Huh, is het ombouwen van kantoren nu ineens wel rendabel?

Betaalbaar wordt het in elk geval niet
Betaalbaar wordt het in elk geval niet
We hebben aan de ene kant een tekort aan betaalbare huurwoningen en aan de andere kant staat er miljoenen vierkante meters kantoorruimte, verzorgingshuizen en scholen leeg. Ja, u voelt 'm al aankomen: daar liggen dus mogelijkheden. Helaas zijn die niet altijd rendabel. Een jaar geleden publiceerde het kabinet een rapport waaruit bleek dat voor zowel woningcorporaties als commerciële verhuurders het transformeren van kantoorpanden naar (sociale) huurwoningen alleen maar geld kost. In de studie werden tien verschillende projecten doorgelicht, 8 van woningcorporaties en 2 van commerciële verhuurders. Voor de corporaties was het financieel resultaat niet positief, eerder zelfs negatief binnen een exploitatietermijn van 25 tot 40-50 jaar. Voor de (twee) commerciële partijen was het wel positief, 'op termijn' (niet iedereen was even happig op het delen van de kosten en baten). Nu is het zo dat 65% van de leegstaande kantoren ouder is dan 18 jaar en dus grondig moet worden gerenoveerd. Van de nieuwere kantoren zijn de eigenaren weer vaak niet bereid om te zakken met hun prijs. Het kabinet wil toch heel graag dat investeerders in dit soort projecten stappen en dus belooft minister Blok dat ze dertig jaar geen verhuurderheffing hoeven te betalen, schrijft De Telegraaf vandaag. Dat is echter al vanaf 2014 het geval en heeft tot nu toe blijkbaar niet genoeg investeerders over de streep getrokken. Blok zou nu op verzoek van VVD en PvdA ook de huurregels wijzigen zodat verhuurders van omgebouwde kantoorpanden zich niet aan het puntensysteem hoeven te houden. Dan kunnen de investeringskosten dus worden terugverdiend via de huur. Bij een bekend transformatieproject, Campus Diemen Zuid, kost een lullige studentenwoning gemiddeld €658. We hebben niets tegen Diemen, maar het moet vermeld worden: dan zit je dus nog steeds in Diemen. Bij het ombouwen van deze kazerne tot woningen is zelfs een huur van €1.500 niet genoeg om rendabel te zijn. We kunnen dus maar één ding concluderen: dit gaat geen betaalbare huurwoningen opleveren. Gewoon slopen die hap!

Reaguursels

Inloggen

Hier snap ik niets van. Wat is een leegstaand kantoorgebouw waard? Niets of beter:negatief.
Wat kost kapitaal lenen? Bijna niets. Conclusie: woning in Diemen kost 100 of zoiets euro huur.

Eduard-O | 05-05-15 | 18:42 | + 0 -

1. Familie
2. Hulp van vrienden, crowdfiunding
3. Verenigingen, kerken
4. Charitatieve instellingen, vrijwilligers organisaties.
5. Verzekering
6. de pil van Drion

Frans1156 | 05-05-15 | 09:59 | + 1 -

monmax | 04-05-15 |
Er IS helemaal geen vrije markt. De huizenmarkt is geen vrije markt en moet dat ook nooit worden. De markt voldoet helemaal niet aan de eisen van 'vrije markt' en is daar ook helemaal niet geschikt voor. Wat je wel kunt doen, is een beschermd deel maken, en die bescherming dan steeds meer afbouwen naarmate de bewoner(s) dat niet nodig heeft/hebben. En je kunt best toe naar een systeem van gestaffelde huur waarbij de bewoners moeten bewijzen waarom ze nog recht hebben op huurbescherming. Maak ALLES maar vrije huur, en laat de bewoners bewijzen middels loonbriefjes en zo dat op het betreffende adres niet genoeg verdiend wordt...
En voor wat betreft die leegstaande kantoren en scholen... ik roep: KRAAK die zooi! Alleen dan zullen eigenaars willen praten. FUCK die eigenaren. Als je iets (laat) bouwen, neem je het risico dat het niks wordt. So be it. Fuck em.

vansuyle.com

dat is een argument voor een overheid die wat beter kijkt

Anoniem5k | 05-05-15 | 00:19 | + 0 -

dejeroen | 04-05-15 | 23:17
Anoniem5k | 04-05-15 | 23:59
Er zijn altijd wat mensen die buiten de boot vallen, dat is waar. Maar voordat we daarvoor een machtig monopolie in het leven gaan roepen, is het mischien nuttig om eerst eens te kijken naar de alternatieven. Want er zijn tal van manieren om ongelukkigen op te vangen:

1. Familie
2. Hulp van vrienden, crowdfiunding
3. Verenigingen, kerken
4. Charitatieve instellingen, vrijwilligers organisaties.
5. Verzekering

Tel dat bij elkaar op en de noodzaak van een overheid (en de daaraan verbonden zieligheidsindustrie die problematiek juist in stand houd) verdwijnt.

Los daarvan, zelfs met een overheid die zich hiermee bemoeit, dan hebben we nog altijd de bijstand als vangnet. Laat de woningmarkt lekker vrij, en in het onwaarschijlijke geval dat woningen duurder worden, schroef je gewoon de bijstand wat op.

(En ja dat is zeer onwaarschijnlijk, kijk maar wat er in het omgekeerde geval gebeurt, wanneer een overheid schoenen gaat maken econlog.econlib.org/archives/2009/09/s...
My informal survey suggested that some of the longest lines in Moscow were for shoes. At first I assumed that the inefficient Soviet economy did not produce enough shoes, and for that reason, even in the capital, people were forced to line up for hours to buy them. . . . Then I looked up the statistics.

I was wrong. The Soviet Union was the largest producer of shoes in the world. It was turning out 800 million pairs of shoes a year--twice as many as Italy, three times as many as the United States, four times as many as China. Production amounted to more than three pairs of shoes per year for every Soviet man, woman, and child.

The problem with shoes, it turned out, was not an absolute shortage. It was a far more subtle malfunction. The comfort, the fit, the design, and the size mix of Soviet shoes were so out of sync with what people needed and wanted that they were willing to stand in line for hours to buy the occasional pair, usually imported, that they liked.

At the root of the dysfunction was the state's control of information. Prices are information--the information producers need in order to know what and how much to produce. In a market for a product as varied in material and design as footwear, shifting prices are like sensors taped to the skin of a patient in a medical experiment; they provide a constant flow of information about consumer needs and preferences. When the state controlled prices, it deprived producers of information about demand.)

En dat is in iedere markt het geval, of het nou om schoenen, brood of woningen gaat.

vansuyle.com | 05-05-15 | 00:17 | + 2 -

@vansuyle.com

heel nederland wel direct een ghetto, maar goed

iets van babies en waswater

Anoniem5k | 04-05-15 | 23:59 | + 0 -

@vansuyle.com | 04-05-15 | 21:40 |
Het verschil met markten zit het erin dat bepaalde markten onderdeel zijn van wat er beschikbaar moet zijn.
Zo is er voor brood een voedselbank, want voor sommige mensen is 2 euro voor een brood al veel geld.
Voor schoenen, en ook kleding is er een kledingbank.
Telefonie.. dat is geen eerste levensbehoefte ( volgens de overheid, ik vind het inmiddels samen met internet een eerste levensbehoefte voor contact met de wereld).
Er zal sociale woningbouw moeten worden geregeld door de overheid, want voor de allerarmsten is het gewoon niet rendabel om woningen te bouwen. Want voor sommige mensen is een huur van 200 euro al teveel geld, en hoe bouw je een woning dat daaraan kan voldoen en dat het toch een woning blijft waarin je het gunt dat kinderen opgroeien.

Sectoren zoals Energie(gas en elektra), Water, voedsel en woningen zullen voor een gedeelte door de staat moeten worden geregeld om te zorgen dat het voor iedereen beschikbaar is.
Let wel op, de basis van deze voorzieningen. Grotere woningen, duurder voedsel, zal gewoon aan de markt overgelaten kunnen worden net zoals nu. Dus het goedkoopste brood gratis, goedkoopste aardappelen gratis en de goedkoopste groenten gratis, maar de rest is dan voor de markt.
De elektra gewoon zoals het water laten regelen door de staat.
Hoe leuk het ook klinkt, niet alles kan aan de markt worden overgelaten.
Het probleem met de woningmarkt is dat het niet door de overheid wordt geregeld, en niet door de markt. Het zit er een beetje tussenin, en dat is nu het net probleem, net zoals met de banken en de zorg. stukje overheid, en stukje vrije markt. Hierdoor zijn de kosten voor de maatschappij en de winst privaat, en daardoor is er zoveel kritiek van iedereen want dat voelt, maar is ook oneerlijk.

dejeroen | 04-05-15 | 23:17 | + 0 -

Meer dan een halve eeuw bemoeienis door de overheid heeft de woningmarkt verziekt. Zijn er problemen met de schoenenmarkt, de broodmarkt, de telefonie? Nee, dat gaat prima. Iedereen kan zich betaalbare schoenen, brood en een telefoon veroorloven. Als vrijheid (afwezigheid van regulering) werkt voor elementaire producten als schoenen, brood en telefoons, waarom dan niet ook voor woningen?
De echte oplossing is zoal altijd met zulke dingen heel erg simpel, alleen de bereidheid om het daadwerkelijk te doen is er niet (vanwege gevestigde belangen): gewoon alle wetten en reguleringen omtrent het bouwen van woningen, bestemmingplannen, puntensysteem, de hele meuk schrappen. Dan is er even chaos, maar binnen 5 jaar vindt iedereen een betaalbaar stekje, zonder wachtlijsten.

vansuyle.com | 04-05-15 | 21:40 | + 1 -

Het onrendabel rekenen kan ik ook. Als je als projectontwikkelaar/ pensioenbelegger/WoCo je verlies op de investering niet wilt nemen en het vastgoed veel te hoog in de boeken laat staan is het niet rendabel te krijgen. Heb het al eerder gezegd vandaag, de overheid moet zich ver terugtrekken van de woning/bouwmarkt. Laat de markt z'n werk maar doen. In dit land kunnen we geld rondpompen als de beste en daarmee een heleboel mensen aan een overbetaalde baan helpen.
Maar net als bij de banken zijn we te schijterig om grote schoonmaak te houden. Bij de banken kon ik me dat anno 2008 nog voorstellen, maar niet bij de grote projectontwikkelaars/WoCo. Pensoenfondsen is weer een ander verhaal, maar ook dat valt wel op te lossen.

monmax | 04-05-15 | 20:51 | + 1 -

Ze laten toch "gewoon" pensioenfondsen samen met het Rijk de herontwikkeling financieren of zit Elco en de rest van dat CDA tegenwoordig voor niks bij het ABP/APG?

Watching the Wheels | 04-05-15 | 20:47 | + 0 -

Bericht even vertalen in 63 Afrikaanse talen. Is het zo vol.

duitse herder | 04-05-15 | 18:11 | + 0 -

In talloze plaatsen werden en worden huizen met een lage huur gesloopt om er duurdere neer te zetten. De sociale woningbouw moet wel winst maken. Huurders worden er soms uitgejaagd. En wellicht willen ze soms ook daar niet meer in wonen.
Alleen, als je al op een huur van Euro 300,- huursubsidie krijgt, heb je niet ze veel te willen. Helemaal als er "sociale woningbouw" voor terugkomt van max. Euro 580 per maand. Met nog meer huursubsidie natuurlijk.
Een huur van Euro 450 is jaren terug al als "betaalbaar" omschreven door de huursector. Mooi. Dan gelijk alle huursubsidies onder dat bedrag afschaffen.
Eens kijken hoeveel woningen met een lage huur dan nog leeglopen. Maar je weet het nooit, bijstandstrekkers willen tenslotte ook een dunne platte TV en geen oude beeldbuis meer.
Die oude gebouwen ombouwen is gewoon de nieuwste smoes om bakken geld naar de baksteenmaffia te gooien.

Raider Twix | 04-05-15 | 17:40 | + 2 -

De bestuurders krijgen toch wel hun bonus??? En de kosten? Gaan de naar de andere huurders of naar de belastingbetalers??

Vogelbeest | 04-05-15 | 16:54 | + 0 -

Ok, dus die kroegpraat "ze moeten die kantoren ombouwen tot woningen!!!11" kan ook weer genegeerd worden.

bijscholing | 04-05-15 | 16:25 | + 1 -

@[email protected]: Woco directeuren verdienen onder geen enkel beding een geldelijke bonus. Een bos bloemen of een taart als ze worden verkozen tot beste woco van het jaar. Een horloge en een receptie na 25 jaar dienstverband. Geen bonussen, maar daar staat tegenover dat je opereert in een sector (let wel sector, niet markt) met betrekkelijke baanzekerheid. Zoals een ambtenaar. Met bijbehorende ambtenarensalaris. En pensioenopbouw.
.
En je bouwt woningen voor mensen met lage inkomens die nooit iets kunnen kopen of niet op de particuliere huurmarkt terecht kunnen. Je hebt niks te maken met hijgerige aandeelhouders die maximaal rendement willen. Je bouwt geen protserige hoofdkantoren, verhuurt geen penthouses met uitzicht op geile wijven en bierfontijnen. Je houdt je verre van complexe financiële producten of alomvattende IT-projecten. Gewoon niet meer doen.

H. Caulfield | 04-05-15 | 16:15 | + 17 -

Al zou je ze slopen en de locatie een beetje degelijk zijn, dan nog zal er enkel dure (private) huur of koop woningen op gebouwd worden. Sociale nieuwbouw is gewoon niet rendabel genoeg voor de korte termijn. De heren directeuren willen natuurlijk geen 20 jaar wachten op hun bonus.

@sinar2: Precies. Maar dan noemen we het correctie, toeslag of eenmalige permanente bijdrage. Zo rollen de ratten..

H. Caulfield | 04-05-15 | 15:32 | + 22 -

Iedereen in Nederland weet ook wel dat als een minister beloofd dat je 30 jaar lang een belasting niet hoeft te betalen dat er binnen 5 jaar er wel iets anders bedacht word waardoor je alsnog moet dokken.

sinar2 | 04-05-15 | 15:20 | + 35 -

En wie gaat het initiatief nemen om die kantoren te slopen?
Voor de eigenaar zijn de onderhoudskosten lager dan de sloopkosten. Wat wint die met sloop? Tenzij hij de grond kan verkopen.
Of stel je voor dat een andere partij de kantoren opkoopt en sloopt? Wie dan? De overheid?

koeberg | 04-05-15 | 15:18 | + 5 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken