Deze regels bepalen de huurmarkt in 2015

Met het aannemen van de nieuwe Woningwet gisteren door de Tweede Kamer kan de huursector eindelijk met rust worden gelaten. Dus is het direct de hoogste tijd een streep te zetten onder alle schandalen en uitwassen die de corporatiewereld de afgelopen jaren zo kenmerkte. Mede op basis van aanbevelingen gedaan door de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties - bekend van – werd nog het een en ander aangepast in de Woningwet. Alleen het voorstel dat corporatiebaasjes onder een cao zouden vallen (straks geregeld via de nieuwe Wet Normering Topinkomens) en het opsplitsen van grote corporaties ging niet door. Desondanks gaan niet alleen woningcorporaties flink op de schop. Eigenlijk wordt de hele huurmarkt nog een stuk duurder verder hervormd in 2015, met dank aan de befaamde verhuurderheffing plus huurverhoging. Als service naar demense toe daarom de belangrijkste wijzigingen hieronder op een rijtje:

1) Hogere verhuurderheffing: Net als dit jaar zullen verhuurders die meer dan 10 sociale huurwoningen verhuren een heffing moeten betalen. Voor 2015 is deze heffing vastgesteld op 0,449% van de totale WOZ-waarde. Waren corporaties bang door deze maatregel in financiële problemen te raken, in praktijk valt dit tot nu toe aardig mee.

2) Huurverhoging juli 2015 nog niet bekend: Om de zo gehekelde verhuurderheffing op te hoesten worden ook de huren verhoogd. Het zorgt er tevens voor dat huurders met een hoog inkomen eerder geneigd zijn op zoek te gaan naar een koopwoning. Wijzigingen in de huren vinden echter pas plaats in de maand juli. Deze is afhankelijk van het huishoudinkomen en wordt berekend aan de hand van een vast percentage plus de inflatie over het voorgaande jaar. En dus zal met de lage inflatie de huurverhoging voor de periode juli 2015-juni 2016 op zeker minder hard stijgen. Toch een kleine meevaller.

3) Terug naar kerntaken: Volgens de Woningwet moeten het bouwen en beheren van sociale huurwoningen weer de belangrijkste taken worden van woningcorporaties. Het 'verbeteren van de leefomgeving' is grotendeels voorbij. Slechts onder strike voorwaarden mag afgeweken worden van die kerntaak. Vooral in krimpgebieden is het nog mogelijk te investeren in projecten waar marktpartijen geen interesse in hebben.

4) Eén onafhankelijke autoriteit: Eindelijk moet er een onafhankelijke woonautoriteit komen die zowel het financieel als het volkshuisvestelijk toezicht houdt met de minister als eindverantwoordelijke. Zal Blok dan toch dan toch geluisterd hebben? Begin dit jaar was Daphne Braal, directeur van toezichthouder CFV, nog woest op de minister omdat het fonds een toezichthouder was zonder enige bevoegdheden. Nu nog kijken of het CFV die onafhankelijke woonautoriteit krijgt met ‘een eigen gebouw, eigen briefpapier en optreedbevoegdheid’, zoals D66-kamerlid Verhoeven voorstelt.

5) Positie huurders groter: Nee, voorlopig krijgen huurders het nog niet voor het zeggen bij woningcorporaties. Geen algemeen instemmingsrecht bij alle beslissingen, wél bij fusies of het 'aangaan van verbindingen'. Daarnaast moeten huurders meer informatie krijgen over de financiën en investeringskracht van de woningcorporatie en mogen zij informatie opvragen bij toezichthouders.

Resumerend: Minister Blok doet er werkelijk alles aan om zijn doelen te bereiken. Het zorgt ervoor dat de verhuurderheffing een instrument wordt dat meerdere problemen tegelijk oplost. Zo worden scheefwoners uit hun sociale huurwoning gejaagd, levert de heffing een bijdrage aan de rijksbegroting en bevordert het de doorstroom in de huur- en koopsector. Al is dat uiteraard het meest positieve scenario. Met een beetje economische tegenwind ligt het gevaar op de loer dat corporaties straks financieel in de problemen raken, omdat huurders niet in staat zijn de huurverhogingen op te hoesten. Dan zijn we een stuk verder van huis.

Reaguursels

Inloggen

En om het Communistisch Gehalte van de Nederlandse Bemoeizucht en Regelstaat op voldoende niveau te houden, handhaven we de verhuurdersheffing. Stel je voor dat iemand anders dan de staat geld uitgeeft. Dat doen ze in Cuba tenslotte ook zo weinig mogelijk.
En wederom een fijne huurverhoging: de VVD huisjesmelkers willen ook graag een Maserati.
Gokje: volgend jaar zakt de consumptie verder in, dan wel groeit slechts marginaal?
Schaf eindelijk eens al die huursubsidies en (een stuk vlotter) de hypotheekrente aftrek af. En laat mensen wonen in het kasteel of hondenhok waar ze zelf voor kiezen.

Raider Twix | 14-12-14 | 10:04 | + 4 -

De Treinende Rechter | 12-12-14 | 20:58 | + 30 -
Dat je meer zou betalen aan huur dan aan de financieringskosten van een aankoop is natuurlijk volkomen logisch. Ik ga er vanuit dat u dit allang begrepen heeft.Toch benadruk ik het nog maar eens, want dit is een hardnekkig misverstand dat leeft bij veel landgenoten.

Dan maar zo! | 14-12-14 | 09:49 | + 1 -

Het is natuurlijk absurd dat 30% (www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/in...) van de woningen in eigendom van woningbouwverenigingen is (meer dan 2 miljoen huishoudens). Een club kleptomanen die in Maserati's spelletjes met derivaten spelen. Als we nu echt willen hervormen dan halveren we eerst de woningvoorraad en stoppen we met politieke partij vriendjes baantjes te geven bij woningcorporaties.
Huurders uitknijpen lijkt mij op de laatste plaats komen.

Oculus Malus | 13-12-14 | 10:22 | + 10 -

Hij bedoelt dus: we gaan nog minder brengen en nog meer halen.

''De hogere groeicijfers voor de Nederlandse economie stemmen het kabinet voorzichtig optimistisch. Toch waarschuwt premier Rutte dat het herstel broos is en het dus te vroeg is om te spreken over extra lastenverlichting.''

www.telegraaf.nl/binnenland/23445735/_...

duitse herder | 13-12-14 | 06:00 | + 5 -

En dan heb je eindelijk de tering naar de nering gezet, abbo's stop gezet, verwarming graadje lager, lidl ipv appie, hehe. Je hebt tenslotte 11.000 bruto minder in de WW per/jaar!!! Ben je blij met 22 euro zorgtoeslag! Volgend jaar niet meer, 500 bruto teveel WW. fuck it.

koekje erbij? | 13-12-14 | 00:13 | + 9 -

In de afgelopen jaren was de maximale huurverhoging steevast hoger dan de inflatie. De gedachte dringt zich daarmee op dat de overheid de huurprijzen in de sociale sector - toch bijna 50% van de totale woonmarkt - gebruikt om het inflatiecijfer naar hun behoefte bij te stellen. En dan hebben we natuurlijk nog de extra scheefhuurders heffingen die vast geen eenmalig fenomeen zullen blijken. Mede vanwege de lage inflatie zou ik daarom zeker geen rekening houden met een lagere huurverhoging dan dit jaar.

Pierre Tombal | 12-12-14 | 22:22 | + 15 -

"…Al is dat uiteraard het meest positieve scenario. Met een beetje economische tegenwind ligt het gevaar op de loer dat corporaties straks financieel in de problemen raken, omdat huurders niet in staat zijn de huurverhogingen op te hoesten. Dan zijn we een stuk verder van huis."
_
Ik gok op 't laatste… Blok en verbeteringen in de woonsector gaat niet samen in één zin.

kanon0503 | 12-12-14 | 21:57 | + 19 -

Tja, als kopers te duur wonen, dan moeten huurders dat ook, anders is het niet eerlijk.
En zo wordt dankzij de alom bekende oud-Hollandse afgunst onze democratie gebruikt om iedereen tegen zo hoog mogelijke lasten te laten wonen, zodat er geen geld meer is voor uitgaven die de economie wél uit het slop zouden kunnen trekken.

jemagookniksmeer | 12-12-14 | 21:49 | + 30 -

Vele huurders die het straks niet meer kunnen betalen zullen bij het Leger des Heils belanden, waar zij stuivertje wisselen met een asielzoekers gezin, die op hun beurt er gratis in mogen. Dat wordt straks zo'n beetje de norm in Nederland. De Nederlanders wonen straks op straat of in een zeecontainer. En onze geïmporteerde gekleurde vrienden zitten riant in ons huis op kosten van de staat.

AllSeeyingEye | 12-12-14 | 21:30 | + 74 -

Herstel op resumé: Er zullen meer mensen komen die meer aan huur betalen dan wanneer ze het pand hadden mogen kopen. Maar daar ze dit niet kunnen (wegens geen vaste baan/ZZP/te oud etc.) gedwongen zijn om te verhuizen en goedkoper te gaan huren... oh wacht...

De Treinende Rechter | 12-12-14 | 20:58 | + 32 -

Blok en vrienden gaan nu orde scheppen in de chaos die ze vooral zelf hebben veroorzaakt. Werken met structuren is ook chaos door anderen kunnen laten aanbrengen in die structuren. Meestal is de bedenker te laat om dat te ontdekken.

duitse herder | 12-12-14 | 20:56 | + 5 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken