PLAATJES: Deze provincies worden het hardst geraakt door de crisis

Het CBS presenteert...
Het CBS presenteert...
Dat het de afgelopen jaren niet best ging met onze economie is nogal een understatement. Vorig jaar kromp het BBP met 0,7% en ook voor 2014 wordt slechts een klein plusje verwacht. Als er al over herstel gesproken wordt, staan er standaard termen als 'fragiel', 'voorzichtig' of 'aarzelend' voor. Toch zijn er nog regio's die best aardig gepresteerd hebben. Het CBS pakte de regionale rekeningen van alle provincies erbij en maakte er een aardig rapport (pdf) van. Welke gebieden het beste presteerden en wie gesloopt werd door de crisis? Dat hangt af van de maatstaf. Vorig jaar daalde het BBP in alle provincies, maar in de periode 2011-2013 kromp de Drentse economie het hardst met 3 procent terwijl nota bene Gelderland juist nog een beetje groeide. Treurig, want Drenthe had al laagste bbp per hoofd van de bevolking waarmee volgens het CBS het verschil met de rest van het land door de crisis alleen maar groter is geworden. Andere verliezers over de afgelopen jaren zijn Zuid-Holland, Groningen en Flevoland. Welvarende provincies als Noord-Brabant en Noord-Holland deden het relatief juist goed, al gold dat niet voor alle delen in die regio. Geinig stukje uit het CBS rapport: 'De groei van Noord-Holland wordt vooral getrokken door Groot-Amsterdam. Het Gooi en Vechtstreek deed het in deze provincie het slechtst.' Dus toch nog een beetje crisis in ‘t Gooi?

BbpPerInwonerCBS.png

Dat een economie fors krimpt betekent overigens niet per se dat hetzelfde jaar ook de werkgelegenheid het hardst keldert. Door forensenstromen is het namelijk onmogelijk beide aan elkaar te koppelen. En dus komt onderstaand plaatje over de verandering in ‘werkzame personen’ dan ook niet helemaal overeen met de economische krimp in 2013 per provincie (PICA). Zo valt de werkloosheid in Drenthe best mee en ligt deze vrijwel op het landelijk gemiddelde. Daarentegen is in Flevoland de werkloosheid met bijna 11% het hoogst van alle regio’s. Al lijkt dat vooral met het toegenomen arbeidsaanbod te maken te hebben, want het arbeidsvolume is in de provincie Flevoland nauwelijks gedaald. Verder opvallend? De enorme werkloosheid in de regio Rijnmond (zie tabel 4.0.2), die sinds de start van de crisis met 6,0 procentpunt is gestegen. Wij maar denken dat die Tweede Maasvlakte Rotterdam en omstreken enorm veel banen zou opleveren. Of zijn het ook daar de hoogopgeleide forensen die wél de voordelen van de NS meer infrastructuur plukken, maar niet dood gevonden willen worden in Zuid-Holland?

ArbeidsvolumeWerklozePersonen.png

WerkloosheidProvinciesPlusRegios.png

Reaguursels

Inloggen

Ik verwijs nog eens naar:

- de ontslagregels remmen nieuwe banen af, geen voordeel van de twijfel van een beetje groei naar de werknemer
- er is een gebrek aan werkgevers

duitse herder | 15-12-14 | 16:08 | + -6 -

'De groei van Noord-Holland wordt vooral getrokken door Groot-Amsterdam. Het Gooi en Vechtstreek deed het in deze provincie het slechtst.'
En in het provinciehuis in Haarlem staan ze alsmaar te beweren dat de kop van Noordholland een krimpregio is en dat het daar zo slecht gaat. Misschien is dat nu toch anders aan het worden met dat nieuwe datacentrum van Microsoft in de Wieringermeer?

Brulboei_61SB | 15-12-14 | 16:01 | + -2 -

@ Muxje | 15-12-14 | 15:38 |

Inderdaad, het kernprobleem is dat de Nederlandse economie al sinds vrijwel 2008 niet meer groeit maar de belastingdruk van de burgers sinds 2008 alleen maar groter is geworden als gevolg van grote beleidsfouten gemaakt door de politici in Den Haag (o.a. Kunduza-akkoord, nivellering en ander vertrouwensondermijnende maatregelen) waardoor de crisis alleen maar nodeloos erger en langduriger is geworden.

Zie pagina 79 en 80 van de Miljoenennota 2015 waar dit bijzonder slechte nieuws nogal positief wordt gespind met de ronkende zin: "De ontvangsten uit de loonheffing hebben zich vooral in de periode 2009–2013 veel gunstiger ontwikkeld dan het bbp".

Zie met name Figuur 3.3.7. Wat dat grafiekje weergeeft is dat we nu bij een vrijwel gelijkblijvend BBP als dat van 2008 nu zo'n 25 tot 30% meer loonbelasting betalen. Dit is de belangrijkste reden dat het herstel niet wil vlotten. Er wordt een steeds groter deel van de verdiensten van de werkende burgers aan de overheid afgedragen die het vervolgens maar lukraak over de balk smijt richting de EU, OS, immigratie, etc. etc.

Het is eerste wat vereist is, wil het herstel van de grond komen is dan ook een forse verlaging van de loonbelasting (=inkomstenbelasting) vooral aan de onderkant.

www.rijksbegroting.nl/binaries/pdfs/1/...

Outsider-Inside | 15-12-14 | 15:45 | + 32 -

Veel interessanter om Nederland in haar geheel naast Europa te leggen. De arbeidskosten zijn in de periode 2008-2013 in weinig landen harder gestegen dan in Nederland (zo'n 10%), terwijl in diezelfde periode de koopkracht alleen in Griekenland en Portugal harder daalde. En dat terwijl de koopkrachtontwikking ook voor die tijd al matig was ten opzichte van de rest van Europa o.a. door het te goedkoop omwisselen naar de euro (geschatte koopkrachtdaling 8%), en loonmatiging.

Muxje | 15-12-14 | 15:38 | + 12 -

Ik vind dat ww% hoog. Zeker als je weet dat er velen van de ww naar de bijstand zijn gegaan. Omringende landen aanzienlijk lager. bv Noorwegen had 3,3% in 2013.

duitse herder | 15-12-14 | 15:38 | + -15 -

Werkloosheidspercentages liggen dicht bij elkaar. Verschil tussen Zuid-Holland en Groningen is maar 0,4%. Terwijl in Zuid-Holland hele volksstammen bij de Overheid aan het werk zijn. Hoe verdelen ze eigenlijk de aardgasinkomsten per provincie over het BBP ? Vragen, vragen ...

Graaier | 15-12-14 | 15:22 | + 6 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken