Wiebes: Vermogensongelijkheid groeit niet

Doei Piketty
Doei Piketty
Tijdens de algemene financiële beschouwingen bereed SP'er Merkies zijn favoriete stokpaardje dat het zo oneerlijk verdeeld is in Nederland, dat de rijken al het geld hebben en dat ze alleen maar rijker worden. En de armen natuurlijk armer. Boehoe. Nu hebben Wiebes en Asscher vorige week al een brief naar de Kamer gestuurd waarin staat dat vermogensongelijkheid weliswaar 'aanzienlijk schever [is] dan de verdeling van inkomen, maar fors gedaald gedurende de twintigste eeuw en de afgelopen twintig jaar stabiel', zeker als pensioenvermogens worden meegenomen (grafiek). StasFin Wiebes reageerde dan ook enigszins vermoeid en adviseerde de Kamer 'de zoektocht naar kunstmatige taboes [te] staken'. Hij wees bovendien op bovenstaande grafiek uit het vermogensonderzoek dat de Duitse verzekeraar en vermogensbeheerder Allianz deze week publiceerde (pdf). Daar blijkt namelijk uit dat a. Nederland erg laag scoort als het gaat om hoeveel de rijkste 10% van de bevolking van het totale netto financiële vermogen (net financial assets) in handen heeft (40%, alleen Slovenië, Slowakije, Griekenland en China scoren lager). En b. dat die top 10% sinds 2000 niet rijker is geworden maar juist armer. Dus. Allianz schrijft over het algemene beeld van ongelijkheid in de wereld: 'Contrary to the fears voiced by Thomas Piketty, we would appear not to be faced with an unstoppable force driving a wedge through society and clearly dividing rich from poor. On the contrary: in this respect, the past few years have shown fairly encouraging developments in many of the countries featured in our analysis, i.e. they are moving towards a more even distribution of wealth.' En ja tuurlijk, Allianz is een vermogensbeheerder dus zal alles doen om de vermogens van hun klanten te behoeden voor extra belastingen. Allianz merkt nog op dat er twee uitzonderingen zijn waar vermogensongelijkheid wel fors is en toeneemt: de Verenigde Staten en Frankrijk. En laat dat nou net de twee landen zijn waar een groot deel van Piketty's onderzoek op gebaseerd is.

vermogensverdelingAllianz.png

vermogensongelijkheidazieenlatijnsamerika.png

vermogensongelijkheidoosteuropa.png

Reaguursels

Inloggen

Majid | 26-09-14 | 12:47 | + 1

Vreemd eigenlijk dat Wiebes dit plaatje gebruikt. Een beetje SP-er zou hetzelfde plaatje kunnen gebruiken om Piketty te onderbouwen.

kleuterleider | 26-09-14 | 13:38 | + 1 -

Even voor de goede orde, over dat plaatje van de Gini-coefficient per leeftijdscategorie: Een Gini-coefficient van 1 geeft een situatie van complete ongelijkheid aan.

Het is theoretisch mogelijk een Gini-coefficient van hoger dan 1 te bereiken als er een grote groep mensen alleen maar schulden heeft. In de grafiek zien we dat terug in de piek ver boven de 1 bij mensen tussen de 25 en de 35, die zelfs met de pensioenfondsen erbij geteld nog boven de één staat.

Een exacte vergelijking met andere landen is moeilijk, omdat we hier met leeftijdscategorieen te maken hebben, maar voor welvaart van de bevolking als geheel komt geen enkel land boven de 0.847 van Namibië uit. De welvaartsverdeling van 25-35 jarigen en mensen onder de 25 is dus in principe ongelijker dan de verdeling voor de bevolking als geheel in welk Afrikaans land dan ook.

Majid | 26-09-14 | 12:47 | + 1 -

Bas Jacobs is de Nederlandse Piketty fan, jarenlang columnist bij de Groene Amsterdammer, vindt Marx een gevaarlijke neo liberaal. Zou ik vooral citeren als gezag hebbend en vooraanstaand.

bijna_raak | 26-09-14 | 10:40 | + 1 -

Wat een slecht stuk weer van VV(D)iebes. Ongelooflijk. Lekker cherry pickend: een grafiekje plaatsen en indirect stellen dat er geen bal van onze eigen CBS cijfers klopt. De bronnen van die grafiek schatten altijd, onze eigen statistiek zit veel dichter in de buurt, zie Locusta. DasKapital verliest met de dag zijn geloofwaardigheid, als het ooit al gehad had.

La Vaca | 26-09-14 | 10:31 | + 2 -

Laten we NOG meer overheid inzetten om te herverdelen dan komt alles goed... toch? Iedereen even arm. Zie: Venezuela.

blabam | 26-09-14 | 10:15 | + 1 -

Als assets over de hele linie meer waard worden doordat overheden eindeloos geld creeren/bijdrukken, gaan mensen die de assets houden omhoog ja, nogal wiedes.

melissa3 | 26-09-14 | 06:09 | + 2 -

Waarom verwijst Wiebes naar een buitenlandse publicatie als het CBS deze cijfers ook gewoon heeft?

Cijfers over 2000 en 2012, totale vermogen per 10% vermogensgroep in mld euro (CBS cijfers, zie de links onderaan) en -> de procentuele stijging dan wel daling (volgens mijn spreadsheet):

1e -20 -43 -> -115%
2e 00 00 -> -0%
3e 01 01 -> +0%
4e 04 04 -> +0%
5e 11 13 -> +18%
6e 28 35 -> +25%
7e 56 80 -> +42%
8e 89 138 -> +55%
9e 138 225 -> +63%
10e 429 714 -> +66%

Inflatie over deze periode: 28%. Oftewel 60% van de populatie is er, voor een groot deels zelfs fors, op achteruit gegaan. Hoe hoger het vermogen, hoe meer men er op vooruit ging.
_
Cijfers 2000:
statline.cbs.nl/StatWeb/publication/de...
_
Cijfers 2012:
statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...
_
Inflatie:
statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?D...

Locusta | 25-09-14 | 23:45 | + 8 -

In het boek The Fourth Turning (Het Vierde Keerpunt) is te lezen wat ons in 2016 te wachten staat.

hovawart | 25-09-14 | 21:56 | + 0 -

Als de huidige PVVDA neoliberals de VS achterna willen, en dat lijkt er mijns inziens sterk op gegeven de wanhopige lobby van Defensie om mee te mogen doen in Irak/Syrië, voorstel voor Bush-like tax cuts naar 35%, crackdown op combi van roken/drinken/fietsen in openbaar, angst zaaien voor vooralsnog virtuele vijanden, etc., dan gaat de 90% een mooie toekomst tegemoet: www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/...

Schwanz | 25-09-14 | 19:08 | + -1 -

Volgens vooraanstaand hoogleraar economie Bas Jacobs heeft de top 10% van Nederland zo'n 60% van vermogen in handen en niet 40%. Dat klopt goed met Piketty's data. Wiebes is en blijft VVD trekpop, zal daarom alles op alles zetten om zijn neoliberale achterban te beschermen tegen democratische meerderheid met misleidende cijfers, net als Allianz. basjacobs.wordpress.com/2014/05/03/hoe...

Schwanz | 25-09-14 | 18:48 | + 3 -

Denemarken zie ik niet op het plaatje.

duitse herder | 25-09-14 | 18:02 | + -8 -

Een indicator zou kunnen zijn de relatieve groei in omzet van high-end cars en low-end cars te vergelijken, of meer algemeen luce-goederen vs basic needs. Geen perfecte maatstaf, het is maar een afgeleide, maar het zou een grappig onderzoekje zijn.

The Thinker in ME | 25-09-14 | 17:33 | + 2 -

En? Laat mensen beloond worden voor hun werk. Een egalitaire samenleving is leuk, maar haalt allerminst het beste uit mensen naar boven. Waar komen de slimme IT-jongens vandaan, welke universiteiten staan aan de wereldtop, wie levert de meeste Nobelprijswinnaars?

kapotte_stofzuiger | 25-09-14 | 17:28 | + 6 -

Deze kwiebes zit duidelijk nog met z'n kop in zijnen aars

SickSense | 25-09-14 | 17:20 | + 5 -

Lies, damned lies, and statistics.

Dit plaatje had er heel anders uitgezien als er ander beginjaar was gekozen. Door vanaf 2000 te rekenen nemen wij in Nederland nog net even de enorme groei van de huizenwaarde mee. Tja, dan zul je zien dat die waardestijging bij de rijkste 50% terecht komt en dat de rijkste 10% in aandeel van het geheel achteruit gaan. Had je bijvoorbeeld een periode van 10 jaar genomen begin 2004- eind 2013, dan had dit plaatje er veel beter uitgezien voor de rijkste 10%.

kleuterleider | 25-09-14 | 17:19 | + 17 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken