Chips! Cola! HFT-fittie in de polder krijgt vervolg

Hoera! Binck heeft besloten te gaan wrijven in de vlek die concurrent DeGiro heeft aangebracht op het blazoen van de broker. Weet u nog? DeGiro publiceerde vorige week een rapport (pdf) met daarin vrij ernstige aantijgingen over slechte orderuitvoering van grote orders van Binck omdat die mede via het 'eigen' handelsplatform TOM zou handelen en niet alles bij (DeGiro's vriend) Euronext over de schutting gooide. Bovendien zou Binck een gat laten van 3 miliseconde tussen de orderontvangst bij Euronext en TOM, waardoor high frequency traders (=market makers) de mogelijkheid zouden hebben de orders op Euronext op te wachten en een mindere prijs te geven. Binck over de zeik en nu volgt er dus actie (pdf). DeGiro moet de uitlatingen over de orderuitvoering rectificeren want die zouden misleidend zijn en leggen ten onrechte een link naar het boek Flash Boys van Michael Lewis. Verder heeft Binck aangifte gedaan bij de AFM vanwege koersmanipulatie, want de koers van Binck daalde daags na de publicatie van het rapport en dat kan volgens Binck alleen zijn vanwege dat stuk.

Over het laatste kunnen we kort zijn. Van koersmanipulatie (=marktmisbruik) in dit geval kan alleen sprake zijn als DeGiro willens en wetens misleidende informatie heeft verspreid. Dat is in dit geval zeer onwaarschijnlijk. Goed, DeGiro is niet vies van misleiding hier en daar, maar daar lijkt nu geen sprake van. Het verhaal, dat wat ons en HFT-fanboy Menkveld betreft overigens geen sluitend bewijs oplevert voor de beschuldingen, ziet er op het eerste gezicht gedegen uit en verdient zeker nader onderzoek.

Dan het kort geding. Ook dat wordt een lastig verhaal. De vraag is namelijk of deze zaak zich leent voor een kort geding. In gecompliceerde zaken en 'problemen met het bewijs' ligt een bodemprocedure meer voor de hand. Voor bewijslevering is in kort geding geen tijd.

Kortom, we begrijpen niet zo goed waar Binck zich nu zo druk om maakt. De AFM zou sowieso al onderzoek doen naar de bevindingen van DeGiro en het is nu ook weer niet zo dat na de publicatie van het rapport een enorme negatieve publiciteitsstorm is ontstaan. De eis tot rectificatie van het stuk leidt alleen maar tot meer publiciteit, speculaties en OPHEF!!11! op sociale media. Als Binck toch graag veel energie in dit verhaal steekt, zou het beter nog eens de orderrouting van TOM eens laten nalopen, om te checken of daar inderdaad niet iets mis mee is.

Reaguursels

Inloggen

Vermakelijk Nederlandse minibanken die oorlog hebben over iets wat ze niet eens begrijpen, de enige die waarschijnlijk precies begrijpt wat er aan de hand is, is Optiver zelf.

marius91 | 16-12-14 | 22:07 | + 0 -

Orders die via Binck worden geplaatst gaan eerst via hun eigen beurs verhandeld worden, maar hier maken de HFT gretig misbruik van. Alleen ... orders van Degiro gaan via Euronext, alleen zijn hier ook allerlei HFT traders op aktief. Allebei even ruk dus. Laat men gewoon de tickzise weer naar minimaal 1 cent zetten, in plaats van die belachelijke tiende of honderste centen en laat iedereen die zijn order canceled een cancellation fee betalen, van 25 cent. wedden dat de HFT dan verdwijnen, en dat de orderboeken weer orderboeken zijn en niet zoals nu naaiboeken. Duizenden orders in de boeken schieten en die steeds weer cancelen heeft niets meer met vraag en aanbod te maken, maar met het kunstmatig creëren van vraag en aanbod om zodoende orders van nietsvermoedende particulieren uit lokken.

geldgelul | 16-12-14 | 19:50 | + 33 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken