Problematische schulden? Dan ook niet stemmen

Wij hebben ons als bezetenen verdiept in de psychologie van geldzaken. Dus ja, we begrijpen heus wel dat geld uitgeven niet altijd even rationeel gebeurt, zeker als we naar onnodige voorraad in de redactionele drankkast kijken. Daar is ruimte voor verbetering. Maar het Nibud gaat wel erg ver. Volgens het budgetinstituut kampen maar liefst 1,1 miljoen Nederlanders met ernstige betalingsachterstanden. Het instituut voor bonnetjesbewaarders stelt ook dat een gezin met ernstige schulden de samenleving zo'n €100.000 euro kost. Om die gegevens te combineren tot de stelling dat heel veel Nederlanders niet verantwoordelijk met geld kunnen omgaan én dus hulp nodig hebben (rapport, pdf). Nadat het Nibud concludeert dat door neoliberaal beleid veel meer van burgers wordt verwacht, krijgen we dit: 'Omdat lang niet iedereen daartoe in staat is, wordt onderzocht hoe dit door beleid ondersteund kan worden.' Volgens het Nibud moeten we de mogelijke maatschappelijke door financiële onbenullen dus counteren door beleid, regels en doctrines voor goed financieel gedrag. Al zouden regels helpen en zouden we mensen kunnen behoeden voor financiële problemen, dan nog zien we hier een gevaarlijke slippery slope. Want als mensen niet in staat zijn verstandige financiële keuzes te maken, we daarbij hun handje moeten vasthouden en beleid moeten maken om ze in de juiste richting te masseren, dan moeten we het ook eens hebben over bindende stemadviezen. Als mensen niet in vrijheid financiële fouten mogen maken, is moeilijk uit te leggen waarom ze dan wel mogen stemmen op wie ze willen.


Reaguursels

Inloggen

Ik roep het al jaren: weg met het algemeen kiesrecht.
Het Census Kiesstelsel is de enige vorm van democratie die goed werkt. Is helaas gesneuveld in de jaren 1910.

McPhart | 18-10-14 | 12:00 | + 0 -

Zit wat in.

Keeper | 18-10-14 | 10:08 | + 0 -

Laten we eerst beginnen buitenlanders uit te sluiten van gemeenteraadsverkiezingen. Is me een doorn in het oog.

Tapioca pudding | 17-10-14 | 21:37 | + 2 -

Ik heb niet de indruk dat de schrijfster praktijkervaring heeft met de schuldsanering. Anders zou het rapport meer 'leven'. Nu blijft het hangen in veel cijfers.
Uit onderzoek blijkt dat het IQ van iemand met geldzorgen flink wat punten daalt. Dat komt vooral, omdat die geldzorgen de mentale focus zetten op korte-termijn gedrag.
Dus een politiek advies in haar rapport had kunnen zijn, om deze mensen te ontzorgen, bijvoorbeeld door ze niet in financiële verleiding te brengen door administratieve oplossingen bij de uitkeringsinstanties. En door ze een baan aan te bieden.
En dat zit zo: wij mensen hadden vroeger -toen we gezellig in grotten leefden- intens menselijk contact. Nu leven mensen langs elkaar heen. De sociale controle, de aandacht, de aanmoediging en de interactie van vroeger is er niet meer. Maar ons brein zit nog wel zo in elkaar. Dat geeft deze problemen.

KlaasGoudsekaas | 17-10-14 | 16:40 | + 2 -

Als je meer geld uitgeeft dan je krijgt en je krijgt vervolgens positieve aandacht zul je niet vlug veranderen.
De politici die de staat verwijten maakt en de zieligheidswerkers die begrip heeft voor de mensen met schulden, dragen ook niet bij om dit op te lossen.
Daarbij is het creëren van een sfeer ,dat misschien kwijtschelden helpt ,ook niet bevorderlijk.
Het gaat om gedrag en dat kun je alleen veranderen door transparant en hard te zijn als overheid.

pejoar | 17-10-14 | 15:44 | + -1 -

En dan vergeten we nog even dat de overheid het zelf zo lekker simpel maakt door eerst geld te vragen, dan weer een beetje terug te geven, en dan vervolgens weer geld te vragen. En dan bedoel ik. Eerst wordt je belasting op je loon ingehouden. Dan krijg je weer diverse toeslagen e.d. terug. En vervolgens moet je van die toeslagen dan weer ziektekosten premies en andere ongein betalen. Voor mij geen probleem. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die al in geldnood zitten die toeslagen opmaken voordat ze die kunnen gebruiken om bepaalde kosten weer te betalen. Die klote overheid zou gewoon dat hele toeslagen systeem moeten aanpassen en slechts 1 belasting heffen waarmee zij zelf dan al die dingen kan betalen. Zonder steeds geld heen en weer te schuiven tussen zichzelf en de horigen. Ben blij dat ik mezelf inmiddels al goed financieel onafhankelijk heb kunnen maken. Maar dat was zwegen en ploeteren en daar heeft de regering echt niets aan bijgedragen.

Mika6101 | 17-10-14 | 14:49 | + 3 -

Balsaq | 17-10-14 | 14:26
Dat MAG je helemaal niet zeggen! Ook al is het onvoorstelbaar waar.

De echte Stolwijker | 17-10-14 | 14:39 | + 3 -

Geen nettobelastingbetaler? Dan ook niet stemmen.

Dat lijkt me op de middellange tot lange termijn meer succes hebben.

Balsaq | 17-10-14 | 14:26 | + 6 -

"Als mensen niet in vrijheid financiële fouten mogen maken, is moeilijk uit te leggen waarom ze dan wel mogen stemmen op wie ze willen." - Zolang er familie leden zijn geweest die hebben gevochten voor de vrijheid in Nederland hebben ze alle recht om te stemmen!

WellusNietus | 17-10-14 | 14:18 | + 1 -

@jemookniksmeer
Leuk ja, daarom is shit ook een theorie en moet je trachten het tegengaan van corruptie goed te borgern. Maar dat is onmogelijk. De enige sociaal economische theorie die nooit faalt: de ijzeren wet van de oligarchie. Kort, krachtig en komt ALTIJD uit.

Net als met natuurkunde: een juiste theorie is kort en elegant.

Sir Nastian | 17-10-14 | 13:34 | + 2 -

Volgens mij hanteert het Nibud hier een nogal eenzijdige blik op het begrip schuld. De conclusie dat veel Nederlanders niet verantwoordelijk met geld kunnen omgaan onderschrijf ik dan ook zeker niet. Ik denk alleen wel dat de meerderheid van de Nederlanders veel te weinig begrip lijkt te hebben voor hoe duur het kruisje dat zij op een stembiljet plaatsen kan zijn; niet alleen voor degenen die zij daarmee als netto grootste betaler menen aan te wijzen, maar ook voor zichzelf.

Pierre Tombal | 17-10-14 | 12:59 | + 5 -

dat houdt in dat iedere woningbezitter onder de 45 jaar niet meer mag stemmen.

analcharist | 17-10-14 | 12:56 | + 2 -

WestAndSmithson In Scenario 2 heeft het bouwbedrijf 100 miljoen , en het sloopbedrijf 1 miljoen ontvangen. Jij hebt alleen geen gebouw meer...

Alfa 75 | 17-10-14 | 12:47 | + 5 -

(c)ZWITSUL | 17-10-14 | 12:19
"Armoedegrens" is een politieke term, die vooral gebezigd wordt in socialistische kring.
Huurwoningen zijn volstrekt niet onbetaalbaar; het systeem van huursubsidies zorgt daar wel voor.
Ook ziektekosten zijn niet onbetaalbaar. De zorgtoeslag zorgt voor een enorme compensatie voor mensen met lage inkomens. Voor de hoge inkomens zijn ze niet onbetaalbaar, wel onaanvaardbaar hoog, want veel te ver doorgenivelleerd.
Of het OV onbetaalbaar is of niet, doet er niet toe. Relevant is dat elke rit met het OV nog altijd zwaar gesubsidieerd wordt door de samenleving, in casu de automobilist. OV dat geheel door de gebruiker wordt betaald, zou pas echt onbetaalbaar zijn. OV kan gewoon niet uit.
Waar u voor pleit, is meer socialisme. Verbeterde betaalbaarheid betekent vooral nivellering. Tenzij we rigoreuze keuzes gaan maken.

De echte Stolwijker | 17-10-14 | 12:26 | + 11 -

@blaatblaat | 17-10-14 | 12:00 |

Inderdaad, de overheid kan moeiteloos de grootste probleemschulden betalen. Of omzetten in een renteloze lening. Of dat wenselijk is? In ieder geval wenselijker dan een veelvoud uitgeven om de crediteuren - de banken - te 'redden'.

Hetzelfde geldt trouwens voor de huizenmarkt. De overheid zou die via de corporaties makkelijk kunnen stutten door woningen op te kopen en te verhuren. Dat zou mensen echt helpen. I(n plaats daarvan doen ze het omgekeerde: de corporaties dwingen duizenden woningen op een kwakkelende markt te gooien.

Theo van Deursen | 17-10-14 | 12:24 | + 0 -

In Denemarken bestaan lekker geen mensen met schulden.
Daar zorgt het socialisme voor gratis geld, gratis diensten en gratis goodies voor iedereen.

De echte Stolwijker | 17-10-14 | 12:20 | + 13 -

2,5 miljoen Nederlanders onder armoedegrens .. en de PvdA liet (en laat) het gebeuren.
onbetaalbare sociale huurwoningen
onbetaalbare ziektekosten
onbetaalbaar en slecht openbaar vervoer
ect. ect.
en de Eurofiele D66 draait zich al warm aan de zijlijn.. het kan dus alleen maar slechter worden, wat een toekomst

(c)ZWITSUL | 17-10-14 | 12:19 | + 14 -

Iets wat geld kost levert het equivalent op. (voor de hoogopgeleiden :als iets €100.000,- kost levert het iemand €100.000,- op)
Alfa 75 | 17-10-14 | 11:51 | + -1 -
Dat is een veel gemaakte denkfout.
Als dit waar zou zijn dan zouden de volgende twee scenario's hetzelfde op moeten leveren:
Scenario 1: Je bouwt een gebouw van 101 miljoen euro
Scenario 2: Je bouwt een gebouw van 100 miljoen euro en daarna nog 1 miljoen om het met dynamiet kapot te maken.
De denkfout gaat ervan uit dat de hoeveelheid "waarde" in de wereld constant is, ongeacht je acties. Dit terwijl het in werkelijkheid mogelijk is om dingen te creëren dan wel te vernietigen. Dit hangt er natuurlijk nog wel met welk meetinstrument je "waarde" wilt bepalen, maar je moet wel een vrij bizar instrument gebruiken dat de situatie in het artikel als positief beschouwt.

WestAndSmithson | 17-10-14 | 12:10 | + 20 -

Onder de noemer van Neoliberalisme wordt de Nederlandse burger bestolen, zijn kosten kunstmatig dramatisch verhoogd, om het vervolgens maar zelf uit te mogen zoeken.
Dat was niet helemaal zoals de bedenkers van het Neoliberalisme het voor ogen hadden, maar dat terzijde.
En aangezien dit het gevolg is van beleid dat onder consensus van de kiezer tot stand is gekomen, mag inderdaad geconstateerd worden dat de gemiddelde Nederlander handelingsonbekwaam is of aan een terminale vorm van sadomasochisme lijdt.

jemagookniksmeer | 17-10-14 | 12:08 | + 25 -

Nibud schrijft maar wat.

De werkelijke redenen is hun geldcircuit. Inkomsten genereren en veilig te stellen en vooral te verhogen.

De rest is dus hun marketing strategie. Iets van: wie schrijft die blijft.

duitse herder | 17-10-14 | 12:07 | + 15 -

1,1 miljoen mensen met een ernstige achterstand.
Laten voor gemak uitgaan dat dit gezinnen zijn bestaande uit 5 personen.
220.000 gezinnen a € 100.000 per gezin = zo'n € 22 miljard

Dan is het bijna goedkoper om als overheid alle schulden van die gezinnen ineens af te lossen. (even buiten de discussie om of dat gewenst is ;))

blaatblaat | 17-10-14 | 12:00 | + 6 -

Sorry hoor maar geestelijk gehandicapten mogen ook stemmen in Nederland dus beetje vage notie. Ook raar dat men denkt dat het komt door een tekort door regels. Niet het krampachtig vasthouden van banken aan overgewaardeerd vastgoed en het volpompen van deze banken met belastingeld zorgt voor armoede, nee de mensen die tijdens een crisis ineens zoveel gaan uitgeven. Lekker dan.

Quis custodiet | 17-10-14 | 11:55 | + 11 -

Goed voorbeeld doet goed volgen.
De NL Overheid is echter al jarenlang het slechte voorbeeld aan het geven.
Lenen en graaien bij de burgers. Ja dan denk je ook een keertje: EN NU IK !!
(overigens heeft iedereen zijn eigen verantwoording)

Stoned Hengst | 17-10-14 | 11:55 | + 13 -

Grootste probleemschulden liggen wat mij betreft bij politici die de staatsschuld steeds verder omhoog werken en bankiers die idiote systemen hebben bedacht. Maar dat bedoelden ze zeker niet met mensen waar we stemrecht gaan ontnemen?

Blasfemie | 17-10-14 | 11:55 | + 32 -

Iets wat geld kost levert het equivalent op. (voor de hoogopgeleiden :als iets €100.000,- kost levert het iemand €100.000,- op)

Alfa 75 | 17-10-14 | 11:51 | + -23 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken