Microkredieten­club met grote mond over ABN betaalt zelf bonussen

'Bescheiden salaris leidt tot een hoger rendement'. Dat schreeft Hann Verheijen, directeur van Oikocredit Nederland (microkredieten) en voormalig directielid van Triodos Bank Nederland, gisteren in een opiniestuk in het FD. Verheijen inspecteert de bewering van banken dat ze wel hoge salarissen móéten betalen omdat talent anders naar het buitenland vertrekt wat ten koste gaat van het rendement. Dat is een heel interessante en relevante vraag, want wij zien Gerrit Zalm of Joop Wijn nou ook niet echt een bank besturen op Wall Street. Verheijen vergelijkt hiervoor echter de grootbanken met duurzame banken zoals Triodos. Inderdaad, appels met peren, want alleen al als je kijkt naar de balanstotalen zijn ABN (€387 miljard) en ING (€993 miljard) vele malen groter dan Triodos (€7 miljard) en al helemaal dan Oikocredit (hierover later meer, spoileralert: iets met bonussen!!1!!). Toch geeft Verheijen Triodos een schouderklopje dat topman Peter Blom slechts 10x meer verdient (€272.000) dan de laagst betaalde. Tja, je je kunt afvragen of Blom misschien niet wat veel verdient, gezien de omvang van Triodos (142x kleinere balans dan ING) en de bijbehorende verantwoordelijkheid. Nou, goed, terug naar de centrale vraag van Verheijen: levert een hoger salaris ook hoger rendement op?

'Niet geheel onverwacht blijkt dat niet het geval te zijn,' schrijft hij. 'Wie tien jaar geleden €100 had belegd in ING Bank zou eind 2014 nog maar €75 hebben overgehouden. €100 in Oikocredit zou nu €116 opleveren, en €100 in Triodos Bank zelfs €146.' ABN Amro en SNS Reaal (en dus ook ASN Bank) laat hij buiten beschouwing want die zijn genationaliseerd. Op basis van deze vergelijking concludeert hij dat 'een bescheiden beloning loont'. 'Vanuit moreel oogpunt, en ook vanuit rendementsoogpunt.'

Huh?

Dus op basis van volstrekt willekeurig gekozen vergelijkingsdatum (tien jaar geleden) besluit hij dat Triodos en Oikocredit meer rendement opleveren? Niet alleen missen we het causale verband volledig, ook is dat rendement op ING nogal afhankelijk van het instapmoment. Wie het in 2009 had aangedurfd €100 in ING te beleggen had nu zo'n €600 gehad. En als we het hebben over echt hoge beloningen: een aandeel Goldman Sachs is in tien jaar tijd in waarde verdubbeld, en dan hebben we het nog niet eens over dividenduitkeringen. Wij krijgen ook een beetje nare smaak in de mond van het pochen over rendement verdiend over de ruggen van arme sloebers in de derdewereld die dankzij een microkrediet hun families te eten kunnen geven. En als Triodos zo goed verdient aan zijn klanten, misschien kunnen ze dan toch eens wat hogere spaarrente geven ofzo?

Maar hoe zit het eigenlijk met Oikocredit?
We weten niet hoeveel Verheijen zelf verdient (so much for transparantie), maar Oikocredit Nederland (balanstotaal €6 miljoen) gaf in 2013 bijna €512.000 uit aan salarissen voor 6 fte. Oikocredit Nederland is de 'steunvereniging' van het Oikocredit Nederland fonds (ONF) dat een vermogen heeft van €88 miljoen. De vereniging (waarvan Verheijen dus directeur is) regelt administratie en marketing voor het fonds. De beheerder van het fonds is de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds (SBONF) die hiervoor (oa) een beheervergoeding van 0,45% ontvangt. Daarvan betaalt SBONF onder meer het vermogensbeheer, de bewaarder en de accountant, maar ook ruim €400k aan Oiko Nederland voor 'doorbelaste administratie- en marketingkosten'. Het fonds belegt maximaal 90% van het fondsvermogen in aandelen van Oikocredit UA, de internationale coöperatie met een balanstotaal van €0,9 miljard (meer uitleg hier, financiële info hier).

Tot zover de structuur en de conclusie dat Verheijen vooral een marketingdirecteur van Oikocredit is (wat hij niet slecht doet want gratis reclame in het FD). Het werd interessant toen we in de jaarverslagen gingen kijken van de coöperatie Oikocredit International, die in Amersfoort is gevestigd.

beloningoiki2014.png

Ons viel op dat de huidige topman van Oikocredit International - de Ier David Woods - bovenop zijn salaris van €114.000 per jaar nog een toelage krijgt van €48.000. Dat is een onkostenvergoeding plus een vergoeding onder de 30%-regeling. Buitenlanders mogen tot 30% van hun salaris ontvangen als een soort verhuisvergoeding, overigens zonder dat ze ook maar hoeven te bewijzen welke onkosten ze precies hebben gemaakt. BELASTINGVRIJ. Ja grappig hè? Wacht, het wordt nog grappiger. In de voetnoot in het Oikocredit-jaarverslag staat namelijk ook nog het volgende zinnetje over de goedkeuring door de Belastingdienst van het gebruik van deze regeling: 'The Dutch Tax Authority checks whether all conditions have been met, one of which being that the employee has specific expertise that is not or is only barely available on the Dutch employment market.' Hé, begrijpen we nou goed dat Woods dat extra geld waard is omdat iemand met zijn talent zo moeilijk te vinden was? GOH.

beloningoiki2012.png

Oh, en nu we toch bezig zijn: we zien hierboven dat de vorige, bij haar aantreden uitgebreid aangekondigde managing director Rosalind Copisarow slechts een halfjaar in dienst is geweest in 2011. Wel kreeg ze in 2012 €260.000 als 'settlement'. Details over het hoe en waarom van deze riante ontslagvergoeding (?) ontbreken echter volledig. Ook zien we dat de topman hiervoor, Tor Gull, in 2011 een performance reward kreeg van €28.000 (deels in aandelen Oikocredit), terwijl hij dat jaar slechts zeven maanden in dienst was. Een performance reward, is dat niet gewoon - we durven het bijna niet te zeggen - een bonus? Het jaar ervoor kreeg Gull een salaris van €133.000, een bonus pardon performance reward van €16.000 plus een onkostenvergoeding + 30%-regelingstoelage van €53.000. Dat is dus €202.000. En die arme mensen maar sloven... Hoeveel is wel niet het verschil tussen hun salaris en dat van Gull en Woods, als we dan ook een kromme vergelijking erbij mogen pakken?

Nog iets leuks: de board of directors van Oikocredit International (vergelijkbaar met een Raad van Commissarissen) doet het werk onbezoldigd en vrijwillig. Maarrrr. Er is wel de mogelijkheid om een compensatie te krijgen voor 'loss of income'. Nou dat inkomensverlies liep in 2013 op tot bijna €50.000. Weliswaar te verdelen over 11 man, maar kom op zeg, voor je vrijwilligerswerk een bonnetje inleveren..? Opvallend is dat met de jaren het 'loss of income' nogal toenam. In 2013 was de totale compensatie (in alle gevallen voor 11 man) €43.000, in 2011 €32.900 en in 2010 zelfs maar €17.400. Voor 2014 is met de omvorming van board of directors naar een supervisory board besloten een vergoeding te geven aan de 11 leden van in totaal €63.000.

Begrijp ons niet verkeerd: het is hartstikke prima en goed dat er bedrijven zijn zoals Oikocredit en Triodos. Zeker als we een ander soort banken willen die anders denken over investeren, rendement en belonen. Maar dan ga je toch niet een kromme vergelijking over rendement optuigen? Dan benadruk je toch dat Triodos beter is voor de wereld of whatever? (Al heeft ABN inmiddels ook al €5,4 miljard sustainable assets under management.) En als je je gaat mengen in een discussie over beloningen en zelf niet brandschoon bent kun je al helemaal beter je mond houden.

Reaguursels

Inloggen

Riant rendement is een beter woord.

niegoeofdeugnie | 14-04-15 | 23:56 | + 0 -

Welkom in de wereld van het MICRO-krediet, waarin miljarden bij elkaar gesloofd worden door de armsten op aarde.Zo kunnen deze mensen door kei en keihard werken zorgen voor een riant inkomen voor de grote investeerders in het MICRO-krediet.Keiharde business is het welke met een vleug(je)sociale gedachten gelardeert is.

niegoeofdeugnie | 14-04-15 | 23:48 | + 2 -

Als er ook nog eens gekeken wordt naar de 'rating' van alle partijen dan zou TRIODOS gelijk staan aan "EXO-DUS"; hun cliënten zouden dan wellicht ook anders kiezen maar dat risicoprofiel vereist een VEEL hoger rendement juist obv de risico's.
Maar ja........

hetzwijns | 14-04-15 | 20:11 | + 0 -

FW Ta-183 Huckebein | 14-04-15 | 17:16 | + 0 -
-
Een bank niet failliet laten gaan in een crisis is moeilijk. Zie de geschiedenisboeken hierover. ABN-Amro, SNS: failliet. En een hele lijst met ondersteunde banken.
Buiten de bankwereld zou ik failliet gaan gewoon omschrijven als brandhoutmanagement. Dat wel.

Raider Twix | 14-04-15 | 17:32 | + -4 -

Raider Twix | 14-04-15 | 17:04 | + 0 -

ik ben ook niet failliet gegaan en heb evenmin staatssteun ontvangen (in tegendeel, ik betaal me blauw aan belastingen); dus wat heeft Triodos bank dan nou echt gepresteerd ?

FW Ta-183 Huckebein | 14-04-15 | 17:16 | + 8 -

Triodos bank is niet failliet gegaan in 2008 of daarna en heeft geen staatssteun gehad. Dat is een prestatie. Dit bonus verhaal is geleuter.

Raider Twix | 14-04-15 | 17:04 | + -5 -

Die 30% regeling is geen verhuisvergoeding, maar een vergoeding voor het hebben van hogere kosten als je uitgezonden word door een buitenlandse onderneming naar Nederland.
Oorspronkelijk werd er inderdaad gekeken of je een uitzonderlijke kwaliteit/talent e.d. had (die niet in Nederland voorhanden is). Die toetsing werd natuurlijk veel te ingewikkeld (hoe kan een willekeurige ambtenaar beoordelen of een wetenschapper/ingenieur e.d. ander werk doet en dat beter doet dan een Nederlander?) en dus heeft men voor een forfaitaire toetsing gekozen; Als je meer dan EUR 55.000 per jaar betaald krijgt, dan moet je wel specialist zijn (anders zou men dat nooit voor je betalen). Zo werkt het vandaag de dag. Slaat helemaal nergens meer op.

JayJay | 14-04-15 | 15:01 | + 8 -

Raar land... wel zitten de zeurzaniken over hoge inkomens van bankdirecteuren en vrienden maar je mag mag niets zeggen over die miljoen beroepswerklozen en hun ondergrondse baantjes, want dat is sociaal gezien niet gepast van werkende mensen.

duitse herder | 14-04-15 | 14:55 | + -9 -

Prachtig DasKapital!
Zie je das nou bijna journalistiek topwerk.
Fatcats ook fatter bij de zgn. Maatschappelijk en duurzame bedrijven.
Arme gütmensschen.

diddley2 | 14-04-15 | 13:27 | + 3 -

Ik weet dat jullie bij Das Kapital graag ht geslaagde succesvolle kapitalistje uithangen. Maar waar jullie al meteen gierend uit de bocht vliegen: "Tja, je je kunt afvragen of Blom misschien niet wat veel verdient, gezien de omvang van Triodos (142x kleinere balans dan ING) en de bijbehorende verantwoordelijkheid."
Laten we het over risico hebben. Dat lopen de heren namelijk allebei exact evenveel: Geen. Het enige verschil is dat de top van de ING met grotere bedragen gokt. En nog steeds de risico's op de Nederlandse belastingbetaler afwentelt. En natuurlijk dat als ze het verkloten, de top van de ING een grotere gouden handdruk krijgt dan die van Triodos, dat laatste spreekt vanzelf. (in die wereld)

TheEgg | 14-04-15 | 13:19 | + 23 -

"Talent" wat alleen naar salaris kijkt en zelfs zijn sociale netwerk hier wil achterlaten, is geen talent.

Feynman | 14-04-15 | 13:10 | + 4 -

Dit zogenaamde "talent" ontspoort zichzelf door zijn eigen grootste kernwaarde: Het volledig ontbreken van een moreel kompas.
Je moet je eigen moeder in de fik willen steken als dat in je spreadsheetje beter uitkomt. Zonder met je ogen te knipperen.
Tip voor de banken: Dit soort types vind je ook veel op de psychiatrische afdelingen van gevangenissen. Stuk goedkoper.

Kromme Tenen | 14-04-15 | 13:01 | + 15 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken