Kijk. Zoveel schuld en vermogen hebben Nederlandse huishoudens

Grafiekje
Grafiekje
We zijn nog even de Miljoenennota aan het doorworstelen en vonden dit wel een interessant plaatje. Er staat boven: 'Lange balansen maken huishoudens kwetsbaar'. Met lange balans wordt bedoeld dat er veel schulden tegenover veel bezittingen staan. Het CPB waarschuwde daarvoor al eerder: lange balansen maken huishoudens kwetsbaar voor schokken als een grote vermogenscomponent wordt geraakt (bijvoorbeeld daling van huizenprijzen). Niet alle huishoudens kunnen een scherpe waardedaling in hun bezittingen opvangen en dat heeft weer gevolgen voor de consumptie. De opvallendste beweging van de afgelopen tien jaar: de forse toename van het pensioenvermogen (van 146 miljard naar 214 miljard euro) en de enorme daling van het huizenvermogen (van 215 miljard naar 178 miljard euro). Ook de spaartegoeden bleven toenemen (van 50 miljard naar 62 miljard). Aan de andere kant zien we de hypotheekschulden toenemen (van 79 miljard naar 105 miljard euro), maar namen de overige schulden af (van 24 miljard naar 20 miljard euro). Daarbij moeten we wel opmerken dat de hypotheekschulden sinds 2012 weer aan het dalen zijn (zie grafiek hieronder). Bovendien schrijft het kabinet dat 'het CBS verwacht dat de komende jaren veel spaarhypotheken worden afgelost, waardoor de hypotheekschuld vermoedelijk blijft dalen'.

hypotheekschuldenspaartegoeden.png

Reaguursels

Inloggen

@potsenmakkert | 18-09-14 | 19:51
Ik weet niet of jij het door hebt, maar de overheid graait op dit moment net zo hard in de pensioenpotten door de maximum (belastingvrije) inleg te beperken. Dat raakt dus ook de lijfrentes die op naam van de particulier zelf staan. Volgens het CPB bezuinigt de overheid hier 3 miljard mee, dus reken maar uit: dat is dus 5-6 miljard euro die pensioenfondsen (en particulieren) op een andere wijze moeten gaan invullen.

Pierre Tombal | 19-09-14 | 09:25 | + 0 -

@Bytemaster | 18-09-14 | 11:02 |
In theorie is dat waar, in de praktijk niet helemaal. Zo is er bijvoorbeeld toen de pot 'teveel' waard was door de overheid uit de pensioenpot gesnoept. Als dit geld gewoon op naam van particulieren had gestaan was dit uiteraard niet mogelijk geweest. In de praktijk maakt men van het geld 1 grote pot. Het is dan wel niet zo dat geld dat jij nu inlegt direct gebruikt word, maar er gaan regelmatig stemmen op die vinden dat er momenteel teveel uit de pot gehaald word en dat hierdoor de pensioenen van de aankomende generaties niet meer gegarandeerd kunnen worden. Want uiteindelijk is het heel simpel: geld dat er niet meer is kan ook niet aan jou uitgekeerd worden.

potsenmakkert | 18-09-14 | 19:51 | + 0 -

Wat een totaal nietszeggend grafiekje. Hier kan je echt totaal geen conclusies uit opmaken. Graag weergeven naar inkomensgroep. 1 - minima, 2 - 1x modaal - 3 -2x modaal, 4 - 3x modaal, 5 -overige. Kijk dan krijg je pas een grafiek waar wat mee gedaan kan worden. Gemiddelden zijn totaal idioot om weer te geven.

Atjoo | 18-09-14 | 13:57 | + 2 -

@roze_bril | 18-09-14 | 09:09
Zet twee stapeltjes groene duplo blokjes voor je op tafel. Vervang nu beide stapeltjes groene blokjes door twee stapeltjes rode blokjes die elk de helft van het aantal groene blokjes zijn.

Probeer te beredeneren wat het verschil is tussen de situatie met de groene blokjes en de situatie met de rode blokjes.

Antwoord: niks.

Pierre Tombal | 18-09-14 | 12:07 | + 0 -

@Watching the Wheels | 18-09-14 | 00:06
Klopt. Voor de overheid is het BBP uitermate belangrijk. Zeker sinds het Verdrag van Maastricht, waarmee het BBP bepalend werd voor de weging van de staatsschuld, welke op zijn beurt weer belangrijk is voor de Nederlandse deelname in de overkoepelende Europese Staat. In dit licht moet je ook de beslissing zien om bij de belastingherziening van 2001 het voormalige huurwaardeforfait aan te houden als eigenwoningforfait en daarmee de hypotheekrenteaftrek in stand te houden. Waar de bloggers hier op DK alleen maar kosten zien, zagen de kille rekenaars Kok en Zalm (beiden nu topmannen bij 'systeem'-banken) juist winst. Winst die hard nodig was, anders had Nederland nu dankzij de uitspattingen van Wouter Bos onder curatele gestaan.

En ja natuurlijk is het allemaal nep. Zo schrijven verzekeraars voor iedere Nederlander ondertussen zo'n €100 per maand op dat ze ontvangen voor de zorgverzekering, maar een groot deel van de Nederlanders betaalt netto beduidend minder (als ze hun zorgtoeslag tenminste niet uitgeven aan de nieuwe playstation). Maar wat wil je er aan doen dan? Als je dat hele circus van toeslagen en heffingsvrijstellingen in een keer opheft, dan dondert die hele nepeconomie eveneens vrijwel direct in elkaar en dan staat nog diezelfde dag super-Mario namens de Europese Commissie bij Rutte in de nek te hijgen dat de belastingen verdubbeld moeten worden omdat onze staatsschuld van 150% terug naar 60% moet.

Mag ik een ouzo'tje alsjeblieft?

Pierre Tombal | 18-09-14 | 12:02 | + -1 -

Sander Boelens heeft over de dekkingsstels van pensioenen, demografie ed interressante verhalen over in Herstel de Kringloop en Armoede van het rijkrekenen. www.papierentijger.org/index.php?page_...

Pieter Breydel | 18-09-14 | 11:09 | + 0 -

@goktrommelisttot | 17-09-14 | 23:23
.
Nee, dat is het omslagstelsel waarbij de pensioenen worden betaald uit de zak geld die op dat moment voorhanden is. Bij het kapitaaldekkingsstelsel (wat in Nederland gebruikt wordt) werkt dat anders. Jouw premie wordt belegd en de waarde daarvan blijft van jou. Door slechte beleggingen of economische crises kan die waarde behoorlijk inzakken. Het is echter niet zo dat van dat geld de huidige pensioenen betaald worden.

Bytemaster | 18-09-14 | 11:02 | + 0 -

Zou iemand dit even in duplo uit kunnen leggen?

roze_bril | 18-09-14 | 09:09 | + 1 -

Als je 'als' overheid ... ('als' ontbrak). En later .... 'dan kun je voor jezelf ...' sorry voor de tikfouten.

Hier nog die link over de dodelijke gevolgen van het klappen van de bubbel nos.nl/op3/artikel/565948-aantal-zelfd... .

De verantwoordelijken verdienen het niet om klanten te hebben die hun bonussen en salarissen opkrikken. Ze bekijken het maar ;-).

Watching the Wheels | 18-09-14 | 00:11 | + -1 -

@Pierre Tombal | 17-09-14 | 23:22 | + 2
Ik heb +1 gegeven, verder eens met De Treinende Rechter | 17-09-14 | 23:36

Ik heb daar hier iets over geschreven www.ftm.nl/column/zzp-beter-dan-slaver... en hier www.ftm.nl/column/veel-meer-verkochte-...

Als je overheid, bouw en bankiers een systeem opgeblazen hebt, een crisis veroorzaakt hebt, waar momenteel letterlijk aan alle kanten dodelijke slachtoffers bij vallen, dan je voor jezelf tot de conclusie komen dat teveel geld op je spaarrekening en tegelijkertijd hypotheek aanhouden de kansen op bubbels en ellende vergroot (er is simpelweg meer geld in omloop, wat weer kan dienen om een veelvoud daarvan uit te lenen) verhuisjegeld.nl/2011/11/26/waarom-len... .

Mensen zoals oud-minister D. en huidige minister O. hebben enorme hypotheken die op basis van inkomen niet eens kunnen worden afgesloten. Zij doen dat vast niet voor de HRA alleen (mag je hopen), zij deden dat ongetwijfeld om na 11/9/2001 meer geld in het systeem te brengen om het BBP op te krikken voor de BV NL, zodat ook wat meer ruimte ontstond voor andere uitgaven op basis van dit BBP www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-... . Het gaat de overheid niet om belastinginkomsten, het gaat de overheid om BBP. Ze zijn in zelfs ineens bereid om drugs en prostitutie meer mee te tellen om het BBP maar op te krikken www.nrcq.nl/2014/06/25/vandaag-groeit-... . Ze zijn onethisch.

Watching the Wheels | 18-09-14 | 00:06 | + -1 -

@ Pierre Tombal | 17-09-14 | 23:22 | + 1 -

misschien omdat mensen het 'moreel' juist vinden om geen schuld aan te houden en gewoon netjes af re betalen.

Dit gedrag zie je ook bij veel mensen die veel geld hebben gekregen door te werken.
Huis lekker vrij, als belegging en inkomen huis voor de huur ernaast.

De Treinende Rechter | 17-09-14 | 23:36 | + 3 -

potsenmakker heeft toch gelijk? Er is een zak geld, als werkende wordt er voor je bijgestort en als gepensioneerde krijg je van die zak. als er meer uit gaat dan er binnen komt, dan zit er toch minder in de zak als de huidige werkende gepensioneerd is en centen wil? ongeacht het feit dat ze vast erg hun best doen om de zak geld zelfstandig te laten groeien met geniale beleggingen, het blijft 1 zak geld. Ooit was de zak ook zo goed gevuld dat sommige werkenden niet meer in hoefden te leggen, het kwam wel goed :). dwz je inleg is niet direct aan jou gerelateerd. als het op is, is het op.

goktrommelisttot | 17-09-14 | 23:23 | + 0 -

'het CBS verwacht dat de komende jaren veel spaarhypotheken worden afgelost, waardoor de hypotheekschuld vermoedelijk blijft dalen'

Dat is kortetermijndenken. De hypotheekschuld van mensen die een spaarhypotheek binnen afzienbare tijd gaan beëindigen is namelijk flink lager dan de hypotheekschuld die starters op dit moment aangaan. Dat er nu (tijdelijk) sprake is van een daling van de totale schuld is het gevolg van externe omstandigheden, niet in de laatste plaats overheidsmaatregelen die tot gevolg hadden dat de financieringskosten flink verhoogd werden en tot op heden een flinke rem op het aantal transacties vormen. Eens de paniek is weggeëbd zal de oorspronkelijke trend zich gewoon weer herstellen.

`Niet alle huishoudens kunnen een scherpe waardedaling in hun bezittingen opvangen....`

Dat is misschien waar voor een product dat van het ene op het andere moment onbruikbaar wordt en vervangen moet worden. Wat dit met de prijs van een verder prima bewoonbare woning te maken heeft ontgaat mij echter volledig. Ik begrijp sowieso de obsessie van de bloggers op deze site niet om een huis schuldenvrij te kunnen krijgen. Voor erfgenamen is het namelijk vele malen interessanter dat er voldoende cash geld bestaat om de erfenisbelastingen te kunnen betalen, omdat dit de drang weghaalt om het huis snel - en dus onder de marktprijs - te moeten verkopen aan idioten (leeft bubbelonia nog?) die op een oneigenlijk voordeeltje uit zijn.

Dus ongeacht hoe vertederend ik jullie hang naar snel en veel geld ook mag vinden: als jullie werkelijk geen enkel idee hebben hoe je dat vermogen kan vasthouden voor jezelf en je kinderen, wat is dan het punt? Ik snap bovendien niet waarom jullie een huis zouden willen bezitten, gegeven dat jullie dat huis schijnbaar voor eeuwig willen bezitten; koop dan een mausoleum, dat je ook daadwerkelijk zo lang kan gebruiken. En gegeven dat je niet meer kan werken of een uitkering ontvangen als je dood bent, dan heb je pas echt een reden om het te willen afbetalen voor het zover is.

Pierre Tombal | 17-09-14 | 23:22 | + 1 -

... En de dekkingsgraad bij de grote Nederlandse pensioenfondsen heeft te maken met de vraag of er genoeg geld in kas is a.g.v. bijv. Een ingezakte economie en niet à.g.v. Van een vergrijzing. Alleen als je een polis hebt met een vast rentepercentage hoe je over een dekkingsgraad niet druk te maken, maar zo'n polis heeft niemand. In alle andere gevallen heb je zeker wel met dekkingsgraden te maken.

Bytemaster | 17-09-14 | 22:31 | + -4 -

@potsenmakkert | 17-09-14 | 21:27 |
.
In Nederland gebruiken we het kapitaaldekkingsstelsel. Daarbij bouw je je eigen pensioen op. Het pensioenfonds gaat met jouw premie aan de slag om er een dekkend kapitaal uit te slepen. Demografische effecten hebben hier geen effect op. Economische effecten des te meer.

Bytemaster | 17-09-14 | 22:26 | + -2 -

@Bytemaster | 17-09-14 | 20:52 |
Dat is in zekere zin ook het geval. Er word namelijk op hetzelfde moment uit dezelfde pensioenpot gegeten waar jij je geld in stort. Als er dus momenteel teveel uit de pot gesnoept word betekend dit dat het teveel uitgekeerde geld door jou betaald word, jij kunt het immers nooit meer uitgekeerd krijgen. In een stelsel waar jij echt zelf voor je pensioen 'spaart' zal men het ook nooit over dekkingsgraden hebben, alleen over de grote van de pot die voor jou klaar staat.

potsenmakkert | 17-09-14 | 21:27 | + 6 -

Jammer dat ze niet in dezelfde cijfers de inkomensverdeling geplaatst hebben zo je kan zien welke inkomengroep de stijgingen veroorzaakt hebben.

Hier kan je weinig conclusies uit trekken en alleen constateringen doen.

kruz | 17-09-14 | 21:07 | + 0 -

@James Lastig | 17-09-14 | 20:05
.
In dat filmpje wordt gedaan alsof Nederland een omslagstelsel voor pensioenen kent. Dat is niet zo en daarmee wordt een groot deel van het filmpje nonsens.

Bytemaster | 17-09-14 | 20:52 | + 2 -

Zowel de stijgende spaartegoeden als de dalende hypotheeksom zijn voor het grootste deel het gevolg van veranderend financieel gedrag bij ouderen (55+). Laat dat nou net de groep zijn die er voor wat betreft het (schulden)probleem niet toe doet. Ook voor de pensioentegoeden geldt dat het grootste deel aan deze groep toebehoort. En de versoberingen van het laatste pensioenakkoord zijn wat dat betreft nog maar het begin voor de jongere generaties. Maatregelen als het pensioen aanspreken als men gebruik wil maken van zorg en/of fiscalisering van de AOW zijn op middellange termijn onafwendbaar.
En ook hier zal het weer de groep van de huidige 30-ers en (begin) 40-ers zijn die het grootste deel van de rekening gepresenteerd zal krijgen aangezien zij niet in de gelegenheid zullen zijn zich in te dekken voor de gewijzigde situatie.
Het is de groep van de eeuwige losers. De groep die straks de samenleving alleen maar tot last is met hun schulden, armoede en hulpbehoevendheid.
Op begrip van jongere generaties hoeft men niet te rekenen; wie het niet meegemaakt heeft, kan zich er geen voorstelling van maken. Zo werkt dat nou eenmaal.

jemagookniksmeer | 17-09-14 | 20:39 | + 7 -

Maak je geen zorgen over het Nederlandse pensioenfonds hoor, dat is immers het beste ter wereld!
Als je het maar hard en vaak genoeg roept, ga je het zelf geloven.
www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ

Blij dat ik niet uit die pot hoef bediend te worden straks. Al 25 jaar een pensioenspaarplan op mijn eigen naam en geen overheid die dat leeg kan plukken.

James Lastig | 17-09-14 | 20:05 | + 1 -

@postmodernismisdead | 17-09-14 | 19:31 | + 8
Misleidend inderdaad.

Watching the Wheels | 17-09-14 | 19:53 | + 8 -

De situatie zal wellicht lijken op 2012, de rente is nog verder gezakt. www.rtlnieuws.nl/economie/pensioenverm...

"De enorme rijkdommen van de pensioenfondsen staan in schril contrast met de lage dekkingsgraden. Doordat de toekomstige verplichtingen van de fondsen worden berekend tegen een nu uiterst lage risicovrije rente, moeten de fondsen ook echt veel meer geld in kas hebben. Eigenlijk moeten de fondsen voor een echt gezonde situatie zelfs nog 325 miljard euro meer aan vermogen hebben dan de huidige 870 miljard, dan zou de dekkingsgraad pas op 125% zijn." schreef men in 2012.

"De gemiddelde dekkingsgraad stond bij een rekenrente van 2,54% eind 2011 op slechts op 94%, voor het ABP gold toen zelfs maar 91%. DNB vereist 105% als absoluut minimum, en voor een gezond fonds telt zelfs 125% als minimum."

"De kassa’s van de fondsen lopen vol omdat er meer premies binnenkomen dan dat er pensioenen worden uitgekeerd. Ook hebben de pensioenbeleggers het afgelopen jaar mooie rendementen gemaakt, vooral de lage rente heeft de fondsen flink rijker gemaakt. De fondsen hebben ondermeer 45 miljard euro aan waarde toegevoegd via rentederivaten."

De ene zijn dood is de ander z'n brood? www.ftm.nl/rentederivaten-kunnen-rabob... en radio.nl/780570/zwarte-zwanen-gokken-m...

Iemand betaalt de rekening, er is geen 'free ride' en de risico's nemen toe. Ook in de huizenmarkt, waar JONGEREN (niet ouderen) de overwaarde van ouderen straks additief moeten belenen om de prijzen overeind te houden. Succes! www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014...

Watching the Wheels | 17-09-14 | 19:52 | + 13 -

Wel een beetje verradelijk plaatje met twee vertikale asverdelingen.

postmodernismisdead | 17-09-14 | 19:31 | + 81 -

graag even grafiek over meer dan de aangegeven periode.

Spaartegoeden hebben volgens mij heel erg lang hoger gelegen dan de hypothecaire schuld.

Tot het moment dat de huizenbubbel te groot werd opgeblazen en de huizen navenant in fictieve waarde stegen dat het uit de pas liep.

De Treinende Rechter | 17-09-14 | 19:10 | + 10 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken