beetje de helft van de Amsterdamse scholen in (pdf). Maar de andere (wel populaire) scholen in die buurten zoals de Alberdingk Thijmschool en de Oscar Carréschool in de Pijp, en de Donge-, Anne Frank- en Maas en Waalschool in de Rivierenbuurt zitten er níet in.

Financiële problemen
Ook lijkt het bestuur waar de scholen onder vallen, de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO), niet alle zaken op orde te hebben. ASKO had in 2012 een tekort van ruim 3 miljoen euro en ook andere financiële kengetallen waren niet zo positief. Uit het financiële toezichtrapport blijkt dat pas vanaf volgend jaar weer zwarte cijfers worden verwacht. We kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat deze campagne gebruikt wordt om mismanagement (al dan niet uit het verleden) te verbloemen.

Als die scholen de boel nu weer op orde hebben en keihard hebben gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs, laat kinderen dààr dan de boer mee op gaan. Of liever, laat die kinderen erbuiten, en laat de ouders zien dat je een leuke school bent met goed onderwijs. Dan komen ze heus wel.

Reaguursels

Inloggen

@van heinde en verre | 25-05-15 | 16:23
Uit: www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article...
`Alja Olthof, moeder van een twintig maanden oude zoon, geeft toe: haar gewenste school staat niet om de hoek. Ze woont in Bezuidenhout. Haar zoon staat ingeschreven op twee – witte – Montessorischolen in Benoordenhout en Voorburg. Deze ochtend bezocht ze de zwarte school van Peter van Volden en de gemengde Liduina-school. Wat ze daar zag, sterkte haar in haar eerdere keuze. „Deze scholen hebben wel erg veel aandacht voor kinderen met achterstanden.”`

De buurt is het probleem niet. Het is de schoolleiding - die van zichzelf doorgaans vindt dat ze van hun school de meest perfecte school van Nederland hebben gemaakt. Wat zeg ik? De wereld! Want als je naast je schoenen wilt lopen moet je het natuurlijk wel goed doen.

Pierre Tombal | 25-05-15 | 18:51 | + 1 -

van heinde en verre | 25-05-15 | 16:23

je kunt beter iets aan het land doen

duitse herder | 25-05-15 | 18:18 | + 2 -

Heel vreemd, scholen blijken vaak een afspiegeling van de buurt waar ze in staan. Zowel qua kwaliteit als kleur. Misschien iets aan de buurt doen?

van heinde en verre | 25-05-15 | 16:23 | + 1 -

Een basisschool heeft leerlingen van 4-12 jaar. Kijkend naar de aantal 5-10 jarigen in Amsterdam en hun herkomstgroep.

Stel we maken een klas met 25 leerlingen die een perfecte afspiegeling vormt van de 5-10 jarigen in Amsterdam, hoe zou zo'n klas er dan uitzien?

Totaal 25,0
-Autochtoon 9,5
-Allochtoon 15,5
--Westerse allochtoon 3,2
--Niet-westerse allochtoon 12,2
---Marokko 4,4
---Suriname 2,0
---Turkije 1,8
---Ghana 0,5

statline.cbs.nl/Statweb/publication/?D...

Daarbij negeer ik dan nog de derde generatie allochtoon, die in deze cijfers als autochtoon wordt beschouwt. Van de Surinamers, de groep, die hier het langst rondloopt is op elke twee 5-10 jarigen er grofweg een die als derde generatie wordt gezien. Van Turken is dat ongeveer 10%, van Marokkanen 5% (cijfers van 2012, de percentages zullen inmiddels hoger uitvallen). Dat zijn cijfers over heel Nederland, voor Amsterdam kan dat mee of tegenvallen, afhankelijk van of tweede generatie in Amsterdam bleef of juist vertrok.

statline.cbs.nl/Statweb/publication/?D...

Gecorrigeerd voor die derde generatie zou er dan uitkomen:
-Autochtoon 8,1
---Marokko 4,6
---Suriname 3,0
---Turkije 2,0

Dat is dus het meest positief, het meest 'wit', haalbare als alle autochtonen hun kroost netjes naar de lokale school zouden sturen. De meeste autochtone ouders zullen het na een blik over het schoolplein wel gezien hebben. Wat er overblijft aan autochtonen zijn vooral de types die op hetzelfde intelligentie niveau opereren als de minst intelligente allochtonen.

Alleen als je een bloedhekel hebt aan je eigen kinderen dan doe je ze dit aan.

Locusta | 25-05-15 | 16:15 | + 5 -

Pierre Tombal | 25-05-15 | 12:05
Dat Cuba-verhaal heb je eerder opgehangen, maar om andere argumenten ben ik het toch met je eens.
Het doel van de samenleving is niet zo efficiënt mogelijk produceren, het uiteindelijke doel is letterlijk samen leven.
Dat dat misschien betekent dat we allemaal banen hebben die niks produceren, terwijl machines al het echte werk doen (zijn we daar al?) maakt helemaal niks uit.

frank87 | 25-05-15 | 14:56 | + 0 -

rosher | 25-05-15 | 12:13 |

Ik voeg er in de geest het volgende aan toe:

Op het moment dat de overheid een regel vrijgeeft, kan de burger weten hoe hij deze regel van de overheid kan omzeilen.

Daarom werken regels niet. In Nederland.

duitse herder | 25-05-15 | 12:54 | + -2 -

Alles wat de overheid probeert op te leggen,zoeken de burgers het beste wat bij hun past.De burgers zoeken naar de mogelijkheden.De overheid kan op deze manier achter de feiten aan lopen.En dit is niet alleen bij scholen dit komt in alle sectoren voor.Bijvoorbeeld de mensen proberen de bpm te omzeilen,de auto verlies zijn status,mensen ruilen hun huis met vakantie.

rosher | 25-05-15 | 12:13 | + 1 -

@druipsmurf | 25-05-15 | 11:28
Misschien. Feit is echter dat in een vliegtuig nog steeds een piloot zit omdat een mens dingen kan doen waar een computer in zee plonsen of tegen een berg aanvliegen als onvermijdelijk resultaat van elk bekend algoritme ziet. Massale werkloosheid blijkt in de praktijk ook eindig te zijn. Zo kwam ik in Cuba eens in een fabriek waar een prachtige machine als een soort museumstuk in een hal stond. In de hal er achter zaten tientallen Cubanen het werk met de hand te doen. Verklaring: het personeel was goedkoper dan de machine laten draaien.

Pierre Tombal | 25-05-15 | 12:05 | + 1 -

De kinderen van de scholen in dit artikel wordt door de schoolleiding feitelijk ingepeperd dat het probleem bij de kinderen zelf ligt, en om precies te zijn: bij hun kleur. Een betere methode om hun zelfvertrouwen weg te nemen is er bijna niet.
Het resultaat is dat je , net als in de VS al jaren het geval is, je generaties zwarte inwoners krijgt voor wie ' school allemaal niet hoeft, want straks toch kansloos'. 'Zie je wel, we worden gediscrimineerd'

Wel moet ik er bij zeggen dat het straks sowieso een discussiepunt gaat worden of het uberhaubt nog zin heeft voor deze generatie om straks te gaan studeren. We staan namelijk aan de vooravond van kunstmatige intelligentie. Een computer kan binnen afzienbare tijd het werk overnemen van 40 civiele ingenieurs, of IT'ers. Tegelijkertijd dus wat massale werkloosheid op gaat leveren. Hier gaat zowel blank als zwart mee te maken krijgen.


druipsmurf | 25-05-15 | 11:28 | + 4 -

De stelling 'Elk kind heeft recht op integratie' is sowieso onzin.
Elk kind heeft wel recht van bestaan, maar 'recht on integratie' is de afgelopen 30 jaar uitgeprobeerd en mislukt.

Grappig genoeg zeggen deze zwarte scholen 'Elk kind heeft recht op assimilatie'.

Zorax | 25-05-15 | 11:11 | + 2 -

In wezen is het natuurlijk de omgekeerde wereld dat je als ouder bewust moet zijn dat een "normale" basisschool in de praktijk een soort LOM-school kan zijn. De realiteit is echter dat als veel ongemotiveerde ouders dito kinderen op zo'n school dumpen omdat dit nu eenmaal door de wet is voorgeschreven, de combinatie van wetgeving dat scholen een bepaald minimum aantal leerlingen moet hebben er voor zorgt dat deze scholen deze leerlingen niet doorverwijst naar beter passend speciaal onderwijs. In plaats daarvan gaan ze aanmodderen om de kinderen op school te houden en ze zelf de speciale aandacht te geven terwijl ze daar helemaal niet de capaciteit voor hebben. En dat gaat ten koste van de kinderen "die je wel zelfstandig aan het werk kan zetten" (dat kan dus nooit in die leeftijdscategorie).

De onderliggende fout is dat "we" (de politiek dus) onderwijs als een bedrijf zijn gaan beschouwen en het maatschappelijk belang van goed opgeleide mensen uit het oog zijn verloren. Sinds Lubbers 2 hebben opeenvolgende kabinetten het onderwijs steeds weer een klein beetje verder afgebroken, doorgaans met geldzucht als drijfveer. Het is slechts een kwestie van tijd tot de "witte" scholen ook alleen nog maar toekomstige uitkeringstrekkers gaan opleveren.

Pierre Tombal | 25-05-15 | 10:53 | + 1 -

"Iedereen heeft recht op integratie"
Fout, "iedereen heeft het recht op de mogelijkheid tot integratie".
Die mogelijkheden worden zat geboden, ze maken er alleen geen gebruik van.

HotPotato | 25-05-15 | 10:38 | + 9 -

Je kunt als land dan wel een hoogwaardig product ic dienst hebben bedacht, maar als er geen mensen zijn die het -willen- beheersen, dan heb je geen toekomst meer.

Vandaar dat vele Nederlandse ondernemers hun koffers inpakken en weggaan uit Nederland. Logisch.

Vraag: wat is dan nog de toekomst van zo'n land?

duitse herder | 25-05-15 | 09:36 | + 3 -

Het is wel zielig voor de intelligente Ahmedjes met passieve ouders moeilijker plaats is doordat zij niet de kans krijgen om in te lopen. Toelatingstoets in taal naar keuze en daarna een verplicht jaar vernederlandisering inclusief bepaalde bijdrage van ouders (verg Caulfield). Na zo'n jaar volgen nog 10+ jaar onderwijs voor zo iemand dus dat is de moeite wel.

melissa3 | 25-05-15 | 09:11 | + -2 -

"Iedereen heeft recht op integratie" Als ik zie wat voor stagiaires ik zo nu en dan krijg betekent dat in bepaalde wijken dat de blanken integreren met de import-nakomelingen. Misschien leuk voor Pechtold, maar qua taalbeheersing is het geen vooruitgang. Vroeger moest ik alleen kennis Engels testen (in mijn branche noodzakelijk) maar tegenwoordig is het al een voordeel als ze een normale zin in het Nederlands kunnen maken.

Vogelbeest | 25-05-15 | 08:24 | + 5 -

In Denemarken is het onderwijs politiek ongevoelig. Zeer breed scala aan mogelijkheden. Vrij van kosten. En basic in de economie. Een actieve samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven.

Wordt je werkloos dan ben je verplicht weer onderwijs te nemen in jouw vakgebied of dicht aanverwant onderwijs in dat vakgebied. Hiermee breidt je je mogelijkheden uit voor een andere ic een nieuwe baan in een andere economische sector.

In plaats Nederlands bankhangen.

duitse herder | 25-05-15 | 07:30 | + -3 -

Goed stuk. De hele racistische heisa zo mooi doorprikken door het over je eigen invalshoek (slechte bedrijfsvoering) te hebben.

frank87 | 24-05-15 | 23:07 | + 3 -

Alleen confrontatie werkt -nog-. Iets van een aangetekende brief: Ouders, wij zijn van plan uw kind over een week van school te verwijderen of een klas terug te zetten. Met vriendelijke groeten...
Nu leg je de verantwoordelijkheid waar die hoort. Bij de belanghebbenden.
duitse herder | 24-05-15 | 19:11 | + 0 -
-
Leerlingen blijven al jaren (vrijwel) niet meer zitten. Dat kost geld. In het kader van "efficiëntie" is daarom zitten blijven afgeschaft.
Idioot, maar goed. Gewoon alle leerlingen net zo weinig leren als de slechtsten in de klas. Polderend NL op zijn best. En die randdebielen die dit uitvoeren moeten werknemers aanleveren voor "high tech in Nederland." Nou, van zijn levensdagen niet.

Raider Twix | 24-05-15 | 20:30 | + 8 -

duitse herder | 24-05-15 | 19:11
Tja, de praktijk klopt ten aanzien van die paarsebrillen controle, maar de strekking is andersom.
De PvdA met zijn walgelijke geschiedvervalsing is oppermachtig in het NL Onderwijs, zodat elk goedbedoeld initiatief om het bedroevende niveau op te krikken strandt.
Onderwijzers die wel veranderbereid zijn, worden ontslagen door de Gutmensch elite die ingebakken zit bij de schoolbesturen. Heb ik van dichtbij gezien.
Ik heb het ook letterlijk meegemaakt dat de partijpolitiek zich uitstrekte tot het schoolplein, waar de toenmalige CDA minister door de kinderen luidkeels moest worden beschimpt, omdat de onderwijzers het oneens waren met een plan.
Daarnaast stuurden onderwijzers namens zichzelf indertijd naar alle gemeenteraden hun ongenoegen per brief over het integratiebeleid van minister Verdonk.
Zie daar de Vijfde Colonne aan het werk. Je kunt wel iets willen, maar alle Nederlandse Instituten zijn compleet vergiftigd met het zoutzuur van het verplicht Gutmensch socialisme.

Atlas Shruggs 10 | 24-05-15 | 20:15 | + 11 -

Gutmensch Femke H. heeft haar kinderen toch ook op een fijne witte school gedaan. Geen ouder met enig verstand gaat zijn/haar kind blootstellen aan multivulti-experimenten. Als onder de vlag van verplichte schoolkeuze hun kind van de overheid toch op een zwarte school zou moeten, zullen ze eerder nog verhuizen dan hun kind opofferen aan het politieke correctisme. Dat geldt ook voor Gutmenschen met een rose bril waaraan je kunt zien hoe dun hun steun is voor de multiculti-ellende.

nlnl | 24-05-15 | 19:42 | + 8 -

vergeet niet: voor allochtonen krijgen scholen 90% extra geld !!! omdat ze zo slecht Nederlands spreken....(was altijd obv paspoort....)

simpele oplossing: taaltest doen, faalt men dan extra taallessen, maar dan wel op kosten van de ouders; in te houden op de kinderbijslag. Want zo zegt de overheid en de politiiek steeds: leg de rekening neer bij de veroorzakers!!

FW Ta-183 Huckebein | 24-05-15 | 19:38 | + 10 -

H. Caulfield | 24-05-15 | 18:35

Ik snap je insteek wel. Maar er is al zoveel geregeld. En daar moet dan weer controle opkomen. Weer werk voor juist ja... ambtenaren met gekleurde brilletjes op. En ga zo maar door.

Een basic is het thans dus zo dat het niet werkt. Lees het stuk van Anne Dijkman nog eens. Het is een Motivatiekwestie van de ouders alsmede de leerlingen. Die krijg je niet overeind met regels. En de losers aanpak van Nederland.

Alleen confrontatie werkt -nog-. Iets van een aangetekende brief: Ouders, wij zijn van plan uw kind over een week van school te verwijderen of een klas terug te zetten. Met vriendelijke groeten...

Nu leg je de verantwoordelijkheid waar die hoort. Bij de belanghebbenden.

duitse herder | 24-05-15 | 19:11 | + 8 -

@Duitse herder: Eens, maar aangezien NL nogal is doorgeschoten op dat vlak kan ik me voorstellen dat sommige ouders niet meer weten hoe dat moet.
.
Dus stel ik voor dat ouders een convenant sluiten met de school waar ze hun kroost droppen. Schending van dat convenant heeft gevolgen voor het kind. Zoals verwijdering van die school.
.
De inhoud van die overeenkomst tussen school en ouders laat ik aan de school over. Maar ik wil best enkele voorstellen doen:
- Verplichte aanwezigheid tijdens ouderavonden.
- U houdt zich aan de vakantieperioden van die school. Kinderen krijgen geen vrij (of zijn ziek) om te skiën of 8 weken naar Turkije te gaan.
- Kinderen kijken dagelijks het jeugdjournaal, niet Al Jazeera.
- U bent x dagdelen beschikbaar als luizenmoeder, oveblijfmoeder, klaarover, etc.
.
Ik heb geen kinderen en werkt niet in het onderwijs, dus wellicht zijn er zaken die ik over het hoofd zie.
Het is slechts een schot voor de boeg...

H. Caulfield | 24-05-15 | 18:35 | + 3 -

H. Caulfield | 24-05-15 | 18:02 |

''hoe we deze ouders kunnen motiveren/dwingen tot meer betrokkenheid?''

Wat dacht je van het nemen van een eigen verantwoordelijkheid en niet luilekkerlandleunend zijn/haar probleem bij een ander neerleggen ?

duitse herder | 24-05-15 | 18:15 | + 13 -

Amsterdamse scholen kennen al jarenlang het probleem wat in Nederland in het algemeen meer gangbaar wordt.
Dat we steeds meer achterstandsleerlingen verwelkomen, die niet Nederlands kunnen spreken en absoluut niet mee kunnen komen met de rest.
Wat Nederlandse scholen al jarenlang doen is dan niet de slechte leerlingen uitplaatsen, maar alle leerlingen vertragen zodat het lijkt alsof de slechte leerlingen niet zo slecht zijn.
Waarmee de schoolprestaties kelderen, maar dat valt niet op want andere scholen presteren ook slechter.
Het valt pas op wanneer je de vergelijking maakt met buitenlandse scholen zoals ik onlangs mocht doen met mijn kinderen.
Toen bleek dat het Nederlandse onderwijs mijlenver achterloopt en 2 leerjaren achterstand goedgemaakt moesten worden bij overgang naar de buitenlandse school. En mijn kinderen zijn nog de beste van hun klas.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, dus fuck nou eens op met die multiculti integratie.
Zet dat maar op je T shirt.

Atlas Shruggs 10 | 24-05-15 | 18:13 | + 27 -

@sinar2: En heeft u eventueel ook suggesties hoe we deze ouders kunnen motiveren/dwingen tot meer betrokkenheid? Opkomstplicht bij ouderavonden? Financiële prikkels? Roept u maar...

H. Caulfield | 24-05-15 | 18:02 | + -10 -

@Pierre Tombal | 24-05-15 | 17:39
En Waarom komt Achmed nooit met goede cijfers thuis? Omdat het zijn ouders niks kan schelen. Die hangen de hele dag voor de tv kijkend naar de heimweeschotel. En wat hun kroost uitvoert en wat voor toekomst die krijgen zal ze een zorg zijn want met de nederlandse samenleving willen ze niks te maken hebben.

sinar2 | 24-05-15 | 17:51 | + 25 -

@sinar2 | 24-05-15 | 17:14
Op zich is de komst van import nog niet zozeer het probleem. Dat wordt het pas op het moment dat de gutmenschmentaliteit het wint van het streven naar goed onderwijs, opdat Achmed ook een keer met een voldoende op z'n rapport naar huis kan. Dan vlucht dus iedereen die het goed voor heeft met z'n kinderen, tot en met Femke Halsema aan toe. En ja, dat er dan uiteindelijk alleen maar "zwarte" kinderen overblijven is dan kennelijk zo'n "cultureel" verschil waar je niet al te lang over mag praten. Het interesseert die ouders kennelijk niet zoveel.

Pierre Tombal | 24-05-15 | 17:39 | + 8 -

@Weerduivel | 24-05-15 | 15:37

U is dus fascist, tenminste in de ogen van GrachtengordelIkStuurMijKindNietNaarEenMulticultiSchoolMaarVerderBenIkWelGutmensch.

hangtiet met knoop | 24-05-15 | 17:23 | + 8 -

In alle hoeken van de samenleving gaat de kwaliteit achteruit zodra er een grotere hoeveelheid import komt die weigert zich aan te passen dus op scholen ook. Maar geef daar dan niet de schuld van aan de witte ouders maar aan die importouders die het verdommen hun kinderen volgens nederlandse normen op te voeden en daarmee hun kansen op succes hier aanzienlijk verslechteren.

sinar2 | 24-05-15 | 17:14 | + 23 -

Fenotype-isme.

harry21 | 24-05-15 | 16:50 | + 3 -

De Avonturijn? Welke paarse broek heeft die naam bedacht?

Basil Fawlty | 24-05-15 | 16:25 | + 26 -

Geen Nederlandse ouder (hoe links/bakfiets ook) wil dat zijn kind een witte Marokkaan wordt.

_____4326 | 24-05-15 | 16:05 | + 39 -

@dejeroen | 24-05-15 | 15:34
Zal ik het je dan maar uitleggen? Das Kapital schrijft een inhoudelijk stuk over de bedrijfsvoering van 2 scholen. Ja scholen zijn bedrijven geworden met best veel financiële middelen. Dit hoort hier wel degelijk thuis en niet op GS, aangezien dit gewoon een analyse is.

Agent Milton | 24-05-15 | 16:01 | + 23 -

Elk kind heeft inderdaad recht op integratie, maar niet over de rug van mijn kinderen. Begin eerst thuis maar eens met die integratie. Dus kappen met die buitenlandse tv, lekker naar de bieb om Nederlandse boeken te lezen, voorlezen (in het Nederlands) en leren je te gedragen in de Nederlandse samenleving. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn?

Weerduivel | 24-05-15 | 15:37 | + 46 -

Hoe is dit een DasKapital-onderwerp?

Einde van de Domheid | 24-05-15 | 15:35 | + -5 -

Dus een 'Financieel weblog' heeft een heel artikel over witte en zwarte scholen en de kwaliteit, en dan helemaal onderaan een klein stukje over financiële problemen.
Dit artikel lijkt eerder te zijn geschreven voor Geenstijl ( maar afgekeurd dus maar hier geplaatst?) dan voor DasKapital.

Wat voor hier beter zou zijn geweest lijkt mij de financiële situatie tussen witte en zwarte scholen. En misschien de financiële situatie tussen gemeentes onderling. Dat zou veel beter zijn voor een weblog dat zegt zich te richten op financiële onderwerpen.

Zelf zit ik hier in een krimpregio waar de scholen aan het sluiten zijn. En ook hier zijn het de zwakkere scholen die als eerste sluiten waar de betere scholen nog genoeg leerlingen krijgen.
Bij mij in de gemeente was er een school waar ook veel asielzoekers heen gingen waardoor er op een gegeven moment bijna alleen maar kinderen van asielzoekers op zaten en de nederlanders gingen naar een andere school. Toen het AZC dicht ging waren er te weinig leerlingen over om de school draaiende te houden en kwam het in geldproblemen.
Komen de geldproblemen van deze scholen ook doordat de witte leerlingen wegtrekken of waren deze problemen er al eerder?

dejeroen | 24-05-15 | 15:34 | + -20 -

Elk kind heeft recht op integratie? Laat dat t-shirt maar aan jou ouders zien zou ik zeggen.

SilverSurfer1974 | 24-05-15 | 15:29 | + 18 -

Lijkt me niet meer op te lossen. Culturen hebben hun eigen opvatting op dat wat leven inhoudt, dus ook onderwijs als doel en middel om carrière te maken. Met carrière bedoel ik de levensinhoud.

''Minder dan de helft van alle Amsterdammers is autochtoon. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek daalde, nadat in voorgaande jaren het aandeel al van 59 naar 50 procent zakte, het percentage Nederlanders in Amsterdam dit jaar naar 49,7 procent. ''

www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article...

duitse herder | 24-05-15 | 15:25 | + 12 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken