Nog één keer over de bijstandsmoeders

Afgelopen weekend schreven we dat een bijstandsmoeder met twee kinderen op de middelbare school dankzij allerlei gemeentelijke regelingen zelfs boven de €2.000 netto per maand kon uitkomen. We zijn dagen aan het rekenen geweest, riepen de hulp van het Nibud in, vroegen berekeningen bij Sociale Zaken op omdat het zo ongelooflijk ingewikkeld is. Op basis van de reacties hebben we nog een keer naar alle cijfers gekeken en een aantal dingen aangepast (hier en hier): we bleken ten onrechte de alleenstaandeouderkorting opgeteld te hebben bij de netto uitkering. Nibud hield eerst vol dat dat klopte, maar bevestigde gisteren dat die inderdaad met de netto uitkering wordt verrekend. Aan de andere kant hadden we de werkenden in ons voorbeeld ten onrechte een combinatiekorting toegekend, die geldt namelijk alleen voor ouders met kinderen onder de 12 jaar. Zij krijgen overigens nog wel een verhoging van de alleenstaandeouderkorting erbij. Ja mensen, zo ingewikkeld hebben we ons systeem gemaakt, met 11 heffingskortingen. Ook na deze aanpassingen blijft het een feit dat een bijstandsmoeder in Amstelveen bovenop haar uitkering bijna €300 per maand uit gemeentelijke minimapotjes kan krijgen waardoor haar inkomen boven de €2.200 netto uitkomt. Het zou ook kunnen dat iemand die vier dagen werkt voor minimumloon voor (een deel van) deze regelingen in aanmerking komt. Dat is dan weer heel lullig voor iemand die net boven de draagkrachtgrens uitkomt en helemaal niks meer kan krijgen. Bijvoorbeeld omdat iemand vijf dagen werkt. Of net iets meer verdient dan het minimumloon. Of wel een combinatiekorting krijgt omdat ze jonge kinderen heeft wat haar netto inkomen weer verhoogt. Dan kun je dus te maken krijgen met de armoedeval en houd je minder over dan iemand in de bijstand of die eigenlijk een lager salaris verdient. En dat blijft bizar. Asscher zal natuurlijk zeggen dat hij dat met de hervorming van de kindregelingen heeft opgelost, maar wij twijfelen daaraan. Wij blijven dus bij ons punt dat gemeentelijke regelingen het volstrekt ondoorzichtig maken wat een bijstandsinkomen is en dat landelijk beleid dat hierop gemaakt wordt, vrij weinig zegt. We kunnen u nog verder doodgooien met cijfers maar het leek ons leuker om een Sargasso-topic hierover te kloosrieden. Dus dat hebben we dan maar gedaan.

Tsja, dat vonden ze waarschijnlijk niet leuk, daar bij de Telegraaf, dat ik ze vrijdag slechte journalistiek verweet omdat ze zonder enige kritiek de cijfers van Annemarie van Gaal als “nieuws” door postten. Misschien vandaar dat hun dochteronderneming Das Kapital zaterdag met een eigen factcheck kwam, waarin duidelijk moest worden dat het allemaal wel redelijk klopte, en zelfs nog wat bonter was dan verondersteld.

Denken jullie dat nou echt?

HAHAHAHAHA.

En dat ook iedereen had gezien dat jullie er vrijdag iets over hadden geschreven?

HAHAHAHAHA.

[Oh wacht, de telefoon gaat. Het is de Sjuul Paradijs-hotline, ff opnemen hoor.]

We vinden het overigens wel slechte journalistiek van De Telegraaf maar ook van EenVandaag om één op één de cijfers van Van Gaal over te nemen zonder ze te checken.

Maar als je wilt factchecken, doe het dan goed. Want ondanks de bewering dat een en ander gedubbelcheckt heette te zijn bij het Nibud zitten er in hun cijferwerk helaas toch een paar kleinere en grotere fouten en onduidelijkheden. Het zal de eerste keer niet zijn dat ze zich wat slordigheden permitteren.

God zeg, daar gaan we weer. De vorige keer ging het om berekeningen van Nibud die wij uit een rapport haalden. Was weinig zelf aan berekend. Die gewoon klopten. Later ook nog gefektstjekt door NRC Next en waar bevonden.

Om te beginnen gaat DK in zijn berekening uit van de gemeente met de beste voorzieningen. Dat is prima, dat mag, maar daarmee zeg je dus niet iets over de bijstandsmoeders in het algemeen, maar alleen over die in de best betaalde gemeente.

DAT. IS. DUS. HET. HELE. FOKKING. PUNT. Het gaat er juist om dat je niks kunt zeggen over bijstandsmoeders 'in het algemeen' omdat de bijstandsmoeder 'in het algemeen' niet bestaat. Er bestaan wel bijstandsmoeders in Amstelveen, bijstandsmoeders in Rotterdam, bijstandsmoeders in Groningen en bijstandsmoeders in [vul naam van een van de 403 Nederlandse gemeentes in]. Al die verschillende gemeentelijke regelingen maken het volstrekt ondoorzichtig wat een bijstandsinkomen precies. En heeft Amstelveen de beste regelingen? Geen flauw idee. We begonnen op deze site bij Amsterdam, maar die link werkte niet. Amstelveen stond erboven, dus checkten we die.

Vervelender: helaas vergeet Das Kapital dat veel van die gemeentelijke extra’s die ze noemen niet alleen voor de bijstandsmoeder gelden, maar ook voor degene met wie ze vergelijken: de minimumloner. Zoals in het geval van Amstelveen in ieder geval geldt voor de Amstelveenpas.

Zucht. Daarom, vrienden van Sargasso, hebben we die Amstelveenpas ook niet in waarde meegeteld. Net als de bijzondere bijstand en de Woonkostentoeslag waar we notabene nog bij hebben geschreven dat een minimumloner hier mogelijk ook recht op zou kunnen hebben. Het kan inderdaad dat de vier dagen voor minimumloon werkende alleenstaande moeder onder de Amstelveense draagkrachtnorm blijft wat haar recht geeft op een aantal potjes. Als zij een dag meer zou werken, kunnen die rechten vervallen omdat het nettoinkomen dan boven de grens uitkomt. En dan komt haar inkomen maar een paar tientjes boven dat van de bijstandsmoeder. Voor vijf dagen werken. Ze kan dan zelfs minder overhouden dan de minimumloner die vier dagen werkt. En als zij er met vijf dagen voor minimumloon werken wel recht op zou hebben, wordt het gat met iemand die een modaal inkomen verdient en dus nergens meer recht op heeft heeft wel erg klein... En dat is dus precies het probleem. Want als we de inkomens van de minima blijven repareren om ze boven het niveau van de bijstand te houden, wat op zich heel begrijpelijk is, komen beide groepen wel erg dicht bij modale inkomens in de buurt. Voor je het weet zijn we zelfs die inkomens aan het ondersteunen en repareren.

Maar toegegeven: wat in het geval van Amstelveen inderdaad een beetje vreemd is, is dat de nogal royale sport- en schoolvoorzieningen van alles bij elkaar 100 euro in de maand, voor iemand met een inkomen hoger dan 110% van de bijstandsnorm al niet meer gelden. En dit geldt ook voor de tegemoetkoming in de kosten van het internetgebruik en de kwijtschelding van de gemeentelijke heffingen. Alles bij elkaar gaat het hier om 160 euro in de maand.

Ah ok, het klopt dus wel. Dank u.

En mogen we nog eens aantekenen dat we in onze berekening deze speciale regeling voor kleding en bijvoorbeeld een fiets voor het jongste kind in ons voorbeeld nog niet eens hebben meegerekend? Zou namelijk nog eens (2*100 + 350=) €550 per jaar schelen, ofwel €45 per maand. En stel dat er nog eens wat geld uit de bijzondere bijstand komt (bijvoorbeeld €200 voor een ijskast) en dat er wel die Woonkostentoeslag à €32,50 wordt uitgekeerd? Dan kun we er zo nog eens €85 bij optellen. Dat betekent dat de Amstelveense bijstandsmoeder bijna €300 per maand aan extra inkomen krijgt uit gemeentelijke potjes. Dat is waarschijnlijk uitzonderlijk hoog, maar het kan dus.

In Amstelveen zijn de gemeentelijke baten dan ook 60 euro hoger dan de stelpost die ik hiervoor in de discussie had opgenomen. Ik zal ook deze berekening aan het oorspronkelijke artikel toevoegen, voor een compleet beeld.

Kun je doen ja. Je kunt dus ook een nog hoger bedrag opvoeren, zie vorig antwoord. En ongetwijfeld kun je weer een andere berekening maken voor een bijstandsmoeder in een van de andere 402 Nederlandse gemeenten. Dat is dus het punt.

Daarbij maakt Das Kapital naar mijn idee de volgende fouten:

* De alleenstaande ouderkorting van € 79 wordt bij het bedrag opgeteld, terwijl die naar mijn informatie van de bijstandsuitkering wordt afgetrokken (oftewel: het genoemde bedrag aan bijstand is het netto bedrag)


Toegegeven, dit was een van de moeilijkste punten om uit te rekenen omdat er overal van netto bijstandsbedragen wordt uitgegaan. Het is onduidelijk wat hier precies af is gegaan aan belasting en welke kortingen al zijn verrekend. We zijn hierbij in eerste instantie afgegaan op het Nibud die zei dat ons bedrag klopte (netto uitkering plus alleenstaande ouderkorting = €1.302). Dit punt hebben we vandaag en gisteren gecheckt, gecheckt en nog eens gecheckt. Nibud bleef in eerste instantie bij zijn standpunt, herzag dat later en SZW gaf ook aan dat deze alleenstaande ouderkorting wordt gezien als inkomen en van de netto uitkering afgaat. Ok. Punt voor Sargasso. We hebben het bedrag eraf gehaald.

* De alleenstaande oudertoeslag van € 272 wordt bij de maximale bijstand opgeteld. Maar die zat naar mijn informatie al bij het bedrag van € 952 inbegrepen – de € 272 euro wordt bij DK dus dubbel geteld

De alleenstaande oudertoeslag is een wettelijk bepaalde toeslag van maximaal €272 die de gemeente mag uitkeren. Die moet dus wel degelijk worden opgeteld bij het bedrag van €952. Dat gaat veranderen want in de hervorming van de kindregelingen wordt deze alleenstaande oudertoeslag afgeschaft en vervangen door de alleenstaande ouderkop boven op het kindgebonden budget. Dit bedrag blijft dus gewoon staan.

* Hoe das Kapital aan de bedragen van het kindgebonden budget komt is mij niet geheel duidelijk, maar ze zijn anders dan die van mij. Das Kapital verwijst naar twee grafieken die helaas nogal vaag zijn. Ik zelf beroep mij liever op de rekenhulp op de site van de belastingdienst. Wie het verschil snapt mag het uitleggen.

De 'nogal vage' grafiek aan de hand waarvan we het kindgebonden budget hebben berekend komt uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Hervorming Kindregelingen. Inderdaad supervaag ja. Maar als je dat uitrekent krijg je voor de twee kinderen op de middelbare school in ons voorbeeld €1.107 + €536 + €231 (kind 12-15 jaar) + €296 (kind van 16 jaar) = €2.080 = €173 per maand.

Overigens opvallend: het eerste foutje stond ook in mijn eigen oorspronkelijke artikel, naast nog enkele anderen. Ook ik gunde de bijstandsmoeder in eerste instantie teveel. Enfin, ik heb echter iedere opmerking van reaguurders gecheckt en verwerkt in correcties, en zodoende kwam ik langzaam aan tot een meer realistisch beeld. Het zou Das Kapital sieren als zij dat ook zou doen. Feiten staan immers los van meningen.

'Feiten staan los van meningen.' En dan schrijf je op dat je de bijstandsmoeder 'in eerste instantie teveel [sic] gunde'? Het gaat hier niet om gunnen of misgunnen, het gaat hier om de juiste cijfers boven tafel halen en dat is ontzettend ingewikkeld. Het is misschien een tegenvaller maar wij zitten niet in een of ander guurrechts complot tegen bijstandsmoeders. (Opvallend trouwens in dit verband is dat in Amstelveen, waar het zo goed geregeld is voor minima, de VVD de grootste partij is.) Wij wilden weten of Annemarie van Gaals bedragen klopten, zijn gaan rekenen en komen met deze resultaten. Het gaat er niet om of dat bedrag nou hoog of laag is, het gaat er om dat iemand die ervoor kiest om te gaan werken van datzelfde bedrag moet leven, of zelfs minder. En dat door allerlei gemeentelijke potjes het volstrekt onduidelijk is wat een bijstandsinkomen is.

Waar ik het overigens volmondig met Das Kapital eens ben, is waar ze verzuchten dat we het met de sociale zekerheid veel en veel te ingewikkeld hebben gemaakt. Als het voor journalisten al zoveel problemen oplevert de feiten op een rijtje te krijgen, dan geldt dat ook zeker voor de zwakken in onze samenleving, waar die voorzieningen tenslotte voor zijn.

Ja, het is ontzettend ingewikkeld en naar aanleiding van de reacties hebben we een aantal zaken nog beter bekeken en opnieuw berekend. We hebben de alleenstaande ouderkorting afgehaald van het inkomen van bijstandsmoeder. We hebben de aanvullende alleenstaande ouderkorting opgeteld bij moeders met inkomen uit arbeid (4,3% van inkomen, max €1.310). We bleken ten onrechte de combinatiekorting te hebben gerekend omdat die alleen geldt als kinderen jonger dan 12 jaar zijn. We hebben de Woonkostentoeslag en speciale kindregeling wel opgeteld bij het inkomen van de bijstandsmoeder. En we hebben twee scenario's gemaakt voor de minimumloner met inkomsten uit vier dagen werk: een met en een zonder recht op minimaregelingen. Nieuwe berekeningen hier (huidige situatie) en hier (na hervorming kindregelingen).

Ik sta open voor correcties. Het gaat mij namelijk niet om een bepaald punt te maken, ik ben benieuwd naar de feiten. Ik blijft voorlopig bij mijn uiteindelijke cijfers en conclusies, maar nodig ieder uit om bijstellingen te doen. Ze zullen in alle de verschenen artikelen verwerkt worden.

Leuk! We zitten te F5'en!

[Oninteressant stukje, laten we ff weg]

Hoe dan ook, zelfs met de afwijkingen waar Das Kapital mee rekent komt degene met een full time baan voor minimumloon nog steeds hoger uit dan de bijstandsmoeder. Zelfs als de bijstandsmoeder slechts vier dagen gaat werken voor minimumloon wint zij in inkomen. Bij Das Kapital een beetje, in het echt waarschijnlijk een stuk meer.

Word nou eens wakker joh. Lees eens wat stukken. Kijk eens naar deze grafiek. In onze berekening gaat de minimumloner er voor vier dagen nog geen €50 euro op vooruit. Als de gemeentelijke potjes niet voor hem/haar gelden, gaat degene er zelfs ruim €200 op achteruit. Iemand die vijf dagen werkt voor minimumloon gaat er €25 op vooruit ten opzichte van de bijstandsuitkering. Notabene minister Asscher erkent dat de armoedeval bestaat en dat werken vanuit een uitkering nu vaak niet loont, zeker niet als een ouder jonge kinderen heeft en dus kosten voor opvang moet maken. We citeren: 'Voor [alleenstaande ouders] is de inkomensondersteuning in de bijstand aanzienlijk hoger dan voor werkende alleenstaande ouders. Dat is niet goed te rechtvaardigen en zorgt er ook voor dat het voor alleenstaande ouders in de bijstand vaak niet of nauwelijks loont om te gaan werken. Er is dus sprake van een armoedeval. Als zo’n ouder 4 dagen gaat werken tegen het minimumloon kan hij of zij er op jaarbasis tot wel € 1.000 op achteruit gaan. Dit houdt mensen in de bijstand, waar ze juist gestimuleerd zouden moeten worden om aan het werk te gaan.' De armoedeval in Nederland bestaat, kijk ook nog maar eens naar deze grafiek (check stijging marginale belastingdruk rond inkomen van 20k). Het loont nu voor veel mensen in een uitkering niet om te gaan werken en dat kun je die mensen zelf eigenlijk maar nauwelijks kwalijk nemen. Zelfs de PvdA wil daar nu wat aan doen. Al vragen wij ons af of dat wel genoeg oplevert omdat in de koopkrachtplaatjes van Asscher het effect van de gemeentelijke regelingen niet wordt meegenomen. En die kunnen het beeld weer heel anders maken.

Ik blijf dan ook bij mijn conclusie van vrijdag dat wie meent dat werken niet loont in ons land, dit doet op basis van een vertekend beeld van de werkelijkheid. Met die kanttekening, nogmaals, dat het wel degelijk fout gaat waar de bijstandsmoeder niet vier, maar drie of twee dagen gaat werken. Dan blijft er namelijk niets meer over. Hét probleem van ons stelsel zit hem mijns inziens dan ook vooral in dat part-timen vanuit de bijstand niet of onvoldoende loont. En dit terwijl dit mijns inziens dé methode is voor veel mensen om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Zie vorige antwoord.

Zo. Dat was het voorlopig. We hebben er hoofdpijn van.

Reaguursels

Inloggen

Het kan zoveel simpeler. Elk kind een warme maaltijd op school en een uniform. Melk en fruit. Schoolboeken. En het geld overmaken naar de school, niet naar de ouders. Als het kind uit het uniform is gegroeid na een half jaar, krijgt een volgend (kleiner) kind dat uniform. Weg pesterijen over bepaalde merkkleding, weg ondervoeding, weg ongelijkheid maar vooral, weg verantwoordelijkheid ouders. Vooral dit laatste juich ik toe, mensen die kinderen op de wereld zetten waar zij niet voor kunnen zorgen, zijn over het algemeen erg onverantwoord bezig.

Frans1156 | 03-10-14 | 11:12 | + 5 -

Al die regels lijken wel op het complexe Windows OS, wat ook altijd gaten bevat.
De vuistregel is: des te meer regels des te meer gaten.

Parelmoer | 03-10-14 | 00:01 | + 1 -

kvothe | 02-10-14 | 20:39 | +
U weet dat de asielzoeker dat land uitkiest wat het hem/haar het meest beurt ?

duitse herder | 02-10-14 | 21:39 | + 7 -

Als we iedereen een basisinkomen geven kost dat vast de helft van wat het hele toeslagencircus+ambtenarencircus nu kost. Doen, zeg ik.

kvothe | 02-10-14 | 20:39 | + 5 -

Iemand die 1000 euro uitkering krijgt kost al snel een extra 1000 euro aan controles en job-coaches.
Schaf die hele boel toch af: iedere volwassene krijgt gratis 1000 euro en mag 50% houden van wat ie verder nog verdient (of dat nou een krantenwijk of directeursbaantje is).
En goedkoop openbaar vervoer om naar dat baantje toe te reizen.

En ook ophouden met dat vestzak-broekzak verhaal met huurtoeslagen: ga eens wat goedkope 1-kamer woninkjes bouwen waar je als alleenstaande voor 300 euro terecht kunt.

******** | 02-10-14 | 20:14 | + 10 -

@Bertus Brulbroek | 02-10-14 | 18:35 |
Bij mij staat overal "geen recht", en wat staat er nu bij jou?

@Timberly | 02-10-14 | 16:09 |
Die uitzending heb ik ook gezien, ook ik zie hier de voordelen van in. Vooral het idee dat werken in dit systeem nog steeds beloond wordt ( dat is dan een extra bovenop je basisinkomen).

Ontopic:
Er staan veel rekenvoorbeelden in het stuk. Misschien iets voor de volgende keer om een overzicht te maken van alles, dat maakt het misschien wat leesbaarder dan zo'n lang stuk tekst.
Dit soort grafiekjes en tabellen bedoel ik dan:
www.cbs.nl/NR/rdonlyres/43F1A139-0F7E-...
www.nibud.nl/uploads/RTEmagicC_voorbee...
www.cbs.nl/NR/rdonlyres/EF4F6C43-B3AE-...

dejeroen | 02-10-14 | 19:07 | + 1 -

@Timberly | 02-10-14 | 16:09 - Nou dat denk ik toch even niet! Niet op de manier zoals in Canada getracht is. Daar kreeg je afhankelijk van jouw inkomen een aanvulling tot absoluut minimum, zeg maar te veel om dood te gaan maar te weinig om van te leven.

Ik ben voor een basis inkomen, maar dan wel een eerlijke. Dus hoog genoeg om er voor te zorgen dat mensen die niet willen werken genoeg inkomen hebben om te leven (en ja daar hoort ook af en toe een korte vakantie bij). De mensen die wel willen en gaan werken betalen gewoon standaard 40 - 45% belasting over de hele verdienste, zonder uitzondering.

Dan kun je als maatschappij weer meters maken.

Voor de jankerts die denken dat er dan niemand meer gaat werken, dat is pertinent niet waar. Als dat zo zou zijn dan zouden er nu ook geen ondernemers zijn, geen zpp'ers, geen management of directies in loondienst.

Ja het kan! En stimuleert enorm de creativiteit van mensen om dingen te doen die ze willen maar nu niet kunnen.

MarcS | 02-10-14 | 18:45 | + -16 -

Die ellenlange staatjes heb je helemaal niks aan. Al is het alleen maar omdat de huurtoeslag afhankelijk is van de hoogte van de kale huur en er dus stapels mensen gaan roepen dat zij veel minder dan €300 per maand ontvangen.

En het kan zoveel simpeler. Nemen we een niet scheefwonende bovenmodaal verdiener, zeg €2.000 netto per maand (exclusief vakantietoeslag), dan betaalt deze een minimum van €450 per maand meer aan woonlasten en eveneens een minimum van €50 per maand aan zorg. Bij verder gelijke kosten heeft de bovenmodaal verdiener dus slechts (maximaal) €270 per maand meer te besteden dan de bijstandsmoeder. Praten we over een kostwinner situatie, dan heeft de bovenmodaal verdiener samen met zijn partner slechts (maximaal) €150 per maand meer te besteden dan een samenwonend stel in de Bijstand.

En dit is nog zonder de gemeentelijke schnabbeltjes en zonder rekening te houden met kinderen. Is de huur €800 in plaats van €700 en gaan de kinderen naar een kinderdagverblijf of naschoolse opvang, heeft genoemde bovenmodaal verdiener netto minder te besteden dan de bijstandsmoeder. Waarmee je kan concluderen dat als iedereen zich gedraagt zoals de (sociale) overheid wil, allen met een inkomen tot pak en beet €40.000 bruto per jaar eigenlijk op bijstandsniveau leven.

Pierre Tombal | 02-10-14 | 18:29 | + 17 -

Ongelooflijk hoe gemakkelijk zovelen deze 'bijstandsmoederscijfers' voor waarheid aannemen. Tegenwoordig kom je sowieso niet of nauwelijks in aanmerking voor bijstand (behalve asielzoekers).

jadajada | 02-10-14 | 17:43 | + -25 -

Ik herhaal even:

434.000 bijstandtrekkers x 2226 E = 966.084.000 E per maand = 11.593.008.000 E per jaar.

Als je 15.000 E belasting per jaar betaald als werkende, dan zijn er 772.867 werkenden nodig om dit te financieren

Als je 20.000 E belasting per jaar betaald als werkende, dan zijn er 569.650 werkenden nodig om dit te financieren

Je kunt ook zeggen:

772.867 + 434.000 = 1.206.867 mensen brengen in directe zin niets in de schatkist
569.650 + 434.000 = 1.003.650 idem

Nederland heeft 7.3 miljoen werkers dwz vanaf 12 uur p week

Dan heb ik het nog niet over andere vormen van uitkeringen zoals de ww, wajong, ziektewet etc etc
Alsmede 1.000.000 ambtenaren die in een financieel economische zin ook geen bijdrage leveren.

duitse herder | 02-10-14 | 17:24 | + 16 -

mrXL | 02-10-14 | 16:36 |

1.000.000 Neederlandsche ambtenaeren.

duitse herder | 02-10-14 | 16:48 | + 14 -

Jullie vergeten de onkosten die werk met zich meebrengt.Vervoer ,oppas kinderen ,verzorging (kapper)en kleding.En verder het zwarte werk wat een bijstandsmoeder kan doen.Het verschil is vele malen groter in het voordeel van de bijstandsmoeder.

arlen | 02-10-14 | 16:41 | + 41 -

Als het zo ingewikkeld is, is het dan niet bij voorbaat kut? Wie verzint al die ingewikkelde systemen?

mrXL | 02-10-14 | 16:36 | + 20 -

Oeps... Tweede keer 'voorzieningen' moet 'persoon' zijn natuurlijk. *stopt met espresso slurpen*

Nogmaals: het is belachelijk dat iemand die op bijstandsniveau zit, het volle pond betaalt voor basisvoorzieningen zoals wonen en zorg, en daar dan weer met publiek geld voor gecompenseerd moet worden omdat die voorzieningen onbetaalbaar zijn voor die voorzieningen. Dat is publiek geld naar commerciële partijen pompen. Maak premies voor de zorg nou gewoon deels inkomen-afhankelijk...

Zo te lezen zijn die beroepsbijstanders de hele dag bezig om berekeningen te maken hoe ze het beste aan hun geld kunnen komen. Waar zitten de voordelen en waar de nadelen.

Geen wonder dat ze om 11 uur hun bed uitkomen, ze rekenen dag en nacht door. Geen tijd meer om te werken. Nou ja, 8 uur per week bij de rijke mevrouwen. Voor hun jaarlijke tweede vakantie.

duitse herder | 02-10-14 | 16:21 | + -2 -

Dat wordt dus tijd voor een basisinkomen. Uitgelegd in Tegenlicht van vorige week zondag. Weg met dat hele geld-rondpomp systeem. Bureaucratie ten top is dit. Het zou gemeenten een heleboel kopzorgen schelen, maakt het systeem simpeler en zou ook nog is andere positieve uitwerkingen kunnen hebben dan alleen financieel en rompslomp. (Overigens wel een minder sterke tegenlicht dan anders. Kinderachtige animaties, en niet goed de achtergrond uitgelegd waarom we evt. een basisinkomen nodig zouden zijn, juist door vergaande automatisering is de gedachte nog niet eens zo gek) tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2...

Timberly | 02-10-14 | 16:09 | + 24 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken