DasGrafiek: Wie betaalt de meeste belasting in Nederland?

Iets met de sterkste schouders
Iets met de sterkste schouders
Het voor de hand liggende antwoord op bovenstaande vraag is natuurlijk: degenen die het meest verdienen. De 25% hoogste huishoudinkomens betalen samen 64% van het totale bedrag aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. Dat is €54,6 miljard van de €86,5 miljard. De minst verdienende 25% betaalt €2,6 miljard, 3% van het totaal. Dat is op zich niet gek, aangezien zij dus ook een flink lager inkomen hebben. Maar ook in relatieve zin betalen de hogere inkomens meer: zij dragen 25% van hun inkomen af aan premies volksverzekeringen en inkomstenbelasting, de laagste inkomens 8,5%. Vooral de inkomstenbelasting wordt grotendeels opgebracht door de hoogste inkomens. We schreven niet zo lang geleden dat de 10% hoogste inkomens 53% van alle inkomstenbelasting betaalt. Dat waren cijfers uit 2012 en dat beeld is ongewijzigd in 2013, blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. De top 25% betaalt samen 75% van alle inkomstenbelasting (hier is al rekening gehouden met hypotheekrenteaftrek waarvan de hogere inkomens relatief veel profiteren). We mogen dus wel stellen dat de herverdelingsmachine in Nederland het uitstekend doet: de inkomens van de bovenste 25% (gemiddeld €120.400) zijn bruto 7,3 keer hoger dan de laagste inkomens (gemiddeld €16.600). Maar de besteedbare inkomens van het bovenste kwartiel liggen slechts 4,8 keer hoger dan het onderste (respectievelijk €62.300 en €13.100). U kunt het ook zo zien: het laagste kwartiel houdt 79% van zijn bruto inkomen over als besteedbaar inkomen, het hoogste kwartiel houdt 52% over. (Van het besteedbaar inkomen gaan naast inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen ook nog andere premies voor ziektekostenverzekering en inkomensverzekering af, zie Statline-tabel hier.) Daarnaast ontvangen zo'n beetje alle huishoudens in Nederland een toeslag. Uit een berekening van het CBS van vorige week bleek dat ook de top 20% inkomens bijna €1,5 miljard toeslag ontvangt (onder meer kinderopvangtoeslag en volstrekt overbodige zorgtoeslag voor meerderjarige inwonende moederskindjes). Naar de overige 80% gaat bijna €9 miljard toeslag. We hebben een en ander nog eens op een rijtje gezet in een aantal grafieken.

top20tegenover80.png
We hebben bij deze grafiek gekeken naar de verdeling 20/80% inkomens omdat het CBS geen cijfers over toeslagen heeft voor kwartielen.

opbouwbesteedbaarinkomen-2.png

De top 25% heeft natuurlijk ook gewoon een dik inkomen, samen verdienen zij meer dan de rest van Nederland bij elkaar. Maar ze betalen dus ook veel meer en houden gemiddeld minder over aan besteedbaar inkomen. Hier zijn de toeslagen nog niet meegeteld. En alle andere belastingen zijn buiten beschouwing gelaten (animatie hier).Reaguursels

Inloggen

plus de kosten van het instandhouden van dit circus die ten koste gaan van ieders besteedbaar inkomen en volstrekt verloren gaan inefficiente ict-projecten en fraudes waarbij hele dorpen in midden-europa leven van toeslagen zoals hele dorpen in marokko leven en leefden van de kinderbijslag. nederland veroorzaakt lokale inflatie door toeslagen te exporteren. dit hele circus dient slechts incompetente politici die het belastingstelsel als een populistisch instrument ten eigen gerieve zien. schaf alle toeslagen af, iedereen een basis ziektenkosten verzekering, en een flat tax van 15% waarbij je een hoge vrijstelling voor laagverdieners invoert. geschatte economische groei tussen de 6% a 8%. levert wel een half miljoen werkzoekende managers, bestuurders, toezichthouders en ander nutteloos volk op.

minimá-armezusvan.. | 10-10-14 | 18:29 | + 2 -

@F#ckingAwesome | 10-10-14 | 08:28
Er is niets gezonds aan nivellering, en al zeker niet op de wijze zoals dat in dit land geschiedt. Want wat ze hier doen is gewoon de Sovjet Unie met zijn bourgeoisie kopiëren. Iedereen arm, op een handvol extreem rijken na. De enige reden waarom ze daar nog niet volledig in zijn geslaagd is omdat inkomstenbelasting is gebaseerd op persoonlijke inkomens en dat mensen het systeem dus te slim af kunnen zijn door inkomens te stapelen. Tweeverdieners zijn het schuim van deze socialistische heilstaat in wording.

Pierre Tombal | 10-10-14 | 10:33 | + 1 -

Deze verdeling naar inkomenskwartielen is nauwelijks nog relevant. Mooi om te zien dat de inkomensnivellering haar werk zo mooi diet, maar wanneer 2x modaal al bij die top25 zit slaat zo'n vergelijking de plank behoorlijk mis nartuurlijk, want het geeft dan vooral aan dat we inkomens enorm nivelleren. Een gezonde nivellering legt de break-even lijn ongeveer rond het 2e/3e inkomenskwartiel want inkomen staat in de meest directe relatie met besteding, en besteding drijft je economie (en dus inkomen).

De vraag die ik beantwoord zou willen zien worden is hoe deze verdeling eruit ziet als we de bevolking verdelen in kwartielen op basis van inkomen uit bedrijf of loon + fictief inkomen uit (geschat om te compenseren voor offshoring) vermogen verdelen, dan bekijken wat de bijdrage van het topkwartiel is in belastingen en die afzetten tegen inkomsten uit toeslagen of andere voordelen uit nivellering (AOW, HRA, WBZ) van hetzelfde kwartiel. Lastiger wellicht, maar vele malen reëeler als het gaat om het laten zien van de werkelijke welvaartsverdeling.

F#ckingAwesome | 10-10-14 | 08:28 | + 1 -

Mijn laatste opleiding waar het rijk aan mee heeft betaald is de middelbare school geweest. Maar goed, Ik wil aan de hand van je vraag graag een wedervraag stellen. Als die Aziaten die zo grof betaald hebben voor hun studie in Delft na hun opleiding gaan werken in Nederland krijgen die dan wel hun studie-subsidie (klinkt mooi!) met terugwerkende kracht terug van dat zelfde rijk. Dat zou dan wel zo eerlijk zijn nietwaar?

Overigens, ik betaalde gewoon belasting in Nederland. Toen mijn buitenlandse opdrachtgever vroeg of ik naar Zuid Oost Azie wilde gaan voor een jaar ben ik naar de belastingdienst gestapt en heb ik gevraagd of ik de 30% regeling kon treffen ( www.belastingtips.nl/zakelijk/internat... ) zodat ik gewoon ingeschreven kon blijven in NL. "Nee." zegt de belastingdienst, "want je werkt niet voor een NL bedrijf dus je hebt niet dezelfde rechten als iemand van bijvoorbeeld Phillips."
Dan maar uitschrijven, krijg je niks.. Ik heb het aangeboden..

Shokrani Shokran | 10-10-14 | 05:39 | + 1 -

Om ff een Duitse herdertje te doen, daarom ben ik geëmigreerd. Alleen woont er nog een pand van mij in 0031. Ok van ABN Amro eigenlijk of voor 1/18.000.000 van mij als nl staatsburger. Gewoon als loonslaaf in ander land met lagere belastingdruk gaan wonen en duizenden euro's oké chf kunnen sparen. Werk genoeg in 0041 en ze vinden Hollanders liever dan duutschers

Zatkniss | 09-10-14 | 17:07 | + 1 -

En dit is nog burto; als je netto kijkt (ook naar wat men via de tientallen regelingen met name aan de onderkant terug krijgt), dan zul je ongetwijfeld zien dat 5% top inkomens meer dan 80% van de pie dokken.

Rommelende Onderbuik | 09-10-14 | 11:58 | + 1 -

@Shokran. Dus blijkbaar wordt het tijd voor een studiebeding waar je bij emigreren 10k per studiejaar aftikt? Vergeet niet dat de Aziaten die naar Nederland komen grof moeten lappen voor de opleiding die jij voor een schijntje hebt genoten.

@Joe Farnakle. De prikkel om te werken moet er zeker zijn. Toch vind ik 52% redelijk. Je ziet met het toeslagen circus dat bij bepaalde salarisniveaus (ik heb het gemerkt als student) je van elke euro meer, 80ct mag inleveren aan belasting + terugvordering toeslag. Lage inkomens die in die situatie zitten missen dus misschien nog wel sterker de prikkel om meer te werken.

uch | 09-10-14 | 11:33 | + 0 -

@omineuze omnipotent | 09-10-14 | 09:36
Ik moest er even naar zoeken, maar de stelling is: 'het bruto-inkomen van de Nederlandse huishoudens bedroeg vorig jaar gemiddeld bijna 58.000 euro'. Dat gaat dus niet over één inkomen, maar over het gezamenlijk inkomen, inclusief de krantenwijk van de kinderen. Maar het klopt dat je met de mogelijke verdelingen die je op basis van 58k kan maken niet snel op die 6k en 5,4k uit gaat komen. De overeenkomstige verdeling lijkt zelfs erg onwaarschijnlijk, alhoewel het vast en zeker zal kloppen als je alles met 7,5 miljoen vermenigvuldigt. Maar het kan dus wel.

Pierre Tombal | 09-10-14 | 11:29 | + 0 -

@nunc_ | 09-10-14 | 02:12
Er is geen schaarste in woonruimte. Dat heeft Fransman ('duploman') al eens uitgelegd. En hypotheekrenteaftrek is nu juist wel een constante factor, welke dus niet prijsopdrijvend is maar vanwege dat deze factor groter is dan 1 wel versterkend werkt op de variabelen die prijsmutaties - zowel naar boven als naar beneden - veroorzaken. Huurtoeslag mag daarentegen wel degelijk aan banden worden gelegd. Want huurtoeslag is dan wel bedoeld om jou bij te staan bij het betalen van huur waar jouw inkomen ontoereikend is (of wordt geacht), maar niet om iemands wens van een grotere- of anderszins betere woning te faciliteren. Zoals je zelf al zegt: geef jou de €300 huurtoeslag die je nu krijgt zo in het handje en dan ga je wel op je uitgaven letten. Dat doe je nu niet omdat het je niks oplevert en omdat het kan en gratis is.

Overigens zijn er nog een hele hoop andere posten dan huur waar de minima extra gratis geld zo weer kunnen inleveren. Voedsel, water, energie, verplichte verzekeringen, etc. Het nivellerende effect daarvan is ook beduidend groter omdat een stijging van deze uitgaven tevens eigenwoningbezitters treft.

Pierre Tombal | 09-10-14 | 10:54 | + 0 -

Kunnen we als startpunt niet net als in de UK een tax-free allowance invoeren:
Over de eerste €12.5k wordt geen belasting betaald. Door niemand.

Bovenhetmaaiveld | 09-10-14 | 10:46 | + 4 -

leugens, grote leugens, en dan .... statistiek.
Ik las gisteren op BNR een debiel stukje uit deze CBS cijfers die het "rapport" gelijk ongeloofwaardig maken voor me. Er werd gesproken (op basis van CBS cijfers) over een gemiddeld bruto inkomen van 58k EUR, waarvan dan (gemiddeld) 6000 EUR inkomstenbelasting en 5400 EUR aan premies volksverz. werd afgehaald!!!! Het is een paar jaar geleden dat ik ongeveer 58k verdiende, maar zelf met hypotheek aftrek etc. was wat er af ging aan inkomstenbelasting en premies echt veel hoger. Dit is kolder. Statistisch gelul met incorrecte gemiddelden terug verdelen op andere gemiddelden. Er is niemand in NL die 58k verdiend en maar 11.4 k afdraagt aan inkomstenbel en zorgverzekeringspremies!
Reken het eens na svp DK.

omineuze omnipotent | 09-10-14 | 09:36 | + 13 -

Dus de bovenste helft van de inkomens betaalt 87% van de belasting.
 
En daar moeten we ons een stel Faalhazen in Den haag, een stel uitvreters in Brussel (NPO's betalen ook belasting, dus vooruit) en die Garioïde janknegers voor welgevallen.
 
Maar die moeten we wel betalen. Wie is er dan eigenlijk gek? Ik heb altijd geleerd dat wie betaalt, bepaalt. Het wordt tijd dat we dat recht weer gaan opeisen,

pietvanvliet | 09-10-14 | 09:18 | + 4 -

Aangezien de groep van de 25% laagstverdienenden toch vrijwel niks bijdraagt aan de totale belastingopbrengsten is het veel slimmer om die hele groep helemaal niet meer in de Inkomstenbelasting te betrekken maar voor iedereen een belastingvrije voet in te voeren tot ongeveer het bedrag van de bovengrens van het inkomen van die laagste 25% (iemand een idee hoeveel dat ongeveer is?). Heeft het taartdiagram betrekking op de IB-opbrengsten of op alle belastingopbrengsten?

Dat heeft alleen maar voordelen:
1. Veel simpeler systeem om uit te voeren, alle toeslagen en aftrekposten kunnen opgedoekt worden
2. De prikkel om te gaan werken in plaats van een uitkering aan te vragen wordt veel groter
3. Besteedbaar inkomen van iedereen gaat substantieel omhoog
4. Geeft duidelijkheid voor iedereen waardoor het vertrouwen sneller herstelt
5. Door de economische dynamiek dit dit creëert is de kans groot dat de totale belasting opbrengsten door invoering van dit systeem uiteindelijk hoger worden dan in het huidige systeem.

Outsider-Inside | 09-10-14 | 09:16 | + 1 -

Ook mooi: iedereen die een uitkering geniet, mag gebruik maken van een auto van t Rijk, dat moet een zeer herkenbare en opvallende auto zijn (liefst knaloranje met de Nederlandse vlag erop).

Joe Farnarkle | 09-10-14 | 06:48 | + 1 -

Het mooiste zou zijn om ervoor te zorgen dat iedereen minimaal een uitkering heeft die genoeg is om op een zeer sobere manier te overleven. Dit inkomen dient het genoeg te zijn voor voedsel, sociale huur, Primark kleding etc. Daar bovenop gratis school en zorgverzekering.

Iedereen die werkt, moet echter de mogelijkheid hebben om ongelimiteerd veel te kunnen verdienen. Een vlaktaks stimuleert hierbij meer dan de huidige schijven. Er dient een minimumloon te zijn dat gebaseerd is op de minimumuitkering min de toeslagen voor zorg etc. Iedereen die werkt zou geen toeslagen moeten kunnen ontvangen, maar mag ook niet slechter uit zijn dan de uitkeringsgerechtigden.

Inkomensafhankelijke kosten moeten afgeschaft worden. De kern moet zijn dat men een prikkel voelt om te werken.

Joe Farnarkle | 09-10-14 | 06:46 | + 6 -

DAAROM wil ik na mijn contract hier in Azie kan blijven. die 8 tot 15% tik ik lachend af. Nederland jaagt aanstormend talent naar het buitenland, waar werken nog wel loont. Had het er gister met mijn Franse collega over. Solidariteit is prima, maar de nivellering die heden ten dage door West Europa giert is te zot voor woorden. www.youtube.com/watch?v=AuonKVsDw40 , kun je gelijk zien dat de belasting die je betaald goed besteed wordt.

Shokrani Shokran | 09-10-14 | 06:25 | + 6 -

Pierre Tombal | 08-10-14 | 22:09 | + 5 -

Voor schaarse goederen zoals woonruimte heb je gelijk. HRA zorgt er alleen maar voor dat de huizenprijzen stijgen totdat mensen weer eenzelfde percentage aan wonen uitgeven. Huursubsidie is eigenlijk nog iets marktverstorender omdat mensen percentueel méér aan wonen uit kunnen gaan geven dan daarvoor het geval was. Zo krijg ik als student nu ca. 300,- huursubsidie op een appartement van 700 p/m. Ik geef van mijn eigen inkomen (zonder subsidie) 70% uit aan wonen. Geef mj gewoon 300 euro en ik vertrek direct naar een goedkopere woning.
Een hoger netto inkomen voor de onderste 25% hoeft de inflatie niet erg aan te jagen als het extra inkomen ongericht is. Sommigen zullen veel duurder gaan eten, anderen kopen flatscreens, weer anderen kopen een duurdere auto. Bij toeslagen als huursubsie neemt de inflatiecomponent van huren wel gewoon evenredig toe met de inkomensgroei.

nunc_ | 09-10-14 | 02:12 | + 1 -

Wat hier niet is meegenomen is belasting op inkomen over vermogen (rente, dividend, etc.). Deze is zeer laag en overigens vrijwel niet te belasten wegens verhullen van vermogen d.m.v. offshore bankieren. Geschat wordt dat 10%-30% van globaal kapitaal dat voornamelijk uit Westerse landen komt is ondergebracht op buitenlandse rekeningen, onzichtbaar voor fiscus. En dat wordt vervolgens aan hoi polloi globaal verkocht als "kredietcrisis".

Schwanz | 09-10-14 | 01:05 | + -10 -

En over ca. 11 jaar hebben we geen gas meer...

wessel hendriks | 08-10-14 | 23:33 | + 12 -

Daarom ben ik naar zwitserland verhuisd. Hier loont werken nog. In NL hield ik na HRA 52% netto over, hier 82% van mijn brutoloon, waarbij brutoloon ongeveer 1.8 keer zo hoog is, dus netto zo'n 3 keer wat ik in NL overhield, bij +/- 30% hogere kosten, dus tel uit je winst.

NL zal nooit kunnen veranderen, omdat de niet werkende of slechter betaalde meerderheid altijd de werkende en iets beter verdienende minderheid zal blijven beroven...

Blije Nettobetaler | 08-10-14 | 22:39 | + 31 -

@dejeroen | 08-10-14 | 21:32
Het is niet zozeer een rekenfout die je maakt, maar je (veronder)stelling dat een van de variabelen een constante is. Dit is de typische linkse levensvisie: ken (bijvoorbeeld) 10% extra toe aan de minimumlevensstandaard en mensen gaan het beter krijgen. Nee. Het is de minimumlevensstandaard, dus wat je in werkelijkheid doet is 10% inflatie creëren op fundamentele uitgaven. Iets waar hogere inkomens ook mee geconfronteerd worden en die worden dientengevolge dus effectief armer.

Pierre Tombal | 08-10-14 | 22:09 | + 16 -

"PvdA deelt meeste belastinggeld nutteloos uit"

Vogelbeest | 08-10-14 | 22:04 | + 19 -

"Nivelleren is een feest."

3*links=rechts | 08-10-14 | 21:58 | + 7 -

De Automobilist met 20 miljard per jaar.

ProAsfalt | 08-10-14 | 21:33 | + 17 -

2,6 miljard wordt opgebracht door de onderste 25%
Als de overheid nu eens zegt dat de onderste 25% geen belasting meer hoeft te betalen, dan zal 25% van de Nederlanders er flink op vooruit gaan. in plaats van 80% van het inkomen houd men dan 100% over als besteedbaar inkomen.

De vraag is alleen, zal dit de economie zo'n impuls geven waardoor het met bedrijven zoveel beter gaat dat rijkere 75% er genoeg op vooruit gaat dat deze 2,6 miljard meer opbrengen? ik denk van wel eigenlijk.
Als de rijkste 25% er 4,4 procent op vooruit gaat ( (2,6 / 56) * 100 = 4,3956) dan is het eigenlijk al betaald.
75% zorgt voor 82,9 miljard, de top 75% zal er dus 3,136% op vooruit moeten gaan om dit te kunnen betalen, en dat is niet heel onrealistisch in mijn ogen (vooral als je er een 5 jaren plan van maakt, dan is het minder dan 1% per jaar er op vooruit gaan).

Als ik ergens een rekenfout heb gemaakt, corrigeer mij want dit lijkt mij namelijk veel te gemakkelijk voor de regering om uit te voeren om de economie weer aan de praat te krijgen.

dejeroen | 08-10-14 | 21:32 | + -13 -

Dus de rijken maken de westerse samenleving mogelijk? raar verhaal hoor.

blabam | 08-10-14 | 21:16 | + 4 -

Ik zou mijn belasting Mey plezier betalen als het nuttig werd besteed, maar er wordt zoveel verspild.

Koning Willy | 08-10-14 | 21:13 | + 35 -

Dat de top 25% een dik inkomen heeft is nogal kort door de bocht. Kijkend naar de decielen die het CBS hanteert voor huishoudinkomen vallen twee samenwonende minimumloners namelijk al binnen de top 40%. Om binnen de top 25% te eindigen is twee modale inkomens al voldoende, waarbij je moet rekenen dat je dan absoluut niks meer cadeau krijgt en dat dan een van die twee modale inkomens volledig op zal gaan aan vaste lasten. Netto zijn de verschillen dus zelfs nog een stuk kleiner dan hier wordt aangegeven. Maar desondanks wel fijn dat deze (nog) bestaan.

Pierre Tombal | 08-10-14 | 21:04 | + 28 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken